CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Literatura > Comentarii >  
Autor: Năstase Marin         Ediţia nr. 1566 din 15 aprilie 2015        Toate Articolele Autorului

Întoarcerea eroilor români din UITARE
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
ÎNTOARCEREA EROILOR ROMÂNI DIN…UITARE 
  
Moto: când pâcla Uitării se aşterne peste 
  
conştiinţele noastre,doar adevărul 
  
istoric o mai risipeşte. 
  
De mai bine de douăzeci de ani, conştiinţele noastre s-au îmbâcsit de atâtea „cifre de afaceri” păguboase. „Cifre”, care ne-au ruinat viaţa economică, socială, dar, mai ales cea morală, uscându-ne şi puţinele rădăcini care ne-au mai rămas. Aşa am ajuns frunze călătoare bătute de vântul Destinului prin toate coclaurile Europei. 
  
Pe data de 7 martie 2014, la Salonul Literar organizat săptămânal de Biblioteca „V. A. URECHIA” din Galaţi, a fost prezentat romanul „ÎNTOARCEREA ULTIMULUI EROU”-editura SemnE, Bucureşti, 2010, scris de dr. GHEORGHE CHIRTOC din Focşani. 
  
Cu minţile şi memoriile încărcate doar cu ură şi lehamite, provocate de cei politicieni pe care-i votăm din patru-n patru ani, care tot ne orbecăie prin întunericul interminabilei tranziţii, aproape că ne-am uitat istoria şi faptele eroilor noştri, din care am avea ce învăţa. Poate ne-ar limpezi drumul prin această continuă bâjbâială. 
  
Să mă explic: 
  
Romanul pomenit mai sus al domnului dr. Gheorghe Chirtoc zugrăveşte legendara epopee a ostaşilor români, care au luptat în al doilea război mondial pe frontul antisovietic. 
  
Este un roman complex, în care autorul a înlănţuit un număr mare de evenimente, printr-o armonioasă „legare” de secvenţe cinematografice, dispuse pe mai multe planuri narative. 
  
Liantul descrierilor a sudat suita de flash-uri, reprezentând momente de viaţă trăite în situaţii extreme, de aventură cu risc maxim, printre care, autorul a intercalat flashback-uri din viaţa eroilor implicaţi în acţiune. 
  
Evenimentele narate au un caracter picaresc, fiind vorba de un batalion disciplinar format din puşcăriaşi care au acceptat să fie trimişi pe front să se cureţe de păcate în purgatoriul luptelor şi să fie iertaţi de restul anilor de pedeapsă, dacă mai scapă vii din război. Acesta era mobilul „aventurilor” unor oameni, deveniţi eroi de nevoie. 
  
Însă, dincolo de acţiunile aşa zise picareşti, într-un război pe care nu-l considerau al lor, acei puşcăriaşi din batalionul disciplinar Sărata s-au dovedit a fi OAMENI, cu slăbiciuni, vicii şi defecte ca ale oricărui om normal, dar care, în acele condiţii cumplite, şi-au dezvăluit acea OMENIE adevărată, cu sentimente şi comportamente surprinzătoare şi pentru ei. Aşa au descoperit camaraderia, disciplina aspră a vieţii de luptător, iubirea de patrie, respectul faţă de comandanţi, curajul şi dârzenia în lupta cu inamicul, devotamentul şi spiritul de sacrificiu, precum şi alte calităţi morale, de care nimeni nu i-ar fi crezut în stare. Deşi…în condiţiile frontului, nu-şi uitaseră năravurile şi meseria de hoţi, uşurându-i pe nemţi de provizii alimentare şi chiar de tehnica de luptă din dotare. 
  
Dar firul intrigii se desfăşoară alert abia după aprox. o sută de pagini, când trupele române ocupă oraşul Odesa. Aici, soldatul Călăreţu Marcu, un inginer evreu îndrăgit de camarazi şi comandantul batalionului pentru isteţimea şi înţelepciunea lui, îi dezvăluie camaradului Paul Alinare că, pentru el, războiul s-a terminat. Doreşte să dezerteze, ca să-şi caute sora şi soţul ei, deportaţi de ruşi undeva prin străfundurile sovietice, după ocuparea Chişinăului şi îl roagă să-l ajute în această acţiune. În urma unor aventuri prin catacombele Odesei, soldatul evreu află că sora sa este deportată la Krasnodar, într-o fabrică de conserve. Corect şi cinstit, evreul îşi anunţă comandantul de batalion că vrea să dezerteze, spunându-i şi scopul acestui gest. 
  
În actul său extrem de riscant, evreul român îi roagă pe camarazii săi să-l ajute. Acceptă să dezerteze şi să-l ajute:basarabeanul Bălteanu Vintilă, circarul Paul Alinare, ţiganul Boluzan din Ploieşti, ţiganul Andrei din Brăila şi…Grivei, câinele batalionului. După ce au furat de la nemţi un tanc şi o motocicletă, încep nebuneasca aventură de căutarea surorii inginerului 
  
evreu, specialist în mecanică fină, cu studii la Nurnberg. 
  
Iată cum, sentimentul numit CAMARADERIE- misterios şi complex, necunoscut în civilie, devine resortul care înfăşoară şi desfăşoară firul intrigii romanului, când cinci români de etnii diferite sfidează Destinul şi Moartea, întru ajutorarea unui camarad de a-i găsi sora şi cumnatul, deportaţi de bolşevici. 
  
Purtată de acest fir, naraţiunea brodează pe canavaua intrigii flash-urile de pe diferitele planuri, ale luptătorilor de pe front, cu cele ale aventurierilor-dezertori, peregrini pe meleagurile ruseşti. Autorul le împleteşte ingenios faptele, în momentele surprinzătoare, desfăşurate în ritm alert, în care situaţiile-limită cu risc maxim curg tumultuos, ca un şuvoi de lavă incandescentă, fascinant pentru cititorul care le urmăreşte cu sufletul la gură. 
  
Or, tocmai în aceste fulgerări cinematografice autorul reuşeşte să contureze acele tablouri tulburătoare în care personajele îşi dezvăluie prin comportament, atât fireştile slăbiciuni omeneşti, cât şi caracterele care le definesc frumuseţea sufletească. 
  
Scriitura are mult farmec, nu numai atunci când autorul reuşeşte din câteva tuşe esenţiale să zugrăvească atâtea portrete de personaje, plasându-le spaţial prin descrieri reuşite, realizate cu o bogăţie de expresii plastice. Autorul intervine deseori cu observaţii pertinente şi de bun simţ, uneori sarcastice, alteori învăluite în căldură sufletească, mângâietoare. 
  
De admirat e şi arta realizării atmosferei evenimentelor, atât prin redarea limbajului specific fiecărui personaj, cât şi prin frumoasele descrieri ale locurilor unde se desfăşoară acele evenimente, transpunând emoţional cititorul în teatrul operaţiunilor de război. 
  
Însă valoarea romanului este amplificată de luminoasele şi mobilizatoarele mesaje pe care ni le transmite, pentru că: 
  
-este un document de trezire în sufletul cititorului a celor mai curate sentimente de patriotism, de scoatere din nefireasca Uitare a faptelor eroilor noştri, căzuţi în războiul antisovietic. 
  
-este o adevărată istorie a tragicului război purtat de români, unde sunt descrise obiectiv faptele de arme ale ostaşilor noştri, pe baza mărturiilor veteranilor, precum şi suferinţele îndurate într-un război care nu era al LOR. De fapt, a fost războiul duşmanilor lor istorici. Pentru că, în cele două războaie mondiale din secolul trecut, atât ruşii cât şi germanii ne-au fost pe rând şi aliaţi şi inamici. În ambele posturi, mult rău au făcut ţării noastre! Mult ne-au mai ciopârţit ţara cu înţelegerile şi interesele lor ticăloase, provocându-ne răni, încă nevindecate. 
  
Mai mult, ne-au obligat să le învăţăm istoria lor de învingători, în care poporul român a fost umilit prin demonizarea eroilor şi conducătorului lor. 
  
-este o minunată poveste despre frumuseţea sufletului românesc, relevând unele caracteristici de valoare ale românilor de etnii diferite, caracteristici între care domină omenia şi spiritul de dreptate. 
  
Esenţa mesajului transmis de autor este: pe adevăratul român îl cunoşti doar la greu, în cele mai disperate momente sare în ajutorul aproapelui. 
  
Şi când mă gândesc cum sunt denigraţi şi umiliţi de „prietenii” noştri din UE, care îi acuză de toate defectele omeneşti, considerându-i nişte monştri barbari, fără să ţină seama că prin astfel de etichetări generalizatoare uită că toate neamurile pământului au şi jigodii şi ticăloşi, în procente diferite. 
  
Mai rău, astfel de acuze sunt frecvent clamate sus şi tare de unii „reprezentanţi” ai elitei româneşti, chipurile, cu scopul îndreptării românilor, trăgându-şi cu această ocazie, oarece merite pe „epoleţii” lor cultural-ştiinţifici. 
  
-descrie adevărul despre suferinţele şi sacrificiile îndurate de eroii noştri, trimişi să lupte în linia întâi, cu echipament vestimenar precar, slab dotaţi cu armament şi echipament de luptă şi prost hrăniţi. Ah, eterna CORUPŢIE, bat-o vina! 
  
-descrie suferinţele ostaşilor români, cauzate atât de aliaţii nemţi, care i-au părăsit în luptele 
  
de la Stalingrad, lăsându-i pradă inamicilor ruşi. Aceştia i-au încercuit, i-au decimat şi i-au făcut prizonieri., deportându-i în gulagul siberian şi deşertul Kazahstanului, unde i-au umilit, i-au torturat, lipsindu-i de cele mai elementare drepturi omeneşti. 
  
Mai mult, deşi la 23 august 1944, soldaţii români primiseră ordin să nu mai lupte, ca urmare armistiţiului dintre statul român şi sovietic, armata sovietică i-a luat pe ostaşii români în prizonierat cu miile, ducându-i în lagărele siberiene, unde i-au supus la munci înfiorătoare, în condiţii de sclavie, contrar oricăror norme internaţionale. În aceste condiţii îngrozitoare au fost ţinuţi zeci de ani, după încheierea tratatului de pace. Când în România comunistă se striga: trăiască prietenia româno-sovietică! Chiar nimic nu avem de învăţat de la „prietenii” noştri aliato-inamici şi inamico-aliaţi? 
  
-romanul descrie şi calvarul basarabenilor dezrădăcinaţi şi deportaţi în gulagul siberian, cu scopul vădit al lui Stalin de a schimba structura demografică în această provincie istorică românească, numită astăzi „republica Moldova”, în care se vorbeşte limba…moldovenească. 
  
-nu în ultimul rând, romanul este important pentru că, „întoarcerea ultimului erou”, Paul Alinare, are loc la Galaţi, unde îşi caută rădăcinile, părinţii lui fiind trăitori pe meleaguri gălăţene, într-o anumită perioadă de viaţă. 
  
Asfel, autorul romanului, domnul dr.Gh. Chirtoc, reuşeşte să ne transmită mesaje generoase cu multiple sensuri: 
  
-prin descrierea ororilor războiului realizează puternicul mesaj al necesităţii apărării păcii; 
  
-în acelaşi timp, ne transmite mesajul-avertisment că poporul român are un singur prieten şi aliat de nădejde: Marea Neagră, iar la greu…câinele Grivei şi noi înşine, locuitorii acestui frumos teritoriu numit ROMÂNIA. Să învăţăm de la Istorie că trebuie să fim uniţi mereu, dacă vrem să păstrăm această Românie. 
  
Dar cel mai preţios mesaj al romanului rămâne cel dat de întoarcerea eroului român din calvarul războiului şi prizonieratului, după aproape cincizeci de ani de cumplită tăcere comunistă. Acest mesaj semnifică întoarcerea eroilor români în conştiinţa noastră din negura Uitării, cu care ne-a învăluit monstrul sovietic. Un avertisment şi o atenţionare că şi astăzi încearcă unii, fie „prieteni” străini sau de-ai noştri să ne înnegureze conştiinţele. 
  
Năstase MARIN 
  
Referinţă Bibliografică:
Întoarcerea eroilor români din UITARE / Năstase Marin : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1566, Anul V, 15 aprilie 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Năstase Marin : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Năstase Marin
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!