CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Impact > Istorie >  
Autor: Ştefan Melinte         Ediţia nr. 3784 din 11 mai 2021        Toate Articolele Autorului

PAGINI DE MONOGRAFIE DESPRE COMUNA VĂLENI JUDEȚUL OLT DESPRE CULTELE, PAROHIILE ȘI BISERICILE COMUNEI VĂLENI
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
PAGINI DE MONOGRAFIE DESPRE COMUNA VĂLENI JUDEȚUL OLT 
  
1.DESPRE CULTELE, PAROHIILE ȘI BISERICILE COMUNEI VĂLENI 
  
Acum, în anul 2020, în Văleni, cultul majoritar este cultul creştin-ortodox, cu cele trei parohii și biserici, iar ca minorităţi religioase întâlnim: cultul Adventist de Ziua a Șaptea şi cultul creștin-Penticostal, cu Biserica Betel. 
  
1.1. PAROHIILE ŞI BISERICILE ORTODOXE ALE COMUNEI VĂLENI 
  
Acum, în anul 2020, pe teritoriul administrativ al Comunei Văleni, din Județul Olt fiinţează trei parohii, aparţinătoare cultului majoritar Creştin - Ortodox şi anume: în Văleni - parohia Văleni I, cu Biserica ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, parohia Văleni II, cu Biserica ,,Sfântul Nicolae”, din satul Popeşti şi parohia Mândra-Tirişneag, cu Biserica ,,Sfântul Dumitru”. 
  
1.2. PAROHIA VĂLENI I 
  
Este situată în partea de nord a comunei şi este formată pe vatra vechiului sat Văleni şi a satului spart, cunoscut în vechime de satul Bereşti, în zona Dealul Olarilor şi are următoarele vecinătăţi: la nord - parohia Nicolae Titulescu, la est - albia râului Vedea, la sud - parohia Văleni II, pe linia străzii Buna Vestire, la vest - drumul despărţitor de câmp. 
  
Nu deţinem prea multe informaţii, despre viaţa creştină şi începuturile creştinismului, pe malurile râului Vedea, dar se poate afirma că la începuturi, bisericile erau chiar bordeie asemenea locuinţelor sătenilor, acoperite cu şiţă sau coceni şi mai târziu, către anul 1651 se menţionează în scris despre prima biserică din zid, construită în satul Bereşti, în lunca râului Vedea, ale cărei ruine s-au păstrat, până către anul 1990. 
  
Cine a construit această biserică nu se ştie, dar se susţine că, aceasta poate fi Biserica Domnească, din Bereşti, unde propovăduia popa Manea, la anul 1651. 
  
Despre această biserică se pomeneşte într-un zapis de danie de moşie, de la 23 aprilie 1718, între monastirea Comana şi Mihail Fălcoianu, ceauş de aprozi, în care se zice …,,şi noi am dat dumnealui tot hotarul moşiei Văleni, danie de la răposatul Şerban Cantacuzino, vel-vornic, dimpreună cu biserica”. 
  
Această biserică fiinţa şi în anul 1747, când Mitropolitul Neofit Cretanul, în lungile sale vizite canonice în multe biserici s-a oprit şi a vizitat, către 25-26 iulie 1747 şi biserica din Bereşti - Vălenii de azi. 
  
Către anul 1841, vechea biserică domnească din Bereşti cade în ruină şi slugereasa Bica Văleanca dimpreună cu locuitorii satului Văleni construieşte o nouă biserică în Văleni, pe malul drept al râului Vedea. 
  
Zidirea s-a făcut cu cărămidă şi piatră din vechea biserică, după căderea în ruină a celei din vale prin stăruinţa protopopului Nae Titulescu şi prin îndemnul răposatei Bica Văleanca, în apropierea locului unde se află acum, în 2019 Monumentul Eroilor. 
  
Această biserică s-a construit cu începere din 1841 şi s-a sfinţit în anul 1842, fiinţând până către anul 1918, când a fost distrusă de un incendiu. În jurul acestei biserici a fiinţat de asemenea şi cimitirul satului. 
  
Cu începere, în anul 1904, marele proprietar Constantin Colibăşeanu, din Văleni pune piatra de 
  
temelie la construcţia unei noi biserici. Această nouă biserică a fost construită cu meşteri italieni, între anii 1904-1924, cu întrerupere între anii 1905-1922, iar partea de contribuţie a proprietarului a fost de 70.000 mii lei, restul de 30.000 lei a fost contribuţia sătenilor. 
  
Biserica a primit hramul „Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena” şi este şi astăzi una din cele mai mari biserici ortodoxe, iar ctitorul Constantin Colibăşeanu îşi doarme somnul de veci, în acest sfânt locaş de cult. Acum, în anul 2020 la această biserică slujesc preoţii Dabu Stancu și Cuprinsu Bogdan. De menționat că, prin hotărâre judecătorească și uzucapiune, biserica din centru comunei Văleni a devenit proprietatea cultului majoritar creștin-ortodox. 
  
Biserica „Sfinții Împărați C-tin și Elena”, din Văleni. 
  
Constantin Colibășeanu- ctitorul acestei monumentale biserici. 
  
Biserica Sinții Împărați Constantin și Elena din centrul comunei. 
  
1.3.PREZENTAREA BISERICII ,,SF. ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA” 
  
1.4. PICTURA BISERICII 
  
În anul 1994, pictura bisericii a fost refăcută de pictorii soţ-soţie Martalogu, originari din Balş. Pe arcadele naosului apar sfinţi cu nimb în medalion iar pe frontoanele laterale surprind sfinţi în mărime naturală. 
  
Spaţiile de deasupra ferestrelor din zona centrală a naosului sunt pictate cu scene din Noul Testament, iar spaţiile dintre sfinţi, cu nimb în medalion sunt decorate cu motive vegetale. Pe arcada, de la intrare, care separă turnul clopotniţei de pronaos stă scris „SĂ STĂM CU CUVIOASĂ TEMERE ÎN CASA DUMNEZEULUI NOSTRU ŞI SĂ-I ADUCEM CÂNTĂRI DE LAUDĂ” . 
  
În partea dreaptă a intrării în pronaos, pe frontonul sudic apar pictaţi: P.S. Episcop Gherasim, Sf.C. Panomice, Sf.C. Tatiana şi Irina, Sf. Arhanghel Gavril şi apoi, în naos: Sf. Mucenici Teodor Tiron, Sf. Mucenic Bastian, Sf.Mucenic Eustaţiu Plachida. Pe arcada sudică, a naosului sunt pictaţi sfinţi cu nimb în medalion şi motive florale. Pe frontonul sudic al naosului, deasupra ferestrelor spaţiului central apare scena Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos şi mai sus inscripţia ,,PRIVEGHEAŢI ŞI VĂ RUGAŢI SĂ NU INTRAŢI ÎN ISPITĂ”. Mergând spre altar, tot pe frontonul sudic este pictat Sf. Gheorghe în picioare cu nimb, coif, armură şi sabie şi imediat este pictat Sf. cel întruchipează pe DREPTUL JUDECĂTOR. 
  
1.5. CATAPETEASMA SAU ICONOSTASUL. 
  
În nişele circulare, ale catapetesmei apar apostolii şi icoane cu: Naşterea Maicii Domnului, Intrarea Maicii Domnului în Biserică, Buna Vestire, Naşterea Domnului, Întâmpinarea Domnului, Botezul Domnului, Schimbarea la Faţă, Duminica Floriilor, Învierea Domnului, Pogorârea Sf. Duh, Adormirea Maicii Domnului. În partea de jos, a catapetesmei în dreapta, la racordul cu frontonul sudic, al naosului apare icoana ,,Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, apoi o uşă de intrare în altar, pe care se află icoana Sf. Arhanghel Gavril, urmează o icoană cu D-ul Iisus Hristos, uşile împărăteşti, apoi icoana Maicii Domnului, a treia uşă de intrare, în altar având în nişa icoana Sf. Arhanghel Mihail şi apoi icoana Sf. Nicolae, situată în zona de racord dintre catapeteasmă şi frontonul nordic. Pe arcada estică ce separă naosul de altar apar sfinţi cu nimb în medalion şi motive florale. Pe frontonul nordic, de la catapeteasmă, spre naos apare pictată Sf. Muceniţă Ana, Sf. Mucenic Dimitrie, cu nimb, scut, coif, armură şi suliţă. Tot pe frontonul nordic, al naosului, deasupra ferestrelor spaţiului central apare pictată, scena cu ,,POGORÂREA LA IAD” . 
  
Deasupra apare scena din Noul Testament, cu crucificarea Mântuitorului Iisus Hristos şi cu inscripţia ,,ARMA ASUPRA DIAVOLULUI, CRUCEA TA NE-AI DAT NOUĂ” . 
  
Pe arcada nordică, a naosului apar pictaţi sfinţi cu nimb în medalion şi motive florale. Continuând pe frontonul nordic apar pictaţi Sf. Mucenic Nestor, cu nimb, suliţă şi armură, Sf-ții Împăraţi Constantin şi Elena, cu cruce. Pe arcada vestică, a naosului apar portrete de sfinţi, cu nimb în medalion şi motive florale. Apoi continuând, tot pe frontonul nordic apar pictaţi în picioare: Sf. Arhanghel Mihail, cu nimb şi sabie, Sf. Muceniţe Ecaterina şi Filofteea, Sf. Cuvioase Marina şi Paraschiva, Sf. Cuvios Sava Sfinţitul, Sf.Cuvios Antonie cel Mare, Sf. Cuvios Nicodim, de la Tismana, Sf. Cuvios Teodosie şi Sf. Cuvios Eftimie cel Mare. 
  
În spaţiile curbilinii, dintre arcadele naosului şi baza circulară a turnului central apar pictaţi cei patru evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi Ioan. Pe cupola turnului central este pictat D-ul Iisus Hristos şi în jurul său dispusă circular apare inscripţia ,,DOAMNE, DOAMNE CAUTĂ DIN CER ŞI VEZI ŞI CERCETEAZĂ VIA ACEASTA, PE CARE A SĂDIT-O DREAPTA TA ŞI O DESĂVÂRŞEŞTE PRE EA” . 
  
Pe frontoanele dintre ferestre apar pictate grupuri de sfinţi, iar la baza circulară a turnului central apar pictate grupuri de sfinţi, cu Liturghia Îngerească. 
  
1.6. SFÂNTUL ALTAR 
  
Este poziţionat, în partea estică a bisericii şi iluminatul său este asigurat de cinci ferestre. Pe zidul circular, al altarului sunt pictaţi: Sf. Ierarh Silvestru al Romei, Atanasie cel Mare, Nicolae, Spiridon, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur şi Arhidiaconul Ştefan. 
  
Pe bolta sfântului altar apar pictate scene, din Vechiul Testament, cu jertfa lui Cain şi Abel, de asemenea apare pictată Maica Domnului cu pruncul, înconjurată de cei doi arhangheli: Mihail şi Gavril. 
  
POMELNICUL SLUJITORILOR BISERICII DIN SATUL VĂLENI 
  
1. Preot Manea-1651, 
  
2. Preot Marin înainte de 1841, 
  
3. Preot Gheorghe Popescu 1880, 
  
4. Preot Duhovnicul 1904, 
  
5. Preot V. Pârvulescu 1888-1932, 
  
6. Preot Nicolae St. Ionescu 1931-1958, 
  
7. Preot Alexandru Ardeleanu 1938-1941, 
  
8. Preot Vasile Ionescu 1936-1960 , 
  
9. Preot Constantin Dănescu 1944, 
  
10. Preot Teodor Buzu 1945-1962, 
  
11. Preot Ioan Perciune 1956, 
  
12. Preot Busuioc Sosipatru 1961-1964, 
  
13. Preot Petre Boiangiu 1964-1976, 
  
14. Preot Tecuceanu Ilie 1976 şi în prezent 2004, 
  
15. Preot Dabu Stancu 1985 şi în prezent. 
  
OBIECTE ŞI CĂRŢI DE CULT 
  
1. sfeşnice pentru lumânări 3 buc. 
  
2. sfeşnice mici 2 buc. 
  
3. steaguri 4 buc. 
  
4. sfântă masă 1 buc. 
  
5. chivotul cu sfânta împărtăşanie. 
  
6. sfântul potir 1 buc. 
  
7. sfântul disc 1 buc. 
  
8. cazan de botez 1 buc. 
  
9. cădelniţe 2 buc. 
  
10. cununii 2 buc. 
  
11. evanghelii 2 buc. 
  
12. mineiuri 12 buc. 
  
13. triod 1 buc. 
  
14. cazanie 1 buc. 
  
15. moliftelnic 1. buc. 
  
16. aghiazmatar 1 buc. 
  
17. liturghiere preoţeşti 2 buc. 
  
18. catavasier 1 buc. 
  
19. apostol 1 buc. 
  
20. veşminte preoţeşti 6 buc. 
  
21. cărţi de rugăciune 3 buc. 
  
22. mese din lemn 4 buc. 
  
1.7. CANTORI AI BISERICII „SF-ȚII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA” 
  
1.Cruceru Vasile-şcolarizat, 
  
2.Voinea Constantin, 
  
3. Duţă Petre, 
  
4. Ivaşcu Vasile, 
  
5. Crăciun Florea, 
  
6. Popescu Gheorghe, 
  
PREOT TECUCEANU ILIE. S-a născut la 29 mai 1947 în localitatea Tufeni, Judeţul Olt, fiind crescut de părinţii Nicolae şi Stana Tecuceanu. Absolvă şcoala primară, cu clasele I-IV în satul Barza şi ciclul gimnazial V-VII, în satul Tufeni. Urmează cursurile Seminarului Teologic din Craiova, apoi cursurile Institutului Teologic din Sibiu, Facultatea de Teologie Pastorală. Este căsătorit şi are doi copii. A fost hirotonit ca preot, în anul 1968, în comuna Reteag, Judeţul Bistriţa Năsăud, unde a oficiat, până în anul 1974. 
  
Din anul 1974 a oficiat ca preot, în comuna Văleni, Judeţul Olt. Prin osârdia sa şi a enoriaşilor a făcut lucrări de reparaţii şi de bună gospodărire, între care amintim: lucrări de reparaţii la acoperiş, zugrăveli exterioare şi repictarea bisericii. Are mari merite în resfinţirea bisericii, la data de 16 octombrie 1994, pentru care a fost răsplătit cu titlul de iconom stavrofor. Din anul 2013 este preot pensionar. 
  
PREOT DABU STANCU. Născut la data de 05.11.1952., din părinţii Anghel şi Ilinca, în comuna Văleni, Judeţul Olt. Şcoala primară I-IV şi ciclul gimnazial V-VIII le-a absolvit în satul Mândra, la Şcoala cu clasele I-VIII. A urmat Seminarul Teologic din Craiova şi după aceea, cursurile Facultăţii de Teologie Pastorală Bucureşti. 
  
Preotul Dabu Stancu este căsătorit cu doamna Oana Cruceru, fiica fostului cântăreţ bisericesc Vasile Cruceru şi are trei copii. A fost hirotonit preot în noiembrie 1975, în parohia Mândra-Tirişneag-Olt. 
  
A oficiat în parohiile Mândra - Tirişneag, anii 1975-1978, parohia Nicolae Titulescu, anii 1978-1985 şi în parohia Văleni II, anii 1985-2015 şi în prezent este preot paroh, în parohia Văleni I. Pentru osârdia sa a primit titlul de iconom stavrofor. 
  
Referinţă Bibliografică:
PAGINI DE MONOGRAFIE DESPRE COMUNA VĂLENI JUDEȚUL OLT DESPRE CULTELE, PAROHIILE ȘI BISERICILE COMUNEI VĂLENI / Ştefan Melinte : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 3784, Anul XI, 11 mai 2021.

Drepturi de Autor: Copyright © 2021 Ştefan Melinte : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Ştefan Melinte
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!