CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Versuri > Spiritual >  

Cuv.Atanasie Atonitul

 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
În Cetatea Trapezunt, când era la-Împărăție  
Împărat Nichifor-Focus, s-a născut Aveamie !  
De neam bun şi crescut bine, în mediu evlavios  
De copil iubeşte cartea si-Învățătură lui CHRISTOS !  
 
Învață ştiințele vremii ; dar nevrând vre-o Dregătorie  
În Mânăstirea Chiliman, intră în Călugărițe,  
Pe un Munte-n Asia ; Egumen, era Mihail  
Bun Îndrumător spre Ceruri, supranumit şi "Malein"  
 
Ce l-a tuns în Monahism, fecior şi în sărăcit  
Si-n ascultare-n orice vreme, sub numele-Atanasie !  
A scris cărți de trebuință, pentru credinciosul om  
Dar nevrând cinste pentru asta, a mers pe Muntele A ton !  
 
Slujit-a unui bătrân pustnic...vrând un Locaş să construiască  
Cere ajutor lui Focus, din Vistieria-Împărătească  
Si-o Casă-A DOMNULUI frumoasă, ori grija Împăratului :  
C-un Hram prea drag creştinilor, în cinstea Maicii DOMNULUI !  
 
Chilii şi case pentru frați, Milostiv, a Dăruit  
Şi-o Lavră pentru nevoințe, Monahilor a construit  
Cu 6 Frați fiind pe schemă (o boltă de modificat...)  
Luau moartea Mucenicească, sub bolta care s-a surpat...  
....................................................  
Cuv.Sisoe.  
 
Smerit şi în Rugăciune, Sisoe mers-a în pustie  
În Țara Egiptului, arzând pentru Ortodoxie,  
Unde Antoine cel Mare, pe Munte s-a nevoit  
C-o viață ca şi de Înger, DUMNEZEU l-A Dăruit  
 
Putem citi în Patetic : MinunileSăvârşite  
De DOMNUL nostru prin Sisoe, sufletelor Pocăite  
Văzut-a prin Vedenie : Îngerii, DOMNUL Ceresc  
Care i-A dat ce-am vrea şi noi : sfârşit frumos şi Creştinesc !  
......................................................  
Sf.M.Mc.Chiriachi.  
 
Sub Dioclețian trăiau Dorotei şi Evsevia  
Care pentru-n rod în pântec, Rugau continuu Pronia  
Şi promis-au Cerului, prin Sfânta Afierosire  
Pruncul ce vă fi să vină, s-ajungă în a Sa Slujire !  
 
Născută Duminică, Chiriachi au numit-o  
Şi pentru DOMNUL, fecioară, prin Credință au păzit-o  
Pentru că au fost pârâți, prigonitorii i-au legat...  
În lanțuri pe părinții fetei, la Militina, i-au mutat  
 
Iar pe frumoasa Chiriachi, legată-n Nicomidia  
La Galeriu s-o convingă, să lepede Ortodoxia  
Cu toiege, pân' la moarte, bătută...nu s-a văietat  
Şi Credința ei cea Dreaptă, o clipă n-a ajutat  
 
Au dat-o lui Ilarion (în Bitinia Dregător)  
Venit ca s-o judece, în capiştea idolilor...  
Printr-o Minune din Ceruri, Pământul s-a cutremurat  
Şi a murit Ilarion ; iar idolii, s-au sfărâmat  
 
Adus-au un alt Dregător ce-a vrut s-o arunce-n foc  
Dar ploaia mare din Ceruri, opri satanicul joc  
Văzând-o prigonitorii, că este nevătămată  
La fiarele sălbatice, spre moarte fu aruncată...  
 
Dar simțindu-i Sfințenia, pe dată s-au îmblânzit  
Şi gudurându-se în juru-i, ca nişte miei au devenit  
Mulți păgâni s-au tot mirat, de Minunea ce-au văzut  
Şi în CHRISTOSUL Învierii, deândată ce-au crezut  
 
Dregătoru-a poruncit : să fie scoasă din Cetate  
Şi prin tăiş de sabie, să aibă parte de moarte...  
Cerut-a celor ce-au crezut, cu drag şi toată stăruință  
În public să îşi afirme, c-au ales Veşnic, Credința  
 
Apoi, către DUMNEZEU, Rugându-se s-a culcat  
Pe Pământ...iar sufletul, spre Cer Veşnic şi l-a dat  
Ostaşii văzând-o moartă, cu temere s-au mirat  
Auzind si- un Glas Divin, ce peste ei a turnat :  
 
"Maririle lui DUMNEZEU, mergând, Propovăduiți !"  
Călăii în Mărturisire, spre CHRISTOS veneau măriți !  
DOMNULUI I Se cuvine, Slava şi Împărăția  
Pe care o s- o vedem, de nu lăsăm, Credincioşia !  
........................................................  
Cuv.Toma.  
 
A fost ostaş în multă cinste, că a luptat cu vitejie  
Şi-a biruit duşmanii-n lupte, ori pentru marea bogăție  
Apoi într-o Mânăstire, în sărăcie şi smerit  
Şi-n ascultare frățească, în DOMNUL s-a Călugărit  
 
A fost pe ulițe în sate, pe străzile de la oraş  
Să-i cerceteze ca IISUS, pe suferinzi, sau nevoiaşi  
Ca Ilie spre Carmen, fost-a şi el îndreptat  
Spre Malo, care-i alt Munte, unde-a muncit şi s-a Rugat !  
 
Cerul l-a descoperit, oamenilor ca Lumină  
Iară cei întunecați, prin Toma, la IISUS să vină !  
Minuni prin el făcut-A DOMNUL : luând orice suferință  
Celor bolnavi sau întristați (dacă şi ei, aveau Credință !  
Duhurile lui Satana, CHRISTOS prin el le-A izgonit  
Auzindu-i Rugăciunea de părtăşie-n chip smerit !  
........ ..............................................  
Sf.Mc.Procopie.  
 
Din credinciosul H ristofor si- ateea Teodosia  
Născutu-s-n Ierusalim, pruncuțul Neania  
După moartea tatălui, mama, păgân l-a educat  
Dar el, Filosofia greacă, isteț la minte, a-nvățat !  
 
La vârsta desăvârşirii, mama ostaş şi l- a dorit :  
Şi în Alexandria, Dregător a fost numit !  
Cu 200 de oşteni, din poruncă-Împărătească  
Mergea să caute creştini, la moarte să-i osândească...  
 
Un Glas A zis : "-Neania !" "-Arată-Te, de m-ai strigat !"  
Şi-n Chipul cristalului, o Cruce i s-a arătat !  
"-EU sunt CHRISTOS Cel Răstignit, ce din morți am Înviat  
Şi la TATĂL Meu Ceresc, la Dreapta Lui, m-am Înălțat !"  
 
Şi Taina Credinței Drepte, pe Neania l-A învățat  
Iar în Numele TREIMII, Procopie s-a Botezat !  
Întors fiind la Schitopolis, cerut-a unui argintar :  
O Cruce cu 3 icoane, la fel ca primul exemplar !  
 
Dar păgână mamă l-a pârât, la Dregător, că e creştin  
Şi-n Cezareea Palestinei, fu cercetat de Paulin  
Nimic la idoli n-a jertfit ; şi cumplit l-au torturat  
Deşi aproape omorât, l-au mai şi întemnițat...  
 
Pentru că trimis din Ceruri, un Înger l-a vindecat  
Mulți păgâni şi mama sa, lui CHRISTOS s-au Închinat !  
Păgâni ce s-au întors, la CHRISTOS Cel Înviat  
Primit-au Ucenicia, când capetele le-au tăiat...  
 
Procopie, scos din Cetate, să fie executat  
Pentru sărmani, cei în primejdii, să fie-n pază, s-a Rugat !  
Sub sabie şi-a plecat capul : smerit, cu toată Bucuria  
Dându-şi sufletul la DOMNUL, EL dându-i M ucenicia !  
........................................................  
Sf.Mc.Epictet şi Astion.  
 
E pictet şi Action,- născuți în Mica Asie,  
Dar au trăit mai multă vreme, la noi în Mica Scyție !  
E pictet, fiu de creştin, crescut cu evlavie  
În multă dragoste de carte şi râvnă-n Evanghelie !  
 
Iubind viața mai retrasă, a ales Călugăriță  
În Asia-ntr-o Mânăstire, lângă Cetatea Frigia.  
Ca Preot al lui CHRISTOS, a lucrat neobosit  
Şi mulți păgâni din Frigia, prin Botez i-a convertit !  
 
Pe Astion ca Ucenic, Scriptura l-a învățat  
Şi după ce a trăit Crezul, în apă l-a Botezat !  
Era fiul lui Iulian (om cu stare, Senator)  
Dar a ales Călugăriță şi pe IISUS Bunul Păstor !  
 
Minuni mari prin E pictet, A făcut DOMNUL CHRISTOS :  
Vindecând ologii, orbii ; şi duhurile rele-A scos !  
Apoi în Scoția Mică, la Halmiris în Cetate  
Ducând Cuvântul DOMNULUI, făcut-au o comunitate.  
 
Latronianus, Guvernatoru', dorind să fie prea zelos  
I-a chinuit cumplit s-absurd, Credința Dreaptă în CHRISTOS !  
Văzând că după 4 zile, Credința nu şi-au lepădat  
I-a judecat Vigilantius, care crezând, s-a creştinat !  
 
Şi-a mers la ei în temniță, cerând cu mare Bucurie  
Să fie însemnat de-a Pururi, cu Viață întru Veşnicie !  
E pictet : "-Suntem c reştini !" (a 5-a zi de judecată)  
Latronianus : "-Orice rană, în sate şi-n oțet, frecată !"  
 
Prin Minunea Cerului, au rămas nevătămați  
Şi-au rămas 30 de zile, nevăzuți şi nemâncați...  
Un străin îi spuse mamei (ea-şi dorea M ucenicia !)  
Care-mpreună cu soțul, au venit în Scoția.  
 
Urmat-a altă judecată...Şi iarăşi nu s-a lepădat  
În ziua 8-a lu' Cuptor, capetele le-au tăiat...  
Părinții şi Vigiliantus, evlavios, i-au îngropat  
Cu prietenii şi rudele, în CHRISTOS s-au Botezat !  
........................................................  
Sf.Sfințit Mc.Pangratie, Episcopul Taorminei.  
 
Cu tatăl la Ierusalim, când a devenit bărbat  
După ziua Cincizecimii, TREIMEI s-a Închinat !  
A cunoscut Sfinții Apostoli ; de Petru, mai apropiat  
Ce l-a învățat Scriptura şi apoi, l-a Botezat !  
 
Pentru Taveromenia, Sfântul Petru, l- a Sfințit  
Iar Pangratie, cu râvnă, Credința a răspândit !  
A adus roadă bogată, pentru IISUS Cel Înviat  
Că şi pe Bonifatie (Dregător), l-a Botezat !  
 
Un Locaş de Închinare pentru creştinul cel smerit  
Din dragoste pentru CHRISTOS, cu multă râvnă a zidit !  
Dar n-a avut în insulă, doar c reştini Închinători  
Că unii păgâni rămas-au, pentru idoli, jertfitori...  
 
Plecând Bonifatie, păgâni l-au pândit şi prins  
Şi cu plăcere Diavolească, l-au chinuit şi l-,au ucis...  
Doar trupul său a mai rămas, în astă lume pământescă  
Sufletul său e cu DOMNUL, prin moartea Mucenicească !  
........................................................  
Sf,45 de Mc.din Nicopole.  
 
În Armenia-n Nicopol  
, în vremea lui Licinius  
Era prins şi omorât, orice creştin al lui IISUS...  
Prigonitorii se uimeau  
: în loc să fie în scădere  
Numărul creştinilor, era tot în creştere !  
 
Şi Căpetenii au crezut : Leonte, Mavrichie  
Alături fost-a Daniil şi mai ales Antonie !  
Alături de alți "patruşunu", chinuri multe-au suferit  
Fără cea mai mică teamă, prin Rugăciune şi smerit !  
 
Fost-au aruncați pe foc...Şi arşi până au murit  
Şi în cea din urmă clipă, pe DOMNUL Slavei, L-au Slăvit !  
Trupurile în cenuşe...sufletele, Sus în Cer  
Iar fiecare dintre ei, e lui MESIA, Mesager !  
.......................................................  
Sf.M.Mc.Eufimia.  
 
În Bitinia-n Calcedon, Eufimia s-a născut  
Şi tot acolo lângă Bosfor, în Credință a crescut !  
Tatăl era Filofron, Teodosiana, mama ei  
Şi-au învățat-o pe fetiță, să nu se închine la zei !  
 
Şi-a-nchinat viața lui CHRISTOS, definitiv, în feciorie  
Trasă pe roată-n multe chinuri, rămas-a în Ortodoxie !  
Dată la fiare, arsă-n foc, a luat moarte Muceniceascâ  
Şi de atunci este în Ceruri, DOMNULUI să ÎI Slujească !  
 
 
Prof. Tlg. Paulian Buicescu, membru al LSR Fil. Olt și UZPR (Rev. „Confluențe literare”, „Cultura vâlceană”, „Povestea vorbei”, „Mirajul Oltului” ș.a.).  
Referinţă Bibliografică:
Cuv.Atanasie Atonitul / Paulian Buicescu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1654, Anul V, 12 iulie 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Paulian Buicescu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Paulian Buicescu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!