CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Literatura > Recenzii >  

MINUNAT EȘTI TU, DOAMNE!
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
 
Iată că nu a trecut prea multă vreme, ci doar cu puțin mai mult decât o lună, de când a fost lansată cartea PERSONAJE BIBLICE, dar ne și aflăm foarte aproape de lansarea altui volum, tot în versuri, al aceluiași autor – Paulian Buicescu. De data aceasta este vorba de PILDELE ȘI MINUNILE DOMNULUI IISUS. M-am simțit onorat să primesc prin email ciorna acestei cărți, care poartă deja o chemare tainică înspre cunoașterea ori, mai bine zis, înțelegerea aprofundată a acestor mari taine cuprinse în pildele și minunile asupra cărora m-am oprit cu evlavie în vremea citirii Bibliei.  
Sunt convins, așa cum apreciam și la prima carte amintită mai sus, că domnului Paulian Buicescu nu i-a fost ușor nici acum, deși trebuie să recunoaștem că este un domeniu în care excelează, domnia sa fiind un foarte bun cunoscător al sensurilor adânci ale Bibliei, cartea de căpătâi a oricărui creștin ortodox, care încearcă să se desprindă de sine pentru a se apropia de DUMNEZEU, pentru a înțelege toate lucrările Sale minunate și pentru a urma calea către mântuire. Dificultatea în acest demers constă în faptul că autorul a ținut să ne prezinte ”Pildele și Minunile Domnului Iisus” tot în versuri și nu în proză. Desigur, versurile sunt menite să atragă mai mulți cititori decât reușesc lucrările în proză să o facă. În primul rând este vorba, firește, de factorul timp. O poezie se citește mult mai repede. În plus, teologul și profesorul de teologie are dexteritatea și farmecul de a desluși cu evidentă claritate tainele biblice pe care omul de rând le pătrunde mult mai greu.  
Potrivit titlului cărții, în cuprinsul acesteia se regăsesc două mari capitole: PILDELE și MINUNILE. În al doilea capitol descoperim câteva subcapitole, care mi se par a fi absolut firești pentru corecta înțelegere a conținutului și a ordinei derulării în timp a acțiunilor: Minunile săvârșite asupra naturii, Minuni săvârșite asupra oamenilor, Învieri din morți, Minuni săvârșite asupra Sa (adică Nașterea, Botezul, Schimbarea la față, Învierea și Înălțarea) și, în final, Minunea specială (care se petrece tot asupra Sa și în zilele noastre, în cadrul fiecărei Sfinte Liturghii). Acest întreg conținut este îmbrăcat în coperți inspirat gândite și frumos realizate de către același bun prieten și colaborator, domnul Geo Pițulescu – redactor la ”Ziarul de Olt”, cunoscut artist în artă fotografică.  
Nu am nici cea mai mică îndoială în ceea ce privește utilitatea acestei cărți. Atât Pildele cât și Minunile Domnului sunt prezentate de către autor cu totală convingere și acuratețe. El nu schimbă cuvintele evanghelice și nici nu-și poate permite să modifice sensul acestora. Are permanent în vedere faptul că Biserica se ocupă să ne amintească și ”să ne trezească la faptul că tot ceea a spus Iisus Hristos este adevărat şi vrednic de urmat” (Dr. Stelian Gomboș). Nimic nu este imaginar, nimic nu este imposibil de realizat atâta timp cât omul este ajutat de Dumnezeu. Fiul Domnului a avertizat că nimic nu este ușor de făcut, că totul este greu sau imposibil, dar tot ceea ce nu-i cu putință la oameni, la Dumnezeu orice este cu putință. De aici, iată, necesitatea imperioasă de a cere permanent ajutorul Domnului. Iar aceste aspecte, dacă nu sunt înțelese prin citirea atentă a Bibliei, sunt înțelese cu ocazia predicilor rostite de preoți în lăcașul Domnului, la fiecare slujbă a Sfintei Liturghii, dar și prin citirea acestor versuri simple, dar limpezi. Tocmai de aceea s-a oferit Iisus să-I mâncăm Trupul și Sângele Lui, noi rămânând permanent îndumnezeiți, mădulare fiind, fiecare, ale bisericii creștine, care este însuși Hristos. Doar așa poate fiecare mărturisi, asemenea Sf. Apostol Pavel: ,,De acum nu mai traiesc eu, ci Hristos este cel care trăiește în mine“...  
  
În Biblie sunt multe pilde, dar am credința că autorul le-a cuprins și le-a deslușit pe toate. Ne întrebăm adesea, ca și uceniicii săi, cândva, de ce a vorbit Fiul Domnului în pilde? Sunt o mulțime de ocazii în care a procedat în acest fel, adică a folosit acest procedeu literar. EL a extras probleme din viața reală a omului, din domeniul agriculturii sau al justiției, a vorbit în pilde despre lăcomie sau dragoste și a reușit în acest fel să captiveze întreaga atenție a mulțimilor. În ciuda simplității, povestirile Lui conțineau adevăruri spirituale eterne.  
  
Trebuie să înțelegem că Iisus a folosit pildele pentru a ascunde multele adevăruri de ascultătorii temporari, care erau interesați mai mult de distracție decât de mântuire. Doar cei treji spiritual au înțeles adevărul din spatele povestirii; de aceea, cei mai mulți dintre ascultători nu pricepeau mesajul lui Iisus, așa cum, din nefericire, se întâmplă și în zilele noastre. În vremea aceea Apostolii au venit la El și l-au intrebat: "De ce vorbești oamenilor în pilde?" (Matei 13:10), iar Iisus a răspuns, "...pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele Împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, și-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, și să-i vindec" (Matei 13:11,15). Pentru cei care s-au opus Lui, spre exemplu liderii religioși din acele vremuri, Iisus a ascuns de inimile lor nereceptive adevărul în pilde, "pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit" (Evrei 4:2a). Este, dacă vreți, o întreagă simbolistică în aceste pilde.  
Iată doar un exemplu în care autorul de față a spus în versurile sale același adevăr:  
  
Când IISUS rămas-a singur, un Ucenic L-a întrebat:  
"- De ce le vorbeşti în Pilde? or fi-nțeles ce-ai Predicat?"  
"- Tainele Împărăției, cum v-am spus şi altădat'  
Voi puteți să le cunoaşteți! dar lor nu le este dat...  
  
Acolo unde Iisus însuși nu tâlcuiește pildele Sale, domnul Paulian Buicescu le explică pe înțelesul tuturor:  
  
Împărăția Cerului, este precum un aluat  
Pe care pentru-a face pâine, o femeie l-a luat.  
Și l-a pus în 3 măsuri, de făină, să dospească  
Până ce toată plămada, început-a ca să crească!  
(Pilda aluatului)  
  
Ca-Împărăția DOMNULUI, e-atunci când omu-a semănat  
  
O sămânță ce-ncolțește, chiar când omu' s-a culcat  
  
Pământul rodește singur: firul verde în desiș  
  
Apoi spicul, grâu deplin, roada coaptă-n seceriș!  
(Pilda cu sămânța)  
  
Trecând la al doilea capitol menționat anterior, doresc să vă atrag atenția asupra faptului că Minunile lui Iisus (sau miracolele lui Iisus) sunt faptele supranaturale care au fost săvârșite de Iisus Hristos în timpul vieții sale pământene și care sunt, toate, menționate în Evangheliile canonice. Sunt fapte pe care omul nu le poate realiza și tocmai de aceea sunt numite ”minuni”, ele aparținând numai și numai divinității. Sunt fapte văzute de toți ucenicii săi, dar și de alți oameni, adeseori cu miile fiind martori la săvărșirea acestora. Pot acești martori să conteste ceea ce au văzut cu ochii lor? Desigur că nu. Iar toate aceste fapte – înscrise în istoria vieții pământene a Fiului lui Dumnezeu întrupat, sunt preluate în povestiri de la om la om, neviciate în conținut, fiind mai apoi scrise de către evangheliști, dar prezentate într-un mod propriu al autorului (Iisus Hristos).  
Și la aceste fapte, minuni, s-a încumetat autorul de față să le prezinte versificat, dar pe înțelesul oricărui cititor. Sunt utile astfel povestite? Desigur că da! Nu toți credincioșii au Biblia în casa lor, nu toți aceștia mai au timp în zilele noastre să caute și să citească. Nu toți cei care citesc pătrund adevăratul lor sens. Nu înțeleg tainicele cuvinte ale Fiului Domnului. În deslușirile oferite de către domnul Paulian Buicescu se limpezesc gândurile și se înțeleg faptele, minunile Domnului. Pentru a respecta spațiul alocat, vă ofer doar un exemplu, care este bine ilustrat prin fotografia de pe coperta față a cărții:  
  
După ce mulțimilor, DOMNUL IISUS le-a Predicat  
Să meargă spre casele lor, cu dragoste i-a îndemnat!  
O corabie să plece, Ucenicilor a dat  
Iar EL, în noapte, pe Munte, către TATĂL S-a Rugat!  
  
Discipolii-n corabie, treceau Marea să se ducă  
În Capernaum, când văzură, că valurile se ridică...  
Corabia era sub valuri...corăbierii în derivă  
(Ucenicii), ce vâsleau cu vânturile împotrivă....  
  
Vâsliseră 30 de stadii, când zăriră fiecare  
Că vine spre ei o nălucă, precum un om, mergând pe Mare!  
Vâslind din greu să-nvingă vântul, la a 4-a strajă-n noapte,  
S-au speriat și au țipat! Apoi, vorbit-au doar în șoapte...  
  
Pe când "năluca" de pe valuri, de ei se apropia,  
Din prea multă dragoste, cu blândețe le grăia:  
"- Nu vă temeți, îndrăzniți! EU sunt, Mă aveți aproape!"  
"-DOAMNE, (a zis atuncea Petru), Poruncă dă să vin pe ape!"  
  
"- Vino!" a zis atunci IISUS; și Petru-n apă-a coborât  
Și-a mers pe Mare către DOMNUL, atâta timp, cât a Crezut!  
Simțind că spre adânc se-afundă..."- Scapă-mă DOAMNE!" a zis  
Iar DOMNUL S-a Milit de Petru și mâna dreaptă i-a întins!  
  
"- Puțin Credinciosule...iar ești slab și te-ndoiești...  
Nu știi că Puterea Mea, e peste cele lumești?"  
Marea, atunci s-a liniștit...vânturile-au încetat...  
Recunoscând că e CHRISTOSUL, lui IISUS s-au Închinat!  
(Umblarea pe mare)  
  
De cele mai multe ori Iisus refuza să facă minuni în fața celor care îi cereau semne, dar făcea minuni celor umili și celor apropiați sincer de Dumnezeu. De ce oare proceda în acest fel? Pentru că aceștia nu aveau nevoie de minuni pentru a-și întări credința lor. Inclusiv bolile se pot vindeca prin rugăciune și credință. Acest lucru este în concordanță cu caracterul lui Dumnezeu din Ieremia 29:13: Mă veți căuta și Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta cu inima.  
Din păcate ori din nefericire, mulți dintre contemporanii noștri nu înțeleg ori nu exprimă sensul real al minunilor, al miracolelor, precum li se mai spune. Ei sunt convinși că acestea sunt evenimente sau acțiuni ce contrazic aparent o lege științifică sau alta dintre cele cunoscute. Alții afirmă că au văzut un lucru extraordinar făcut de un oarecare om și atât.  
Ei bine, un lucru extraordinar putem afirma că a făcut acest om, creatorul de poezie religiosă Paulian Buicescu – profesor-teolog. Nu a făcut o minune, dar o carte adresată elevilor, adolescenților și tot omului cu iubire de Dumnezeu, iată că a făcut! Fiți convinși că s-a rugat și Domnul l-a inspirat...  
  
Nu este cazul să analizăm versificația folosită de către domnul Paulian Buicescu și nici nu mi-am propus să vorbesc despre valențele literare demonstrate în această carte. Uneori, deci nu întotdeauna, nu sunt respectate toate regulile prozodice. Veți descoperi rime imperfecte ori ritmuri neuniformizate, dar ce este mai important aici, acele reguli ori adevărul biblic? Este foarte dificil pentru poeți consacrați să respecte și una și alta fără de greșeală!  
Să luăm ceea ce este bun de învățătură, să-l felicităm pe autor și să-i mulțumim pentru darul său ce ne poate fi de folos tuturor!  
  
Slăvit să fie Domnul!  
  
 
  
Autor,  
Marian Malciu  
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Referinţă Bibliografică:
MINUNAT EȘTI TU, DOAMNE! / Marian Malciu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2752, Anul VIII, 14 iulie 2018.

Drepturi de Autor: Copyright © 2018 Marian Malciu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Marian Malciu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!