CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Impact > Biografie >  

Stelian Gomboş - profil de autor - repere, indicii şi referinţe bio - bibliografice...
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
CURRICULUM VITAE 
  
GOMBOŞ STELIAN TITUS 
  
Date Naţionalitatea: română 
  
personale: Data naşterii: 8 iulie anul 1977 
  
Locul naşterii: Oradea – Bihor 
  
Starea civilă: Căsătorit 
  
Obiective: Să îmi folosesc pregătirea acumulată în timpul studiilor şi să acumulez experienţă, răspunzând provocărilor pozitive 
  
Studii: 
  
1992 –1996 - Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Oradea 
  
1996 - 2000 - Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea Oradea 
  
2000 - 2001 - Masterat Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea Oradea 
  
2003 - prezent – Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea „Aristotel” din Thessalonic – Grecia 
  
2008 – 2012 – Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 
  
2012 – 2013 – Doctorand, prin transfer, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova. 
  
2006 - Institutul Naţional de Administraţie (INA) – „Managementul Informaţiilor în instituţiile publice” 
  
2007 - Institutul Naţional de Administraţie (INA) – „Comunicarea intra şi inter instituţională în entităţile publice” 
  
2008 – Institutul Naţional de Administraţie (INA) – „Transparenţa decizională şi liberul acces la informaţiile de interes public” 
  
2008 – Universitatea Naţională de Apărare (UNAP) „Carol I” Bucureşti – Colegiul Naţional de Apărare (CNAP) – Curs post-universitar de „Introducere în securitatea naţională” 
  
2008 – Ministerul Afacerilor Externe – Institutul Diplomatic Român (IDR) – Curs post-universitar despre „România - relaţiile internaţionale şi integrarea ei în Uniunea Europeană”. 
  
2009 - Universitatea Naţională de Apărare (UNAP) „Carol I” Bucureşti – Facultatea de Comandă şi Stat Major – Masterat despre „Securitatea şi Apărarea Naţională”. 
  
2010 – Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (FCRP) – Masterat despre „Comunicare şi relaţii publice”. 
  
2011 – Cursul european „Utilizarea calculatorului în şapte module – ECDL complet” – Bucureşti. 
  
2013 – Cursul „Teorie şi practică diplomatică” la Şcoala Paleologu de „Studii umaniste şi diplomatice”. 
  
2013 – Doctor in Teologie al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Craiova. 
  
2014 – Cursul „Retorica adaptată la context” la Şcoala Paleologu de „Studii umaniste şi diplomatice”. 
  
Activitatea profesională: 
  
2000 – 2003 - Profesor de religie la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Oradea 
  
2002-2003 – Preparator la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Oradea 
  
2005 – până în prezent – Consilier (superior) la Secretariatul de Stat pentru Culte din cadrul Guvernului României din Bucureşti. 
  
2014 – 2018 - Epitrop – consilier la Biserica parohială „Sf. Ier. Nicolae şi Sf. Cuv. Antonie cel Mare” din cartierul bucureştean Titan. 
  
2014 – decorat, de către Patriarhia Română, personal de către Părintele Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, cu ordinul comemorativ “Sfinţii Martiri Brâncoveni” şi conferit cu medalia jubiliară, închinată “Sfinţilor Martiri Brâncoveni”. 
  
2017 – până în prezent – Membru în cadrul Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR). 
  
2017 – până în prezent – Membru al Asociaţiei Creştine “Lăcaşuri Ortodoxe” din România. 
  
2017 – până în prezent – Membru al Fundaţiei Creştine “Arsenie Boca” din România. 
  
2017 – până în prezent – Membru în Departamentul Centrului de Cercetări Teologice, Interculturale şi Ecumenice “Sf. Ioan Casian”din cadrul Universităţii “Ovidiu” din Constanţa. 
  
Limbi străine: Engleză - mediu 
  
Franceză - mediu 
  
Greacă - avansat 
  
Profil personal: Persoană receptivă, dinamică, spirit de echipă, abilitate în comunicare şi negociere 
  
Permis de conducere-categoria B 
  
Cunoştinţe PC-Microsoft Office 
  
Hobby – uri: Literatura, excursiile, muzica, sportul 
  
Alte Activităţi: Conferinţe, delegaţii şi simpozioane: 
  
8 -19 August 1999 în localitatea Izvorul Mureşului din judeţul Harghita, am participat la simpozionul ,, Despre şi cu românii din diaspora ” 
  
12 -14 Octombrie 2000 am participat la simpozionul Rom Fest de la Sibiu, organizat şi condus de către P.C. Pr. Gheorghe Calciu Dumitreasa – Parohul Bisericii Ortodoxe Româneşti din Washington 
  
20 - 22 Mai 2001 am participat la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice organizată de către Universitatea Oradea şi Facultatea de Teologie Ortodoxă cu prilejul a 10 ani de activitate a acestei reînfiinţate Facultăţi de Teologie. Menţionez faptul că am participat la toate manifestările şi comunicările, atât în plen cât şi pe secţiuni, cu expuneri şi intervenţii 
  
7 - 8 Mai 2003 am participat la Simpozionul de Bizantinologie cu ocazia împlinirii a 550 de ani de la Căderea Constantinopolului organizat de către Facultaţile de Teologie Ortodoxă şi Istorie din cadrul Universităţii Oradea şi Muzeul Judeţean Oradea 
  
22 - 25 Iulie 2003 – Am participat la Simpozionul cu tema: „2004 – 500 de ani de la trecerea la cele veşnice a Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt – pregătirea şi organizarea acestui mare eveniment”, desfăşurat la Mănăstirea Putna, judeţul Suceava 
  
18–20 Noiembrie 2003 am participat la simpozionul închinat Sf. Grigorie Palama – Thessalonic – Grecia 
  
13 – 15 Mai 2004 am participat la simpozionul de Teologie Liturgică dedicat Sfântului Nicolae Cabassila 
  
18 - 20 Iulie 2004 am participat la Simpozionul „Zilele Patriarh Miron Cristea”, ediţia a VII – a, care a avut loc la Topliţa, în cadrul căruia am prezentat studiul: „Ctitori şi Ctitorii Româneşti la Sfântul Munte Athos” 
  
20 - 26 Iulie 2004 am participat la Izvorul Mureşului la Simpozionul dedicat Românilor de pretutindeni – ediţia a VII – a, în cadrul căruia am expus tema: „ Ştefan cel Mare şi Sfânt – Ctitor al aşezămintelor monahale din Sfântul Munte Athos” 
  
30 Iunie - 3 Iulie 2004 am participat la manifestările organizate la Mănăstirea Putna, judeţul Suceava, cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la trecerea la cele veşnice a Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt 
  
16 - 18 August 2004 am participat la Congresul Studenţesc organizat la aceeaşi mănăstire, tot în cinstea aceleaşi comemorări, în cadrul căruia am prezentat expunerea „Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Sfântul Munte Athos” 
  
13–15 Noiembrie 2004 am participat la simpozionul închinat Sf. Ioan Gură de Aur – Thessalonic – Grecia 
  
19-20 Octombrie 2005 am participat la simpozionul închinat « Zilei Bibliei » - Craiova, judeţul Dolj 
  
21–23 Octombrie 2005 am participat la simpozionul dedicat lui Pamfil Şeicaru de la Mănăstirea Orşova, judeţul Mehedinţi 
  
22 Septembrie 2006, am participat la simpozionul închinat Sf. Nicodim cel Sfinţit ce s-a ţinut la Mănăstirea Tismana, judeţul Gorj 
  
27 Septembrie 2006, am participat la simpozionul dedicat Sf. Antim Ivireanul – Râmnicu Vâlcea 
  
11 Noiembrie 2006, am participat la simpozionul naţional intitulat « Slujirea socială a Bisericii », organizat de către Mitropolia Olteniei şi Facultatea de Teologie Ortodoxă, la Craiova, judeţul Dolj 
  
17 decembrie 2006, am participat la simpozionul închinat Sf. Nicodim cel Sfinţit ce s-a ţinut la Drobeta Turnu – Severin, judeţul Mehedinţi 
  
14 Mai 2007, am participat la simpozionul « Biserica şi şcoala în contextul integrării României în Uniunea Europeană » organizat la Oradea, judeţul Bihor 
  
30 Iunie 2007, am participat la simpozionul naţional intitulat « Slujirea socială a Bisericii », organizat de către Mitropolia Olteniei şi Facultatea de Teologie Ortodoxă, ce s-a desfăşurat la Mănăstirea Tismana, judeţul Gorj 
  
16 – 20 August 2007, în localitatea Izvorul Mureşului din judeţul Harghita, am participat la simpozionul internaţional dedicat Românilor de pretutindeni, cu titlul: « Dimensiunea universală şi europeană a Culturii Române », unde am expus comunicarea cu tema: « Despre folosul, participarea şi impactul tinerilor creştini ortodocşi în U.E. » 
  
27 Septembrie 2007, am participat la simpozionul şi manifestările dedicate Sf. Antim Ivireanul – Râmnicu Vâlcea 
  
09-10 Octombrie 2007, am participat la Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice cu tema „Tradiţie şi modernitate în societatea românească în noul context creat de aderarea la Uniunea Europeană”, care a avut loc la sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Oradea. Aici am prezentat referatul cu tema: « Despre folosul, participarea şi impactul tinerilor creştini ortodocşi în U.E. » 
  
30 Noiembrie 1996 – 30 Septembrie 2003 am fost preşedinte al Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR) – Filiala Oradea 
  
01 Noiembrie 2007 până în prezent - membru al Asociaţiei Ziariştilor şi Editorilor Creştini din România (AZEC) 
  
01 Noiembrie 2008 până în prezent – membru al Fundaţiei Absolvenţilor Colegiului Naţional de Apărare din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare « Carol I » Bucureşti 
  
03 Aprilie 2008 – am participat la simpozionul internaţional, intitulat « Biserica în lumea contemporană », organizat de către Episcopia Unită cu Roma (Greco – catolică) de Oradea şi Facultatea de Teologie Greco – catolică, unde am susţinut referatul cu tema: « Predarea Religiei în şcoală – o problemă teologică şi apologetică » 
  
20 Aprilie 2008 - în oraşul Gherla, judeţul Cluj, am participat la simpozionul naţional, cu tema: « Martiriul mărturisitorilor lui Iisus Hristos în închisorile comuniste – modele de trăire creştină », unde am susţinut referatul: « Ioan Ianolide, Valeriu Gafencu şi Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa – trei martiri şi mărturisitori ai Bisericii Ortodoxe Româneşti contemporane » 
  
22–23 Mai 2008, am participat la Oradea, la simpozionul naţional, intitulat : « Multiculturalitatea în spaţiul Românesc », organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic – Bihor, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre importanţa colaborării şi conlucrării religiilor la începutul mileniului al III – lea, în cadrul Uniunii Europne » 
  
12 Iunie 2008 – La Baia Mare, judeţul Maramureş, am participat la simpozionul naţional cu tema: « Biserica şi Mass – Media între complementaritate şi adversitate », unde am susţinut referatul cu tema: « Despre valoarea Cuvântului, a gândirii şi a făptuirii în iconomia mântuirii » 
  
18 – 20 Iulie 2008 – în cadrul zilelor închinate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Despre locul şi rolul Bisericii Ortodoxe Române în integrarea României în Uniunea Europeană » 
  
10 – 11 Septembrie 2008 – am participat la Simpozionul Internaţional « Comunicarea interconfesională în Uniunea Europeană » desfăşurat în Sala Drepturilor Omului din Palatul Parlamentului – Bucureşti, cu referatul intitulat: « Despre importanţa colaborării şi conlucrării religiilor la începutul mileniului al III – lea în cadrul Uniunii Europene » 
  
12 – 13 Septembrie – am participat la Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la Simpozionul Naţional organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei cu referatul intitulat: « Locul şi rolul Bisericii Ortodoxe Române în integrarea României în Uniunea Europeană. Exigenţe, probleme şi perspective » 
  
23 Septembrie – am participat la Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, la Simpozionul Naţional organizat de către Episcopia Maramureşului şi Sătmarului şi Protopopiatul Ortodox Român Sighet, cu studiul intitulat: « Despre dimensiunea euharistică a creaţiei în raport cu problemele ecologiei şi cu misiunea Bisericii » 
  
29 – 30 Septembrie 2008 – am participat la Miercurea Ciuc, la lucrările celei de a XIV – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu studiul intitulat: « Ortodoxia şi Statul în România sub regimurile totalitare» 
  
09 Octombrie 2008 – am participat la simpozionul ce s-a desfăşurat la Oradea, cu tema: « Biblia şi spiritualitatea creştinului » organizat de către Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) împreună cu Episcopia Oradiei, în cadrul Anului Jubiliar 2008 – închinat Sfintei Scripturi 
  
10 Octombrie 2008 – am participtat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Oradea la simpozionul intitulat: « Scriptură – Liturghie – Biserică », organizat în cadrul Anului Jubiliar 2008 - închinat Sfintei Scripturi şi Sfintei Liturghii, unde am prezentat referatul cu tema: « Despre dimensiunile spirituale ale Eshatologiei, soteriologiei şi Eticii « 
  
13 – 15 Octombrie 2008 – am participat la Sesiunea Comisiei Mixte a Istoricilor Români şi Maghiari la sediul Academiei Române din Bucureşti, la reuniunea cu tema: Religie şi Societate (stat) în istoria Europei Centrale şi Sud – Estice, din Evul Mediu până în prezent, cu referatul intitulat : « Ortodoxia şi Statul în România sub regimurile totalitare » 
  
11 Decembrie 2008 – am participat la Gyula - Ungaria, unde Episcopia Ortodoxă Română a organizat un simpozion comemorativ, dedicat împlinirii a 200 de ani de la naşterea marelui Mitropolit al Ardealului – Andrei Şaguna, susţinând referatul cu tema: « Mitropolitul Ardealului – Andrei Şaguna, în conştiinţa noastră mărturisitoare » 
  
27 – 28 Martie 2009 – am participat la simpozionul internaţional, organizat de UBB – Centrul de Studii Ecumenice şi Interreligioase, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca, cu tema: « Integrarea Europeană şi Valorile Bisericii », susţinând referatul intitulat: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă şi societatea românească actuală » 
  
28 – 29 Aprilie 2009 – am participat la simpozionul internaţional - organizat de UBB Cluj Napoca, Facultatea de Teologie Greco – Catolică şi Episcopia Română Unită cu Roma din Oradea – cu tema : « Opera şi activitatea teologică şi pastorală a Sfinţilor Părinţi Capadocieni », unde am susţinut studiul cu tema: « Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor » 
  
22–23 Mai 2009, am participat la Oradea, judeţul Bihor, la simpozionul naţional « Roman Ciorogariu spirit european », intitulat : « Creativitate şi inovare didactică », organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic – Bihor, unde am susţinut referatul cu tema: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă şi societatea românească actuală » 
  
18 – 19 Iulie 2009, în cadrul zilelor închinate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Despre misiunea bisericii ortodoxe în postmodernitate» 
  
31 August 2009, am participat la Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a II–a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă şi societatea românească actuală » 
  
03 Octombrie 2009, am participat la Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, la lucrările celei de a XV – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu studiul intitulat: « Despre misiunea bisericii ortodoxe în postmodernitate» 
  
05 – 06 Octombrie 2009, am participat la simpozionul internaţional cu tema: “Opera teologică şi moştenirea spirituală a Sfinţilor Părinţi Capadocieni”, organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Oradea, unde am susţinut studiul cu tema: « Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor » 
  
16 – 17 Octombrie 2009, am participat la Facultatea de Teologie Ortodoxă « Andrei Şaguna » din Sibiu, la simpozionul cu tema « Însemnătatea vieţii şi operei Sfântului Vasile cel Mare pentru misiunea şi slujirea Bisericii » cu studiul intitulat: « Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor » 
  
11 – 13 Noiembrie 2009, am participat la Mănăstirea Bârsana, judeţul Maramureş, la simpozionul organizat de către Episcopia Maramureşului şi Sătmarului şi Universitatea de Nord din Baia Mare, dedicat « Moştenirii spirituale a Sfântului Vasile cel Mare şi a tuturor Sfinţilor Părinţi Capadocieni » cu referatul ce poartă titlul: « Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor » 
  
12 – 13 Aprilie 2010, Am participat la Simpozionul Internaţional organizat de către Universitatea Naţională de Apărare (UNAP) « Carol I » din Bucureşti, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre Creştinismul Arab – între tradiţie şi teritorialitate » 
  
19 – 20 Iulie 2010, în cadrul zilelor închinate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă şi societatea românească actuală » 
  
20 – 22 Septembrie 2010, am participat la Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a III – a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Simbolul de credinţă sau Crezul – teza şi sinteza mărturisirii noastre ortodoxe » 
  
24 – 25 Septembrie 2010, am participat la Miercurea Ciuc şi la Sfântul Gheorghe, la lucrările celei de a XVI – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu studiul intitulat: « Despre locul şi rolul Bisericii Ortodoxe Române în integrarea României în Uniunea Europeană » 
  
12 – 14 Noiembrie 2010, am participat la Iaşi, la simpozionul naţional organizat de către filiala ASTRA Iaşi, unde am susţinut referatul cu titlul: « Ortodoxia şi Statul în România, sub regimurile totalitare » 
  
26 – 28 Februarie 2011, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XV – a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Câteva consideraţii istorice despre Mitropolia Ortodoxă Română a Basarabiei – trecut, prezent şi perspective » 
  
06 Iunie 2011, am participat la Drobeta Turnu Severin, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a IV–a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Despre raportul şi unitatea dintre Dumnezeiasca Euharistie şi Sfânta Taină a Căsătoriei sau a Nunţii” 
  
19 – 20 Iulie 2011, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Câteva consideraţii istorice despre Mitropolia Ortodoxă Română a Basarabiei – trecut, prezent şi perspective » 
  
09 Septembrie 2011, am participat la Mioveni, judeţul Argeş, la « Sesiunea ştiinţifică de toamnă » a Centrului « Universul Ştiinţei », unde am susţinut referatul cu tema : « Parteneriatul Stat – Culte religioase în România anului 2011, în contextul integrării ei în Uniunea Europeană…» 
  
24 Septembrie 2011, am participat la manifestările religios-cultural-istorice dedicate „Sfântului Neagoe Basarab - Prinţ al Păcii şi al Culturii", organizate de către Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului la Curtea de Argeş, judeţul Argeş, unde am susţinut referatul cu tema: „Sfântul Domnitor Neagoe Basarab al Ţării Româneşti şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană...” 
  
25 Septembrie 2011, am participat la Sfântul Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XVII – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu studiul intitulat: « Câteva referinţe, gânduri şi impresii despre mişcarea spirituală şi duhovnicească „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, din perioada postbelică…» 
  
28 – 29 Septembrie 2011, am participat la Iaşi, la Simpozionul Internaţional « Istorie, cultură, Patrimoniu », organizat de către Muzeul Literaturii Române şi Societatea Culturală « Junimea 90 », unde am susţinut referatul cu tema: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă şi societatea românească actuală precum şi câteva puncte de vedere cu privire la relaţia dintre Stat şi Biserică în cadrul discursului social – istoric, în contextul aderării României la Uniunea Europeană» 
  
10 – 12 Octombrie 2011, am participat la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dr. Vasile Coman” din cadrul Universităţii Oradea, la momentul aniversar, dedicat împlinirii a 20 de ani de existenţă şi activitate prodigioasă, iar în cadrul Simpozionului Internaţional “Despre familia creştină în postmodernitate şi contemporaneitate”, organizat de acelaşi institut de învăţământ teologic superior, am susţinut referatul cu titlul: “Despre raportul şi unitatea dintre Dumnezeiasca Euharistie şi Sfânta Taină a Căsătoriei sau a Nunţii » 
  
09 – 10 Noiembrie 2011, am participat la Iaşi, la simpozionul naţional organizat de către filiala ASTRA Iaşi, unde am susţinut referatul cu titlul: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă Română şi Securitatea, în perioada comunistă... ». 
  
10 – 11 Februarie 2012, am participat în municipiul Deva, judeţul Hunedoara, la Simpozionul Internaţional cu tema: « Academicianul Silviu Dragomir (1888 – 1962) cinncizece de ani de la trecerea sa în eternitate », unde am susţinut referatul cu titlul: « In memoriam – Academicianul Silviu Dragomir (1888 – 1962) – un mare istoric, cercetător, luptător şi apărător al românilor transilvăneni, pioner al emancipării politice şi sociale a acestora…». 
  
26 – 28 Februarie 2012, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XVI – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă Română şi Securitatea, în perioada comunistă...» 
  
16 – Mai 2012, am participat în municipiul Galaţi la Simpozionul dedicat (de către Biserica Ortodoxă Română), anului jubiliar al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, organizat de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în colaborare cu Universitatea « Dunărea de Jos », unde am susţinut referatul cu tema: « Despre suferinţă, boală, răbdare, vindecare, nădejde şi Taina Sfântului Maslu din perspectiva învăţăturii creştin - ortodoxe…» 
  
06 Iunie 2012, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a V–a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Sfântul Nicodim de la Tismana – Model al rugăciunii lui Iisus în lumea post - modernă şi impactul acesteia asupra vieţii secularizate de astăzi… » 
  
14 Iunie 2012, am participat în municipiul Sibiu, la Simpozionul Doctoranzilor în Teologie, organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, unde am susţinut referatul cu tema: „Despre spiritualitatea euharistică în timpurile noastre precum şi despre Nicolae Afanassieff şi eclesiologia euharistică - „Viziunea Bisericii în lumina Tainei Euharistice“… 
  
15 Iunie 2012, am participat în municipiul Oradea, la simpozionul naţional „Roman Ciorogariu – spirit european” – ediţia 2012, cu titlul: „Vocaţia socială a instituţiilor educaţionale şi religioase”, organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor şi Casa Corpului Didactic – Filiala judeţeană Bihor, unde am susţinut referatul cu tema: „Despre tinerii de astăzi şi morala creştină, precum şi despre primenirea lor în Biserică... “ 
  
29 Iunie 2012, am participat în municipal Bucureşti, la “Conferinţele Criterion – serie nouă” cu tema “Nae Ionescu”, organizată de către Asociaţia culturală “Prietenii lui Eliade” şi Biblioteca Metropolitană din Bucureşti, unde am susţinut referatul cu tema: “Filosoful şi gânditorul creştin Nae Ionescu – între mărturisirea spiritual autentică şi propovăduirea culturală ireproşabilă…” 
  
18 – 20 Iulie 2012, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă Română şi Securitatea, în perioada comunistă... ». 
  
29 - 30 Iulie 2012, am participat la Mănăstirea « Sfânta Ana » Rohia şi în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, la Simpozionul organizat cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la naşterea Părintelui Nicolae Steinhardt, organizat de către Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Mănăstirea Rohia, Fundaţia « Nicolae Steinhardt », Biblioteca Judeţeană « Petre Dulfu » şi Universitatea de Nord, unde am prezentat referatul cu tema: « O scurtă incursiune în gândirea creştină a Părintelui Nicolae Steinhardt… » 
  
21 – 22 Septembrie 2012, am participat la Sfântul Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XVIII – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: « Din seria: In memoriam: - Autor cu carte - de duhovnicească învăţătură... Despre Tradiţie şi Libertate în spiritualitatea noastră ortodoxă şi răsăriteană, în viziunea Mitropolitului Antonie Plamădeală... » 
  
28 – 29 Septembrie 2012, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la al XII – lea Simpozion « PERT » - « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă Română şi Securitatea, în perioada comunistă... ». 
  
07 – 08 Noiembrie 2012, am participat la Iaşi, la simpozionul naţional organizat de către filiala ASTRA Iaşi, unde am susţinut referatul cu titlul: « Despre poetul, prozatorul şi publicistul Mihai Eminescu în viziunea Bisericii, despre raportarea sa la învăţătura creştină, precum şi abordarea vieţii şi operei sale din perspectiva credinţei creştine…». 
  
26 – 28 Februarie 2013, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XVII – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Temniţele şi închisorile comuniste din România – câteva referinţe despre numărul lor, activitatea, volumul de încarcerare, capacitatea şi dispunerea lor geografică....» 
  
16 Mai 2013, am participat în municipiul Galaţi la Simpozionul dedicat (de către Biserica Ortodoxă Română), anului jubiliar al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi al Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, organizat de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în colaborare cu Universitatea « Dunărea de Jos », unde am susţinut referatul cu tema: « Despre raportul şi relaţia dintre Dumnzeu şi om în viziunea teologică a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae…» 
  
22 Mai 2013, am participat la Oradea, la Simpozionul organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă « Episcop Dr. Vasile Coman », în cinstea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre importanţa şi semnificaţia Sfântului Împărat şi întocmai cu apostolii Constantin cel Mare în istoria Bisericii Creştine – o abordare istorică, fenomenologică şi teologică…» 
  
03 Iunie 2013, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a VI–a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Despre dimensiunea asceticii şi misticii în opera Părintelui Dumitru Stăniloae…» 
  
18 – 20 Iulie 2013, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: «Vorbirea desire Biserică, Stat şi Libertatea religioasă din Romania, între curs şi discurs…». 
  
23 Septembrie 2013, în cadrul manifestărilor religioase şi culturale dedicate celei de -a XV – a prăznuiri a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul – Ocrotitorul Spiritual al Râmnicului, am participat la Centrul Cultural Spiritual « Sfântul Antim Ivireanul » din municipiul Râmnicu Vâlcea, cu referatul intitulat: « Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană ». 
  
28 Septembrie 2013, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la al XIII – lea Simpozion « PERT » - « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Despre relaţiile Stat – Biserică, în perioada comunistă şi postcomunistă. Referinţe, izvoare şi direcţii de cercetare… » 
  
05 Octombrie 2013, în cadrul « Colocviilor » de la Mănăstirea Nicula, judeţul Cluj, am participat cu referatul, intitulat: « In memoriam: Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania – acum la împlinirea a doi ani de la naşterea sa cea veşnică, în ceruri... ». 
  
17 – 18 Octombrie 2013, am participat la Iaşi, la simpozionul naţional organizat de către filiala ASTRA Iaşi, unde am susţinut referatul cu titlul: « Câteva puncte de vedere cu privire la relaţia dintre Stat – Biserică, în România, în cadrul discursului social – istoric, contemporan, precum şi în contextul revizuirii Constituţiei... ». 
  
24 Octombrie 2013, am participat la ediţia a VI – a a Simpozionului dedicat Părintelui Dimitrie Bejan, organizat la Hârlău, judeţul Iaşi, de către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Protopopiatul Hârlău şi Parohia “Sf. Vasile cel Mare” din localitatea Hârlău, unde am prezentat comunicarea cu titlul: «Părintele Dimitrie Bejan – Mucenicul, Martirul şi Mărturisitorul (1909 – 1995)… » 
  
08 – 09 Noiembrie 2013, am participat la Sfântul Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XIX – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: « Temniţele şi închisorile comuniste din România – câteva referinţe despre numărul lor, activitatea, volumul de încarcerare, capacitatea şi dispunerea lor geografică... ». 
  
26 – 28 Februarie 2014, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XVIII – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Jertfa Sfinţilor Martiri Brâncoveni – între asumarea responsabilă a libertăţii umane şi realitatea autentică a muceniciei creştine... » 
  
13 Mai 2014, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a VII–a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Valoarea pastorală şi duhovnicească a Sfintei Euharistii – Temelie a Bisericii, a unităţii ei şi a mântuirii omului în Iisus Hristos…» 
  
15 Mai 2014, am participat în municipiul Galaţi la Simpozionul Internaţional dedicat (de către Biserica Ortodoxă Română), Anului jubiliar Euharistic al Sfintei Spovedanii şi Sfintei Împărtăşanii, organizat de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în colaborare cu Universitatea « Dunărea de Jos », unde am susţinut referatul cu tema: « Mântuitorul nostru Iisus Hristos – Euharistic – ieri, azi şi în veci Acelaşi. Temeiuri scripturistice şi dogmatice ale prezenţei Domnului în cadrul Sfintei Liturghii…» 
  
02 Iunie 2014, am participat la Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, la Simpozionul Internaţional de Teologie şi Istorie, organizat de către Universitatea « Valahia » din municipiul Târgovişte şi Arhiepiscopia Târgoviştei, unde am susţinut referatul cu tema: « Valoarea pastorală şi duhovnicească a Sfintei Euharistii – Temelie a Bisericii, a unităţii ei şi a mântuirii omului în Iisus Hristos…» 
  
07 Iulie 2014, am participat la Mănăstirea « Sf. Dimitrie » din municipiul Sighişoara, judeţul Mureş, la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, organizată de către Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii « 1 Decembrie » din municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, unde am susţinut referatul cu tema: « Mântuitorul nostru Iisus Hristos – Euharistic – ieri, azi şi în veci Acelaşi. Temeiuri scripturistice şi dogmatice ale prezenţei Domnului în cadrul Sfintei Liturghii… » 
  
18 – 20 Iulie 2014, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: «Despre cine suntem noi astăzi, cum (mai) suntem noi astăzi ortodocşi şi în ce (mai) credem noi, românii de astăzi – din perspectiva şi în viziunea sociologului român Dan Dungaciu…». 
  
19 – 30 Septembrie 2014, am participat la Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, la lucrările celei de a XX – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: « Bucuria slujirii este cea care ne menţine aici, căci m-a trimis Dumnezeu să caut oaia cea pierdută” – dialog duhovnicesc, viu şi deosebit de sincer cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ioan Selejan al Episcopiei Covasnei şi Harghitei, cu prilejul împlinirii a douăzeci de ani de slujire arhierească… » 
  
23 Septembrie 2014, în cadrul manifestărilor religioase şi culturale dedicate celei de -a XVI – a prăznuiri a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul – Ocrotitorul Spiritual al Râmnicului, am participat la Centrul Cultural Spiritual « Sfântul Antim Ivireanul » din municipiul Râmnicu Vâlcea, cu referatul intitulat: « Jertfa Sfinţilor Martiri Brâncoveni – între asumarea responsabilă a libertăţii umane şi realitatea autentică a muceniciei creştine... » 
  
26 Septembrie 2014, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la al XIV – lea Simpozion « PERT » - « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Recenzie – Nicolae Purcărea, “Urlă haita”, Editura Fundaţia “Sfinţii Închisorilor”, Bucureşti, 2012, 287 pagini… » 
  
09 Octombrie 2014, am participat la Simpozionul Internaţioanal, organizat de către Arhiepiscopia Craiovei - Mitropolia Olteniei şi Facultatea de Teologie din Craiova, la Mănăstirea Tismana – Gorj, în cinstea Sfinţilor Martiri Brâncoveni, cu referatul intitualt: « Despre drepturile omului şi provocările globalizării contemporane… » 
  
26 – 27 Februarie 2015, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XIX – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Biserica Ortodoxă Română între identitate concretă şi autocefalie rodnică… » 
  
27 – 28 Martie 2015, am participat în municipiul Sfântul Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XXI – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: « Câteva consideraţii istorice despre Mitropolia Ortodoxă Română a Basarabiei – trecut, prezent şi perspective… » 
  
04 – 06 Mai 2015, am participat la Arhiepiscopia Alba Iuliei, la Simpozion Internaţional "Ethosul misionar al Bisericii", organizat în perioada 04 - 06 mai, în municipiul Alba-Iulia, judeţul Alba, de către Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “1 Decembrie 1918”, unde am prezentat referatul cu tema: « Despre Evlavia Euharistică în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur… » 
  
28 - 29 Mai 2015, am participat la Oradea, judeţul Bihor, la Simpozionul dedicat Misiunii Creştine, intitulat: « Pastoraţia şi Misiunea Bisericii într-o lume desacralizată. Pesrspective actuale. », organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă « Episcop Dr. Vasile Coman », din cadrul Universităţii Oradea, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre datoria, implicarea şi misiunea Bisericii Ortodoxe în postmodernitate… » 
  
04 Iunie 2015, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a VIII–a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Despre omul de astăzi şi raportarea sa la implicaţiile economice, sociale şi culturale, în contextul revoluţiei informatizării… » 
  
05 Iunie 2015, am participat în municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, la Simpozionul Internaţional de Teologie şi Istorie, organizat de către Universitatea « Valahia » din municipiul Târgovişte şi Arhiepiscopia Târgoviştei, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre datoria, implicarea şi misiunea Bisericii Ortodoxe în postmodernitate… » 
  
15 – 16 Iunie 2015, am participat în municipiul Galaţi la Simpozionul Internaţional dedicat (de către Biserica Ortodoxă Română), Anului jubiliar al Pastoraţiei şi Misiunii în parohii şi mănăstiri astăzi, organizat de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în colaborare cu Universitatea « Dunărea de Jos », unde am susţinut referatul cu tema: « Despre Evlavia Euharistică în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur… » 
  
07 Iulie 2015, am participat la Mănăstirea « Sf. Dimitrie » din municipiul Sighişoara, judeţul Mureş, la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, organizată de către Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii « 1 Decembrie » din municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre datoria, implicarea şi misiunea Bisericii Ortodoxe în postmodernitate…» 
  
18 – 20 Iulie 2015, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Biserica Ortodoxă Română între identitate concretă şi autocefalie rodnică… » 
  
26 – 27 Septembrie 2015, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la al XV – lea Simpozion « PERT » - « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Câteva referinţe, gânduri şi impresii despre mişcarea spirituală şi duhovnicească „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, din perioada postbelică… » 
  
02 – 03 Octombrie 2015, am participat la Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XXII – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice «Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: «„Statul român nu este un stat laic” – despre viziunea Domnului Victor Opaschi – Secretar de Stat pentru Culte, cu privire la raporturilor dintre Stat, Biserică şi Culte religioase, în România contemporană… » 
  
10 Octombrie 2015, am participat la Simpozionul Internaţional, organizat în municipiul Oradea, judeţul Bihor, de către Episcopia Greco – Catolică de Oradea, Unită cu Roma, sub egida “Școala Ardeleană” - ediția a X-a – intitulat: “Familia creștină - Fundamente antropologice, iubire şi sexualitate în celibat şi căsătorie”, unde am susţinut referatul cu tema: «Despre familia creştină între tradiţia autentică a valorilor perene şi modernitatea consumistă a gândirii trecătoare – Provocări şi perspective... » 
  
03 – 04 Noiembrie 2015, am participat la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova, la Conferinţa Internaţională cu tema: “Educaţia religioasă – valori, exigenţe, finalităţi” sub egida: “Paradigma creştină a unei Europe unite”, unde am susţinut referatul cu titlul: « Problema existenţei orei de religie în şcoală – o abordare teologică şi apologetică… » 
  
26 – 27 Februarie 2016, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XX – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Câteva referinţe, gânduri şi impresii despre mişcarea spirituală şi duhovnicească „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, din perioada postbelică…» 
  
14 Aprilie 2016, am participat în municipiul Oradea, judeţul Bihor, la Liceul Ortodox ”Episcop Roman Ciorogariu”, la ediţia a VI-a a Simpozionului Naţional “Roman Ciorogariu – spirit european” cu tema: „Istorie, educaţie şi spiritualitate”, organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, Casa Corpului Didactic Bihor, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” Oradea, Departamentul de Istorie din cadrul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării , unde am susţinut referatul cu tema: « Despre Relaţia Dintre Raţiune şi Credinţă în Teologia Sfântului Vasile Cel Mare precum şi Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor… » 
  
09 – 10 Mai 2016, am participat, în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei, la Facultatea de Teologie Ortodoxă, la Simpozionul Internaţional "Tinerii în Biserică şi Societate", ISSTA 2016, ediţia a 15 – a, organizat în perioada 09 - 10 Mai 2016, în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, de către Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “1 Decembrie 1918” şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, unde am prezentat referatul cu tema: « Despre relaţia dintre raţiune şi credinţă în teologia Sfântului Vasile Cel Mare, precum şi « învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor… » 
  
20 Mai 2016, la invitaţia Primăriei Municipiului Reghin, a Protopopiatului Ortodox Român Reghin şi a Bibliotecii Municipale „Petru Maior” din Reghin, judeţul Mureş – în calitate de organizatori, am participat la Conferinţa Naţională „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, Mitropolit Martir şi Cărturar – 300 de ani de la martirajul său”, unde am prezentat comunicarea cu tema: « Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi viziunea sa cu privire la relaţia Stat – Biserică precum şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană de astăzi… » 
  
25 - 26 Mai 2016, am participat în municipiul Oradea, judeţul Bihor, la Simpozionul Naţional dedicat Educației Religioase a Tineretului Creştin Ortodox și Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, intitulat: « Biserica şi Educaţia Religioasă a Tineretului în Mileniul Trei. Contribuţia Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul în Teologia şi Literatura Românească », organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă « Episcop Dr. Vasile Coman », din cadrul Universităţii Oradea, unde am susţinut referatele cu tema: « Despre relaţia dintre raţiune şi credinţă în teologia Sfântului Vasile Cel Mare, precum şi « învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor… » şi « Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi viziunea sa cu privire la relaţia Stat – Biserică precum şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană de astăzi… » 
  
31 Mai 2016, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a IX – a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatele intitulate: « Despre relaţia dintre raţiune şi credinţă în teologia Sfântului Vasile Cel Mare, precum şi « învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor… » şi « Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi viziunea sa cu privire la relaţia Stat – Biserică precum şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană de astăzi… » 
  
02 Iunie 2016, am participat în municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, la Simpozionul Internaţional de Teologie şi Istorie, intitulat “Tinerii și educația religios - morală în contextul provocărilor lumii contemporane. Contribuția Bisericii la cultura universală”organizat de către Universitatea « Valahia » din municipiul Târgovişte şi Arhiepiscopia Târgoviştei, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre relaţia dintre raţiune şi credinţă în teologia Sfântului Vasile Cel Mare, precum şi învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor… » 
  
18 – 20 Iulie 2016, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi viziunea sa cu privire la relaţia Stat – Biserică precum şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană de astăzi… » 
  
23 – 24 Septembrie 2016, am participat la Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XXIII – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice «Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: « Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi viziunea sa cu privire la relaţia Stat – Biserică precum şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană de astăzi… » 
  
02 – 03 Octombrie 2016, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la cel de-al XVI – lea Simpozion « PERT » - « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Preacuviosul Părinte Arhimandrit Benedict Ghiuş – Teologul smerit şi duhovnicul îmbunătăţit din marea lavră a Cernicăi... » 
  
28 Ianuarie 2017, am participat la Mănăstirea Cozia din judeţul Vâlcea, la Simpozionul Naţional, organizat de Arhiepiscopia Râmnicului, unde am susţinut referatul cu tema: « Vrednicul Domnitor Mircea cel Bătrân sau cel Mare şi Mănăstirea Cozia – Ctitoria Măriei Sale precum şi raporturile Sale cu Biserica (1386 – 1418)… » 
  
26 – 27 Februarie 2017, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XXI – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Pro Memoria - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina – Un apostol neînfricat, un apologet neînfrânt, un propovăduitor dinamic, un mărturisitor neînduplecat, un apărător nemitarnic, un slujitor vrednic, harnic şi darnic precum şi un părinte bun, milostiv şi autentic – acum la împlinirea a patruzeci de ani de la mutarea din lumea această, pământească şi naşterea lui în viaţa cea cerească şi veşnică (1901 – 1977)... » 
  
10 Martie 2017, la invitaţia Domnului Profesor şi Director Ioan Ştefan Lazăr, în cadrul Fundaţiei Culturale « Antim Ivireanul » din municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la a şasea ediţie a « Memorialului Bartolomeu Valeriu Anania », am prezentat referatul cu tema: « Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului - Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania – acum la împlinirea a şase ani de la naşterea sa cea veşnică, în ceruri... » 
  
22 Martie 2017, la sediul Centrului Pastoral – Misionar « Sf. Ier. Calinic de la Cernica », din cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului, la Simpozionul Naţional, orgnizat, închinat şi dedicat împlinirii a patruzeci de ani de la naşterea cea cerească şi veşnică a Patriarhului Romaniei – Justinian Marina, am susţinut referatul cu tema: « Pro Memoria - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina – Un apostol neînfricat, un apologet neînfrânt, un propovăduitor dinamic, un mărturisitor neînduplecat, un apărător nemitarnic, un slujitor vrednic, harnic şi darnic precum şi un părinte bun, milostiv şi autentic – acum la împlinirea a patruzeci de ani de la mutarea din lumea această, pământească şi naşterea lui în viaţa cea cerească şi veşnică (1901 – 1977)... » 
  
04 Mai 2017, la invitaţia Fundaţiei « Sfinţii Martiri Brâncoveni » cu sediul în municipiul Constanţa, am participat, în cadrul Şcolii şi Colegiului Brâncovenesc, la o seară/întâlnire duhovnicească, în cadrul căreia am vorbit despre "Mărturisitorii şi apărătorii Ortodoxiei în perioada comunistă - adevaraţi slujitori ai Bisericii noastre, autentici eroi ai Credinţei Creştine şi cinstiţi martiri ai neamului nostru precum şi veritabili mucenici ai Sinaxarului Românesc!" 
  
02 Iunie 2017, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a X – a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatele intitulate: « Pro Memoria - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina – Un apostol neînfricat, un apologet neînfrânt, un propovăduitor dinamic, un mărturisitor neînduplecat, un apărător nemitarnic, un slujitor vrednic, harnic şi darnic precum şi un părinte bun, milostiv şi autentic – acum la împlinirea a patruzeci de ani de la mutarea din lumea această, pământească şi naşterea lui în viaţa cea cerească şi veşnică (1901 – 1977)... » şi « Despre relaţiile Stat – Biserică, în perioada comunistă şi postcomunistă. Referinţe, indicii, izvoare şi direcţii de cercetare… » 
  
08 Iunie 2017, am participat la Timișoara la Colocviul Bilateral Franco-Român în Științele Informării și Comunicării. Colocviul Bilateral Franco-Român a fost organizat de Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din cadrul UVT, de Universitatea „Sophia Antipolis” din Nisa, Universitatea „Paul Valéry” din Montpellier și Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității București. Parteneri locali au fost Mitropolia Banatului și Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii, Academia Română – Filiala Timișoara. Până în acest an, colocviul a fost organizat la București. Manifestarea științifică s-a bucurat de prezența unor nume importante din domeniul cercetării în științele comunicării din Franța și România. În cadrul acestei manifestări ştiinţifice şi academice am susţinut referatul cu tema ”Sunt inevitabile secularizarea şi descreştinarea?” 
  
18 Iunie 2017, la invitaţia Părintelui Paroh Ioan Goje de la Biserica « Sf. M. Mc. Dimitrie - Iozvorâtorul de Mir » din municipiul Cluj Napoca, judeţul Cluj, am vorbit despre « Mărturisitorii români ai lui Dumnezeu din perioada comunistă. Părinții de la Rugul Aprins și lumina lor duhovnicească…” 
  
07 Iulie 2017, am participat la Mănăstirea « Sf. Dimitrie » din municipiul Sighişoara, judeţul Mureş, la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, organizată de către Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii « 1 Decembrie » din municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre sensul şi condiţia deschiderii Ortodoxiei apologetice şi misionare spre lume, din perspectiva lucrării sacramentale a Bisericii şi a Sfântului Duh… » 
  
18 – 20 Iulie 2017, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un Simpozion Naţional, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Pro Memoria - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina – Un apostol neînfricat, un apologet neînfrânt, un propovăduitor dinamic, un mărturisitor neînduplecat, un apărător nemitarnic, un slujitor vrednic, harnic şi darnic precum şi un părinte bun, milostiv şi autentic – acum la împlinirea a patruzeci de ani de la mutarea din lumea această, pământească şi naşterea lui în viaţa cea cerească şi veşnică (1901 – 1977)... » 
  
26 Septembrie 2017, la invitaţia Părintelui Paroh Vasile Irimia de la Biserica « Învierea Domnului » din municipiul Suceava, judeţul Suceava, am vorbit despre « Mărturisitorii români ai lui Dumnezeu din perioada comunistă. Părinții de la Rugul Aprins și lumina lor duhovnicească…” 
  
27 Septembrie 2017, am participat la la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare din oraşul Tg. Ocna, judeţul Bacău, la activitățile moral - religioase din cadrul Proiectului Memorie și mărturisire în penitenciarele românești, în contextul în care Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2017 ca Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, unde am susţinut referatul cu tema: « Temniţele şi închisorile comuniste din România – câteva referinţe despre numărul lor, activitatea, volumul de încarcerare, capacitatea şi dispunerea lor geografică... » 
  
28 Septembrie 2017, la invitaţia Părintelui Protopop Lucian Voşloban de la Protopopiatul Oartodox Român din oraşul Luduş, judeţul Mureş, am vorbit despre « Mărturisitorii români ai lui Dumnezeu din perioada comunistă. Părinții de la Rugul Aprins și lumina lor duhovnicească… ». Conferinţe similare cu subiect identic: Bucureşti – Biserica « Şerban Vodă » - duminică – 15.10.2017, orele 17,00. Piteşti – Argeş - Biserica « Sf. Ioan Botezătorul » - vineri – 03.11.2017, orele 17,00. Satu Mare – Biserica « Sf. Împ. Constantin şi Elena » - duminică – 12.11.2017, orele 17,00. 
  
29 Septembrie 2017, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la cel de-al XVII – lea Simpozion « PERT » - « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Temniţele şi închisorile comuniste din România – câteva referinţe despre numărul lor, activitatea, volumul de încarcerare, capacitatea şi dispunerea lor geografică... » 
  
30 Septembrie 2017, am participat la Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XXIV – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice «Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: « Arhiepiscopul şi Mitropolitul Nestor Vornicescu al Olteniei (1927 – 2000). Incursiuni biografice şi frânturi de gânduri la împlinirea a nouăzeci de ani de la naşterea sa pământească… » 
  
13 - 14 Octombrie 2017, am participat la Simpozionul Internaţional, organizat în municipiul Oradea, judeţul Bihor, de către Episcopia Greco – Catolică de Oradea, Unită cu Roma, sub egida “Școala Ardeleană” - ediția a XII-a, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre Relaţia Dintre Raţiune şi Credinţă în Teologia Sfântului Vasile Cel Mare precum şi Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor… » 
  
21 – 22 Octombrie 2017, am participat la Simpozionul Naţional intitulat “Martiri şi Mărturisitori ai Dreptei Credinţe în timpul Regimului Comunist. 70 de ani de la Reînfiinţarea Mitropoliei Banatului”, organizat, la Timişoara, judeţul Timiş, de către Mitropolia Banatului şi Facultatea de Teologie din Timişoara, unde am susţinut referatul cu tema: « Câteva referinţe, gânduri şi impresii despre mişcarea spirituală şi duhovnicească „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, din perioada postbelică... » 
  
09 – 10 Noiembrie 2017, am participat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din municipiul Oradea, judeţul Bihor, la Simpozionul Național cu participare internațională, intitulat: „Icoana ortodoxă - Epifanie a transcendentului și mijloc de purificare într-o lume desacralizată”, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre sensul şi condiţia deschiderii Ortodoxiei apologetice şi misionare spre lume, din perspectiva lucrării sacramentale a Bisericii şi a Sfântului Duh… » 
  
26 – 27 Februarie 2018, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XXII – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Punct şi de la capăt ori ba ?!...» 
  
23 Aprilie 2018 - PHILOSOPHY, POLITICS AND RELIGION: ALTERNATIVE VISIONS AND CONFLICTUAL VALUES - April 23, 2018, 10.00 
  
Institute of Political Sciences and International Relations "Ion I. C. Bratianu" of the Romanian Academy, Bucharest, Romania. The workshop with international participation will take place at the Institute of Political Sciences and International Relations "Ion I. C. Brătianu" of the Romanian Academy, and continues and deepens the theme announced in the inter-academic project on the theme of Democratization, Religious Identity and Fundamentalism in Romania and Bulgaria, giving priority to alternative views and conflicting values that underpin the philosophy-politics-religion relationship. Stelian Gomboș, Are Secularization and Dechristianization Inevitable?... 
  
08 Mai 2018, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a XI – a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatele intitulate: « Catedrala Mântuirii Neamului – Simbol al Spiritualităţii noastre Româneşti şi al Anului Centenar - 2018… » şi « România în şi din noi… » 
  
18 – 20 Iulie 2018, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un Simpozion Naţional, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Modele, repere şi exemple vii… » şi « Despre Biserică, abordarea misiunii ei în istorie, precum şi raportul intelectualilor cu aceasta… ». 
  
29 Septembrie 2018, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la cel de-al XVIII – lea Simpozion « PERT » - « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la realizarea, desăvârşirea şi împlinirea unităţii naţionale româneşti…» 
  
30 Septembrie 2018, am participat la Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XXV – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Limba noastră românească - factor esenţial al realizării, împlinirii şi desăvârşirii unităţii noastre naţionale » 
  
13 Octombrie 2018, am participat la Simpozionul Internaţional, organizat în municipiul Oradea, judeţul Bihor, de către Episcopia Greco – Catolică de Oradea, Unită cu Roma, sub egida “Școala Ardeleană” - ediția a XIII-a, unde am susţinut referatul cu tema: « Contribuția Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, la pregătirea și desăvârșirea Actului Marii Uniri de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 » 
  
19 Octombrie 2018, am particpat la Simpozionul Internaţional organizat, la Deva, de către Episcopia Devei şi Hunedoarei, cu referatul intitulat: « Părintele Profesor Dumitru Stăniloae – Teologul (1903-1993); 115 ani de la naşterea sa pământească şi 25 ani de la naşterea sa în ceruri… » 
  
12 Noiembrie 2018, am participat la Simpozionul Naţional intitulat „Anul centenar al Marii Uniri. Considerații istorice și teologice”, organizat, la Timişoara, judeţul Timiş, de către Mitropolia Banatului şi Facultatea de Teologie din Timişoara, unde am susţinut referatul cu tema: « România Anului Centenar între Cruce, Înviere, libertate şi Unitate…» 
  
Activitatea publicistică: În revistele: „Studii Teologice”, „Orizonturi Teologice”, „Revista Teologică”, „Glasul Bisericii”, „Ortodoxia”, „Lumina”, „Tabor”, „Altarul Banatului”, „Mitropolia Olteniei”, „Altarul Reîntregirii”, „Telegraful Român”, „Teologia”, „Legea Românească”, „Lumea Credinţei”, „Renaşterea”, „Buna Vestire”, „Porunca iubirii”, „Rost”, „Credinţa Străbună”, „Vatra Veche”, „Armonii Culturale”, „Lumină Lină”, „Constelaţii Diamantine”, „Semne”, „Singur”, „Moldova Literară”, „Epifania”, „Învierea”, „Didahia”, „Apostolia”, „Argeşul Ortodox”, „Ortodoxia Maramureşeană”, „Grai Românesc”, „Biserica Ortodoxă”, „Geopolitica”, „Familia Ortodoxă” şi „Familia Română”. 
  
Mai 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Smerită încercare întru desăvârşirea începutului” – la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu. 
  
Octombrie 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Smerite încercări şi începuturi” – la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu. 
  
Noiembrie 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „De la începuturi la profunzimi” - la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu. 
  
Iulie 2009 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Despre Biserică şi Stat între curs şi discurs” – la Editura „Top Form” din municipiul Bucureşti. 
  
Octombrie 2010 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Euharistia – calea către Iisus Hristos, Dumnezeu” – la Editura „Agnos” din municipul Sibiu. 
  
Octombrie 2010 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Vorbire şi convorbire cu oameni aleşi” – la Editura „Top Form” din municipul Bucureşti. 
  
Aprilie 2011 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Dumnezeiasca Euharistie – centrul vieţii liturgice şi duhovniceşti a creştinului” – la Editura „Emia” din municipiul Deva, judeţul Hunedoara. 
  
Decembrie 2011 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Din cuvântul înţeleptului – la ceas de sfat şi sfătuire...” – la Editura „Bunavestire” din municipiul Beiuş, judeţul Bihor. 
  
Septembrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Armonii culturale şi spirituale contemporane”, la Editura „Armonii Culturale” din municipiul Adjud, judeţul Vrancea. 
  
Septembrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Armonii sacre în lumea contemporană”, la Editura „Armonii Culturale” din municipiul Adjud, judeţul Vrancea. 
  
Octombrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Oameni şi cuvinte. Portrete şi descrieri”, la Editura „Top Form” din municipiul Bucureşti. 
  
Aprilie 2013 – a apărut cartea cu titlul: „Omul subiect actual al dragostei lui Dumnezeu” – volum omagial, închinat Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae; autori: Stelian Gomboş şi Cristian Şerban, la Editura „Cristimpuri” din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova. 
  
Mai 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „O remarcabilă personalitate a vieţii bisericeşti şi naţionale – Episcopul Dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei”, la Editura „România în Lume” din Bucureşti. 
  
Iunie 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „De vrei să te mântuieşti cu întrebarea să călătoreşti...”, la Editura „Bunavestire” din municipiul Beiuş, judeţul Bihor. 
  
Septembrie 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Frânturi de învăţături şi cunoştinţe: culegere de eseuri, meditaţii şi reflecţii asupra unor teme, subiecte şi cărţi”, la Editura „Aureo” din municipiul Oradea, judeţul Bihor. 
  
Iunie 2014 – mi-a apărut cartea (lucrarea de doctorat) cu titlul: „Sfânta Euharistie – Taina Nemuririi. Rolul ei în creşterea duhovnicească a credincioşilor”, la Editura „Mitropolia Olteniei” din municipiul Craiova, judeţul Dolj. 
  
Septembrie 2014 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Câteva spicuiri, sugestii şi recomandări…”, la Editura „România în Lume” din Bucureşti. 
  
Mai 2015 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Minunat este Domnul Dumnezeu în tot lucrul mâinilor Sale - Culegere de articole, eseuri şi studii teologice", la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău. 
  
Octombrie 2015 - mi-a apărut cartea cu titlul: „Împărtăşiri spirituale…”, Colecţia „Scrisul de azi”, Editura „Singur” din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa. 
  
Martie 2016 - mi-a apărut, cea de-a douăzecea carte, cu titlul: „Smerite şi sincere împărtăşiri”, la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău. 
  
Noiembrie 2016 – cartea cu titlul: "Câteva sincere mărturisiri şi smerite împărtăşiri din rodul îmbelşugat şi tezaurul binecuvântat al Cuvântului - Culegere de articole, eseuri, studii, interviuri şi recenzii", Editura “Naţiunea”, Bucureşti. 
  
August 2017 – mi-a apărut cartea cu titlul: “Despre Spritualitatea Răsăriteană Autentic Ortodoxă ca Trăire în Iisus Hristos - Fundamente, Realităţi, Perspective şi Trăsături - Mic ghid sau îndrumător apologetic, dogmatic şi moral”, la Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa. 
  
Septembrie 2017 – a apărut cartea cu titlul: “Biserică, stat, societate în regimul comunist (1945-1989): intoleranţă şi deznaţionalizare în Harghita şi Covasna (1940-1972)”, autori: Stelian Gomboş şi Ioan Lăcătuşu, la Editura “Eurocarpatica” din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna. 
  
Mai 2018 – a apărut cartea cu titlul: “Certitudini, repere şi valori pentru omul contemporană” la Editura “Avrig&London”, din oraşul Avrig, judeţul sibiu. 
  
Iunie 2018 – a apărut cartea – culegere de eseuri, cu titlul: “România în şi din noi!”, la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău. 
  
Telefon: 0745/265661 
  
E-mail: stelian_gombos@yahoo.com; 
  
steliangombos@gmail.com; steliangombos@hotmail.com 
  
https://steliangombos.wordpress.com/ 
  
Referinţă Bibliografică:
Stelian Gomboş - profil de autor - repere, indicii şi referinţe bio - bibliografice... / Stelian Gomboş : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2877, Anul VIII, 16 noiembrie 2018.

Drepturi de Autor: Copyright © 2018 Stelian Gomboş : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Stelian Gomboş
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!