CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Impact > Relatare >  

LITERATURA AZI - DE ELENA BUICA - PREMIUL III LA CONCURSUL
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
LITERATURA AZI 
  
Se aud voci în tonalităţi minore: "lumea nu mai citeşte acum ca în trecut, librăriile s-au împuţinat, bibliotecile din sufrageriile oamenilor tot mai frecvent sunt înlocuite cu mobilă mai suplă, mai modernă, mai aerată, iar timpul consacrat marilor lecturi parcă a fost suflat de vânt". 
  
Dar aceasta nu e singura partitură. Mai este încă una, mai optimistă, mai luminoasă şi mai aproape de adevăr. Aceasta este rostită de un mare număr de oameni dornici de cultură care ţin mai dreaptă cumpăna observaţiilor acestui fenomen aflat în schimbare, într-o continuă primenire impusă de prefacerile mileniului în care trăim. Se vede cu ochiul liber şi de la distanţă dacă privim sine ira et studio. Drept argument stau nenumărate reviste literare on-line sau pe suport de hârtie, un mare număr de edituri, de noi volume tipărite, o adevarată explozie a apariţiilor diverselor antologii, dicţionare ale noilor scriitori, culegeri de texte, monografii, etc. La toate acestea mai adăugăm internetul cu necuprinsul GOOGLE care ne pune la dispoziţie o lume întreagă de informaţii şi de cărţi în modul cel mai confortabil şi mai rapid posibil, putem spune prompt, stând la birou şi apăsând pe câteva taste. El înlocuieşte în mare măsură bibliotecile. De când îl folosim, am şi uitat cât năduf şi cât timp rupeam de la alte activităţi pentru a merge la diferite biblioteci pentru a consulta bibliografia necesară lucrarilor mai cuprinzătoare. Cu zâmbetul pe buze, astăzi acceptăm larga lui utilitate transpusă concis într-o glumă edificatoare: "Nu-mi găsesc ochelarii, mă duc să-i caut pe GOOGLE". Impreună cu alte ramuri ale ştiinţei şi tehnicii, internetul a făcut o altă reaşezare a criteriilor literaturii. 
  
El dirijează scriitura instinctiv spre înseme ale modernităţii, el dă viaţă scrisului în alt mod decît cel consacrat, Se simte o alunecare spre o literatură care să ţină pasul cu marile prefaceri ale lumii în care trăim, cu contemporaneitatea. 
  
Chiar dacă trăim cu toţii o stare de nestăvilită urgenţă care lasă impresia că nu mai avem vreme pentru lectură sau pentru scris, nu se mai poate nega astăzi că actul creaţiei literare este în creştere semnificativă, că are o largă deschidere şi vorbind de literatura română, este evident că ea capătă treptat tonul european. 
  
Cei care nu acceptă ideea că vântul înnoilor a fost întotdeauna de nestăvilit, sunt aceia care primesc cu greu schimbările în viaţa lor. Dar criticii cei mai rigurosi şi austeri sunt mai ales scriitorii veterani care n-au disponibilitatea deschiderilor şi nu admit cu uşurinţă un nou climat al literaturii decât cel care le-a oferit înalţarea pe treptele consacrării lor. Aceştia se plâng că astăzi e o avalanşă prea mare a scrierilor şi se tem că pot fi umbriţi. De aceea, ei formează un cerc închis şi nu acceptă în mijlocul lor pe nimeni din afara grupării lor şi nici nu-i acceptă să colaboreze la publicaţiile ce le aparţin . Aceştia se folosesc de autoritatea lor pentru a duce o luptă nedreaptă de respingere a scriitorilor, revistelor şi a modalităţilor mai diferite de exprimare. 
  
Fie că e aceptată primenirea, fie că e respinsă, viaţa îşi urmează cursul ei nestăvilit. Acum altele sunt datele spaţio-temporale în care trăim, fără să ţină cont de cei care se împotrivesc. Tabloul literaturii arată altfel. S-au spart clişeele cunoscute. Noile scrieri de astăzi acoperă o mai mare suprafaţă de informaţii surprinse în specii literare mai diversificate, stiluri şi opinii literare în care cititorii se regăsesc, devin participanţi alături de autor la faptele de viaţă cotidiană. Viaţa fiecărui om este alcătuită dintr-un lung şir de poveşti ascunse în faptele banale ale zilelor care se scurg fără a lăsa vreo urmă, dar atunci când le găseşte scoase la lumină de către un condei talentat, trăieşte clipe revelatoare. 
  
Speciile literare cunoscute în anii anteriori, romanul istoric, psihologic, chiar şi romanul de acţiune, nuvela, schiţa, teatrul, aşa cum le ştim din trecut, dau semne de îmbătrânire, nu în totalitate. dar au forme parţial depăşite moral, nu mai atrag cititorii în aceeaşi măsură ca altădata. 
  
Astăzi se scrie mai mult o proză scurtă în care se îmbină jurnalismul care surprinde instantaneele vieţii, cu realismul care redă faţetele realităţii, cu oameni din preajma scriitorului care devin personaje sau martori discreţi, cu aspecte rupte din viaţa cotidiană în care sunt integraţi. Se citesc cu multa placere jurnalele şi scrierile ridicate pe suport autobiografic în care cititorii văd cum au soluţionat alţii problemele vieţii care i-au frământat şi pe ei. Foarte gustate sunt monografiile, în special cele ale localităţilor săteşti în care oamenii se regăsesc ca în adevărate oglinzi, etc. Sunt preferate textele literare îmletite cu imagini vizuale şi muzică, aşa cum oferăteleviziunile şi filmele. Intertextualitatea este o modalitate intrinsecă a valorilor scrierilor actuale. Noutăţile cer întotdeauna un răgaz pentru limpezirea lucrurilor. 
  
Chiar dacă nu mulţi scriitori vor primi consacrarea, nu putem ignora contribuţia lor la cultura neamului nostru. Filozoful de aleasă cultură, Constantin Noica, sublinia: "O cultură nu se judecă numai după operele mari, de incontestabilă valoare, ci şi după realizările mici, de trudă laborioasă şi vrednică, prin care se realizează cadre, se deschid câmpurile şi se delimitează interesele în mijlocul cărora va trebui să apară opere autentice." 
  
Nu trebuie să acceptăm şi nonliteratura, dar dacă apar în unele scrieri şi stângăcii, împotmoliri, banalităţi, nu e recomandabil să le negăm scrierea în totalitate. Nici cei mai mari scriitori ai lumii n-au fost ocoliţi de scăderi, ori de banalitate, aşa cum spunea Emil Cioran: 
  
"Nu există o artă adevarată fără o mare doză de banalitate. Aceea care recurge în mod constant la insolit oboseşte repede, nimic nefiind mai insuportabil decât uniformitatea excepţionalului". 
  
Dar, indiferent de valoarea lui, să nu uităm că fiecare scriitor se mistuie în flacăra cuvântului pentru a oferi darurile fără preţ ale scrisului care înveşnicesc fiinţa umană. Ei ne oferă trăiri întruchipate din cuvinte. Sub lumina gândului lor, ajungem în zonele abisale ale conştiintei umane, desluşim limpezimi ale mersului demiurgic. 
  
Ei scriu cum le dicteaza prea plinul inimii şi al gândului, bucuroşi să împărtăşească semenilor lor gândurile şi sentimentele lor nestingheriţi de vreo cenzură. Sunt oameni absorbiţi de setea interioară după cuvântul care înviorează, care pătrunde şi identifică trăirea sufletului. Ce altceva i-ar ţintui la truda scrisului, nu de puţine ori sisifica, dacă nu dragostea faţă de cuvantul care în zborul lui spre înălţimi ne poate înzestra cu aripi.?! Scrisul îţi cere, pe lângă darul înnăscut şi multă trudă, puţină îndrăzneală, enormă exigenţă şi nu de puţine ori înţelepciunea de a suporta dureroasele înfrângeri, de a înghiţi amarul propriei neputinţe a depăşirii unor bariere nevăzute. Dar zidirea nu se înalţă fără jertfă. "A scrie e a face din nou şi din nou şi într-altfel tot ce fusese indiscutabil făcut şi bine făcut " spunea pe drept cuvânt poetul Tudor Arghezi. 
  
Cei mai mulţi scriitorii nu trăiesc din scrisul lor, ba din contră, îşi mai cheltuiesc bănuţul cu greu drămuit pentru a-şi tipări scrierile. Participarea la reviste culturale se face prin voluntariat, doar de dragul trăirii în frumos, dintr-un impuls interior, neimpus de nimeni. Nimeni nu le dă măcar un bănuţ. Ei scriu numai pentru că în lumea scrisului se petrece o viaţă deplină, pentru că rezonează cu clipa de iluminare. Scriu şi dacă nu sunt cunoscuţi pe măsura valorii lor. Trăim un timp în care se simte dureros criza de valori culturale ca o consecinţă a crizei politice şi economice. Sunt vremuri dense în incertitudini, cu prea puţine ancore-reper de mare şi autentică substanţă şi cu multă impostură culturală. Nu se vede la orizont un nou Eminescu, Blaga, Marin Preda... 
  
Revenind la afirmaţia că astăzi se citeşte mai puţin, aceasta este combătută şi de ideea că oamenii nu pot renunţa la binefacerile şi la frumuseţea scrisului pentru că lectura face parte din viaţa lor, ca un dat al sorţii. Frumuseţea aceasta izvorăşte din faptul că scriitorul, prin înzestrarea sa, printr-un lung exerciţiu, prin puterea gândului său, poate să dea viaţă şi să denumească ceea ce cititorul percepe şi ar voi sa-l exprime. De multe ori ne ascundem visele dincolo de graniţa timpului, uitând de ele şi când le regăsim în paginile unei cărţi, trăim o aleasă bucurie. 
  
Trăim adesea cufundaţi în adâncurile vrăjite ale unei cărţi, dar ne place şi să privirim dinafara ei, să o cântărim, să reflectăm asupra valorilor ei şi să îi fixăm locul cel mai potrivit în biblioteca inimii noastre. O carte bună este un privilegiu râvnit de multă lume, cerut de nestăvilita sete de a trăi emoţii izvorâte din frumos şi adevăr, de înrâurirea modelatoare de spirit şi de etică ce o are asupra noastră. Lectura e o binecuvântare şi pentru că are efectul detensionării chiar şi atunci când ne aflăm în vecinătatea depresiei. 
  
Scrisul stârneşte la lectură şi pentru că se desfăşoară ca un spectacol al inteligenţei. Pe lângă faptul că te invită la profunde reflecţii, pune în lumină idei incitante care reconstituie imagini pe care trebuie să le descifrezi şi să le cauţi logica interioară. Unele cuvinte ne apar ca o revelaţie, ne umplu spaţiul lăuntric cu un fel de vibraţie a negrăitului. Nu de puţine ori ce e scris, este una şi ce trebuie să înţelegi e alta. Cuvintele se întrepătrund în mod neaşteptat în raport de vecinătatea în care se află având şansa de a împrumuta diferite lumini, creând infinite posibilităţi de interpretare. 
  
In incheiere, fac o mărturisire de credinţă: Intre cer şi pământ, scrisul este pentru mine un punct de sprijin, iar literatura este respiraţia adâncă. Spun aceasta pentru că am convingerea că în aceste cuvinte se regăsesc mulţi confraţi de-ai mei, scriitori, făuritori ai literaturii care ajută la ridicarea spiritului pe culmea desăvârşirii. 
  
(PREMIUL III la Concursul International de poezie si proza scurta organizat de revista MEMORIA SLOVELOR, editia I / 2015/ Ramnicu Valcea - sub egida Ligii Scriitorilor Romani) 
  
Referinţă Bibliografică:
LITERATURA AZI - DE ELENA BUICA - PREMIUL III LA CONCURSUL MEMORIA SLOVELOR / Ion Nălbitoru : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1690, Anul V, 17 august 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Ion Nălbitoru : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Ion Nălbitoru
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!