CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Eveniment > Cronici >  

PAGINI DE ISTORIE A PRESEI VALAHE DE MÂINE: Revista «Steaua» şi generaţia resurecţional-modernistă de întemeiere a paradoxismului (VI)*
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
 
  
 
  
Ion Pachia-Tatomirescu  
  
 
  
PAGINI DE ISTORIE A PRESEI VALAHE DE MÂINE:  
  
 
  
Revista «Steaua» şi generaţia resurecţional-modernistă de întemeiere a paradoxismului  
  
 
  
(VI)*  
  
 
  
În 18 – 23 iunie 1956, la Primul Congres al Scriitorilor din R[epublica] P[opulară] R[omână], A. E. Baconski, «în temerarul său Cuvânt, respinge cu argumente irefutabile teza despre „realism în poezie“ şi alte „concepţii“ dogmatice, proletcultiste», făcându-şi, totodată, „în ales spirit tovărăşesc-epocal“, şi o rarisim-întâlnită „autocritică“ : «Există [...] o permanentă primejdie, mai cu seamă pentru poezie, de a degenera sub false auspicii realiste, în versificare pedestră a faptului cotidian, luat în totalitatea lui. Această versificare pedestră are, după cum se observă, două modalităţi mai frecvente: pe de o parte anecdota povestită cu chicoteli şi în modul cel mai şugubăţ cu putinţă, pe de altă parte, comentariul simplist şi şablonard. Despre anecdote versificate nu e nevoie să mai vorbesc, specia e suficient de cunoscută şi de odioasă. Din această categorie fac parte şi „Balada despre Barta“, şi cea despre lăptari şi alte câteva penibile eşecuri ale începuturilor mele întru realism. Le recunosc cu mâhnire şi jenă şi le reneg.» (ŢCron, CXI / 443).  
  
Totodată, militează pentru programul resurecţional, pentru «obligaţia „reînnodării“ tradiţiei cu lirica unor poeţi ca Arghezi sau Bacovia, sau Maiacovski sau Garcia Lorca, sau Apollinaire sau Esenin, sau Sandburg sau Frost, sau Lee Masters şi condamnă practica de a „refula“ în numele realismului „cuceririle artei poetice moderne...“» (ibid.).  
  
A. E. Baconsky mai atrage atenţia şi asupra adevăratei primejdii din literatura / cultura valahă de după al II-lea război mondial, pe care «o constituie rigiditatea şi spiritul dogmatic anchilozat» (LPCS / ŢCron, CXI).  
  
Imediat după rostirea acestui „dinamitard“ Cuvânt împotriva proletcultismului, la Primul Congres al Scriitorilor din România, A. E. Baconsky convinge pe „tânărul poet“ Petre Stoica, redactor la Editura de Stat pentru Literatură şi Artă din Bucureşti, să devină „corespondentul din Capitală“ al revistei Steaua din Cluj-Napoca. După câteva luni, poetul Petre Stoica îşi relevă nu numai „riscanta sarcină“ de a stabili legătura şi de a obţine colaborarea pentru revista Steaua a marilor scriitori bucureşteni aflaţi încă „la indexul cenzurii comuniste“, de la Arghezi la Ion Vinea, ci şi „misiunea“ de a constitui grupul resurecţional-modernist al tinerilor scriitori din Bucureşti (cf. TSA, 1 sq. / SUi, XX), angajat în „bătălia pentru estetică / metaforă“ (infra), cu interesante reuniuni în care se evidenţiau Cezar Baltag, Nicolae Breban, Matei Călinescu, Grigore Hagiu, Mircea Ivănescu, Modest Morariu, Fănuş Neagu, Nichita Stănescu, Gh. Tomozei ş. a., în majoritatea lor, susţinători de nădejde ai temerarului program „baconskyan-stelist“. Graţie strategiei lui A. E. Baconsky şi a grupului său de la Cluj-Napoca, programul resurecţional-modernist se transformă într-o incontestabilă realitate culturală / spirituală, în ciuda stalinismului / proletcultismului pustiitor, devastator, al mai tuturor tărâmurilor artelor şi ştiinţelor din România „obsedantului deceniu“.  
  
În numerele din anii 1957 şi 1958 ale revistei Steaua, sunt publicate poeme de: Anna Ahmatova (trad. de A. E. Baconsky), Tudor Arghezi, A. E. Baconsky, Elisaveta Bagreana, Cezar Baltag, Charles Baudelaire (trad. de Al. Philippide), Mihai Beniuc, Al. Blok (trad. de A. Rău), Bertholt Brecht (trad. de Petre Stoica), Liviu Călin, Matei Călinescu, Barbu Cioculescu, Ion Cocora, Sina Dănciulescu, Serghei Esenin, Victor Felea, Luigi Fiorentino (trad. de A. Rău), Robert Frost (trad. de M. Ivănescu, Matei Călinescu ş. a.), Gh. Grigurcu, Aurel Gurghianu, Mircea Ivănescu, Juan Ramon Jiménez (tradus de Petru Sfetca), Valery Larbaud (trad. de Modest Morariu), Arthur Lundkvist (trad. de A. E. Baconsky), Antonio Machado, Roy MacGregor-Hastie (trad. de I. Panait), Mao-Tze-Dun (trad. de Nichita Stănescu), Tudor Măinescu, Eugenio Montale (trad. de Petru Sfetca), Modest Morariu, Florin Mugur, Leonida Neamţu, Grieg Nordhal (trad. de L. Neamţu), Darie Novăceanu, Ovidius Publius Naso, Veronica Porumbacu, Jacques Prévert (trad. de Modest Morariu), Puşkin, Salvatore Quasimodo (trad. de P. Sfetca), Francisco Quevedo (trad. de Petru Dumitriu), Aurel Rău, Carl Sandburg, Nichita Stănescu, Petre Stoica, Manfred Streubel (trad. de P. Stoica), Şa-Ou (trad. de I. Horea), Georg Trakl (trad. P. Stoica), Marina Ţvetaeva, Lucian Valea ş. a.;  
  
paginile de proză sunt semnate de: Ion Agârbiceanu, A. E. Baconsky, Petru Dumitriu, N. Dunăreanu, Emil Isac, Francisc Munteanu, D. R. Popescu, Titus Popovici ş. a.;  
  
publică articole, studii, eseuri, cronici literare: Ion Agârbiceanu («Ion Creangă – neîntrecutul povestitor», nr. 3 / 1957), A. E. Baconsky («Bacovia», nr. 6 / 1957; «Ion Creangă», nr. 3 / 1957; «Matei Caragiale», nr. 1 / 1958; «Robert Frost», nr. 1 / 1958), Leon Baconsky, Mihail Bogdan («Ucenicia poetului W. H. Auden», nr. 7 / 1957; «Mioriţa în englezeşte – acum 100 de ani», nr. 9 / 1957), Lucian Blaga («Cum l-am tradus pe Faust», nr. 9 / 1957), Valeriu L. Bologa («La un congres internaţional în Spania», nr. 2 / 1957; «Cele dintâi urme de practică vindecătoare pe teritoriul Patriei noastre», nr. 8 / 1957), Mircea Braga («Dimos Rendis: Geneza»; «Ion Călugăru: Casa şoarecilor», nr. 3 / 7, 1958; «Ben Corlaciu: Cazul doctor Udrea», nr. 12 / 1959), George Călinescu («Metoda lui Sainte-Beuve», nr. 2 / 1957; «Carlo Goldoni», nr. 8 / 1957; «Ovidiu, poetul», nr. 11 / 1957), Şt. Cazimir («Ţăranii în ajunul răscoalelor», nr. 3 / 1957), Const. Ciopraga («Calistrat Hogaş», nr. 8 / 1957), C. Ciuchindel («Ştefan cel Mare în literatura popoarelor vecine», nr. 5 / 1957), C. Daicoviciu («Însemnări despre daci», XIV, nr. 7 / 1957; «Situaţia teritoriului geto-dacic de la Dunărea de Jos în vremea relegării lui Ovidiu», nr. 11 / 93, 1957; XV, nr. 12 / 1957), Al. Dima, Victor FeleaCântice ţigăneşti de Miron Radu Paraschivescu», nr. 5 / 1957; «Teatrul lui Maiacovski», nr. 10 / 1957), D. Florea Rarişte («Ştefan cel Mare în imaginaţia şi concepţia poporului», nr. 5 / 1957), Gh. Grigurcu («Lucian Blaga, Din lirica universală», nr. 3 / 1958; «Iannis Ritsos, Poeme», nr. 7 / 1958 etc.), Henri Jacquier («În jurul continentului metaforei», nr. 1 / 1957; «În jurul imaginii», nr. 2 / 1957; «Corespondenţe», nr. 3 / 1957; «Armonii», nr. 4 şi 5 / 1957; «Alfred de Musset», nr. 6 / 1957; «La Nouvelle Revue Française», nr. 6 / 1957; «Semn şi simbol», nr. 7 / 1957; «Charles Baudelaire», nr. 7 / 1957; «Un mare umanist: Tudor Vianu», nr. 12 / 1957; «O lămurire a noţiunii de literatură comparată», nr. 10 / 1957; «Lauda limbii valahe», nr. 6 / 1958 etc.), Alf Lombard («Verbul românesc. Un răspuns», nr. 1 / 1957), Roy MacGregor-Hastie («Poezia australiană contemporană», nr. 12 / 1957; «Criza criticii engleze», nr. 1 / 1958), George Munteanu («Tradiţionalism şi modernitate», nr. 1 şi nr. 2 / 1957; «Comentarii la Cronica de familie», nr. 8 – 11 / 1957), Ştefan Pascu, Perpessicius («Baudelaire în valaheşte», nr. 7 / 1957), Eugen Pora («Stenobioza şi euribioza», nr. 6 / 1957), Dan Simonescu, Eugeniu Speranţia («Benedict Spinoza, Etica», nr. 10 / 92, octombrie, 1957; «O enciclopedie a literaturii universale», nr. 12 / 1957; «Un monument de rea credinţă», nr. 1 / 1958; «Lessing, Opere», nr. 12 / 1958), Mircea Tomuş («Însemnări despre teatrul lui Alexandru Kiriţescu», nr. 1 / 1957; «Eugen Barbu, Groapa», nr. 9 / 91, septembrie, 1957; «John Steinbeck, Căluţul roib», nr. 5 / 1958 etc.), Tudor Vianu («India în Lusiadele lui Camoëns», nr. 7 / 1957).  
  
După cum se poate uşor observa din această „radiografie“ a numerelor revistei Steaua din anii 1957 şi 1958, programul resurecţional-modernist baconskyan cu „deschideri“ spre universalitate se relevă deopotrivă atât în perimetrul creaţiei originale cât şi în aria teoretic-literară / estetico-literară.  
  
 
  
Bibliografia siglată“:  
  
 
  
  • LPCS = Lucrările Primului Congres al Scriitorilor din R[epublica] P[opulară] R[omână], 18 – 23 iunie 1956, Bucureşti, E. S. P. L. A. / Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1956.
  • SUi = Petre Stoica, Uitat printre lucruri uitate, Bucureşti, Editura Minerva (colecţia Biblioteca pentru Toţi), 1997.
  • TSA = Aurel Turcuş, Interviu cu poetul Petre Stoica despre momente semnificative din biografia sa: „Aş putea spune că o întreagă istorie literară a defilat pe sub privirile mele“, în ziarul «Renaşterea bănăţeană» – suplimentul «Paralela 45» (Timişoara), nr. 3373, 6 martie 2001, p. 1 sq.
  • ŢCron = Pavel Ţugui, Cronologie, în A. E. Baconsky, Scrieri – I – Poezii, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1990, pp. LXXXV – CXLVIII.
  • Prima parte a studiului a fost publicată în revista online, Confluenţe literare (ISSN 2359-7593, directori-fondatori: Octavian Lupu / Bucureşti şi George Roca / Australia), anul al VII-lea, ediţia nr. 2557, duminică, 31 decembrie 2017 ‒ cf. http://confluente.org/ion_pachia_tatomirescu_1514739549.html ; Distinsul Receptor poate afla o amplă variantă a acestui studiu în lucrarea Generaţia resurecţiei poetice, de Ion Pachia-Tatomirescu, Timişoara, Editura Augusta, 2005, pp. 152 ‒ 172.
 
  
Referinţă Bibliografică:
PAGINI DE ISTORIE A PRESEI VALAHE DE MÂINE: Revista «Steaua» şi generaţia resurecţional-modernistă de întemeiere a paradoxismului (VI)* / Ion Pachia Tatomirescu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2580, Anul VIII, 23 ianuarie 2018.

Drepturi de Autor: Copyright © 2018 Ion Pachia Tatomirescu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Ion Pachia Tatomirescu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!