CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Cultural > Artistic >  

enigme ale istoriei - societăţile matriarhale
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Faptul că cele mai mari enigme ale lumii au fost oamenii, pe lângă diferitele calităţi si capacitaţi extraordinare arhicunoscute si întâlnite la anumiţi oameni din vechime, mai au fost şi stau ca chezăşie societăţile conduse de femei, adică altceva decât ceea ce este cunoscut in zilele noastre.  
 
Azi, deseori matriarhatul apare ca o contra-opunere faţă de ceea ce înseamnă patriarhat, ca un contraargument ce se manifestă mai mult de nivelul ideatic, ca o revoltă care, de şi mai multe ori, nu este altceva decât o copie simetrică sau paralelă a patriarhatului – împrumutând armele lui caută să impună, să domine... Iată feminismul... 'mişcarea-i. Adică o altă faţă mai 'drăguţă' faţă de una mare şi urâtă.. :) În timpurile noastre, deci, nu au prea au cum să existe societăţi pur matriarhale si nici nu sunt prea multe dovezi faţă de existenţa lor de-a lungul istoriei. Poate c-au existat în timpurile nu prea îndepărtate din vreun trib neştiut si nedescoperit încă de pe nu ştiu ce continent.. La triburile primitive ni se par a fi atribuite şi accesibile mai uşor a avea valori feminine, comparativ cu societăţile mai evoluate. Nu e deloc aşa, deoarece întocmai valorilor feministe se pune accent pe om şi nu pe colectivităţi, pe sentimentele şi simţirea omului fără de care nu uşor apar judecăţile raţionale, şi nu pe acele capacităţi strict fizice, intreprinzătoare, implementatoare, poate agresive (apreciate întotdeauna de-a lungul istoriei), respectiv abilităţile războinice. In fapt, s-au găsit prea puţine civilizaţii bazate pe valori feieşti, deoarece sunt prea puţine dovezi, cu toate că se ştie de existenţa lor. Unii istorici comentează precum că multe din aceste societăţi matriarhale au dispărut odată cu Atlantida...  
 
Prin lumina unor descoperiri noi, însă, se spune că pe teritoriul ţării noastre, înainte cu vreo peste 6 milenii de era noastră, chiar aci pe pământul românesc se plămădea primul nucleu al culturilor europene, ori acest lucru se întâmpla datorită unei civilizaţii paşnice – predominant matriarhale. Mai multe mărturii susţin aceasta ipoteză, însă savanta americană de origine lituaniană, Marija Gimbutas, a afirmat aceasta acum mult timp:  
 
"România este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între anii 6.500 – 3.500 î.Hr., axată pe o societate matriarhală, teocratică, paşnică, iubitoare şi creatoare de artă, care a precedat societăţile indo-europene patriarhale de luptători din epocile bronzului şi fierului". Se presupune că această societate a fost precursoarea întregii culturi europene de mai târziu, aproape de era noastră, contribuind la înfăptuirea şi consolidarea limbii latine. O problematică controversată, dar nu datorită mesajului simplu ce-l indică aceste descoperiri, ci pentru că sunt ’mari’ teze cu titlu academic ce ar fi ele răsturnate dacă s-ar admite mesajul. În orice caz, dezvoltarea tehnicilor arheologice vor spune ultimul cuvânt.  
 
Cea mai evidentă societate matriarhală, continuând ideea, şi cea mai de succes societate de acest gen, este fara doar si poate „Matriarhatul minoic” (Creta). Caracteristicile acestei societăţi, despre care s-ar presupune c-ar fi avut motive unice de existenţă – un mister azi, ce şi-au făcut apariţia prin sec. III i.Hr., s-au distins prin pace, frumuseţe şi, bineînţeles, feminitate... Ca dovada stau frescele din palatele Cretei din acea vreme, desenele de pe vase – opere de artă, ce dezvăluie multe prin coloritul încă viu parcă de neatins de vremi şi prin conturul fin redat de pictorii antichităţii . Cea mai bine conturată parte a corpului femeilor cretane în desenele acestea le era - chipul, indiciu prim enorm; alt indiciu mai este frumuseţea femeilor ce se distinge şi acum în desenele acelea, pe când bărbaţii desenaţi deseori apar în mişcare, prea puţin înfăţişându-se caracteristici definitorii. S-a făcut astfel distincţia ca bărbaţii apăreau şi ei prin picturi numai pentru a accentua prin contrast caracteristicile femeilor. Pentru acea vreme frumuseţea redată atât de bine în picturi desene şi fresce i-a pus pe gânduri pe cercetători, visa-vis de aspectul real al acelor reprezentante feminine ce conduceau acea societate.  
 
Femeile din acele desene nu erau înfăţişate într-un cerc restrâns ori închis ca al unui harem sau sau altui ’dichis’ al altor ’civilizatii’ ce încearcă să pună în evidenţă anumite aspecte ale corpului feminin, dimpotrivă ele apar pe stradă, în mijlocul mulţimilor, atât la dansurile ritualice şi la adunările sportive cât şi la adunările unde se luau importante decizii. Ele erau îmbrăcate complet, cu toate că dânsele utilizau şi ele ceea ce se numeşte azi –decolteu. Indice al acelei culturi feministe este îmbrăcămintea (desenată)complexă pe care o aveau femeile acelei civilizaţii, asemănătoare celei de azi, axate pe bluze şi fuste. Fustele deseori aveau mai multe straturi şi erau foarte strânse la mijloc(talia), fiind împodobite cu diverse decoraţiuni. Întreaga cultura minoica a fost un fenomen. Se presupune că femeile cretane erau şi mult mai viteze decât altele, fapt dovedit prin anumite piese de îmbrăcăminte ce indică astfel că mergeau şi la război, însă unul în care şi-a pus amprenta feminismul acelei vremi. Deoarece, era considerat o necesitate şi nu un scop, un motiv de glorie şi de fală.  
 
Astfel, cercetătorii s-au tot întrebat despre motivul real pentru care o asemenea societate a existat secole la rând. Un răspuns a venit de la faptul că există cultul „Marei Zeiţe”, comparativ cultului marelui Zeus. Dar alte raţiuni s-au descoperit a fi viabile prin faptele precum că: s-a întâmplat trecerea bruscă de la o formaţiune administrativă obşteasca la una statală, astfel saltului mare de la perioada palatină i-a fost necesar de a i se interpune o perioadă de ’încetinire a progresului. Astfel femeile au ieşit în faţă punând accent pe structura paşnică a societăţii, pe tradiţii şi pe cultul religios. Ştiut fiind faptul că în Creta de mult apăruse prelucrarea bronzului, roata olarului, scrierea proprie şi alte lucruri ce au contribuit dramatic la dezvoltare. Însă, chiar să fi fost vorba de o stagnare a evoluţiei rapide ce s-a întâmplat până atunci pe insula Creta în antichitatea timpurie , înainte de această cizilizaţie minoică, ori să fie întocmai o continuare a evoluţiei cretane pretimpurii ce a pre-existat... ? Asta dacă cumva vreodată vreo evoluţie autentică şi reală şi reală ar dori la un moment dat oprirea.. Iată, cercetătorii au găsit motivele de mai sus, trăgând linie au şi concluzionat...  
 
În această epocă minoică, chiar dacă au fost duse şi războaie, acestea au existat ca o preîntâmpinare a unor pericole de cotropire, însă odată pericolul alungat s-au reluat vechile tradiţii şi obiceiuri, nicidecum nu şi-a făcut apariţia vreun cult al războiului precum în societăţile patriarhale. În acest fel, întocmai refuzului de a pune vreun accent pe gloria militară, această societate minoică şi-a păstrat amintirea mult prea evidentă şi în zilele noastre daorită acestui fapt, ca o civilizaţie predominant matriarhală, opusă ’valorilor’ războiului. De la acestă civilizaţie cred că împrumută mult civilizaţiile predominant patriarhale ale zilelor noastre pentru şi în vederea învăţării ’tehnicilor’ de Pace...  
 
Cele mai mari enigme ale lumii - am văzut - au fost şi vor fi oamenii. De pildă tot în Grecia antică s-a observat că aceia care practicau exerciţiul fizic dobândeau anumite avantaje de ordin practic, aşa cum era mânuirea mai sigură a armelor şi, în general, o netă superioritate faţă de ceilalţi oameni. Întărindu-se ideea de a perfecţiona corpul şi de a-i spori capacităţile cu ajutorul exerciţiului fizic, a fost o descoperire şi o invenţie totodată, devenind o instituţie grecească şi una dintre principalele trăsături ale civilizaţiei elene, chiar dinainte de epoca homerică. Numeroasele conflicte şi războaiele care se iveau chiar între ei, putea fi un motiv, însă descoperirea aceasta îşi trăgea seva dintr-o motivaţie umană intrinsecă, motivând astfel şi pe cel mai capabil şi dezvoltat cât şi pe ‘opusul. Se cunoaşte foarte bine la ce mentalitate extremă s-a ajuns astfel în Sparta... Cu toate că se cunoaşte azi caracterul ‘civilizator al războaielor dintre grecii de la acea vreme, totuşi apariţia întrecerilor sportive stopau cu desăvârşire aceste conflicte şi războaie, aceste fenomene controversate. Transformarea rapidă de la războiul ce dezbina la unitatea chiar a părţilor (cum e şi azi unii ţin cu o echipă, alţii cu alta) a fost un fenomen încă de pe atunci, deoarece numai anunţarea unei olimpiade (ce-şi poartă numele de atunci de la acel loc. unde au apărut pentru prima dată întrecerile sportive – “Olimpia), însemna un timpul de graţie divină şi de pace.  
 
Enigma aceasta iată că nu s-a aplicat în cazul sportivei de azi, Simona Halep, care contrar voinţei sale a fost ‘trasă’ de o anumită parte politică, precum că –vezi Doamne- datorită ‘grijilor’ guvernamentale ’mari’... Enigme sunt acei oameni care au o voinţă de fier şi o conduită morală ce-i motivează, datorită căreia se însuşesc capacităţi extraordinare: întărirea corpului, rezistenţa fizică şi psihică, dezvoltarea forţei fizice şi morale, ascuţimea inteligenţei, dexteritate, etc. . Fără a ne dori să ştim aflăm şi rămânem uimiţi cum în vechime erau vase ce mergeau pe mări învolburate pentru că aveau “motor uman”, unde capacitatea energetică acumulată disloca apele ca să alunece acele vase greoaie de lemn, este greu de închipuit. Azi, luând spre exemplu săritura în lungime, chiar Wikipedia indică performanţa de până la 9 m, iar asta cu avânt prelung însoţită de ‘triplete (care rol al lor iată pare controversat comparativ cu antichitatea), pe când în antichitate dintr-un avânt sportivii cu pricina săreau dintr-un avânt numai - 12 metri...  
 
Azi este o enigmă faptul cum Faill –sportiv antic - a sărit 16m dintr-un avânt. Desigur, sportivii acelor vremuri aveau alte cunoştinţe, altă constituţie, altă voinţa, altă gândire ş.a.m.d. . Acest eveniment înălţător pentru istorie a fost surprins de un pictor, care a cuprins scena pe un vas de lut. Ceea ce este curios, nu numai poziţia ca de arc în semicerc deschis avântat spre în faţă, ci mai reprezintă o enigmă săculeţii pe care Faill îi ţinea în mâini. Grecii numeau acele chestii din mâinile sportivului, ce erau ca nişte punguliţe pline cu ceva greu şi se presupunea că “mişcător” – “săculeţii energetici”. Se presupunea că aceste ciudăţenii se manifestau ca nişte “forţe centrifuge” care practic tractau omul în urma lor, făcând astfel imposibilul săriturii de până la 16m!?  
 
Tot în timpul acelor războaie elene, cât şi a primelor olimpiade s-a observat că suliţa dacă este un pic răsucita pe timul aruncării ei, atunci ea rotindu-se în jurul axei sale, având şi o frecare mai mică, are viteză mai mare şi zboară şi mai mult, plus că oferă mai multă siguranţă în ţintire. Astfel, enigmele ce sunt pentru noi aşa, pentru acea vreme constituiau o ştiinţă. Cercetătorii s-au gândit la forţa centrifugă, la faptul că a fost descoperită şi aplică foarte multor lucruri, însă n-au găsit explicaţia, destul de simplă în cazul unei săgeţi, cum ar putea fi aplicată unor mici saci, ţinând cont că în capătul liber (ce nu era ţinut de mână) săculeţul avea formă plată. Cu toate că, să nu uităm că performanţa acelor vremuri făcea totul, alte lucruri fiind doar de un mic ajutor...  
 
Surse informative: Internetul şi Enciclopedia Enigmelor Istoriei.  
 
Referinţă Bibliografică:
enigme ale istoriei - societăţile matriarhale / Valerian Mihoc : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1439, Anul IV, 09 decembrie 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Valerian Mihoc : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Valerian Mihoc
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!