CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Poeme > Sentiment >  
Autor: Sabina Măduța         Ediţia nr. 2380 din 07 iulie 2017        Toate Articolele Autorului

Sabina MĂDUŢA - POEME BILINGVE

 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Traduse în limba italiană de Simona Puşcaş  
 
MOTIVAŢIE  
 
Aş fi fost poetă  
Chiar dacă  
N-aş fi scris nici un vers  
Am trăit intotdeauna  
Întru Poezie  
Întru marea,adevărata Poezie  
Bucuria,refugiul,  
Consolarea,iubirea,  
Pe toate le-am găsit în Poezie...  
Poate că poezia mea  
A fost uneori frumoasă,  
Alteori ciudată,  
Ca şi mine,  
Dar niciodată facilă  
Niciodată falsă...  
Am trăit-o intens  
Şi-am dat-o mai departe  
Cum m-am priceput:  
Pe scenă,  
Pe undele radio  
Cu orice prilej potrivit...  
Unii m-au ascultat,  
Alţii m-au dispreţuit,  
Dar eu am trăit mereu  
Întru Poezie!  
 
LA MOTIVAZIONE  
 
Ero poeta  
Anche se non  
Avrei scritto un verso  
Ho sempre vissuto  
Tramite la Poesia  
Tramite la grande e vera poesia  
La gioia, il rifugio,  
La consolazione, l'amore,  
Io li trovai in poesia ...  
Forse la mia poesia  
A volte era bella,  
A volte strana  
Come me,  
Ma, mai facile  
Mai falsa ...  
Vivevo con l'intensità  
E la detti via  
Come io lo fatto meglio  
Sul palco  
Sulle onde radio  
In ogni occasione adatto...  
Alcuni hanno ascolta  
Gli altri mi disprezzavano,  
Ma io ho sempre vissuto  
Tramite la Poesia  
 
 
MEA CULPA  
 
Trebuie să-mi cer iertare  
De la cei ce nu iubesc cărţile,  
Iertaţi-mă c-am indrăznit  
să citesc munţi de cărţi  
Şi tot nu mă mai satur,  
Iertaţi-mă pentru muntele  
Care ne desparte  
Haideţi,pune-ţi explozivul prostiei,  
Cine ştie,  
Poate că-mi va sări  
În aer sufletul.  
Trebuie să-mi cer iertare  
De la cei pe care i-am ajutat:  
Iertaţi-mă că mai traiesc  
Ca un reproş perpetuu pentru voi  
Sunt vinovată că m-aţi furat  
Că m-aţi lovit,că m-aţi insultat  
Că exist....  
Sunt vinovată de-a fi floare  
Vulnerabilă,dar nemuritoare  
Prin seminţe,prin cuvinte.  
 
MEA CULPA  
 
Dovrebbe scusarmi  
Da coloro che non amano i libri,  
Perdonatemi che ho avuto il coraggio  
di leggere montagne di libri  
E ancora non é mai abbastanza,  
Perdonatemi per il monte  
Ciò che ci separa  
Dai, mettere la stupidità esplosiva,  
Chi lo sa,  
Forse farò saltare  
L'anima nell'aria  
Dovrebbe scusarmi  
Da quelli che ho aiutato:  
Perdonatemi che ancora vivo  
Come un perenne condanna per voi  
Sono colpevole che sono stata rubata  
Mentre mi avete colpito, mentre mi avete insultato  
Che esisto...  
Sono colpevole di essere un fiore  
Vulnerabile, ma immortale  
Da semi e parole.  
 
 
PORUNCĂ  
 
Luna  
M-a trezit azi noapte  
Din somn.  
A intrat prin pereţi  
Direct  
În creierul meu!  
M-am strecurat  
La fereastră,să văd  
Cine-mi bate-n cap  
Cuie,  
Cine mă- ndeamnă  
La veghe şi scris?  
Luna  
Stranie nălucire  
Mi-a poruncit  
Cu tărie:  
Du-te,  
Du-te şi scrie,  
Tot ce-ţi trece  
Prin cuie!  
 
IL COMANDAMENTO  
 
La Luna  
Mi sveglia la scorsa notte  
Dal sonno.  
Entrò attraverso i muri  
Direttamente  
Nel mio cervello!  
Mi sono infilato  
La finestra per vedere  
Chi mi batteva in testa  
Chiodi,  
Chii mi spingeva  
La veglia e scrittura?  
La Luna  
Strana allucinazione  
Mi ha ordinato  
Fortemente:  
Vai,  
Vai e scrive,  
Tutto ciò che ti passa  
Tra chiodi!  
 
SECVENŢĂ  
Motto:  
Non, je ne regrette rien  
(Edith Piaff)  
 
Pe scenă ,  
Era numai cântecul ei,  
Semănându-i perfect,  
Ca inima care  
Nu regretă nimic.  
Cântecul ei  
Despre dragoste  
Despre întâlniri  
Si despărţiri,  
Despre viaţa in roz,  
Despre viaţă...  
Se-nvolbura  
Oraşul luminii  
Peste afişul străzii.  
Pe scenă,  
Era numai cântecul ei  
Semăndu-mi !  
 
LA SEQUENZA  
Motto:  
Non, je ne regrette rien  
(Edith Piaff)  
 
Sul palco,  
E 'stato solo la sua canzone,  
La somiglianza perfetta,  
Un cuore che  
Non se ne pentirà mai.  
La sua canzone  
D'amore  
Sugli incontri  
E rotture,  
Sulla vita in rosa,  
Sulla vita...  
Vorticoso  
Nella città di luce  
Oltre volantino stradale.  
Sul palco,  
E 'stato solo la sua canzone  
Assomigliando me!  
 
 
CLIPA ACEEA  
 
Clipa aceea  
mă va face frumoasă.  
Necrispat  
de temeri,  
de-ntrebări,  
de mirări  
obrazul va-ntineri  
sub adiere.  
Numai lumina din ochi  
va rămâne ascunsă  
sub cortina pleoapelor  
trasă  
peste ultimul spectacol !  
 
QUEL MOMENTO  
 
Quel momento  
mi farà bella.  
Non criptata  
di paure,  
di domande,  
a meravigliarsi  
manterranno la loro guancia,  
sotto la brezza.  
Solo gli occhi chiari  
rimangono nascosti  
sotto le palpebre della tenda  
come un disegno  
su scorso spettacolo!  
 
 
CĂTRE LUCEAFĂR  
Motto:  
„Dar un Luceafăr răsărit  
Din liniştea uitării  
Dă orizont nemărginit  
Singurătăţii mării!”  
(Mihai Eminescu)  
 
Mă mângâi  
Cu Luceafărul de seară,  
Cu cel de dimineaţă  
Plec la drum,  
Tot depănând  
Din razele senine,  
Un fir de aur  
Adunat în mâini  
Binecuvântat,  
Luceafăr blând, înaltul,  
Pe unde visător  
Călătoreşti;  
Preafericit  
Pământul peste care,  
Eternă călăuză  
Străluceşti!  
 
ALL ADONE  
Motto:  
„All'alba un Adone sorge  
Nel silenzio dell'oblio  
Dá orizzonte infinito  
Dá solitudine al mare!”  
(Mihai Eminescu)  
 
Mi accarezzó  
Con la Stella della serata,  
Con quello del mattino  
Vado sulla strada,  
Facendo la fusa  
Dai raggi di sole,  
Un filo d'oro  
Riuniti nelle mani  
Benedetto,  
Adone dolce, in alto,  
Dove sognatore  
Per i tuoi viaggi;  
La beatitudine  
Sulla Terra su cui  
Guida eterna  
Tu risplendi!  
 
 
PĂRINTELE GALERIU  
 
Părintele Galeriu mi-a spus  
Intr-un interviu  
În care-I puneam întrebări  
Despre Vasile Voiculescu :  
«Vasile Voiculescu e prietenul meu,  
Cel care mi-a rănit sufletul  
Cu rană divină”  
Şi a început să recite din  
“Ultimele sonete închipuite,”  
În vreme ce coboram scările  
Sanatoriului “Ana Aslan”  
Bucuria mea  
Nu mai avea margini  
Ascultându-l.  
O carte de Vasile Voiculescu  
N-am putut face împreună  
Aşa cum ne-am propus,  
Dar părintele Galeriu  
Era o carte vie despre  
Zidirile lui Dumnezeu!  
 
PADRE GALERIU  
 
Padre Galeriu mi ha detto  
In un'intervista  
Misi loro domande  
A proposito di Vasile Voiculescu:  
"Vasile Voiculescu è mio amico  
Uno che ha ferito la mia anima  
Con una ferita divina "  
E cominciò a recitare  
"Gli ultimi sonetti immaginario"  
Mentre scese le scale  
Sanatorium "Ana Aslan"  
La mia gioia  
Non hanno più confini  
L'ascolto di lui.  
Un libro di Vasile Voiculescu  
Avrei potuto fare insieme  
Come avevamo previsto,  
Ma padre Galeriu  
Era un libro sul vivere  
L'edificio di Dio!  
 
 
CHIPUL MAMEI  
 
Peste chipul mamei m-aplec  
Peste ochii ei  
Încercănaţi de boală...  
 
Îi sărut mâinile  
Cu vene albastre,  
Mâinile ei innegrite de trudă  
Mereu împreunate  
Într-o rugăciune  
Nicicând ascultată...  
 
Ca pe-un copil o legăn  
Îngânându-i:  
Nani,nani, draga mea  
Nani,nani mama mea  
Nu m-ai plânge,nu m-ai geme  
Dumnezeu se va-ndura!...  
 
IMMAGINE DELLA MAMMA  
 
Mi piego sul viso della mia mamma  
Sopra i suoi occhi  
.Della malattia anellata ...  
 
Bacio le sue mani  
Con le vene blu,  
Le sue mani annerite dalla fatica  
sempre assieme  
In una preghiera  
Mai sentita ...  
 
Come un bambino lo a dondolo  
Mormorando a lei  
Ninna nanna, cara mia  
Ninna nanna ,mamma mia  
Non piangere, non gemere  
Dio ti perseverá! ...  
 
 
RUGĂ  
 
Fereşte-mi ,Doamne,  
De rugină icoana,  
Fereşte-mi sufletul  
De pustiu  
Nu-mi lua foamea,  
Nici setea,  
Duşmanii mi-i lasă,  
Să-i ştiu.  
Revarsă asupră-mi,revarsă,  
Harul Tău din cuvânt  
Şi fă-mi roditoare iubirea,  
Tu,preabun, Tu preasfânt!  
 
PREGHIERA  
 
Guarda me, Signore,  
Icona di ruggine,  
Guarda la mia anima  
Deserta  
Non prendere la mia fame  
Né sete,  
Lascia i miei nemici,  
Di farci sapere.  
Elargito a me, elargito,  
Tua grazia della parola  
E fai il mio amore fertile,  
Tu, gentile, Tu santo!.  
 
 
CINE ŞI CUM  
 
Cine şi cum  
M-ar putea scăpa de spaimele  
Ce-mi întunecă zilele  
Şi-mi albesc nopţile...  
Sunt aşa de multe şi lipicioase  
S-au făcut una cu pielea mea,  
Una cu inima mea de iepure fricos!  
 
Când soseşte noaptea  
Îmi vine să mă culc îmbrăcată,  
Să fiu gata oricând,  
S-o iau pe arătură,  
Utmărită de dihănii  
De focuri de armă!...  
 
CHI E COME?  
 
Chi e come  
Avrei potuto liberarmi dei miei spaventi  
Negli miei giorni più bui  
Che sbiancano le mie notti ...  
Ci sono così tanti e appiccicosi  
Hanno reso uno con la mia pelle,  
Uno con il mio cuore di coniglio pauroso!  
 
Quando la notte arriva  
Non riesco a dormire solo vestita,  
Essere pronta in qualsiasi momento,  
Prendere la via  
Seguito dei mostri  
Gli spari... del fuoco!...  
 
***  
 
Sabina Măduţa s-a născut la 3 martie 1937 în, satul Gepiş, comuna Lăzăreni, judeţul Bihor. A studiat la Şcoala Medie Tehnică Medicală din Oradea şi doi ani la Institutul Pedagogic din Bucureşti unde se stabileşte. Revine la Oradea după pensionare la chemarea familiei care avea nevoie de susţinere şi îngrijiri medicale... Publică poezie şi eseuri din anul 1984 în diferite reviste literare: Luceafărul, Contemporanul, Familia, Literatorul, Albina, Viaţa medicală şi în revistele online: Agero Stuttgart, Confluenţe literare, Prolitera, Singur, Slova creştină. ş.a.  
 
În anul 1994 înfiinţează editura proprie „FLORILE DALBE”, editând scriitori importanţi. Volume de poezii apărute: Drum - 1988, Darul zilei - 1994, Acatist de dragoste eternă, închinat Poetului Îngerilor V. Voiculescu,-1996, Rana de floare – 2004 – Niciodată liman, volum selectiv de poezii - 2015. A publicat în mai multe volume din antologia „Simbioze lirice” apărute la Editura Anamarol din Bucureşti. A avut o susţinută colaborare cu Societatea Română de Radio, ca reporter cultural, fiind răsplătită în anul 1993 cu Premiul Marconi pentru promovarea operei lui Vasile Voiculescu şi cu Diploma de Excelenţă pentru editarea cărţii „Cum am devenit scriitor”, de Panait Istrati, volumele 1 şi 2. Este membră a Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România din anul 1990.  
Este membră a UZP (Uniunea Ziariştilor Profesionişti)  
 
*  
Sabina MADUTZA è nato il 3 marzo 1937, il villaggio Gepiş, comuna Lăzăreni, County Bihor. A studiato alla Scuola Tecnico Superiore Medica a Oradea e due anni presso l'Istituto Pedagogico di Bucarest in cui è stabilita. Ritorna a Oradea dopo il pensionamento su richiesta della famiglia che hanno bisogno di sostegno e cure medica. Ha publicato poesie e saggi nel 1984 in varie riviste letterarie: Luceafarul, Contemporanul ,Familia, Literatorul, Albina, Vita della salute e riviste on-line: AGERO, Confluenze letterari, Prolitera, Slova cristiana, ecc.  
Nel 1994 ha istituito la pubblicazione propria FLORILE DALBE dove modifica scrittori importanti. Volume di poesia pubblicate: Drum – 1988, Darul zilei – 1994, Acatist de dragoste eterna (di amore eterno) dedicato al poeta V. Voiculescu (Il poeta degli angeli) – 1996, Rana de floare – 2004, Niciodată liman, il volume selettivo di poesie - 2015. Ha pubblicato negli diversi volumi di „Simbioze lirice” editato da Anamarol a Bucarest. Aveva una intensa collaborazione con la Radio rumena come reporter culturale, essere premiato nel 1993 con il premio „Marconi” per il suo lavoro promuovendo dell'opera di Vasile Voiculescu e con la Diploma di Eccellenza per la pubblicazione del libro, Come sono diventato un scrittore, di Panait Istrati volumi 1 e 2. É un membro della Societa dei Medici Scrittori e Pubblicisti in Romania dal 1990. È membro di, UZP (all'Unione dei giornalisti professionisti)  
Referinţă Bibliografică:
Sabina MĂDUŢA - POEME BILINGVE / Sabina Măduța : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 2380, Anul VII, 07 iulie 2017.

Drepturi de Autor: Copyright © 2017 Sabina Măduța : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Sabina Măduța
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!