CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Impact > Biografie >  

Profesor univ. Dr. Vasile Burlui de Acad.Ctin Marinescu,scriitor Ion Holban
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Profesorul Universitar Doctor Vasile Burlui reprezintă astăzi o personalitate proeminentă, de mare prestigiu, a Şcolii medicale ieşene şi, deopotrivă, naţionale, de stomatologie, bucurându-se de o reputaţie binemeritată în acest domeniu şi pe plan internaţional. De asemenea, ilustrul magistru este şi un poet talentat, cu o operă unanim apreciată în lumea literară, fiind autorul a 14 volume de versuri, recent publicate şi în limba franceză.  
 
Înainte de toate, Profesorul Universitar Doctor Vasile Burlui este un cadru didactic universitar cu reală vocaţie pedagogică, care a parcurs, pe bază de concurs, întreaga ierarhie didactică, de la asistent la profesor universitar şef de catedră.  
 
În decursul carierei sale universitare, de aproape 50 de ani, profesorul Vasile Burlui a predat, cu rezultate pedagogice şi instructiv-formative excepţionale, un număr semnificativ de cursuri, dintre care 10 au fost elaborate şi expuse studenţilor pentru prima dată în România, ceea ce relevă efortul său de pionierat şi preocuparea pentru îmbinarea judicioasă a cunoaşterii şi experienţei clasice cu exigenţele şi cuceririle modernităţii, ale interdisciplinarităţii în domeniul stomatologic.  
 
Profesorul Universitar Doctor Vasile Burlui a acumulat, în cele peste patru decenii de activitate pedagogică şi o bogată experienţă managerială, exercitând pe rând, toate funcţiile de conducere, în sistemul de învăţământ superior medico-stomatologic, şi anume: Şef de Catedră, Decan, Rector, la care se adaugă aceea de Şef de Clinică.  
 
Profesorul Universitar Doctor Vasile Burlui s-a impus ca o personalitate remarcabilă, în mediul universitar şi academic din Iaşi, şi prin faptul că este Fondatorul şi Rectorul prestigioasei Universităţi private „Apollonia”, care a pregătit câteva promoţii de specialişti în domeniul stomatologiei şi al ştiinţelor comunicării.  
 
Alături de harul pedagogic şi capacitatea, talentul managerial al Profesorului Vasile Burlui, se impune o altă latură, o altă dominantă a personalităţii sale şi anume calitatea sa de cercetător ştiinţific competent și pasionat, avid de cunoaştere, de înnoire, de inovare a concepţiilor medico-stomatologice, a prestaţiilor praxiologice din acest domeniu.  
 
Opera ştiinţifică a Profesorului Vasile Burlui este realmente impresionantă, nu neapărat sub raport cantitativ, al numărului mare de comunicări ştiinţifice (600), al studiilor şi articolelor (500), al cărţilor şi monografiilor publicate (25, prim sau secund autor) ci, mai ales, sub raport valoric, cele mai multe dintre acestea reprezentând priorităţi naţionale în domeniu.  
 
Remarcabil este şi faptul că peste 20 dintre lucrările ştiinţifice ale Profesorului Vasile Burlui reprezintă priorităţi internaţionale, fiind publicate în reviste şi volume de prestigiu din ţară şi străinătate.  
 
Dovada elocventă a interesului ştiinţific şi a aprecierii elogioase şi judicioase a cărţilor şi monografiilor profesorului Vasile Burlui sunt recenziile, analizele şi exegezele ce s-au publicat şi, mai ales, aprecierea de care se bucură în rândul specialiştilor din ţară şi de peste hotare, în marile biblioteci, clinici şi facultăţi.  
 
În domeniul cercetării ştiinţifice, profesorul Vasile Burlui este preocupat constant de abordarea interdisciplinară, de aprofundarea şi valorizarea cuceririlor Revoluţiei Informaţionale, de promovarea consecventă a medicinei stomatologice preventive, de afirmarea valorilor şi a experienţei clasice şi modeme în medicina curativă. În opera sa este pregnantă şi permanentă relaţia dintre Medicină şi Cultură, dintre Medicină şi Literatură, Muzică etc.  
 
Profesorul Vasile Burlui, atât pe tărâm didactic, metodologic cât şi ştiinţific, reprezintă un valoros formator şi conducător de Şcoală academică, continuând la parametrii actuali, opera înaintaşilor.  
 
După anul 1989, când a fost promovat decanul Facultății de Stomatologie de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași, a procedat la organizarea modernă, occidentală a Învățământului universitar stomatologic. Atunci a separat Parodontologia de Odontologie, Ortodonția de Pedontologie. De asemenea, a format cadre didactice noi, cu o viziune modernă, interdisciplinară, a introdus în Programul de învățământ specialități noi, respectiv câteva discipline stomatologice moderne.  
 
Astfel, reputatul Profesor a introdus, pentru prima dată în țară, Ergonomia stomatologică. Ulterior și Chirurgia stomatologică a împărțit-o în Chirurgie maxilo-facială și Chirurgie orală.  
 
La Iași, o bună perioadă de timp s-a dat ora exactă modernizării în Stomatologie. Ulterior Planul de învățământ al stomatologilor ieșeni era consultat de toate celelalte facultăți din țară.  
 
În calitate de formator de Școală Academică și de conducător ştiinţific de doctorate, Prof. univ. Dr. Vasile Burlui, în perioada 1981-2015 a asigurat pregătirea de specialitate a peste 70 de doctoranzi, cărora li s-a şi atestat titlul, iar alţi 27 de doctoranzi se află în perioada elaborării tezei.  
 
Pentru ampla şi valoroasa sa prestaţie ştiinţifică şi didactică universitară, profesorului Vasile Burlui i s-au conferit, în ţară şi peste hotare, numeroase titluri academice, care îl plasează la loc de onoare, printre personalităţile de reputaţie autentică, elitele Medicinei româneşti, printre oamenii de ştiinţă de notorietate, de valoare internaţională.  
 
Este membru titular sau de onoare în peste 20 de Academii din România şi din străinătate, dintre care menţionăm: Membru Titular al Academiei de Ştiinţe Medicale; Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă, din România; Membru al Academiei Naţionale Franceze de Chirurgie Dentară; Membru în „Royal College of Surgeons of England”; Membru al Academiei Internaţionale pentru Stomatologie; Membru de Onoare al Societăţii Internaţionale „Alpha şi Omega International Dental Fratemity”; Membru al Academiei Europene de Implantologie; Membru al Societăţii Franceze de Implantologie şi Biomateriale; Membru al Federaţiei Dentare Internaţionale (FDI); Membru al Balkanial Stomatological Society (BaSS); Membru al Societăţii de Medici şi Naturalişti, Iaşi; Membru fondator al Uniunii Naţionale a Asociaţiilor de Stomatologie (UNAS) - Preşedinte cu probleme de învăţământ şi cercetare; Membru al Uniunii Medicale Balcanice; Membru al Societăţii Internaţionale de Reabilitare Orală.  
 
Pe parcursul activităţii profesionale, derulate cu pasiune şi înaltă competenţă, Profesorului universitar Doctor Vasile Burlui i s-au conferit, în semn de recunoaştere a aportului său multivalent, la afirmarea Medicinei Stomatologice româneşti, numeroase alte Distincţii, Titluri academice, Medalii, Premii etc.  
 
Sub raport ştiinţific, Profesorul universitar Doctor Vasile Burlui se înscrie în mod obiectiv, cu prestanţă, în galeria marilor personalităţi ale învăţământului superior medical, printr-o operă ştiinţifică de mare valoare, prin care a adus contribuţii substanţiale la dezvoltarea şi aprofundarea ştiinţelor medicale din România şi afirmarea acestora în circuitul ştiinţific internaţional, la promovarea relaţiilor interdisciplinare ale Medicinei româneşti. Profesorul Vasile Burlui a adus contribuții de necontestat la progresul Implantologiei, Esteticii faciale și Gnatologiei, cea mai nouă ramură a Stomatologiei, care se ocupă cu studiul morfologiei, funcției și disfuncției aparatului masticator dând, grație muncii sale neobosite, șanse sporite la sănătate românilor, dar și pacienților din alte colțuri de lume, care pot să folosească rezultatele cercetărilor sale.  
 
Desigur, de aceste rezultate beneficiază în primul rând studenții români, dar și sutele de foști și actuali studenți străini ai Universității „Apollonia”, îndeosebi italieni.  
 
Performanță academică  
 
1. Universitatea „Apollonia” din Iași, una dintre cele mai dinamice universități europene  
 
Universitatea „Apollonia”, reprezentată de președintele instituției, prof. univ. dr. Vasile Burlui, a primit titlul de „Best Regional University”, licența fiind valabilă până în decembrie 2018, cu toate drepturile protejate în UK de legislația respectivă.  
 
La Oxford, s-a desfăşurat summit-ul liderilor în ştiinţă şi educaţie, organizat sub auspiciile şi autoritatea „Europe Business Assembly”, eveniment derulat sub genericul investiţiilor în învăţământ şi cultură, reuniune la care au participat investitori, universitari, preşedinţi de universităţi şi rectori din toată lumea academică internaţională. În cadrul acestui eveniment, Comitetul Socrates, compus din specialişti în educaţie şi învăţământ, s-a orientat asupra Universităţii „Apollonia” din Iaşi, nominalizând-o drept una dintre cele mai dinamice universităţi europene, cu o mare vizibilitate internaţională şi o deschidere europeană către universul academic.  
 
S-a apreciat aspectul original, al combinării business-ului cu învăţământul de calitate, faptul că Universitatea „Apollonia” dispune de o bază materială capabilă să susţină un învăţământ modern, prin cele două platforme, cea de instruire practică de la Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării și respectiv platforma de instruire clinică din zona de învăţământ medical, respectiv Facultatea de Stomatologie; de altfel, studenţii sunt deja angajaţi în practica pe aceste platforme, printr-un program didactic competitiv, mult apreciat în țară și peste hotare.  
 
2. O nouă apreciere internațională pentru calitatea învățământului la Universitatea „Apollonia” din Iași  
 
Performanţele cercetării şi de investiţii ale Universităţii „Apollonia” din Iaşi au fost recent premiate de o altă importantă organizaţie internaţională care monitorizează calitatea instituţională, asta după ce la sfârşitul anului trecut, aceeaşi universitate primise în sediul Primăriei din Oxford, în cadrul ceremoniei desfăşurate sub titlul Socrates Award Ceremony, eveniment patronat de organizaţia internaţională European Business Assembly (EBA) şi Clubul Rectorilor din Europa (CRE), titlul de Best University. De această dată, pe 1 iunie 2014, conducerea universităţii ieşene a fost invitată la Bruxelles pentru a participa la dezbateri tematice şi, pe baza unor date, pe care instituţia a trebuit să le trimită din timp, Universitatea „Apollonia” din Iaşi a primit trofeul de aur al reuniunii organizate de Societatea Europeană pentru Cercetarea Calităţii (ESQR).  
 
Experţii comisiilor de calitate din cadrul ESQR au apreciat în principal conceptul de bază al organizării instituţiei, apoi bunele proceduri care sunt aplicate în ilustrarea conceptului de bază: „Am fost apreciaţi pentru faptul că la baza organizării Universităţii «Apollonia» stă acel dublu concept, humboldian, pe de o parte, şi antreprenorial, pe partea cealaltă, ceea ce înseamnă că avem o universitate ca un for al educaţiei, al cercetării şi promovării culturii, iar pe lângă universitate se dezvoltă câteva instituţii conexe, care ajută actul de educaţie şi cultură, dar în acelaşi timp sunt creatoare de resurse materiale. Ei au apreciat şi faptul că aceste structuri satelit ale universităţii au deopotrivă scopul de a fi folosite drept bază pentru învăţământul practic, lucru înţeles, recunoscut şi apreciat de către colegii noştri de la universităţile străine care au analizat Carta Universităţii, site-ul şi ne-au vizitat în ultima vreme. Ca şi la Oxford, cei din ESQR au apreciat tendinţa de dezvoltare modernă a instituţiei, precum şi capacitatea Universităţii «Apollonia» de a avea resorturile necesare pentru a-şi identifica singură perspectivele, iar cu forţele personale să le rezolve”.  
 
Pe de altă parte, experții comisiilor de calitate din cadrul ESQR au remarcat și vizibilitatea colaborării academice la nivel internațional a Universității „Apollonia”, în acest sens evidențiindu-se edițiile Congreselor Științifice Internaționale: „Pregătim viitorul promovând excelența”, la care au participat peste 400 de experți, universitari și specialiști din țară și străinătate.  
 
*  
 
* *  
 
Alte distincții  
 
Pe parcursul activităţii profesionale derulate în această perioadă, urmând atât traiectoriile didactice, cât şi cele medicale, a primit următoarele distincţii:  
 
• Diploma de acordare a titlului de Fellow in recognition of worthy contributions to the advancement of Dentistry worldwide, acordat de Academy of Dentistry International, Viena, 10 septembrie 2002;  
 
• Diploma de membru al Academiei Naţionale Franceze de Chirurgie Dentară, 12 martie, 2003, Paris;  
 
• Diploma de Onoare a Academiei Europene de Implantologie;  
 
• Diploma de Onoare a Societăţii Franceze de Biomateriale pentru contribuţia sa la dezvoltarea implantologiei franceze şi internaţionale;  
 
• Distincţia de Vrednicie a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, 23 august 1998;  
 
• Doctor Honoris-Causa al Universităţii „Pro-Deo” (Universitatea Vaticanului), 3 mai 1999, Diploma înmânată de Excelenţa Sa Eusebio Di Pace - Arhiepiscop al Romei în perioada premergătoare vizitei în România a Sanctităţii sale, Papa Ioan Paul al II-lea;  
 
• „Asistent universitar evidenţiat” acordat prin Ordinul nr. 3291 din 27 Iunie 1980;  
 
• „Şef lucrări evidenţiat” prin Ordinul nr. 5121 din 16.06.1983;  
 
• „Doctor evidenţiat în munca medico-sanitară” prin Ordin unic al Ministerului Sănătăţii cu nr. 154 din 1989.  
 
Diplome  
 
• Diploma Alpha Omega International Dental Fraternity;  
 
• Diploma „Man of The Year – 1998”: American Biografical Institute, USA;  
 
• Diploma de Onoare - „The Research Board of Advisors” -American Biografical Institute, USA, 1999;  
 
• Diploma pentru participare activă la manifestările prilejuite de sărbătorirea a 120 de Ani de învăţământ Superior Medical Ieşean, organizate de UMF „Gr. T. Popa” Iaşi, 29 noiembrie - 4 decembrie 1999;  
 
• Certificat de Competenţă în Implantologia Dentară, eliberat de Ministerul Sănătăţii, Institutul de Pregătire Postuniversitară şi Educaţie Continuă a Medicilor şi Farmaciştilor, 12 iunie 1997;  
 
• Diploma de Onoare, decernată cu prilejul manifestărilor organizate cu ocazia aniversării a 80 de Ani de învăţământ Medical şi Farmaceutic Român în Transilvania, patronate de UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, 2 decembrie 1999;  
 
• Nenumărate alte diplome de onoare, primite cu prilejul congreselor și reuniunilor ştiinţifice, la care a participat.  
 
Medalii conferite:  
 
• Medalia oraşului Atena - Grecia;  
 
• Medalia Asociaţiei Medicale a Ţărilor Dunărene;  
 
• Medalia Societăţii de Implantologie din Grecia, 2000;  
 
• Medalia „Jubileul Statului Israel”, 1948-1998;  
 
• Medalia Societăţii de Implantologie din Grecia - Atena, 1999;  
 
• Medalia Societăţii de Implantologie din Grecia - Atena, 2002;  
 
• Medalia Ordinului „St. John of Jerusalem Knights of Malta”;  
 
• Medalia Societăţii de Stomatologie - Atena 1975;  
 
• Medalia de Onoare Congresul Internaţional IRCOI - 2000;  
 
• Medalia de Onoare Congresul Internaţional IRCOI - 2002;  
 
• Medalia Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi;  
 
• Medalia de Onoare a Societăţii Internaţionale de Telemedicină, 2001;  
 
• Medalia Societăţii Elveţiene de Onoare „Forum Odontologicum”;  
 
Priorităţi naţionale actuale în cercetarea ştiinţifică:  
 
• Concepţii şi contribuţii în domeniile de excelenţă din cercetarea ştiinţifică din întreaga sferă a Proteticii Dentare, dezvoltând aspectele teoretice şi practice şi conferindu-i o nouă orientare medicală integrativă;  
 
• Introducerea conceptului medical în domeniul stomatologiei gnatoprotetice, sistematizarea examenului clinic, a diagnosticului şi a planului de tratament în gnatoprotetică;  
 
• Introducerea unor noi discipline medicale: „Gnatologia”, „Estetica dento-somato-facială”, „Reabilitarea Orală Complexă”, „Implanto-logia”, „Gerontostomatologia” şi „Ergonomia”;  
 
• Stabilirea unei scheme de diagnostic şi a schemei terapeutice complexe etiopatogenice, în sindromul disfuncţional al sistemului stomatognat;  
 
• Cercetări privind medicina regenerativă;  
 
• Studii privind biomaterialele utilizate în implantologie, coautor la realizarea hidroxil-apatitei româneşti, a materialelor Maprodent şi Exaprent, aflate în fabricaţie la firma Astra Cluj;  
 
• Implantologia, regenerarea tisulară, domenii predilecte ale stomatologiei moderne;  
 
• Studii populaţionale, cu impact asupra evaluării stării de sănătate orale şi de trasare a traiectoriilor de prevenţie şi tratament specific;  
 
• Realizarea unor aparate şi instrumente de concepţie originală: paralelograf utilizat în preparările paralele ale substructurilor organice (certificate de inovator nr. 00050/271 din 20.05.1976), paraleloghid pentru izodromie directă, gnatodinamometru, dispozitiv pentru determinarea refluxului miotatic maseterin, dispozitiv electronic pentru determinarea oboselii musculare la muşchii manducatori, baie de lustruit galvanică, aparat de temoplastifiere în vid, aparat pentru înregistrarea, analizarea şi clasificarea automată a zgomotelor ocluzale.  
 
Priorităţi actuale internaţionale în cercetarea ştiinţifică:  
 
• Propunerea şi argumentarea unei noi clasificări a relaţiilor fundamentale cranio-mandibulare;  
 
• Stabilirea parametrilor relaţiilor cranio-mandibulare fundamentale;  
 
• Conturarea şi definirea unei noi entităţi nosologice – malrelaţia cranio-mandibulară;  
 
• Elaborarea şi argumentarea unei noi teorii etiopatogenice – teoria dishomeostazică în apariţia sindromului disfuncţional al sistemului stomatognat;  
 
• Introducerea unei noi metode de echilibrare ocluzo - articulară;  
 
• Standardizarea reflexului miotatic maseterin, a pauzei motorii în muşchii manducatori;  
 
• Descrierea pentru prima dată a caracteristicilor electromiografice în sindromul disfuncţional al sistemului stomatognat;  
 
• Detalierea domeniului juventostomatologiei;  
 
• Punerea în evidenţă şi cercetarea fenomenului de disociere electromecanică la muşchii manducatori;  
 
• Introducerea examinării electromiografice miomonitorizate în obţinerea relaţiei centrice;  
 
• Introducerea analizei Fourier a semnalului ocluzal şi al fonemelor;  
 
• Introducerea unui nou concept privind integrarea biologică a implantelor;  
 
• Studiul comportamentului biomecanic al implanturilor prin metoda discretizării;  
 
• Introducerea concepţiei holistice în studiile populaţionale de patologie orală.  
 
Invenţii şi brevete  
 
În cadrul activităţii desfăşurate, ca rezultat al cercetării ştiinţifice, Profesorul Vasile Burlui a realizat următoarele inovaţii:  
 
• Paralelograf de concepţie originală, dispozitiv utilizat în preparările paralele ale substructurilor organice, care trebuie acoperite cu microproteze de înaltă precizie, pentru care a obţinut certificatul de inovator cu nr. 00050/271 din 20.V.1976;  
 
• Coautor la produsul „Maprodent”, realizat în colaborare cu Institutul de Chimie Macro-Moleculară „P. Poni” Iaşi, în anul 1986;  
 
• Coautor la realizarea produsului „Exaprent”, în colaborare cu Institutul de Chimie Macro-Moleculară „P. Poni”, Iaşi, 1989, produs care permite introducerea unei metodologii moderne de amprentare funcţională în practica stomatologică, având largi indicaţii în terapia protetică a edentaţiei totale.  
 
Activităţi editoriale  
 
• Director al Editurii „Apollonia”, funcţie în care a dirijat editarea a peste 67 de titluri medicale;  
 
• Coordonator al colegiului de redacţie al Revistei „Medicina Stomatologică” (6 numere anual), revistă naţională a medicilor stomatologi, editată la Iaşi;  
 
• Membru al Colegiului de redacţie la „Revista de Stomatologie” - editată la Bucureşti;  
 
• Membru al Colegiului de redacţie al revistei „Actualităţi în Stomatologie”, editată la Bucureşti;  
 
• Membru al Colegiului de redacţie al „Revistei Medico-Chirurgicale”, Societatea de Medici şi Naturalişti, Iaşi;  
 
• Vicepreşedintele Colegiului de Redacţie al revistei „Convergenţe Spirituale, Iaşi-Chişinău”.  
 
Cărţi şi monografii publicate  
 
A. Cărţi ştiinţifice de Medicină stomatologică şi Medicină generală:  
 
Preocupările ştiinţifice complexe şi diverse s-au materializat în publicarea unui număr de 20 cărţi şi monografii, utile atât specialiştilor cu experienţă, cât şi celor în formare:  
 
1) Gnatologie clinică - N. Burlui, Editura „Junimea”, Iaşi, 1979;  
 
2) Protetica Dentară - V. Burlui şi colab., IMF Iaşi, 1989;  
 
3) Ergonomie stomatologică - V. Burlui, C. Morăraşu, Editura „Apollonia”, Iaşi, 1997;  
 
4) Semiologie stomatologică - M. Ursache, V. Burlui, A. Purdu, Editura „Apollonia”, Iaşi, 1997;  
 
5) Psihopatie şi literatură - M. Şelaru, V. Burlui, Editura „Apollonia”, Iaşi, 1997;  
 
6) Clinica şi terapia edentaţiei şi a pierderii de substanţă maxilo-facială - N. Forna, V. Burlui, Editura „Apollonia”, Iaşi, 1998;  
 
7) Ghid practic de gnatologie clinică - G. Ifteni, V. Burlui, Editura „Apollonia”, Iaşi, 1998;  
 
8) Edentaţie parţială - V. Burlui, N. Forna, G. Ifteni, Editura „Apollonia”, Iaşi, 1998;  
 
9) Gnatologie - V. Burlui, C. Morăraşu, Editura „Apollonia”, Iaşi, 2000;  
 
10) Etape clinico-tehnologice în tratamentul edentaţiei parţiale întinse - C. Stadoleanu, V. Burlui, Editura „Apollonia”, Iaşi, 2000;  
 
11) Practica gnatoprotetică - V. Burlui, Editura „Apollonia”;  
 
12) Malrelaţia cranio-mandibulară — V. Burlui, Editura „Apollonia”, Iaşi, 2002;  
 
13) Juvento-stomatologia - V. Burlui (sub redacţia), Editura „Apollonia”, Iaşi, 2003;  
 
14) Clinica şi Terapia Edentaţiei Totale - V. Burlui, Mihacla Silvaş, Editura „Apollonia”, Decembrie, 2003;  
 
15) Medicină şi umanism. Comunicarea medic/bolnav - Vasile Burlui, Constantin Marinescu, Elena Marinescu - Editura „Apollonia”, 2010;  
 
16) Ergonomie stomatologică - Vasile Burlui, Cătălina Morăraşu, Editura „Apollonia”, 2012;  
 
17) Clinica şi terapia edentaţiei parţiale intercalate reduse - Vasile Burlui, Carmen Stadoleanu, Mihaela-Păpuşa Vasiliu, Editura „Apollonia”, 2012;  
 
18) Gnatologie - Vasile Burlui, Cătălina Morăraşu, Editura „Apollonia”, 2012;  
 
19) Cercetarea ştiinţifică domeniu fundamental al vieţii universitare apolloniene, - Vasile Burlui, Const. Marinescu, Pompiliu Comşa, Editura „Samia”, 2011;  
 
20) Personalitatea Universităţii „Apollonia” - Vasile Burlui, Const. Marinescu, Editura „Samia” 2012.  
 
B. Volume de poezie:  
 
1. Vasile Burlui - Philemon şi Baucis. Poeme pe care le-am scris împreună, înainte şi după ce ai plecat, Editura „Demiurg” şi Editura „Apollonia”, 2011.  
 
2. Vasile Burlui - Concert melancolic, Editura „Demiurg” şi Editura „Apollonia”, 2011.  
 
3. Vasile Burlui - De anima. Poeme de rostit în şoaptă, Editura „Demiurg” şi Editura „Apollonia”, 2012.  
 
4. Leonard Dumitriu, Vasile Burlui - Rugă sub ogiva albastră, Editura „Demiurg” şi Editura „Apollonia”, 2012.  
 
5. Vasile Burlui - Pianissimo, Editura „Demiurg” şi Editura „Apollonia”, 2012.  
 
6. Vasile Burlui - Înger răstignit (poeme şoptite), Editura „Demiurg” şi Editura „Apollonia”, 2012.  
 
7. Vasile Burlui, Rendez-vous sideral, Editura „Apollonia”, 2012.  
 
8. Vasile Burlui, Rendez VOUS sideral, Editura „Le Brontosaure”, 2013.  
 
Între anii 2013-2015 a mai publicat șase volume de poezie și a fost ales Membru al Uniunii Scriitorilor din România.  
 
Iniţiator şi organizator a numeroase manifestări ştiinţifice  
 
• Cooptând şi antrenând atât membrii corpului didactic, cât şi practicienii din reţeaua medicală, la care s-au alăturat şi asociaţiile studenţeşti, Profesorul Vasile Burlui, Preşedintele Universităţii „Apollonia” a organizat şi coordonat numeroase manifestări ştiinţifice, locale, naţionale şi internaţionale:  
 
• Congresul Asociaţiei Internaţionale de Stomatologie, Iaşi, 1993;  
 
• Ziua Sfintei Apollonia (în fiecare an, începând din 1992, 9 februarie);  
 
• Ziua Facultăţii de Medicină Stomatologică (în fiecare an, începând din 1995, 1 Martie), şapte ediţii;  
 
• Conferinţa „Societăţii Medicale Dunărene”, Brăila,1995;  
 
• Seminarul Stomatologic Internaţional, Suceava 1995;  
 
• Primul Congres al Uniunii Naţionale a Stomatologilor, Bucureşti, 1997;  
 
• The First European Symposium „Nutrition and Health”, Iaşi, 20 iunie 1997;  
 
• Seminar Internaţional de Medicină Stomatologică, Iaşi, 1998, 3 ediţii;  
 
• Zilele Medicale Balcanice, secţiunea stomatologie, ediţia a V-a Iaşi, 1999;  
 
• Congres al Uniunii Naţionale a Stomatologilor - 2000, Alba Iulia;  
 
• Workshop Israeliano-Român, Iaşi, 24-25 aprilie 2000;  
 
• Workshop Româno-Belgian, Iaşi - 2 ediţii: 2000, 2003;  
 
• Workshop la Chişinău, 2002;  
 
• Preşedinte al comitetelor de organizare şi/sau membru în comitetele de organizare a numeroase congrese şi manifestări ştiinţifice, dintre care 23 de Ediţii s-au derulat la Universitatea „Apollonia”;  
 
• În perioada 1991-2015 a organizat, în fiecare an, o Sesiune Ştiinţifică a Cadrelor didactice şi a Studenţilor, precum şi un Congres Internaţional, cu profilul facultăţilor Universităţii „Apollonia”.  
 
Activitatea didactică  
 
Pe tărâm didactic, Profesorul Vasile Burlui a promovat metodologia învăţământului modular integrat în învăţământul stomatologic românesc.  
 
În scopul unei mai bune cuantificări a procesului de pregătire practică a studenţilor, a introdus baremuri şi caiete tip, de urmărire a activităţii studenţilor.  
 
În acelaşi sens, se înscrie introducerea proiectelor pentru finalizarea studiului din cadrul fiecărei discipline, activitate prin care studentul trebuie să realizeze o sinteză din literatura de specialitate pe o temă dată, specifică.  
 
Profesorul Vasile Burlui a introdus prezentarea de cursuri electronice pentru toate disciplinele Facultăţii de Stomatologie şi a reformat curricula facultăţii, în concordanţă cu cea europeană.  
 
Prin colaborare cu Comisia de Cultură şi Educaţie a Uniunii Europene activitatea facultăţii a fost analizată, la cerere, de către o Comisie Europeană, care a evaluat şi apreciat pozitiv activitatea desfăşurată.  
 
Este meritul Profesorului Vasile Burlui de a fi organizat Laboratorul de simulare al Facultăţii de Stomatologie, în care studenţii îşi desfăşoară activitatea în deplin acord cu cele mai înalte standarde ale exigenţei profesionale, dezvoltându-şi abilităţile practice, condiţie indispensabilă derulării unei viitoare activităţi clinice.  
 
Activitatea practică desfăşurată de către mai multe discipline, în acest laborator, precede şi completează activitatea clinică.  
 
Activităţi manageriale ale Profesorului Vasile Burlui  
 
• Modernizarea Facultăţii de Medicină Stomatologică din Iaşi, începând cu introducerea în Curriculum a peste 15 noi discipline, modificarea planului de învăţământ şi introducerea învăţământului modular, integrat şi creditat, sfârşind cu metodologia de evaluare;  
 
• Reorganizarea şi modernizarea Disciplinei de Protetică Dentară;  
 
• Organizarea Fundaţiei „Sf. Apollonia”;  
 
• Organizarea Editurii „Apollonia”;  
 
• Organizarea work-shop-ului Israeliano-Român, 24-25 aprilie 2000.  
 
• Organizarea Platformei de pregătire practică a studenţilor, prin înfiinţarea unor noi Laboratoare, a Postului de Radio, de Televiziune, a revistelor cadrelor didactice și ale studenţilor;  
 
• înfiinţarea Institutului de Cercetări „Acad. Ion Haulică” şi a Institutului de Lingvistică  
 
Relaţii parteneriale cu universităţile din ţară şi străinătate  
 
Graţie Profesorului Vasile Burlui, Universitatea „Apollonia” a dezvoltat şi întreţinut relaţii parteneriale cu celelalte centre universitare:  
 
- din ţară: Facultatea de Stomatologie de la Iaşi este iniţiatoarea Consorţiului Facultăţilor de Stomatologie din România, realizat încă din 1999;  
 
- din străinătate: Germania, Freiburg, Universitatea Albert - Ludwig; Belgia, Universitatea Catolică - Louvain; Israel, Universitatea din Haifa, Universitatea din Telaviv; SUA University of Minnesota, School of Dentistry; SUA University of Louisville, School of Dentistry; Republica Moldova, Academia de Ştiinţe şi Universitatea din Chişinău.  
 
Noi recunoaşteri pe plan naţional şi internaţional a personalităţii Prof. univ. Dr. Vasile Burlui, în perioada 2010-2015  
 
• Membru de Onoare al „Academiei Balcanice Internaţionale de Ştiinţă, Cultură Liberă şi Dezvoltare Durabilă” de la Sofia, Bulgaria, 2011;  
 
• Membru titular al „Academiei Naţionale de Ştiinţe Ecologice” din Republica Moldova, 2011;  
 
• Diplomă şi Decoraţia aferentă a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, „pentru merite deosebite în efectuarea cercetărilor comune în domeniile ştiinţelor eco-socio-umane, pe ambele maluri ale Prutului”;  
 
• Vicepreşedinte al Congresului Spiritualităţii Româneşti, de la Alba Iulia, 2011;  
 
• Conferirea titlului de Preşedinte de Onoare al „Ligii Culturale Pentru Unitatea Românilor De Pretutindeni”, Departamentul Moldova, 2011;  
 
• Cetăţean de Onoare al oraşului Tg. Bujor, al Comunei Ipatele, judeţul Iaşi şi al Comunei Suceveni, judeţul Galaţi;  
 
• Membru de Onoare al Asociaţiei Sociologilor din Republica Moldova, 2013;  
 
• Membru al Asociaţiei Scriitorilor „Costache Negri”, din Galaţi;  
 
• Preşedinte de Onoare al „Ligii Culturale Române”, Departamentul Moldova, Iaşi.  
 
Comunicări, studii, articole din domeniul medicinei stomatologice, în perioada 2010-2015:  
 
Peste 60 de comunicări în sesiuni şi simpozioane din ţară şi străinătate.  
 
Peste 50 de studii şi articole publicate.  
 
*  
 
* *  
 
La calitățile profesorului univ. Dr. Vasile Burlui, de pedagog universitar de vocație și de om de știință redutabil, de valoare excepțională, unanim recunoscut în medicina națională și internațională, se adaugă aceea de om de cultură, scriitor și poet al plaiurilor moldave. Prin acest demers creator, Profesorul Vasile Burlui se înscrie în direcţia unor preocupări similare, ale personalităţilor ilustre, aparţinând Şcolii Medicale ieşene şi naţionale precum savantul Gr. T. Popa, redactorul coordonator al revistei „Însemnări Ieşene”, Dr. Vasile Voiculescu, eruditul Prof. Jules Niţulescu şi atâţia alţii. Să nu uităm că marele matematician, Prof. univ. Ion Barbu, a fost totodată, un strălucit poet al literaturii române - Dan Barbilian. Prin noua sa contribuţie în domeniul literaturii, al liricii româneşti, profesorul Vasile Burlui devine un reper, un model de magistru și mai elocvent, prestigios, demn de urmat de către discipoli, în sensul multidisciplinarității și multivalenței spiritului său creator.  
 
În volumele de poezii se resimte pregnant cultura vastă a autorului, îndeosebi acumulările inestimabile din Cultura antică, Filosofia antică, dar şi valorile Culturii naţionale, istorice şi religioase. Autorul ni se dezvăluie ca un împătimit iubitor al naturii, al anotimpurilor, ceea ce explică, poate, şi concepţia sa ecologică, receptivitatea sa faţă de cercetarea ştiinţifică, vizând căile şi mijloacele de salvgardare a Mediului ambiant, de limitare a consecinţelor nocive ale Crizei ecologice mondiale. Dar tematica dominantă a poeziilor Profesorului Vasile Burlui este expresia sentimentelor sale de durere, de suferinţă, pentru pierderea fiinţei atât de mult iubite, a partenerei sale de viaţă, trecută prematur la „Cele Veșnice”.  
 
Poeziile sale sunt adevărate bijuterii, ce aparțin de acum zestrei limbii și literaturii române. Ele reflectă o lirică a măiestriei artistice a profesorului Vasile Burlui, sunt pline de candoare sentimentală, îl dezvăluie pe autor în vibrarea profundă a corzilor sale muzicale, literare.  
 
*  
 
* *  
 
Dar pentru a reveni la calitatea sa cu care s-a impus în lumea ştiinţifică, aceea de medic şi profesor, trebuie să remarcăm că, dincolo de studiile şi cercetările de specialitate, ceea ce a creat, cu precădere în ultimele două decenii, este interesul pentru tânăra generaţie, pe umerii căreia stă viitorul neamului, pentru care a construit un nou aşezământ universitar, la Iaşi. Dându-i numele după acela al multor cetăţi din Grecia Antică, dedicate lui Apollo, care în mitologia elenă era zeul zilei, al luminii şi al artelor, protector al poeziei şi al muzicii, personificare a Soarelui, Universitatea „Apollonia” se doreşte un templu al iluminării şi artelor, al desăvârşirii intelectuale şi spirituale. Aici, în moderna instituţie de învăţământ superior, vin să se adape de la izvorul ştiinţei şi moralei studenţi din ţară, din Basarabia, Bucovina, din alte colţuri ale lumii locuite de români desțărați. Este motivul pentru care Congresul Spiritualităţii Româneşti și Liga Culturală Română au adăugat la recunoaşterea de care profesorul, cercetătorul şi medicul Vasile Burlui se bucură în Franţa, Italia, SUA, Grecia, Republica Moldova şi în alte ţări, alegerea sa ca Vicepreședinte al acestor societăți, organisme cultural-patriotice, tocmai pentru a da perspectivă acţiunii sale de promotor al Culturii şi Știinţei Românităţii, de militant neobosit pentru promovarea și afirmarea idealurilor naționale, a conștiinței Unității Naționale a Românilor.  
 
Despre activitatea sa complexă, medicală-ştiinţifică, didactică-formativă, educaţională, literară s-a scris în decursul vremii şi alte noi file din portretul acestei personalităţi se vor adăuga în viitor. Nu ne propunem acum să facem o prezentare minuţioasă a acestor valenţe. Ne facem însă o nobilă datorie să-i aducem un meritat omagiu, cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la înființarea Ligii Culturale Pentru Unitatea Românilor De Pretutindeni, acestei distinse personalități românești, care s-a impus în lume, contribuind la imaginea adevărată a țării, imagine pe care ne dorim să o impunem nu numai în Uniunea Europeană.  
 
Se cuvine să-i mulțumim Domnului Prof. univ. Dr. Vasile Burlui pentru sprijinul multivalent acordat Departamentului Moldova al Ligii Culturale Române, în realizarea proiectelor și activităților sale între anii 2010-2015.  
 
Domnia Sa a participat efectiv, cu lucrări științifice, comunicări și referate la Simpozioanele, Sesiunile și Congresele „Ligii Culturale Române” organizate la Alba Iulia, Iași, Chișinău, Bacău, Galați, Suceava. De asemenea, a acordat un sprijin multivalent conducerii Departamentului „Ligii Culturale Române” din Moldova, în publicarea revistei „Convergențe Spirituale Iași-Chișinău”, care reunește „în cuget și simțiri” pe românii de pe ambele maluri ale Prutului. Nu în ultimul rând, Prof. Vasile Burlui, Președintele Universității „Apollonia”, din generozitate și spirit patriotic românesc, a oferit ospitalitate „Ligii Culturale” din Moldova în spațiile Universității sale.  
 
Îi mulțumim cardinal!  
 
Referinţă Bibliografică:
Profesor univ. Dr. Vasile Burlui de Acad.Ctin Marinescu,scriitor Ion Holban / Pompiliu Comsa : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1720, Anul V, 16 septembrie 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Pompiliu Comsa : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Pompiliu Comsa
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!