CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Impact > Fantezie >  
Autor: Ioan Daniel         Ediţia nr. 2014 din 06 iulie 2016        Toate Articolele Autorului

Pilde 01
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Pilde I. 
  
1 .Toate drumurile duc la Roma , însă nu toate duc în Noul Ierusalim . 
  
2 . Menirea omului nu e aceea de a căuta el însuşi noi izvoare , ci de a fi el însuşi un izvor de pace şi neprihănire , în contrast cu concepţia unora care susţin că omul poate trăi , oricum îl duce capul . Omul trebuie să fie om , nu animal , ori mult mai jos decât animalele . Şi lucrul acesta nu e deloc uşor . 
  
3. Hristos n-a murit pentru cei neprihăniţi , ci pentru cei păcătoşi şi pierduţi . Cei neprihăniţi vor rămânea cu neprihănirea lor , dar pe cei păcătoşi care vor crede în Hristos Domnul , şi-l vor urma în viaţa lor , El îi va spăla şi-i va chema în a Lui împărăţie . 
  
4. Mila şi ascultarea de Cuvântul Lui Dumnezeu îţi deschide porţile Vieţii şi nu Legea şi dreptatea , căci după dreptate nu există niciun om neprihănit , nicunul măcar . 
  
5. Dragostea Lui Dumnezeu cuprinde întreaga omenire, dar cei mai mulţi oameni îl urăsc pe Dumnezeu şi nu-l vor ca Domn şi Stăpân . 
  
6. Ştiinţa este o părticică din creaţia Lui Dumnezeu ,pe care oamenii şi-au însuşit-o , fără să-i ceară permisiunea Creatorului . 
  
7.Cele mai nobile stări sufleteşti sunt iubirea şi neprihănirea , dar cele mai oribile ; ura şi necurăţia . 
  
8.Medicul taie , curăţă , şi pune medicamente , dar vindecarea o dă Dumnezeu . 
  
9 . Multe cărţi de pe pământ ne încântă mintea şi intelectul , dar numai una ne zideşte inima şi sufletul . 
  
10. Dumnezeu a creat lumina , dar oamenii mai mult vor întunericul . 
  
11 . Dumnezeu ne-a dat libertatea dar noi am ales robia. 
  
12 . Păcatul e drumul spre moarte , dar oamenii tocmai pe acesta l-au ales . 
  
13 . Mila biruie judecata dar ura te duce la pierzare . 
  
14. Plini de milă şi-ndurare ne vrea Dumnezeu ,dar noi în ură ne-mbrăcăm adesea . 
  
15 . Cine iartă , va primi şi el iertare , însă cine vrea dreptate , dreptate va primi . Şi înaintea Lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului . 
  
16 . Multe căi pot părea bune omului , dar numai una duce la viaţă ; şi aceasta e Hristos , Mielul Lui Dumnezeu . 
  
17.În creaţia Universului Dumnezeu a folosit Cuvântul , dar şi la salvarea omului , Dumnezeu tot Cuvântul l-a folosit. 
  
18 . Apa este bună , dar dacă ai după ce o bea ; tot aşa şi Dumnezeu , întâi ne dă Pâinea Vieţii , şi mai pe urmă ne dă şi Apa Vie . 
  
19 . Caută Adevărul , dar nu uita mila şi-ndurarea , ca să ai pace cu Dumnezeu . 
  
20 . Caută oamenii buni la suflet şi curaţi , care îl au drept stâncă pe Hristos , mai apropiaţi să îţi fie , că poţi merge mai uşor pe cărarea vieţii . 
  
21 .Eu nu vreau ca Dumnezeu să-mi facă dreptate , ci vreau să aibă milă şi-ndurare faţă de mine . 
  
22. Dumnezeu a hotărât ca prin credinţă şi ascultare să ne dea din nou acces în Paradisul pierdut , dar oamenii nu vor să creadă , şi nu vor să asculte de Dumnezeu . Ferice de cine crede şi ascultă de El , urmând Calea pe care El a hotărât-o pentru omenire . 
  
23 . Mulţi susţin că îl urmează şi cred în Hristos Domnul , dar vai puţini trăiesc viaţa cerută de Evanghelie şi de Isus Însuşi . 
  
24. Sunt multe religii pe Pământ , dar credinţa reală e numai una . 
  
25 . Dumnezeu ne-a chemat la pocăinţă , dar marea majoritate a aşa numiţilor creştini , nici nu vor să audă de ea. 
  
26.Mândria merge înaintea căderii, dar smerenia te apropie de Dumnezeu 
  
27 . Nu mintea şi marea capacitate mintală a unora îi duce la Viaţă , ci ceea ce-şi înregistrează în minte , dacă fac alegerea bună . 
  
28 . Mulţi înţelepţi au trecut pe acest Pământ , însă vai puţini au căutat Adevărul . 
  
29. Ce este Adevărul , l-a întrebat Pilat pe Isus , dar n-a primit niciun răspuns , pentru că Adevărul era chiar în faţa lui şi el nu l-a cunoscut ; şi cum să-l cunoască Pilat care era un păgân, în necunoştinţă de cauză , când marii preoţi ai lui Israel care erau cu Scripturile în mână şi le cercetau , nu l-au cunoscut pe Isus , deşi ele le spunea şi le vorbeau foarte multe lucruri despre Mesia , Creatorul Universului şi al omului , la care a lucrat împreună cu Cel Prea Înalt . 
  
30 .Adevărul ,este Cuvântul Lui Dumnezeu , şi Cuvântul Lui Dumnezeu este Adevărul , adică El, Isus Hristos , Mesia . 
  
31. Pentru păcatele lor evreii au ispăşit pedeapsa în şaptezeci de ani de robie Babiloniană , dar pentru răstignirea Lui Mesia au trebuit să sufere aproape două mii de ani , răspândiţi aproape pe toată suprafaţa Pământului. Şi vai şi eu sunt vinovat pentru răstignirea Mielului Lui Dumnezeu , dar eu mi-am întors privirea prin credinţă spre El şi L-am rugat cu lacrimi să mă ierte şi să mă ajute să trăiesc viaţa după voia Lui , nu după voia mea . 
  
32. Dragostea este legătura desăvârşirii , dar credinţa este drumul care mne duce până la Hristos , ca să beneficiem şi de dragoste . 
  
33. Omul vede lucrurile care sunt pe pământ şi în ceruri , dar Dumnezeu vede adâncurile tuturor . 
  
33 .Puterea omului e limitată , dar a Lui Dumnezeu e infinită ; de altfel întocmai cu Universul pe care l-a creat . 
  
34 . Oamenii care îl iubesc pe Hristos , caută să scoată din ei afară tot ce este rău , şi nu sunt puţine lucruri , dar cei care nu cred în Dumnezeu , cât şi cei ce au o credinţă falsă şi fără valoare în Hristos , caută să intruducă în fiinţa lor ,tocmai lucrurile de care se leapădă primii , ca minciuna, furtul , beţia ; ba unii au ajuns să adopte pe faţă şi sub scutul legii lucrurile pentru care au fost nimicite Sodoma şi Gomora . Şi uneori mari căpetenii ale creştinismului (fals). 
  
35 . Credinţa sinceră în Hristos te face să laşi toate lucrurile rele şi blestemate , să le scoţi afară din tine ; dar din cei cu o credinţă superficială sau care nu au credinţă deloc , cine îi face să lase lucrurile rele , căci lege umană adeseori se poate ocoli ? 
  
36 . Singurul om care a ieşit biruitor asupra păcatului pe toate planurile şi în toate încercările , a fost Isus Hristos , şi drept răsplată pentru nevinovăţia şi bunătatea Sa , oamenii l-au răstignit pe Golgota . 
  
37 . Evreii l-au aşteptat pe Mesia ca pe un împărat , ca pe un conducător viteaz care să-i scape de jugul roman , însă El a venit , nu să-i scape de jugul roman, ci să-i scape de jugul păcatului şi a morţii, şi de aceea ei nu l-au înţeles , şi l-au condamnat la moarte . 
  
38 .Iubirea poate să-i lege şi pe duşmani împreună , şi să-i facă prieteni , dar ura pe câţi prieteni i-a transformat în duşmani . 
  
39. Cel mai scump învăţător de pe pământ n-a avut şcoli şi studii universitare , dar i-a învăţat pe oameni , ce nimeni altul nu i-a învăţat , să iubească pe toţi oamenii , ba chiar şi pe vrăşmaşi , pentru a-i aduce şi pe ei la viaţă . 
  
40 . Singura Evanghelie care ni-l prezintă pe Isus , ca Dumnezeu , Creator al tuturor lucrurilor şi ca Mântuitor , este Evanghelia după Ioan . 
  
„ Şi Cuvântul era Dumnezeu . 
  
Toate lucrurile au fost făcute prin El , şi nimic din ce a fost făcut , n-a fost făcut fără El „. 
  
Ioan 1: 1, 3 
  
Oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţa veşnică 
  
Ioan 3: 16 
  
41. Aproape toţi oamenii au ochi şi văd lucrurile înconjurătoare , dar vai puţini văd esenţa lor , adâncimea lor. 
  
42.Ferice de omul care vede dincolo de dincolo , şi a cărui nădejde e Isus Hristos Creatorul tuturor lucrurilor . 
  
43. Ochii sunt lumina trupului, dar ce puţini oameni , văd lucrul acesta şi se folosec din plin de el , căutând Lumina reală . 
  
44. Menirea omului pe Pământ nu e să se distreze şi să cute să-şi împlinească toate pofetele , ci să caute să trăiască o viaţă curată , şi în neprihănire pe pământul unde a fost aşezat . 
  
45. Viaţa omului pe pământ este o luptă continuă între da şi nu , între nu şi da . 
  
Ferice de cine înţelege când s-o adopte pe una sau pe cealaltă , pentru ca viaţa lui să fie o viaţă după voia Celui ce ne-a creat şi ne-a aşezat pe planeta aceasta . 
  
46. Adeseori muzica este mângăierea sufletului , însă viaţa unui suflet e doar Isus Hristos , Mielul Lui Dumnezeu şi Pâinea Vieţii . 
  
După afirmaţia Lui Însuşi El este Adevărul şi Viaţa ; ferice de cei ce cred că Isus Hristos este Domnul . 
  
47. Calea înspre Dumnezeu , înspre Tatăl cel din ceruri este calea pe care a ales-o El Însuşi pentru întreaga omenire şi anume , Isus Hristos , Fiul Său , prin care a creat toate lucrurile din cer şi de pe Pământ , şi care este preţul nespus de mare al mântuirii oamenilor din păcat şi nelegiuire . 
  
48. Lumina este pentru cel neprihănit , dar oamenii au ales mai mult întunericul . 
  
49. Când vine o furtună sau vreme grea , oamenii îl caută pe Dumnezeu dar mai pe urmă îşi văd de ale lor. 
  
50. Omul e cea mai gingaşă şi mai nobilă fiinţă de pe Pământ , dar vai e şi cea mai groaznică şi mai blestemată făptură din câte a creat Dumnezeu . 
  
51. Adevărul e ca o fântână săpată în stâncă . Cu cât scoţi apă din ea cu atât apa e mai bună şi mai proaspătă , şi-ţi stâmpără mai profund setea . 
  
52. Aproape toţi oamenii susţin că că vor Adevărul , însă vai ce puţini îl cută cu adevărat , pentru că uneori căutând Adevărul , suferi şi eşti lovit de oamenii care nu te înţeleg . 
  
53.Adevărul nu este un cuvânt , nu este o definiţie ,sau o însuşire, ci Adevărul e o Persoana , e o Fiinţă pe care nu există om s-o poată descrie deoarece însuşirile Acesteia întrec cu mult , cu mult spiritul de imaginaţie umană şi puterea de descriere omenească . Omul nu poate descrie Infinitul , nu-i poate atinge marginile , nu-i cunoaşte detaliile ; atunci cum poate să-l înţelegă pe Creatorul acestuia , cum poate să-i priceapă puterea şi înţelepciunea care întrece orice imaginaţie umană ? 
  
54. Lumina este Calea pe care ne-a dat-o Dumnezeu , dar vai puţini o adoptă şi-i urmeză drumul şi cerinţele , pentru că oamenii mai mult iubesc păcatul şi nelegiuirea , împlinirea poftelor fireşti şi sprituale . 
  
55. Norii aduc ploaia , dar ura aduce adeseori răzbunarea . 
  
56. Iubirea e cea mai frumoasă însuşire umană , care îi leagă pe oameni unul de altul , şi aduce pacea şi fericirea , dar ura e ca un pumnal care taie totul şi desparte pe fică de mamă-sa , pe fiu de tatăl său , chiar şi pe prieteni îi desparte unul de altul . 
  
57. Omul judecă faptele , dar Dumnezeu judecă şi simţurile şi gândurile . 
  
58. Adevărul e cea mai mare comoară pe care a primit-o omenirea pe Pământ . Fără Adevăr n-ar exista nici Pământul nici fiinţa umană nici Universul , pentru că toate aceste au fost create prin Adevăr . 
  
59 . Mulţi oameni au trecut pe Pământul acesta , mulţi învăţaţi şi oameni plini de înţelepciune a căror scrieri şi cuvinte au rămas ca nişte lumini desupra omenirii , dar oricât de înţelepţi şi învăţaţi au fost , niciunul n-a suţinut că el însuşi e lumina sau viaţa , afară de unul singur , a cărui învăţătură a străpuns întrega omenire de la un capăt la altul , ca o piatră de hotar pe cumpăna înţelepciunii , şi a rămas ca un soare al omenirii care aduce viaţa , şi dă viaţa , pentru că numai El a susţinut şi a spus : Eu sunt Calea ,Adevărul şi Viaţa ; El Creatorul tuturor lucrurilor , văzute şi nevăzute . 
  
60. La ţară te leagă parcă izvoarele , norii ,mieii , florile ,iarba verde , apele curgătoare sau nu ; pe când la oraş te ţin pe vârful degetelor blocurile cele înalte , supermagazinele , pieţile , statuile, trotuarele şi trecerile de pietoni . 
  
61. Pentru oameni cea mai mare viteză , e viteza gândului pe care niciun om n-o poate pricepe şi înţelege . 
  
62 . Cine găseşte Adevărul , găseşte o comoară , dar cine îl dispreţuieşte , se dispreţuieşte pe sine însuşi . 
  
63 . Neprihăniorea şi sfinţenia sunt Calea Vieţii , dar oamenii au ales mai mult plăcerile de-o clipă ale păcatului . 
  
64. Cu cât cauţi mai mult Lumina şi Adevărul , cu atât cunoşti mai profund viaţa , şi-i înţelegi căile şi menirea ei pe Pământ . 
  
65 . Caută Viaţa şi Adevărul , şi atunci lumina ta va străluci împrejurul tău, şi vei dobândi ca sfârşit al alegerii tale , viaţa veşnică la care ai fost chemat de Însuşi Domnul Vieţii . 
  
66 . Cei mai mulţi oameni de pe Pământ nici nu ştiu ce e viaţa , cu atât mai mult nu au noţiuni desspre Adevăr sau Viaţa veşnică . 
  
67 . Cuvintele pe care le rosteşti sunt ca nişte mărgele înşirate la gât , care arată înspre ce lucruri şi culori îţi îndrepţi ochii , şi strigă în gura mare ce fel de om eşti . 
  
68 . Oamenii mari îşi găsesc plăcerea în lucrurile pe care le săvârşesc , dar oamenii mici se aruncă în puhoiul de plăceri a acestui veac ,călcându-şi în picioare propria lor conştiinţă . 
  
69 . Unii se bucură şi simt satisfacţie în plăcerile acestui veac, dar alţii se bucură de rodul minţii şi al inimii lor , când au săvârşit ceva bun şi frumos pentru Dumnezeu şi pentru oamneni. 
  
70 . Alege iubirea , căci doar atunci vei propăşi în viaţă , şi vei trăi clipe frumoase , tu şi cei ce te înconjoară . 
  
71 . Viaţa e clădită pe neprihănire , iubire şi pace , dar păcatul a adus ura, neânţelegerea şi moartea . 
  
72 . Nu căuta să obţii bunăvoinţa şi prestigiul înaintea oamenilor , cât de a-l dobândi înaintea Lui Dumnezeu , Creatorul tuturor lucrurilor , care singur îi ştie pe toţi şi toate lucrurile din jur,şi chiar simţurile pe care le-a ascuns în străfundurile sufletului tău. 
  
73 . Lumina luminează în jurul tău , dar tu caută lumnina care luminează înăuntrul tău , pentru că aceea e lumina care dă viaţa şi înţelepciunea omenirii . 
  
74 . E bună şi scumpă lumina dinafară , dar cea de dinăuntru e un izvor de viaţă , şi nu mulţi sunt cei ce o află . 
  
75 . Lumina este izvorul vieţii , dar omul închide ochii şi nu vrea s-o vadă . 
  
76 . Viaţa e menirea omului , dar omul a ales moartea prin călcarea poruncii sfinte . 
  
77 . Înţelepciunea şi-a zidit casa pe stâncă , dar vai puţini o caută şi o găsesc . 
  
78 . După cum Dumnezeirea are în componenţă trei Persoane , tot aşa şi omul are trei componente în alcătuirea sa ; duh , trup şi suflet . 
  
79 . Lumina ta să fie doar Cel ce a creat lumina , şi atunci vei înţelge viaţa în adâncimile ei . 
  
80 . După cum ploaia înviorează plantele şi florile în grădină , tot aşa şi o cântare cântată din inimă înviorează pe cei ce o ascultă . 
  
81 . Celor smeriţi şi credincioşi , Dumnezeu le dă viaţa , dar pe cei mândri şi trufaşi îi aşteaptă judecata . 
  
82 . Marea majoritate a omenirii nu ştie nici de unde vine şi nici unde merge , pentru că-i interesată mai mult de puhoaiele de plăceri şi distracţii , şi nu de viaţa în sine . 
  
83 . Îngrijeşte-ţi sufletul mai mult ca orice , pentru că din el curg izvoarele veşniciei , şi la sfârşit să ai o plată bună . 
  
84 . Credinţa e calea ce ni s-a dat oamenilor , păstrează-o dar în curăţie şi-n dragoste de Creator . 
  
85 . Nu păcatele şi nelegiuirea îi va duce pe oameni în focul cel nestins , ci ignoranţa şi refuzul de a crede în Evanghelia Lui Hristos şi de a-l primi pe El ca Domn şi Mântuitor . 
  
86 . Mulţi oameni cred în Dumnezeu , dar şi dracii cred şi se-nfioară ,însă nu fac voia Lui Dumnezeu. Noi să căutăm să fim diametral opuşi dracilor , şi să ne luptăm ca să împlinim voia Lui Dumnezeu , pentru ca o dată pocăiţi de toate relele ce le-am făcut pe Pământ ,şi spălaţi prin sângele Mielului fără pată şi fără cusur , să intrăm pe porţi în cetate . 
  
87 . După cum apa trece şi pietrele rămân , tot aşa şi viaţa noastră se duce şi ne rămân faptele ca să ne stea ca o mărturie ,arătându-ne ce fel de viaţă am trăit , şi ce fel de credinţă a sălăşuit în inimile noastre . 
  
88 . Infinit e Universul în care am fost aşezaţi , şi multe şi gigantice sunt galaxiile şi astrele cereşti care au fost create , faţă de minuscula planetă numită Pământ , însă din toate astrele create de Dumnezul cel Atotputernic , Pământul acesta mic şi atât de firav , are o importanţă net superioară faţă de toate celelalte astre atât de gigantice , pentru că aici Creatorul şi-a aşezat propriul Lui chip în ţărâna frământată de mâinile Sale Sfinte , creind astfel fiinţa umană , şi tot aici pentru aceată fiinţă ce-i poartă chipul şi înfăţişarea , a venit El Însuşi şi şi-a dat viaţa pe crucea din Golgota , plătindu-i astfel păcatul şi nelegiuirea pentru veşnicie . 
  
89 . După cum apa e cheia vieţii materiale a oricăror fiinţe de pe Pământ , tot aşa cheia vieţii duhovniceşti , cheia mântuirii, este credinţa, nu în sfinţi şi în îngeri , ci credinţa în moartea şi învierea Marelui Creator al Universului , al Pământului şi a vieţii de pe Pământ , culminând cu omul ,chipul şi înfăţişarea Lui Dumnezeu . 
  
90 . Dacă Dumnezeu ne-ar judeca şi ne-ar face după dreptate , nici un om de pe Pământ n-ar scăpa de iazul de foc şi pucioasă , pentru că Dumnezeu găseşte vină chiar şi în îngerii de lumină , cu cât mai mult într-o fiinţă creată din lut şi ţărână . 
  
91 . Dacă Domnul Isus Hristos , Creatorul tuturor lucrurilor din Univers , a trebuit să asculte de Tatăl , de Cel Prea Înalt , până dincolo de hotarele morţii , cu cât mai mult noi oamenii , ar trebui să ascultăm de Evanghelia Sa , şi s-o împlinim cu toată inima , ca să fim fii ai Lui Dumnezeu . 
  
92 . După cum ochii sunt lumina trupului nostru , tot aşa lumina sufletului nostru este credinţa în Isus Hristos , Fiul Lui Dumnezeu care şi-a dat viaţa pentru noi . 
  
93 . Prin păcat omul a pierdut Paradisul , însă prin credinţa în Isus Hristos , Mielul Lui Dumnezeu , omul a regăsit Paradisul pierdut , nu prin fapte ca să nu se laude nimeni . 
  
94 . Aici pe Pământ ni se dă paharul amestecat , suferinţă cu bucurie sau fericire , însă dincolo în veşnicie , ni se va da paharul neamestecat . Va fi vai de aceia în a căror pahar va fi pedeapsa şi suferinţa ; Dumnezeu să se îndure de noi şi să ne dea paharul fericirii pentru că noi ne încredem în Hristos , şi în El ne-am pus nădejdea , în Marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos . 
  
95 . Dumnezeu lucrează în inimile noastre prin credinţă şi ne dă neprihănirea şi viaţa , deoarece nimeni nu le merită prin faptele Legii . 
  
96 . Adeseori şi vitejii cad în luptă, dar ce e esenţial , e că biruitorii se zbat şi se ridică iar la luptă şi nu rămân pe jos . Tot aşa şi noi nu se poate să nu cădem în luptă , însă când am căzut , trebuie să ne luptăm ca să ne ridicăm cât mai curând posibil de jos , să ne mărturisim păcatele înaintea Domnului şi să ne cerem iertare , părăsind astfel păcatul pentru todeauna dacă e posibil , şi să ne avântăm iar în lupta pentru neprihănire , şi viaţă sfântă . 
  
97 . Omul face ungerea şi se roagă pentru cei bolnavi , dar vindecarea o dă Hristos , dacă se îndură . 
  
98 . De ce mă numeşti bun ? Bun e doar unul singur , Dumnezeu . Dar Isus nu e oare Dumnezeu ? 
  
„ Şi Cuvântul era Dumnezeu „ , ne spune apostolul Ioan, în Evanghelia sa . 
  
Iată dar că Cel care a vorbit în propoziţia de mai sus , El Însuşi era Dumnezeu , căci El este Cuvântul Lui Dumnezeu . 
  
99 . Dumnezeu este un Dumnezeu care se ascunde de fiinţa umană , şi îi vorbeşte acesteia doar prin vise, prin vedenii , prin prorocii şi prin Cuvântul Sfintelor Scripturi . Aceasta e singura Carte prin care ne vorbeşte Dumnezeul care a fost al Lui Avraam , Isaac şi Israel , dar care acum e Dumnezeu Bisercii Lui Hristos , deşi pentru Dumnezeu nu există prezent, trecut şi viitor , ci e doar prezent . 
  
100 . La început Dumnezeu a creat cerurile şi pământul . Şi Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că peste faţa adâncului de ape era întuneric . Deducem de aici că planeta Terra ara acoperită pe toată suprafaţa de ape , şi întunericul învăluia totul . Mai pe urmă Dumnezeu a creat Lumina , cerul şi pământul, adică uscatul , adunând apele planetei în mări şi oceane . 
  
Referinţă Bibliografică:
Pilde 01 / Ioan Daniel : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2014, Anul VI, 06 iulie 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Ioan Daniel : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Ioan Daniel
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!