CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Versuri > Spiritual >  

Sf.Ier.Niceta de la Remesiana

 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Niceta daco-romanul, Episcop la Remesiana
Cetate a lui Traian, în Dacia Mediterana ;
(Este pe râul Nisava : Bela-Palanka, sat sârbesc
Urmașul acelei Cetăți, cu un nucleu pur românesc !)  
 
În prima parte-a vieții sale, fu-n Roma și-n Campania ;
Apoi venit-a la Niceta, fiindcă trăia Ortodoxia !
Sfântul Paulin de Nola, a scris de el foarte frumos :
Cum pe păgâni și pe tâthari, i-a câștigat pentru CHRISTOS !  
 
Pe cei care trăiau în munți : cunoscuți ucigători,
I-a convertit în oameni pașnici și în Credință , trăitori !
Și L-au Slujit pe DUMNEZEU, în lume sau în Mânăstire
Prin Niceta, Metanoia, le-a transpus gând bun în fire !  
 
Făcut-a Evanghelizare în limba cultă, latinească
În Dacia Mediterana, ca lumea să se Sfințească !
Sub DUHUL, Sfântul Niceta, a mers în Dacia cea Mare
Și-a convertit pe mulți păgâni, prin Sfânta Cerului Lucrare !  
 
Lăsă Scrieri : simple, clare, ce în latină-au fost păstrate
Realizând romanizarea, poporului în unitate !
Vizat-a continuitatea, etnică, daco-romană
În jurul Danubiului și-n Dacia Mediterană :  
 
"Despre robii DOMNULUI, și-ale lor bune privegheri"
"Despre folosul Psalmilor, în frumoasele Cântări !"  
 
"Cărticele de-nvățare"(un "Catehism pentru Botez")
Ce-ncepe cu ABCED-arul, spre viața trăită, în Crez !
"Ce poate fi mai bun în lume, ca omeneasca hotărâre :
S-ajungi din păgân-creștin, prin Divina convertire ?  
 
Prin Jertfa Sângelui pe Cruce, s-ajungi Drept din păcătos
Din rob-liber, dușman-prieten și să rămâi lângă CHRISTOS ?
Apoi și moștenitor, la Cereasca-Împărăție
Cu Sfinții și Îngerii, la Divina Liturghie !  
 
Din texte Scripturistice, pe-a morții și-învierii temă,
Remarcabil prin sinteză, a spulberat orice dilemă !
Alegerea o are omul : prin gând curat, frumoase fapte
La care n-așteaptă răsplată, dar fi-va fi scris în Cer în Carte !"  
 
Ne-a dat și "Învățături, din viața Liturgică"
Spre-o bună cunoaștere și o trăire practică :
"De suntem la Rugăciune, din suflet toți să ne Rugăm !
Iar când la Strană se cântă, toți creștinii să cântăm !  
 
Când (Lectorul) din Cazanii, tâlcuirea ne citește
Creștinii din Adunare, s-asculte în liniște !
Dacă un creștin se-ntâmplă, să vină cu-ntârziere
Să dea Slavă DOMNULUI și să-I ceară Înfiere !  
 
Se-nseamnă cu semnul Crucii, în DUH și-n Adevăr se-nchină
Celui ce ne ține-n viață, scoși din beznă, în LUMINĂ!"  
 
"Pe Tine DUMNEZEULE, pe Tine Te lăudăm"
Cântare Liturgică, ce ne-a lăsat-o să cântăm !
În anul 414, Sfântul Niceta s-a sfârșit...
Și mulți din Creștinătate, din inimă l-au Cinstit!  
 
Scrisori către macedoneni, a trimis Niceta-Sfântul
Cum scrie Inocențiu-al Romei, de cel ce-a rodit Cuvântul !
Iată ce ne-a lăsat scris, omul Vasile Pârvan,
Istoric-Arheolog și Academician :
"A fost adevărat Apostol poporului daco-roman
Ce s-a născut creștin în spațiul, carpato-danubian !"  
 
Părintele-Profesor Coman : "Ortodoxia Românească
Primi Credința și Doctrina, geto-dacă, strămoșască,
Ce ne-a venit prin generații, spre generații următoare
Cum ne-a lăsat Sfântul Niceta : clar și fără de schimbare !  
 
Dulceața Cazaniei, cuvântul privighetoare,
Tot de la Sfântul Niceta, ar fi, din a sa Lucrare !
Câte-a lăsat Sfântul Niceta, pentru Drepții-închinători
Cu o Cinstire din conștiință, îi suntem tot mai mult datori !  
 
 
................................  
 
Sf.M.Mc.Fevronia.  
 
La granița perșilor, cu invincibilii romani  
În Mânăstirea Nisibi, la doar 20 de ani,  
A intrat Fevronia ca tânără Monahie ;  
Vriena-i era mătușă-Egumen peste Stăreție !  
 
Era frumoasă peste fire ; iar în viața sihăstrească  
Era smerită și-nțeleaptă, dar însetată să citească.  
Dioclețian, satanic, pe Selin crud Dregător  
L-a trimis cu ostășime, asupra creștinilor...  
 
Creștinii înspăimântați, să se-ascudă au fugit...  
Iar 50 de călugărițe, chiliile și-au părăsit...  
Fevronia, fiind bolnavă, alături cu două surori  
Și cu Stareța Vriena, au suferit multe orori...  
 
Selim, avea ca nepot, pe Lisimah fiu de creștină  
Ce-l sfătuia pe vărul Prim-Căpitan-să aibă Milă !  
Ostașii cu topoarele, Mânăstirea-u atacat  
Dar Căpitanul Prim, oprindu-i, cu asprime i-a certat !  
 
Aveau poruncă să ucidă, pe oricine-n Mânăstire  
Pe toate Monahiile, din pricini de Mărturisire...  
Le-au dus legate la Selin : Vriena și Fevronia  
Alături de Tomaida și de sora Ieria...  
 
Cele 3 în Rugăciune, Rugau Cerul, Pronia  
Să-i dea tărie, să n-abjure-Crucea ei-Fevronia !  
Goală, deasupra unui foc, cu ulei mult ațâțat...  
4 oameni cu toiege  
 
Carnea-nsânge-au sfărâmat...  
Cu torțe ars, trupul pe lemn, în popor l-au spânzurat  
Picioarele, limba și sânii și mâinile i-au tăiat...  
Cu sabia i-au tăiat capul...Lisimah a plâns cu-amar,  
 
Pe ea, dar și pe unchiul său, ce s-a purtat ca un tâlhar...  
Lisimah și vărul Prim, Credința și-au Mărturisit  
Și Botezându-se în apă, buni creștini au devenit !  
Selin și-a ieșit din minți : spre Cer privind, el a urlat  
 
Cu capu-n stâlp de marmură, un suflet negru-a lepădat...  
Iar trupul Fevroniei, la Mânăstire a fost dus  
De Lisimah, să afle lumea, că e Mireasa lui IISUS !  
Monahi, Episcopi și popor, prin laude, Cântări creștine  
Au înhumat trupul ce e, Model de Jertfă pentru-oricine !  
........................  
 
Cuv.David din Tesalonic.  
 
Locul natal, Tesalonic ; încă din a sa pruncie  
Și-a ferit trupul de ispite, c-un suflet plin de curăție !  
S-a scris că trupul său avea, ceva Sfânt și Îngeresc  
Strălucind ca un luceafăr, peste ce e pământesc !  
 
Averea de la părinți, săracilor a dăruit  
Și la Cunuliaton, în Obște s-a Călugărit !  
A dus viață de-nfrânare : smerit, în Post și Rugăciune  
Ferindu-se de ispite, care duc la-ntinăciune !  
 
Știa că traiu-mbelșugat, aduce-n suflet trândăvie  
Iar lauda nemeritată, întunecă și-i dă trufie...  
Și omul devine pradă...binele nu mai gândește  
Iar faptele cele bune, din fașe le risipește...  
 
Din "Viețile Sfinților", cu multă râvnă el citea  
"Necredincios și slab în suflet...", aspru de tot se osândea !  
Având Modele: "Stâlpnicul" și pe "Simeon cel Sfânt"  
Și-a făcut cuib într-un migdal, să se desprindă de Pământ...  
 
Răbdând ploi, geruri, arșițe, de-acolo Binecuvânta :  
Să vină omul la Credință ! iar alteori, îl îndrepta !  
După cei 3 ani Monahii, o chilie i-au zidit  
Și de-acolo Pelerinii, spre Cer i-a povățuit !  
 
Apoi spre Constantinopol, Cetatea sa l-a Mandatat  
Să meargă la Justinian, pe vremea 'ceea, Împărat !  
L-a uimit cu-nțelepciunea și Crezul să de necurmat  
Iar dorințele Cetății, cu mult respect le-a aprobat !  
 
Pentru tesaloniceni, cu mulțumire s-a întors !  
Dar pe drum la-ntoarcere...s-a stins, trăind pentru CHRISTOS !  
Ca și tesalonicenii, care-l iubesc și-i dau Cinstire,  
Să zicem și noi din suflet : "Veșnica lui Pomenire !"  
.........................................  
 
Cuv.Samson.  
 
Neam cu Constantin cel Mare, la Roma Samson s-a născut  
Și în Credința cea Creștină, ca de la sine, a crescut !  
A împărțit săracilor, averea ce i-a rămas;  
Robilor dând libertate, dar și locuri de pripas.  
 
Viețuia ca isihast și era tare bucuros  
Că găzduind și dând mâncare, ÎL Slujește pe CHRISTOS !  
Apoi la Constantinopol, găsi o casă mai smerită  
Pentru orișice persoană, cu nevoi, sau necăjită.  
 
A deprins doftoricicirea ; ajungând Doctor iscusit,  
Ca și IISUS, din dragoste, pe mulți i-a tămăduit !  
"Cea mai mare desfătare, care sufletu-mi încântă,  
Este să-L cunosc pe DOMNUL, prin Scriptura Sa cea Sfântă !  
 
Atunci Patriarhul Mina, pentru tot ce-a auzit,  
Prin Taina Hirotoniei, pe Samson, Preot l-a Sfințit !  
Când cu drag pe Împăratul, de-o boală grea l-a vindecat  
Banii primiți ca răsplată, Preotul i-a refuzat !  
 
Și a cerut : pentru sărmani și flămânzi să construiască  
Două case : una-gazdă și-n alta să tămăduiască !  
Întocmai făcu-Împăratu' ! și-l puse chivernisitor  
Peste 'cele-așezăminte, omului de ajutor.  
 
A răposat la bătrânețe...un bun exemplu pentru noi  
Să ajutăm omul bolnav și pe cel ce e-n nevoi !  
De-aceea este Sfânt în Ceruri : pentru că tot ce-a vindecat  
Sau i-a oferit sălaș, era IISUS Cel Înviat !  
 
Prof.Tlg.Paulian Buicescu, Lic.Thg. de Ind.alim.Izvoarele, Jud.Olt, membru al L.S.R.Fil.Olt și al Cenaclului de Literatură și Jurnalism "Dumitru Caracostea" & UZPR (Revistele: "Mirajul Oltului", "Confluențe Literare", "Povestea Vorbii", "Cultura Vâlceană" ș.a. ) & U.S.E. & U.A.P.  
 
Tehnoredactare, Ing.Maricela-Paraschiva Buicescu.  
 
 
 
Referinţă Bibliografică:
Sf.Ier.Niceta de la Remesiana / Paulian Buicescu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1639, Anul V, 27 iunie 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Paulian Buicescu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Paulian Buicescu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!