CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Poezie > Credinta >  

Pioase mulțumiri - grupaj de poeme

 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
PIOASE MULȚUMIRI,  
  
Grupaj de poeme de Melania Rusu Caragioiu  
  
CHIPUL TĂU SE VEDE AURIT PE MIILE DE FEȚE  
de Melania R.C.   
Cât de mult îți mulțumesc, Bunule Părinte,  
M-ai trezit, m-ai ajutat  
Și la ruga mea ai luat, aminte.  
Stăteam în cumpănă și nu aveam un drum;  
Tu m-ai luat de mână,  
Te recunosc acum.  
  
Îmi venea atât de greu să pășesc  
Și nici un pas nu-l puteam face fără să greșesc...  
Mi-ai lămurit mintea cu Harul Tău Sfânt;  
Doamne, vezi-ne pe toți, cei păcătoși, pe pământ,  
Îndeamnă-ne la credință și pace,  
Ajută-ne să le îndeplinim ! Singuri n-o putem face...  
  
Azi am văzut cât de mare este măsura mâinilor Tale  
Și drumul spre izbăvire, ce se desface în cale.  
Am văzut națiile rugându-se cu blândețe;  
Chipul Tău se vedea aurit pe miile de fețe.  
Doamne, fâ o unică lume în credință  
Și îndreptării noastre dă-i drept de căință.  
Tu ne iubești, blânzi, cuprinși de pocăință,  
Fiindcă Tu ne-ai creat, ne-ai plămădit în ființă.  
Îți mulțumim Ție, Bunule, al nostru Părinte,  
Iartă-ne pentru trecutul păcătos și ajută-ne să pășim înainte ...  
  
Canada, în Transcanadian, 2014   
  
D O A R EL  
de Melania R.C.  
După: Job-Iov, 28, pag.745 – La Sainte Bible  
Motto »Réspecter le Seigneur, c’est celle la Sagese  
,,Et s‘écarter du mal,voilà l’intelligence…’’  
  
Când te grăbești fugind prin anii tinereții,  
Aluneci câteodată pe dalele tristeții,   
Dar te gândești tu oare, cum ar putea să fie  
Acela ce menține a pasului tărie ?  
Te-ai întrebat vreodată de ai înțelepciune,  
Cum a ajuns la tine, chiar fără rugăciune ?  
Mai ai acum tăria de-a nu uita o clipă   
Și-a constata că viața e mereu o risipă ?  
Azvărli în stânga, dreapta din darurile tale,  
Fără a socoti că ele cad pe cale,  
Sau în genunea largă și lacomă de toate  
Ce-nghite năzuințe pe loc și face moarte ?  
Stai, te rog, o clipită, și cugetă mai calm  
Și dacă nu ai harul caută-l într-un psalm.  
Scrutează drumul vieții cu dor și cu răbdare  
Și pragul senectuții îți va da alinare…  
Îndreaptă doar privirea spre pragul cel de sus  
Și vezi că dezlegarea ți-o dă doar El, Iisus   
Laval, decembrie, 2014   
  
O, DOAMNE, DOAMNE ,   
de Melania R.C.   
Și ca bătrânul Iov, îți mulțùmec, O, Doamne,  
Pentru tot ce mi-ai dat in lungul vieții- toamne.  
Dar ca un Iov ce crede în suflet nemurirea  
Ce veșnică ne-așteaptă dincolo de mormânt,  
Te rog ca niciodată, Tu, Doamne să n-ai seama  
Vâltorilor din mine ce mă fac păcătoasă.  
  
Te rog să-mi alini mintea și sufletul din oase,  
Să-mi netezești cărarea, să fiu fără păcat;  
Doamne, Tu dă-mi un cuget, un cuget nepătat.  
  
Mi-ar fi atât de bine de-aș risipi iubire,  
O pură armonie și zâmbet peste fire,  
Și lumea împrejuru-mi să fie calmă, blândă,  
Și să trăim în pace și-n rai fără osândă.  
  
Răsfrănge Doamne, Mare, peste pământ iertare  
Și-nvață-ne , tu , legea, din nou pe fiecare  
Și cu milostivire primește-ne la sân,  
O, Doamne, cer iertare și roaba ta rămân.  
  
R U G Ă  
de Melania R.C.   
Părinte-al nostru, Cel din cer,  
Umil Te rog, fă-n lume pace,  
Căci nici pe-arşiţă, nici pe ger,  
Dreptate nu se poate face...  
  
Copiii Tăi se-afundă-n glod,  
Păcatul urcă pân-la nori,  
Şi feţe pale din norod,  
Te amintesc...arareori!  
  
Dezleagă Tu, cu Harul Tău  
Povara ce îi ţine strâns,  
Şi şterge tot ce este rău.  
De pe al lumilor cuprins !  
Dă alinare celui viu  
Şi ocrotire celui trist,  
Vindecă sufletul pustiu,  
Cu duh, sfinţeşte-ne, Tu, Christ !  
  
Rătăcitori, fără credinţă,  
Păşim prin lume fără rost,  
Dă-ne putere, biruinţă,  
Şi sfintele vremi, ce au fost...  
  
Şi creşte azi, în noi, tărie,  
Îndemn să Te chemăm într-una,  
Să Te-nchinăm cu bucurie,   
Să Te urmăm întotdeauna...  
  
Sfintele Sărbători, ce vin,  
Să intre-n cugete curate,  
Doamne, ajută-mi să mă-nchin,  
Doamne, iartă-ne din păcate !  
  
Laval, 2010  
  
DOAMNE AJUTĂ-MĂ SĂ – MI IERT  
de Melania R.C.  
Atât de mult m-ai învățat  
Să tac, să uit și am iertat,  
Că pieptul mi s-a despicat  
În lut uscat.  
E fără sânge !  
  
Sunt la apus; tot mi-e străin,  
Accept cu scrâșnet din destin  
Un ultim, durerosul spin !  
Când va fi viforul alin ?  
Pot plânge.  
  
De ce n-ai stat sub norul meu  
Plăpândă minte, cu pas greu ?  
Cheamă-L acum pe Dumnezeu,  
Învăluiește-ți micul Eu !  
Mă strânge...  
  
Pe unde ai zburat hai-hui  
Ai prins năluca vântului,  
Bizar cotlon al chinului ?  
Feștila stinge !   
Montreal, 2003   
  
D O A M N E A M I N T E Ș T E –N E DE T A B L E L E L E G I I   
de Melania R.C.  
  
Doamne, învață-ne să Te iubim,  
Să îȚi fim recunoscători,  
În fiecare ceas să Te slăvim,  
Să nu ne uităm rugaciunea din zori.  
  
Doamne, învață-ne să fim și azi buni,  
Să nu ne atingă nici un păcat  
Să ne amintim slava Ta, din străbuni;  
Sufletul să ne fie mereu împăcat…  
  
Doamne, invață-ne să iubim cele sfinte,  
Să căutăm cărările Tale,  
Să avem în cuget rugăciunea fierbinte  
Și Măreției Tale să-i cântăm osanale !  
  
Doamne, invață-ne să citim Cartea Ta  
Să coboare în sufletul nostru o pace,  
Să învățăm Aliluia și Imn a-Ți cânta  
Și-n viața întreagă voia Ta a o face !  
  
Doamne, amintește-ne de Tablele Legii,  
De îndemnurile sfinte din Muntele Sinai,  
Să știm a ne feri de ispita fărădelegii;  
Ajută-ne Tu Doamne, cel ce viața ne-o dai !   
  
DOAMNE IISUSE, MAI LASĂ-MI TATA PE PĂMÂNT,  
ÎȚI MULȚUMESC CU LEGĂMÂNT  
de Melania R.C.  
O , Doamne, Dumnezeul meu,   
Te strig la bine și la greu,  
Doamne, să mă ajuți mereu !  
Te rog într-una zi și noapte,  
Cu glasul tare, sau în șoapte  
Și urc spre tine grele trepte...  
  
În trupul meu se dă o luptă,  
O frământare neîntreruptă,  
Oglinda vede fața-mi suptă.  
  
Prin Fiul Tău-Mântuitorul  
Vorbesc cu Tine. Salvatorul  
Mereu, mi-e Binefăcătorul,  
Când ochii nu mi se-nchid seara  
Și greul zilei varsă-și para,  
Cine din mine azvârle fiara ?   
Doar Bunul meu Iubit Iisus,  
Ce ne iubește mult, nespus,  
Ne cheamă-n cer, acolo sus.  
  
Te rog Stăpâne drept și Sfânt,  
Mai lasă-mi tatăl pe pământ,  
Mi-e greu să-l văd de-acuma frânt,  
Iisuse, Tatăl, Duhul Sfânt,   
Osana ! Îți mulțumesc ! Te cânt !  
  
Timișoara, 1992  
  
CÂNTARE DE RECUNOȘTINȚĂ   
de Melania R.C.  
  
Cântă îngerii în ceruri  
Lui Isus, cel azi născut,  
Stelele se-nchină Ție,  
Ție, Slăvitul Isus.  
  
Oamenii iȚi fac ghirlande  
Atârnându-le în brazi ;  
Doamne, dă-ne mângâiere …   
Ne-ai dat ieri, te rog și… azi .   
  
Te glorificăm Isuse   
Pentrucă ne-ai ajutat…  
Toate-au fost scrise și spuse,   
Măritule Împărat.  
  
Tu împărățești în toate,  
Tatăl din cer, ne-ai slvat  
Ți-ai trimis printre noi Fiul,  
Din pacat ne-ai ridicat !   
  
Noi îȚi multumim fierbinte,  
Fii de-apururi laudat !  
  
Miluiește-ne, acuma   
Și în viața de apoi !   
Ne-nchinăm cuprinși de lacrimi ;  
Doamne, nu uita de noi.  
  
Doamne , Tu ne luminează   
Cu raza Duhului Sfint,   
Dă-ne să trăim în pace   
Credincioși, pe acest pământ.   
  
FACĂ-SE VOIA TA  
de Melania R.C.  
Și iarăși îȚi scriu Ție, Doamne;  
Facă-se voia Ta, în toate !  
Mă mulțumesc și cu picăturile de iubire  
Pe care mi le dai de la pământeni...  
  
Principalul este că tu mă ierți  
Și mă iubești, având grijă de mine  
Și de ai mei...  
  
Oare ce se întâmplă în acest moment  
Cu noi, cu mine ?  
Cu ce , oare, ne pierdem timpul prețios  
Care ar trebui să fie rugăciune, zâmbet,  
Fericire, vorbă caldă și alintare ?  
  
Curge în valuri vinul cel transformat în otravă,  
Vorbele cele calde îngheață în zborul veșniciei...  
  
Ochii privesc goi așteptând un semn de revenire  
A frumoaselor clipe de odinioară, dar,  
Căldura soarelui se stinge,  
Apele duc povestea mai departe;  
Unde oare ?  
  
Laval, noiembrie, 2014  
  
POEME ÎNTR-UN STIH   
de Melania R.C.   
  
^Biserică.  
Născutu-sa de la Christos și va trăi cât lumea.  
  
Paște.   
Prinos de cozonaci și ouă roșii, ca semn al Învierii Nemuririi.  
  
Crăciun.  
S –a născut un Pui de Domn din al cerurilor Dom. 
Referinţă Bibliografică:
Pioase mulțumiri - grupaj de poeme / Melania Rusu Caragioiu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2162, Anul VI, 01 decembrie 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Melania Rusu Caragioiu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Melania Rusu Caragioiu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!