CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Orizont > Lingvistic > Rromani >  

E EV-ANGELIA PALA IWAN, O ŚERO 8 / IOAN, VIII
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
E źuli pekatoson. O Jezuśis hin o Děs la lumăqro. Duma sembe la nekredincaqe le źidovenqri.  
 
[1] The o Jezuśis gilǎ k-o Muntos le Maslininenqro.  
 
[2] De tosara paneś avilǎ and-e bari khangiri, the e sasti lumă avenas Lesθe; the Vo', beśindo' tele, sikavelas len.  
 
[3] The ande Lesθe o farisejă the o karturară jekha źulǎ, kaj rakhle la ke kurvazinelas the ćune la te beśel an lenqro maśkar,  
 
[4] the phende Lesqe: Tonitovo, kădă źuli has-li xudini murśe' and-o faptos;  
 
[5] the o Mojse poronćindǎ amenqe an Leʒă ke kisen sar kădă te mudaras len le barrença. De Tu so phenes ?  
 
[6] The kădă phenenas, cïrdindo' Les, kaj te avel len sosθar te ćen e doś pe Lesθe. The o Jezuśis, mikhindo' Pes kurig tele, irinelas le anguśne' p-e phuw.  
 
[7] The 'ke von să phućenas Les, Vo' opre vazdinǎ Pes the phendǎ lenqe: Kodo anda tumenθe kaj hin bi pekatorenqro te ćudel sigeder le barrehă ande laθe.  
 
[8] The paneś tele kerindo' Pes, irinelas p-e phuw.  
 
[9] The von, kana xajarde kala the 'ke fanindǎ len pharo, źănas arri să kïte jegh, kezdimen kaθa leg maj phure źin k-o leg maj paluno, the aćilǎ numa o Jezuśis kokoro the e źuli, beśindo' and-o maśkar.  
 
[10] The sar aćilǎ opre o Jezuśis the na dikhlǎ kheźines, de numa la źulǎ, phendǎ laqe: Źulje, kaj hin o manuśa kaj phukawde tut ? Na osïndindǎ tut nićejegh ?  
 
[11] The voj phendǎ: Nićejegh, Răja. The o Jezuśis phendǎ laqe: Na osïndinaw tut nić Me. Źă; de akanara te na maj keres pekati.  
 
[12] The paneś dumazindǎ o Jezuśis the phendǎ lenqe: Me hom o Děs la lumăqro; kodo kon avel pala Manθe na phirela and-o śititos, de avela les la văcaqro děs.  
 
[13] Vaś kodă o farisejă phende Lesqe: Tu kokoro phenes pa Tuθe; T'rri marturia na-ni ćăći.  
 
[14] Pale-phendǎ o Jezuśis the phendǎ lenqe: Kjar dake Me kokoro phenaw pa Manθe, Morri marturia hi-ni ćăći, 'ke źănaw kaθar avilǒm the kaj źăv Manqe. Tumen na źănen kaθar avaw, the nić kaj źăv Manqe.  
 
[15] Tumen źudekinen pala trupos; Me na źudekinaw kheźines.  
 
[16] The kjar dake Me źudekinav, Morri źudekata hin ćăći, vaś kodă ke na hom kokoro, de [ham] Me the Kodo Kon Man tradinǎ Man.  
 
[17] The ande tumari Leʒă hin irimen ke dake duj manuśa ćen marturia akor hi-ni ćăći.  
 
[18] Me hom Kodo kaj phenaw marturia pa Manθe kokoro the phenel marturia pa Manθe the o Dat, Kodo kaj tradinǎ Man.  
 
[19] The phenenas Lesqe: Kaj hin T'rro Dat ? Pale-phendǎ o Jezuśis: Na źănen nić Man the nić Morre Dades; dake źănenas Man, źănenas the Morre Dades.  
 
[20] Kala dumes phendǎ len o Jezuśis and-e visteria, kana sitǎlas and-e bari khangiri; the kheźino na xudinǎ Les, 'ke inke na avilǎ' Lesro ćăsos.  
 
[21] The paneś phendǎ lenqe: Me źă' Manqe the tumen rosarena Man the merena ande tumaro pekatos. Kaj źăw Me tumen n-aśtǐg aven.  
 
[22] The phenenas o źidovă: Na varesar Vo' kokoro vazdela Pesri văca ? 'Ke phenel: Kaj źăv Me tumen n-aśtǐg aven.  
 
[23] The Vo' phenelas lenqe: Tumen han anda kola telal; Me hom anda kola opral. Tumen han anda kădă lumă; Me na hom anda kădă lumă.  
 
[24] Phendǒm deć tumenqe ke merena an tumare pekati. 'Ke dake na patǎn ke Me hom, merena ande tumare pekati.  
 
[25] The phenenas Lesqe von: Kon han Tu ? The phendǎ lenqe o Jezuśis: Odă so phendǒm tumenqe sigeder.  
 
[26] But hin Man te phenaw pa tumenθe the te źudekinav. De Kodo kaj tradinǎ Man ćăćo hin, the kola so xajardǒm Lesθar, Me kala daw duma la lumăqe.  
 
[27] The von na ertinde ke delas duma pa o Dat.  
 
[28] The phendǎ lenqe o Jezuśis: Kana opre vazdena le Manuśesre Ćhăs, akor prinʒănena ke Me hom the ke na keraw Manθar kokoro kheć, de kidă sar sikadǎ Man Morro Dat, kidă dumazinaw.  
 
[29] The Kodo kaj tradinǎ Man hi-No Mança; na mikhlǎ Man kokoro, 'ke Me keraw săkon vari kola so Les ćelǒl Les.  
 
[30] Kana phendǎ Vo' kala, but źene patǎne ande Lesθe.  
 
[31] The phenelas o Jezuśis le źidovenqe kaj patǎne ande Lesθe: Dake aćena ande Morri duma, akor ćăćes han Morre ućeniki.  
 
[32] The prinʒănena o ćăćibo, the o ćăćibo kerela tumen liberă.  
 
[33] De von pale-phende Lesqe: Amen ham le Avraamosri semïnca, the nićejekh'ar na hamas [kheźinesre] robi. Sar phenes Tu ke: Avena liberă ?  
 
[34] O Jezuśis pale-phendǎ lenqe: Ćăćes, ćăćes phenaw tumenqe: Fiekon kerel o pekatos hi-no robos le pekatosro.  
 
[35] The o robos na aćel and-o kher an veći; de o Ćhăvo aćel ïn veći.  
 
[36] Deć, dake o Ćhăvo kerela tumen liberă, [akor] liberă avena and-o ćăćibo.  
 
[37] Źănav ke [tumen] han anda semïnca le Avraamosri, de rosaren kaj te mudaren Man, 'ke Morri duma na risel ande tumenθe.  
 
[38] Me dumazinaw odă so dikhlǒm ka Morro Dat, the tumen keren so xajarde kaθa tumaro dat.  
 
[39] Von pale-phende the phende Lesqe: Amaro dat hin o Avraam. O Jezuśis phendǎ lenqe: Dake avenas le Avraamosre ćhăve, kerenas o faptes kaj kerelas len o Avraam.  
 
[40] De tumen akana rosaren te mudaren Man, o Manuś kaj phendǒm tumenqe o ćăćibo so xajardǒm les kaθa o Dell. O Avraam na kerdǎ kădă.  
 
[41] Tumen keren kola so kerdǎ tumaro dat. Phende Lesqe: Amen na kerdǐlǎm anda kurvośagos. Jegh dat hin amen: o Dell.  
 
[42] Phendǎ Lenqe o Jezuśis: Dake o Dell avelas tumaro Dat, avowos tumenqe dragon Me, 'ke kaθ-o Dell unklǐlǒm the avilǒm. 'Ke na avilǒm Manθar kokoro, de 'ke Vo' tradinǎ Man.  
 
[43] Sosθar na ertinen Morri duma ? Vaś kodă ke n-aśtǐg den xajaribo Morri duma.  
 
[44] Tumen han anda tumaro dat o beng the kamen te keren tumare dadesre poftes. Vo' de leg anglal mudarelas le manuśen the na aćilǎ k-o ćăćibo, 'ke na-ni ćăćibo ande lesθe. Kana del duma xoxavibo, del duma anda pesre, 'ke hi-no xoxawno the o dat le xoxavimasro.  
 
[45] De Man, 'ke phenaw o ćăćibo, na patǎn Man.  
 
[46] Savo anda tumenθe vädinel Man le pekatosθar ? Dake phenaw o ćăćibo, sosθar tumen na patǎn Man ?  
 
[47] Kodo kaj hin kaθ-o Dell xajarel le Dellesre dumes; vaś kodă tumen na xajaren, 'ke tumen na han kaθ-o Dell.  
 
[48] O źidovă pale-phende the phende Lesqe: Vare, amen na phenas miśto ke Tu han samarinănos the hin Tut demonos ?  
 
[49] O Jezuśis pale-phendǎ: Man na-ni Man demonos, de Me daw pativ Morre Dades, the tumen na den Man pativ.  
 
[50] De Me na rosarav Morro vazdibo opre. Hin kon te rosarel les the te źudekinel.  
 
[51] Ćăćes, ćăćes phenaw tumenqe: Dake varekon pazinela Morri duma, na dikhela o meribo śohan.  
 
[52] O źidovă phende Lesqe: Akana prinʒăndǎm ke hin Tut demonos. Avraam mulǎ, să kidă the o prohoroki; the Tu phenes: Dake varekon pazinela Morri duma, na kośtolinela o meribo nićejekh'ar.  
 
[53] Na han Tu varesar maj baro desar amaro dat o Avraam, savo mulǎ ? The mule the o prohoroki. Kon keres Tut ke han ?  
 
[54] O Jezuśis pale-phendǎ: Dake Me slavinaw Man kokoro, Morri slava na-ni kheć. Morro Dat hin Kodo kon slavinel Man, Kodo kaj phenen tumen ke hin tumaro Dell.  
 
[55] The na prinʒănde Les, de Me źănav Les; the dake phenohos ke na źănav Les, avowos xoxawno sar tumen. De źănav Les the pazinaw Lesri duma.  
 
[56] O Avraam, tumaro dat, has ervendeśon te dikhel Morro děs [avimasro] the dikhlǎ les the ervendindǎ.  
 
[57] Deć phende o źidovă Lesqe: Inke na han panćvardeśe bërśenqro the dikhlǎn le Avraamos ?  
 
[58] O Jezuśis phendǎ lenqe: Ćăćes, ćăćes phenaw tumenqe: Me hom bute' angla te avel o Avraam.  
 
[59] Akor the jile o barra te ćuden ande Lesθe. De o Jezuśis ferindǎ Pes the arri gilǎ anda bari khangiri the nakhlǎ maśka lenθe the gilǎ.  
 
rromanes, rajikanes  
 
Referinţă Bibliografică:
E EV-ANGELIA PALA IWAN, O ŚERO 8 / IOAN, VIII / Sorin Cristian Moisescu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1427, Anul IV, 27 noiembrie 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Sorin Cristian Moisescu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Sorin Cristian Moisescu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!