CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Impact > Istorie >  
Autor: Marian Nuţu Cârpaci         Ediţia nr. 2160 din 29 noiembrie 2016        Toate Articolele Autorului

Țigăncile sclave căsătorite religios cu boierii români? Vasile cel Mare așa legifera în canonul 42 acum 1700 de ani!
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Sfîntul Vasile cel Mare[1] (330 -1 ianuarie 379) a sacralizat sclavia oricărei femei sclave cu stăpânul său, interzicându-i să se mărite cu alt bărbat! Sclavia în ochii Bisericii Creștine primare avea valoare de Taina Căsătoriei. Harul Duhului Sfânt nu poate sta lângă nimic necurat! Nu cred că există mai mare necurăție decât să legiferezi niște canoane care nefericesc femeile sclave să nu se poată mărita pt. că sunt deja măritate contra voinței lor. Sfântul Vasile cel Mare considera sclavia ca măritiș, adică o făcea implicit egală cu Taina Căsătoriei , una din cele Șapte taine! Stăpânii creștini le puteau VIOLA după propria plăcere. Și în același timp se duceau la Spovedanie și Împărtășanie. Iar cei ce au dat aceste legi sunt acum Sfinți la care noi toți ne-am rugat să mijlocească pt. noi la Dumnezeu? Care dumnezeu? Vasile cel Mare a transformat SCLAVIA femeii în Taină Bisericească! Deci, boierii români erau căsătoriți RELIGIOS cu toate sclavele țigănci pe care le dețineau. Și încă și Canonic! Scrie în Pidalion[2]!  
 
După canoanele 41 și 42 ale Sfântului Vasile cel Mare, o sclavă care se mărită fără voia stăpânului ei, CURVEȘTE.Cum să curvească?Pentru că în acest caz ar fi avut doi soți, primul soț fiind stăpânul ei. După ce că devenea sclavă fără voie, nu avea nici dreptul să aibe un pic de fericire. Mare sfânt acest Vasile!  
 
Iată ce legiferează Pidalionul (2a) urmând cele mai antice canoane date la Gangra :  
 
Şi roabă încă şi care fără voia stăpânului său s-ar mărita, curveşte, după canonul 40 şi 42 al lui Vasile. Pentru că după acesta, tocmelile şi făgăduinţele celor ce sunt supuşi sub stăpâni nici o încredinţare au. Şi după canonul 41 al acestuiaşi, nunta care s-ar face fără de voia stăpânului, a văduvei muieri, se dezleagă, dacă acela nu voieşte. Pentru aceasta şi soborul cel din Gangra cu canonul 3 anatematiseşte pe acela, care pentru pricinuirea dumnezeieştii cinstiri învaţă pe rob să defaime pe stăpânul său, şi să se depărteze de la slujba lui.  
 
Sfântul Vasile cel Mare legiferează:  
 
Canonul (legea) 41 [3] al lui Vasile cel Mare CĂSĂTORIA ROABELOR (SCLAVELOR)[4]  
 
Ceea ce fără învoirea stăpânului (său) s-a dat pe sine unui bărbat a desfrânat; iar ceea ce în urmă încheie căsătorie pentru care i s-a dat voie, (aceasta) s-a măritat; deci cealaltă este desfrânare, iar aceasta nunta; căci învoielile celor ce sunt sub stăpânire nu au nici o tărie.  
 
( 82 ap.; 4 sin. IV ec; 85 Trul; 3 Gang.; 82 Cartag.; 22, 38, 42, 53 Vasile cel Mare)  
 
Adică cei ce sunt sclavi nu au dreptul să se iubească? DIVINĂ lege ai dat Sfinte Vasile cel Mare! Mare sfânt ai fost! Ai cutezat să te opui LUI Dumnezeu care spune în Biblie:  
 
„Şi s-au apropiat de El fariseii, ispitindu-L şi zicând: Se cuvine, oare, omului să-şi lase femeia sa pentru orice pricină? Răspunzând, Iisus a zis: N-aţi citit că Cel ce i-a făcut de la început i-a făcut bărbat şi femeie? Şi a zis: Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup. Aşa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă” (Matei 19: 3-6).  
 
Vasile cel Mare declara la sfârștul canonul 41 că voința/căsătoria a doi oameni îndrăgosți nu are valoare (tărie), deși Iisus spune ca omul să nu despartă ceea ce El însuși a unit prin taina iubirii.  
 
Cu alte cuvinte, în ochii Bisericii, o sclavă era implicit și amantă sau nevastă cu statut nedefinit. Și într-un fel consfințea statul sclavei ca fiind căsătorită cu stăpânul său, prin etichetarea ca DESFRÂNATĂ, dacă și-a urmat inima, și s-a culcat cu iubitul său! Asta rezultă din citirea atentă a canonului! Femeia sclavă nu avea dreptul să se căsătorească pt. că era sclavă, iar dacă o făcea, era considerată desfrânată și primea pedeapsă de desfrânare. Pedeapsa pt. desfrânare era lipsirea de Împărtășanie pe perioade lungi. EU, Cârpaci Marian Nuțu, îl întreb postum pe Vasile cel Mare, oare cum știm că Dumnezeu împreunează doi oameni (bărbat și femeie)? Există un singur răspuns: PRIN TAINA IUBIRII RECIPROCE. Când două persoane se îndrăgostesc, înseamnă că Iisus a vrut asta, CĂCI Dumnezeu este IUBIRE[5]! Și dacă Vasiel cel Mare a spus că sclavii nu au voie să se căsătorească și să aibe copii, atunci înseamnă că Vasile cel Mare s-a opus poruncii și planului lui Yahweh, care spunea:  
 
27.Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie. 28.Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!”  
 
Iată celălalt canon al lui Vasile cel mare:  
 
Canonul 42 al lui Vasile cel Mare – Căsătoria celor fără drepturi (care se află sub stăpânire)[6]:  
 
Căsătoriile cele fără de învoire a stăpânilor sunt desfrânări. Deci fiind încă în viaţă tatăl, sau stăpânul, cei ce vieţuiesc laolaltă sunt vinovaţi până când stăpânii lor nu vor aproba căsătoria, căci numai atunci primeşte întărirea cea de nuntă.  
 
După mai mult de 1000 de ani, Sfântul Antim Ivireanul întărea în România aceleași legi, mai ales cu privire la căsătoria romilor:  
 
6…. Iar mai vârtos de va fi țiganul a unuia și țiganca a altuia, până nu vor aduce scrisoare fieștecarele de la stăpânul său, cum că iaste cu voia lor și cum că vor îngădui unul pre altul până/ să vor împăca amândoao părțile, au cu schimbu după obiceiul țării, suflet pentru suflet, au cu bani să răscumpere unul de la altul acel suflet, să nu-i cununați și cu nici un mijloc, măcar de v-ar face verice sile, au înfricoșare. Și acea scrisoare să o țineți foarte cu seamă bună la voi, veri la carele s-ar întâmpla; ca de va vrea cineva din stăpânii acelor țigani ce s-au împreunat cu voia lor să nu să ție de cuvânt, au în pizmă să facă să-i desparță, să aveți cu ce da seama, căci apoi veți cădea în osândă, pentru căci țiganii încă sunt/ creștini, botezați în numele sfintei Troițe.  
 
Iată că legile instaurate de Vasile cel Mare în urmă cu 1700 de ani, și în Țările Române ale anilor 1800 erau urmate cu strictețe. Dacă o țigancă fugea cu alt țigan de la stăpânul ei român, și dacă era prinsă după mai multă vreme având copii cu țiganul ei, atunci ea și copii erau despărțiți de soț și tatăl copiilor și returnați la stăpân! Citiți un rezumat din Anaforaua [7] (raportul) dat de Gavril Mitropolitu Moldovei, Leon Episcopul Romanului, Iacob Episcopul Hușului către catre Alessandru Ion Movrocordat:  
 
Anaforaoa Sfatului țărei din Arhierii, Egumeni și Veliți boeri, ce s`au făcutu pentru măritișul țiganiloru.  
 
Prea Înălțate Domne.  
 
Din luminată poronca Înălțimii tale fiindu noi rânduiți prin țidulă Gospodu, ne-am adunatu la sfânta Mitropolie de am făcut cercetare asupra pricinei înpărțeleloru de țigani ce s`au obicinuitu pănă acumu aicea în țară și pentru partea moldovenească, ce s`au amestecatu prin însurări și măritări cu neamulu țigănescu, asupra cărora pricini măcaru că sunt făcute, întăi, ore care hotărâri prin domnescu hrisovu, și al doilea rându, mai pe largu și mai cu deedinsulu s`au făcutu hotîrâre prin 10 ponturi în domniea din tăi aicea în Moldova, a răposatului domnu Grigorie Alecsandru Ghica VVD. Aceste ponturi din poronca măriei sale, cu adunare de soboru a Arhiereilor țării, și a Veliților boieri, prin anafora s`au arătatu cătră mariea sa, și s`au adeveritu atâtu prin întărirea anaforalii cu iscălitura și pecetea Gospodu, cătu și prin osăbitu hrisovulu mărie sale s`au întăritu.  
 
Raportul cuprinde 8 puncte din care spicuim:  
 
-la punctul C vedem că episcopii și boierii țării au stabilit prețul unui țigan mai mic de 16 ani să fie de 35 lei iar o țigancă de 25 lei. Cei peste 16 ani , 70 lei un țigan, iar 50 lei o țigancă.  
 
-La punctul D este interzisă căsătoria religioasă a țiganilor fără dovezi scrise de la stăpâni.  
 
-la punctul E este instaurată „mare pedeapsă” contra țiganilor căsătoriți fără cununie religioasă, precum și despărțirea familiilor nelegale prin restituirea femeii cu copii vechiului stăpân. Nici judele (conducătorul șatrei d ețigani) nu scăpau de pedeapsă:  
 
Țiganii domnesti, boeresti, mănăstiresti, sau ori a cui vor fi, ce umblă cu șătre prin țară, și sunt, obociniuiți, a fura fete de țiganu sau țigance, de le țin fără cununie, dicându că sunt cununați cu dănsele, pentru aceasta să se dea tare poroncă la judi, ca de acum înnainte nici de cum unele ca acestea să nu s efacă, iar dovodindu-se că au urmat înpotrivă, atăt judele celei la care se va tăpmla, cât și țiganul acela, să se pedepsească cu mare pedeapsă, iară țiganca cu toți copii ce va avea să se dea la stăpănul ei, de va fi al altui stăpăn.  
 
-punctul H interzice vechea lege are spunea că dacă un moldovean ia o țigancă de nevastă rămâne rob. Cununiile religioase sunt oprite.  
 
„Iar de se vor cununa prin greșală și prin neștiință, îndată ce se vor afla să se despartă, căci și pravila Constandin Armenopol cartea 4, titlul 12 fila 341, hotărăște așa: De se va dovedi după facerea nunții, că unul din casnici este rob, se despărțește nunta îndată, ca și cănd s`ar fi întămplat moarte. ”  
 
Preotul care s-ar încumeta să căsătorească astfel de cazuri va fi caterisit de darul preoției. Legea semnată de episcopi mai hotărăște că dacă perechile mixte vor fugi și se vor întoarce după mai mult timp cu copii, copii rezultați din căsătoria mixtă vor rămâne țigani, iar părinții să se departă.  
 
Prea înălțate domne! După cumu au luminatu Sfăntulu Dumnedeu cugetul nostru la acestă aședare, ce s`au făcut cu sfatu de obștie, așa amu socotitu că este cu cale a se ținea și a se păzi de cătră toți, care fiindu pentru odihna și îndestularea dreptății tutroru, să rămăie ca o pravilă statornică și nestrămutată. Iaru hotărărea cea desăvârșitu rămăne la înalta înțelepciune a măriei tale.  
 
1875 Septemvrie 12  
 
Ai înălțimii tale cătră Dumnedeu smeriți rugători: Gavril Mitropolitu Moldovei, Leon EpiscopU Romanului, Iacob Episcopu Hușului.  
 
Egumenii: a Trei Erarhilor, u Dobrovățului, a Bărboiului și a Sf. Ioan. Urmeaxă și iscăliturile a 20 boeri mari.  
 
Concludem că TOATE țigăncile erau căsătorite cu stăpânii lor, de aceea trebuia returnate acestora în caz de fugă. Stăpânii nu puteau rămâne fără fabricile de sclavi, adică femeile rome și țigănci. De altfel, așa se explică și multitudinea de romi albi. Uitați-vă la romii blonzi cu ochi albaștrii. Om fi toți romii din România, os domnesc sau boieresc? Este posibil! Romii erau sclavi…cu sclavii era legal și religios și social să facă ce dorește orice boier sau proprietar de sclavi. Legile moldovenești prevedeau că ȚIGANUL NU ESTE OM! Dar, se pare că frumusețea țigăncilor a aprins patimile boierilor și nu numai. Sclavii erau obiecte sexuale, tractoare medievale sau instrumenete muzicale. Numai oameni nu puteau fi. De aceea, în semn de recunoștiință față de legile divine care permiteau slavia sexuală, mi-am permis să scriu acest articol îndrăzneț, primul de acest fel din istoria B.O.R.-ului modern.  
 
Iisus a spus că EL este Calea, Adevărul și viața! Dacă EL este Adevărul, atunci suportați-l dragi creștini ortodocși, căci acestui adevăr ne închinăm cu toții!  
 
Autor: Cîrpaci Marian Nuțu, rom fierar de la nașterea mea, din data de 25 Ianuarie 1976, și țigan din prima zi de școală a clasei I-a primare, declarat țigan adică, de învățătoarea mea Stănciugel, care după ce a văzut că știu și limba romani/ țigănească, m-a pus să stau singur în bancă, nu cu ceilalți colegi români. Apoi exmatriculat din Seminarul Ortodox Caransebeș pt. că preot Cosma și director Ionel Popescu și-au dat seama că dacă eu voi fi preot nu se cade ca un român să-mi sărute mie mâna, căci eu sunt țigan. Am ales să scriu acest unic articol critic în Istoria Universală a Bisericii Ortodoxe pentru că am fost și sunt un apărător al femeilor violate. În 1996, în Caransebeș am luptat cu 20 de indivizi (români!) care vroiau să o violeze pe colega mea de clasă (româncă). Am salvat-o. Un bărbat care violează este un laș. O societate religioasă care legifereaza violul sub forma sclaviei religioase este o societate demonică!  
 
Contact: naayram@gmail.com  
 
[1] http://str2.crestin-ortodox.ro/foto/1228/122742_sfantul-vasile-mare.jpg  
 
[2],2a http://www.sufletortodox.ro/arhiva/carti-documente/Pidalion%20Original%201841.pdf ,  
 
[3] http://www.sufletortodox.ro/arhiva/carti-documente/Pidalion%20Original%201841.pdf , la pagina 97 găsim comentariul canoanelor 40 și 42 ale lui Vasile cel Mic (dar cu literă mare)!  
 
[4] http://www.manastirea-saharna.md/fisiere/canoane/Canoane_Vasile_cel_Mare.pdf  
 
[5] 8.Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. (Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan, cap. IV: http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=36&cap=4)  
 
[6] http://www.manastirea-saharna.md/fisiere/canoane/Canoane_Vasile_cel_Mare.pdf  
 
[7] Theodor Codrescu, Uricariul, pag. 320-328, vol. I. Ediția a II-a, Tipografia Buciumu Românu, 1871  
 
Referinţă Bibliografică:
Țigăncile sclave căsătorite religios cu boierii români? Vasile cel Mare așa legifera în canonul 42 acum 1700 de ani! / Marian Nuţu Cârpaci : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2160, Anul VI, 29 noiembrie 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Marian Nuţu Cârpaci : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Marian Nuţu Cârpaci
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!