CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Literatura > Carti >  
Autor: Voichiţa Pălăcean Vereş         Ediţia nr. 1874 din 17 februarie 2016        Toate Articolele Autorului

Al Florin Țene și cel mai recent roman al său, închinat lui Gib I. Mihăescu, LA BRAȚ CU ANDROMEDA
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Profund ancorat în literatura de astăzi, neobosit animator cul¬¬tural, creator şi preşedinte naţional al unei organizaţii profe¬sio-na¬le cu numeroase filiale în toată ţara şi în diaspora – am numit aici Liga Scriitorilor Români, care în curând îşi va sărbători primul de¬ce¬niu de existenţă –, Al Florin Ţene a exersat de-a lungul carierei aproa¬pe toate genurile literare, fiind cunoscut atât ca poet, cât şi ca ese¬ist, ori cri¬tic/istoric literar. În ultimii ani, activitatea sa creativă s-a concen¬trat mai cu seamă pe proza de largă respiraţie, astfel că au văzut lu¬mi¬na tiparului şase romane având inscripţionate pe copertă numele său: Chipul din oglindă, Insula viscolului, Orbul din Muzeul Satului, Inelul de iarbă, Geamănul din oglindă şi Răzbunarea gemenellor – apărut cu doar câteva luni în urmă. 
  
La braţ cu Andromeda este scris după o altă formulă decât ce¬¬lelalte romane. Pe de o parte, dacă până acum scriitorul a ales o for¬¬¬mulă în care acţiunea evolua pe două planuri – cel al naratorului-per¬¬sonaj şi cel ce urmărea destinul celorlalte personaje –, recurgându-se la povestirea în ramă, de data aceasta avem un singur fir narativ, care ur¬măreşte destinul lui Gib I. Mihăescu de la vârsta fragedei pruncii până la cea din urmă expiraţie. Pe de altă parte, în construcţiile ro¬ma¬neşti precedente, Al Florin Ţene intră în pagină cu existenţa sa con¬cre¬tă, uşor de documentat, reproducând articole de presă, poezii, ese¬uri semnate de el, însă, de data aceasta, imixiunea propriei biografii în ţesătura romanului este una subtilă. 
  
În ciuda acestor diferenţe, există, evident, o notă comună între precedentele şi prezentul roman: dragostea, văzută ca forţă mo¬trice a universului ficţional. Nu mă refer aici la istoriile erotice, la aven¬turile fierbinţi ori nefiresc de cuminţi pe care le trăiesc per-sonajele sale (cum se ştie, nu există carte bine gustată de public care să nu trateze această temă culturală majoră!), ci la dragostea pro¬fun¬dă, durabilă, pe care se construieşte fiinţa interioară, acea dragoste care încuibă duioşie, respect, admiraţie, sentimentul datoriei. În ceea ce priveşte romanele de până acum, acea dragoste adâncă şi nemăr¬gi¬nită o reprezintă pentru prozator neamul Roşienilor, strămoşii bo¬ieri din care se trăgea mama sa, Ecaterina. La braţ cu Andromeda este un tribut pe care domnul Ţene îl închină celui pe care îl consideră ma¬gistrul său pe tărâm literar, Gib I. Mihăescu. 
  
Drăgăşenean ca şi marele scriitor interbelic, Al Florin Ţene s-a născut la şapte ani după trecerea în lumea umbrelor a acestuia. În ciu¬da diferenţei de vârstă, în copilărie a avut o frumoasă relaţie de pri¬etenie cu fiica mai mică a acestuia, Ioana, de la care împrumuta căr¬ţile idolului său, în perioada când erau puse la index, ceea ce îl pune în pericol, riscând chiar să fie exmatriculat când, licean fiind, a fost prins ci¬tind Rusoaica. Drama familiei Mihăescu, alungată din ca¬sa naţio¬na¬li¬zată şi obligată de comunişti să trăiască în condiţii pre¬care (ca şi bu¬nicii şi părinţii săi, de altfel) îl impresionează profund. Şan¬sa de a-i lua un interviu Elenei Mihăescu, văduva scriitorului, îm¬pre¬ună cu cen¬zu¬ra¬rea lui de către politrucii zilei, alături de marea dra¬gos¬te ce i-o purta lui Gib şi scrierilor sale l-au determinat să ia ho¬tă¬râ¬rea ca, într-o zi, să îi dedice o carte. La 80 de ani după moartea aces¬tuia, cartea a început să capete contur şi astfel, după numai câ¬te¬va luni de muncă intensă, ro¬manul este gata să ajungă în mâinile ci¬ti¬to¬rilor. 
  
Pe lângă paginile consacrate de istorie literară pe care i le-au închinat lui Gib Mihăescu George Călinescu, Şerban Cioculescu, Tudor Vianu ş.a., Al Florin Ţene a folosit cărţile din perioada actuală închinate prozatorului interbelic, semnate de Nicolae Crevedia, Emil Istocescu, Alina Rogobete, Mihai Diaconescu etc. şi a consultat nu¬me¬roase pagini din arhiva familiei Mihăescu aflate la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescuˮ al Academiei Române, pre¬cum şi numeroase monografii vizând în special localităţi din judeţul Vâlcea. 
  
Scriitorul ni-l înfăţişează pe omul Gib Mihăescu ca pe un in¬¬¬di¬vid şters, ce trăia un destin comun, derulat mai cu seamă în ca¬dre¬le uni¬versului casnic. Copil răsfăţat, apoi elev indolent şi egoist, stu¬¬¬dent-pro¬blemă, mai apoi avocat ratat şi profesor de liceu căruia i s-a di¬minuat rapid elanul de la început, în pofida stăruinţei tatălui său (avo¬cat cu renume în părţile Drăgăşaniului), Gib I. Mihăescu nu a avut puterea de lupta pentru profesia sa, ca să îşi edifice o carieră stră¬lucită. Nici ca moşier n-a demonstrat prea multe calităţi, nefiind atras nici de peisajul bucolic, nici de muncile agricole, deşi acestea asi¬gurau bunăstarea materială a familiei sale. Ca soţ şi tată, s-a do¬ve¬dit destul de distant, prea puţin implicat. Desigur, toate acestea au şi o ex¬plicaţie obiectivă: starea sa fizică fragilă, la care se adăugau lungile pe¬rioade de depresie provocată de moartea prematură a câtorva dintre fraţii săi. De altfel, boala care a marcat neamul Mihăeştilor îl atinge şi pe el, sfârşindu-se la doar 41 de ani. 
  
Dacă omul Gib pare construit mai degrabă din defecte decât din calităţi, stârnind reacţii de adversitate ori măcar antipatie, gaze¬ta¬rul şi scriitorul Gib I. Mihăescu este conturat din linii de forţă, po¬tri¬vite unui „monstru sacruˮ al literaturii noastre. 
  
Pasiunea pentru scris – cu adevărat o patimă a sufletului său – a stârnit energii nebănuite în trupul mic, înflăcărând obrajii băr¬ba¬tu¬lui blond, cu ten mai mereu palid. Pentru a putea să se manifeste ple¬nar ca artist al cuvântului, se mută din Drăgăşani la Bucureşti, soţia şi fi¬icele urmându-l după o vreme. Cunoaşte devreme succesul de pu¬blic, astfel încât este invitat să colaboreze la publicaţiile importante ale vremii – „Adevărulˮ, „Universulˮ, „Sămănătorulˮ etc. Mai mult de¬cât atât, face parte din grupul de scriitori entuziaşti care s-au mutat din Bucureşti la Cluj spre a pune piatra de temelie a revistei „Gândireaˮ, în jurul căreia s-au adunat o bună parte dintre cele mai im¬portante nume din cultura românească interbelică. 
  
Nuvelele şi povestirile lui Gib. I. Mihăescu contribuie la re¬cu¬noaşterea valorii sale nu doar de către cititori, ci şi de către critica li¬terară. Întemeietor al prozei psihologice la noi, este dezamăgit când con¬stată că acest rol este atribuit de critică Hortensiei Papadat-Bengescu. 
  
Alături de literatură, în viaţa lui Gib a mai existat o iubire ce i-a marcat întreaga viaţă: Luminiţa, prima fată sărutată în adoles¬cen¬ţă, devenită, metaforic, Andromeda. Spre sfârşitul vieţii, el realizează că marea lui iubire a fost soţia sa, care l-a iubit necondiţionat, deşi îi cu¬noştea foarte bine toate slăbiciunile. Totuşi, este atras până în ul¬ti¬ma clipă de amintirea Luminiţei, prezenţă constantă în viaţa sa, dar în va¬riantă idealizată, cu vagi străfulgerări de concret. 
  
Istoria literară nu deţine foarte multe date din biografia omu¬lui Gib Mihăescu. Marele merit al lui Al F. Ţene este acela de a umple golurile cu ficţiune, eroul căpătând astfel o viaţă palpabilă. Profunda admiraţie a scriitorului faţă ilustrul său concetăţean literat a ro¬dit, în felul acesta, sub forma unui roman în care, înapoia perso¬na¬ju¬lui central, îl vedem, de multe ori, pe Al.F. Ţene însuşi. Din multe punc¬te de vedere, destinele lor se aseamănă: amândoi au trăit o sin¬gu¬ră iubire concretă, faţă de soţie, amândoi s-au mutat într-o capitală cul¬turală spre a se putea împlini artistic, amândoi au fost părinţi pentru doi copii… 
  
La braţ cu Andromeda este o biografie romanţată a scrii-to¬ru¬lui Gib I. Mihăescu, în care prozatorul clujean se întrece pe sine însuşi. Poate cândva, peste câteva decenii, va fi şi el personaj în ro¬ma¬nul unui scriitor tânăr, ce-l va surprinde îndrăgostit de literatură şi de o himeră pe nume Luminiţa… 
  
Referinţă Bibliografică:
Al Florin Țene și cel mai recent roman al său, închinat lui Gib I. Mihăescu, LA BRAȚ CU ANDROMEDA / Voichiţa Pălăcean Vereş : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1874, Anul VI, 17 februarie 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Voichiţa Pălăcean Vereş : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Voichiţa Pălăcean Vereş
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!