CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Impact > Analize >  

PRODUSUL MEDIATIC SPECIALIZAT PE DOMENIUL SOCIAL: ABORDĂRI CALITATIVE ȘI CANTITATIVE Georgeta Stepanov, conferențiar universitar, doctor
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Cercetarea produselor mediatice specializate pe domeniul social se face importantă, îndeosebi în contextul schimbărilor sociale majore, când se modifică acțiunea socială și sistemul de valori existent într-o societate, or, anume acest tip de produse jurnalistice influenţează toți indivizii și grupurile sociale, precum și toate sferele de activitate socială a acestora. Și, deoarece în Republica Moldova schimbările sociale continuă să se manifeste în toate domeniile și la toate nivelurile, cercetarea produsului mediatic specializat pe domeniul social este pe cât de actuală, pe atât de argumentată. 
  
Cuvinte-cheie: jurnalism social, emisiune radio, emisiune TV, campanie de socializare, abordare psihofiziologică, abordare juridică, abordare sociologică, abordare filosofică. 
  
SOCIAL SPECIALIZED MEDIA PRODUCT: QUALITATIVE AND QUANTITATIVE APPROACHES 
  
Researches of the media products specialized in the social field are important, especially in the context of major social changes, when the social actions and existing system of values in a society are modified, or, exactly this type of journalistic product influence all individuals and social groups, like all spheres of their social activity. Because in the Republic of Moldova social changes continue to manifest in all fields and on all levels, researches of the media products specialized in the social field is as current as it is argued. 
  
Keywords: social journalism, radio shows, TV shows, social campaign, psycho-physiological approach, legal approach, sociological approach, philosophical approach. 
  
Fluxul jurnalistic, care formează circuitul informațional în jurnalismul social, include în sine două tipuri de produse: materiale informative și analitice pe domeniul social – elemente ale unui produs mediatic generalist și produse mediatice specializate pe domeniul social. Cercetarea produselor mediatice specializate pe domeniul social se face importantă, îndeosebi în contextul schimbărilor sociale majore, când se modifică acțiunea socială și sistemul de valori existent într-o societate, or, anume acest tip de produse jurnalistice influenţează toți indivizii și grupurile sociale, precum și toate sferele de activitate socială a acestora. Și, deoarece în Republica Moldova schimbările sociale continuă să se manifeste în toate domeniile și la toate nivelurile, decizia de a cerceta produsul mediatic specializat pe domeniul social este pe cât de actuală, pe atât de argumentată, întâi de toate, grație faptului că acest tip de produse pune în valoare problemele și realitățile pe care le trăiesc exponenții unor categorii sociale variate, prin aceasta conturând un tablou real al vieții societății. În al doilea rând, pentru că el dezbate diverse probleme sociale, propune variante și oferă soluții de depășire a acestora, astfel realizând funcțiile de social lobby și social advocacy. În al treilea rând, pentru că, produsul specializat pe domeniul social, din punct de vedere cantitativ, prevalează asupra celorlalte tipuri de produse jurnalistice din mass-media, fapt care demonstrează, pe de o parte, utilitatea lui pentru public, iar, pe de altă parte, interesul sporit al publicului pentru acest tip de produse mediatice. 
  
Din start menționăm că produsul specializat pe domeniul social este o practică specifică mai mult audiovizualului. Or, portalurile de știri și publicațiile periodice, în mare parte, au un caracter generalist, cu toate că primele pun accentul, prioritar, pe jurnalismul de informare, iar celelalte – pe cel de opinie și comentativ. Excepție sunt, în cazul presei tipărite, publicațiile periodice comunitare, instituționale sau școlărești, ele însă sunt de circulație închisă, au tiraje reduse și nu modifică, practic, în nici un fel opinia publică. 
  
Cel mai mare număr de cicluri de emisiuni specializate pe domeniul social – 32 – se regăsește în grila de emisie a postului public de televiziune Moldova 1. Diapazonul acestora este foarte variat și include: 
  
- emisiuni de dezbateri ale problemelor sociale: Dialog social, Baștina, Buna seara, Natura în obiectiv; 
  
- emisiuni pentru minoritățile naționale din Republica Moldova: Russkii mir, Sub același cer, Svitanok, Unda Bugeacului, Petalo Romano, Gagauz ogea; 
  
- emisiuni de divertisment social: Chișinăul de ieri și de azi, Carta drepturilor, Casa mea, Stil nou, Știință și inovare, Un pas spre sănătate, O seară în familie; 
  
- emisiuni pentru copii, adolescenți, tineri: Fii tânăr, Magazinul copiilor, Părinți și copii, Erudit cafe; 
  
- emisiuni care promovează practici pozitive: Cuvintele credinței, La datorie, Știri pozitive; 
  
- emisiuni care conturează portrete sociale: Portrete în timp, Povestea generațiilor, Destine de colecție, Moldovenii de pretutindeni, Portret de savant, Un sfert de oră cu Ilona Spătaru, Aniversări; 
  
- emisiuni de investigații sociale: Reporter de gardă. 
  
Postul de televiziune Jurnal TV propune, din punct de vedere cantitativ, un produs specializat pe domeniul social mult mai modest – 9 cicluri de emisiuni. Cele mai multe dintre acestea se încadrează în categoria emisiunilor de divertisment social: Deșteptarea, Deșteptarea de weekend, Acasă devreme, Veranda, Poftă mare, Chișinău, Paparazzi. Emisiunea Asfalt de Moldova este dedicată oamenilor iluștri și persoanelor publice autohtone și, deci, conturează portrete sociale și diseminează istorii de succes ale unor moldoveni, iar emisiunea Patrula Jurnal TV se consideră a fi una de investigații sociale. Un loc aparte le revine emisiunilor: Ora de ras, Papușefii și Planeta Moldova care, în pofida faptului că abordează subiecte sociale, au o profundă conotație politică, ceea ce diminuează substanțial calitatea acestora. 
  
Nouă cicluri de emisiuni specializate produce și postul de televiziune Vocea Basarabiei. Produsele mediatice pe domeniul social puse în circuit de acest post TV pot fi clasificate în felul următor: 
  
- divertisment social: Casă de piatră, Un sfat pentru casa ta, Comorile timpului, Cine știe carte, Eu am fost în Europa; 
  
- practici și istorii pozitive: Lumea profesioniștilor, Diaspora, Portret de gospodar, Produs în Moldova; 
  
Postul de televiziune Publika TV, deși este unul specializat, propune 8 cicluri de emisiuni pe domeniul social, între care: 
  
- emisiuni de dezbateri ale problemelor sociale: Moldova, țară de minune, Ediție specială, Publika Report; 
  
- emisiuni de divertisment social: EuroDicționar, Media Publika, Publika on-line, Stil de viață; 
  
- emisiuni care conturează portrete sociale: În prim plan. 
  
Este cazul să amintim și emisiunile: Opinia Publikă, Publika News și Țara lui Dogaru care, deși dezbat problemele sociale, nu fac abstracție nici de evenimentele politice, de aceea nu le putem califica drept specializate pe domeniul social. 
  
Postul de televiziune Euro TV produce trei cicluri de emisiuni specializate: Formula sănătății – emisiune dedicată problemelor de sănătate, Produs autohton care promovează practicile pozitive și Fără măști care este orientată spre conturarea portretelor sociale. Tot trei cicluri de emisiuni specializate pe domeniul social produce postul de televiziune TV 7: Lumea Sandei, care conturează portrete sociale, Istorii urbane în care sunt descrise istorii de succes sau istorii neobișnuite ce li s-au întâmplat reprezentanților diverselor categorii sociale și Reporter în acțiune - emisiuni de analiză a problemelor sociale. Iar Canal 3 pune în circuitul informațional două cicluri de emisiuni: Autostrada și Unitatea de gardă. 
  
Un element constitutiv al jurnalismului social îl constituie campaniile sociale care reprezintă, în general, încercări de a preveni sau de a educa publicul larg în privinţa unor probleme care îi vizează în mod direct existenţa, scopul fiind de a influenţa, sensibiliza opinia publică asupra problemelor care există în societate, promovând astfel valori sociale, precum: receptivitatea, ajutorul, solidaritatea socială etc. Specificul campaniilor de presă rezidă în avantajul acestora de a mediatiza individul social şi problemele cu care se confruntă el, de a contura un tablou reprezentativ al situaţiei, oferind suficientă informaţie pentru ca cititorii să-şi formeze opinii şi să acţioneze într-un mod incluzivist. Adevăratul scop al campaniilor de presă este schimbarea în bine a mentalităţilor, a obiceiurilor şi a acţiunilor sociale. Unele campanii de presă, îndeosebi cele care îşi propun să lupte cu nedreptăţile sociale şi cu realităţile oribile pe care le trăiesc anumiţi indivizi sociali în fiecare zi, folosesc strategii de sensibilizare care acţionează la nivel sentimental şi provoacă reacţii afective de asociere şi, respectiv, de implicare întru soluţionarea problemei. Alte campanii sociale, pe lângă latura afectivă a personalităţii, fac apel şi la raţiune: este cazul campaniilor menite să prevină riscul reprezentat de bolile cu transmitere sexuală, cardiace sau pulmonare, precum şi al campaniilor împotriva consumului de droguri şi a fumatului. Produsele jurnalistice de acest gen îşi propun să ilustreze cât mai expresiv cu putinţă realitatea crudă care ne înconjoară, ele însă trebuie, pe de o parte, să sensibilizeze cititorul, să-l provoace şi să-l ajute să se autodefinească „ca parte integrantă a societăţii”, iar, pe de altă parte, să protejeze demnitatea umană şi socială a persoanelor care devin obiectul campaniilor de presă. 
  
Primul post de televiziune din Republica Moldova care a început să utilizeze pe larg campaniile de socializare este PRO TV Chişinău. Printre cele mai ample și mai reușite activități de acest fel se numără: Dăruiești și câștigi – campanie menită să ajute unor persoane concrete ce se confruntă cu o problemă care poate fi soluționată doar cu ajutorul întregii societăți. Este o campanie de sensibilizare a populației pentru a se implica în diverse acțiuni de ajutorare și binefacere. Fă-ți Europa acasă și Am cu ce sunt campanii care promovează practici pozitive, iar campaniile: Moldova fără oameni, Nu mă bate, Vreau părinții înapoi au menirea să atragă atenția societății asupra unor probleme sociale majore și să cultive spiritul civic și cel de implicare socială. 
  
Campania Dăruieşti şi câştigi este campania de referinţă a PRO TV Chişinău, care din an de an reuşeşte să aducă pe ecranele telespectatorilor poveşti de viaţă, care ulterior sunt practic schimbate de către telespectatori. Ea se desfăşoară, tradiţional, în perioada 1-25 decembrie, timp în care echipa Pro TV Chişinău difuzează istorii ale unor oameni care au nevoie de ajutor. Cazurile care devin subiecte ale campaniei de presă sunt identificate şi analizate în cadrul şedinţelor de perspectivă ale organizatorilor, luându-se în calcul caracterul şi specificul fiecărui caz în parte, precum şi potenţialul postului TV de a ajuta şi de a găsi resurse şi pârghii pentru rezolvarea acestora. 
  
Aceste mediatizări adoptă pe deplin stilul Pro TV Chişinău, stil caracterizat de acel vampirism emoţional ce are la bază doi termeni de referinţă: tragismul şi fatalitatea. Materialele sunt însoţite de imagini cutremurătoare, de un fundal muzical depresiv şi de vocea gravă a reporterului. La finele reportajului sunt afişate atât numărul de cont la care pot fi depuse donaţiile, cât şi numărul de sms la care telespectatorii pot trimite acel mesaj salvator. Totodată, echipa oferă tuturor celor interesaţi datele de contact ale eroilor campaniilor, întrucât există un număr mare de oameni ce preferă să meargă singuri la faţa locului şi să doneze celor nevoiaşi bani, haine, produse alimentare sau oricare alte bunuri materiale. 
  
Timp de șase ani, peste 20 de familii au primit ajutor în cadrul campaniei sociale Dăruieşti şi câştigi, campanie care, de fiecare dată, în perioada 23-25 decembrie, culminează cu spectacole în Piaţa Marii Adunări Naţionale, în cadrul cărora se face public bilanţul activităţilor de promovare şi rezultatul acestora. Un element forte al campaniei respective îl constituie continuitatea acţiunilor de mediatizare. Astfel, de-a lungul anilor sunt prezentate poveştile de viaţă care s-au schimbat în urma ajutorului primit datorită Dăruieşti şi câştigi, oamenii având posibilitatea să urmărească cum au fost cheltuiţi banii, la ce au ajutat sms-urile sau donaţiile lor, să se bucure că au contribuit la depăşirea unor obstacole sau la soluţionarea unor probleme. Campania de presă Dăruieşti şi câştigi a reuşit de-a lungul anilor să-şi formeze un public telespectator, să câştige încrederea şi simpatia publicului, dar cel mai important, a reuşit să „trateze” oamenii de indiferenţă, schimbându-le viziunile şi mobilizându-le acţiunile sociale. Or, dacă acum șase ani, se colectau aproximativ câte 18 000 de lei pentru fiecare familie, în anul 2010, doar pentru Victoraş Lupaşco, băieţelul ce a suportat o operaţie la inimă, s-a reuşit colectarea sumei de 320 000 de lei, iar în anul 2012, pentru patru familii nevoiaşe – protagoniste ale campaniei – au fost adunaţi peste 700 000 de lei doar din sms-urile telespectatorilor. La aceste sume se adaugă donaţiile persoanelor particulare, trimise direct beneficiarilor şi daruri venite din partea oficialilor, cum ar fi: cheile de la un apartament (4 la număr), o casă construită, cheile de la maşini sau sume de bani. 
  
Se face remarcabilă prin campaniile sale și Publika TV. Printre cele mai memorabile campanii inițiate și realizate de acest post de televiziune se numără: 
  
- campaniile de binefacere: Dăruiește o carte, Renaște Moldova, Aproape de oameni, Oameni pentru oameni; 
  
- campaniile de promovare a valorilor naționale: Arborează un drapel, Eu sunt Moldova, Susține Moldova; 
  
- campaniile de promovare a valorilor europene: Moldova aproape de Europa, Moldova pe cale europeană; 
  
- campaniile de promovare a practicilor în domeniul incluziunii: Pune mâna pe lopată, Dă-i de lucru primarului tău; 
  
- campanii de sensibilizare: Viața are prioritate; Adevăruri adevărate; Zâmbește, lumea te iubește; Copiii văd, copiii fac; Moldova are glas; Nu dau, nu iau mită. 
  
Cel mai frecvent, în categoria protagoniştilor campaniilor sociale sunt incluși: persoanele cu dizabilităţi, copiii orfani, persoanele solitare, purtătorii HIV/SIDA, persoanele de vârsta a treia, persoanele cu boli incurabile etc. Jurnaliştii I. Guzun şi V. Ciornei susţin, în ghidul de bune practici în domeniul jurnalismului pentru dezvoltarea umană „Omul, mai ales”, că există anumite categorii sociale care, prioritar, trebuie să devină subiecte ale campaniilor de presă. Protagoniştii acestor subiecte sunt: copiii, tinerii şi femeile. „Copiii şi tinerii sunt primele victime ale problemelor sociale cu care se confruntă comunităţile, statele sau regiunile întregi. În acelaşi timp, ei pot oferi răspunsurile pentru aceste probleme”. Autorii insistă şi asupra faptului că a scrie despre tineri mai înseamnă a-i menţine în permanenţă în atenţia publică, a-i obişnui cu activitatea în regim de maximă transparenţă şi publicitate, cultivându-le astfel deprinderi de luare a deciziilor şi de gestionare a vieţii publice. „Copii, tinerii şi femeile sunt categorii de populaţie prioritare şi sub aspectul perspectivelor. Copiii şi tinerii stau la baza viitorului societăţii în virtutea vârstei şi a oportunităţilor virtuale, iar femeile în virtutea faptului că, deocamdată, sunt menţinute la periferia vieţii sociale şi tind să depăşească acest handicap. Calitatea de protagonişti în temele abordate de presă le propulsează treptat în calitatea de protagonişti ai vieţii sociale ca atare”. Campaniile sociale sensibilizează publicul şi educă toleranţa în mase, aceasta fiind un indice al maturităţii civice a unei societăţi. 
  
Posturile de radio, de asemenea, au în palmaresul lor emisiuni specializate. Cele mai multe și mai variate emisiuni de acest gen produce pe piața mediatică autohtonă postul public Radio Moldova. Cele 35 de emisiuni specializate pot fi clasificate în felul următor: 
  
- emisiuni de dezbateri ale problemelor sociale: Spațiul public, Loc de dialog, Reporter, Reporter de gardă; 
  
- emisiuni de divertisment social: Moldova estivală, Țara de la țară, Matinal național, Revelația arhivei, Matinal de weekend, Cărți sonore, Credință și religie, Sănătate pentru toți, Juustiție echitabilă pentru fiecare, Casa radio; 
  
- emisiuni pentru minoritățile naționale din RM: Bucaan dalgasînda (Unda Bugeacului), Russkii dom (Casa rusească), Vidrojdenia (Renaștere), Radiomegdan (Radiomaidan), Idiș Lăbn (Viața evreiască), Romani glasos (Vocea romilor), Belorusskaia crânița (Izvorul belarus); 
  
- emisiuni care promovează practici pozitive: Din tradiții strămoșești, Reversul bunătății, Scrisori pentru acasă, Scutul patriei, Universul familiei, Academia radio, Evrica; 
  
- emisiuni care conturează portrete sociale: O vedetă la psiholog; 
  
- emisiuni pentru copii și adolescenți: Radiovacanța, Cuvântul celor care nu cuvântă, Forța junimii, Parteneriate pentru fiecare copil; 
  
- emisiuni pentru persoanele de vârsta a treia: Vârsta amintirilor; 
  
- emisiuni pentru persoanele cu dizabilități: Ochiul interior. 
  
Și postul de radio Național FM se regăsește printre instituțiile media care produc emisiuni specializate. Cele șapte cicluri de emisiuni pot fi, simbolic, clasificate în: 
  
- emisiuni de dezbateri ale problemelor sociale: Reforma învățământului, Interviul de vineri; 
  
- emisiuni de divertisment social: Cafeaua de la 10, Dimineața națională; 
  
- emisiuni care conturează portrete sociale (în plan istoric): Portrete cultural-istorice; 
  
- emisiuni pentru copii și adolescenți: Academia bunelor maniere, O mie și una de povești. 
  
Radio Chișinău, deși este un post de radio local, vine și el cu produse specializate: 
  
- patru cicluri de emisiuni de divertisment social: De la ABC la BAC, Curier juridic, Cuvinte noi, Chișinău mon amuor, Ascultă și cântărește; 
  
- un ciclu de emisiuni de reflecții sociale: Blog radiofonic. 
  
Menționăm că, datorită specificului său, acest post de radio nu produce emisiuni de dezbateri ale problemelor sociale, nici emisiuni pentru diverse categorii de vârstă și nici pentru minoritățile naționale. 
  
Un loc aparte în peisajul radiofonic moldovenesc îi revine postului Radio Moldova Tineret care, în linii mari, poate fi calificat drept post de radio specializat pe domeniul social. Acest lucru se datorează specificului său, or, e știut că adolescenții și tinerii sunt interesați mai mult de problemele sociale decât de cele economice și politice. Radio Moldova Tineret produce peste 15 cicluri de emisiuni specializate, între care: Blugii versus Cravatele, Forța junimii, Cunoaște-ți drepturile, Blogușor, Eu și UE, Liber și Lider, Jurnalul unei studente, Istorii de succes, Motor pentru popor, Am decis să fiu deștept, Peripeții americane, Și sultanul are reportofon etc. 
  
Radio Moldova Tineret, de asemenea, a conceput și a realizat mai multe campanii de socializare: Moldova pitorească și Istoria unei case - campanii de promovare a valorilor naționale, Vreau să te aud - campanie de sensibilizare a opiniei publice. 
  
În ultimii 25 de ani de evoluţie a presei din Republica Moldova se atestă o sporire a interesului jurnaliştilor pentru cunoașterea problematicii sociale. „La baza nașterii unui articol de presă trebuie să stea cu necesitate cineva, care dorește să afle ceva. Și aici apare în mod necesar acel căruia-i revine misiunea să îndeplinească această necesitate, adică reporterului, jurnalistului”. Jurnaliștii realizează emisiuni, cicluri de materiale, campanii de presă etc., prin care conturează variate tipaje sociale și portrete de grup, acest lucru însă condiționează selectarea unui anumit mod de abordare, din variatele moduri existente la moment. În încercarea de a stabili o delimitare între specificitatea acestora, noi am identificat următoarele tipuri de abordări: psihofiziologică, conflictogenă, juridică, sociologică, filosofică. 
  
Abordarea psihofiziologică este orientată spre expunerea multitudinii de caracteristici psihologice ale individului, precum şi a relaţiilor lui cu societatea. Continuând cele mai bune tradiţii ale reportajelor de morală, jurnaliştii din Republica Moldova încearcă să descopere moravurile sociale ale celor mai joase pături sociale. Datorită unor asemenea modele de materiale, consumatorii de produse mediatice au posibilitate nu doar să cunoască anumite tipuri sociale, ci şi să facă cunoştinţă cu principalele lor particularităţi. În opinia cercetătorilor, materialele psihofiziologice şi-au adus aportul la conturarea tipajelor sociale. 
  
Interesul sporit pentru lumea interioară a omului este condiționat de încercările de a descrie nu doar comportamentul social al omului, ci şi calitățile lui sufleteşti și de a identifica rolul factorului subiectiv în evoluția realităţii sociale contemporane. Or, omul percepe lumea prin prisma viziunilor și particularităţilor sale individuale, el analizează și înţelege faptele sale şi pe cele ale semenilor săi, reieşind din propriile lui criterii de evaluare şi principii de viaţă. Descriind modul în care eroul gândeşte și simte, jurnalistul reușește să redea și modul în care acesta relaționează cu alți indivizi sociali, cu comunitatea din care face parte, cu societatea în ansamblu. 
  
Pentru argumentarea mediatică a anumitor acțiuni sociale ale oamenilor se impune identificarea și analiza cadrului motivațional al acestora. Idealurile, convingerile, interesele, dorinţele și valorile omului reprezintă criterii motivaţionale pentru adoptarea unor decizii sau realizarea unor lucruri. Convingerile indivizilor sociali sunt determinante pentru acțiunile lor sociale, or, puterea de convingere se bazează pe cunoştinţe și idei, devenite importante, care influenţează persoana să acționeze într-un mod sau altul. Un om convins se deosebeşte prin încrederea în sine, scopuri bine determinate, comportament deosebit – calități de care, realmente, are nevoie un potențial erou al produselor jurnalistice pe domeniul social. Cadrul motivațional se face important și pentru înțelegerea proceselor sociale, or, parametrii spațiali și temporali sunt determinați pentru a identifica începuturile și a prognoza manifestările ulterioare și direcțiile în care acestea se vor manifesta. Cadrul motivațional urmează a fi analizat prin prisma contextului istoric în care el s-a format, precum și prin prisma contextului social de moment. Doar dubla abordare poate face lumină asupra ideologiilor, condițiilor și circumstanţelor istorice determinante care au stat la baza formării cadrului motivațional. 
  
De rând cu procesele dintr-o anumită realitate socială, legate de trăirile și sentimentele indivizilor sociali față de sine sau de semenii lor, în prim-planul jurnalismului social se situează relațiile dintre individul social și grupul social din care acesta face parte, dintre diferite grupuri sociale existente concomitent într-o societate, dintre grupuri sociale și societate. Realizarea acestui deziderat impune reflectarea situațiilor nu doar prin prisma individului social, dar și prin prisma grupurilor sociale sau chiar a societăţii în ansamblu. Şi, deoarece cadrele de referinţă ale diverselor grupuri sociale sunt variate şi diferite, problemele sociale ale acestora urmează să fie evaluate într-un anumit context social, iar, pentru a fi reflectate plenar, se impune „măsurarea” cantitativă şi calitativă a acestora, fapt ce indică asupra necesităţii abordării sociologice a lor. 
  
Reflectarea mediatică a cadrului motivațional impune activități de documentare cu privire la calităţile persoanei, la gradul de conştientizare a propriilor fapte, la nivelul maturizării psihologice a lui, la dinamica structurii motivaţionale etc. Dar, de rând cu motivele dominante, ordinare și vizibile, care condiționează activitatea de zi cu zi a omului, importante se fac și cele latente, care se manifestă, îndeosebi în condiții extremale. 
  
Alături de abordarea psihofiziologică se afirmă şi abordarea conflictologică/conflictogenă sau de problemă. Acest tip de abordare este orientată spre descoperirea celor mai complicate şi controversate relaţii dintre grupurile și comunitățile umane. Locul central în acest caz îl deţine situaţia de problemă sau de conflict. Problema şi conflictul, ca subiecte de reflecție mediatică, au sensuri identice. Şi conflictul, şi problema reflectă contradicţiile vieţii. Conflictul mediatizat se prezintă în reliefuri concrete ale vieţii, în subtilităţile existenţei umane, se manifestă în lupta oponenţilor. În astfel de materiale îşi găsesc reflectare cele mai diverse conflicte intergrupale: de producţie, morale etc. Acest tip de abordare își propune să determine sensul scopurilor individuale ale omului sau scopurilor colective ale grupurilor sociale, să identifice motivele comportamentelor individuale sau colective, dar principalul – să explice factorii predispozitivi, subiectivi şi obiectivi ai conflictului. În categoria factorilor subiectivi intră particularităţile de ordin caracterologic ale personalităţii – calităţi de principiu ale caracterului, care-l provoacă pe om la ciocniri cu cei din jur. În categoria factorilor obiectivi intră: neînţelegerile dintre posibilităţile naturale şi particularităţile individului respectiv şi normele sociale ale activităţii în cadrul unor condiţii; neînţelegerile dintre cunoaştere, conştiinţă şi trezirea la realitate; neînţelegerea dintre natură şi determinarea socială etc. Cunoaşterea tuturor acestor factori permite jurnalistului, care abordează mediatic un conflict, nu doar să pătrundă în sensul acestuia, să-l analizeze și să-l valorifice multidimensional, ci şi să redea obiectiv starea de spirit, să aprecieze judecățile de valoare și acțiunile sociale ale actorilor implicați în acest conflict. Abordarea problemelor/conflictelor sociale a dezvoltat o nouă direcţie de activitate a jurnalismului social – aşa-numita „avocatură socială”. Această direcţie îşi propune drept obiectiv primar apărarea drepturilor omului: a unor indivizi sociali concreţi, în particular, sau a unor grupuri sociale, în general, care se confruntă sau suportă consecinţele unor probleme sociale grave. Deloc întâmplător în acest context, cercetătorul rus E. P. Prohorov defineşte jurnalismul social drept o verigă analitică de legătură a relaţiilor între diferite grupuri sociale. 
  
Distinctiv pentru abordarea juridică, alt tip de materiale sociale, relativ recent apărute în presa moldovenească, este reconstrucţia compoziţiei crimelor, săvârşite de anumiţi oameni sau grupuri. În materialele de acest gen accentul nu se pune pe crimă, ci pe aspectul ei moral, fapt care poate ajuta oamenii să conştientizeze fenomenele răului omenesc și acele condiţii şi împrejurimi care determină persoana să comită infracţiuni. O atenţie deosebită în reportajele juridice se acordă analizei motivelor crimei comise. În materialele de acest fel, potrivit psihologilor, apare nu doar direcţia relaţiilor dintre subiect şi obiect, dar şi ceea ce se conţine în aceste relaţii. Înţelegerea motivului permite dezvăluirea multor aspecte necunoscute ale faptelor omeneşti, îndeosebi de ce a recurs omul la aceste acţiuni. 
  
Abordarea sociologică este aplicată pentru reflectarea în timp și în spațiu a fenomenelor sociale. Materialele realizate în această manieră pun în circuitul informațional date factologice și statistice care demonstrează anumite tendințe sau stări de lucruri și solicită utilizarea metodelor sociologice în construirea faptelor și argumentelor pe care le invocă jurnalistul. 
  
Abordarea filosofică reprezintă, de obicei, reflecții ale jurnaliștilor asupra unor fenomene, probleme, stări, asupra influențelor pe care le au acestea asupra indivizilor și grupurilor sociale, în particular, și asupra societății, în general, precum și asupra reacțiilor sociale. Aceste reflecții, mai întotdeauna, condiționează determinarea variatelor modele de dezvoltare a subiectului de reflecție și prognozele mediatice asupra evenimentelor potențiale ale problemei. Abordarea filosofică se aplică în scopul identificării celor mai ascunse subtilităţi ale lucrurilor şi activităţii omului. Metodele de studiere şi reprezentare a omului în cadrul abordărilor filosofice au specificul său. 
  
Așadar, produsul mediatic specializat pe domeniul social este un element constitutiv al politicilor editoriale ale tuturor instituțiilor mass-media – element care solicită modalități de abordare foarte variate și generează practicile operaționale specifice doar acestui tip de jurnalism. 
  
Referinţă Bibliografică:
PRODUSUL MEDIATIC SPECIALIZAT PE DOMENIUL SOCIAL: ABORDĂRI CALITATIVE ȘI CANTITATIVE Georgeta Stepanov, conferențiar universitar, doctor / Pompiliu Comsa : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1748, Anul V, 14 octombrie 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Pompiliu Comsa : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Pompiliu Comsa
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!