CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Orizont > Opinii >  
Autor: Ştefan Melinte         Ediţia nr. 3495 din 26 iulie 2020        Toate Articolele Autorului

DESPRE CULTURA DAIN-EUHTERO
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
DESPRE CULTURA „DAIN-EUHTERO" 
  
Dain - cu origini etimilogice în cuvintul dăinuire, având sensul de cultura dăinuirii. 
  
Euhtero - cu sensul : eu homul teric (lumesc) orthodox. și există în universul, așa cum el este oameni terici. Are sensul mistic de îndumnezeire, ca urcământ în credință și sensul de apogeu evolutiv. 
  
„Dain-euhtero” sau „euhter-dain”, cu sensul de cultura dăinuirii, creaţiei de sine şi expansiunii în era mesianică de apogeu evolutiv a lumii noastre. Când termenul „regener” precede sintagma „dain-euhtero” se face referire la noţiunea de regenerare. „Regener-dain-euhtero”, cu sensul de regenerare, dăinuire, salt scientic, acumulare, apogeu evolutiv, creaţie de sine şi expansiune, cer nou şi pământ nou. 
  
Este cultura unui sistem politico-economic de conversie, ce revalorizează noţiunile de eficienţă şi randament de sistem politico-economic, specifică unei societăţi neo-capitaliste de tip concurenţial. 
  
Formele culturii „regener-dain-euhtero” pot fi întâlnite în filosofie, religie, ştiinţă, tehnologie, economie, drept, artă şi muzică şi în acest sens, cultura „dain-euhtero” este o cultură generativă, care interacţionează cu spiritul epocii şi problematica socio - economic - politică, din contemporaneitate. Dimensiunile creativ-generative, ale acestui nou orizont de cultură se fundamentează pe cunoaştere, ştiinţă şi tehnologie, creaţie de sine şi expansiune. Programul de acţiune, al acestei orientări de cultură tehnologică se originează în alternativa ,,că noi, Românii nu putem fi continuu o naţiune speculativă”, adică nu ne putem folosi cu permanenţă de creaţiile tehnologice ale altor societăţi statale, care pentru a-şi amortiza investiţiile ni le vor putea vinde, întru-cât firmele creatoare de tehnologii performante vor creea tehnologii avantice, pe care le vor ţine secrete şi se vor folosi de acestea, numai societăţile statale, care le conduc. Şi prin urmare, întru-cât nu ne putem expune, de a fi perpetuu în urma altor creatori de tehnologii, este mult mai bine să creăm tehnologii şi de aceea este necesară o implicare, mult mai profundă în spaţiul de ştiinţă şi tehnologie. Anxietatea şi stressul creativ este prezent în orice societate, dar creatorii de tehnologii credem că este necesar să conducă în ierarhia societăţilor statale. Orizontul de cultură tehnologică „regener-dain-euhtero”, în cultura noastră este ghidat spre formarea copiilor şi tineretului în direcţia unui nou tip de desvoltare personală, care să includă noi componente de învăţare şi cunoaştere, într-un spaţiu socio-economic-politic evolutiv şi din ce în ce mai sofisticat. Cultura generativă „dain-euhtero” - în definiţie conceptuală, care declanşează schimbări mentale în Spaţiul Ortodox România, reprezintă şi un al treilea nivel de cultură ortodoxă, orientat spre scientocratism, creaţie de sine, a omului şi a societăţii autohtone, întru ascensiunea către o eră de stabilitate şi apogeu evolutiv. În opoziţie şi în sensul capacităţii operaţionale, cultura ortodoxă tradiţională poate fi caracterizată prin imobilism, comportament static, lipsă de a problematiza şi crea schimbare, a da un sens evolutiv acestei schimbări şi a integra această schimbare, în scopul creşterii standardului şi îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi viaţă pentru societate. În reprezentarea că, societatea autohtonă este jocul secund al vieţii spirituale, creştin-ortodoxe, prin liniile dogmatismului şi jurisdicţiei canonice imuabile şi infailibile au fost generaţi germenii blocanţi ai unei culturi ortodoxe închistate dogmatic şi de aceea este necesară o schimbare. Prin neproblematizare cu societăţile occidentale au fost limitate tendinţele de acţiune şi înnoire, care să declanşeze schimbări socio-economic, politice sau scenarii de evoluţie în cultura politică a Societăţii Româneşti. În acest sens, indivizi sau grupuri de indivizi, agenţi ai unei noi culturi politico-economice, cu ramificaţii în societatea autohtonă erau uneori etichetate, ca fiind oponenţi pentru cursul centrului politic vital al societăţii de atunci. Până ce şi activitatea unor culte protestante sau neo-protestante era privită cu reticenţă şi neîncredere, ca fiind purtătoare de tulburări şi de aceea, prin constrângeri legislative, blamare şi pejorativ, era limitată la mici grupuri. Prin atitudinea faţă de ştiinţă, a primelor două dimensiuni de spiritualitate ortodoxă, gândirea şi cerebralitatea Românilor era orientată într-un spaţiu reducţionist de conformism şi conservatorism excesiv, instilat de o instituţionalizare, susţinută de către stat. Politocraţii nu analizează în cultura noastră evoluţia societăţii autohtone. Nu observă sau compară nivelele de desvoltare sau ce înseamnă a stagna în comparaţie cu alte culturi occidentale. Autosuficienţa şi automulţumirea, prin exaltare şi extaziere de sine sau trăirea în minimul de suficienţă, generează anacronism şi stagnare, în ceea ce priveşte crearea unei culturi creativ-generative. Cultura „dain-euhtero” integrează şi nu opune dimensiunea spiritualităţii noastre ortodoxe cu dimensiunile corporal-fizice şi mentale, caracteristice fiinţei, ca entitate humanoidă. Unii absolutizează spiritul şi îl opun materialităţii fiinţiale şi universului, aşa cum el este. În viziunile lor absolutiste, ei decretează existenţa unui Spirit Absolut, care asemenea cu un magician ar fi creat universul. Alţii absolutizeză materia şi evoluţia ei, în decursul a miliarde de ani, evoluţie, pe care ei o opun acelui Spirit Absolut, în care cred ceilalţi. Originile culturii ,,dain-euhtero” se află în istoria noastră multimilenară şi definesc voinţa şi puterea noastră, ca popor de a dăinui în istoria acestei lumi. Reprezentările celor mai mulţi Români sunt acelea, că neo-capitalismul, sub aparenţa unor progrese în infrastructură şi prin punerea resurselor strategice la dispoziţia unor companii transnaţionale prăbuşeşte societatea autohtonă într-o epocă regresivă, creându-se alternativa nefastă a unui viitor sclavaj economico-financiar. Pentru România, scăparea faţă de această decădere economică este la Dumnezeul nostru al Românilor, care ne ascultă păsurile noastre şi ne călăuzeşte în istoria acestei lumi, dar şi la noi. În acest sens, Mişcarea Euhter-Ortodoxă „Calea, Adevărul și Viața” susţine o cultură a dialogului cu Divinitatea, care se reflectă pentru Naţiunea noastră, întocmai ca un Dumnezeu al nostru al Românilor. ,, Doamne, ne prăbuşim! Doamne nu ne pierde şi ce ne înveţi pe noi să facem, ca să ieşim spre lumină? Doamne luminează-ne calea, Doamne, Tu eşti Cel Mare care creează, Doamne, ajută-ne şi pe noi să ne regenerăm!”. Euhter-Ortodoxismul, în zilele noastre fiind a treia dimensiune de spiritualitate ortodoxă este o cultură spirituală de tip „regener-dain-euhtero”, cu sensul de cultură a regenerării noastre ortodoxe, într-un spaţiu de dăinuire, către o viitoare eră de stabilitate şi apogeu evolutiv, a acestei lumi. Românii nu mai doresc exaltare şi extaziere de sine, anacronism într-un complex de superioritate, care să determine absolutism paranoic, parazitism ortodox, anacronism şi stagnare. Avem nevoie de noi reprezentări, despre ceea ce înseamnă a fi ortodox, de un nou orizont de cultură şi spiritualitate ortodoxă, care transcende dihotomismul ortodox antagonic de spiritualitate şi conformism conservator şi generează cultura saltului scientic-evolutiv. Cultura Ortodoxă, de vechi şi nou stil a determinat formarea unor ateliere meşteşugăreşti de pictură religioasă, iconografie, ţesătorii de veşminte preoţeşti, dar nu are un proces şi orizont de industrializare şi reprezintă o cultură materială, care susţine spiritualitatea ortodoxă tradiţională. Mişcarea Euhter-Ortodoxă, în sensul noii culturi generative „dain-euhtero” susţine creearea pe teritoriul României a unui nou tip de instruire, educaţie şi desvoltare persoanală, bazat pe cunoaştere, spre a ne pune pe noi sub Autoritatea Divină a lucrului bine gândit şi bine făcut. Conectarea noastră cu cultura occidentală şi tendinţele din cultura unor mari civilizaţii ne vor apropia de un orizont viabil de inteligenţă şi cunoaştere-creaţie de sine şi expansiune. Acest orizont de cultură generativă „dain-euhtero” va influenţa Funcţia Cognitivă Naţională, procesele de cunoaştere şi transformare privind memoria, capacitatea de stocare, viteza de procesare a datelor, disponibilităţile în spaţiul de raţionalitate, concentrare şi atenţie. Avem nevoie de autorităţi generatoare de competenţe în diverse domenii scientice, abilităţi de comunicare şi control a tendinţelor perturbatoare, care ne abat pe noi Românii de la obiectivele noastre strategice. În osatograma societăţii noastre, va trebui să trecem de la cultura indivizilor de cantitate ,,mulţi neinstruiţi şi neperformanţi”, la cultura „dain-euhtero” de cantitate şi calitate ,,mulţi instruiţi, inteligenţi şi performanţi”. În decursul istoriei noastre, non-cultura instituţională ,,mulţi neinstruiţi şi neperformanţi” şi schweitzer-cultura, consumeric-neo-capitalistă a servit claselor politice parazitare şi democraţiei demagogico-populiste, care vedeau în acest tip de non-cultură oameni uşor de condus şi manipulat. În opoziţie cu pseudo-cultura subdezvoltării ,,proşti şi mulţi”, cultura „regener-dain-euhtero” celebrează pentru o mie de ani cultura randamentului, ca o cultură a creşterii în har şi în puterea transformaţională a societăţii Româneşti, într-o direcţie de stabilitate şi apogeu evolutiv. Cultura „dain-euhtero este şi o cultură de a căuta şi investiga deopotrivă în universul, aşa cum el este şi în lumile sale, pentru că Dumnezeu ne ajută, dacă ne ajutăm şi singuri. Anxietatea şi stressul tehnologic pot fi învinse. În acest sens, transformarea anxietăţii sociale şi lupta pentru existenţă într-o inteligenţă de conflict, între om şi noile provocări ale lumii moderne, care să potenţeze saltul scientic este pe deplin posibilă. În direcţia acestei noi culturi, volumul şi activitatea creierului fiinţei humanoid-terice pot creşte, dar există totuşi o limită a creşterii. În creşterea performanţelor şi activităţii creierului, erotetismul „dain-euhtero” şi creşterea capacităţilor de investigare a universului ne pot ajuta. Imagistica cerebrală în chimia creierului şi creşterea în har, activitatea neuronică, precum şi energetismul cerebral pot susţine, de asemenea în cultura „dain-euhtero” un ascendent evolutiv. Cultura „dain-euhtero”, prin analogie neuroscience aproximează creierul humanoid cu un computer-ordinator şi caută soluţii pentru îmbunătăţirea performanţelor ,,brain” de acumulare informaţională, cercetare a: funcţiilor cognitive, memoriei privind acumularea informaţională şi vitezei de prelucrare informaţională. Au fost cartografiate zonele cerebrale din creier şi o hartă a creierului humanoid, la omul biblic şi preocupările neuroscience sunt în continuare, în sfera de cercetare a creierului şi a îmbunătăţirii performanţelor de învăţare. Dacă am deţine tehnologii de învăţare mai performante, efortul bugetar, alocat învăţământului s-ar reduce şi numărul indivizilor cu inteligenţă şi abilităţi de medie şi peste medie ar creşte proporţional cu performanţele acestor tehnici de stimulare a învăţării. A cerceta, a cunoaşte şi înţelege, pentru a putea învăţa este o alternativă în efortul asumat, spre un salt scientic. Cultura „Dain-Euhtero” este o Cultură Integrativă, care se deschide către Culturile Naţiunilor Performante. De asemenea, Cultura „Dain-Euhtero” permite un nou nivel de dezvoltare personală şi Creează Perspectivele Accesării Societăţii Concurenţiale Româneşti către Noi Orizonturi Informaţional-Spaţiale, într-o Eră de Salt Scientic, Stabilitate şi Apogeu Evolutiv. 
  
Referinţă Bibliografică:
DESPRE CULTURA DAIN-EUHTERO / Ştefan Melinte : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 3495, Anul X, 26 iulie 2020.

Drepturi de Autor: Copyright © 2020 Ştefan Melinte : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Ştefan Melinte
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!