CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Impact > Fantezie >  
Autor: Ioan Daniel         Ediţia nr. 2007 din 29 iunie 2016        Toate Articolele Autorului

Evanghelia după Ioan
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Evanghelia după Ioan 
  
”La început, era Cuvântul, și Cuvântul era cu 
  
Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu . 
  
El era la început cu Dumnezeu. 
  
Toate lucrurile au fost făcute prin El, și nimic din ce 
  
a fost făcut , n-a fost făcut fără El. 
  
În El era viața , și viața era lumina oamenilor. 
  
Lumina luminează în întuneric și întunerecul n-a 
  
biruit-o.” Ioan1:1-5 
  
și versetul 10, până la 13: 
  
”El era în lume , și lumea a fost făcută prin El , dar lumea nu l-a cunoscut 
  
A venit la ai săi dar ai săi nu l-au primit. 
  
Dar tuturor celor ce l-au primit , le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu ; 
  
născuți nu din sânge , nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu .” 
  
Ioan 1:10-13 
  
Pe sub privirile și ochii mei n-au trecut puține cărți. 
  
Nu-mi sunt necunoscute numele :Jules Verne, Sakespeare, Alexandre Dumas, Goethe ,Voltaire,James Fenimore Cooper,E.A. Poe, Francesco Petrarca, Robert Scoot, Karl May, Kogda Istvan ,Eugene Sue,nu mai vorbesc de sriitorii și poeții români ; ca să nu mai vorbim de personje din istoria lumii începând de la Nebucadențar din Biblie , Alexandru cel Mare ,Darius ,Cezar ,Traian ,David, Solomon,Arhimede, Pitagora, Kepler , Napoleon , Abraham Lincoln , Newton ,James Cook, Magellan,Roald Amundsen ,și câte și mai câte nume de oameni mari ai lumii în care trăim . 
  
Prin mintea mea au trecut sute, poate mii de nume de personalități ale lumii , cu care am avut tangență prin diferite scrieri istorice sau povestiri . 
  
Însă oricâte studii , romane și fel de fel de cărți am citit eu ,n-am întâlnit absolut pe nimeni nici măcar în basme , să susțină sus și tare că el e Viața, că el e Lumina , că el e Adevărul , că el e Ușa— taină, în taina tainelor. 
  
Excepție doar o singură personalitate , care a călcat planeta Terra așa ca și noi , cu propriile lui picioare , și a suferit de foame și de sete tot așa ca noi în diferite circumstanțe . 
  
A fost bătut , ocărât și maltratat ca nimeni altul , încât într-o scriere i s-a dat titlu de ”om obișnuit cu suferința”. 
  
Numai El a fost în stare să spună :”Eu sunt Calea ,Adevărul și Viața”. 
  
Și dacă stăm să judecăm normal , iată nici un om oricât de redus la minte a fost , n-a susținut așa ceva , și n-au fost puțini pe pământ ; doar Domnul Isus Hristos a afirmat lucrurile acestea, pentru că El e Adevărul cel Sfânt al Lui Dumnezeu. 
  
Iar dacă stăm și judecăm viața și învățătura pe care El a dat-o , și care e atât de prufundă și în concordanță perfectă cu scrierile din Vechiul Testament , unde ni se spune că : ”Dumnezeu va trimite un proroc ca tine” , în Deut.18:18 , ”Împăratul tău” în Zaharia 9 cu 9, ”Cel ce va stăpâni peste Israel ” în Mica 5 cu 2 , ”Fiul omului” din Daniel 7 cu 13 , ”Fiul ce ni s-a dat” Isaia 9:6 și cred că e vorba despre Psalmul 2 cu 12 , apoi Psalmul 22 unde ni se zugrăvesc chinurile și moarte Domnului Isus , ca și în Isaia 53 , tot capitolul ; toate aceste descrieri se potrivesc de minune cu Domnul Isus , și iată ajungem la concluzia că Isus Hristos e exat cel care El Însuși susține că e , fără nicio urmă de îndoială. 
  
Dacă vreți să înțelegeți mai bine , priviți în zilele noastre, care om nu ar putea fi condamnat că ar fi făcut vreun lucru rău în viața , că ar fi mințit sau ar fi făcut alte lucruri rele ? Toți avem o oarecare vină mai mare sau mai mică , însă Domnului Isus oricât au căutat să-i aducă o acuzare , n-au aflat niciuna, deși cred că oamenii mari ai Ierusalimului erau experți în așa ceva . 
  
Fără vină , fără greșală , doar Isus a susținut că e Viața și Adevărul , că e Ușa oilor și Învierea pe care o așteptăm . 
  
Și acest Isus , cel mai bine e descris în Evanghelia după Ioan , care după mine a străpuns orice imaginație lăsând toate scrierile din literatura universală mult, mult în urmă, pentru că numai aici Cuvântul Lui Dumnezeu este prezentat ca și Creatorul tuturor lucrurilor , aici ni se vorbește despre acest Cuvânt care era la început cu Tatăl , dar într-o așa manieră cum n-am întâlnit niciodată și niciunde, o descriere așa de simplă însă cu un efect așa de profund asupre ființei umane , aici Cel ce a creat vorbirea și văzul , auzul și mersul și zborul, ne vorbește El Însuși despre Sine Însuși , cu o așa exprimare și profunzime , împletind tainele universale cu ale omului și ale Sale , susținând cu tărie că El e Mesia , că El e Fiul Lui Dumnezeu , că El e Lumina , că El e Calea , că e Adevărul , vorbind poporului cu o așa înțelepciune și pricepere , cum n-am întâlnit niciodată în orice operă literară sau filozofică pe care am parcurs-o în viața mea . 
  
Evanghelia după Ioan e cea mai profundă, mai tainică, mai gingașă și mai valoroasă carte pe care am citit-o eu în viața mea ; pentru mine Luceafărul lui Eminescu a fost cea mai mai scumpă și mai genială poezie pe care am citit-o ,deși cărțile pe care le-am citit nu sunt puține pentru că am fost un înpământenit al cititului , orice carte îmi cădea în mână o devoram , așa o parcurgeam , pe nerăsuflate aproape, însă față de Evanghelia după Ioan ; orice carte rămâne ca o umbră ștearsă , fără chip și substanță , chiar și Luceafărul care e cea mai genială și mai muzicală poezie ce am parcurs-o vreodată . Mai există încă o poezie în literatura română , care se ridică după mine la aceleși nivel , așa că nu știu care e mai genială și mai perfectă ; și anume, balada populară Miorița . 
  
Evanghelia după Ioan se ridică mult desupra tuturor cărților pe care le-am citit ,precum soarele care strălucește ziua și fură toată strălucirea stelelor de nu se mai vede niciuna , ci rămâne doar soarele singura sursă de lumină ziua, altceva nu mai e nimic. 
  
Aici , în această Evanghelie ,Domnul Isus este prezentat, ca și Creatorul universului , a tuturor lucrurilor . 
  
Și din această carte , dacă o parcurgi cu atenție , parcă simți cum se emană de pe paginile ei ceva nedeslușit , o stare sufletească ce te inundă, cum zadarnic ai căuta-o în altă parte. 
  
Mie mi se pare că descrierea și exprimarea acestei Evanghelii nu e deloc una umană ci de o cu totul altă esență ; prea ne arată lucrurile într-un mod atât de simplu , dar atinge exat esențialul și lucrurile cele mai importante ale ale vieții în domeniul cel mai de anvergură al vieții omenirii . 
  
Evanghelia după Ioan întrece orice imaginație ,orice cunoștiință umană , căci prin ea e descris însăși firul apariției tuturor lucrurilor în universul aceasta în care după explicația lui Monod , ”omul este ca un țigan la marginea universului”, însă Evanghelia După Ioan , nu recunoaște astfel de explicații de natură umană , ci ea doborând toate recordurile umane cu atâta ușurință se ridică deasupra tuturor concepțiilor omenești și științifice ale omenirii care se suprimă unele pe altele ; și ne aduce aceiași teorie a creației însă de o manieră ce întrece mult, mult, imaginația omenească , transferându-te într-o altă conjunctură a realității existenței omului ca ființă terestră, după cum Dumnezeu în cartea lui Iov care a fost scrisă cam prin anul 1500 î H , ni se spune : ”El întinde miazănoaptea desupra golului și spânzură pământul pe nimic”. 
  
Ioav 26 : 7 
  
Iată deci , cu vreo trei mii de ani înainte ca știința umană să confirme aceasta , Iov a afirmat prin descoperire dumnezeiască că în univers e locul gol , deci nu există aer sau orice altceva , și pământul stă pe nimic , lucruri confirmate de știință ca exate și fără urme de dubiu . 
  
Însă după concepția mea această Evanghelie nu e o descriere în proză ci una in versuri, însă fără rimă ; prea sună ca o poezie adusă parcă din cele mai adânci adâncuri , pe care omul demult le-a pierdut . 
  
Parcă ea e un poem scris cu atâta acurateță și atâta gingășie , că-ți despletește gândul de minte și ochiul de privire și te transpune într-o altă sferă a gândirii și concepțiilor ce nu-și au izvorul pe planeta Terra . 
  
Aici găsim viața de care avem nevoie , aici găsim lumina ce ne lipsește la atâția,aici găsim Adevărul pe care atâția l-au căutat însă în cea mai mare parte tocmai unde nu există , și aici găsim fericirea dorită de fiecare ființă umană , de fiecare om ce calcă pe fața pământului , pentru că aici îl găsim după propria mea concepție pe cel care a creat totul în universul în care trăim ;atomii, electronii , protonii ,și Cel ce a pus în fiecare electron și proton forțele și energia pe care o dețin astăzi fără niciun echivoc , și El a determinat toate aceste proprietăți și forțe atomo-moleculare dând chiar și materiei viață prin însușirile ce El i le-a stabilit , impunându-le însăși știința după care ele interacționează în masa materiei din care e construit totul în universul pe care noi ca oameni îl simțim și rămânem uimiți de gingășia și infinitatea lui . 
  
Astfel știința nu este cauza creației universale , ci este doar procedeeul , maniera prin care ni s-au dat toate lucrurile în obiectivele noastre ,ca oameni creați de mâna Celui care s-a lăsat ucis pe Golgota de către poporul evreu care i-a cerut moartea și răstignirea , amenințând autoritatea imperială a Romei cu răscoala de care se temea Pilat . 
  
Și pe Hristos nu-l putea ucide absolut nimeni de pe pământ , căci ar fi putut foarte ușor să se desprindă de cruce, cuiele nu l-ar fi putut reține cu niciun chip dacă El n-ar fi aceptat lucrul acesta , ar fi putut face crucea să explodeze ca o bombă care ar fi nimicit orice ființă ce-i era protivnică din împrejurimi, sau cine știe ce ar mai fi putut face Hristos , El care deține toată știința universală prin care a creat toate stelele și energia nucleară cu care ele acționează în univers, de n-ar fi fost exat planul Celui ce a plănuit existența tuturor lucrurilor și a ființelor ; deci Hristos n-a fost ucis de oameni , ci de păcatul lor , de nelegiuirile și fărdelegile omenirii , astfel că nu evreii sau romanii sunt vinovați de moartea Lui Hristos , ci eu și tu ,noi, și orice ființă umană care a săvârșit măcar o fărădelege , măcar o nelegiuire , și cine e cel care nu a călcat legea măcar o dată în viața lui ? 
  
E tocmai El , El Cuvântul , El Creatorul , El Prorocul cel descris de Moise că va veni , El Mesia și Leul din Iuda ce va veni a doua oară să-și ia mireasa și a treia oară ca să restabilească creația la propriile ei standarde prevăzute de Cel Prea Înalt , El , Fiul Lui Dumnezeu și El Isus Hristos Domnul, așa cum a mărturisit înaintea sinedriului ebraic și înaintea marilor preoți ai Israelului , deși Hristos știa atât de bine , mult mai bine ca orice om de pe pământ ce reprezenta acestă mărturisire înaintea preoților care exat asta așteptau pentru ca să-l poată învinui , însă Cel ce a spus :” Eu sunt Calea Adevărul și Viața” a rămas în adevăr , El Însuși ADEVĂRUL , ce domină toate lucrurile ; tare mi se pare că nu marii preoți au condus judecata Lui Isus , ci El Însuși a condus-o , El a dominat totul prin tăcerea Lui , prin răspunsurile care le-a dat, deși știa foarte bine ce însemnau acestea și ce avea să urmeze după ele . 
  
Acuzația pentru care a fost ucis Isus nu e de o conotație politică cum ar reieși din discuția lui Pilat cu poporul iudeu , ci e doar de factură religioasă , pentru că Isus a mărturisit că El e Fiul Lui Dumnezeu , așa cum este scris în Psalmul 2 versetul 7 , deci evreii l-au dat la moarte pentru că Hristos a mărturisit adevărul pe care ei n-au vrut cu niciun chip să-l recunoască , fapt pentru care au ajuns să fie ei însăși excluși și exilați din propria lor țară , pentru că ei l-au exclus și l-au exilat prin condamnarea la moarte cu executare reală și concretă , de aceea evreii au fost fără țară aproape două mii de ani , exat așa cum a profețit Hristos , când a spus că : 
  
”vi se lasă casa pustie”. 
  
Evanghelia după Ioan , parcurgând-o de mai multe ori , am ajuns la concluzia așa cum am arătat și mai înainte , că e cel mai frumos și mai gingaș poem ce există în ptrimoniul literaturii universale , deși foarte mulți oameni l-au abandonat și l-au scos din viața lor , exat așa cum a fost abandonat și Hristos , omenirea n-a mai avut nevoie de El și l-a executat , tot așa și acum omenirea n-are nevoie de Evanghelia după Ioan , de Noul Testament , de Sfintele Scripturi , ci are nevoie de ea însăși , pe sine însăși se pune în locul Lui Dumnezeu , susținând că omul e totul , că omul domină materia și că omul poate să fie stăpân , iar Dumnezeu e doar o halucinație bolnăvicioasă a unor oamenei inculți și fanatici . 
  
Pentru mine cea mai genială lucrare de literatură care mi s-a dat s-o întâlnesc în viața mea e Luceafărul lui Eminescu . 
  
Gingășia , arta literară cu care ne este prezentat , muzicalitaea și expresivitaea care emană din acesta poezie, după mine e arta însăși , e geniul însăși a poeziei românești , ceea ce și mie îmi spune că Eminescu e un geniu în arta literaturii universale , nu numai a României . 
  
Am învățat și Scrisoarea III , Împărat și proletar , și câte și mai câte poezii scrise de Eminescu, nu mi-au trecut pe sub ochi , însă niciuna din ele după mine nici nu se apropie măcar de Luceafărul acesta a lui Eminescu . 
  
Și totuși după câte simt eu , Luceafărul , poezia aceasta îmbrăcată în cea mai strălucitoare lumină a literaturii universale după mine , pălește și-și pierde lumina în fața Evangheliei după Ioan , pentru că evanghelia aceasta e ca soarele însuși , căci aici ne este prezentat soarele Vieții , soarele existenței Universului a pământului și a vieții de pe pământ . 
  
Și această Evanghelie nu domină toate scrierile , doar prin faptul că ea ne prezintă pe Însuși Creatorul Univerului , ci și din punct de vedere al artei literară cu care această operă de artă a fost concepută și prezentată celor ce vor s-o vadă și s-o priceapă. 
  
De la început te izbește simplitatea cu care autorul ne prezintă începutul începuturilor , atât de sugestiv și concis că-ți răpește și ochii și ființa cu totul , purtându-te tocmai în lumea cu care n-ai avut de-a face niciodată , tocmai în lumea Celui care El Însuși e Începutul , deși expresia de lume nu se potrivește prea bine . 
  
Doar aici parcă simți esența lucrurilor, esența materiei, 
  
și aici ai de-a face cu Însăși Cuvântul prin care există totul de la bun început . 
  
Aceasta e cea mai tainică, mai gingașă, mai profundă și mai frumoasă carte ce există pe planeta Terra, este o carte scrisă de un om simplu , mai bine zis de un pescar de pe țărmurile Mării Tiberiadei , și anume este vorba de Ioan , numit apostol dacă nu greșesc, de însuși Mântuitorul omenirii . 
  
Și această carte se numește simplu ”Evanghelia după Ioan”. 
  
Am citit și eu multe cărți din literatura universală ; poezii , schițe , nuvele și în special romane și cărți de aventuri , până la studii filozofice, dar n-am întâlnit niciodată o carte, după mine să se apropie măcar de valoarea Evangheliei după Ioan , care parcă străpunge nu numai planeta Terra , ci se înalță până dincolo de dincolo , străpungând și cerul și universul creat tot de mâna Lui Hristos , Creatorul . 
  
Parcurgând atâtea cărți în viața mea am întâlnit și eu o mulțime de personaje și de eroi în diverse povestiri sau romane , însă cea mai gingașă și mai scumpă Ființă ce am întâlnit-o eu în istoria literaturii universale și în viața mea , e ”Cuvântul” , El , Hristos Isus, pentrucă El ne-a iubit mai întâi, încă înainte de a fi fost creați, când El ne-a văzut în planul Celui Prea Înalt . 
  
Și El , am găsit în Cartea Sfântă a Lui Dumnezeu că are o mulțime de nume și de însușiri de care noi oamenii avem trebuință, deci : 
  
Isus e Adevărul- Ioan 14: 6 
  
E Lumina lumii – Ioan 8:12 
  
El e Viața- Ioan 14:6 ;11:25 
  
E Înțelepciunea Lui Dumnezeu- Proverbe 8:22,30 
  
El e Păstorul cel Bun - Ioan 10: 11 
  
E Ușa oilor – Ioan 10:7 
  
El e Învierea – Ioan 11:25 
  
Și El e Începutul- Apoc. 1:8 
  
El este Calea- Ioan 14:6 
  
El e Vița - Ioan 15:5 
  
El este sfârșitul –Apoc 1:8 
  
El este Alfa și Omega – Apoc 1:8 
  
El e CUVÂNTUL – Apoc 19: 13 Ioan 1:14 ; 1:1 
  
El e Fiul Lui Dumnezeu – Ioan 5:25,17,18 
  
El e Împăratul împăraților – Apoc 19:16 
  
El e Domnul domnilor - Apoc 19:16 
  
El e Mielul Lui Dumnezeu – Ioan 1: 29 
  
El e Leul din Iuda - Apoc 5: 5 
  
El e Mirele ce vine – Matei 25:6 
  
El e Vlăstarul lui Isai- Isaia 11:1 
  
El e Cel Sfânt- Apoc 3:7 
  
Și e Cel Adevărat –Apoc 19:11; 3:7 
  
Oare ce am dori mai mult ca Domnul nostru să fie, pentru ca El să ne redea fericirea , pe care am pierdut-o noi înșine în grădina Edenului ? 
  
Cine e vinovat de răstignirea și de moartea Domnului Isus Hristos , Mesia și Fiul Lui Dumnezeu , venit în lumea noastră , însă condamnat și executat de soldații romani la cererea poporului lui Israel , o cerere expre , până aproape de răscoală , ba încă evreii au strigat :” sângele Lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri” , și a și căzut însăși după prorocia făcută de Isus Hristos când a zis în Matei 23 cu 38 :” Iată că vi se lasă casa pustie ”, iar despre asaltul Ierusalimului , în Luca 19 cu versetul 43și 44 Domnul Isus , Mesia și Creatorul universului iată ce zice plângând : 
  
” Vor veni peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura , și te vor strânge din toate părțile : 
  
te vor face una cu pământul, pe tine și pe copii din mijlocul tău; și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră , pentrucă n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată .” 
  
Luca 19:43,44 
  
Iată dar că sămânța femeii din Genesa , odrasla și vlăstarul lui Isai din Isaia 11 cu 1 , prorocul ca Moise din Deuteronom 18 cu 15 , Fiul Lui Dumnezeu din psalmul 2 cu versetele 7și 12 , Mesia și unsul din Daniel 9 cu vers. 25 și 26, Cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în zilele veșniciei din Mica 5cu 2, împăratul lui Israel călărind mânzul unei măgărițe din Zaharia 9 cu 8 și Cel care va veni în vremea de pe urmă ,așa cum s-a dus de pe muntele Măslinilor, din Zaharia 14 cu versetul 4 ; iată că că a și venit în Ierusalim la poporul lui Israel și a plătit păcatele poporului său așa ca în Isaia 53 , împlinind prorociile din vechiul Testament , pe fiecare în parte , după înțelepciunea Lui Dumnezeu ,cea tainică și ascunsă până la împlinirea vremurilor .”Cine are urechi să asculte ce zice bisercilor Duhul ! ” Apoc. 3:6 
  
Dar după ce am arătat câteva lucruri despre personalitatea Vlăstarului lui Isai , care întrece orice pricepere și orice știință și înțelepciune nu numai din veacul acesta ci și din cele viitoare , pentru că Vlăstarul lui Isai este Creatorul Universului întreg , să încercăm să pătrundem și în Evanghelia după Ioan . 
  
Ea diferă de toate celelalte evanghelii pentru că prin ea Domnul Isus se adresează după mine mult mai direct și mai viu omenirii întregi pe care nu numai că a iubit-o , ci El o iubește, și o iubește în veșnicie . 
  
Doar aici Isus ne spune clar : Eu sunt . 
  
Așa cum cel care l-a trimis pe Moise din pustie la poporul lui Israel s-a prezentat lui Moise spunându-i , Cel ce numește :” Eu sunt” , iată Eu te trimit ca să scoți poporul lui Israel din mâna faraonului și a Egiptului și să-i duci în țara pe care Eu ți-o voi arăta . 
  
Și doar în Evanghelia după Ioan cap . 8 cu versetele 24 , 28 și 57 , Domnul Isus ne arată că se numește ”Eu sunt” . 
  
Însă ceea ce m-a captivat poate cel mai mult este felul în care această Evanghelie își începe narațiunea cu niște propoziții atât de simple și pline de substanță încât în mintea mea sună așa de puternic și atât de profund că-mi zguduie și sufletul și ființa : 
  
”La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu .” 
  
Ioan 1:1 
  
Nu știu , dar parcă tot cerul și tot pământul se ascunde în cuvintele acestea: 
  
La început..............era ................. Cuvântul............și Cuvântul era............cu Dumnezeu...........și Cuvântul era...........Dumnezeu. 
  
Parcă o putere ciudată și infinită se ascunde în aceste cuvinte cu care începe Evanghelia , puterea Cuvântului , Cel ce a zidit și cerul și pământul , creind ulterior viața pe pământ, și zborul, și mersul pe jos, și înotul, ideea și surâsul, dorul și plânsul , lacrima și bucuria , iubitul și urâtul ca stare sufletească , ca nuanță psihologică până dincolo de orice simțuri umane ce le putem defini . 
  
Ce simte materia moartă , ce simte pământul când îl călcăm cu piciorele noastre , ce simte o mână de atomi strivită de o roată de mașină ? 
  
Însă nu același lucru se poate spune despre o vețuitoare , despre o ființă vie care e omul, ce are atâtea însușiri , unele trecând chiar și de limita imaginabilului . 
  
Răspunsul oricăror întrebări legate de om , este doar Dumnezeu , Cel care a creat universul infinit , universul fără nicio margine pentru om căci cu cât omul pătrunde mai adânc în structura și întinderea lui, cu atât omul vede că marginile universului parcă sunt mai îndepărtate , mai ascunse pentru el. 
  
” La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul”ne spune Sfânta Scriptură în Geneza 1 cu 1 . 
  
Deci toate lucrurile din cer și de pe pământ sunt create de Dumnezeul acesta atât de înțelept și puternic , că nimic nu-i lipsește , nimic nu-i scapă de sub priviri . 
  
Și tot așa începe și Evanghelia după Ioan : ”La început”. 
  
Începutul oricărui lucru e o piatră de hotar, e un mers pe vârfuri prin labirint . 
  
Însă Cel ce e Începutul înțelege toate lucrurile . 
  
Evanghelia după Ioan ne vorbește despre Cuvântul Lui Dumnezeu , de puterea acesta imensă prin care au fost create toate lucrurile posibile și imposibile . 
  
01 decembrie 2015 Cluj—Napoca dimineața 
  
Tatăl iubește pe Fiul și a dat tate lucrurile în mâna Lui . 
  
Cine crede în Fiul are viața veșnică , dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața , ci mânia Lui Dumnezeu rămâne peste el . Ioan 3: 35,36 
  
Iată dar că apostolul Ioan ne mărturisește că Dumnezeu , Cel Prea Înalt a dat toate lucrurile în mâna Lui Hristos Domnul , deci nu numai cele de pe pământ ci și cele din ceruri , din pricina faptului că El a ascultat până la moarte, și încă moarte de cruce. 
  
Atâtea semne și minuni a făcut Domnul Isus în viața Sa, și apostolul Ioan ne arată multe din ele în cartea pe care a scris-o , însă pe mine cel mai mult mă frapează , nu mulțimea vindecărilor pe care Domnul Isus le-a făcut în țara lui Israel, 
  
ci tocmai mărturisirile pe care El Însuși le-a făcut despre Sine Însuși, pe mine cuvintele Lui mă uimesc și mă minunează în cea mai mare măsură , furându-mi mintea și inma . 
  
”În adevăr , după cum Tatăl înviază morții, și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea . 
  
Ioan 5:21 
  
Căci după cum Tatăl are viața în Sine , tot așa a dat și Fiului să aibă viața în Sine. 
  
Și i-a dat putere să judece , întrucât este Fiu al omului. 
  
Nu vă mirați de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui , 
  
și vor ieși afară din ele . 
  
Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață ; iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată .... 
  
Și judecata Mea este dreaptă , pentru că nu caut să fac voia Mea , ci voia Tatălui care M-a trimis . 
  
Ioan 5:26-30 
  
Cât de frumos iată ne vorbește Domnul Isus în versetele acestea . 
  
Eu găsesc în ele o gingășie și o cursivitate cum n-am întânit nicăieri , când le parcurg parcă o gingașă mângăiere îmi inundă ființa , și ”mă las pe brațul Domnului ”, căci El ne aduce aici și acum mângăierea de care avem atâta nevoie în viața acesta unde suntem loviți adeseori de vânturi și valuri , ce trec de imaginația noastră , însă mulțumim Domnului Isus care ne ajută și ne dă biruința. 
  
După cum Tatăl înviază morții ,tot așa și Fiul dă viață cui vrea , doar El ne-a spus:”Eu sunt Calea Adevărul și Viața”, și în Ioan 11 cu 25 și 26 :” Eu sunt Învierea și Viața. 
  
Cine crede în Mine chiar dacă ar fi murit va trăi , și oricine trăiește și crede în Mine , nu va muri niciodată.” 
  
Iată dar că ce ni se spune în Ioan 5 cu 26 , ni se confirmă și în Ioan 11 cu 25 . 
  
Nu vă mirați de lucrurile acestea pentru că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Lui , și cei ce-l vor asculta vor învia . 
  
Un suflu tainic și dulce parcă-ți inundă și inima și ființa, 
  
când parcurgi aceste rânduri , desprinse din gura sfântă a Mântuitorului ,ce vrea doar binele și fericirea întregii omeniri, 
  
ceea ce l-a determinat să se coboare din ceruri , și El personal să-mi trăiască propria mea viață ,cu lipsurile mele , cu frigul și gerul pe care uneori îl simt pătrunzându-mi până în oase, cu durerea și suferința care uneori o port în mine vreau ori nu vreau , ispitele și încercările ce mă iau pe sus uneori ca pe o frunză ; a venit Isus ca să mă vadă El Însuși prin proprii mei ochi , ca să știe El amarul meu și suferința mea , așa că nu e un Mântuitor care să mă vadă doar de departe , fără să fi îndurat El întâi suferințele și lipsurile mele ; așa că mă știe și mă cunoaște cu deamănuntul , și în fiecare fibră a sufletului și a ființei mele . 
  
” Eu sunt Pâinea Vieții. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată , și cine crede în Mine nu va înseta niciodată ” Ioan 6 :35 
  
” Adevărat , adevărat vă spun , că cine crede în Mine, are viața veșnică .” ” Eu sunt Pâinea Vieții.” 
  
Ioan 6:47, 48 
  
În aceste versete, Domnul Isus ni se prezintă pe Sine Însuși , ca El fiind Pâinea Vieții , și ne vorbește de pâine pentru că oamenii dintre toate alimentele pe care le folosesc , pâinea e cea mai frecventă în alimentație , și alimentul de bază a vieții unui om . 
  
Și Domnul ne spune : cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată ; pentru că El ne va sătura și ne va dărui hrana de care avem atâta nevoie pentru sufletele noastre ,ca să trăim viața pe pământ , în neprihănire și curăție . 
  
Iar în versetul 47 ; Domnul ne spune : ”cel ce crede în Mine , are viața veșnică” , deci are intrare slobodă pe porți în cetate , unde va trăi fericirea în vecii vecilor și nu va fi osândit la pedeapsă în veșnicie . 
  
Rezultă foarte clar că alipindu-te prin credință de Hristos Domnul, te alipești de fericirea ta însuți pentru veșnicie , pentru că acolo în cetatea de lumină nu va mai fi nici lacrimă , nici plâns și nici durere, căci Hristos ne va șterge orice lacrimă și orice suspin din ființele noastre. 
  
~ 11,12- 2015 ~ 
  
Referinţă Bibliografică:
Evanghelia după Ioan / Ioan Daniel : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2007, Anul VI, 29 iunie 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Ioan Daniel : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Ioan Daniel
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!