CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Impact > Istorisire >  

Cornel Galban: Personalităţi băcăuane - Leonid Iacob
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
ATENEU  
• Revistă editată de Consiliul Judeţean Bacău • Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România •  
• Anul 52 (serie nouă) • octombrie 2015 • ( la p.17)  
Personalităţi băcăuane  
 
Leonid Iacob  
 
N. 1 octombrie 1945, în satul Iazu, comuna Strugari, judeţul Bacău. Poet, critic literar, dramaturg, prozator, publicist, editor, profesor. Este fiul Elenei (n. Melinte), casnică, şi al învăţătorului Gheorghe M. Iacob.  
Copilăreşte în satul natal, începându-şi studiile cu tatăl său, la şcoala Primară din Iazu (1951-1955). Prima clasă a ciclului gimnazial o urmează în satul vecin, la Şcoala Pietricica (1955-1956), avându-l ca profesor de limba română pe Eduard Ştraub, publicistul şi scriitorul de azi, iar următoarele două la Spitalul de Copii din Agigea, judeţul Constanţa (1956-1958), unde a fost internat în urma unor complicate probleme de sănătate. Este admis apoi la şcoala Medie Mixtă din Comăneşti (1958-1962, actualul Colegiu Tehnic „Dimitrie Ghika“), studiind, între alţii, cu profesorii Aurel Jămneală, publicistul şi autorul de carte didactică de mai târziu, Corneliu Nechita şi, în ultimii doi ani, cu Gheorghe Movilă, prozatorul.  
Având preocupări literare încă din clasele primare, s-a impus rapid printre membrii Cenaclului literar „Chemări primăvăratice“, care funcţiona în cadrul liceului, conducându-l, în calitate de preşedinte, între anii 1959 şi 1962, când a şi debutat, ca poet, în paginile revistei şcolare omonime (1958).  
După absolvirea cursurilor liceale a fost, rând pe rând, pedagog la Liceul Nr. 1 din Mioneşti (1962-1963), învăţător la Şcoala Răchitiş, comuna Ghineş (1963-1965), profesor de limba română la şcolile generale din Ardeoani (1965-1966) şi Palanca (1966-1979), iar din 1979, la Clubul Copiilor din Comăneşti, unde, în 1981, a înfiinţat Cenaclul Literar „Mugurii“, pe care îl conduce, neîntrerupt, de mai bine de trei decenii. În acest interval şi-a definitivat studiile, urmând cursurile fără frecvenţă ale Facultăţii de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi, secţia Limba şi literatura română (1964-1970), şi-a susţinut examenul de licenţă, cu lucrarea Toponimia bazinului superior al Văii Trotuşului (1972, îndrumător prof. univ. dr. I. D. Lăudat), şi, succesiv, toate examenele de grad, încheiate cu lucrarea Cenaclurile literare ale copiilor (1987, coordonator, Leonida Maniu).  
La şcoala Răchitiş a fost, concomitent, şi director al instituţiei, iar la Palanca, director al Căminului Cultural, secretar cu probleme de propagandă şi cultură şi vicepreşedinte al Consiliului Popular (1968-1977).  
Şi-a început,de asemenea, colaborarea la ziarele Flacăra Moineştiului şi Steagul roşu, publicând apoi creaţii literare, articole de specialitate şi publicistice în Ateneu, Confluenţe lirice, Confluenţe româneşti, Cronica, Deşteptarea (corespondent în perioada 1991-1994), Impact cultural, Junimea digitală, Limba română, Plaiuri trotuşene, Plumb, Reţeaua literară, Speranţa TV, Strop de viaţă, Suplimentul literar „Tineretul liber“ ş.a.  
Animator al vieţii culturale comăneştene, a frecventat Cenaclul literar-artistic „Lumină şi culoare“ şi „Nicolae Labiş” de la fostul Club „1 Mai“, manifestându-se atât ca poet, cât şi ca artist fotograf, pictor, eseist şi dramaturg. Trei dintre scenariile sale literare destinate spectacolelor pentru copii au fost incluse în volumul Educaţia prin muncă şi pentru muncă (Consiliul Naţional al Organizaţiei Pionierilor, Bucureşti, 1985), cu poezie şi lucrări dramatice fiind prezent şi în antologiile Sus cortina, copii! (Editura Grafit, Bacău, 2005), Clopotul, limbaj universal (Editura 3D, Drobeta Turnu Severin, 2008), Arta de a fi (Editura  
Anamarol, Bucureşti, 2009), Vis şi pasiune, Antologia Esenţelor (Editura Panfilius, Iaşi, 2011) şi Călătorie în regatul cuvintelor (Editura Dandes Press, Drobeta Turnu-Severin, 2014).  
La rândul său a prefaţat volumele Ferestre în timp de Rodica Cernea (Editura AS’S, Iaşi, 2008) şi D’ale copilăriei de Adriana V. Neacşu (Editura PIM, Iaşi, 2012), a prefaţat şi îngrijit antologiile Vis şi pasiune (Editura Panfilius, 2011), Lumea cuvintelor (Editura Corgal Press, Bacău, 2012) şi Anotimpuri prin ochi de copil, vol. I-II (Editura VIF, Constanţa, 2014, respectiv, Editura Docucenter, Bacău, 2014), precum şi volumele de debut şi cele ulterioare ale unor membri ai Cenaclului „Mugurii“, o veritabilă pepinieră de talente.  
Astfel, după ce mai întâi şi-a promovat ucenicii în propriile publicaţii (Planeta Viselor şi Muguri de vers) ori în paginile unor reviste de cultură şi ziare locale şi centrale (Ad Astra, Ateneu, Ceahlăul, Cronica, Deşteptarea, Examene, Limba română, Pădurea noastră, Plaiuri trotuşene, Poliţia în alertă, Steagul roşu, Vitralii), a sprijinit debutul editorial a nu mai puţin de 20 dintre aceştia, recomandându-i călduros cititorilor: Anca Mihaela Pâslaru (Antecamera vieţii, 1996), Camelia Iosub (Între două lumi, 2001), Delia Oniga (Evadarea caligramelor, 2001), Alexandra Drăgăstan (Metamorfoză în oglindă, 2001), Anca Adochiţei (Strigătul inocenţei, 2002), Silvia Ercuţă (Starea de vinovăţie, 2003), Alexandra Răchiteanu (Apusul copilăriei, 2004), Elena Amalia Filip (Vis de stea, 2005), Cristian Constantin Bostan (Balconul cu vise, 2005), Georgiana Preda (Ireversibila scară, 2005), Maria Ilinca Trifonescu (Magia copilăriei, 2006), Andra Patricia Groapă (Vis pierdut, 2006), toate sub egida Editurii Cronica din Iaşi, Daniela Olivia Ghicajanu (Joc ciudat, 2006), Andreea Fulaş (Drum spre lumină, 2007), Iuliana Relea (Anotimp confuz, 2007), Ilinca Maria Trifonescu (Primăvara din suflet, 2007), Ştefan Moţei (Umbra unui gând, 2010), Ioana Cristiana Cernea (Tortul copilăriei, 2012), apărute la Editura Corgal Press din Bacău, Iulia-Alexandra Iftimie (La răscruce de suspine, Editura Docucenter, Bacău, 2013) şi Miruna Huluţă (Visul Mirunei, idem, 2014).  
Toţi cei amintiţi, precum şi alte sute de copii talentaţi pe care i-a îndrumat de-a lungul anilor au fost distinşi la concursurile literare „Tinere talente“, „Autori: copiii!“ şi la alte competiţii judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale cu peste 3000 de premii şi distincţii de tot felul, ceea ce la determinat pe cunoscutul scriitor Tudor Opriş să declare: „Comăneştii ascund o mică insulă a poeziei infantile şi adolescentine, un Kogaion de vibraţie lirică românească, de mulţi ani ţinut în trezire de un dascăl de excepţie, Leonid Iacob, care face ca apa mereu împrospătată a poeziei tinere să nu sece... Comăneştii au rămas încă o minunată ţară a lui Alice, în care sufletul copilăresc şi cel pornit spre împliniri sorb apă vie, trăiesc miracolul şi zilnicul botez cu lumina, natura şi dragostea.“  
Contribuţia sa la depistarea tinerelor talente a fost, de altfel, unanim recunoscută, diriguitorii forurilor de resort desemnându-l coordonator al Taberei Subredacţiilor „Cutezătorii“ (Năvodari, 1984), Taberei de creaţie Literară Homorod (1985), Taberei Judeţene de Creaţie (Geamăna, 1987), Taberei Naţionale de Creaţie (Dărmăneşti - Bacău, 1987 şi 1988) şi Taberei Naţionale de Creaţie Literară „Tinere condeie“ (Agafton - Botoşani, 1993; Buciumeni - Galaţi, 1996; Buzău – 2002 şi 2003).  
Robit, practic, de această nobilă activitate, a lăsat la urmă propria creaţie, debutând editorial abia în 2009, după ieşirea la pensie, când Editura Corgal Press i-a publicat volumul de poeme Bântuit de furtuni, urmat peste un an, la aceeaşi casă editorială, de o carte de poeme de dragoste, Ţărmuri paralele, scrisă în tandem cu poeta Atena Mariana Zară, şi de volumele Imaginarele iubiri (Editura VIF, Constanţa, 2014), Lâng-o margine de lume  
(Editura PIM, Iaşi, 2014) şi Strajă cuvintelor (idem, 2015). În manuscris îşi aşteaptă, de asemenea, sponsorul, volumele Popasuri în vers, Marea cu ochii trişti, Venite din străbuni şi Poveşti de pe Trotuş.  
Distins cu Medalia „A 25-a aniversare a Republicii“, cu Brevet al Consiliului de Stat (1972), Diploma de Onoare a Consiliului Naţional al Organizaţiei Pionierilor pentru activitate cultural-educativă în rândul copiilor şi tineretului (1984, 1985, 1986, 1987, 1988) şi Diploma  
de Excelenţă a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (2002), scriitorul şi omul de cultură comăneştean nu şi-a spus încă ultimul cuvânt, continuând să îndrume noua generaţie de aspiranţi la gloria literaturii şi să dea o pată de culoare vieţii culturale din oraşul de pe Trotuş, pe care o popularizează pe toate căile, inclusiv în spaţiul virtual, unde postează fotografii şi filme de scurt metraj, pe care tot el le realizează.  
Moştenind pasiunea scrisului de la tatăl său (bun povestitor, care a scris sumedenie de poveşti, povestiri, poezii, memorii de război, rămase în manuscrise), a transmis-o mai departe inclusiv propriilor copii, trecuţi prin filtrul cenaclului, atât Lavinia Teofana, cât şi Vlăduţ Severian fiind, la rândul lor, autori de carte.  
 
de, Cornel GALBEN,  
critic literar, poet, scriitor, publicist, istoric literar  
 
Articolul este, publicat în revista "Ateneu" - oct.2015, pag. 17,
parte din date se regăsesc şi în vol.PERSONALITĂŢI BĂCĂUANE de acelaşi autor, apărut la ed. Corgal Press, 2014  
în imagine autorul articolului.  
Referinţă Bibliografică:
Cornel Galban: Personalităţi băcăuane - Leonid Iacob / Leonid Iacob : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1806, Anul V, 11 decembrie 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Leonid Iacob : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Leonid Iacob
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!