CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Impact > Istorie >  
Autor: Ştefan Melinte         Ediţia nr. 3785 din 12 mai 2021        Toate Articolele Autorului

PAGINI DE MONOGRAFIE DESPRE COMUNA VĂLENI JUDEȚUL OLT PAROHIA VĂLENI II
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
PAGINI DE MONOGRAFIE DESPRE COMUNA VĂLENI JUDEȚUL OLT 
  
1.8. PAROHIA VĂLENI II 
  
Lângă apa Vezei şi pe muchia dreaptă a dealurilor se găseau în secolele al XVIII-lea şi al XVIII-lea satele: Căleşti, Răseşti şi Novaci, dispărute, dar care erau aşezate, pe locul ce este ocupat astăzi de satul Popeşti, în vatra şi în cuprinsul acestui sat. Novacii erau pe apa Vezei, în dreptul cătunului Popesci, în locul unde până mai deunăzi s-a zis „Vadul Novacilor”. Aici era vatra acestui sat spart. Dovadă este, tot cartea lui Constantin Brâncoveanu, către Şerban Cantacuzino vel paharnic, relativă la aşezarea moşiei Văleni, unde se zice: „Piatra dîntâiul a Vălenilor, despre Novaci s-a pus, lângă apa Vezei”. Hotarele de moşie: Căleşti, Răseşti şi Novaci, cu satele purtau aceleaşi numiri, veneau pe din jos de Vălenii Vechi. După hotărnicia din 1701, confirmată de Vodă Brâncoveanu, hotarul avea 850 stânjeni-în vale, 1009-la mijloc şi 1356-în Călmăţui. Moşia a fost a Jepii Comisul, dată şi miluită, de Matei Vodă Basarab şi altă parte, prin cumpărare, de la Paapa, feciorul lui Stroe Căpitanul, OtComani. Şerban Cantacuzino, vel paharnic cumpărase două părţi din acest hotar, care i s-au ales prin cartea de hotărnicie, din 1701, maiu 23, a 12 boieri. Au mai rămas atunci din hotarul de moşie Căleşti, Răseşti şi Novaci, neâncorporaţi la Văleni, 357 stânjeni în masă, care în 1751, iulie 8 se cumpără de Stancu Vătafu, Ot Seaca Ot, sud Olt, de la Tudor Postelnicu, fiul lui Constantin Merişanu. În zapis se zice: ,,Moşia Băţanu şi Novaci, de la Stancu Vătafu”, moşia Băţanu şi Novaci trece, de la o rudă a sa, Dima Ciochină, venit aici din satul Scărişoara-Romanaţi. Dima Ciochină dă moşia de zestre lui Matei Burcă şi acesta iar o dă de zestre lui Constantin Bănuţescu şi lui Gheorghe Popescu - Pricoliciu. Moştenitorii acestora vând părţile lor d-lui Constantin Colibăşeanu, proprietarul Vălenilor, din anul 1904, afară de 128 ha., ce aparţineau primarului Petrache Ţolescu. Moşia a fost hotărnicită, în anul 1843, de paharnicul Sandu Depărăţeanu, din Roşiorii de Vede. În trecut, parohia Văleni II a fost filiala Parohiei Văleni. Cu începere din anul 1985, parohia Văleni II devine parohie de sine stătătoare. Ea cuprinde jumătate din satul Văleni şi satul Popeşti. Enoriaşii din Văleni, care sunt în centrul comunei şi până spre Piepteşti, vin la biserica din Văleni, iar cei din Popeşti merg la biserica din Popeşti. 
  
Preoții Dabu Stancu și Cuprinsu Bogdan oficiază la cele două biserici. Vecinătăţile parohiei Văleni II sunt după cum urmează: la nord - parohia Văleni I, până pe linia strada Buna Vestire şi limita de nord a cătunului Tumbeni, la est - albia râului Vedea, la sud - Parohia Mândra –Tirişneag-Olt, până la valea Brăgăreşti, la vest - câmpul comunei. 
  
Prin urmare, parohia Văleni II reuneşte enoriaşii din jumătatea sudică, de vatră a satului Văleni, care de la începutul secolului XX se afla pe muchia dealurilor şi vatra vechiului sat Popeşti, cunoscut în vechime sub mai multe denumiri şi anume: vetrele satelor Căleşti, Răseşti şi Novaci, care li se mai spunea şi Ciochina, Băţanu 1843 şi mai târziu Popeşti, după numele lui Gheorghe Popescu Pricoliciu. 
  
Unde a fiinţat biserica în vechime nu se ştie, dar în anul 1830, Matei Burcă construieşte biserica cu hramul ,,Sf. Nicolae”, care fiinţează şi astăzi în anul 2004 şi este cea mai veche biserică funcţională din Vălenii de azi. 
  
Reparaţii, mai importante s-au făcut între anii 1882-1887, de către Anastasie Georgescu. 
  
1.9. PREZENTAREA BISERICII,, SF. NICOLAE” 
  
Biserica cu hramul „Sf. Nicolae” Popești. 
  
1.10. PICTURA BISERICII 
  
A fost refăcută, în anul 1977. Plafonul şi frontonul estic al pronaosului sunt pictate, iar pe arcadele naosului apar sfinţi cu nimb în medalion. Pe frontoanele laterale sunt sfinte muceniţe sau sfinţi cu nimb, pictaţi în picioare, unii cu suluri înscrise, iar alţii cu armură, săbii şi suliţe. sfinte muceniţe 
  
Spaţiile de deasupra ferestrelor naosului au fost pictate, cu scene din Noul Testament. Pe plafonul naosului apare pictată Maica Domnului, cu mâinile întinse dea dreapta şi dea stânga trupului, iar în jurul lor apar serafimi, cu aripi şi stele. Pe cupola turnului mare al bisericii este pictat D-ul Iisus Pantocratorul, iar pe plafon, în jurul turnului central apar în dispunere circulară sfinţi cu nimb în medalion, între care se află motive florale. 
  
1.11. CATAPETEASMA 
  
Are structura din lemn, iar nişele, în care sunt poziţionate icoane cu sfinţii apostoli, sfinţi şi scene din viaţa Mântuitorului au formă dreptunghiulară. Pe catapeteasmă, pornind dinspre partea de sud, spre partea de nord se află pictaţi Sf. Ierarh Nicolae Sf. Arhanghel Gavril, Mântuitorul Iisus Hristos, Maica Domnului cu pruncul Iisus, apoi Sf. 
  
Arhanghel Mihail şi la racord cu frontonul nordic icoană cu adormirea Maicii Domnului. 
  
În rândul de deasupra acestor icoane, de jos în sus se află alte icoane, cu adormirea Maicii Precesta, Sf.Treime –Tatăl, Fiul şi Sf. Duh, botezul Domnului Iisus Hristos, deasupra cu Sf. Duh, Înălţarea Mântuitorului Iisus Hristos, Învierea Domnului, Duminica Floriilor, un tablou mai mare cu Cina cea de Taină, poziţionat deasupra uşilor împărăteşti, Schimbarea la Faţă, 
  
Întâmpinarea Domnului Iisus Hristos, Naşterea Domnului Iisus Hristos, Buna Vestire, Intrarea în Biserică a Mântuitorului Iisus Hristos, Naşterea Maicii Domnului. Pe rândul al doilea, de jos în sus apar pictaţi în bust Sfinţii Apostoli: Andrei, Petru, Pavel, Iacov, Maftei, Marcu, Luca, Ioan, Filip, Vartolomeu, Simon şi Toma. 
  
Pe ultimul rând, de sus apar sfinţi cu nimb în medalion, iar sus crucea, pe care este pictat Mântuitorul Crucificat. 
  
1.12. SFÂNTUL ALTAR 
  
La intrarea în altar, în partea stângă a altarului apar pictaţi: Sf. Arhidiacon Ştefan, Sf. Ierarh Spiridon, Sf. Nicolae, urmează fereastra altarului având deasupra pictat un înger cu inscripţia. ,,Pace Vouă”. Urmează Sfinţii ierarhi: Vasile, Grigore Ioan Gură de Aur, Ioan Milostivul. 
  
Între registrul sfinţilor şi plafon apare un brâu cu motive geometrice. Pe plafonul altarului apare pictată Maica Domnului, cu pruncul Iisus Hristos având dea-dreapta şi dea-stânga, pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, cu îngeri. Între arcadă şi plafonul altarului apare inscripţia 
  
,,CEEA CE EŞTI MASĂ PREA CURATĂ A PÂINII VIEŢII, CARE S-A POGORÂT DE SUS PENTRU MILĂ ŞI A DĂRUIT LUMII VIAŢĂ NOUĂ”. 
  
1.13. POMELNICUL SLUJITORILOR BISERICII „SF. NICOLAE” 
  
1.Preot Ionescu Vasile 1936-1960, 
  
2.Preot Busuioc Sosipatru 1960-1964 , 
  
3.Preot Boiangiu Petre 1964-1976, 
  
4.Preot Tecuceanu Ilie 1976-1982, 
  
5. Preot Nicolaescu Constantin, 
  
6. Preot Dabu Stancu 1985- până în prezent. 
  
7. Preot Cuprinsu Bogdan 2013 și în prezent. 
  
Preotul Cuprinsu Bogdan. Este născut la 29.04.1985 și a fost crescut de părinții săi adoptivi Coprinsu Năstase și Anghelina. A urmat cursurile Școlii Generale din satul Mândra, comuna Văleni și apoi cursurile seminarului teologic „Sf. Nicolae” din Rîmnicu Vâlcea, după care a susținut examen de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustin Marina” din București. După absolvirea acestei facultăți a slujit la biserica parohiei Sopot din Slatina și la nou înființata Episcopie a Slatinei și Romanaților. Este căsătorit și are 3 copii. În prezent este preot paroh, în parohia Văleni II. 
  
1.14.CONSILIUL PAROHIAL AL BISERICII „SF. NICOLAE” 
  
1. Preot Cuprinsu Bogdan-președinte, 
  
2. Pencea Nicolae-epitrop. 
  
CONSILIERI: 
  
Măgureanu Ion, Costel Popescu, Ciuvică Dumitru, Mitrea Marian. 
  
CANTORI 
  
1. Glasu Dumitru 
  
2. Popescu Petre 
  
3. Pârvu Alexandru 
  
4. Belu Ilie 
  
1.15. PAROHIA MÂNDRA-TIRIŞNEAG-OLT, SCURT ISTORIC 
  
Este situată în partea de sud a comunei Văleni şi reuneşte satele Mândra şi Tirişneag, pe vechile vetre ale comunelor noi Regina Maria şi Elena Elisabeta. Vecinătăţile acestei parohii sunt după cum urmează: la nord - Parohia Văleni II şi drumul despărţitor de câmpul comunei, la est - albia râului Vedea, la sud - drumul despărţitor de câmp şi la vest - drumul care duce spre Seaca - Dj.679. Din discuţii cu enoriaşii la începuturi înainte de definitivarea formării satului Tirişneag oficierea slujbelor religioase avea loc la biserica din satul Popeşti. Mai târziu, din cauza distanţelor şi în baza legii dată de către A.I.Cuza-1863, care interzicea amplasarea cimitirelor în sate, s-a dispus crearea unui nou cimitir, situat pe drumul, care leagă satele Tirişneag şi Mândra, aproape la jumătatea distanţei dintre ele. În acest cimitir a fost construită o capelă, unde se oficiau slujbe de înhumare. Pe ruinele acestei capele, din cimitirul sătesc, începând cu anul 1954 s-a pus temelia zidirii unei noi biserici. Jur împrejur, acum biserica este înconjurată de un gard din beton, la strada Unirea şi de un gard cu stâlpi din beton, cu plasă şi sârmă ghimpată, în rest. 
  
Suprafaţa aferentă bisericii şi cimitirului din jur este de 12.000 m.p. şi aparţine în prezent Domeniului Public, al comunei Văleni. 
  
În partea de vest a cimitirului sunt înhumaţi defuncţii enoriaşi din satul Tirişneag, iar în partea de est sunt înhumaţi defuncţii din satul Mândra. 
  
Biserica are hramul „Sf. Dumitru” şi pe peretele estic al tindei este scris: „ACEASTĂ SFÂNTĂ ŞI DUMNEZEIASCĂ BISERICĂ CU HRAMUL SF. DUMITRU S-A CONSTRUIT DIN TEMELIE ÎN ANII 1954-1959, PE LOCUL UNDE A FOST CAPELA CIMITIRULUI CARE SE 
  
DĂRÂMASE. LA ZIDIREA EI S-AU OSTENIT CU SUFLETUL, CU MINTEA ŞI CU BRAŢELE TOŢI COPIII, FEMEILE ŞI BĂRBAŢII DIN PAROHIA MÂNDRA TIRIŞNEAG OLT. SFINŢIREA S-A FĂCUT ÎN ZIUA DE 29 NOIEMBRIE 1959 DE CĂTRE PREA SFINŢITUL IOSIF, EPISCOPUL RÂMNICULUI ŞI ARGEŞULUI CU UN SOBOR DE PREOŢI DE LA CENTRUL EPARHIAL ŞI DIN PAROHIILE VECINE, PAROH FIIND PREOTUL ION TĂRÂŢĂ”. 
  
Biserica are fundaţia din beton şi zidărie groasă din cărămidă. Clopotniţa este construită independent şi se află situată, spre vest în apropierea intrării în biserică. 
  
Învelitoarea este din grinzi de lemn, astereala din scânduri de brad, iar acoperişul este din tablă. Biserica are un singur turn de formă octogonală, prevăzut cu patru ferestre pentru iluminatul interior. 
  
Pronaosul şi naosul sunt unite şi catapeteasma construită din lemn, fără incrustaţii sau sculpturi separă spaţiul naosului şi pronaosului, de sfântul altar, care este poziţionat în partea estică a bisericii şi are formă dreptunghiulară, fiind prevăzut cu ieşire, în partea sa sudică. 
  
1.16. PREZENTAREA BISERICII ,,SF. DUMITRU” 
  
1.17. PICTURA BISERICII 
  
În lunile august - octombrie, ale anului 1994, prin străduinţa pictorilor Tanţa şi Iulică Ţîrloaica, din Balş a fost refăcută pictura bisericii. 
  
Această pictură are o cromatică vie şi caldă, care îi apropie pe enoriaşi de o vibrantă viaţă creştină. 
  
În întregimea ei, pictura cuprinde sfinţi cu nimb în medalion, sfinţi cu nimb, cu statura în picioare, motive florale şi vegetale, cu viţă de vie şi struguri, precum şi scene din Noul Testament, privitoare la viaţa Mântuitorului Iisus Hristos. 
  
1.18. POMELNICUL SLUJITORILOR BISERICII „SF. DUMITRU” 
  
1. Preot Tărâţă Ioan 1954-1959, 
  
2. Preot Perciune Ioan 1956, 
  
3. Preot Seiculescu Romică, 
  
4. Preot Filip Iulian, 
  
5. Preot Boiangiu Petre 1964-1976, 
  
6. Preot Tecuceanu Ilie 1976, 
  
7. Preot Lungoci Ionuţ 1975-1976, 
  
8. Preot Iancu Dumitru 1982-1983, 
  
9. Preot Şofron, 
  
10. Preot Mărgăritescu Ştefan, 
  
11. Preot Ponov Marin 1996 – până în prezent. 
  
ÎNTRE MEMBRII CONSILIUL PAROHIAL AL BISERICII ,,SF. DUMITRU” AMINTIM PE: 
  
1. Preot Ponov Marin-președinte, 
  
2. Popescu Marian - epitrop 
  
Consilieri: 
  
Catrinoiu D. Anghel, Rădiţă Tache, Catrinoiu Florea, Postelnicu Ion, Iordache Ilie ȘI Briceag Marin. 
  
Consiliul parohial priveghează asupra vieţii creştine a comunităţii, administrează fondurile, donaţiile şi terenul agricol al parohiei. 
  
1.19. CÂNTĂREŢI BISERICEŞTI 
  
1. Bălănoiu Ilie – fost profesor de muzică la Liceul Văleni, 
  
2. Catrinoiu A. Iulică, 
  
3. Popescu Marian. 
  
1.20. PREOT PONOV MARIN. S-a născut la 14 ianuarie 1973, din părinţii Marin şi Lucia, în oraşul Horezu, din Judeţul Vâlcea. 
  
Şcoala primară, ciclul gimnazial şi clasele: a IX a şi a X-a le-a absolvit la şcoala din oraşul natal Horezu. A urmat cursurile Seminarului Teologic, din Craiova şi a absolvit Institutul Teologic din Piteşti. 
  
A fost hirotonit diacon, în anul 1995, în parohia Bârzeşti, Judeţul Vâlcea şi în anul 1996 a fost hirotonit, de asemenea preot, la Episcopia Râmnicului şi de la data de, 1 februarie 1996 oficiază ca, preot la Biserica ,,Sf. Dumitru”, din parohia Mândra-Tirişneag, unde se află şi în prezent. Este căsătorit şi are un copil. 
  
A executat lucrări de întreţinere şi reparaţie, a bisericii şi prin osârdia sa şi a enoriaşilor din parohie, biserica ,,Sf. Dumitru” este o biserică vie. 
  
ȘTEFAN MELINTE 
  
PARTENERIAT CULTURAL 
  
Referinţă Bibliografică:
PAGINI DE MONOGRAFIE DESPRE COMUNA VĂLENI JUDEȚUL OLT PAROHIA VĂLENI II / Ştefan Melinte : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 3785, Anul XI, 12 mai 2021.

Drepturi de Autor: Copyright © 2021 Ştefan Melinte : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Ştefan Melinte
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!