CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Eveniment > Cronici >  

PAGINI DE ISTORIE A PRESEI VALAHE DE MÂINE: „Albina românească“ şi „Anuarul de martie“
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
 
  
ION PACHIA-TATOMIRESCU  
  
 
  
PAGINI DE ISTORIE A PRESEI VALAHE DE MÂINE:  
  
„Albina românească“ şi „Anuarul de martie“  
  
 
  
ALBINA ROMÂNEASCĂ. „Politic-literară“ revistă „bisăptămânală“, Albina românească a fost fondată de Gheorghe Asachi, la 1 iunie 1829, în importanta localitate valah-urbană, Iaşi, a Daciei Nord-Dunăreano-Pontice ‒ provincia Moldadava > Moldova  
  
(Moldovă „întreagă“, devenită „prin vremi“, între secularele roţi dinţate ale euroimperiilor ‒ ca şi celelalte dacic-nord-dunăreano-pontice: Valahia / Muntenia + Oltenia + Dobrogea, Ardeal / Transilvania etc., chiar „stat valah evmezic / feudal“ etc.).  
  
Periodicul Albina românească şi-a continuat apariţia între 1 iunie 1829 ‒ cu o întrerupere de doi ani, între 1 ianuarie 1835 şi 1 ianuarie 1837 ‒ până la începutul lunii / anului naşterii lui Eminescu (1850 ‒ 1889), 3 ianuarie 1850.  
  
Albina românească a avut şi un binevenit / binecuvântat supliment literar, Alăuta românească, între 14 martie 1837 şi 1 septembrie 1838, înflăcărând spiritualitatea re-unionist-dacică a Valahimii moldave, aşadar, până în „ajunul“ apariţiei Daciei literare (30 ianuarie 1840, de sub direcţia paşoptist-profund-naţională a lui Mihail Kogălniceanu).  
  
Însă nu intră acum sub lupa noastră istoria nenumăratelor periodice din Valahime, care şi-au pus nume dinspre diafanele vietăţii producătoare de miere, Albina...  
  
‒ evident, prin „transsimbolizare“ / „metaforizare“, dorindu-se a releva în veacuri şi cogaionic-sacră „miere spirituală / umanist-neuronală“ ‒,  
  
ci noua Albina românească (Bucureşti, ISSN 1583-2546), anul CLXXX, februarie – martie, 2009, care se bucură de o „serie nouă“, sub un generos motto ‒ «Cultură modernă prin dreptul la informare al fiecărui cetăţean» ‒, serie pe care cultura valahă contemporană o datorează, din iunie 2000, disinsului prozator şi dramaturg, Corneliu Leu  
  
(ce, la 21 iulie 2009, împlinind o voinicească, frumoasă vârstă de 77 de ani, invităm şi Distinsul Receptor ca, alături de Redacţia Anuarului de martie din Timişoara, să îi urăm din toată inima: La mulţi ani fericiţi şi sănătoşi...!)...  
  
Seria nouă a revistei Albina românească se exercită cu benefice rezultate în perimetrul „mişcării pentru progresul satului românesc“, graţie Fundaţiei Episcopul Grigorie Leu, în colaborare cu Asociaţia Comunelor din România.  
  
Colegiul de redacţie al noii serii reuneşte distinşi poeţi, distinşi oameni de cultură: Nicolae Dragoş şi Emil Drăghici; seniori-editori: Dragoş Sarchizan – secretar general de redacţie, având alături, ca redatori, pe Gh. Manea, Sergiu Ţâra, Al. Dumitriu, Simona Constantinescu şi Antoaneta Matei, pe directorul de marketing şi publicitate, Tudor Leu, şi pe „şeful“ redactării computerizate, Veronica Ionescu.  
  
Articolul de fond, Apelul revistei noastre adresat adunărilor generale ale Asociaţiei Comunelor şi Asociaţiei Oraşelor din România, anunţă un «eveniment naţional, adunările generale ale primarilor», propunându-le ca temă de dezbatere Probleme actuale ale bunului comun ca proprietate a tuturor cetăţenilor României şi unele direcţii de dezvoltare a producţiei alimentare bugetul cetăţeanului şi abuzurile facturărilor monopoliste semnale privind unele direcţii de blocare a pieţei libere şi ofertei concurenţiale apel pentru îngrădirea oricărei încercări de agresare monopolistă a dreptului de opţiune pe o piaţă liberă.  
  
Corneliu Leu semnează un articol foarte interesant, Genialul Pucă, rubrica Limba română şi istoria ei este susţinută de prof. dr. Ion Pachia-Tatomirescu – prin Articole-program ale revistelor paşoptiste şi renaşterea naţională în Principatele Valahilor – şi de Eugen Cojocaru – prin articolul Mult e dulce şi frumoasă limba ce-o vorbim, Valeriu Matei publică poemul Cămaşa lui Grigore Vieru, căruia i se alătură Cântecele de călătorie ale lui Eugen Dorcescu (17, 23, 38 şi 44) şi o radiografie lirică de fineţe, Eugen Dorcescu, „în Piaţa Centrală“, o carte de raftul întâi, de Maria-Diana Popescu.  
  
(Prima variantă a articolului a fost publicată în Anuarul de martie ‒ Timişoara; ISSN 1842-0974; redactor-şef: prof. dr. Ion Pachia-Tatomirescu ‒, nr. 4 / 2009, p. 85 sq.).  
  
 
  
ANUARUL DE MARTIE (20062011). În primăvara anului 2006, la Timişoara, sub egida Colegiului Naţional Bănăţean, prof. dr. Ion Pachia-Tatomirescu fondează Anuarul de martie (ISSN 1842-0974), publicaţie de „euro-respiraţie culturală“, cu o zecime din volumul materialelor tipărite circumscriindu-se stilului funcţional ştiinţifico-tehnic (îndeosebi, didacticii) şi cu nouă zecimi stilului funcţional beletristic, „focalizând“ / „armonizând“ ‒ pe cât mai mult-posibil ‒ creatorul potenţial polidirecţional-autentic al majorităţii angajaţilor din marea instituţie de învăţământ preuniversitar din România  
  
(instituţie ce, între anii 1994 şi 2004, pe când se afla între cele cu „peste 2650 de elevi“ şi pe când îşi păstra anual „un număr de peste 220 de olimpici la fazele judeţene, naţionale şi internaţionale“ ‒ cf. Colegiul Bănăţean, de I. P.-T., Timişoara, Editura Aethicus [ISBN 973-97529-9-3], 1999, p. 17 / 23 / infra, sub sigla PTColB ‒, cunoscuse „auto-projetarea-i la apogeu“, acordându-i-se titlul de Şcoală Europeană),  
  
materiale dispuse ‒ încă de la primul număr ‒ în 27 de rubrici, solicitând în cele şase volume din cei şase ani de existenţă ai periodicului (24 mai 2006 ‒ 7 martie 2011) un număr de 2950 de pagini „format B-5“  
  
(vol. I / 2006: 246 pagini; vol. al II-lea / 2007: 504 pagini; vol. al III-lea / 2008: 508 pagini; vol. al IV-lea / 2009: 474 pagini; vol. al V-lea / 2010: 594 pagini; vol. al VI-lea / 2011: 624 pagini; în parantezele din ultima, ampla frază de „închidere“ a articolului de faţă, după „bolduitele“ titluri de rubrici, cifrele romane ‒ I, II..., VI ‒ indică volumul / anul Anuarului de martie şi cifra arabă de după virgulă trimite la pagina / paginile din respectivul volum, unde poate fi găsită informaţia).  
  
De la data ieşirii la pensie ‒ 30 iunie 2011 ‒ a titularului cenebist (< C[e]. N[e]. B[e]-., „Colegiul Naţional Bănăţean“, + suf. -ist) al catedrei de Limba şi literatura valahă / dacoromână, prof. dr. Ion Pachia-Tatomirescu, Anuarul de martie îşi încetează „tradiţionala-i apariţie“, nu numai „cea din înfloriri ale primăverilor întru cert rod“, ci şi „cea din celelalte anotimpuri“ ‒ din veri, toamne, ierni, chiar neştiindu-se vreodată nici „aportul celui de-al cincilea, al şaselea, ori al şaptelea... anotimp“.  
  
Infra, pentru Distinsul Receptor, precizăm cele 27 de rubrici ale Anuarului de martie şi, în parantezele de după fiecare titlu al secţiunii, desigur, dacă-i vorba despre „euro-valoare“, sau despre „aur-naţionale-carate“, adică despre cele „ieşite din comună“ (ca să ne reamintim aici şi ironic-spumanta sintagmă soresciană), punem „necesarele jaloane“:  
  
Absolvenţi ai Colegiului Naţional Bănăţeanpersonalităţi de marcă ale culturii / ştiinţei româneşti  
  
(prof. univ. dr. Livius Ciocârlie ‒ promoţia-1953, Ildico Achimescu ‒ promoţia-1960, distinsă prozatoare / jurnalistă, prof. univ. dr. Claudiu Arieşan ‒ promoţia-1982, dr. Traian Sulea ‒ promoţia-1987, liceean cenebist, olimpic internaţional în chimie, azi la National Research Council Canada, cardiolog dr. Andreea Dumitrescu ‒ promoţia-1997 ‒ ş. a. / cf. I, 167 ‒ 176; PTColB, 13 ‒27; etc.),  
  
Actualităţi solemne / didactice  
  
(«În ziua de 9 Mai 2004, Colegiul Naţional Bănăţean din Timişoara a obţinut titlul de Şcoală Europeană. Diploma prin care s-a acordat Colegiului Naţional Bănăţean din Timişoara titlul de Şcoală Europeană poartă atât semnătura ministrului educaţiei şi cercetării, Alexandru Athanasiu, cât şi semnătura şefului delegaţiei Comisiei Europene pentru România, Jonathan Scheele» / I, 5;  
  
Vineri, 7 noiembrie 2008, între orele 9 şi 10, a avut loc vizita de lucru a ministrului educaţiei şi cercetării, d-l prof. univ. dr. Anton Anton, la Colegiul Naţional Bănăţean din Timişoara ‒ cf. IV, 5 ‒ 13),  
  
Addenda, Alte capodopere, Articole / studii ‒ „disciplinare“, „interdisciplinare“, „transdisciplinare“,  
  
Autograf  
  
(rubrica are în temei „cartea autografelor“ ‒ dintre care amintim Distinsului Receptor doar cicizeci ‒ acordate lui Ion Pachia-Tatomirescu de diferite personalităţi din Dacia şi de peste hotare, între anii 1964 şi 2006 / 2011: Ion Marin Almăjan, Slavco Almăjan, Ioan Baba, Marian Barbu, Michel Bénard, Maliu Bogoe, Marisa Borrini, Mircea Ciobanu, Crişu Dascălu, Augustin Deac, Monique Jacqueline Deryckere-Combez, Virgil Diaconu, Alexandru Dobrescu, Anghel Dumbrăveanu, Nicolae Georgescu, Tudor George, Grigore Hagiu, G. D. Iscru, Johann Lippet, Dan Lupescu, Nicolae Manolescu, Pamfil Matei, Jean-Paul Mestas, Constantin Michael-Titus, Marin Mincu, Simion Mioc, Gheorghe Mocuţa, Eugen Negrici, S, Paleologu-Matta, Miron Radu Paraschivescu, Florin, Paraschiv, Constantin M. Popa, Adrian Popescu, Dumitru Radu Popescu, Adrian Dinu Rachieru, Valeriu Râpeanu, Ion Rotaru, Petru Sfetca, Artur Silvestri, Marin Sorescu, Viaceslav Şugaev, Vasile Tărâţeanu, Mircea Tomuş, Laurenţiu Ulici, Cornel Ungureanu, Damian Ureche, Florin Vasiliu, Grigore Vieru, Ion Vlasiu, I. P. Zaiuncikovski ş. a.),  
  
Cabinetul metodic,  
  
Capodopere tălmăcitedin spiritualitatea valahă şi universală  
  
(aici se distinge munca titanică a anglistei Gabriela Pachia ce traduce în limba lui Shakespeare mai toată „floarea cea vestită a liricii din spaţiul pelasgofon > valahofon“:  
  
în IV, 229 ‒ 241, din Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Marin Sorescu şi Nichita Stănescu;  
  
în V, 127 ‒ 161, din Ienăchiţă Văcărescu, Mihai Eminescu, T. Arghezi, L. Blaga, Ion Barbu, Ştefan Augustin Doinaş, N. Stănescu, Grigore Vieru, M. Sorescu;  
  
în VI, 153 ‒ 236, lirică erotică valahă de Ienăchiţă Văcărescu, Costache Conachi, Vasile Alecsandri, M. Eminescu, Veronica Micle, George Coşbuc, L. Blaga, Vasile Voiculescu, Ion Vinea, T. Arghezi, Ion Minulescu, Emil Botta, Şt. Aug. Doinaş, N. Stănescu, Petre Stoica, Nicolae Labiş, Gr. Vieru, M. Sorescu, Cezar Baltag, Adrian Păunescu, Ion Pachia-Tatomirescu ş. a.),  
  
Cenaclul Aethicus ‒ laboratoare de poezie, Consultaţii pentru Bacalaureat, Cronică de carte, Cronica revistelor de cultură / literatură, Diagrame, Dicţionarul cadrelor didactice (I, 145 ‒ 166), Dinistoriarevistelor de sub egida Colegiului Naţional Bănăţean,  
  
Din Cartea de Onoare  
  
(unde semnează preşedintele României, Emil Constantinescu, Paul de Hohenzollern, Tudor Olimpius Bompa, Adriana Babeţi, Daniel Vighi ş. a.;  
  
«[...] vineri, 26 februarie 1999, între orele 8,30' şi 9,30', în sala de festivităţi a Colegiului Naţional Bănăţean, Paul de România a avut un dialog fructuos cu vreo două sute cinci zeci de profesori şi liceeni, privitor atât la monografia Carol al II-lea rege al României ‒ 1991 ‒, cât şi la cartea semnată de „străbunicu-i“, regele Carol al II-lea, În zodia Satanei ‒ Bucureşti, Editura Universitaria, 1994, 256 pagini. [...] Paul de România a acordat doritorilor şi autografe, apoi a semnat în Cartea de onoare a Colegiului Naţional Bănăţean...» / I, 7;  
  
«Vineri, 1 septembrie 2000, Emil Constantinescu, preşedintele României dintre anii 1996 şi 2000, a onorat cu prezenţa-i deschiderea anului de învăţământ de la Timişoara, vizitând cu această ocazie şi Colegiul Naţional Bănăţean. Evenimentul nu a fost înregistrat în Cartea de onoare a C. N. B. ‒ fiindcă „în protocol“ nu fusese prevăzută şi caligrafierea câtorva cuvinte de către cel mai înalt oaspete ‒, dar Cancelaria Prezidenţială a trimis către sfârşitul lunii septembrie 2000 următoarea scrisoare, desigur, purtând semnătura preşedintelui României, Emil Constantinescu: „Domnule director, / Ţin să vă mulţumesc şi pe această cale, dumneavoastră personal, / profesorilor şi elevilor Colegiului Naţional Bănăţean, pentru eforturile şi / eficienţa cu care aţi pregătit deschiderea anului de învăţământ la Timişoara, / în zilele de 1 – 2 septembrie 2000. // Vizitarea liceului dumneavoastră, întâlnirile cu profesorii şi elevii / mi-au lăsat o foarte bună impresie, confirmând tot ceea ce ştiam despre buna / tradiţie a Colegiului Naţional Bănăţean şi realizările învăţământului din / judeţul Timiş în general. // Mulţumindu-vă încă o dată pentru ospitalitatea caldă pe care mi-aţi arătat-o, urez profesorilor şi elevilor Colegiului Naţional Bănăţean un an şcolar bun, cu multe succese şi împliniri. / Emil Constantinescu“» / I, 8),  
  
Din creaţia scriitorilor-oaspeţi ai Colegiului Naţional Bănăţean  
  
(Michel Bénard ‒ Franţa, Crişu Dascălu, Anghel Dumbrăveanu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Nicolae Georgescu, Vital Heurtebize ‒ Franţa, Eugen Simion, Marin Sorescu, Vasile Tărâţeanu, Efim Tarlapan, Marius Tupan, Grigore Vieru ş. a.),  
  
Din orizontul cunoaşterii metaforice  
  
(unde semnează valoroase poeme, pagini de proză, piese de teatru, originale: Manolita Dragomir-Filimonescu, Dorin Orban, Gabriela Pachia ş. a.),  
  
Din primăvară până-n primăvarăîn pas de cronicar, Ecouri internaţionale  
  
(I, 122 ‒ 126: Manolita Dragomir-Filiminescu şi Ion Pachia-Tatomirescu antologaţi de Jean Paul Mestas, în Povos e Poemas / Peuples et Poèmes, Lisboa, Universitária Editora, 2003, p. 510 sq.; lui Ion Pachia-Tatomirescu i se publică trei poeme în vestita revistă dadaist-europeană, Orte ‒ Zürich, ISSN 1016-7803, nr. 143, decembrie 2005 ‒ ianuarie 2006, p. 33 sq.;  
  
II, 447 sq.: Claudine Bertrand din Canada semnează articolul Ion Pachia-Tatomirescu spécialiste des questions dadaïstes..., în revista online, Mouvances – Québec / Canada –, numéros 3 – 4, 2006; Paul Courget, din Franţa, publică recenzia la volumul Aphorismes de l'Eau, de Ion Pachia-Tatomirescu, în Rivista Internazionale di Letteratura / Revue Internationale de Littérature / International Review of Literature Fleurs de Lune“, din La Spezia / Italia, nr. 15 / april’ 2000, p. 14; Jean-Claude George, din Franţa, publică articolul Salmes d'Ion Pachia Tatomirescu în revista Art et Poésie – France / Pagny sur Meuse –, 44e année, no. 177, janvier 2002, p. 6; şi poetei / profesoarei cenebiste de limbă franceză, Manolita Dragomir-Filimonescu i se acordă în anul 2004 ‒ în urma concursului de creaţie literară francofonă, Prix Marceline Desbordes-Valmore;  
  
III, 17 ‒ 35 / din Serbia : în 14 ‒ 17 decembrie 2007, prof. dr. Ion Pachia-Tatomirescu participă la lucrările Simpozionului Internaţional, Sud-Estul Europei şi cultura europeană fără frontiere, de la Novi Sad / Panciova ‒ Serbia. Vineri, 14 decembrie 2007, în Palatul Adunării Provinciei Autonome Voivodina, Ion Pachia Tatomirescu face două comunicări: 1. Sincronismul expresionist al literaturii române / valahe şi sârbe cu literaturile european-occidentale prin romanele lui Mateiu I. Caragiale, «Craii de Curtea Veche» ‒ 1929 ‒ şi Ivo Andrić, «Curtea Blestemată» ‒ 1954; 2. Paradoxism ontologic în poezia lui Vasko / Vasile Popa şi a lui Nichita Stănescu; în 15 decembrie 2007, la Casa de Presă şi Editură Libertatea, din Panciova-Serbia, lui Ion Pachia-Tatomirescu i se decernează Medalia de Aur Lumina-60; din Brazilia : în revista de cultură, Francisletras ‒ Goiânia / Brazilia, anul VIII, nr. 37 / iunie 2007, p. 2 ‒, poetului Ion Pachia Tatomirescu i se publică secţiunea a şaptea, Antes da sinistra devoração de si mesmo comece... ‒ „Înaintea începerii autodevorării, sinistra...“, din poemul Noul Turn Babel, într-o admirabilă tâlmăcire în limba portugheză, datorată poetei Teresinka Pereira; din Anglia: dr. Kirsten Thomson, din Londra, distinsă cercetătoare şi fin „analist“ al fenomenului literar din ultimele decenii, face admirabila cronică „de întâmpinare“ la volumul de poeme, bilingv, în română şi în engleză, Prizonier în fier / A Shackled Prisonnière, de Gabriela Pachia ‒ Timişoara, Editura Aethicus, 2007 ‒, Complete Candour and “Absolute Freedom” / Candoare desăvârşită şi „libertate abolută“; din Franţa: în 27 octombrie 2007, la Moulins-Franţa, preşedintele Asociaţiei Poeţilor şi Artiştilor Burbonezi, d-l Christian Tabarovsky, a acordat profesoarei de limba franceză de la Colegiul Naţional Bănăţean din Timişoara, Manolita Dragomir-Filimonescu, Premiul Francofoniei «pentru ansamblul operei sale»;  
  
IV, 27 ‒ 35 / din Belgia: «Anuarul de martie» intră în atenţia Buletinului Fondation Maurice Carême, nr. 54 / 2008, p. 30, evidenţiindu-se – între contribuţiile de seamă din sfera carêmiologiei întregii lumi: Armenia, China, Statele Unite, Franţa, Anglia, Guyana, Ungaria, Rusia, Elveţia etc. – atât studiul bilingv, Maurice Carême un Brâncuşi al Logosului francofon / Maurice Carême un Brancusi du Logos francophone, de Ion Pachia-Tatomirescu, cât şi buchetul liric de 12 poeme tâlmăcite de acesta din franceză în valahă ‒ v. Anuarul de martie, nr. 3 / 2008, pp. 81 – 100; din Franţa: poetului Ion Pachia-Tatomirescu, prin poemul său olograf, Dans les espaces de l’heure zéro / „În spaţiile orei zero“) i se acordă de către Jean-Paul Mestas onoarea de a deschide revista-i de poezie universală, Jalons ‒ Paris / Vichy, nr. 92, tr. IV, 2008; „ultimul număr“, 95 / 2009, al revistei internaţionale de poezie, Jalons, este dedicat în întregime „Cântecului Lumii“ / „Chant du Monde“; de data asta se evidenţiază aici două prezenţe din Pelasgime > Valahime: Ion Caraion ‒ cu poemul Litanie ‒ şi Ion Pachia Tatomirescu ‒ cu poemul Despre pasărea adevărului / Sur l’oiseau de la vérité; din republica Moldova: în revista Limba română ‒ Chişinău ‒, nr. 1 – 4 / 2009, este publicat studiul semnat de d-l prof. dr. Ion Pachia Tatomirescu, Simbolul mesianic al Mamei în lirica lui Grigore Vieru; din Spania: în revista Clarin ‒ Bilbao, anul XLII, nr. 504 / septembrie-decembrie, 2009, p. 36 ‒ este publicat un poem de Ion Pachia-Tatomirescu, Linguagem – O Arco-Iris do Rio / „Limba – fluviul Curcubeului“, în traducerea Teresinkăi Pereira;  
  
V, 21 ‒ 29 / din Belgia: în mensualul Grupului de Reflectare şi de Informaţie Literară, din urbea La Hulpe, arhicunoscuta revistă a lui Paul Van Melle, Inédit ‒ nr. 237 / 2009, p. 30 ‒ recenzează ediţia trilingvă ‒ în valahă, în franceză: versiunea Eugeniei Faur şi a lui Dacian Bradua şi în engleză: tâlmăcirea anglicistei Gabriela Pachia ‒ a recentei lucrări a lui Ion Pachia-Tatomirescu, Intâiul Dadaism Le Premier Dadaïsme The First Dadaism,Timişoara, Editura Aethicus, 2009; tot în revista Inédit, dar în numărul 239, din februarie 2010, redactorul-şef, poetul şi eseistul Paul Van Melle, a acordat cu generozitate două pagini poeţilor valahi, prof. Manolita Dragomir-Filimonescu şi prof. dr. Ion Pachia-Tatomirescu;  
  
VI, 19 ‒ 22 / din Brazilia : în Jornal o Capital, ce apare în Aracaju-Brazilia ‒ anul XX, nr. 195, septembrie 2010, p. 16 ‒, este publicat poemul Antes da sinistra devoração / „Înaintea autodevorării, sinistra…“, de Ion Pachia-Tatomirescu, poem tradus în portugheză de Teresinka Pereira; etc.),  
  
Inedit, La matcă..., La un deceniu de la absolvirea Colegiului Naţional Bănăţean, Meridiane, Pagini pentrumarea monografiea Colegiului Naţional Bănăţean, Proiecte, planificări didactice şi  
  
Recenzia / Cronica de carte  
  
(unde Ion Pachia-Tatomirescu face „radiografia“ câtorva sute de volume ‒ apărute în limbile valahă, franceză etc., în primului deceniu din mileniul al III-lea ‒ semnate de : Slavco Almăjan, Ivo Andrić, Ioan Baba, Mărioara Baba, Veronica Balaj, Nicolae Băciuţ, Dumitru Bălaşa, Paul Eugen Banciu, Marian Barbu, Iurie Bojoncă, Mariana Brandl-Gherga, Eugenia Bulat, Ionuţ Caragea, Iosif Caraiman, Nina Ceranu, Sorin Cerin, Ilie Cheleriu, Emil Chiriţă, Iulian Chivu, Ion Coja, Florin Contrea, Melania Cuc, Crişu Dascălu, Ion Deaconescu, Virgil Diaconu, Alexandru Dobrescu, Doina Drăguţ, Anghel Dumbrăveanu, Mirela Sorina Dună, Veronica Fibişan, George Filip, Liliana Cora Foşalău, Ioan Găbudean, Ratcu Golesîn, Dimitrie Grama, Lucia Hetco, Florin Logreşteanu, Gheorghe Lungu, Dan Lupescu, Jean-Paul Mestas, Gheorghe Mocanu, Gheorghe Mocuţa, Ivo Muncian, Gheorghe Andrei Neagu, Silvia Negru, Niculina Oprea, Ştefania Oproescu, Gabriela Pachia, Constantin Pădureanu, Florin Paraschiv, Miodrag Pavlović, Cornel Petroman, Ion Popescu-Brădiceni, Dorina Popescu, Dan Puric, Adrian Dinu Rachieru, Alexe Rău, Vasile Robciuc, Iacob Roman, Aurel Sasu, Ion Scorobete, Artur Silvestri, Alexandru Stănciulescu-Bârda, Victoria Stoian, Ioan Ţepelea, Miron Ţic, Ileana Ursu, Adriana Weimer, Vlad Zbârciog ş. a.)*  
  
______________  
  
*Cele şase volume ale Anuarului de martie (2006 ‒ 2011) pot fi citite / consultate de Distinsul Receptor, graţie generoasei instituţii din vestica Dacie-Românie, BanaterraEnciclopedia Banatului / Banaterra.eu (aflată în grija neobosit-sisificului „monografist“ cercetător / scriitor, Duşan Baiski, căruia-i mulţumim şi pe această cale pentru „internetizata punere în circuitul euro-valoric-naţional“):  
  
(I) Anuarul de martie, anul I, nr 1, Timişoara, 2006:  
  
  
(II) Anuarul de martie, anul II, nr 2, Timişoara, 2007:  
  
  
(III) Anuarul de martie, anul III, nr 3, Timişoara, 2008:  
  
  
(IV) Anuarul de martie, anul IV, nr 4, Timişoara (ISBN 978-606-8125-03-9 / ISSN 1842 – 0974), 2009 :  
  
  
(V) Anuarul de martie, anul V, nr 5, Timişoara, 2010 :  
  
  
(VI) Anuarul de martie, anul VI, nr 6, Timişoara, 2011 :  
  
  
Referinţă Bibliografică:
PAGINI DE ISTORIE A PRESEI VALAHE DE MÂINE: „Albina românească“ şi „Anuarul de martie“ / Ion Pachia Tatomirescu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2468, Anul VII, 03 octombrie 2017.

Drepturi de Autor: Copyright © 2017 Ion Pachia Tatomirescu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Ion Pachia Tatomirescu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!