CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Eveniment > Cronici >  

PAGINI DE ISTORIE A PRESEI VALAHE DE MÂINE: „Orient Latin“ şi „Orizont“
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
 
  
 
  
ION PACHIA-TATOMIRESCU  
  
 
  
PAGINI DE ISTORIE A PRESEI VALAHE DE MÂINE:  
  
Orient Latin“ şi „Orizont“  
  
 
  
 
  
ORIENT LATIN. «Revistă independentă de literatură şi arte», Orient Latin, fu fondată la Tibissiara > Timişoara / Dacia Nord-Dunăreano-Pontică, în luna noiembrie 1993, de romanciera Nina Ceranu şi de inimosul său soţ, poetul Ilie Chelariu, şi, de pe atunci, de din vale de cea de-a patra fruntarie de la Revoluţia Valahă Anticomunistă din Decembrie 1989, şi până în prezentul „istoric“ / „cogaionic“ („nemuritor-dacic“ vreau să zic „nelatineşte“), „trimestrial“, fu / este (fi-va) editată de Fundaţia Culturală „Orient Latin“,  
  
(în caseta redacţională precizându-se, între cele de mai sus:  
  
fie «redactori: Nina Ceranu şi Ilie Chelariu», fie «Director / Preşedinte: Nina Ceranu; [şi] redactor-şef: Ilie Chelariu», câteodată, între vreun „corector“ - nicidecum „octanic“ - şi alţi doi-trei „redactori“ - cum fost-a chiar subsemnatul câţiva ani -,  
  
fie adresa ‒ cea din primul deceniu: «România, 1900 Timişoara, str. Aprodul Movilă, nr. 33» ; cea din prezentul deceniu: «Aleea Martir Ioan Avram, nr. 1, sc. A, ap. 18, 300377-Timişoara»),  
  
indiscutabil, în baza unui program estetic / cultural (din care semnalăm aici „şapte puncte“), program „deductibil“ de Distinsul Receptor chiar de la primul număr, dar expus „răspicat“ de Ilie Chelariu în februarie 1996, în „textul bilanţier“, «Doi ani de umilinţi înăbuşite şi bucurii tăcute» (infra, în citate, ideile programului fiind „bolduite“ / „subliniate“ de noi): (I) de la rezistenţa spirituală / culturală valah-anticeauşistă la Noua Rezistenţă; (II) promovarea sigiliului valah-nefalsificabil al spaţiului cultural din Banat-Dacia“, a curatelor valori estetic-deontologice de talie naţională / europeană din aria spirituală valah-bănăţeană; (III) publicarea în paginile revistei Orient Latina tuturor autorilor ce au ceva de zis în literatura valahă“; (IV) reaşezarea poeziei, prozei, dramaturgiei, criticii literare obiective, în veridica lor matcă valoric-estetică atinsă în epoca resurecţiei antiproletcultiste şi a paradoxismului (1965 1990) şi propulsarea lor şi mai sus“, în ozonatele arii alpine“, întru catharsis; (V) editarea (anuală) de suplimente în limbile de mare circuit planetar (engleza, franceza, germana etc.), tematic-literare / culturale suplimente, ori dedicate unor puternice personalităţi din aria spiritual-valahă a Banatului, a căror operă dovedeşte umanităţii că «provincia şi provincialismul nu au nimic cu valoarea» de talie naţională / universală; (VI) o tot mai bună cultivare a limbii literare valahe, a artelor / ştiinţelor, scoaterea lor artelor din criza dirijată în spaţiul valahofon de către scursorile imperiilor“, îndeosebi, a dramaturgiei Teatrului; (VII) promovarea înnoirii continue întru catharsis; etc.:  
  
«În luna lui Brumar a anului 1993, cu inima strânsă de îndoieli, sub privirile de gheaţă ale preaputernicilor politruci şi culturnici ai zilei, am îndrăznit să lansăm revista „Orient Latin“, botezată cu unnumesinucigaş pentru atmosfera torsionată a Timişoarei de atunci, dominată de dispreţ pentru valorile autohtone. Ne-am asumat riscul, considerând că cineva trebuie să întemeieze Noua Rezistenţă, noi bănuind că dincolo de bursele în străinătate, subvenţiile în dolari şi posturile în noua ierarhie administrativ-politică, trebuie să existe încă oameni-identitate, cei care duc mai departe sigiliul nefalsificabil al unui spaţiu cultural [...]. „Orient Latin“ a supravieţuit într-o perioadă tulbure şi la doi ani de la apariţie, aşa cum şi-a propus în articolul-program, putem spune că a jucat un rol important în afirmarea valorilor şi a moralităţii zonei culturale în care trăim, rămânând curată, pentru a-i putea primi în paginile sale pe toţi cei care cred că au ceva de zis în literatura română. [...] La doi ani de la apariţie, în cele opt numere tipărite, „Orient Latin“ poate spune că şi-a îndeplinit rolul de a salva imaginea literară a Timişoarei şi de a arăta că Timişoara literară nu înseamnă doar persoanelede contact“, umiliconfraţiai mărimilor culturii noastre ultracentralizate. În spatele respectivilor, oameni-paravan, pulsează o viaţă literară în continuă înnoire, care ţine seamă doar de legile literare, „Orient Latinnefăcând altceva decât să o oglindească.» (Ilie Chelariu, Doi ani de umilinţi înăbuşite şi bucurii tăcute, în Orient latin, nr. 8 / 1996, p. 2 sq.),  
  
De nenumărate ori, revista Orient Latin scoate şi excelente suplimente sărbătoresc-dedicate unor importante personalităţi literare / culturale, unor evenimente culturale („ieşite din comună“, cum le-ar zice Marin Sorescu): „festivaluri“, „simpozioane“, „târguri / saloane de carte / arte“ etc.  
  
 
  
Orient Latin (Timişoara, ISSN 1453-1488 [anul al III-lea]), nr. 8 / februarie, 1996 (pagini A-3: 20). În numărul 8 / 1996, al revistei Orient Latin (respectăm majuscula), în afară de articolul programatic-bilanţier (supra) semnat de redactor-şeful Ilie Chelariu, Doi ani de umilinţi înăbuşite şi bucurii tăcute, valoroase materiale publicistic-literare se înrăzăresc în bine-alesele rubrici respectate încă de la apariţie, număr-de-număr, de regulă, precizate: fie, mai rar, „în interior“, ca, de pildă, Excelsior (pe pagina a 3-a) ‒ care, în acest număr, este rezervată lirismului tânăr „în cheia“ paradoxismului bine temperat, publicând admirabile poeme: Andrada Dobrei, Ramona Petra şi Mariana Catona ‒, fie, frecvent, pe prima pagină, sub titlul „clasic“, «Din cuprins» : Proză, Poezie, Cronică literară şi Arta tălmăcirii (mai totdeauna în pagina a 20-a).  
  
Proza originală a Orientului latin din nr. 8 / 1996 îşi arată carate notabile prin penele de argint aurit ale lui Titus Suciu (ce dă luminii tiparului «Lemnul», un fragment dintr-o nuvelă / p. 4), ale Mariei Niţu («Cuierul» / p. 6), ale lui Corneliu Rădulescu (căruia ‒ sub titlul O dimineaţă roză ‒ i se publică un fragment din romanu-i «Jocul cu umbre» / p. 8) şi ale lui Steva Pantelici (ce bucură întru catharsis Distinsul Receptor prin fulminanta schiţă, «Cireşul împuşcat în picior» / p. 13).  
  
Poezia Orientului latin, din nr. 8 / 1996, se înrăzăreşte ‒ în pagina de sub „numărul nuntirii, 5 ‒ prin cele nouă poezii în formă fixă publicate de Ion Pachia-Tatomirescu ‒ sonetele: «Cu arc de sol ceresc în subţioară», «Cu ea,-n inel, desăvârşind exodul», «Sufletul de crin într-un trup de stea», «La rană oarbă cu destine-n chingă», «Cât firea mi-e urzită-n foc de-alb bine», «Chiar pe spirala coamei de balaur», «Ce, la fântâna lui Salumos, jură...», «Iubirea-mi de lumină mi-este totul» şi «Nufărul luminii fiinţa-mi împarte» ‒ şi prin cele 12 poeme publicate de Iosif Caraiman în pagina de sub „numărul 7, al jurământului şi războinicirii“ ‒ «Aleluia mă popo mă şi hai să mai bem», «Bâlci I», «Bâlci II», «Munţi, frunză verde de istorie, poem», «Mai ales liniştea asta grozavă», «Vrerea», «Sataniel», «Luminânda», «Iarăşi (!)», «Nici o poveste frumoasă», «Vine iarna» şi «Ei nu ne mai pot răni».  
  
Mai publică două coloane de poeme Monica-Minodora Păcurariu («Întâmplări cu omul de om», I ‒ VIII / p. a 13-) şi ‒ la Arta tămăcirii (pagina a 20-a), în prezentarea şi traducerea lui Ivo Muncian, din limba sârbă în limba valahă ‒ Radomir Vučić ‒ «Magul», «XXX», «Tristeţe nordică», «Tristeţea bătrânilor», «Mahmureala», «Un cântec pentru dincolo», «Costa», «Caia» şi «Un scurt mesaj matinal».  
  
Din paginile rezervate cronicii literare, recenziilor la zi etc., semnalăm Distinsului Receptor: «Cea dintâi lucrare de textologie aplicată în cultura română», de D. Vlăduţ (p. a 14-a), «Sofia Arcan: convertirea suferinţei», de Adrian Dinu Rachieru (p. a 14-a), «Poetul tainelor», de Valeriu Drumeş (p. a 15-a) etc. / ş. a.  
  
Cele patru pagini (pp. 9 ‒ 12) ale suplimentului din Orient Latin, nr. 8 / 1996 sunt focalizate asupra Salonului anual Pro Arte“ ‒ Timişoara / decembrie 1995, asupra operei «Structuri spaţiale», de Xenia Eraclide-Vreme, laureata din acest an:  
  
«Premiul „Pro Arte“ pentru cea mai bună lucrare prezentată la Salon, decernat de trei ani încoace, şi din care au rămas doar placheta şi încărcătura de prestigiu, acest premiu, aşadar, i-a revenit [...], fără buget, pentru lucrările de grafică epuse, doamnei Xenia Eraclide-Vreme, care a declarat la vernisaj [că premiul înmânat este]: „cel mai frumos cadou de Crăciun pe care l-am primit vreodată“.» (p. 10).  
  
 
  
Orient Latin (Timişoara, ISSN 1453-1488, redactor-şef: Ilie Chelariu), anul al VII-lea, nr. 1 (19) / martie, 2000 (pagini A-3: 32). Cel de-al 19-lea număr al revistei timişorene, din anul „de închidere“ a mileniului al II-lea, 2000, Orien Latin, „se deschide“, sub semnătura lui Vasile Bogdan, cu un binevenit articol despre Eminescu şi scurta sa trecere prin Timişoara“ (p. 2 sq.).  
  
Distinsul Receptor mai poate reţine de-aici (evident, şi dinspre programul estetico-literar „oriental-latin“): fragmentul din piesa de teatru paradoxist, Barca, de Ion Jurca Rovina (p. 6 sq.), câteva poeme de Gheorghe Izbăşescu (p. 12 sq.), cronica / profilul Eugen Dorcescuultimul psalmist al mileniului al II-lea, de Ion Pachia-Tatomirescu (pp. 18 ‒ 20), ori Poetul [Octavian Chisăliţă / Doclin] la jumătate de veac, de Adrian Dinu Rachieru.  
  
(Articol-semnalul a fost publicat de I. P.-T., sub pseudonimul Mugur Murgescu, în Cronica preseifără frontiere“, din trimestrialul Caietele Dacoromâniei ‒ Timişoara, ISSN 1224-2969, fondator / redactor-şef: Ion Pachia-Tatomirescu ‒, anul al V-lea, nr. 17 / 22 septembrie ‒ 22 decembrie, 2000, p. 20).  
  
 
  
Orient latin (Timişoara, ISSN 1453-1488, redactor-şef: Ilie Chelariu), anul al XVII-lea, nr. 2 3 4 (62) / 2009. Şi în cel de-al 62-lea număr al revistei Orient Latin, ca de obicei, se cultivă poezie, proză şi critică literară de înaltă calitate estetică.  
  
În „deschidere“, Al. Moraru semnează In memoriam, articol în care evocă personalitatea scriitorului plecat prea devreme, poate, într-o zalmoxiană eternitate, în Ţara-Tinereţii-fără-Bătrâneţe-şi-Vieţii-fără-Moarte, Laurenţiu Cerneţ:  
  
«Aparent fragil, Laurenţiu Cerneţ era, totuşi, în miezul său, un ins puternic. Nu judeca pe nimeni şi nu dădea sentinţe. Se rezuma la a observa fapte şi a le interpreta în funcţie de conţinutul lor preponderent hazliu şi absurd. Era o plăcere să-l asculţi glosând pe marginea prostiei, a grosolăniei, ori a lăcomiei».  
  
În continuare, publică proză: Geo Galetaru (capitolul al 14-lea din romanul Colivia de aur), Doru Timofte (Galopatia, «fragment din romanul, rămas neterminat, cu acelaşi nume» / pp. 20 – 22), Adrian Paparuz (Paradox / p. 26) ş. a.;  
  
poezia stă sub aurifer-promiţătoare nume: Valentin Chelba, Laurian Lodoabă, Ioan Jorz, Veronica Fibişan, Theodor Damian, Daniel Ilie, Cristian Bistriceanu, Andrei Lazăr, Iulian Barbu;  
  
critica literară stă-n grija „profunzilor lectori“: Cezarina Adamescu (Domnul cel mai iubit din Republicile Româneşti ale Poeziei / p. 16 sq.), Adrian Dinu Rachieru (Despre Pesta şi nu numai ‒ p. 36 şi Alex Amalia Călin şi bogăţia suferinţei“ ‒ p. 40), Ionel Bota (Petru Poantă şi scenariul cărţii-fanion /p. 36 sq.), Rodica Opreanu (Îngerul şchiop s-a ridicat la cer /p. 39), Eugen Dorcescu (Despre antinomia nimicului“ / p. 40 sq), Ion Pachia-Tatomirescu (Nouă cronici ‒ consacrate recentelor cărţi semnate de: Anghel Dumbrăveanu, Gh. Mocuţa, Miron Ţic, Sorin Cerin, Virgil Diaconu, Gheorghe Lungu şi Marian Barbu) ş. a.  
  
(Articolul a fost publicat în Anuarul de martie ‒ Timişoara; ISSN 1842-0974; redactor-şef: prof. dr. Ion Pachia-Tatomirescu ‒, nr. 5 / 2010, p. 55 sq.).  
  
 
  
Orient latin (Timişoara, ISSN 1453-1488; redactor-şef: Ilie Chelariu), anul al XIX-lea, nr. 4 / 2012. De două decenii, cea mai importantă revistă de literatură din sud-vestul României, Orient latin, cu apariţie neîntreruptă şi înalt-calitativă datorată directoarei / prozatoarei Nina Ceranu şi redactorului-şef / poetului (pamfletistului) Ilie Chelariu, reliefează armonic-european spaţiul nostru spiritual-valahic. Şi cel mai proaspăt număr al revistei, deschizându-se cu un incisiv editorial, Chiar, ce avem noi aici ? Aici, la cultură..., de Ilie Chelariu  
  
(cu aserţiuni ce încordează / vectorizează auzul receptorului în cel mai înalt spirit justiţiar-istoric: «Din păcate, în timp ce miniştrii se perindă şi îşi omenesc apropiaţii, demolările de clădiri istorice continuă, continuă şi vandalizarea siturilor arheologice, cum continuă şi creşterea costurilor cărţii şi revistei tipărite, într-o ţară care exportă pădurile sub formă de buşteni !» – p. 2),  
  
ca de obicei, publică poezie de talie naţională / europeană, semnată de: Lorin Cimponeriu, Ioan Jorz, Laurian Lodoabă, Branko Miljkovici (în tâlmăcirea lui Ivo Muncian) şi Ion Pachia-Tatomirescu  
  
(căruia i se acordă tot „suplimentul poeziei timişorene“: Nouă poeme din cel de-al 65-lea ocol al soarelui, cu un „blindaj“ de referinţe / „reverenţe“ critice, „vechi-împărăteşti“, ori „prezidenţial-contemporane“: de Vl. Streinu, de Mircea Iorgulescu, de Romulus Vulcănescu, de Laurenţiu Ulici, de Adrian Botez, de Iulian Chivu, de Eugen Evu şi de Dumitru Hurubă),  
  
publică proză de veridică, de exemplară valoare estetică: Dumitru Radu Popescu (Păcală şi barza divină), Adrian Popescu (Patruzeci de minute de punctualitate) şi Sorin Titel (Trei săruturi pe o pagină),  
  
publică eseistică de anvergură / respiraţie înalt-carpatină: Olimpia Berca (Poezia lui Andres Sanchez Robayana o metafizică a luminii), Ionel Bota (Despre cât de frumos se poate trăi poezia), Eugen Dorcescu (Un roman contemporan: „Dascălii“, de Marian Drumur), Eugen Evu (Iar ca sentiment, un cristal... : „Defiridizări“ / „Irrepressibles“, de GabrielaPachia), Lucian Gruia (Ion Cristofor un poet crepuscular), Petru Sebastian Hamat (Modelul poetic al Centrului în discursul lui Ioan Barb din Babilon“), Constantin Stancu (Fericirea pură cu peisaj marin şi nud), Marcel Turcu (Resurecţia postmodernismului privind secţiuni din creaţia poetei Rome Deguergue) ş. a.  
  
(Variante ale acestui articol au fost publicate, sub titlul 18 reviste de cultură / literatură în cronica de iarnă 2012 2013, de Ion Pachia-Tatomirescu, în revistele: Singur ‒ Târgovişte, ISSN 1584-0557; fondator / redactor-şef: Ştefan Doru Dăncuş ‒, numărul din 6 martie 2013; cf. http://revistasingur.ro/altele/9284-ion-pachia-tatomirescu-18-reviste-de-cultur-literartur-in-cronica-de-iarn-2012-2013; Destine literare ‒ Montrèal / Canada, ISSN 1916-0623, director: Alexandru Cetăţeanu ‒, anul al VI-lea, nr. 38 ‒ 40 / ianuarie ‒ martie, 2013, p. 93 sq.; cf. https://issuu.com/destineliterare/docs/march2012; etc.).  
  
 
  
ORIZONT (Timişoara, ISSN 0030 – 560X; redactor-şef: Mircea Mihăieş; redactor-şef adjunct: Cornel Ungureanu; secretar general de redacţie: Adriana Babeţi), anul XXIV, nr. 10 (1561), nr. 11 (1562) şi nr. 12 (1563) / 2012. Mai mult ca sigur, săptămânalul timişorean, Orizont, „serie nouă“, este „cea mai ieftină“, este unica „revistă de un leu“, din Europa, chiar dacă-i „revistă a Uniunii Scriitorilor din România“ (neprecizându-se deci dacă-i a Filialei Timişoara a U. S. R., dar subliniindu-se că-i „editată în colaborare cu Centrul pentru Dialog Multicultural „Orizont“).  
  
Şi „numerele 10 – 12“ / 2012, aflate în atenţia noastră, păstrează benefic-neschimbate de peste două decenii rubricile „clasicizate“ – Documentar, Copyright, Interviu, Ancheta, Aniversare, Contur, Insert, Nadir, Rediviva, Polis, Eveniment, Filtm, Picătura de cucută, Stereotipuri, Play, Historia, Istm, Univers, Avanpremieră, Scena, Simeze, Narrenturm, Duplex, Download, Estuar şi Trimis special –, rubrici al căror conţinut universitar-academic de „suflu maiorescian“, parcă, a impus nu numai un stil „rezistent“ în peisajul mass-media din România, ci şi o grafică, o iconografie, inconfundabile. Constatăm că în „exemplarul“ / „exemplarele“ de faţă (10-11-12) al(e) revistei Orizont, în comparaţie cu alte anotimpuri de împrimăvărare spirituală, poezia îşi face apariţia „tot mai parcimonios“, chiar dacă suntem anunţaţi (în numărul 10, din brumar, 7) – prin „vitrina“ paginii întâi, unde străluceşte o maronie pereche de bocanci caligrafiaţi – că s-a consumat, în brumărel-2012, chiar aici, la Timişoara (în Muzeul de Artă / Palatul Baroc), nu în alte părţi, „ediţia I“ a Festivalului Internaţional de Literatură La Vest de Est / La Est de Vest“: trei poeme de Andrei Novac (în numărul 10, p. 25); 15 poeme de Octavian Doclin şi „poeme de Ionuţ Ionescu“ (în numărul 11, p. 21); un poem de Valentin Constantin – publicat în pagina a treia – şi încă unul, de Adrian Bodnaru – publicat în pagina 25 a numărului 12 / 2012. Cred că nu mai este cazul să reamintim / comentăm că Japonia are un Minister al Poeziei, deoarece în Ţara Zeiţei Amaterasu, sau Ţara Soarelui-Răsare, se ştie că orizontul cunoaşterii metaforice atrage, magnetizează, „remorchează“ şi, de fiecare dată când trebuie, chiar „dinamitează“ / „sparge“ anchilozatul orizont al cunoaşterii ştiinţifice.  
  
În cele trei numere ale săptămânalului proza este prezentă prin Paul Eugen Banciu (Singurătatea luminii), Slavenka Draculic (Cazul ciudat al corbului psihopat – traducere din limba engleză de Catrinel Pleşu), Dan Floriţa-Seracin (Imitatorul de păsări), Andrei Mocuţa (Proze) şi Elif Shafak (Lapte negru – traducere din engleză şi note de Ana Tănasă).  
  
Revista Orizont are o foarte bună şcoală de critică / istorie, eseistică, de „rafinament maiorescian, universitar-academic“, ilustrată în „cele trei numere“ (10, 11, 12 / 2012) de: Claudiu T. Arieşan, Graţiela Benga, Al. Budac, Radu Ciobanu, Simona Constantinovici, Elena Craşovan, Mircea Mihăieş, Maria Niţu, Ana Puşcaşu, Alexandru Ruja, Vladimir Tismăneanu, Cornel Ungureanu ş. a.  
  
(Varianta din 18 reviste de cultură / literatură în cronica de iarnă 2012 2013, de Ion Pachia-Tatomirescu, a fost publicată în revista Singur ‒ Târgovişte, ISSN 1584-0557; fondator / redactor-şef: Ştefan Doru Dăncuş ‒, numărul de 6 martie 2013; cf. http://revistasingur.ro/altele/9284-ion-pachia-tatomirescu-18-reviste-de-cultur-literartur-in-cronica-de-iarn-2012-2013).  
  
Referinţă Bibliografică:
PAGINI DE ISTORIE A PRESEI VALAHE DE MÂINE: „Orient Latin“ şi „Orizont“ / Ion Pachia Tatomirescu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2492, Anul VII, 27 octombrie 2017.

Drepturi de Autor: Copyright © 2017 Ion Pachia Tatomirescu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Ion Pachia Tatomirescu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!