CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Impact > Relatare >  

CRONICA LA PROPRIA LANSARE DE CARTE
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
CRONICA LA PROPRIA LANSARE DE CARTE  
  
  
  
Într-o minunată zi de toamnă târzie - vineri, 7 noiembrie 2014 - soarele a zâmbit din tot "sufletul" Măriei Sale, POEZIA, de "43" de ori în "limba noastră-i o comoară", cum ne convinge marele nostru Eminescu, dar şi în minunata "limbă" a lui Baudelaire, tot de atâtea ori pentru că adevărată este înfrăţirea Comunei PĂDURENI, judeţul Vaslui, cu unele dintre comunele Franţei, Elveţiei şi Belgiei. Cu alte cuvinte, aşa trebuie să fie şi poezia. Am zis!  
  
Astfel, după cum prea bine spunea şi marele nostru Lucian Blaga, "Veşnicia s-a născut la sat", eu spun: m-am născut cu satul în suflet şi aşa voi muri!  
  
Mă exprim aşa pentru că am acest gând în minte, dar şi inima înecată în emoţii, fiind atât de dificil să-ţi pui sufletul pe tavă în faţa celor care ţi-au fost profesori, a celor cu care ai crescut, a celor ce te doresc să fii un exemplu pentru elevii instruiţi de ei, care, văzându-te şi auzindu-te, îşi vor dori şi vor putea să-şi împlinească visul de a scrie…versuri, proză,…să scrie.  
  
Aşadar, încărcată cu acest arsenal de gânduri şi însoţită de patru domni de toată isprava, cu vârste între 4 şi 69 de ani, în ordinea descrescătoare a vârstei, domnul Marian MALCIU autorul uneia din prefeţele volumului « 43 », vice-preşedintele Flialei Olt a Ligii Scriitorilor din România, sosit din îndepărtata Slatină pentru a prezenta publicului acest volum de debut, Ovidiu Trifan - soţul meu, Maricel Diaconu - colegul ce ne-a condus cu maşina de la Iaşi la Pădureni şi fiul său Marian Diaconu, o năzbâtie de copil ce şi-a asumat rolul celui responsabil cu buna dispoziţie, reuşind să ne scoată, cu nevinovăţia lui debordantă şi incapacitatea de percepere a stresului, pe noi adulţii, din crisparea emoţiilor şi a gândurilor, pentru lucrul bine făcut.  
  
Ajunşi în Pădureni în jurul orelor 11.00, am fost întâmpinaţi de cel mai modest şi mai ospitalier OM, de primul gospodar al comunei, cel ce administrează destinele locuitorilor acestei comune, încă din anul 1990.  
  
Am fost primiţi şi conduşi în camera de oaspeţi de la Centrul Cultural al comunei, apoi invitaţi într-un tur de onoare în incinta acestuia. Ce a urmat ne-a tăiat respiraţia, lăsându-ne muţi de uimire, pe mine mândră că sunt fiica comunei, surprindere pentru ceilalţi, neaşteptându-ne la o asemenea zestre de costume populare complete, despre care, cu modestia-i caracteristică, domnul primar Temistocle Diaconu, căci despre Domnia sa este vorba, ne povesteşte, indicându-ne maşina de cusut, că aici se execută toate reparaţiile acestor costume folosite de câteva generaţii de prestigiosul şi renumitul ansamblu „Stejărelul”, mai mult cunoscut în străinătate decât în ţară, înfiinţat în anul 1977 având ca şi conducător artistic pe acelaşi OM deosebit, despre care pot spune, doar, că este Omul ce sfinţeşte locul. Trecem în camera trofeelor şi premiilor adunate în timp de acest ansamblu, dar şi de către echipa de fotbal din localitate. Rafturi şi pereţi plini de diplome şi cupe care mai de care mai strălucitoare şi mai valoroase.  
  
În sfârşit, ajungem în sala în care urmează a avea loc lansarea volumului de debut „43”. O sală cu aproximativ 70 de scaune, curată, frumos aranjată, pe ai căror pereţi tronează, încrustate în lemn de stejar lăcuit, citate aparţinând celor mai mari valori ale culturii româneşti. Aflăm din cuvântul lui Eminescu: „Cultura sporeşte demnitatea omului”. Constantin Brîncuşi spunea: „Arta nu este o întâmplare”, iar Lucian Blaga a menţionat un mare adevăr: „Eu cred, că veşnicia s-a născut la sat”. În totalitate, de acord!  
  
O înregistrare pe telefon, în care fratele tatălui meu, Mihai Luncaşu din Ivăneşti, în vârstă de 92 de ani, recită poezia „Mama”, a lui Vasile Militaru, ne introduce în lumea poeziei, pregătindu-ne pentru ce urmează.  
  
Se serveşte o cafea pe terasa Centrului Cultural, se fac şi câteva instantanee, toamna zâmbindu-ne complice, arătându-şi bucuria, mulţumirea şi recunoştinţa pentru cele două poezii din volumul „43” ce-i sunt închinate: „Toamna” şi „Nostalgie de toamnă”.  
  
Timpul a zburat, ora 12.00 a sosit.  
  
Intraţi în sala de festivităţi, în doar câteva minute, invitaţii au ocupat toate locurile din sală. Cadre didactice din comună şi din municipiul Huşi, funcţionari publici din comună, elevi de la Scoală Gimnazială din comună, cu blânda şi binecuvântata prezenţă a trei preoţi: Preot Burlacu Claudiu Stefan din Parohia Ivăneşti (satul meu natal), Preot Petcu Daniel din Parohia Padureni şi Preot Macovei Vasile din Parohia Văleni.  
  
Într-o încărcătură emoţională extraordinară, în timp ce în sală se aşterne liniştea, o doamnă a sufletului meu, Doamna Profesor Tănasă Anica, un om ce a contribuit la modelarea şi formarea mea ca om, având-o profesor în Scoala Generală, nu o perioadă foarte mare, dar suficient cât să-mi rămână în suflet ca un profesor foarte bun, acum, rugată fiind să modereze evenimentul a acceptat fără a sta pe gânduri, începe cu un cuvânt de deschidere a evenimentului literar, prezentând cu blândeţe autoarea volumului de debut editorial şi invitaţii săi.  
  
Primul invitat să ia cuvântul este, cât se poate de firesc, amfitrionul nostru, organizatorul acestei lansări, fără care nu ar fi fost posibilă editarea volumului „43”, omul ce ştie foarte bine care este importanţa culturii, sprijinirea oamenilor care au interes pentru cultură şi încearcă într-un mod sau altul să se apropie de aceasta, pentru că dumnealui este Omul ce-şi hrăneşte sufletul cu seva culturii: Primarul comunei Pădureni, domnul Temistocle Diaconu.  
  
Având cuvânt deosebit pentru invitaţi şi în special pentru autoare şi volum, odată cu oferirea unui frumos buchet de flori, domnul Primar mai face o surpriză autoarei oferindu-i suport şi susţinere şi pe viitor în editarea şi lansarea următorului volum şi activitatea literară începută.  
  
Invitat să ia cuvântul, domnul Marian MALCIU – scriitor, prezent la Pădureni în calitate de invitat special pentru prezentarea volumului şi a autoarei, domnia sa oferă întâietate Preacucernicului părinte Burlacu Claudiu Ştefan, rugându-l să binecuvânteze cinstita adunare şi evenimentul literar.  
  
Se începe rostirea Rugăciunii de căpătâi, „Tatăl nostru”, toţi cei prezenţi unindu-şi glasurile cu ale părintelui, moment de mare emoţie şi împlinire. Apoi, părintele dă curs binecuvântării şi face vorbire despre autoare, despre felul în care aceasta este cunoscută din întâlnirile prilejuite de vizitele acesteia la casa părintească din satul natal. Cuvinte blânde, frumoase ce nu pot decât să o onoreze, să-i umple sufletul…  
  
Doamna prof. Tănasă invită din nou la cuvânt pe domnul Marian MALCIU, care vorbeşte publicului punctând, cu obiectivitatea şi siguranţa cunoscătorului, dragostea autoarei pentru satul natal, nostalgia şi dragostea pentru copilărie, pentru părinţi, pentru Dumnezeu şi pentru semeni, pentru ce înseamnă familia şi ce ar trebui să însemne, dragostea pentru natură, dar şi sensibilitatea şi tristeţea acesteia raportată la valorile pierdute. Spune domnia sa: „Autoarea nu scrie o poezie ermetică la care, pentru a o înţelege, trebuie sa vii cu dicţionarul…, fără a alerga după neologisme… Foloseşte o limbă curată, românească…”  
  
Mai apoi, într-o altă intervenţie solicitată, prezentând un C.V. literar al autoarei, domnul Marian MALCIU oferă, cu titlu de surpriză, în faţa unei asistenţe deosebit de atentă şi receptivă, un cadou ce reprezintă un alt debut al autoarei, de această dată într-un volum de proză „Dorul de-acasă”, antologie de aproape 500 de pagini, iniţiată, organizată şi realizată de Ion N. Oprea, apărută la Editura PIM IAŞI în 2014, alături de nume mari ale literaturii române contemporane şi aflată în bibliotecile şi librăriile ieşene.  
  
Au fost momente generatoare de o reală surpriză şi o încărcătură emoţională deosebită pentru autoare, urmat de un altul în care doamna prof. Tănasă Anica, un om deosebit de sensibil, care nu reprezintă doar profesorul celei în cauză, dar este şi consăteancă cu aceasta, avându-şi originile în acelaşi sat, IVĂNEŞTI, recită, cu glasul frânt de emoţie, una din poeziile cuprinse în volum, intitulată: „Satul meu bătrân”, transmiţând tuturor intensitatea momentului.  
  
  
  
După multe aplauze meritate, s-a dat cuvântul doamnei director al Scolii Gimnaziale din comuna Pădureni, fostă elevă a doamnei Prof. Tănase Anica, doamna Cătălina Ciulei, care a transmis câteva gânduri sincere, de mulţumire şi felicitări, preţuire, apreciere a evenimentului literar „de înaltă ţinută”, dorinţa de a da un exemplu în sprijinul educaţiei, „în spiritul valorilor adevărate”, prin invitarea unui grup de elevi la eveniment, oferind, totodată, un superb coş cu flori, din partea cadrelor didactice din comuna Pădureni, autoarei.  
  
Sub îndrumarea atentă a doamnei director Cătălina Ciulei şi a prof. de Limba română Marin Corina, a urmat un moment poetic cu elevi ai Şcolii Gimnaziale din Pădureni: clasa a V-a, Petraru Alexandra; din clasa a VIII-a, Samoilă Luisa, Pascal Maria şi Iftene Mălina, acompaniaţi la nai de către Cosmin Bejan, elev în clasa a IX-a, la Huşi. Moment profund! Copiii, prin inocenţa şi sensibilitatea vârstei, au dat suflet şi trăire reală versului adresat mamei “Sărut-mâna, măicuţă”, dar şi poeziei “Bătrân trist”, ce reprezintă o pildă, despre cum să NU ne purtăm cu părinţii noştri.  
  
Un alt invitat deosebit, căruia doamna Prof. Tănasă i-a oferit cuvântul, a fost Doamna prof. Elena Vlase Munteanu, care vine cu un discurs interesant, minuţios pregătit, după o analiză pertinentă, obiectivă asupra autoarei şi a scrierilor acesteia de pe internet şi care îi face deosebita onoare de a-i oferi o plachetă de versuri, intitulată „NUANŢE – POEZII”, precum şi o dedicaţie în versuri create special pentru autoare de către domnia sa :  
  
  
  
„De vrei să laşi o urmă pe pământ, o urmă-n sine,  
  
Pentru acei ce vor veni, ori pentru tine,  
  
Se pare că ai înţeles cum se cuvine…  
  
La Pădureni se va vedea cu mult mai bine,  
  
Mai clar, mai apăsat şi mai real…  
  
Chiar dacă uneori coboară ori cearcă-a se sui,  
  
Cuvintele cu urma ta s-or contopi,  
  
Da, se vor contopi deplin şi-or reuşi  
  
Ori urma să se contureze clară,  
  
Ori în uitare urma ta să piară,  
  
Ori cazul fericit şi ideal,  
  
Pe urma ta să urce deal cu deal  
  
Acei ce vin şi care înţeleg  
  
Că-n urma ta frumosul îl culeg  
  
Şi că le-ai înlesnit urcuşul spre frumuseţi mai noi  
  
Lăsând o urmă-n treacăt spre mâine şi apoi. »  
  
  
  
Fiind vorba de un volum bilingv româno-francez, autoarea beneficiază şi de onoarea de avea cuvântul doamna prof. de Limba Franceză, Geană Mariana. O voce plăcută, care conferă muzicalitate versului prin dulceaţa „limbii” lui Baudelaire, în versurile alese din poezia „O poveste”, dar şi din „Bucuriile vieţii”.  
  
Cu riscul repetiţiei, dar aşa se întâmplă când Dumnezeu te binecuvântează cu oameni deosebiţi în preajma ta, oameni minunaţi care doresc să-ţi fie aproape pentru a te onora cu prezenţa lor în astfel de momente şi a-ţi binecuvânta cu o vorbă sau o expresie bună activitatea, într-o etapă importantă din viaţa ta. Această onoare o primeşte autoarea din partea Preacucernicului părinte Petcu Daniel din Parohia Pădureni care rosteşte prin cuvântul luat, cuvânt bun, cuvânt de binecuvântare, de încurajare şi întărire.  
  
Un moment de respiro, un moment menit să mai scadă intensitatea emoţiilor, care depăşiseră orice limită legală admisă, a fost acela în care doamna Prof. Tănasă Anica, moderatorul evenimentului dar şi al emoţiilor (fiind domnia sa un monument de emoţie alături de autoare), a invitat-o pe doamna prof.( engleză) Dăscălescu Dorina (poeta Aura Dan), cu un recital extraordinar, Ion Creangă, prin care a reuşit să descreţească, folosind la maxim comicul situaţiei şi spontaneitatea-i nereţinută, dar şi prin „dulcili grai moldovinesc humuleşteano-huşean”, frunţile tuturor celor prezenţi.  
  
Dar cum nu-i de şagă şi moldoveanu când glumeşte-glumeşte, dar îndată se întoarce la lucruri serioase, noi ne-am întors printre emoţii şi vorbe pline de suflet, de această dată primind cuvântul o altă persoană dragă mie: doamna învăţător Viorica Lazăr, acum pensionară, dar care, deşi nu mi-a fost mie învăţător, are generaţii întregi de elevi cărora le-a purtat mâna la primele litere şi care se face mesagerul soţului dumneaei, Lazăr Gheorghe, care mi-a fost profesor şi a cumnatei sale Constanţa Lazăr care mi-a fost dirigintă şi foarte dragă.  
  
Spunea dumneaei: „citind versurile, am realizat faptul că întotdeauna am avut aceste trăiri redate de autoare, dar nu le-am dat glas”.  
  
Un moment deosebit, o surpriză minunată pregătită de către amfitrionul, organizatorul şi de această dată mentorul, coordonatorul artistic al prestigiosului Ansamblu “STEJĂRELUL” din comuna Pădureni, domnul Primar Temistocle Diaconu, ne-a pregătit un program artistic sub forma unui plăcut buchet de melodii, susţinut de un grup de instrumentişti aparţinând ansamblului, cu participarea următorilor: Bejan Cosmin, Munteanu Mihai, Sava Bogdan, Ciolan Florin, Iftene Andrei şi Balaban Andrei, sub îndrumarea directă a domniei sale.  
  
În finalul evenimentului, care se pare a oprit timpul în loc, autoarea, cu sufletul la vedere, adresează mulţumiri tuturor celor ce au onorat-o prin prezenţă, cunoscuţi şi necunoscuţi, dar şi celor ce nu au putut să o facă dintr-un motiv sau altul, dar au ajutat-o la un moment dat, încurajându-i demersurile de a pătrunde pe acest tărâm minunat, nu foarte uşor şi care necesită seriozitate.  
  
Mulţumiri îndreptate şi dragilor părinţi Traian şi Ghena Luncaşu, cărora le închin acest volum! Sărut-mâna măicuţă! Dumnezeu să te ierte, tătăl meu! M-aş fi bucurat nespus să-mi fiţi alături!  
  
Cu sufletele pline şi cu un “43” cu autograf personalizat, până la următorul volum, oaspeţii mei dragi au plecat unul câte unul.  
  
Dar surprizele nu s-au încheiat aici. Un bun gospodar nu se dezminte niciodată şi la Pădureni este acel gospodar. Domnul Primar a întins masa ospitalităţii şi a generozităţii, la o ciorbă de văcuţă fierbinte, cu ardei prichindei, câte o friptură de pasăre cu cartof natur şi murături asortate şi nu putea lipsi nici plăcinta învârtită coaptă la cuptor cu lemne, toate stropite cu ţuică bogată-n grade şi un vin curat de podgorii.  
  
  
  
Vă mulţumesc din tot sufletul,  
  
Domnule Primar Temistocle DIACONU!  
  
  
  
  
  
Iaşi, 11.11.2014  
  
Olguţa Luncaşu Trifan  
  
 
Referinţă Bibliografică:
CRONICA LA PROPRIA LANSARE DE CARTE / Olguţa Luncașu Trifan : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1411, Anul IV, 11 noiembrie 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Olguţa Luncașu Trifan : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Olguţa Luncașu Trifan
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!