CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Eveniment > Aniversari >  
Autor: Ion I. Părăianu         Ediţia nr. 1846 din 20 ianuarie 2016        Toate Articolele Autorului

CUM L-AM CUNOSCUT PE DOMNUL GEORGE CĂLIN
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
CUM L-AM CUNOSCUT PE DOMNUL GEORGE CĂLIN 
  
În sâmbăta lui iulie 2015, ziua 11, o zi de vară frumoasă, în Stațiunea Olă- 
  
nești, la Terasa Literară a poetului Gheorghe Puiu Răducan erau puse la cale 
  
două evenimente: aniversarea a 64 de ani de viață ai lui Puiu, lansând și 
  
cartea „64” și Botezul colaborării culturale permanente între Societatea 
  
Culturală „Apollon”, Primăria orașului Olănești și Mișcarea Culturală 
  
Olăneștiană – 2015”. 
  
Fiind primul ajuns, când mai era destul timp până la ora 18.oo, ora de înce- 
  
pere a programului prestabilit, am vizitat stațiunea și câteva puncte turistice, 
  
printre care și „Hanul Haiducilor„. La înapoiere, am parcat mașina dincolo de 
  
poarta de intrare, în dreptul grădinii cu pomi fructiferi plantați de Puiu. Am in- 
  
trat atras și de fumul de la grătar. Am fost întâmpinați de Puiu și soția sa,Valen- 
  
tina, cu salutul: „Bine ați venit„! Eram cu soția. 
  
- Nelule, ia pe doamna Viorela și urcați pe Terasă! Tu cunoști; nu e prima da- 
  
tă când vii la mine. Te așezi unde vrei, dar să-ți prezint bucătarul. E cumnatul 
  
meu. A venit și el în concediu, iar eu îl pusei la muncă. 
  
Pe Terasă, în mijloc, era masa aranjată; flori agățătoare pe stâlpișori, pe pereți 
  
un afiș mare cu Apollon, iar în partea dreaptă, lângă perete, o altă masă cu o va- 
  
ză de flori pe ea înconjurată de șapte fotolii. Nu-mi venea să stau locului. Am co- 
  
borât și am ieșit la poartă. Priveam cum trec mașini după mașini sptre stațiune. 
  
Era zi liberă. Urma duminica... 
  
O mașină, nu-i știu „marca”, dar cu număr de Ialomița, semnalizează stânga și 
  
oprește la 6-7 metri în spatele mașinii mele. Nu credeam să fie invitați de-ai lui 
  
Puiu de la așa distanță. Se mai înșeală omul... 
  
Din mașină, de la volan, coboară un domn tânăr, frumos, tuns scurt, într-un tricou 
  
alb, pantaloni scurți, tot albi, adidași albi, în timp ce pe dreapta coborâseră, după 
  
vârstă, o doamnă și o domnișoară. 
  
Îi privesc cu admirație. 
  
- Uite-l pe domnu’ Părăianu ! 
  
- Aveți dreptate, el e; dar de unde mă cunoașeți ? Cu părere de rău, eu nu vă cu- 
  
nosc. 
  
- După fotografia din revista Apollon. Ați publicat la noi. 
  
- Aaa, sunteți domnul George Călin. M-am apropiat, am dat mâna și, cu gentilețe, 
  
mi-a prezentat soția, Viorica, și pe fiica dumnealor, Anca Elena Călin. 
  
A fost un moment de mândrie pentru mine. 
  
Au deschis portbagajul și au scos trei sacoșe pline și o ladă cu bere. Erau buni și 
  
vechi priereni cu Puiu Răducan. Se cunoșteau de mult. I-am ajutat să ducă bagajele. 
  
Puiu cu Valentina i-au primit cu îmbrățișări și urări de „Bun venit”! Sărbătoritul 
  
a primit cadoul, apoi au scos dintr-o sacoșă 4-5 kg. de pește, numai știucă, iar lada 
  
cu bere am pus-o pe masa, pe care erau rânduite tacâmurile. Urmau să vină ceilalți 
  
invitați. 
  
Doamna Viorca și Anca au intrat în bucătărie, cum se spune ca acasă, au adus 
  
farfuriile și le-au pus pe masă lângă tacâmuri. Eu cu domnul George Călin am tre- 
  
cut pe la grătar, am ieșit în stradă și admiram vilele și pensiunile din această zonă 
  
turistică. La un moment dat o mașină semnalizează dreapta și oprește. Coboară o 
  
doamnă între două vârste și după „Bună ziua ! Bine v-am găsit !”, se recomandă: 
  
Ioana HEIDEL. Numele îmi era cunoscut din diferite reviste de literatură, cultură 
  
și artă. După câtva timp am aflat că trăiește la Viena, Austria. 
  
Se apropia ora 18.oo. Au sosit invitații – prietenii de suflet - ai poetului Gheorghe 
  
Puiu Răducan: primarul orașului Olănești, domnul Sorin Vasilache; parlamentarul 
  
Romeo Rădulescu, deputat de Vălcea; primarul orașului Horezu, Ilie Fârtat; scriitori, 
  
publiciști, poeți, artiști plastici din județul Vâlcea și nu numai, printre care: Ioana 
  
Heidel, Gheorghe Udubae, Nicu Cismaru, Ion Drăghici, Mădălina Bărbulescu, Ion 
  
Părăianu, Nicolae Petre, Violeta Scrociob, Emil Antonie, precum și renumitul Geor- 
  
ge Călin (cu familia) – poet, prozator, ziarist, editor, diplomat (ambasador UNESCO 
  
la Bruxelles). 
  
S-au făcut prezentările de rigoare, s-au purtat discuții în grup și în particular, s-au le- 
  
gat prietenii, s-au făcut fotografii, ba a fost prezentă și TV. Vâlcea UNU. 
  
A început derularea programului. 
  
„S-a bătut palma” pentru o colaborare culturală între Societatea Culturală Apollon 
  
reprezentată de scriitorul George Călin și președintele executiv Anca Elena Călin; Pri- 
  
măria orașului Olănești – reprezentant domnul Sorin Vasilache, primar - și Mișcarea 
  
Culturală Olăneștiană – 2015 cu al ei reprezentant, poetul Gheorghe Puiu Răducan. 
  
Documentul încheiat a fost semnat de cele trei părți și de martorii prezenți la eveni- 
  
ment: 
  
- George CĂLIN, publicist, scriitor, poet și diplomat, București; 
  
- Anca Elena CĂLIN, președintele executiv al Societății Culturale Apollon, București; 
  
- Sorin VASILACHE, primarul orașului Olănești; 
  
- Gheorghe Puiu RĂDUCAN, poet, fondator Mișcarea Culturală Olăneștiană - 2015, 
  
Olănești; 
  
- Romeo RĂDULESCU, deputat de Vâlcea în Parlamentul României; 
  
- Ilie FÂRTAT, primarul orașului Horezu; 
  
- Ioana HEIDEL, scriitoare, Viena, Austria; 
  
- Ion PĂRĂIANU, publicist, poet, Roșiile, Vâlcea; 
  
- Nicu CISMARU, publicist, poet, Rm. Vâlcea; 
  
- Mădălina BĂRBULESCU, poetă, Oteșani, Vâlcea; 
  
- Ion DRĂGHICI, scriitor, Băile Govora, Vâlcea; 
  
- Gheorghe UDUBAE, om de afaceri, Rm. Vâlcea; 
  
- Violeta SCROCIOB, artist plastic, Rm. Vâlcea; 
  
- Nicolae PETRE, publicist, Țepești, Vălcea; 
  
- Emil ANTONIE, profesor, Țepești, Vâlcea. 
  
Sufletul acestei manifestări culturale a fost domnul Georga Călin. I-am urmărit ges- 
  
turile, mișcările; i-am ascultat vorbele blânde și calde, care m-au impresionat. De ce ? 
  
Un om tânăr de o așa cultură să fie atât de apropiat de noi toți, puțin cunoscuți, e lu- 
  
cru de mirare ! Mi-au venit în minte cuvintele: „A fi om e lucru mare, a fi domn e o-n- 
  
tâmplare”. 
  
OMUL acesta m-a trimis a doua zi pe facebook, să-i cunosc biografia, opera și întrea- 
  
ga activitate în domeniul social și cultural. Am găsit că e născut la 24 februarie 1961 în 
  
orașul Fetești, județul Ialomița. Este absolvent al Facultății de Ziaristică din cadrul Aca- 
  
demiei de Studii Social-Politice din București. A fondat publicațiile naționale „21 De- 
  
cembrie”, „Talk-Show” și Societatea Culturală „Apollon”. 
  
Ca membru al Uniunii Scriitorilor din România, al UZPR, Senatului Institutului Na- 
  
țional de Rezistență prin Religie din România, Societății Canadiene a Scriitorilor Ro- 
  
mâni, Societății Naționale a Cavalerilor de Clio, Președinte executiv al Comitetului Na- 
  
țional Român pentru Drepturile Copilului (Convenția ONU), desfășoară o bogată activi- 
  
tate în domeniul social și cultural la acestor societăți, fundații și asociații naționale și 
  
internaționale. 
  
Din opera literară a domnului George Călin am reținut: Singurătatea umbrei, poezie, 
  
2oo5; Setea de real, poezie, 2oo7; Clopotul, roman, 2oo8; 101 poeme, poezie, 2oo9; 
  
Caut lumina..., poezie, 2oo9; Umbra lui Iuda, poezie, 2o11; Un om, o flacără..., mo- 
  
nografie, 2o11, iar din cuprinsul acestor cărți am desprins ideea că domnul George Că- 
  
lin e un scriitor puternic, stăpân pe condei, care prin idei filozofice în jurul cărora cir- 
  
cumscrie metafore textuale, intertextuale, transparente, dă frâu liber versului într-o flu- 
  
idizare a fonemelor. Cu toată filozofia, poezia domnului Călin e o poezie accesibilă tu- 
  
turor cititorilor, prin simplitatea construcției versului, compoziției oricărei strofe, în ge- 
  
neral a poeziei. Imaginația poetul George Călin răsare din harul divin cu care a fost în- 
  
zestrat. Enunțuri simple, dar pline de imagini artistice, pot fi interpretate, analizate ca 
  
un poem de mari dimensiuni, pentru că așa cum a tras concluzia și domnul Florin Costi- 
  
nescu: „George Călin este un poet născut nu făcut”. Un adevăr de necontestat ! 
  
Ziua de 11 iulie, 2o15, ziua în care l-am cunoscut pe domnul George Călin, pe soția 
  
sa, doamna Viorica și pe fiica dumnealor, domnișoara Anca Elena Călin, mi-a rămas 
  
în memorie pentru toată viața. 
  
Seara, la Terasa Literară a poetului Gheorhe Puiu Răducan, s-a încheiat cu un recital 
  
de poezie. Fiecare din cei prezenți au citit poezii din propriile creații, pentru că în a – 
  
ceastă seară a guvernat poezia, fiind stropită cu licoare de Drăgașani, după o masă des- 
  
tul de îmbelșugată, unde, poetului, cu ocazia împlinirii a 64 de ani, i s-a cântat „Mulți 
  
ani trăiască!”, ocazie cu care și-a lansat și volumul autobiografic „64”(versuri). 
  
Târziu, după miezul nopții, ne-am despărțit cu păreri de rău, dar cu speranța că ne vom 
  
reîntâlni la Olănești, în cadrul Mișcării Culturale Olăneștiene – 2o15. 
  
AȘA L-AM CUNOSCUT PE MARELE OM DE CULTURĂ ȘI DIPLOMAT 
  
GEORGE CĂLIN. 
  
La aniversarea a 55 de ani de viață, din inimă îi urez LA MULȚI ANI SĂNĂ- 
  
TOȘI, FERICIȚI ȘI FRUMOȘI !!! 
  
ION PĂRĂIANU 20 ianuarie, 2016 
  
Romanești, Roșiile, Vâlcea 
  
CUM L-AM CUNOSCUT PE DOMNUL GEORGE CĂLIN 
  
În sâmbăta lui iulie 2015, ziua 11, o zi de vară frumoasă, în Stațiunea Olă- 
  
nești, la Terasa Literară a poetului Gheorghe Puiu Răducan erau puse la cale 
  
două evenimente: aniversarea a 64 de ani de viață ai lui Puiu, lansând și 
  
cartea „64” și Botezul colaborării culturale permanente între Societatea 
  
Culturală „Apollon”, Primăria orașului Olănești și Mișcarea Culturală 
  
Olăneștiană – 2015”. 
  
Fiind primul ajuns, când mai era destul timp până la ora 18.oo, ora de înce- 
  
pere a programului prestabilit, am vizitat stațiunea și câteva puncte turistice, 
  
printre care și „Hanul Haiducilor„. La înapoiere, am parcat mașina dincolo de 
  
poarta de intrare, în dreptul grădinii cu pomi fructiferi plantați de Puiu. Am in- 
  
trat atras și de fumul de la grătar. Am fost întâmpinați de Puiu și soția sa,Valen- 
  
tina, cu salutul: „Bine ați venit„! Eram cu soția. 
  
- Nelule, ia pe doamna Viorela și urcați pe Terasă! Tu cunoști; nu e prima da- 
  
tă când vii la mine. Te așezi unde vrei, dar să-ți prezint bucătarul. E cumnatul 
  
meu. A venit și el în concediu, iar eu îl pusei la muncă. 
  
Pe Terasă, în mijloc, era masa aranjată; flori agățătoare pe stâlpișori, pe pereți 
  
un afiș mare cu Apollon, iar în partea dreaptă, lângă perete, o altă masă cu o va- 
  
ză de flori pe ea înconjurată de șapte fotolii. Nu-mi venea să stau locului. Am co- 
  
borât și am ieșit la poartă. Priveam cum trec mașini după mașini sptre stațiune. 
  
Era zi liberă. Urma duminica... 
  
O mașină, nu-i știu „marca”, dar cu număr de Ialomița, semnalizează stânga și 
  
oprește la 6-7 metri în spatele mașinii mele. Nu credeam să fie invitați de-ai lui 
  
Puiu de la așa distanță. Se mai înșeală omul... 
  
Din mașină, de la volan, coboară un domn tânăr, frumos, tuns scurt, într-un tricou 
  
alb, pantaloni scurți, tot albi, adidași albi, în timp ce pe dreapta coborâseră, după 
  
vârstă, o doamnă și o domnișoară. 
  
Îi privesc cu admirație. 
  
- Uite-l pe domnu’ Părăianu ! 
  
- Aveți dreptate, el e; dar de unde mă cunoașeți ? Cu părere de rău, eu nu vă cu- 
  
nosc. 
  
- După fotografia din revista Apollon. Ați publicat la noi. 
  
- Aaa, sunteți domnul George Călin. M-am apropiat, am dat mâna și, cu gentilețe, 
  
mi-a prezentat soția, Viorica, și pe fiica dumnealor, Anca Elena Călin. 
  
A fost un moment de mândrie pentru mine. 
  
Au deschis portbagajul și au scos trei sacoșe pline și o ladă cu bere. Erau buni și 
  
vechi priereni cu Puiu Răducan. Se cunoșteau de mult. I-am ajutat să ducă bagajele. 
  
Puiu cu Valentina i-au primit cu îmbrățișări și urări de „Bun venit”! Sărbătoritul 
  
a primit cadoul, apoi au scos dintr-o sacoșă 4-5 kg. de pește, numai știucă, iar lada 
  
cu bere am pus-o pe masa, pe care erau rânduite tacâmurile. Urmau să vină ceilalți 
  
invitați. 
  
Doamna Viorca și Anca au intrat în bucătărie, cum se spune ca acasă, au adus 
  
farfuriile și le-au pus pe masă lângă tacâmuri. Eu cu domnul George Călin am tre- 
  
cut pe la grătar, am ieșit în stradă și admiram vilele și pensiunile din această zonă 
  
turistică. La un moment dat o mașină semnalizează dreapta și oprește. Coboară o 
  
doamnă între două vârste și după „Bună ziua ! Bine v-am găsit !”, se recomandă: 
  
Ioana HEIDEL. Numele îmi era cunoscut din diferite reviste de literatură, cultură 
  
și artă. După câtva timp am aflat că trăiește la Viena, Austria. 
  
Se apropia ora 18.oo. Au sosit invitații – prietenii de suflet - ai poetului Gheorghe 
  
Puiu Răducan: primarul orașului Olănești, domnul Sorin Vasilache; parlamentarul 
  
Romeo Rădulescu, deputat de Vălcea; primarul orașului Horezu, Ilie Fârtat; scriitori, 
  
publiciști, poeți, artiști plastici din județul Vâlcea și nu numai, printre care: Ioana 
  
Heidel, Gheorghe Udubae, Nicu Cismaru, Ion Drăghici, Mădălina Bărbulescu, Ion 
  
Părăianu, Nicolae Petre, Violeta Scrociob, Emil Antonie, precum și renumitul Geor- 
  
ge Călin (cu familia) – poet, prozator, ziarist, editor, diplomat (ambasador UNESCO 
  
la Bruxelles). 
  
S-au făcut prezentările de rigoare, s-au purtat discuții în grup și în particular, s-au le- 
  
gat prietenii, s-au făcut fotografii, ba a fost prezentă și TV. Vâlcea UNU. 
  
A început derularea programului. 
  
„S-a bătut palma” pentru o colaborare culturală între Societatea Culturală Apollon 
  
reprezentată de scriitorul George Călin și președintele executiv Anca Elena Călin; Pri- 
  
măria orașului Olănești – reprezentant domnul Sorin Vasilache, primar - și Mișcarea 
  
Culturală Olăneștiană – 2015 cu al ei reprezentant, poetul Gheorghe Puiu Răducan. 
  
Documentul încheiat a fost semnat de cele trei părți și de martorii prezenți la eveni- 
  
ment: 
  
- George CĂLIN, publicist, scriitor, poet și diplomat, București; 
  
- Anca Elena CĂLIN, președintele executiv al Societății Culturale Apollon, București; 
  
- Sorin VASILACHE, primarul orașului Olănești; 
  
- Gheorghe Puiu RĂDUCAN, poet, fondator Mișcarea Culturală Olăneștiană - 2015, 
  
Olănești; 
  
- Romeo RĂDULESCU, deputat de Vâlcea în Parlamentul României; 
  
- Ilie FÂRTAT, primarul orașului Horezu; 
  
- Ioana HEIDEL, scriitoare, Viena, Austria; 
  
- Ion PĂRĂIANU, publicist, poet, Roșiile, Vâlcea; 
  
- Nicu CISMARU, publicist, poet, Rm. Vâlcea; 
  
- Mădălina BĂRBULESCU, poetă, Oteșani, Vâlcea; 
  
- Ion DRĂGHICI, scriitor, Băile Govora, Vâlcea; 
  
- Gheorghe UDUBAE, om de afaceri, Rm. Vâlcea; 
  
- Violeta SCROCIOB, artist plastic, Rm. Vâlcea; 
  
- Nicolae PETRE, publicist, Țepești, Vălcea; 
  
- Emil ANTONIE, profesor, Țepești, Vâlcea. 
  
Sufletul acestei manifestări culturale a fost domnul Georga Călin. I-am urmărit ges- 
  
turile, mișcările; i-am ascultat vorbele blânde și calde, care m-au impresionat. De ce ? 
  
Un om tânăr de o așa cultură să fie atât de apropiat de noi toți, puțin cunoscuți, e lu- 
  
cru de mirare ! Mi-au venit în minte cuvintele: „A fi om e lucru mare, a fi domn e o-n- 
  
tâmplare”. 
  
OMUL acesta m-a trimis a doua zi pe facebook, să-i cunosc biografia, opera și întrea- 
  
ga activitate în domeniul social și cultural. Am găsit că e născut la 24 februarie 1961 în 
  
orașul Fetești, județul Ialomița. Este absolvent al Facultății de Ziaristică din cadrul Aca- 
  
demiei de Studii Social-Politice din București. A fondat publicațiile naționale „21 De- 
  
cembrie”, „Talk-Show” și Societatea Culturală „Apollon”. 
  
Ca membru al Uniunii Scriitorilor din România, al UZPR, Senatului Institutului Na- 
  
țional de Rezistență prin Religie din România, Societății Canadiene a Scriitorilor Ro- 
  
mâni, Societății Naționale a Cavalerilor de Clio, Președinte executiv al Comitetului Na- 
  
țional Român pentru Drepturile Copilului (Convenția ONU), desfășoară o bogată activi- 
  
tate în domeniul social și cultural la acestor societăți, fundații și asociații naționale și 
  
internaționale. 
  
Din opera literară a domnului George Călin am reținut: Singurătatea umbrei, poezie, 
  
2oo5; Setea de real, poezie, 2oo7; Clopotul, roman, 2oo8; 101 poeme, poezie, 2oo9; 
  
Caut lumina..., poezie, 2oo9; Umbra lui Iuda, poezie, 2o11; Un om, o flacără..., mo- 
  
nografie, 2o11, iar din cuprinsul acestor cărți am desprins ideea că domnul George Că- 
  
lin e un scriitor puternic, stăpân pe condei, care prin idei filozofice în jurul cărora cir- 
  
cumscrie metafore textuale, intertextuale, transparente, dă frâu liber versului într-o flu- 
  
idizare a fonemelor. Cu toată filozofia, poezia domnului Călin e o poezie accesibilă tu- 
  
turor cititorilor, prin simplitatea construcției versului, compoziției oricărei strofe, în ge- 
  
neral a poeziei. Imaginația poetul George Călin răsare din harul divin cu care a fost în- 
  
zestrat. Enunțuri simple, dar pline de imagini artistice, pot fi interpretate, analizate ca 
  
un poem de mari dimensiuni, pentru că așa cum a tras concluzia și domnul Florin Costi- 
  
nescu: „George Călin este un poet născut nu făcut”. Un adevăr de necontestat ! 
  
Ziua de 11 iulie, 2o15, ziua în care l-am cunoscut pe domnul George Călin, pe soția 
  
sa, doamna Viorica și pe fiica dumnealor, domnișoara Anca Elena Călin, mi-a rămas 
  
în memorie pentru toată viața. 
  
Seara, la Terasa Literară a poetului Gheorhe Puiu Răducan, s-a încheiat cu un recital 
  
de poezie. Fiecare din cei prezenți au citit poezii din propriile creații, pentru că în a – 
  
ceastă seară a guvernat poezia, fiind stropită cu licoare de Drăgașani, după o masă des- 
  
tul de îmbelșugată, unde, poetului, cu ocazia împlinirii a 64 de ani, i s-a cântat „Mulți 
  
ani trăiască!”, ocazie cu care și-a lansat și volumul autobiografic „64”(versuri). 
  
Târziu, după miezul nopții, ne-am despărțit cu păreri de rău, dar cu speranța că ne vom 
  
reîntâlni la Olănești, în cadrul Mișcării Culturale Olăneștiene – 2o15. 
  
AȘA L-AM CUNOSCUT PE MARELE OM DE CULTURĂ ȘI DIPLOMAT 
  
GEORGE CĂLIN. 
  
La aniversarea a 55 de ani de viață, din inimă îi urez LA MULȚI ANI SĂNĂ- 
  
TOȘI, FERICIȚI ȘI FRUMOȘI !!! 
  
ION PĂRĂIANU 20 ianuarie, 2016 
  
Romanești, Roșiile, Vâlcea 
  
Referinţă Bibliografică:
CUM L-AM CUNOSCUT PE DOMNUL GEORGE CĂLIN / Ion I. Părăianu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1846, Anul VI, 20 ianuarie 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Ion I. Părăianu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Ion I. Părăianu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!