CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Eveniment > Cronici >  

PAGINI DE ISTORIE A PRESEI VALAHE DE MÂINE: „Destine literare“
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
 
  
 
  
ION PACHIA-TATOMIRESCU  
  
 
  
PAGINI DE ISTORIE A PRESEI VALAHE DE MÂINE:  
  
Destine literare“  
  
 
  
DESTINE LITERARE. «Revista de cultură editată de Ascociaţia Canadiană a Scriitorilor Români», Destine Literare (ISSN 1916-0623), fu fondată în anul 2007, în Montrèal, aşadar  
  
(pe când A[sociaţia] C[anadiană a] S[criitorilor] R[omâni], adică Valahi, fără vreo „confuzie“ dirijată prin „prescurtarea“ Ro / RO cu distinşii „Rromi / ţigani de India“, împlinise şapte ani şi)  
  
pe când mileniul al III-lea avea doar cei „şapte ani de-acasă“, de la (a)Casa Timpului, desigur, apariţiile „masivului periodic“  
  
(spunem „masiv“, pentru că exemplarul cel mai recent, din anul al X-lea, 2017, pe lunile mai ‒ august, are 308 pagini A-4),  
  
fiind garantate de inimosul director / redactor-şef din fruntea redacţionalului colegiu „destinos-literar“, pandurul Alexandru Cetăţeanu  
  
(născut în primul an al Republicii României, 1947, în Dacia Nord-Dunăreano-Pontică ‒ provincia Alutuania > Oltenia, localitatea Amărăşti-de-Olteţ ‒ şi-n această paranteză „deschis-închisă“, cuvine-se, Distinse Receptor, să le urăm „de-acasă, din Dacia, cu multă căldură topitoare de Groenlande, şi scriitorului septuagenar Alexandru Cetăţeanu, cel dintre frunzele de arţar ale Polului Nord-Terestru, şi revistei Destine literare, care-mplini primul său deceniu: La cele mai multe decenii în sănătate şi-n cogaionic-zalmoxiană nemurire fericită...!),  
  
colectiv“ / „colegiude redacţie  
  
(am sub lupă caseta de la nr. 8992 / 2017, „cu droaie de adjuncţi de meridiane“, că „nu mai este loc de redactori-albine-lucrătoare-n casetă / stup“),  
  
unde se află şi alte distinse funcţii / nume  
  
(era să zicem mai „pe cronicăreşte“, nu „pe croncănereşte“: „feţe“):  
  
Ioan Barbu ‒ senior-editor; Daniela Gîfu ‒ redactor-şef „secund-de-Iaşi“; Maria Muguraş-Vnuck ‒ redactor-şef adjunct; Eliza Ghinea ‒ redactor-şef adj.; Mircea Ştefan Bartan ‒ redactor-şef adj.; Emil Pădureţu ‒ „computerist-designer“; Marian Barbu ‒ „consultant literar“, cel din Bănie, de la Pelendava, nu „omonimul“, cel „de-o-ntoarce ca la Cafeneaua literară din Piteşti“; Florentin Popescu ‒ consultant-redactor, „cât mai poate dintre litere“; George Terziu ‒ consultant-redactor, „fără-ntârzierile-i căzute-n re-nume“ ‒ şi Ion Gheralia ‒ responsabil-difuzare, nicidecum „prin brize, ori austru“.  
  
Conţinuturile materialelor publicate în primul deceniu al existenţei montréal-ist-canadianului periodic, Destine Literare, permit a se releva cristalizarea unor sănătoase principii cultural-politice dinspre un veridic articol-program iniţial, fireşte:  
  
(I) o tot mai bună cultivare a Sfintei Grădini a Limbii Valahe în mediile / ariile lingvistice ale Canadei;  
  
(II) militarea pentru afirmarea literarei limbi valahe prin punerea într-un tot mai drept circuit (nu numai de spaţiu spiritual valahofon, ci şi de spaţiu spiritual francofon, ori anglofon) a valorilor noastre estetic-naţionale;  
  
(III) indestructibilitatea / tăria de diamant a unui Popor, a unei Naţiuni în cazul nostru, a Poporului Pelasg > Valah a Naţiunii Pelasge > Valahe (Dacoromâne) ‒ stă în calitatea liantul limbii materne, pentru noi rezidând în cristalul / diamantul limbii pelasge > valahe  
  
(„mamă familiei celor nouă limbi pelasge / valahe“, numite, dar după Roma imperială, şi „limbi romanice“; mai reamintim şi de data asta Distinsului Receptor că atât numele statului nostru strămoşesc, Dacia, cât şi etnonimul Pelasg > Valah ‒ în accepţiunea semantic-arhaic-herodotică de „sfântul om ivit / născut din sacrele pântece-peşteri ale Mumei-Pământ / Dacia > Dochia“, „din pământul Daciei > Dochiei“, din „Grădina lui Dumnezeu“ / «Grădina Maicii Domnului», după cum a rostit / recunoscut în Bucureşti şi Papa Ioan Paul al II-lea, în data de 7 / 9 mai 1999 ‒ ne tot sunt interzise de imperii, din anul 106 d. H., de la împăratul Romei, Traian, şi până la „dodonienii“ ţarului / „împăratului“ de Moscova, Putin al anotimpurilor acestui an); etc.  
  
 
  
Destine Literare (Montréal, ISSN 1916-0623), anul al IV-lea, nr. 89 (16 – 17), ianuarie – februarie, 2011, având un valoros colegiu de redacţie  
  
(Alexandru Cetăţeanu – director, Eliza Ghinea – redactor-şef, Maia Cristea-Vieru – redactor-şef adjunct, Daniela Gîfu – redactor-şef adjunct, Valentin Gheorghe Piţigoi – redactor tehnic, Marian Barbu – consultant literar, Ion Anton Datcu şi George Filip – secretari literari),  
  
surprinde Distinsul Receptor prin calitatea estetic-înrăzărită a corolei de materiale destinate marelui circuit valah-nord-americănesc, prin veritabilă desfăşurare întru catharsis a majorităţii creaţiilor lirice, epice şi eseistice, de sub alesele-i semnături: Ionel Haiduc («Ziua culturii naţio-nale»); Alexandru Cetăţeanu («Un canadian în China»); Marian Barbu («Permanenta revelaţie a cugetărilor savantului Nicolae Iorga – incursiuni critice»); Nicolae Bălaşa («De sărbători, dulcele plâns»); Lucreţia Berzinţu («In memoriam Mihai Eminescu»); Ştefan Dumitrescu («Metoda ieşirii economiilor naţionale din criza mondială, financiară şi bugetară a anilor 2008 – 2012, fără ca să fie reduse salariile, pensiile, fără mărirea TVA-ului şi a impozitelor…»); George Filip («Poezii»); Ion C. Hiru («Mihai Eminescu – patriot şi martir»); Corneliu Leu («În gura leului»); Gh. Neagu («Pepita»); Rita Dahl («Poems»); ş. a. / etc.  
  
 
  
Destine Literare (Montrèal, ISSN 1916-0623), anul al V-lea, nr. 2829 (martie – aprilie), nr. 3033 (mai – august) şi nr. 3437 (septembrie – decembrie) 2012. De la umbra de arţar de sub flamura Canadei, ori, iarna, de la umbră de alb urs de lângă Cercul Polar de Nord, primim Destine Literare, o interesantă şi valoroasă revistă de cultură / literatură. Directorul revistei, Alexandru Cetăţeanu  
  
(autor al unor fulminante articole de fond: «Dentişti şi căţei la McCormic în Chicago»; nr 28 – 29; «Mesajul care a schimbat omenirea», nr. 34 – 37; etc.),  
  
veritabil „diplomat“ / „strateg“ cultural, a reuşit să consteleze în aria spirituală a Destinelor Literare nu numai „floarea“ scriitorimii valahofone din Canada, ci şi numeroşi scriitori valoroşi din România, încât periodicul din Montrèal pare a fi „arteziană“ ce iveşte un curcubeu de suflet, de Logos, peste Atlantic, până în Cogaionul (Muntele Gugu) din Dacia / România.  
  
Şi în cele trei volume ale revistei canadiene, Destine Literare, aflate sub lupa noastră, semnează literatură de respiraţie naţional-intercontinentală:  
  
poeţii Dan Lupescu, Theodor Răpan, Beatrice Silvia Sorescu, Mariana Zavati-Gardner ş. a.;  
  
prozatorii Corneliu Florea, Corina Haiduc-Luca, Eugen Panciu ş. a.;  
  
publiciştii / criticii / eseiştii: Marian Barbu, Nicolae Bălaşa, Adrian Botez, Elena Buică, Eugen Evu, Gh. Glodeanu, Mircea Radu Iacoban, Corneliu Leu, Octavian Lupu, Nicolae Melinescu, Ştefan Lucian Mureşanu, Tudor Nedelcea, Ion Pachia-Tatomirescu, Florentin Popescu, Viorel Roman, Sorin Roşca-Stănescu, George Voica ş. a.  
  
Notabile sunt şi aforismele publicate în fiecare număr de Sorin Cerin, cum, de altfel, şi paginile consacrate literaturii altor spaţii lingvistice (William Marr – S. U. A, Kae Morii – Japonia, Harrison Forbes – S. U. A).  
  
 
  
Destine Literare (Montrèal / Canada, ISSN 1916 – 0623), anul al VI-lea, nr. 3840 (ianuarie – martie / infra, sub sigla DL-38) şi nr. 4143 (aprilie – iunie / infra, sub sigla DL-41), 2013. Cine umblă la Destine Literare de sub arţarii de martie-2013 are constanta bucurie de a reîntâlni nume sonore ale literaturii / culturii Valahimii de pe mai toate meridianele spiritului planetar (în ordine alfabetic-zalmoxiană): Marian Barbu, Adrian Botez, Alexandru Cetăţeanu, Iulian Chivu, Eugen Evu, Corneliu Leu, Tudor Nedelcea, George Petrovai, Florentin Popescu, Theodor Răpan, Viorel Roman, Isabela Vasiliu-Scraba ş. a.  
  
Cu un relief exact-epic, dar cu puternic-lirică erupţie, convingător, se înfăţişează Mihai-Florin Donţiu (din Dacia-România):  
  
«Pe Sarmisegetusa / mărşăluiau soldaţii / cu bocanci de fier / garoafe-n piept, / fluturând în aer / viitorul nostru; // Pe Sarmisegetusa / astăzi / mărşăluiesc doar sticlele de plastic, / pisicile se ceartă / mai tragem de răsărit cât putem, / ne-am născut / mult prea târziu / pentru a ne salva / trecutul.» (Sarmisegetusa, p. 43) / «...alpinistul urban / se caţără pe cer, / lipeşte reclamele pe nori, iar noi / ne îngropăm visele / în beton armat.» (Cărarea regăsită din ciclul Pulsaţii lirice, DL-38, p. 44);  
  
poezie notabilă mai publică în numerele 38 – 43 ale Destinelor... şi: Alina Agafiţei (din Dacia-România, DL-41), Celia Altschuler (din Puerto Rico, DL-38), Marian Barbu (din Dacia-România, DL-41), Sorin Calea (din Dacia-România, DL-38), Carmen Focşa (din Dacia-România, DL-38), Cezar Ivănescu (DL-41, postume, pp. 1 – 11, încredinţate revistei de Clara Aruştei), Guofu Li (de China, DL-41), Vasile Mic (de Dacia-România, DL-38), Nicoleta Milea (de Dacia-România, DL-38), Kae Morii (de Japonia, DL-41), Miruna Ocnărescu (de Canada, DL-38 / DL-41), Nicoleta Privantu (de Dacia-România, DL-38), Long Quan (de China, DL-41), Theodor Răpan (de Dacia-România, DL-38 / DL-41), Traian Vasilcău (de Dacia-Moldadava > Moldova, DL-38), Daniela Voiculescu (de Dacia-România, DL-38), William Zhou (de China, DL-41).  
  
Şi în paginile revistei Destine literare – ca în toate revistele spaţiului valahofon – proza (roman, nuvelă, povestire, schiţă etc.) de valoare estetico-literară indiscutabilă îşi face apariţia rarissim  
  
(cf.: Viaţa în fişe de roman, de Ion Andreiţă, DL-38 / DL, 41; Două povestiri – Sub cerul verde / Lacrima se făcea candelă, de Ioan Barbu, DL-41; Despre libertatea libertăţilor..., Dator cu o viaţă... şi Despre frumosul..., de Nicolae Bălaşa, DL-41; Cu şapcă-n cinci colţuri şi pantofi cu scârţ şi Pictorul de Monica-Ligia Corleanca, DL-38 / DL-41; Vara leoaicei, de Melania Cuc, DL, 41; chiar dacă revista publică excelente pagini de proză-document – cf. Completare tristă la un jurnal din 1949 – critica de direcţie a lămuririi şi dumiririi, de Corneliu Leu, DL-38 [pp. 55 – 64] – ori din sfera SF – cf. Revenirea din spaţiul cosmic pe pământ, de Octavian Lupu, DL-38 [pp. 57 – 70]; partea a II-a, a III-a şi a IV-a, în limba engleză, din Soldier Boy... [Soldatul...], de Harrison Forbes, important prozator din S. U. A., nu intră în semanticul „unghi de fugă“ al aserţiunii noastre critice; DL-38 / DL-41),  
  
iar creaţii epico-lirice (piesele de teatru, nu numai) de modern-paradoxistă dramaturgie, de vreme ce nu sunt publicate (nu în întregime, ci măcar fragmente, ca în secolul trecut), lasă impresia că nu există, chiar dacă importanţi dramaturgi valahi mai trăiesc în Dacia, în spaţiul planetar al Valahimii...  
  
Semnalăm, în finalul recenziei noastre la Destine Literare, nr. 38 – 40 / 41 – 43, 2013, eseistica de formulă academică, ţinuta universitară a studiilor, cronicilor, recenziilor publicate:  
  
Marian Barbu, Despre Brâncuşi, la modul absolut  
  
(«Aşadar, pecetea nomenală pentru Brâncuşi este de ctitor al sculpturii moderne. [...] Brâncuşi a început descifrarea înţelesurilor lumii de la popasurile în Biserica din satul natal şi în lăcaşurile similare din Craiova – Epitropia Bisericii Madona Dudu i-a oferit nu o dată burse de studiu –, din Bucureşti, dar şi din Franţa. Apropierea de Dumnezeu a realizat-o prin revelaţie şi cugetare îndelungă. Cuvântul i s-a părut prea îngust ca să-l exprime îndeajuns.»; DL-38, p. 10 sq.),  
  
Adrian Botez, Dramatica epopee valahă prin monografia unui cuvânt: „La început fost-au sâga, sîgetul, siginii, apoi Sarmisegetusa...“, I  
  
(«Avem în faţă – fie că suntem conştienţi, fie că nu ! – un adevărat monument al Valahimii noatre – atât de furibund contestată, azi, de către Bandiţii Lumii –: La început fost-au sâga, sîgetul, siginii, apoi Sarmisegetusa...»; I, DL-38, p. 17),  
  
Iulian Chivu, Pasiune şi rigori ale cercetării la Constantin Catrina (DL-38, p. 30 sq.), Theodor Codreanu, Elegii paradoxiste (DL-41, pp. 46 – 48), Ion Coja, Wilhelm Filderman şi Alexandru Şafran, cei mai importanţi evrei din România despre holocaustul din Transnistria (DL-41, pp. 49 – 51), Ion Anton Datcu, Trecutul amânat Războiul împotriva ţărănimii, 1907, până în prezent (DL-38, pp. 35 – 39), Sebastian Doreanu, Surprize literare sibiene la început de an (DL-38, p. 45 sq.), Întâmpinare, de Eugen Evu (DL-38, p. 47 sq.), Corneliu Leu, La democratie de la mondialisation ou une methode de solutions personnaliste pour les politiques de la globalisation (DL-41, pp. 90 – 94), Dan Lupescu, Leonin, argintul viu medalion Corneliu Leu la 80 de ani (DL-41, pp. 95 sq.), Tudor Nedelcea, Zilele Marin Sorescu / Omagiere academică: Eugen Simion 80 (DL-38, p 81 sq. / DL-41, pp. 103 – 105), Ion Pachia-Tatomirescu, 18 reviste de cultură / literatură în cronica de iarnă 2012 2013 (DL-38, pp. 86 –95), George Petrovai, Un remarcabil om printre politicieni (DL-38, p. 96 sq.), Florentin Popescu, Un Principe al literaturii noastre: Eugen Barbu (DL-38, p. 97 sq.), Viorel Roman, Revin ruşii / Viziuni ortodoxe (DL-38, pp. 109 –112 / DL-41, pp. 132 sq.), Isabela Vasiliu-Scraba, Despre învăţăturile părintelui Arsenie Boca / Himera discipolatului de la Păltiniş... (DL-38, p. 120 sq. / DL-41, pp. 144 – 146) ş. a. / etc.  
  
 
  
Destine Literare (Montrèal / Canada, ISSN 1916 – 0623; director / redactor-şef: Alexandru Cetăţeanu), anul al X-lea, nr. 8990 (mai ‒ august), 2017 (pagini A-4: 308). Semnează materiale de indiscutabilă calitate / valoare estetico-literară ‒ poezie, proză, interviu, eseistică etc. ‒ pe cele 308 „pagini mari“ ale acestui volum „văros“ al Destinelor literare, cum era şi firesc-aniversar, mai toată „floarea cea vestită a prim-deceniului de existenţă a periodicului canadian de cultură valahă (din care reţinem, în ordine alfabetică, doar 25 de autori): Aionesei, Mihaela; Bălaşa, Nicolae; Barbu, Marian; Botez, Adrian; Cerin, Sorin; Cetăţeanu, Alexandru; Evu, Eugen; Gîfu Daniela; Goci, Aureliu; Grama, Dimitrie; Gruia, Lucian; Karahan, Hilai; Luo, Luo; Lupescu, Dan; Menuţ, Maximian; Neagu, Gheorghe; Nedelcea, Tudor; Pacepa, Mihai, g-ral; Pachia-Tatomirescu, Ion; Pendefunda, Liviu; Soufi, Malak-Mali; Stoicescu, Passionaria; Tsai, Tzemin Ition; Vasilcău, Traian; Vasiliu-Scraba, Isabela.  
  
Dar materialul de cel mai mare interes pentru Distinsul Receptor din spaţiul valahofon pare a fi, mai mult ca sigur, interviul luat de Alexandru Cetăţeanu, în 7 iulie 2017, generalului Ion Mihai Pacepa  
  
(şi publicat în Destine literare, X, nr. 89 ‒ 90 / 2017, pp. 6 ‒ 11),  
  
interviu din care ne îngădui a reţine penultima întrebare şi penultimul răspuns:  
  
Al. Cetăţeanu: «Dacă nu este un secret, ce planuri literare şi de altă natură aveţi pentru viitor?»;  
  
I. M. Pacepa : «Hollywood-ul face acum un film despre viaţa mea (intitulat [...] Disinformation One Man and the Truth Can Change the World), planificat să fie în cinematografe anul viitor. Filmul, care documentează criminalitatea şi efemeritatea comunismului, are ca scop atragerea de partea noastră a altor spioni-şefi din ţări inamice ‒ Rusia, China, Iran, Coreea de Nord ‒ care ne pot spune ceea ce nici cei mai sofisticaţi sateliţi ai CIA [ai Agenţiei Centrale de Informaţii ‒ serviciu secret-extern al Statelor Unite ale Americii din 1947 încoace] nu pot vedea: ce au dictatorii lor în minte şi ce plănuiesc împotriva noastră. Continui, de asemenea să public scrisori deschise adresate omologilor mei din aceste ţări. „Faceţi ce-am făcut...! Apăraţi Poporul, nu tiranul...! Rupeţi cu trecutul ! Eliberaţi energia încătuşată a Ţării !» ‒ Destine literare, nr. 89 ‒ 90 / 2017, p. 11.  
  
(Variante ale articolului Destine Literare, de I. P.-T., au fost publicate în revistele: Anuarul de martie ‒ Timişoara, ISSN 1842-0974, redactor-şef: prof. dr. Ion Pachia-Tatomirescu ‒, nr. 6 / 2011, p. 68 ‒ cf. http://www.banaterra.eu/romana/colegiul-na%C8%9Bional-bana%C8%9Bean-timi%C8%99oara-anuarul-de-martie-2011;  
  
Singur ‒ Târgovişte, ISSN 1584-0557, fondator / redactor-şef: Ştefan Doru Dăncuş ‒, numărul din 6 martie 2013 ‒ cf. http://revistasingur.ro/altele/9284-ion-pachia-tatomirescu-18-reviste-de-cultur-literartur-in-cronica-de-iarn-2012-2013; Contraatac ‒ Adjud, ISSN 1841-4907. director: prof. dr. Adrian Botez ‒, anul al XIV-lea, nr. 31 / decembrie, 2013, p. 145 sq. ‒ cf. https://www.scribd.com/document/192614169/Contraatac-Nr-31-2013; etc.)  
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
PAGINI DE ISTORIE A PRESEI VALAHE DE MÂINE: „Destine literare“ / Ion Pachia Tatomirescu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2510, Anul VII, 14 noiembrie 2017.

Drepturi de Autor: Copyright © 2017 Ion Pachia Tatomirescu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Ion Pachia Tatomirescu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!