CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Cultural > Patrimoniu >  

Ion Pachia-Tatomirescu Estetica paradoxismului
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
 
  
Ion Pachia-Tatomirescu  
  
 
  
Estetica paradoxismului  
  
 
  
Generaţia resurecţiei poetice şi a paradoxismului a impus în orizontul cunoaşterii metaforice europene un nou curent literar, paradoxismul, a cărui estetică s-a cristalizat ca reacţie la „paradoxurile“ sociale, îndeosebi, din România regimurilor de tip totalitarist-comunist, ca reacţie la limitele tragic-existenţiale ale ens-ului uman prin istorii, sau ca reacţie la reificarea fiinţei umane, ca reacţie împotriva literaturii şablonarde, aservită dictaturii, ca reacţie la „filosofia“ / „dialectica marxist-leninistă“, ori la curentele literare / filosofice anterioare anilor 1960 / 1964: „realismul socialist“, „umanismul socialist“ (puse „în slujba făuririi unui om nou, comunistul, homo sovieticus de România“) etc.  
  
 
  
Estetica paradoxismului a promovat, continuă să promoveze principiile:  
  
 
  
1) conjugarea – în primul rând, la moduri lirice, apoi la cele epice / dramatice – a paradoxurilor existenţiale ale umanităţii;  
  
 
  
2) dinamitarea miturilor (îndeosebi, a celor fundamentale), sublimarea / rafinarea mitemelor, relevând o „nouă demiurgologie“, cu omul în centrul „genezelor“ / „universurilor“ (cosmosului), eroul liric (epic / dramatic) substituind ori „punând în plan secund“ Demiurgul (Atoatecreatorul / Atotştiutorul, Divinitatea Fundamentală);  
  
 
  
3) revolta / „revoluţia“ semnificantului împotriva semnificatului, operând predilect cu semnificantul născător de semnificat, decretând „biblic“, „antimarxist“, că Materia decurge din Cuvânt / Logos, întrucât cuvântul este „materie“ (informaterie, de fapt), întrucât şi cuvântul are o structură similară structurii atomului, «repetând structura materiei» (Nichita Stănescu);  
  
 
  
4) „spargerea“ infinitului limitelor tragic-existenţiale prin forţa / puterea metaforei (sinesteziei) / simbolului (viziunii), cultivând chiar şi ne-Cuvântul – dacă materiei i „se cuplează“ cuvântul, atunci antimateriei, indiscutabil, i se „asociază“ necuvântul – spre a se înregistra „saltul“ gândirii poetice din liniar (dichotomic) în neliniar / polidimensional („disipativ“, dar „vectorizat“);  
  
 
  
5) reliefarea unei noi geografii / cosmografii a poeziei / literaturii valahe / universale şi a unui nou autohtonism, ştiindu-se că autohtonismul se constituie în cea mai puternică şi originală direcţie spre universalitate dintr-o literatură naţională şi că numai prin autohtonism o „republică interioară“ devine republică spirituală în „proiecţie universală“, acordându-se şanse de „afirmare“ tuturor ariilor spirituale („mari“ şi „mici“) întru vari­etatea armonică a Logosului, cunoscând ritmice „altoiuri“, înfloriri şi reînfloriri pe secţiunea de aur decisă de raportul tradiţie – inovaţie, distingându-se în primul rând prin obiectivarea „imaginarului“ şi prin reflectarea stărilor / tensiunilor din noile realităţi ale lumii (politice, economico-sociale, culturale / civilizatorii etc.), din noile „adevăruri“ ştiinţifice („pulsând“ în orizontul cunoaşterii metaforice, apoi „propulsând“ acest orizont), de privelişte a Fiinţei;  
  
 
  
6) culti­varea limbii materne ca „sacră limbă“, ca „vehicul“ spiritual „indestructibil“ / „invulnerabil“, „inalienabil“, „incontestabil“, al existenţei unui popor prin istorii, lupta împotriva „exploatării“ unei limbi naţionale de către limbile „imperiale“, militarea împotriva „monopolului“ studierii limbii ruse în şcoli / facultăţi (în România, ca şi în alte ţări socialiste, limba rusă fiind din 1948, limbă obligatorie, însuşită un deceniu, din clasa a IV-a elementară şi până în anul al III-lea de facultate); reprezentanţii resurecţional-paradoxişti consideră limba maternă – sfânta Limbă Pelasgă > Valahă – drept Patrie în Logos («Limba română este Patria mea» – Nichita Stănescu);  
  
 
  
7) „polidimensionarea“ / „diseminarea“ eului poetic la scara Întregului macrocosm / microcosm şi cultivarea holopoemului, aria lirosofiei fiind, desigur, macrocosmosul şi microcosmosul, unde poetul reinstituie înaltul spirit justiţiar al lumilor / univer­surilor;  
  
 
  
8) abordarea „fără oprelişti“ a viabilelor structuri literare clasice, moderne şi ultramoderne, evidenţiate în timpii literaturii de la origini până azi, crearea de noi structuri, dacă este necesar, cu buna respectare a echilibrului, a raportului sacru tradiţionalism – modernism, din interiorul tuturor genu­rilor / speciilor literare;  
  
 
  
9) cultivarea versului liber – dacă serveşte punerii în evidenţă a unui autentic, „inedit“ relief sufletesc –, dar şi a poeziei cu formă fixă, „clasică“ ori nou-creată „formă fixă“, dacă reverberează mai profund gustul, spiritul, spaţiul spiritual / literar contemporan; antrenarea, revitalizarea, din estetica tuturor curentelor literare precedente / sincrone, a celor mai rafinate tehnici, elemente de prozodie, resurecţionarea acestora – unde este solicitată, chiar revoluţionarea –, numai întru catharsis;  
  
 
  
10) desfăşurarea „irepresibilă“ a poeziei / artelor în spaţii ştiinţifice, numai întru mutarea orizontului cunoaşterii metaforice, penetrând limite, „magnetizând“, atrăgând întotdeauna după sine orizontul cunoaşterii ştiinţifice;  
  
 
  
11) rafinarea semnificat-semnificanţilor până în „absoluta nuntire“ a Cuvintelor „tridimensionale“ / „polidimensionale“ cu non-Cuvintele „corespondente“, întru veridică lamură poetică;  
  
 
  
12) înregistrarea „saltului în mai înalt“, de la poezia ca senzualitate / sexualitate cosmică, ori ca orgasm abisal al materiei, la poezia ca sublimă „ştiinţă“ a erotic-fotonicei stări / emisii în relief de catharsis.  
  
 
  
Reprezentanţii (50) „de apogeu“ ai paradoxismului din Dacia / România sunt: George Alboiu, Ioan Alexandru, Slavco Almajan, Aurel Antonie, A. E. Baconsky, Cezar Baltag, Ion Băieşu, Şt. Bănulescu, Ana Blandiana, Mihai Bogdan-Dascălu, Nicolae Breban, Emil Brumaru, Augustin Buzura, Theodor Codreanu, Mircea Ciobanu, Crişu Dascălu, Leonid Dimov, Mircea Dinescu, Anghel Dumbrăveanu, Geo Dumitrescu, Şerban Foarţă, Ion Gheorghe, Grigore Hagiu, Mircea Iorgulescu, Mircea Ivănescu, Ileana Mălăncioiu, Gabriela Melinescu, Ion Miloş, Ion Mircea, Fănuş Neagu, Ion Pachia-Tatomirescu, Alexandru Papilian, Miron Radu Paraschivescu, Adrian Păunescu, Constantin M. Popa, Vasile / Vasko Popa, Adrian Popescu, Dumitru Radu Popescu, Adrian Dinu Rachieru, Ioanid Romanescu, Eugen Simion, Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Vl. Streinu, Arcadie Suceveanu, Mircea Tomuş, Constantin Ţoiu, Eugen Uricaru, Mihai Ursachi, Grigore Vieru ş. a.  
  
 
  
(Cf. PTPer-1966, 14; PTScr-1985, 40 sqq.; PTNSP-1989, 11 – 14; PTNSP-1994; PTBomb, 125 – 156 / 1997; PTES, 105 – 115 / 1999; PTNSP-2000; PTDelrc, 298 – 301 / 2003; PTGrp, 229 – 261 / 2005; PTDfr, 6 – 13; PTPag-I, 7 ‒ 9)  
  
 
  
BIBLIOGRAFIA siglată“ (The Bibliography in Sigles / La bibliographie des sigles):  
  
 
  
 • PTBomb = Ion Pachia-Tatomirescu, Bomba cu neuroni (The Neuron Bomb / Bombe à neurones), Timişoara, Editura (Publishing House / Maison d’Édition) Aethicus (ISBN 973-97529-8-5), 1997, pp. 125 – 156.
 • PTDelrc = Ion Pachia-Tatomirescu, Dicţionar estetico-literar, lingvistic, religios, de teoria comunicaţiei... (Dictionary on Aesthetics, Literature, Linguistics, Religion, and the Theory of Communication... / Dictionnaire esthétique-littéraire, linguistique, religieux, de la théorie de la communication...), Timişoara, Editura (Publishing House / Maison d’Édition) Aethicus (ISBN 973-97530-8-6), 2003.
 • PTDfr = Ion Pachia-Tatomirescu, Despre fructul curcubeului / On the Fruit of the Rainbow (Sur le fruit de l’arc-en-ciel), Timişoara, Editura (Publishing House / Maison d’Édition) Aethicus (ISBN 973-85262-4-8), 2007.
 • PTES = Ion Pachia-Tatomirescu, Fulgerul sferic / Éclair sphérique (The Globe Lightning), Timişoara, Editura (Publishing House / Maison d’Édition) Aethicus (ISBN 973-97530-1-9), 1999.
 • PTGrp = Ion Pachia-Tatomirescu, Generaţia resurecţiei poetice... (The Generation of Poetic Resurrection / La génération de la résurrection poétique), Timişoara, Editura (Publishing House / Maison d’Édition) Augusta (ISBN 973-695-198-7), 2005 (pagini:496).
 • PTNSP-1989 = Ion Pachia-Tatomirescu, Nichita Stănescu: pattern lirosofic şi paradoxism ontologic al limbii (Nichita Stănescu: The Lyrosophic Pattern... / Nichita Stănescu: le patterne lyrosophique...), în Caietul Nichita Stănescu“ (Le cahier / Notebook Nichita Stănescu”), Timişoara, Editura (Publishing House / Maison d’Édition) Centrul de Creaţie şi Cultură Timiş, 1989, pp. 11 – 14.
 • PTNSP-1994 = Ion Pachia-Tatomirescu, Nichita Stănescu şi paradoxismul (Nichita Stănescu and the Paradoxism / Nichita Stănescu et le paradoxisme), ediţia I: Timişoara, Editura (Publishing House / Maison d’Édition) Arutela, 1994.
 • PTNSP-2000 = Ion Pachia-Tatomirescu, Nichita Stănescu şi paradoxismul (Nichita Stănescu and the Paradoxism / Nichita Stănescu et le paradoxisme), ediţia a II-a, augmentată, Timişoara, Editura (Publishing House / Maison d’Édition) Aethicus (ISBN 973-97530-4-3), 2000.
 • PTPag-I = Ion Pachia-Tatomirescu, Pagini de istorie literară valahă de mâine (Pages d’histoire littéraire valaque à l’avenir / Pages of Tomorrow’s Wallachian Literary History), vol I, Timişoara, (Publishing House / Maison d’Édition) Waldpress (ISBN 978-606-614-091-1 / ISBN 978-606-614-114-7), 2014.
 • PTPer-1966 = Ion Pachia-Tatomirescu, Peristylium – holopoemul (Peristylium – The Holopoem / Le Holopoème), în revista Ramuri (Craiova), III, nr. 10 (27), 15 septembrie 1966, p. 14 (Miron Radu Paraschivescu, în rămuristul supliment literar, Povestea vorbii, nr. 7 / 1966).
 • PTScr-1985 = Ion Pachia-Tatomirescu, Fragmente din Scrisoarea-răspuns a unui poet anonim către domnul Cantemir, sau Enciclopedicus“, 24 ianuarie 1985, Tibissiara > Timişoara, Dacia / România (Fragments from The Reply Letter of an Anonymous Poet to Mr Cantemir or Encyclopaedicus”, 24th January 1985, Tibissiara > Timişoara, Dacia / Dacoromania / Fragments d’une lettre-réponse – par un poèt anonyme à Monsieur Dimitrie Cantemir ou bien Encyclopédicus, le 24 janvier 1985, Tibissiara > Timişoara, Dacia / Daco-Roumanie), în revista Convergenţe Româneşti / Romanian Convergences / Convergences Roumaines / Rumänische Konvergenzen (Londra), nr. 5 / mai 1985, pp. 40 – 42.
Referinţă Bibliografică:
Ion Pachia-Tatomirescu Estetica paradoxismului / Ion Pachia Tatomirescu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2566, Anul VIII, 09 ianuarie 2018.

Drepturi de Autor: Copyright © 2018 Ion Pachia Tatomirescu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Ion Pachia Tatomirescu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!