CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Literatura > Recenzii >  
Autor: Marian Nuţu Cârpaci         Ediţia nr. 2165 din 04 decembrie 2016        Toate Articolele Autorului

Traducerea Bibliei în romani sau Babelul țigănesc
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Iisus era un zeu străin pt. primii romi. Deși începutul sună ciudat, limba romani demonstrează cu succes acest lucru. Unii romi gabori spun în țigănește Fiului lui Dumnezeu, Iisus "o rakhlo le Devlesko". Ori, "rakhlo" este fiul unui gajo, adică al unui ne-rom. Fiul unui rom este "shiavo", nu "rakhlo". Deci, romii l-au perceput pe Iisus ca fiind o zeitate străină de tradiția lor. Romii Kale din Spania foloseau pentru ideea creștină de "Sfânta Treime" un cuvânt indian în uz și acum în religia indiană, adică Trimurti. Acest cuvânt înseamnă Trei Chipuri (cioplite), zeii Brahma, Shiva și Vishnu. Ori, dacă romii spanioli denumeau Sfânta Treime creștină cu un nume al religiei indiene, înseamnă că știau și numele celor trei ipostaze amintite mai sus ale lui Brahman. Zeul suprem al panteonului indian.( sursa: https://archive.org/stream/achipicallilalen00tine#page/194/mode/2up, "A Chipicalli" (la lengua gitana), de Tineo Rebolledo, J.  
 
Întrebarea ar fi cum spunem lui Iisus, "shiavo"- fiu de rom, sau "rakhlo"- fiu de ne-rom? Iisus a fost fiul unei Fecioare evreice, Sfânta Mariam, deci era..."rakhlo"! Howgh (2)cum ar zice un apaș din romanele cu Winetou ale lui Karl May. Am înțeles că grupul care se ocupă cu traducerea Bibliei nu este format din romi na(t)ivi, și azi am citit că unii au hotărât să schimbe acuzativul cu dativul, sau așa ceva. Păi, este un TEXT SACRU, nu avem voie să schimbăm nimic, căci Iisus a zis că cine schimbă ceva din Evanghelie, va șterge Dumnezee numele aceluia din Cartea Vieții. Doamna Norica Costache mi-a adus în atenție un episod de răstălmăcire a cuvintelor lui Iisus chiar atunci când El era pe Cruce. El a strigat în aramaică "Eli,Eli, lama sabahtani!" אלהי אלהי למא שבקתני (3). Iar cei ce nu știau aramaica, au spus că îl cheamă pe Profetul Ilie Tesviteanul, căci numele lui Ilie sună la fel cu Numele Divin "El" sau "Eloi". Dacă evreii nu au înțeles ce a spus Iisus în cel mai sublim moment din istoria acestei lumi, Jertfa de pe Golgota, apoi cum ar înțelege țiganii o limbă creată de un grup de profesori ne-romi cu diplome date de ne-romi?  
 
Romii au mii de dialecte. IZOLATE ȘI DEPĂRTATE UNELE DE ALTELE! Avem șase forme dialectale de viitor, trei de gerunziu, patru de comparativ, variante diferite de conjugări, pronunții diferite, unele cuvinte diferite neauzite de la un trib la altul, toate acestea împărțite la diverse dialecte. Dacă doi romi, să zicem un căldărar și un ursar, vor să comunice în romani, se vor înțelege FOARTE GREU!Ne despart sute de ani unii de alții, timp în care fiecare dialect rom a preluat forma limbilor majoritare, mai mult sau mai puțin. E ADEVĂRAT însă, că avem comune conjugările, declinările, majoritatea cuvintelor și topica. Dar asta din punctul de vedere al unui specialist! Dacă un rom spune o formă neauzită a unui cuvânt, celălat nu va înțelege!Exemple:  
 
1-Căldărar (K) din Caraș-Severin discutând cu corbean (Q) din Videle:  
Q: Bikineias kaia braki? (Ai vinde această oaie?)  
K: So phendean? (Ce ai zis???)  
Q: Am întrebat dacă ai vinde oaia?  
K: Aaa, e bakri...Kana bikinavas. (Aaa, oaia...Dacă aș vinde?)  
Explicație:  
"Bikineias" este o variantă al verbului bikinesas-" tu ai vinde?". "Braki" este coruptia subst. "bakri"- oaie. Romii din Videle nu mai știu să spună însă "o bakro"- berbec, și spun "berbeco". Căldărarii din Caraș-Severin nu spun "bikineias", ci "bikinesas", iar dacă aud această formă nouă nu o înțeleg, fiind nesiguri de sensul ei.  
 
Metateze: Harno- scurt/ Han(d)ro- sabie. Unii lovari spun "harno", dar nu se referă la ceva scurt, ci la sabie. Iar în toate dialectele căldărarilor harno înseamnă scurt... Zaheu vameșul era urcat într-un sicomor și era ...sabie? Judecați voi kashtaleilor cum ar înțelege un lovar care știe că harno înseamnă sabie, nu mic de statură (Evanghelia după Luca, cap. 19, vers. 3).  
 
2-Rom vorbitor de dialect carpatin (L) din România, încercând să vorbească cu rom arli din Serbia(M, presupunând că vorbitorul de carpatin a vorbit și cu alți romi, și știe că "s" se schimbă în "h", dar vorbitorul de arli nu știe):  
 
M- So sian? (Ce ești?)  
L- Rom hom. (Sunt rom)  
M- So si "hom"? (Ce înseamnă "hom"?)  
 
3- Rom din Cehoslovacia (CZ) vorbind cu rom căldărar(K) din România :  
CZ: si te keres. (Trebuie să faci)  
K: so si te kărau (Ce voi face?)  
 
Romii cehoslovaci nu folosesc "si te" pt a forma viitorul, ca romii din România, ci îl folosesc pe acest "si te" cu sensul de "trebuie", iar romii căldărari spun "trebul", și romii carpatini spun "kampel", iar romii din Grecia spun "perel-pe te keres" -"se cade să faci", cu sensul de "trebuie să faci".  
 
Nu te mai văita!  
 
Căldărarii din Banat nu au auzit verbul vachiarel- el vorbește, pt. că l-au pierdut. Dar arli din Serbia, ca și spoitorii din România îl folosesc. Dacă un arli din Serbia ar spune unui căldărar din România:  
 
Arli: vo vakiarel...(El vorbește)  
Căldărar: kon văicăril-pe?(Cine se văicărește?)  
Neștiind verbul rom "vakiarel", căldărarul îl va aproxima cu românescul "a văicări"...Adio discuție! Vai, vai!  
 
Apa furată sau vărsată  
 
Jargonul românesc "chordeală"- furat, provine din țigănescul chordo- furat. Dar acest verb, pronunțat mai apăsat, din gât, are sensul de "a vărsa", la romii ursari (chhorau), iar căldărarii l-au înmuiat și spun "șiorau". Pt. a fura și ursarii și căldărarii au "ciorau"- "eu fur".  
Ursar: Chhor o pani! (Varsă apa!)  
Căldărar: Sar te chorau o pai, mo san dilo? (Cum să fur apa , măi ești nebun?)  
Căldărarul spune "me șiorau" - "eu vărs", iar ursarul "me ciorau", dezorientându-l pe căldărar.  
 
Traducătorii de la interceptări (SRI, POLIȚIE) dacă nu sunt romi cunoscători de cel puțin trei dialecte, s-ar putea să bage la pușcărie ursari nevinovați!  
 
O încercare de traducere a Evangheliei  
 
Cum am traduce Evanghelia după Ioan? Să luăm toate variantele conform dialectelor rome:La început era Cuvântul.  
 
Căldărar: Ande o gor sas e duma./Corbean: Malaimaste sas o cuvânto, e duma./Ardeleni: Ko redipo has e duma. (comunicare personală, doamna Kakula din Baia Mare)./Lovari/Burgenland/Gurvari: Ka o kezdipe/ ka o malaimos sas o alav/ e duma./Gurbet: Ka o shuri sas o alav. (shuri mai înseamnă și cuțit..) La cuțit a fost cuvântul../Doljenski: Ka o zachetko sas o alav./Latvian: Ka o phershuma sys o alav. (pirshum în alte dialecte este buric, iar pishom- purice, poshom- lână).../Macedonian Džambazi: Anglutnipaste sas o alav. Căldărarii n-ar înțelege mare lucru. Nici măcar "lav", darămite "sys" în loc de "sas"./Bugurdži: Shurakeribaste sas o lafi. Nici de aici căldărarii sau spoitorii nu vor înțelege ceva. De ursari nu mai vorbim./Macedonian Arli: Shirdipaste sas o lafi.  
 
Finnish: bürjiba- început. Prekmurski: kezdeto- început. Crimeean: burumi-început. Kosovo Arli: pocetak- început.  
 
Încercați dumneavoastră să-i convingeți pe romi că lor le trebuie o singură traducere a Bibliei, cu atâtea variante doar pentru celebrul "La început- Bereshit". Romii vorbind și așa o limbă babilonică, dacă dumneavoastră veți amesteca traducerea cu cuvinte neauzite, romii nu vor înțelege mare lucru, mai ales că noi nu mergem la școală prea mult.  
 
Romii țin la mare cinste dialectele învățate de la strămoșii lor, și nu acceptă alte dialecte. Așa își păstrează caracterul tribal de sute de ani, foarte rar acceptând căsătorii cu persoane vorbitoare de alte dialecte. DIFERENȚA ÎNTRE DIALECTE ESTE CEL MAI MARE RASISM ÎNTRE ȚIGANI, despre care NU SE VORBEȘTE. Este o realitate cu care ne confruntăm. Pentru care romi va fi traducerea dumneavoastră?  
 
Traducerea protestantă o face pe Fecioara Maria o femeie cu mulți copii.  
 
Da, știm toți acest lucru. Și asta se datorează traducerii eronate a unui text de la Matei:  
 
"24 Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; şi a luat la el pe nevastă-sa.25 Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu*. Şi el i-a pus numele Isus." https://biblia.resursecrestine.ro/matei  
 
Ortodocșii, mai respectuoși, au tradus că Fecioara era doar LOGODNICA lui Iosif, și au tradus aparent diferit versetul acela cu PÂNĂ CE, care este revelator în hermeneutica sa originară, nu în literă, căci litera ucide , a zis Iisu, iar Duhul dă viață spirituală:  
 
"24.Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa. 25.Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus." http://www.bibliaortodoxa.ro/noul-testament/55/Matei  
 
Dacă înțelegi textul ad literam, rezultatul lecturării este unul dezastruos pentru creștinism. Expresia Până ce, implică faptul că după ce Maria l-a născut pe Iisus, ea a mai născut și alți fii. Și textul Noului Testeament, tinde să dea dreptate acestui fapt. Căci au zis evreii lui Iisus, "uite mama și frații tăi te așteaptă". Doar că în limba de atunci, cuvântul "ahi" însemna și frate dar și văr...Deci Îl așteptau verii pe Iisus. Iar faptul că Maria va naște pe cale supranaturală a fost prefigurat prin profeția lui Isaia, cap 7, 14:  
 
14.Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel. http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=43&cap=7  
 
Ce SEMN DIVIN ar fi ca o ne-virgină să nască? Nu ar mai fi semn...deci Proorocul Isaia a profețit logic, semnul nașterii supranaturale era VIRGINITATEA Maicii Domnului, care a fost Fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii, și după nașterE. Pururea Fecioară!Căci de acum TOATE neamurile mă vor PREAMĂRI, a zis Ea Elisabetei. Și așa este, toate neamurile o premăresc cu cântarea îngerească, Bucură-te Fecioară!  
 
Revenim la zurliul PÂNĂ CE, constatăm că în Vechiul Testament, Mical, nevasta lui David regele, a zis:  
 
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=67&cap=6  
 
"20.Dar când s-a întors David ca să binecuvânteze casa sa, atunci Micol, fiica lui Saul, i-a ieşit întru întâmpinare şi i-a zis: "Câtă cinste şi-a făcut azi regele lui Israel, descoperindu-se înaintea ochilor roabelor şi robilor săi, cum se descoperă un om de nimic". 21."Înaintea Domnului voi juca, a zis David către Micol; binecuvântat este Domnul, Cel ce m-a ales pe mine în locul tatălui tău şi a casei lui întregi, întărindu-mă cârmuitor al poporului Domnului, Israel; cânta-voi şi voi juca înaintea Domnului.22.Şi încă şi mai mult mă voi înjosi şi voi fi încă şi mai mic în ochii tăi, iar înaintea slujnicilor de care grăieşti tu, voi fi în cinste".23.Şi Micol, fiica lui Saul, n-a avut copii până în ziua morţii ei."  
 
Citind versetul ultim, Micol, nevasta lui David, a avut copii după ce a murit. Pentru că, nu-i așa, acel "până în ziua morții ei", sugerează că ar fi putut avea după aceea. http://www.ebible.ro/biblia/paralel/cornilescu-ortodoxa/samuel-2/6/  
 
Iată explicația ortodoxă oficială: http://www.crestinortodox.ro/dogmatica/dogma/maica-domnului-sfanta-scriptura-68999.html  
 
"Deci o prima hula si blasfemie este ca o socoteste pe Maica Domnului "nevasta" lui Iosif, in ciuda textelor clare. Alta blasfemie este ca socotesc pe asa-zisii "fratii lui Iisus" copiii Sfintei Fecioare, dupa El si frati buni cu El.Sectarii mi vor sa inteleaga ca acei asa-zisi "fratii Domnului" nu sunt fratii Lui, si chiar daca El ar veni acum sa le spuna clar ca nu sunt frati, ci "rude", sau "veri secundari", tot n-ar crede. Ei nu vor sa stie ca in limba ebraica, saraca in cuvinte, printr-un singur termen "ah" = frate, se exprimau toate gradele de rudenie, adica: frate bun, frate vitreg, sau frate de levirat, var primar si var secundar, unchi si nepot etc. Se stie ca Maica Domnului a fost singurul copil al lui Ioachim si Ana; si, totusi, este numita sora altei Marii, care era sotia lui Cleopa (Ioan 19, 25). In realitate, deci, aceasta Maria era vara primara a Maicii Domnului, sau matusa ei.Iar mama asa-zisilor "fratii lui Iisus" - Iacob, Iosif, Simion si Iuda (Matei 13, 55), era de fapt acea Marie, sotia lui Cleopa, numita in alte locuri: "Maria lui Iacob, si a lui Iosif" (Matei 27, 56; Marcu 15, 40).De aceea, acesti zisi "fratii Domnului" niciodata nu se numesc "fiii Mariei, Maica Domnului", ci numai "fratii Lui"; si numai Iisus singur e numit: "Iisus, Fiul Mariei", deci Unicul ei Fiu, iar Sfanta Fecioara Maria este numita, exclusiv, "Mama lui Iisus" (Matei 1, 18; 2, 11, 13. 14; 12, 47; Ioan 2, 1); sau "Mama Lui" (Matei 12, 48; Marcu 3, 31-32).O alta expresie blasfemica, in traducerea Bibliei sectare, este in Matei 1, 25: "Dar (Iosif) n-a cunoscut-o pe ea (Maria) pana ce ea a nascut un fiu." Expresia "pana ce", nu inseamna "pana cand" ci "niciodata". Ex. II Regi 6, 23 "Micol n-a avut copii pana in ziua mortii", adica nici­odata. Cand Domnul zice: "Zis-a Domnul Domnului Meu: Sezi de-a dreapta Mea, pana ce voi pune pe vrajmasii Tai asternut picioarelor Tale" (Matei 22, 44; I Cor. 15, 25), adica, de-a pururea, permanent. Iata deci Ca Sfanta Fecioara n-a nascut decat pe Iisus si a ramas pururea Fecioara."  
 
Întrebări adresate traducătorilor:  
 
Traducem prin "nevastă" sau prin "logodnică", starea civilă a Fecioarei? Apropo, kashtaleilor, cum se zice "logodnică" în romani? Pariu că nu știți! Nu puteți traduce prin ROMNI, că înseamnă și țigancă, pe lângă sensul de nevastă. Fecioara nu era ROMNI, doamnielor ONGiste partizane ale exonimului ROM.  
 
Traducem prin "rakhlo" sau "shiavo", ideea de Fiul lui Dumnezeu? Firește, avem sinonimul spoitoresc "xurdo", dar înseamnă și mărunt, iar mic de statură era Zaheu, nu Iisus. Puradel nu merge kashtaleilor!  
 
Traducem "Iisus s-a născut" prin "O Iisus biandilo", sau "O Iisus ulilo". "Biandilo" nu putem pentru că în romani se referă la nașterea animalelor. "Ulilo" (ursărește) iar nu putem pentru că este puțin folosit, iar majoritatea romilor l-ar confunda cu verbul "hulilo"- el a coborât.  
 
Concluzie:  
 
Iisus nu este Rom, ci Gajo. Fecioara Maria nu este Romni (nevastă), ci Fecioară și Logodnică. Iisus nu se naște ca animalele, ci ca un om. Nu este făcut (kărdo), ci născut!. Nimeni nu L-a creat pe Iisus. EL este Unul din Treime. Nu, nu din Trimurti! Ha ha ha! Inculților, cu diplome de profesori în limba romani date de gaje.  
 
Enigmă de dezlegat: cum zicem la nașterea omenească? Dacă voi puteți aduce bibliografie la acest verb uitat, sunteți bunicei. Eu nu vi-l zic.  
 
1- https://archive.org/stream/achipicallilalen00tine#page/194/mode/2up  
 
2- https://en.wikipedia.org/wiki/How_(greeting)  
 
3-https://en.wikipedia.org/wiki/Language_of_Jesus  
 
Referinţă Bibliografică:
Traducerea Bibliei în romani sau Babelul țigănesc / Marian Nuţu Cârpaci : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2165, Anul VI, 04 decembrie 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Marian Nuţu Cârpaci : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Marian Nuţu Cârpaci
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!