CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Literatura > Eseuri >  
Autor: Ştefan Lucian Mureşanu         Ediţia nr. 1627 din 15 iunie 2015        Toate Articolele Autorului

SPECIFIC NAȚIONAL ȘI SENS AL TRADIȚIEI ÎN BASMUL POPULAR CULES DE MIHAI EMINESCU
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
SPECIFIC NAȚIONAL(1) ȘI SENS AL TRADIȚIEI ÎN BASMUL POPULAR CULES DE MIHAI EMINESCU 
  
dr. Ștefan Lucian Mureșanu 
  
Motto: Cronicile şi cântecele populare formează, în clipa de faţă, un material din care culeg fondul inspiraţiunilor. (Mihai Eminescu) 
  
Cuvinte cheie: naţional, tradiţii, folclor, Eminescu, basm 
  
1. Folclorist prin educaţie şi etnolog prin dorinţa cunoaşterii preocupărilor omului de la sate 
  
Motto: Şi, în ochi mi-ncremeniră / Multe icoane şi poveşti. (Mihai Eminescu) 
  
Anul 1873 a fost un an plin de succese în activitatea lui Mihai Eminescu, ca etnolog şi culegător de creaţii populare româneşti. O mărturie personală, privind aceste menifestări culturale, o vom întâlni în revista Timpul, din 8 aprilie 1882, în care publica un articol, intitulat Materiale etnografice, unde Eminescu mărturisea o realitate biografică: „întâmplarea m-a făcut ca, din copilărie încă, să cunosc poporul românesc, din apele Nistrului începând, în cruciş, şi-n curmeziş, pân-în Tisa şi-n Dunăre." Augustin Z.N. Pop întăreşte această mărturie a lui Eminescu, consemnând: „Încă din copilărie, poetul arătase interes literaturii săteşti şi la Orientul propusese ca, întovărăşit de Vasile Dumitrescu-Păun, să culeagă folclor din Moldova. În 1869 îşi pusese în gând să conferenţieze în Maramureş despre poezia populară.” (A.Z.N. Pop, 1978:102). 
  
Am putea spune, nu ca eminescologi, nici nu ne permitem să afirmăm acest lucru, ci doar ca modeşti observatori, că la Mihai Eminescu, basmul popular a fost o pasiune exprimativă a libertăţii interpretărilor, a jocului luminii în întunericul teluric, a prezentării altfel a eului din fiindul interiorizat, a creării putinței din neputință. Pe scurt, basmul a fost pentru poet creația literară specifică motivării sensului ipostazelor, o formă de prezentare a lucrurilor într-un adevăr al imaginarului imaginat. Din prea mult respect pentru trecutul poporului, din care părinții și strămoșii lui se trăgeau, Eminescu a cultivat limba după normele graiului țăranului care își petrecea viața de la asfințitul și până la apusul soarelui, de la semănatul și până la recoltatul roadelor pământului ca urmare a muncii sale neobocite și de la horele din zilele de sărbătoare ale verii, până la șezătorile sau clăcile unde oamenii satului se întâlneau, sporind priceperea într-un altfel de muncă, descoperindu-şi şi apreciindu-şi talentul artistic al fiecăruia dintre cei ce erau dăruiți cu har creativ și interpretativ. Acolo, în mediul acela al întovărăşirii sufletelor, se nășteau poveștile întâmplărilor deosebite și basmele care au rămas de-a pururea zestrea nemuritoare a talentului nostru narativ. Cercetători în domeniu au cules aceste creații și au zădărnicit, precum marele poet al românilor, fabulosul peste tot ceea ce satul, cu oamenii lui dăruiți spre istorie, a dat culturii neamului românesc. ”Eminescu visa pe Împăratul țăran, din basme, care iese sara-n prispă să stea cu țara de vorbă și, fără să aibă noțiuni de drept și de politică, judecă pe supușii lui numai cu bunul-simț” (G.Călinescu, 1982:458). 
  
Penetrația eposului popular în basmele culese de Mihai Eminescu este evidentă și în atitudine și în expresie pentru că această specie literară survine modalităților gândirii lui poetice nu numai ca o cerință de a se subtiliza prin basm în lumea fantasticului ”cu zâne îmbrăcate în aur și lumină, cari cântă senina lor viață în palate de cristal”, ci ca o dorință vie a inspirației pentru tot ceea ce avea să însemne creația lui poetică. 
  
Trecute prin filtrul desăvârșit al erudiției, în spiritul trăirilor țăranului și a graiului lui, puținele basme culese de Eminescu și antologate în volume de basme populare scot în evidență calitatea lui de culegător de folclor.(2) Crescut în satul tradițional românesc, poetul se va simți atât de atras de frumosul arhaic, încât toată creația lui, poetică, dar cea și în proză, va fi străbătută de izul rozmarinului și al muzei înălțătoare de inspirație din doinele create cu suspine de rapsodul popular, în liniile cusăturilor iei strămoșești. Locul naşterii şi al copilăriei lui sunt profund marcate de toată istoria Ţării de Sus. Un ținut românesc cu vechi datini și conveniențe, cu o concordanță a graiurilor şi cântecelor, care au avut în permanență în memoria poetului imaginea cetății de scaun a Sucevei, a domnitorului Ştefan cel Mare, un loc mitic considerat atât al învățaților cronicari, cât și a marelui erudit al epocii sale, savantul Dimitrie Cantemir. În acest ținut de basm, aveau să se nască mai târziu Ion Creangă şi Nicolae lorga, George Enescu, Mihail Sadoveanu şi Nicolae Labiş. Toate aceste figuri, de pe urmă ale culturii româneşti, au prețuit tot ceea ce a însemnat patrimoniu eminescian. 
  
Eminescologul Nicolae Georgescu consemna în lucrarea sa, Eminescu și editorii săi, astfel, despre personalitatea marelui nostru poet: 
  
”În privința fenomenului Eminescu, pe care-l investigăm, ni se pare cu totul semnificativă tendința de revenire la origini, la cele care au fost așa cum au fost. Eterna întoarcere n-a funcționat efectiv, practic, ca o continuitate necesară”, constata eruditul exeget, după care specifica perioada: ”în ultima jumătate de secol, cultura pare a-și fi ales timpul săgeată; acum, ca printr-o reacție, asistăm la un fel de avalanșă a trecutului uitat care-și cere dreptul la viață.” (N.Georgescu, 2000:204). Nimeni nu s-a putut îndoi de dorinţa lui Eminescu de a fi trăit într-o altă lume decât în cea care trăia. Puterea lui creativă a dominat timpul lui şi timpul care a urmat după încetarea existenţei lui pământeşti. Mărturie îi stă întreaga producţie literară cunoscută și, poate, încă multe necunoscute, cât şi Caietele manuscris, care sunt un veritabil document de înaltă cultură şi dorinţă continuă de a cunoaşte, în paginile cărora s-au găsit, abia după 13 ani de la moartea sa, minunatele culegeri de creații populare, între care și basmele citate în rândurile de mai jos, cât și însemnări etnologice. 
  
2. Motivarea sensului culegerii basmului popular în cadrul programului „Orientul” 
  
Motto: Literatura populară nici nu se poate numi altceva decât cugetarea şi productele fanteziei poporului însuşi care devin literatură în momentul în care se produc prin scriere, sau produceri a clasei culte care se potrivesc însă aşa de bine cu gândirea poporului, încât dacă acesta nu le-a făcut, le-au putut însă face. (Mihai Eminescu, Revista Curierul de Iaşi) 
  
Atenția îndreptată către culegerea basmelor populare va fi pragul de recunoaștere, de către Mihai Eminescu, a harului creativ ca povestitor al ţăranului plaiurilor bucovinene, şi nu numai, de a meşteşugi ideea în imaginea frumosului imaginativ. O măiestrie a celui pe care etnologul Eminescu îl va recunoaște ca făuritor de patrimoniu. Acel om al satului românesc care a meditat profund asupra fiindului său teluric și și-a aventurat sufletul în lumea timpului îndepărtat al fantasticului, în care eroii satului, voinicul sau viteazul vor fi fost cei care au devenit, în basme, flăcăii vânjoși reprezentați prin Feții-Frumoși, apărători ai așezărilor lor tradiționale, locuite cu oameni buni, având nobila misiune de eliberatori ai celor prinși în jugul asupritor, în basme al zmeilor, care le răpeau, pentru poftele lor, fetele din vatră, Ilenele Cosânzene. Aceşti flăcăi curajoşi se ipostaziau în viteji traversabili a unor tărâmuri, în care trăiau și pătimeau, până învingeau pe deplin elementul răului, zmeul, balaurul cu șapte capete, dar și chinurile Iadului, ca acte ale iniţierii. Cosânzenele nu erau altele decât fetele satului, fecioarele despletite ale râurilor, tinerele prinse în mrejele puternice ale Sburătorului, cele care își așteptau ursitul. Astfel le descrie basmul cules de M. Eminescu: ”...așa de frumoase, de la soare te puteai uita, da’ la dânsele ba. Acu’ cele două erau cum erau, da’ cea mijlocie nici se mai povestește frumusețea ei.” (M.Eminescu, 2000:206). 
  
La vârsta de 19 ani, în anul 1869, împreună cu alți prieteni iubitori de folclor, printre care şi binecunoscutul jurnalist al timpului, prozatorul Grigore Haralambie Grandea (1843-1897), poetul se alătură cercului literar Orientul(3), având ca scop culegerea, din graiul viu al poporului, basme, doine, balade și legende cu întâmplări din istoria frământată de nevoi a celor care locuiseră acest pământ străbun, vitejii daco-geți, cât și a celor care îl locuiau acum sub numele de român. Printre basmele populare culese de Eminescu se numără: Călin-Nebunul, Frumoasa Lumii, Vasilie-finul-lui-Dumnezeu, Borta-vântului, Finul-lui Dumnezeu. În toate aceste creații literare populare se va observa atracția poetului față de graiul poporului, dar și de prezentarea anumitor amănunte legate de spiritul care a dominat și încă mai domină perceperea despre lume a țăranului român. Dezlegarea tainei cuvintelor vechi românești este substituită cu prezentări de acțiuni fantastice care corelează imaginația cu realul imaginii posibilei întâmplări. Mihai Eminescu este un păstrător al structurii tradiționale a acestei specii literare, fapt regăsit în toate basmele culese de la povestitorii șezătorilor satului. El le-a cules și le-a încadrat schemei specifice acestor creații literare populare, unde personajele sunt lăsate să își asume planul misiunii lor: trecerea ”probelor”, treptele inițierii care vor duce la maturizarea deplină a eroului basmului, la victoria finală, prin îndeplinirea misiunii asumate asupra distrugerii răului: ”- Ba nu, fraților, hai să facem o boambă (obiect în formă sferică) de fier și noi să ne punem tustrei alături, ia-așa, cum faci cruce. S-o aruncați unul din voi în sus, că-i știută pe care-a cădea, acelaşi vinovat. Ș-o aruncat în sus, ș-o căzut pe cei doi și i-o făcut mii de fărâme” (M.Eminescu, 2010:216), după care urmează răsplata: ”Și el a făcut o nuntă strașnică.” (M.Eminescu, 2010:216). Ca structură, basmele populare culese de Eminescu se bazează pe un model unic. Au loc intervenții destabilizatoare (basmul Călin-Nebunul: ”Acu` ei o ieșit afară și unul dintr-înșii o prins a fluiera cât s-o făcut un nor mare și nu s-o mai văzut nici ei, nici fetele. Le-au răpit.”) care tulbură ordinea și liniștea firească a locuitorilor însă intervine cel care își asumă misiunea restabilirii ordinii inițiale. Tot de structura tradițională a basmelor țin și formulele narative de început, mediane (Călin-Nebunul: ”Era odat-un împărat ș-avea trei fete și erau așa de frumoase...”; Frumoasa lumii: ”Apoi poveste, poveste, Dumnezeu la noi sosește, că-nainte mult mai este. Era odat un vânătoriu ș-avea trei copii și era sarac-sarac, că numai cu-atâta se ținea...”) și cele finale, de încheiere a acțiunii: ”Ș-am încălicat pe-o prăjină și ți-am spus o minciună, ș-am încălicat pe-o poartă și ți-am spus-o toată”. În cuprinsul descrierii acțiunii basmelor culese de Eminescu, se constată o deosebită apreciere a valorii estetice, dar și a faptului moralizator care reiese din conținutul și dialogul personajelor, pentru că este pusă mereu în evidență dorința de dreptate, de luminare a adevărului și a frumosulu din întunericul răuluii, dar și de evidențierea cinstei de care dă dovadă, în simplitatea lui, omul din popor. 
  
În preocuparea de culegător de folclor poetul va conserva ca trăsătură esențială a acestor creații literare, oralitatea stilului, marcată prin adresarea directă a unui auditoriu 
  
imaginar, îmbinarea vorbirii directe cu vorbirea indirectă, prezența dativului etic, a vocativelor, a expresiilor exclamative, a interjecțiilor și a comparațiilor de natură populară: ”- Măi femeie, tot o moarte-am să mor, ian să mă duc eu în pădurea ceea, să văd ce-oi găsi acolo.” (M.Eminescu, 2010:217). Eminescu își particularizează, în aceste lucrări de o bogăție etnologică semnificativă, doar scrierea corectă, după regulile gramaticii limbii literare, a tuturor cuvintelor și expresiilor populare, însă le păstrează autenticitatea: ”Împăratul, când a auzit așa, strașnic s-o mâniat ș-o gătat oștire să se ducă cu război asupra lui. Împăratul era frunte, știi, mai mare.” (Basmele românilor, vol.V, 2010:239). În transcrierea lor, le mărginește și le atașează arhaicului într-un minunat grai popular, făcând cititorul să le îndrăgească și să le adauge propriului vocabular. Forma viitorului popular ”o omorât, o făcut, o mâniat, o gătat” înlocuiește magistral perfectul compus care ar fi trebuit, după normele gramaticale, să fie trecut atât la forma de singular, cât și la forma de plural, după caz. Forma populară de viitor „o fost”, spre exemplu, care substituie perfectul compus, specifică vestului şi nordului ţării noastre, folosită în basmele culese de Eminescu, dă o elevație(4) și o cursivitate ideilor, în care timpul, dar și spațiul sunt presupuse norme ale existenței și ale desfășurării acțiunii. În aceeași expresie, în care cursiv prezintă acțiunea basmului, Eminescu alternează perfectul compus literar cu viitorul popular, creând un efect al timpului trecut, folosit în limbajul poporului: ”Și l-a omorât și pe acesta ș-o făcut patru căpiți de carne din capetele lui.” (Basmele românilor, vol.V, 2010:207). 
  
”Admirator, predestinat, al creațiilor populare, Eminescu și-a făcut ucenicia în chiar grădinile îmbălsămate ale folclorului”, consemna Perpessicius în lucrarea sa Eminescu și folclorul, de la care a împrumutat atâtea miresme și atâtea podoabe pentru propria sa creație poetică” (Perpessicius, 1971:418). Folclorul românesc, în esența căruia intrase și-i trezise nemărginita dragoste față de tradițiile strămoșești, l-a urmărit îndeaproape pe tot parcursul vieții sale. Copilul Mihai, înzestrat cu o memorie și o inteligență aparte, îşi va forma încă din copilărie o zestre deosebită cu cântece populare(5), legende, poveşti și basme. El însuși va mărturisi, prin anul 1877, că toate aceste cunoștințe despre creațiile populare i-au fost dăruite de o bătrână din sat, însă mama lui a fost cea care l-a inițiat în trezirea îndrăgirii și prețuirii creațiilor populare, episod al copilăriei sale, pe care Eminescu avea să-l facă nemuritor, în versurile: „Mama-i știa atâtea povești pe câte fuse / Torsese în viață deci ea l-au învățat / Să tâlcuiască semne ș-a păsărilor spuse / Și murmura cuminte a râului curat.”(6) „Unele manuscrise cuprind, cum se desprinde din Lista manuscriptelor conţinând scrieri vechi româneşti dăruite Academiei Române de d-l T. Maiorescu, mai multe texte, cu un conţinut divers” (D. Vatamaniuc, 1998:11), vom observa însă că două dintre aceste colecţii însumează creaţii literare populare, păstrate în manuscrisul 2260, 315-327, intitulat de exegeţi, cercetători în domeniu, ”Caietul anonim”(7) (M.Eminescu, 1963:647-579). 
  
Lectura basmelor culese de Eminescu este atât de curgătoare și vie, încât trezește în sufletul căutătorului de frumos în folcloristică interesul deslușirii adevăratului cod din expresia basmului popular, acea expresie care îl conduce întotdeauna la origini. Ca cercetător, trebuie să ai abilitatea și erudiția înțelegerii tainei exprimării cuvântului din literatura populară, să îl sesizezi ca element principal al puterii de întoarcere la tradiții. 
  
3. Caietele eminesciene, controverse şi rezolvări 
  
Activitatea lui Mihai Eminescu, de culegător şi prelucrător sensibil a creaţiilor literare populare din fondul autohton, încă din anii adolescenţei, s-a putut constata atât din studiul biografiei sale, a declarațiilor celor care l-au cunoscut îndeaproape, cât și din manuscrisele care formează acum celebrele Caiete Eminescu, ce se găsesc în fondul de manuscrise al Bibliotecii Academiei Române. Încă de la începutul anului 1902, odată cu publicarea în revista Convorbiri literare, a acelor texte populare extrase din manuscrisele poetului, s-a confirmat acea nobilă preocupare a poetului, care nu a fost ocazională, ci o activitate ce a ţinut până în anul 1883, când a fost atins de boală. 
  
Strânse într-un volum antologic, Ilarie Chendi le-a publicat sub titlul Literatura populară şi ca o recunoaştere a activităţii lui Eminescu în domeniul culegerii de materiale folclorice. Extrasele lucrărilor s-au făcut din manuscrisele de care până atunci nu se ştia nimic, și pe care Titu Maiorescu le-a predat cu listă de inventar, abia în ianuarie 1902, Academiei Române. Acest fapt a fost marcat ca unul dintre importantele evenimente de evaluare a unor creaţii folclorice necunoscute, mai ales că ele proveneau de la ”marele poet român”, Mihai Eminescu. Evenimentul nu a trecut neobservat. El a fost prins în marea mişcare sămănătoristă şi a avut o influenţă deosebită în deschiderea de noi căi de cercetare asupra a tot ceea ce Eminescu a lăsat culturii româneşti. În revista Sămănătorul, nr. I, anul 1902, apărută în ziua de 28 aprilie, la pagina 341, a putut fi citită o prelucrare sau mai bine spus o imitaţie populară, cu titlul Ursitorile(8), reprodusă de Nerva Hodoş şi Ilarie Chendi, după manuscrisul din Caietele Eminescu. La pagina 350 a aceeaşi reviste vom întâlni şi povestirea populară, culeasă de Eminescu, cu titlul Borta(9) -vântului(10). Acest basm, foarte scurt, de numai 70 de rânduri, povestește întâmplările de viață ale unui ”om sărac-sărac”, ca o pildă a ceea ce de fapt înseamnă expresia a umbla după borta vântului, fără a înțelege că încrederea este un incurs de început al suspiciunii. Pășirea acestuia într-o lume care va urma să îl deposedeze de o avuție dăruită de divinitate (”femeia omului vicleană”), îl va duce, până la urmă, să rezolve această problemă. Ca un dat al unei experiențe neplăcute, din cauza naivității acelui ”om sărac-sărac”, ca fapt al neputinței maturizării de până atunci, el va parcurge câteva trepte spre chibzuință. În încheierea basmului omul va învinge, iar culegătorul acestei povestiri populare ne va spune: ”S-o dus împăratul, ș-o rămas în pace ș-o trăit bine.” Am dori, în continuare, să cităm tot din acest basm o subliniere a lui Eminescu remarcabilă: ”Da` el avea bani, da` tot cu straie de-ale noastre, nu cu straie leșești”, referindu-se aici la dragostea pe care țăranul român o avea pentru portul lui strășmoșesc, moștenire plină de taine în tot ceea ce reprezenta acest port. 
  
Cunoașterea folclorului a fost etapa aprecierii și apropierii nedesăvârșite de poporul român, a înseninării conștiinței lui artistice la aducerea aminte a timpului în care se lăsa vrăjit de întregul conținut sincretic al șezătorilor serilor lungi de iarnă, extaziat de prezentarea textelor memorate ale talentaților interpreți ai satului: ghicitori, povești, basme, doine și cântece vechi de vitejie sau de haiducie. Cele 400 de texte, care însumează lirica populară, în manuscrisul 2260, 315-328 ce se găseşte la Biblioteca Academiei, sunt culese o serie de cântece de lume şi irmoasele(11) ce cuprind peste o sută de texte. Pe lângă toată această încărcătură de creaţii populare se mai adaugă baladele şi basmele populare în proză, din care marele poet s-a inspirat în poemele sale: ”Călin nebunul, Fata-n grădina de aur, Miron şi frumoasa fără corp, Poveste Dochiei şi ursitoarele, Ursitoarele, Muşatin şi codrul, Dragoş Vodă cel Bătrân, Peste codri sta cetatea, Codrul, măria ta, Doină, doină, greu îmi cazi.” 
  
Caietele eminesciene, care se păstrează la Biblioteca Academiei Române, stau mărtuie multora dintre preocupările etnologice(12) ale marelui ”luceafăr al poeziei românești”. Răsfoindu-le, vom observa interesul ambițios al tânărului Eminescu de a competiționa cu deja cunoscutul, în vremea aceea, a culegătorului de artă populară, Vasile Alecsandri. Tânăr fiind, a explorat, cu un patriotism şi un interes împlinit, acest domeniu, care începuse, datorită reprezentanților curentului literar romantism, să fie pus pe raftul valorilor adevărate ale celor care desăvârșeau, prin creația folclorică, vechile tradiții strămoșești. Culegeri considerabile, transcrise cu astfel de creații literare populare, sufereau prefaceri, iar multe versificări erau creații în genul popular. Urmărind acest traseu de împlinire a marilor noștri creatori de artă poetică, printre care și neobositul culegător de folclor Vasile Alecsandri, vom regăsi mirajul Zburătorului printre creațiile poetului, republicate în colecţia de Doine. Eminescu, supus unei astfel de competiții, va încerca şi el structurarea acestei teme constatate în manuscrisul 2260, f.34, 35, 36, 40 şi 2276 I, f.14v al Bibliotecii Academiei Române. La ”Înşiră-te, mărgărite” și ”Răzbunarea lui Statu-Palmă”, în care elementele populare erau manifeste la Alecsandri, Eminescu va crea poemul ”Fata în grădina de aur, Miron și frumoasa fără corp”, ”Călin Nebunul”. Când Vasile Alecsandri a publicat legenda în versuri a lui ”Gruie Sânger”, Eminescu a căutat să scrie o dramă istorică dedicată acestui personaj, care să poarte același titlu cu al poemului ”bardului de la Mircești”, mărturie conferită în manuscrisul 2278, f.18 și 2262, f.107v și următoarele, din cadrul Bibliotecii Academiei. Apropierea maiestuoasă a lui Alecsandri de creația populară a fost pentru tânărul Eminescu un exemplu plin de roade.(13) 
  
Având ca susținere materială manuscrisele eminesciene de la Biblioteca Academiei, putem afirma cu toată convingerea că, dacă puterea financiară i-ar fi permis publicarea culegerilor cu creațiile sale populare, adunate de-a lungul timpului, Mihai Eminescu ar fi depășit cu mult, în acest domeniu, pe Vasile Alecsandri, după cum l-a depășit și în creațiile de inspirație populară. Unele dintre manuscrisele lui Mihai Eminescu au fost studiate şi clasate de către eruditul filolog Moses Gaster (1856-1939) în două dintre lucrările sale, ”Literatura populară română” (1883) şi ”Chrestomaţie română” (1891), lucrări document care au stat la baza studierii acestui domeniu de activitate literară de către o seamă de folclorişti şi etnologi români. 
  
În special, pentru Mihai Eminescu, basmul popular a reprezentat o specie literară aparte, atât în interpretare, cât şi în reproducerea fenomenului de creaţie a acestuia. Basmele l-au inspirat şi i-au dat posibilitatea să îşi formeze o nouă viziune despre lume şi viaţă într-un tot unitar cu mediul în care acţiunea acestuia se desfăşura. Balsamul naturii avea efectul metamorfozării existenţei eului personajului principal al acţiunii basmului în element curator, fantasticul înlesnindu-i posibilitatea învingerii maleficului prin toate mijloacele de existenţă ale acţiunii fabulatoare a basmului. Mihai Eminescu a cules basmul atât ca dorinţă de antologizare a acestor creaţii populare ca valori ale patrimoniului cultural naţional, cât şi ca documente etnologice personale, de inspirație și studiu continuu, în care antropologia studierii caracterului conștientiza, în compoziția eminesciană, modul de viaţă şi de aşezare a personajelor în sistemul vital al satului, localizarea ţăranului român din Moldova și definirea lui ca parte din întregul teritoriu areal al românilor. Augustin Z.N. Pop, unul dintre neobosiţii căutători ai lăuntrului biografiei poetului, consemna astfel în lucrarea sa, ”Noi contribuţii documentare la biografia lui Mihai Eminescu”: „La ceea ce se recunoaşte meritelor pedagogice ale lui Eminescu şi onestei lui raportări oficiale asupra învăţământului primar contemporan, adăugăm o nouă mărturie despre interesul cu care Eminescu îşi propunea să valorifice folclorul. Entuziast, el promisese în 1875 lui Titu Maiorescu şi prietenului său Teodor Nica, secretar general al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, să întocmească un chestionar folcloric, care urma să fie multiplicat de minister (probabil prin tipar) şi să fie expediat şcolilor săteşti din ţară.” (A.Z.N. Pop, 1969:166). Interesul pentru folclor, în special, perioada când a funcţionat ca revizor şcolar, dar şi cea de dinainte, a constituit un atu onorabil în ceea ce priveşte abundenţa culegerii de texte literare folclorice, dar şi de notările lexicale expresive ce s-au găsit, după moartea sa, în caietele lui personale. „Cunoscător al problemelor de folclor, şi fără să ştie că merge pe drumul lui Odobescu, pentru preţuirea şi grija de a se culege literatura populară a naţiei lui, Eminescu vedea cu îndreptăţire în învăţător elementul şi capabil, şi util pentru culegerea tezaurului popular.” (A.Z.N. Pop, 1969:166). 
  
În anul 1883, când a fost atins de destin, Mihai Eminescu trăise de trei ori viaţa unui creator de artă luminatorie în literatură. El făurise noi direcţii şi sugestionări în înţelegerea şi conceperea unei creaţii literare ars poetica. Eminescu nu s-a pierdut cu nimic, a rămas în memoria noastră și cea universală simbolul noilor deschideri ale luminii luceafărului: ”Dacă gândirea este apanajul umanității elevate, visarea este abilitatea compensatorie și subtilă a naturii de a se regenera din interior. Față de gândirea acuzatoare, visarea se protejează feericului. Razele lunii (emise de ochiul cosmic al conștiinței) potențează forța visului de a absorbi fostele componente ale realului, acum eliminate din spațiu și timp.” (N.Nicolau, 2004:22). 
  
Note: 
  
”Dacă specificul naţional prin definiţie e caracterul psihic comun tuturor locuitorilor aceloraşi ţări la care determină aceleaşi predispoziţii morale şi aceleaşi concepţii în viaţa sufletească, atunci acelaşi caracter psihic se găseşte şi la baza manifestărilor artistice, determinând specificul naţional în artă.” Cf. Olga Greceanu, Lumina, 21.02.2012. 
  
2 Caietul 2260, miscelaneu din 329 foi, cuprinde un bogat material popular autentic ori prelucrat de poet. Foile 303-310 au făcut parte din același caiet și se află intercalate între producții din epoci diferite, scrise pe hârtie de format și calitate variate. La f. 303, în colțul din dreapta, Eminescu a scris cu cerneală roșie: „Poezie populară". Pe foile 304-310 sunt lipite pagini din publicații; ff. 305-307 sunt din Foaia Soc. pentru Ut. și cultură rom. în Bucovina III, 1867, pp. 138-l41. Singura culegere Iepșoara (dupa Toroipanul, notează Eminescu) este scrisă de mâna poetului. Din caiete! ff.303-310 au făcut parte și foile 138-l42 care cuprind o Colindă și un fragment din Plugușorul. 
  
Paginate de Eminescu l-7, foile 160-l66 constituie un caiet intercalat între producții de alt gen. Printre culegeri autentic populare se află aici și fragmente din Spitalul amorului (Fata trecută, Muierea cu bărbat leneș) și din diferite cântece de lume. Unele versificări sunt exerciții de-ale poetului după model popular. Cf. Caietele Eminescu. 
  
3 Foile 285-301 cuprind versificarea Muşatin şi Codrul, iar ff.274-284, încercarea Ursitorile. Sunt adaosuri de după anul 1878, deoarece au, pentru unele părţi, variante anterioare în ms.2276 I şi ms.2308. Foaia 247 cuprinde proverbe necatalogate, asemănătoare cu alte câteva foi tot din ms.2260, dar cu material de alt gen. În acelaşi ms. se mai găsesc încercări în gen popular, imitaţii şi variante la diferite culegeri, la ff.34-36, 40, 58 v. Foile 313-325 alcătuiesc un caiet format mare, scris pe două coloane. Sunt culegeri transmise poetului, care în bună parte se află trecute, cu prefaceri, în manuscrisele 2276 I, 2277, 2284, 2285, 2306. Caietul anonim prezintă particularităţi fonetice moldoveneşti; greşelile de ortografie arată cultura redusă a culegătorului. Avem a face, probabil, cu o achiziţie făcută de Eminescu în epoca de lucru pentru Societatea literară Orientul. 
  
4 Eleváție, 1. Înălțime morală, spirituală, grandoare, măreție morală. 2. Reprezentare grafică la scară a fețelor verticale exterioare ale unei construcții, ale unei mașini etc. [Gen. -iei, var. elevațiune s.f./cf. fr. élévation, lat. elevatio]. Cf. DEX 1974. 
  
5 Foile 175 şi 212 cuprind fragmente din Cântece de lume, care se află în întregime în ms.2306 şi ms.2277. Foile 147 şi 194 cuprind material pentru doină: “Ce stă vântul să tot bată”. O parte din versurile f.147 sunt reluate în ms.22761, ff.16 şi 179. Ms.2276 I este din anul 1878 şi următorul, foaia 147, este anterioară. Cf. Vatamaniuc 
  
6 Această consemnare se află în Lista manuscriptelor conţinând scrieri vechi româneşti dăruite Academiei Române de d-l T. Maiorescu. 
  
7 Provenienţă încă neidentificată. Cf. D.Vatamaniuc, Caietele Eminescu. Mitologie şi document. 
  
8 Reproducem câteva versuri din poezia “Ursitorile”: Codru-i alb şi frunza-i neagră. / A lui mii de rămurele / De zăpadă îi sunt grele, / Vântul trece doar prin ele, / Vântul rece şi vro ţarcă / Scuturând le mai descarcă... / Albă-i noaptea cea cu lună, / De-n departe codrul sună, / Lupi-n pâlcuri se adună. 
  
9 Bórtă, borte, s. f. (reg.) 1. Scobitură, adâncitură într-un corp, într-un material sau în pământ; gaură, groapă. 2. scorbură. 3. vizuină. – din ucr. bort. Cf. DEX, 1974. 
  
10 Reproducem din basmul „Borta-vântului”: Era un om sărac - sărac, ş-avea o mulţime de copii. Acu era-n vremea foametii şi el a muncit v-o săptămână pe un căuş de grăunţe. Acu s-a dus la râşniţă cu dânsele. După ce le-o râşnit, a eşit afară cu căuşul cu făină şi s-a pornit o furtună mare şi i-a luat toată făina din căuş. 
  
11 Irmós, irmoase, s. n. Primul vers sau prima strofă dintr-o cântare bisericească. – Din sl. irmosŭ. Cf. DEX, 1974. 
  
12 Caietul 2262 miscelaneu din 217 foi, cuprinde mult material. Foile 64-66, 94-95, 98, 10l-l02,117, 123-l24,143-l50 au făcut parte din acelaşi caiet. La ff.64 şi 147 sunt culegeri pe care Eminescu le citează, cu mici prefaceri, în O tragedie ţigănească din Curierul de laşi, 1876, nr. 79, toate fiind dinainte de 1876. Culegeri de la ff.66, 98 şi 130 sunt reluate în ms.2276 1. La f.123 este Cântecul străinătăţii, din care Eminescu citează o parte, cu mici modificări, îin articolul Răpirea Bucovinei din Curierul de lasi, 30 septembrie 1877. Aceste foi sunt de format mare, jumătăţi de coală, transcrierile sunt făcute cu cerneală, scris îngrijit. Şi compoziţii eminesciene cu creionul. Cf. Caietele eminesciene. 
  
13 Caietul 2261 este format din 337 foi diferite şi cuprinde material popular la f.113v., activitate a anilor 1877- l878. O poezie din acest caiet are o variantă de mai târziu în ms.22761. La f.305 este întâlnită poezia La mijloc de codru des, într-o formă apropiată de textul din Convorbiri literare. Ut., XVII, 1884, 1 febr., posterioară variantelor din ms.2276 I, ff. 20v şi 22. La f.306 se găseşte manuscrisul poeziei Ce te legeni codrule într-o variantă asemănătoare cu aceea din ms.2276 I, f.31 şi puţin deosebită de textul din Conv. Ut. XVII, 1884, 1 februarie. Cf. Caietele Eminescu. 
  
Referințe bibliografice: 
  
Călinescu, George, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Minerva, București, 1982. 
  
Crihană, Marcel, Scrieri despre Mihai Eminescu, Editura Macarie, Târgoviște, 2001. 
  
Eminescu, Mihai, Călin-Nebunul, Basmele românilor, vol.V, Editura Jurnalul Național, București, 2000. 
  
Eminescu, Mihai, Opere VI. Literatura populară, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1963. 
  
Georgescu, Nicolae, Eminescu și editorii săi, vol.I și II, Editura Floare albastră, București, 2000. 
  
Georgescu, Nicolae, Un an din viața lui Mihai Eminescu, Editura Floare albastră, București, 2006. 
  
Nicolau, Narcis, Eroismul eminescian, Editura Perpessicius, București, 2004. 
  
Perpessicius, Eminescu și folclorul, în ”Eminesciana”, Editura Minerva, București, 1971. 
  
Pop, Augustin, Z.N., Noi contribuţii documentare la biografia lui Mihai Eminescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1969. 
  
Pop, Augustin, Z.N., Pe urmele lui Mihai Eminescu, Editura Sport-Turism, București, 1978. 
  
Vatamaniuc, Dumitru, Caietele Eminescu. Mitologie şi document, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 1998. 
  
 Caietele Mihai Eminescu, Editura Eminescu, București, 1975. 
  
 Basmele românilor, vol. V, pp.206-249, Mihai Eminescu, basme populare, Editura Jurnalul Național, București, 2010. 
  
Referinţă Bibliografică:
SPECIFIC NAȚIONAL ȘI SENS AL TRADIȚIEI ÎN BASMUL POPULAR CULES DE MIHAI EMINESCU / Ştefan Lucian Mureşanu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1627, Anul V, 15 iunie 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Ştefan Lucian Mureşanu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Ştefan Lucian Mureşanu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!