CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Literatura > Recenzii >  
Autor: Lucia Elena Locusteanu         Ediţia nr. 3308 din 21 ianuarie 2020        Toate Articolele Autorului

Gutiera Prodan - CLIPE ÎN VEȘNICIE - Album de artă - pictură
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Lecturi subiective 
  
,,Eu nu strivesc corola de minuni a lumii (…) 
  
căci eu iubesc 
  
şi ochi şi flori …” 
  
Lucian Blaga 
  
Personalitate distinctă, jurnalist, membru al Uniunii Ziariştilor din România, om de televiziune, formator de oameni de înaltă ţinută, GUTIERA PRODAN – om de cultură de talie internaţională, distinsă cu numeroase medalii, îşi descoperă, abia de curând, un nou har cu care a înzestrat-o Dumnezeu, pasiunea pentru linie şi culoare – pictura în care îşi revarsă cu prisosinţă exuberanţa trăirilor sufleteşti. 
  
Albumul de artă CLIPE ÎN VEŞNICIE, album cu un titlu – sintagmă metaforică revelatorie, cu multiple semnificaţii, apărut la Chişinău; Viaţa ta, 2015, 104 pagini, e un corolar al muncii de creaţie picturală, o dorinţă împlinită de a-şi aduna tablourile, ,,ce luminează sufletele oamenilor”, într-o carte – mărturie peste timp a pasiunii sale pentru frumos. 
  
Salutară mi se pare ideea de a-şi deschide Albumul cu fotografia părinţilor Adriana şi Ilie Prodan care i-au dat viaţă şi cărora le dedică cartea. 
  
CLIPE ÎN VEŞNICIE e o carte bine structurată compoziţional, cuprinzând Cuvâtul motivaţional şi alegoric al Gutierei Prodan, urmat de imaginea pânzei în ulei ,,Sublim”, p.3, 
  
ca o sinteză definitorie a ceea ce urmează să cuprindă Albumul. 
  
Paginile introductive aduc Prefaţa - o avizată şi la obiect retrospectivă a picturilor semnate de pictoriţa,,nativă” - Prefaţă sugesiv intitulată ,,Meditativa artă plastică sau lumea sufletului GUTIEREI PRODAN”. 
  
Prefaţa, tradusă în limbile; rusă, franceză şi engleză, este semnată de NATALIA KUBRIŞ, doctor în studiul artelor, docent al Catedrei desen, pictură şi arhitectură grafică, Institutul de arte plastice şi arhitectură al Academiei de Stat pentru construcţii şi arhitectură din Odesa, membru al Uniunii naţionale a artiştilor plastici din Ucraina. 
  
Albumul se deschide cu un tablou în care foloseşte tehnica mixtă, intitulat sugestiv ,,Comunicări telepatice” – 2014, p. 8, apoi sunt prezentate un număr apreciabil de tablouri. 
  
Postfaţă cuprinde numeroase aprecieri ale picturilor expuse în diferite expoziţii, dar unele prezente şi în. ,,CLIPE ÎN VEŞNICIE” , album care se încheie cu un tablou în ulei pe pânză, tablou din 2014, intitulat ,,Simbioze”, p. 104, tablou încărcat de lumină. 
  
GUTIERA PRODAN, prin formaţia umanistă, aplecată asupra cuvântului, înţelegându-i sensurile ascunse, transpune în metafora culorii explozia trăirilor interioare dând dovadă de o 
  
maturitate deplină chiar de la debutul său în arta plasică. 
  
Domnia sa oferă privitorului o pictură spirituală prin exaltarea formelor pure, atemporale, dând senzaţia infinită şi absolută a culorii din pensulaţii libere. 
  
Studiază natura cu pasiunea marilor creatori. 
  
Umbrele coloritului le aşterne cu nuanţe graduale în funcţie de tema propusă, dar şi de atmosfera cu care îmbracă sentimentele aşezate în pictură, estompând liniile, nuanţele întrepătrunzându-se ca-ntr-o fină alunecare, ca într-un vals ameţitor al culorilor, ca într-o simfonie… 
  
Tablourile- metafore revelatorii, multe cu tentă filosofică sau mitică, transformă imaginea în flux, creând senzaţii, atmosferă de factură impresionistă şi prin caracterul nedefinit al formelor, prin acea înterpătrundere de nuanţe fără contururi, asemenea picturilor lui Monet. Aceeaşi estompare a culorolor în special în poezia florală / a florilor, o poetică de factură impresionistă a peisajului, poezie atât de prezentă în tablourile GUTIEREI PRODAN, cum ar fi: ,,Lacrima dimineţii” – 2015, ulei / pânză, p.68 sau ,,Nemurire” – 2015, ulei / pânză, p.69. 
  
De aceea, eu, cu modestia unui profesor de limba şi literatura română, îmi permit, deşi distinsa NATALIA KUBRIŞ consideră că majoritatea picturilor GUTIEREI PRODAN sunt realizate în manieră expresionistă, să afirm că o parte dintre picturile DOMNIEI SALE, prezente în acest volum, sunt de factură impresionistă, asemeni celor ale lui C. Monet, mai ales, prin acea invazie de lumină, prin atmosfera pe care o degajă, atmosferă în tonuri şi culori cromatice pale, galbenul de zinc, alături sau în combinaţii cu diversitatea noanţelor de roşu, portocaliu, culori estompate şi care se întrepătund, dar şi postimpresionistă. 
  
GUTIERA PRODAN redă intensitatea trăirilor interioare şi prin diversitatea de tehnici picturale, folosindu-se în grade diferite de saturaţie a culorii, alternând sau amestecând, în funcţie de temă, contrastul dintre o pensulaţie păstoasă, uneori mată şi una transparentă şi luminoasă, uneori chiar poziţionate în basorelief prin aşezarea straturilor mai groase ce estompează luminozitatea cu straturile subţiri care dau impresia de adâncime prin folosirea notelor de alb. Contrastul creează iluzia spaţială ca în ,,Clipa îngheţată dintr-un Veac” – 2015, ulei / pânză, p. 38, ,,Bucăţi de stele” – 2014, ulei / pânză, p. 92, ,,Şoapte” – 2015, ulei / pânză, p. 73, ,,Sublim” – 2015, ulei / pânză, p.99, ,,Dansul dragostei” – 2014, ulei / pânză, p. 94, etc. 
  
Simfonie în alb, cel mai adesea însoţit de galbenul luminos, orchestrat de o grafică originală ce tinde, uneori, spre absolut, transmit o bucurie decorativă ce sugerează puritatea, exaltarea sau liniştea emoţională.. 
  
Tablourile cu flori, în care albul maiestos se impune privirii, alternează cu cele în care roşul sau doar puternice accente ale lui, parcă creează o discretă muzicalitate a tonurilor, fiind adevărate exuberanţe cromatice. 
  
Încărcătura materiei cromatice are o intensitate extraordinară, trasând prin culoare forme expresive profunde, nelinişti, dar şi exuberanţe existenţiale, aşa cum traspar din pictura de factură expresionistă, dar şi cu o tehnică impresionistă, ,,Strigăt” – 2014, acrilic / pânză, p. 9, e o lucrare expresivă în care notele cromatice în basorelief dau senzaţia cuprinsă în titlul lucrării, sezaţie marcată şi de prezenţa ochilor, contrastând, prin viziune, compoziţie, culoare cu,,Strigătul” pictorului norvegian Edvard Munch, la care liniile sunt precis şi clar trasate, nuanţele nu se interpătrund, iar expresia feţei, are accetul pus pe hăul gurii. 
  
GUTIERA PRODAN organizează în aşa fel imaginea ca să sugereze privitorului o varietate de trăiri, sentimente. 
  
De factură expresionistă, în tablourile sale, sunt şi ochii multiplicaţi, inediţi, abia perceptibili ca înfăţişare, prezenţi fie în corola florilor, fie privindu-ne încărcaţi de lumina culorii. 
  
Laitmotiv pictural, dar şi spiritual, ochiul, ca simbol al cunoaşterii, apare într-o viziune originală, personală cu o bogată încărcătură poetică tulburătoare, gravă ca în: ,,Ochiul de veghe” – 2013, ulei / pânză, p. 78, ,,Doruri policrome” - 2013, ulei / pânză, 
  
p.88 dar şi,,Cărări nebătătorite” – 2014, p. 9, la care fofoseşte tehnica mixtă, au tangenţiale similitudini cromatice cu unele dintre picturile expresioniste ale lui Ion Ţuculescu, cum ar fi: ,,Peisaj” sau ,,Câmpie cu tauri”. 
  
Expresionistă este însă şi în multe tablouri florale, preferând, deci fofosind frumuseţea şi expresivitatea, poate, şi semnificaţiile mitice ale florii soarelui, având drept corolă motivul ochiului, unul din motivele preferate ale expresioniştilor în pictură şi nu numai, motiv floaral atât de prezent şi la Van Gogh. 
  
Motivele florale sunt o prezenţă în multiplele lor variante fie pe ,,tema galbenului – lumină”, fie cea a ,,roşului macilor”. 
  
Multiplele variante apropiate ca temă, dar şi repetarea obsesivă şi a unor planuri compoziţionale, sunt prezente având însă fiecare ineditul său, un element nou cu sporite semnificaţii metaforice, un plus de trăire. 
  
Dintre tablourile în manieră expresionistă ale GUTIEREI PRODAN amintim: ,,Florile speranţei” - 2013, tehnică mixtă, p.52, ,,Mişcare în Univers” – 2013, tehnică mixtă, p. 53, ,,Simfonia florilor” – 2014, uluei / pânză, p.28, etc. 
  
GUTIERA PRODAN, plecând tot de la tema florală, căreia în dă o tentă filosofică, aduce prin tablourile sale şi o paletă specifică cu roşuri incandescente şi rozuri, ce ne vorbesc metaforic, şi ne transmit vitalism, seninătate, optimism, bucurie cromatică, în picturi ca: ,,Simfonii” – 2015, acril / carton, p. 100, ,,Pasiune” – ulei / pânză, p.58, ,,Ecuaţii” – 2014,ulei / pânză, p. 59, ,,Cuvinte rătăcite” – 2015 ulei / pânză, p.60, etc. 
  
Pentru GUTIERA PRODAN arta plastică – pictura – e resimţită ca o necesitate de expresie, transformând tablourile sale într-o confesiune cromatică febrilă, ca în ,,Dimensiunea Timpului” – 2015, tehnică mixtă, p.14 sau ,,Lumină” – 2015, ulei / pânză, p.76. 
  
Combinaţie de simboluri, invocând un subiecte mitologic, în manieră suprarealistă e pictura intitulată ,,Icar” - 2013, ulei / pânză, p. 55, în care culorile ,parcă, capătă sonoritate, forţă, pornite din adâncurile sufleteşti ale privitorului. 
  
Temperament neliniştit, mereu în căutarea absolutului aspiră să cuprindă esenţele existenţiale cele mai diverse şi profunde. 
  
În pictura GUTIEREI PRODAN, expresia a trăirilor interioare, mărturie cromatică a căutării absolutului, coexistă îmbinându-se armonios emodalităţi de expresie impesioniste, postimpresioniste, expresioniste, contopite într-o operă unică, originală, exuberantă, tulburătoare. 
  
Albumul ,,CLIPE ÎN VEŞNICIE” al GUTIERI PRODAN este expresia cromatică a năzuinţei Domniei Sale de a defini metaforic lumea tumultoasă a sufletului care nu striveşte ,,corola de minuni a lumii”, deoarece iubeşte ,,şi ochi şi flori” şi-ntreg Universul. 
  
Lucia-Elena Locusteanu 
  
Membru al Ligii Scriitorilor Români 
  
Filiala Cluj-Napoca 
  
România 
  
Referinţă Bibliografică:
Gutiera Prodan - CLIPE ÎN VEȘNICIE - Album de artă - pictură / Lucia Elena Locusteanu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 3308, Anul X, 21 ianuarie 2020.

Drepturi de Autor: Copyright © 2020 Lucia Elena Locusteanu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Lucia Elena Locusteanu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!