CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Cultural > Civilizatie >  
Autor: Ştefan Melinte         Ediţia nr. 2797 din 28 august 2018        Toate Articolele Autorului

MIȘCAREA EUHTER-ORTODOXĂ CONTRIBUȚII LA DEZVOLTAREA NOȚIUNII DE FAMILIE
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
MIȘCAREA EUHTER-ORTODOXĂ. 
  
CONTRIBUȚII LA DEZVOLTAREA NOȚIUNII DE FAMILIE. 
  
Omul se va crea pe sine şi noţiunea de familie va suporta ajustări. 
  
Începutul acestei ere îl constituie ingineria genetică, înobilarea codului genetic origine, fecundarea în vivo şi in vitro, reproductibilitatea codului genetic origine, omul generându-se pe sine, altfel decât prin procreaţie naturală. 
  
Un individ, ciclu humanoid vital este reproductibil şi el se mai poate crea cel puţin o dată prin diageneză, în acest mod având posibilitatea de a-şi retrăi viaţa terestră origine-identitatea sa ehonică, fiind determinată de instituţii abilitate ale statului. 
  
Orice copil ehon cu un cod genetic înobilat care se va naşte, va fi înregistrat de structurile administraţiei publice locale iar biserica va oficia botezul. 
  
Un individ Ciclu Humanoid Vital Origine (C.H.V.O.) este reproductibil prin diageneză, o dată, de două sau de mai multe ori, în general totul depinzând de puterea sa financiară, de legile evolutiv statale sau de interese din afara sferei sale. 
  
Acordarea dreptului la viaţă după viaţă va fi legiferat şi instituţiile statale, abilitate de lege împreună cu Biserica, vor trata pe noul născut ehon ca pe orice om născut, om natural. Dacă omul ehon, poate fi un creştin ca şi omul biblic-răspunsul este da, poate fi şi are libertatea de a-şi alege cultul. 
  
Dacă omul ehon, în a doua sa viaţă (al doilea ciclu vital origine) se poate căsători cu o altă femee în cazul în care soţia lui din primul ciclu vital nu a obţinut un certificat ehonic (dreptul la retrăirea ciclului său vital origine), răspunsul este da. 
  
În cazul în care prima soţie a obţinut certficatul ehonic ca şi soţul ei, atunci la maturitate, ei au obligaţia de a se căsători şi de a oficia în Biserică noua lor unire. 
  
În a doua lor viaţă înobilată, ehonii vor avea înregistrată în actele lor de identitate primul cod numeric personal, copii din prima viaţă şi cei din vieţile ulterioare se consideră fraţi de ordinul I, II , III…Copii din prima viaţă se pot adresa părintelui lor care poate fi mai tânăr decât ei cu apelativul de ,,tată” şi ,,mamă”. Dreptul roman se va aplica pentru toate ciclurile humanoide înobilate şi reproduse. 
  
Toate drepturile succesorale după decesul din prima viaţă vor fi preluate potrivit legii de urmaşi şi succesori, dar fără ca aceştia să aibă dreptul de a le înstrăina, ele trecând numai în folosinţa şi posesia lor. 
  
După naşterea sa prin diageneză în a doua sa viaţă (al doilea ciclu vital origine), ehonul se va considera fiu al noilor părinţi şi toate drepturile sale din prima sa viaţă rămân în continuare să fie exercitate de urmaşii şi succesorii săi din prima viaţă iar el urmând să-şi exercite dreptul de proprietate după voinţa sa la maturitate, adică începând cu vârsta de 20 de ani. În cazul în care intervine decesul până la maturitate (20 de ani), toate drepturile sale materiale vor fi exercitate de urmaşi şi succesorii din prima viaţă, aceştia având obligaţia de a achita o sumă de bani (sultă) părinţilor ehonului decedat. 
  
A)- dacă ehonul trăieşte una sau mai multe vieţi consecutive, o viaţă consecutivă este atunci când naşterea în viaţa următoare este după un an de la decesul din viaţa anterioară. 
  
B)- dacă ehonul trăieşte una sau mai multe vieţi paralele (unistral) în timpul unei vieţi sau unistral în timpul unor vieţi consecutive, justiţia, instituţiile scientocrate şi Biserica îşi vor putea da verdictul cu privire la dreptul omului la o viaţă unistrală. 
  
Viaţa unistrală este atunci când omul trăieşte mai multe vieţi paralele în timpul unei vieţi terestre origine sau consecutiv-terestre origine. 
  
Honomul reprezintă numărul vieţilor paralele şi este hotărât de către justiţie, instituţiile scientocrate şi Biserică. 
  
Honomul este uniter atunci când omul origine trăieşte vieţi paralele (cicluri humanoide) în acelaşi timp, este vorba de un cod genetic origine (C.G.O.) şi de un număr de coduri genetic identice cu cel de origine care se nasc simultan sau aproape simultan. 
  
Honomul este diater, atunci când ciclurile humanoide paralele cu codul genetic origine sunt decalate în timp, astfel că individul origine se poate vedea pe sine la diverse vârste şi în alt timp biologic (pluripersoană). Honomul poate fi heteroter atunci când ciclurile humanoide suportă abateri faţă de codul genetic origine. Viaţa unistrală este una din treptele ehonice. Se pot naşte honoame de indivizi identici, naşterea prin diageneză fiind aproape în acelaşi timp sau la distanţe decalate în timp, astfel întâlnindu-se mai multe situaţii în funcţie de părinţi: 
  
a) când honomul cuprinde doi sau mai mulţi ehoni, care se nasc aproximativ în acelaşi timp din aceaşi părinţi, 
  
b) când honomul cuprinde doi sau mai mulţi ehoni care se nasc aproximativ în acelaşi timp dar din părinţi diferiţi, honomul numindu-se uniter în aceste prime cazuri. Când honomul de doi sau mai mulţi ehoni, care se nasc decalat (de ordinul anilor) în timp din aceaşi părinţi, când honomul de doi sau mai mulţi ehoni se nasc decalat în timp (de ordinul anilor) dar din părinţi diferiţi, honomul numindu-se diater în aceste ultime două cazuri. În viaţa unistrală relaţiile între membrii honomului sunt cele ce se stabilesc potrivit evoluţiilor societale, toţi membrii honomului supunându-se legilor societale. Totuşi membrii honomului se numesc între ei fraţi (surori) ai codului genetic origine care ,,botează” şi numele honomului. 
  
Căsătoria între ehoni (ca indivizi) este liberă. Căsătoria între membrii honoamelor de sexe diferite este de asemenea liberă şi se bucură de legislaţia căsătoriei în familiile omului biblic. 
  
Familiile ce s-ar crea prin unirea dintre diverşi membri ai unor honoame unitere, pentru evitarea confuziilor, vor trăi la distanţe mai mari unele de altele. 
  
Altfel dacă trei fraţi ai unui honom uniter (masculin) se căsătoresc cu trei surori ale unui alt honom feminin şi dacă aceştia ar trăi apropiaţi, între ei ar apare foarte des confuzii şi substituiri de persoană, viaţa transformându-se într-un carnaval de situaţii. 
  
De aceea, bărbaţii sau femeile din honoamele unitere se pot căsători liber, dar altfel încât să se evite aceste situaţii, uniterismul fiind considerat un impediment în situaţii de căsătorie între honoame. 
  
Alta este situaţia în cazul honoamelor diatere, căsătoria între membrii a două honoame diatere egale şi de sexe diferite fiind liberă. 
  
Astfel, dacă un bărbat cod origine se căsătoreşte cu femeea origine a honomului feminin şi ceilalţi fraţi se pot căsători liber cu celelalte surori şi dacă în honomul nou familie poate întreţine relaţii sexuale cu oricare dintre soţiile celorlalţi fraţi, atunci el poate întreţine relaţii sexuale de fapt cu ,,soţia sa” la diverse vârste, potrivit numărului familiilor honomului şi reciproc şi soţia sa ar putea întreţine relaţii sexuale cu ,,soţul ei” la diverse vârste. 
  
Soţii din honoamele familie diatere locuiesc cu familiile lor în spaţii independente şi trăiesc potrivit legislaţiei familiei clasice din istoria omului biblic. 
  
Soţii şi soţiile din honomul familie diater, au acte de identitate personale iar căsătoriile sunt recunoscute legal de către administraţiile publice locale şi Biserică. Un bărbat sau femee dintr-un honom diater se poate căsători sau nu cu o femee sau bărbat honom diater. Orice cuplu al familiei honomului diater poate deveni adeptul familiei clasice a omului biblic, prin aceasta renunţându-se la orice fel de relaţii sexuale cu fraţii sau surorile din honomul familie. Între cuplurile honomului familie diater pot avea loc certuri din cauza cărora unul sau mai multe cupluri se pot retrage din honomul familie.Cel sau cei care sunt adepţii retrăirii ciclului vital origine, sunt preocupaţi pentru strângerea de importante sume de bani pentru a-şi putea plăti cu ele dreptul de a se mai naşte prin diageneză. 
  
Pentru ca instituţiile scientocrate şi Biserica să nu-i refuze acest drept, el trăieşte o viaţă moderată. În baza cererii pe care el o formulează către Centrul Teritorial de Medicină Humanoidă şi prin achitarea taxelor, el se mai poate naşte o dată. 
  
Noii săi părinţi, la naştere vor primi o sumă de bani şi pe parcursul vieţii până la maturitate, ehonul copil va fi vizitat de către preotul paroh şi de către consilieri ai Centrului Teritorial de Medicină Humanoidă. 
  
La maturitate, el va fi pus în legătură cu ,,vestigiile” vieţii sale anterioare şi va avea accesul la banca personală de date din viaţa sa anterioară. 
  
Un ehon, se gândeşte întotdeauna la fratele său cod genetic origine C.G.O., care a trăit înaintea sa, la faptul că el trăieşte pentru că a voit fratele său şi de aceea el îi poartă adâncă recunoştinţă şi pioasă amintire. 
  
Ehonul îşi începe viaţa de acolo de unde a lăsat-o fratele său, adeseori el continuându-i planurile…El este totuşi liber în a-i accepta conexiunile cu fratele său C.G.O. din viaţa anterioară. 
  
În cazul când el renunţă la vechile conexiuni, el poate trăi o viaţă independentă, întocmai ca un om natural. În situaţia când acceptă conexiunile cu fratele său din viaţa anterioară, el se supune unui transfer de personalitate cunoscut sub numele de trapers. 
  
Trapersul este un eveniment cu inflexiuni creştine şi zile de meditaţie. Aceste meditaţii sunt făcute de ehon în casa fratelui cod genetic origine sau în apropierea acesteia. În cazul în care el acceptă transferul de personalitate, va primi şi o parte din averea sa, pe care el a lăsat-o prin testament pentru el, cel ce va veni. 
  
În zilele de meditaţie, ehonul primeşte banca de date a fratelui său, pe care o deţin fiii lui şi el retrăieşte viaţa fratelui său de la naştere până la extincţie. 
  
După zilele de maditaţie, ehonul se retrage în Biserică pentru a se ruga. Dainismul euhteron respinge unele excese cu origini în metempsihoză. 
  
Prin transferul de personalitate, nu se poate susţine că sufletul defunctului se reâncarnează întinerit în corpul noului născut. Nu negăm că există unele accente cu asemenea origini, cu sensul că acestea generează un vietempsi. 
  
Prin vietempsi, raţiunea şi conştiinţa ehonului se originează în viaţa anterioară a ciclului vital origine şi ,,nu are impresia că a mai trăit o dată povestind fapte dintr-o altă presupusă viaţă”. De asemenea este de aşteptat ca Biserica Ortodoxă cât şi cea Catolică să respingă dreptul de a avea o familie honom, considerând-o decadentă şi justiţia care se teme de crearea de confuzii în viaţa societală şi conflicte inter honom sau honoame. 
  
Este de aşteptat, ca reprogramarea informaţiei genetice şi înnobilarea codului genetic să aibă un mare viitor şi ciber-ehonii, cu vieţi active extrem de lungi să fie capabili de călătorii inter-astrale. 
  
Tinereţea fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, este numai un basm popular, dar o prelungire a vieţii active prin influenţarea codului genetic este un viitor nu prea îndepărtat. 
  
Biserica Creştină atât cea Ortodoxă cât şi cea Catolică, marile foruri eclesiastice nu trebuie să respingă şi să nege la extrem noile cuceriri scientocrate. 
  
De altfel, Euhter-Ortodoxismul consideră că Biserica Ortodoxă, mai ales prin preoţii tineri, care sunt mai puţin conservatori, vor avea capabilitatea de a se conexa la noile provocări scientocrat-evolutive. 
  
Se poate spune, că statul prin ehonism îşi defineşte politicile demografice, încurajând sau descurajând creşterea populaţiei. 
  
De altfel, în stat se va aplica un echilibru între populaţia ehonică şi populaţia omului natural. 
  
Euhter-Ortodoxismul este împotriva şi cere ca în nici un stat din lume să existe pedeapsa de suspendare a dreptului de procreaţie naturală. 
  
A fi om natural, a fi ehon sau ehon euhterian este un drept fundamental al omului, care nu poate fi îngrădit de nimeni. 
  
În consonanţă, cu această afirmaţie, orice ehon sau ehon euterian se va bucura de dreptul la procreaţie naturală, căsătoria, morala şi instituţiile omului natural, putând fi liber acceptate sau respinse de aceştia. 
  
Nu este surprinzător, că statele care vor deţine tehnologiile ehonice vor influenţa lumea dotaţilor, supradotaţilor şi geniile unui popor. 
  
Cei care vor deţine monopolul asupra acestor tehnologii cerebral-humanoide, vor evolua mult mai rapid prin salt scientocrat către gradientele unei civilizaţii scientocrate iar celelalte popoare care vor rămâne la ritmurile procreaţiei naturale, vor fi popoare de interferenţă, simple debuşee şi pieţe de desfacere ale acestora. 
  
Nu este vorba de crearea prin ehonism a unor societăţi ,,geniocrate”, aşa cum susţin unii reprezentanţi ai unor geno-bio-companii. 
  
De la theosisul omului natural, la ,,euhtero” ca dumnezeire prin înnobilarea codului genetic, a fost un drum lung. ,,Hompersul”(Hp) individual este înţeles ca raportul dintre coieficientul de inteligenţă ,,Ci.” şi Putere sa fizică ,,Pf.”. 
  
Dacă Hp=Ci/Pf=1 individ echilibrat, 
  
Dacă Hp=Ci/Pf>1 individ preponderent inteligent, 
  
Dacă Hp=Ci/Pf<1 individ mai puţin dotat 
  
Ci şi Pf având gradiente de evaluare standard. 
  
Este posibil ca într-un viitor nu prea îndepărtat să se creeze popoare ehonice, dar Şcoala Euhteronă nu crede în popoare geniocrate - o societate geniocrată fiind o societate utopică. 
  
Vor fi cu siguranţă societăţi sau companii, care prin cercetările lor geniocrate, vor crea noi tehnologii euhteronomice. 
  
Pentru a-şi asigura dreptul la viaţă după viaţă, milioane de indivizi vor face recurs la tehnologiile ehonice şi piaţa acestor tehnologii va fi imensă. 
  
Terinomul populaţiei planetare se va stabiliza raportându-se etern la resurse şi între populaţia omului natural, populţia ehonică şi companiile geniocrate performere în crearea de noi tehnologii, va exista un mult dorit echilibru. 
  
Ehonul nu este un supraom, dar poate fi un om cu puteri speciale şi mari capacităţi, necesare pe drumul evoluţiei sale către era apogeului evolutiv. 
  
Prin ehonism, nu se pierde Identitatea Naţională. 
  
Comentariu : unii afirmă că prin marea tranziţie de la era omului natural E.H.O.N., la erele ehonice nu se mai poate vorbi în interiorul unui stat de acceaşi naţiune, originea acestei polemici o constituie faptul că ,,unisterele” nu mai sunt în totalitate interne, ele putând proveni din diverse spaţii planetare, din populaţii diverse, din aceeaşi rasă, din rase diferite sau paleocivilizaţii. 
  
Noi nu credem aceste subpoziţii şi susţinem că prin ehonism, nu este subminată identitatea naţională. 
  
De ce ? Prin naşterea ehonilor pe teritoriul unui stat, ei devin cetăţenii acelui stat şi prin formarea lor (şcoală, studii educaţie, obiceiuri şi tradiţii-credinţă, tezaur de cultură şi spiritualitate) a poporului, în care se nasc şi trăiesc, ei devin cetăţenii de drept ai acelei ţări. 
  
,,Unisterele” folosite prin ,,diageneză” în centrele de medicină humanoidă pot fi interne sau externe unei ţări. 
  
Folosirea în diageneză de unistere externe unui stat, nu constituie un precedent pentru pierderea identităţii naţionale. 
  
Părinţii din care se naşte copilul ehon, sunt cetăţeni de origine ai statului respectiv, chiar dacă prin diageneză au fost folosite unistere externe. 
  
Convingerea noastră este că prin ehonism, bazinul genetic naţional nu este distrus şi din contră el este primenit şi îmbogăţit mereu. 
  
În societăţile omului natural, ehonica şi companiile geniocrate vor avea un mare viitor. 
  
Şcoala Euhteriană celebrează viziunile care susţin că prin diageneză se pot crea indivizi, chiar comunităţi cu o viaţă activă mult mai lungă, indivizi capabili de călătorii inter- astrale. 
  
Omul ehonic, omul viitorului va fi un individ mult mai performant, cu un sistem nervos rezistent la stress şi cu organe vitale mult mai longeviv-funcţional active. Şcoala Euhteronă nu este împotrivă, ca anumiţi indivizi să-şi poată retrăi prin diageneză codul genetic origine C.G.O.. 
  
Dacă prin diageneza reproductibilităţii de cod genetic se creează indivizi cel puţin la fel de performanţi, ca cei generaţi de codul genetic origine, considerăm că omul are dreptul de a se retrăi pe sine într-un alt timp. 
  
Unii susţin astăzi, că funcţiile vitale ale indivizilor creaţi prin reproductibilitate de cod genetic, ar fi mult alterate şi că prin reproductibilitate s-ar obţine indivizi inferiori. 
  
Noi considerăm că omul are dreptul de a se retrăi pe sine, dar că tehnologiile actuale sunt mai puţin performante şi nu-i pot conferi acest drept. 
  
Credem însă, că acest viitor nu este prea îndepărtat. Dainismul euhteron nu celebrează viaţa în honom, o societate sau o civilizaţie în honom, dar nu respinge în totalitate această alternativă de viaţă. Forurile scientocrate pot accepta viaţa în honom prin similitudine cu numărul de naşteri cu gemeni monozigoţi din societatea omului natural, acceptând limite scientocrate, considerăm că prin orice diageneză, nu se încalcă fatal legea unicităţii de cod. 
  
Nu suntem sclavii acestei legi, dar considerăm că şi în societăţile ehonice, această lege trebuie să domine. 
  
Un număr prea mare de indivizi, ehoni cu vieţi matusalemice, ar crea prin acumulare de tensiuni, posibile mari conflicte şi chiar o stare de instabilitate în humanosferă. 
  
Şcoala Euhteronă susţine directiva ştiinţifică a tehnologiilor ehonice privind crearea omului nou, dăinuitor, astfel încât el să traverseze mari crize şi catastrofe planetare. 
  
Fiinţele ehonice vor fi capabile de călătorii interastrale şi ciber-euhterienii celebrează alternativa acestor călătorii în spaţiul loc geometric, egal distanţat între steaua sistemului nostru solar şi centrul galaxiei noastre. 
  
Acest spaţiu cuprinde subspaţii din cele şase braţe galactice (patru dintre ele fiind marile braţe iar celelalte două, fiind braţe incomplete) şi în viziunea euhteriană este denumit banda vieţii a Căiii Lactee. 
  
În lumea noastră, spre mijlocul secolului XX se manifestă primele tendinţe de salt evolutiv în sfera tehnologiilor privind biorobotica şi ingineria genetică. Au fost realizate mari cercetări şi experimente ştiinţifice, omul a călătorit în spaţiul cosmic, aselenizând pe satelitul nostru natural în anul 1968. 
  
Au evoluat masiv ştiinţe cum sunt : astrofizica, electronica şi informatica, de asemenea tehnologiile nucleare, a fost dezvoltat sistemul de arme cu rachete, s-au construit primele reţele de sateliţi de comunicaţii spaţiale şi cercetare ştiinţifică. 
  
Era noilor tehnologii este într-o continuă evoluţie şi Şcoala Euhteronă consideră că omul lumii noastre, mai are încă timp spre a dezvolta tehnologiile ehonic-astrale de ascensiune în spaţiul de apogeu euhterogonic. Conceptul şi teoria ehonică privind omul nou ciber-euhterian consacră prototipul humanoid de ciberhom. Ciberhomul este conceptul ehonic suprem evolutiv al oricărei fiinţe umane biosintetice din universul aşa cum el este. 
  
El este capabil de a creea şi opera cu tehnologii ehonic-astrale şi supercivilizaţia sa este o supercivilizaţie ciber-euhteriană. EXTRAS DIN LUCRAREA ,,EUHTERONISMUL ORTHODOX ŞI EUHTER-MATERIALISMUL". 
  
Referinţă Bibliografică:
MIȘCAREA EUHTER-ORTODOXĂ CONTRIBUȚII LA DEZVOLTAREA NOȚIUNII DE FAMILIE / Ştefan Melinte : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2797, Anul VIII, 28 august 2018.

Drepturi de Autor: Copyright © 2018 Ştefan Melinte : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Ştefan Melinte
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!