CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Literatura > Recenzii >  

DANIELA MARCHETII - NOUTĂȚI ȘI SURPRIZE
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
 
  
Am intrat în posesia a două cărți noi, care mi-au trezit curiozitatea și nu mi-au lăsat ochii să se odihnească. Nici nu regret...  
Este vorba de ”ARTE - Revistă de cultură europeană”, Nr. 1/ august 2018/ Anul I, tipărită în România, Editura SITECH, Craiova, din inițiativa și sub îngrijirea doamnei Daniela Marchetti.  
Domnia sa, asemenea unei gazde care se respectă și în aceeași măsură își respectă cititorii, îi întâmpină la intrarea în „casă” - adică în prima pagină, cu salutul „Bun găsit!” și, fără să aștepte vreun răspuns, nerăbdătoare precum o știu de mulți ani, își exprimă o anumită idee, cu mare convingere:  
E minunat să poți dărui lumină prin cuvânt și imagine, e minunat să știi că pluralul artei îndeplinește un crez, omul și lumea, în luminare, inteligența fiind un dar al Creatorului pentru noi, aceeași predestinare, omul, aceeași deschidere, lumea.  
Firește, cuvântul său nu se limitează doar la atât. Mă abțin să scriu întregul conținut, care este destul de interesant, dar nu mă pot abține să nu vă redau ultima frază:  
Vă așteptăm să ne ajutați, participând cu colaborările voastre la sumarul numerelor viitoare ale revistei. Lectori salutem”!  
Ei bine, eu am fost invitat să colaborez și am avut plăcerea să regăsesc în paginile cărții cele patru rondeluri pe care le-am oferit. Îmi permit să susțin că tot pe baza invitațiilor este bine să solicite contribuția altor colaboratori, cunoștințele domniei sale în literatură și alte domenii ale artei fiind multiple. Are de unde alege. În caz contrar, ”toată floarea cea vestită” a poeților și poeteselor ar fi la ușa Directorului acestei reviste, director fiind însăși doamna Daniela Marchetti!  
  
Am remarcat că în numai 120 de pagini au avut loc multe și interesante subiecte. Remarc în mod deosebit contribuția domnului dr. în istorie Ionel BOTA - poet, critic și istoric literar, director al Teatrului „Mihai Eminescu” din Oravița. Sub titlul „Teatrul vechi din Oravița. Un monument unicat al barocului vienez în România”, domnia sa prezintă istoria acestui teatru de la începuturi și până în prezent. Fotografiile color, care însoțesc textul bogat în date istorice, evenimente, descrieri etc, oferă cititorului date extrem de importante, inclusiv raportate la stilul arhitectonic al așezării de cultură orăvițean, dar și la detalii - farmecul barocului cu balcoane din bolți mici dispuse în evantai, respectiv grindă de contur potcoavă de oțel, stâlpi și coloane de susținere și capitelurile lor, decorațiuni interioare și candelabre, toate demne de admirat de către orice privitor.  
Așa am făcut cunoștință cu perechea imperială Francisc I (II) de Habsburg-Lorena și împărăteasa Carolina-Augusta de Bavaria, care au fost prezenți la inaugurarea Teatrului de la Oravița în zilele de 5 și 7 octombrie 1817, loja imperială fiind lucrată și amenajată după modelul Burghteater-ului din capitala Imperiului. Suita regală a fost alcătuită din 70 de persoane, între acestea aflându-se mareșalul Curții Imperiale, contele Wurmbrand și, firește, contesa Lazansky, mareșala Curții Împărătesei...  
De menționat este și faptul că această clădire a teatrului din Oravița a fost o instituție europeană, numeroase trupe de teatru și de muzică din mai toate capitalele europene și nu numai, au montat aici spectacole. Pe de altă parte, domnul Ionel BOTA evidențiază faptul că „... În orașul de pe Căraș a funcționat un edificiu pentru teatru încă din 1817, azi Teatrul Vechi, sediul Centrului Cultural ”Teatrul Vechi Mihai Eminescu”, primul edificiu al genului din spațiul culturii naționale la acea dată. Pe această scenă, muzica și teatrul, corul și fanfara, dansul de societate și dansul poporal, opera și opereta, asociațiile și reuniunile culturale au creat memorabile punți de legătură inter-etnice: români, germani, evrei, maghiari, sârbi, romi, într-o multiculturalitate activă.” De asemenea, teatrul este legat de personalitatea poetului Mihai Eminescu, el fiind aici cu trupa de actori Mihail Pascaly din RomâniaVechiului Regat, august 1868, de premiera operetei „Crai Nou” a lui Ciprian Porumbescu, precum și de personalitatea marelui compozitor George Enescu, cel care a concentrat aici la 5 noiembrie 1931. Pe de altă parte, mă simt onorat să atrag atenția cu privire la faptul că această instituție din Oravița Banatului montan ”are o prioritate absolută în cultura națională a românilor, fiind cel mai vechi edificiu (așadar primul) ridicat pentru un astfel de scop: să găzduiască montări de spectacole teatrale, muzicale și de balet.” În plus, stimați cititori, aflați că „Cel dintâi traseu feroviar din ţară este calea ferată Oraviţa – Iam – Iasenova – Vracevgai – Baziaş (16 km, Lişava-Oraviţa şi 62,5 km Oraviţa-Baziaş, 78,5 km total), inaugurată pentru transportul de marfă la 20/30 august 1854 iar pentru călători la 1 noiembrie 1856, o investiţie de cinci milioane florini, considerată încă de istoricii problemei a fi şi cea mai veche din sud-estul Europei.”  
 
Atrag atenția și alte lucrări din paginile cărții pe care am îndrăznit să o descriu cu zgârcenie (recunosc!). Doamna Marinela PĂUNOIU ne înfățișează „Bijuterii din artă și arta din bijuterii, în timp ce doamna Daniela MARCHETTI, director al Revistei „ARTE”, în pagini bogate în conținut și imagini-foto, care vin să întregească specificul lucrărilor fiecărui artist prezentat, ne oferă mai multe pagini sub titlul „Artă și artiști în Banatul de munte”. Este vorba, după cât am înțeles eu, despre cei prezenți cu lucrări la vernisajele „din cadrul Conferințelor PERIPATETICA, ediția 2018, găzduite în cel mai vechi edificiu teatral din România actuală, Teatrul Vechi „Mihai Eminescu” din Oravița.  
Toate intervențiile sunt prezentate cursiv, prin expresii elevate și termeni specifici domeniului tratat de artiștii expozanți, în următoarle subcapitole:  
- Clipa reflecției primordiale și suprastructurii alegorice în convertirile materialului la Ștefan BARTHA.  
- Legitățile geometrice și funcția spirituală a formei la Delia CORBAN.  
- Cosmosul și descendenții cromatici ai luminii la Vlad CORBAN.  
- Identitatea spațială și energiile interioare la Tiberiu GIUCĂ.  
- Fluiditatea culorilor și căutarea prin semn a sensului limpede al vieții la Ofelia HUȚUL.  
- Fantezia formelor, coerența identitară și fascinația eternității la Stefan KELEMEN.  
- Teme ale neovizionarismului la Camil MIHĂESCU.  
- Frenezia ludică și recuperarea identității la Valeriu SEPI.  
  
Urmează capitolul POESIS, în care gazda a rezervat câteva pagini (la unii mai multe și la alții mai puține, nu știu în baza căror considerente!) unui număr restrâns de autori invitați de către domnia sa. Este vorba despre o colaborare, pe care intenționează să o extindă atrăgând mai mulți poeți români și italieni. În acest număr 1/august 2018, doamna Daniela MARCHETTI a apelat la bunăvoința următorilor autori de poezie: Geo GALETARU, Costel SIMEDREA, Mirela DUMA-BÎLC, Oana LEWIS, Sandra DI DOMENICO (căreia domnul Elvio GUAGNINI i-a dedicat o scurtă, dar generoasă, cronică literară), Valer POPEAN, Marian MALCIU și Maria CHIPER.  
În capitolul următor - CRONICI, PICTURA ROMÂNEASCĂ ÎN LUME - doamna Daniela MARCHETTI semnează „Într-un vast lumen. O carte despre arta lui ORAVITZAN, domnii Ion Gheorghe CHIRAN și Iosif CHIRAN prezintă „Oravița - Anina - Cheile Gârliștei - Oravița”, domnul Carol GOPFRICH ne informează „Despre Karl Otto Becker, un pionier al speologiei în Europa Centrală, originar din habitatul Oravița, Caraș-Severin, România”, iar doamna Iulia COCORA ne comunică impresii despre „O excursie la Avenul de la Varniță.”  
  
Acestea fiind zise, să trecem la a doua carte pe care am primit-o.  
Este vorba despre volumul de debut al doamnei Daniela MARCHETTI în poezie, intitulat CÂND STROPII VREMII CURG PRECUM NISIPUL... Cartea este realizată în cadrul proiectului „Anul 1918 în Țara Carașului, CENTENARUL MARII UNIRI, ORAVIȚA, 1918-2018”. Volumul a apărut cu sprijinul CLUBULUI MITTELEUROPA VIENA/ORAVIȚA și a fost tipărit de Editura SITECH, Craiova, 2018. Lansarea cărții a fost un adevărat succes, care s-a desfășurat în prima parte a acestei luni la Biblioteca Municipală Reşiţa și a fost un real ”eveniment cultural-artistic menit să strângă legăturile între oamenii de cultură din Banat şi cei din zona Udine – Italia” (Alexandra Gheorghiu – Caraș Severin.)  
Versurile sunt grupate pe trei capitole: De dor, cu un număr de 15 poezii, Aprinde visul, cu zece poezii și Vrerile îmi număr, cu alte zece poezii. Autoarea este onorată și se bucură de o Postfață punctuală și generoasă semnată de către domnul Ionel BOTA.  
Doamna Daniela Marchetti se manifestă cu o anumită cotă ridicată de entuziasm în mare parte din poeziile prezentate, lirismul fiind adeseori la el acasă. Se exprimă în stil clasic, dar și în vers liber, cu destulă lejeritate pentru o carte de debut. Firește, nu descoperim perfecțiunea în creațiile sale. Niciun mare poet nu a fost, nu este și nu va fi perfect...  
Uneori este nostalgică, sensibilă, așa cum se manifestă și în poezia de dragoste raportată la părinți ori divinitate: „Sărutul îngerului meu/ Mă urcă în lumina-i sfântă;/ Când îl invoc vine mereu/ Și-n nori pufoși din harpă-mi cântă.” ... „Dacă nu-l chem îmi irosesc/ Credința pură, creștinească,/ Dar eu pe Dumnezeu iubesc,/ Iubind și lumea îngerească.” (Îngerul) sau „În flacăra dăruirii tale mă topesc/ Înaripată de nostalgia totalului dor.../ Pe limba vredniciei îți rostesc,/ Pecetea tainei salvând iubirea de zăvor.” (Mama) și „Mă zbuciumă dorul, vibranta chemare/ Trudit al meu suflet învață să zboare,/ Solfegiu iubirii, a lumii cântare,/ Din astre prinzi luna, mi-o pui la picioare.” (Flori albe).  
Receptivă la trecut și prezent, doamna Daniela Marchetti privește mediul înconjurător și manifestările vremii în chip realist, lăsându-se marcată inclusiv de trecerea anotimpurilor și a vieții, în general vorbind, prin timpul infinit: „Este sfârșitul celei care-a fost/ Frumoasa aurie,/ Acum îngenuncheată/ De buna ei surată/ Ce rece suflă-n vie... (Toamnă) și „Dă-mi un sărut cu-aromă ruginie/ Să-ți las trecutul dulce-amar pe buze,/ Pe-aleea inimii călcând pe frunze/ Tu să-l îmbraci în haină stacojie!”(Sărutul Toamnei).  
Nici copilăria cu toate amintirile și trăirile ei nu este uitată: „Adânci parfumuri de dovleac/ Le simt în piept/ În dimineți ce-mi par mai dulci./ Când le inspir,/ Zglobiu copil mă simt/ Și strâng în pumnul mic/ Ecoul toamnei/ Ce trece peste nuci.” (Toamnă). Trăirile onirice, mereu prezente în viața fiecărui poet, nu o lasă indiferentă nici pe autoarea noastră, ci o inspiră creator: „Îmbracă-mă în zâmbet și iubire,/ Colind să-ți fiu la salba iernii!/ Trăsura timpului zboară cu renii,/ În urmă, taină și-amintire.” ... „Îmbracă-mă în zâmbet și iubire!/ Fă-mă din vis realitate!/ Sunt fată doar, cu aripi retezate,/ Nu-s stea, nu sunt închipuire!” (Himeră), precum și aici: ”Mi-e dor de culorile copilăriei,/ De glasul mamei, trilul ciocârliei.../ Sărutul ei pe frunte încă-l port,/ Vieții mă dedicam, fără efort...  
Iubirea este prezentă, într-o formă sau alta, ilustrată cu modestie ori entuziasm în mai toate poeziile înfățișate în acest volum: ”Cu sărutările-ți aprinse-n noapte/ Mă las cuprinsă-n mrejele iubirii,/ Chiar de-un întreg trecut e plin de șoapte/ În ochi mi-aduci toți sorii fericirii.” (Sărutul tău) ... ”Sărută-mă , iubite, pe frunte, să nu uit/ Albastrul ochilor în care m-am pierdut!/ Să-ți înfășor cât timpul nu-i trecut,/ La gâtul tău eșarfa unui mit!” (Sărută-mă) ... ”Iubește-mă, așa cum gându-mi fuge iute,/ În așteptarea caldă a dulcelui sărut,/ Iubește-mă, șoptind cu înfocare/ Cât ești de fericit că te iubesc și eu...” (Iubește-mă...) ... ”De-ai fi cămașă în fire de iubire/ Ce-mbracă pieptu-mi însetat de-amor,/ Te-aș dezbrăca încet dintr-o privire,/ Și te-aș păstra cum tainic cer un nor.” ... ”Apleacă-ți gura însetată!/ Zâmbește, e iubirea!/ Vino cu brațele-ți deschise/ și pune-ți glas pe-aripi de vânt/ ce netezește drumul/ și adu-mi fericirea!” (Aștept)  
Suntem martori ai unui debut în poezie, dar versurile oferite în acest volum ne înfățișează o autoare ce pare că a trecut deja peste întâia treaptă cu brio. Metafora saltă cu bucurie adeseori și multe versuri sunt împănate cu alte figuri de stil menite să întărească adâncimea sentimentului, forța îmbrățișării ori căldura sărutului, bunăoară. Începuturile sunt aproape întotdeauna timide, cu sincope în formularea și susținerea unor imagini, sentimente ori descrieri. La doamna Daniela Marchetti sunt doar întâmplări, nu abundă stângăciile. Este semn de un salt calitativ deja, de așezare a creațiilor sale viitoare pe o treaptă calitativ superioară. Entuziasm există, dorință de afirmare este, forță de concentrare și de cercetare a altor surse de inspirație este prezentă în atitudine și gândire, iar darul primit de la Dumnezeu poate fi șlefuit până la strălucirea mărgăritarului.  
Felicitări pentru realizarea și publicarea primului tău volum de versuri, stimată prietenă Daniela Marchetti! Domnul fie cu tine oriunde te-ai afla!  
  
Marian MALCIU  
  
 
  
 
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
DANIELA MARCHETII - NOUTĂȚI ȘI SURPRIZE / Marian Malciu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2849, Anul VIII, 19 octombrie 2018.

Drepturi de Autor: Copyright © 2018 Marian Malciu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Marian Malciu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!