CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Impact > Istorie >  
Autor: Ilie Fîrtat         Ediţia nr. 3750 din 07 aprilie 2021        Toate Articolele Autorului

Scurt istoric al bisericilor ortodoxe din Grădiștea, Vâlcea
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Scurt istoric al bisericilor ortodoxe din Grădiștea, Vâlcea 
  
Prin hrisovul dat la 16 mai 1793, Alexandru vodă Moruzi acordă mânăstirii Megaspileon din Moreea, milă din vinericiu satelor următoare ale plășii Oltețu:... Grădiștea, Obislavu, ...(Urechia, 1893, 235). 
  
În Grădiştea, pe uliţa Primăriei, în vechime a fost o biserică cu cimitir, ridicată la 1777(Stoicescu, vol. I, 1970, 47). Aceasta a fost demolată. Se spune că din această biserică a fost păstrată doar piatra de altar, ce a fost pusă în pardoseala noii biserici, zidite în anul 1840 în mijlocul satului Grădiştea. Preoţii au izolat această piatră de altar din mijlocul acestei biserici, ferind-o de paşii enoriaşilor. 
  
Slujitorii altarelor bisericilor din Grădiştea şi din mahalaua După Vale (Valea Grădiştei) în anul 1839: Popa Tănasie sin popa Dumitraşcu, popa Radu sin popa Costandin, popa Costandin sin Radu Goran, popa Ion sin popa Ioan Bălan, diaconul Cârstea sin Dumitraşcu; popa Dumitraşcu sin diaconul Costandin (Cilieni, 1941, 110). 
  
Biserica Grădiștea, din zid cu o turlă, biserică parohială cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena„ , ridicată în anul 1840, cu contribuția lui Constantin Pârâianu, Matei Pârâianu și alții. A fost reparată în anii 1859,1948, 1951 pictată în anul 1964 (Sandu, 1976, 915; Stoicescu, vol. I, 1970, 47). Biserica are planul de navă cu pridvor sprijinit pe coloane şi absida altarului poligonală. 
  
În anul 1929 Biserica Grădiştea, din biserică filială a parohiei Tina, devine biserică parohială. Preot titular, Dumitru Cumpănaşu din 1929 până în 1940. 
  
În anul 1963 Preot paroh Rădulescu N. Ștefan, cântareț Dumitru Diaconu, epitrop Dumitru C. Busuioceanu. 
  
În anul 1976 Paroh, preot Gheorghe D. Păun, născut la 24 iulie 1941, hirotonit la 1 ianuarie 1967 pe seama acestei parohii. Cântăreţ Iordache Alexandru (Sandu, 1976, 915). 
  
Pictura (frescă) interioară şi exterioară semnată de zugravii Gheorghe, Ioan şi Nicolae. În centrul Naosului se păstrează piciorul unui Pristol al unei biserici anterioare (Monumente istorice, 2007, 103). 
  
Centrul parohial Grădiștea, compus din parohiile: Turcești, Berbești, Slăvești, Sinești, Coltești, Alunu, Grădiștea, Băești, Obislavu. Întâiul Stătător pr. I. Conea, Grădiștea, Subrevizor, pr. S. Popescu, Alunu(Viaţa bisericească ..., 1941,35). 
  
Parohia Grădiştea, alcătuită din satele Grădiştea - 110 familii, 528 suflete şi Valea Grădiştii - 152 familii, 750 suflete; total 262 familii, 1278 suflete. Sunt 2 cimitire, în cele 2 sate îngrijite de consiliul parohial. Cor bisericesc este din 1932. Biblioteca parohială are 80 volume şi 25 cititori. Starea religios morală mulţumitoare. Sectanţi nu sunt. Intelectuali ridicaţi din parohie: 2 preoţi, 7 învăţători, 1 ofiţer, 1 avocat, 1 funţionar superior; toţi fii de săteni. Pentru reparaţia bisericii şi monumentele eroilor, enoriaşii au contribuit cu 75. 000 lei. Săracilor s-au împărţit 150 ddl, porumb şi 20.000 lei. Cantina şcolară alimentează 24 elevi săraci. Paroh, Icon. Ioan Conea, născut 1903 în Filiaşi Dolj, Hirotonit 1927, seminarist gr. II; Pr. Dumitru Cumpănaşu, fost paroh, a devenit onorific, optând pentru învăţământ, seminarist gr. II, născut 1900, hirotonit 1925. Cântăreţi: Dumitru Diaconu, născut 1913, şcoala de cântăreţi, numit în 1930; Constantin Busioceanu, născut 1914, şcoala de cântăreţi, numit onorific din 1937 (Viaţa bisericească ..., 1941,725). 
  
Biserica Valea Grădiștei, biserică parohială cu hramul Sfinții Voievozi, în formă de navă cu pridvor, cu o turlă, ridicată în anul 1816, cu contribuția lui Popa Dumitrașcu, Niță Cumpănașu (Preot paroh D.N. Cumpănaşu), Popa Radu și un boier din com. Livezi, Udrea Pleșoianu. A fost renovată în anii 1950 și 2003 (Sandu, 1976, 915; Stoicescu, vol. I, 1970, 47). 
  
Biserica Obislavul, biserică parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului, ridicată în anul 1907-1910, reparată şi consolidată în anul 1961. De aceeași parohie ține și Bisericuța din lemn din satul Diaconești - acum cimitir, biserică fără turlă, cu hramul Sfântul Nicolae – monument istoric. Aceasta a fost ridicată în anul 1768, preînoită la 1822 de popa Dinu, reclădită între anii 1850-1852 (Anuar.,1924, 509; Sandu, 1976, 926; Stoicescu, vol. II, 1970, 454 ). 
  
În anul 1921 Parohoia Obislavu, din comuna Obislavu, cu 450 de familii, compusă din satele: Linia, Obislavu, Ţuţuru şi Diaconeşti; 2 biserici şi anume: 
  
a) Biserica parohială cu hramul Sf. Nicolae se află în satul Obislavu, construită din zid la anul 1910. N-are casă parohială şi nici pământ. 
  
b) Biserica filială cu hramul Sf Nicolae, situată în satul Obislavu, construită din lemn la anul 1852, complet deteriorată., Nicolae sin Ioan preot la biserica Obislavu în anul 1839 (Cilieni, 1941, 109). 
  
Paroh - suplinitor preotul C. Roman, născut la anul 1857, absolvent al seminarului gr. I-iu şi numit paroh la 28 februarie 1923. 
  
Cântăreţi: I. Tomiţoiu, cu şcoală, numit la 7 ianuarie 1910 şi Ioan Petrescu, numit la 1916, practicant. 
  
Epitropi: G.M. Borhină, ales de enoriaşi şi N.Ionescu, numit de guvern. 
  
Parohia Obislavu posedă un număr de 2 cimitire fără nici o altă avere (Anuar.,1924, 509). 
  
Între anii 1925-1928 Preot paroh Dumitru Cumpănaşu la Biserica Obislavu (Cumpănaşu - Note autobiografice); 
  
În anul 1976 Paroh, preot Grigore Gr. Diaconu, născut la 25 februarie 1955, preoţit pe seama acestei parohii la 21 decembrie 1975. Cântăreţ Dumitru C. Gheorghe. 
  
Biserica din Băeşti (Turburea), biserică cu hramurile Sfântul Nicolae și Cuvioasa Paraschiva, ridicată în anul 1889 (Anuar., 1924, 498) cu sprijinul lui Vasile Popa Barbu, Constantin Băescu, Vasile Popescu și alții. Tot de această parohie ține și Cimitirul din Dobricea. Aici se găsește o bisericuță, ridicată în anul 1814, cu hramul Cuvioasa Paraschiva, construită cu contribuția lui Dinu, Vladu și Stan cel Mare (Sandu, 1976, 891). S-au preînoit de popa Dinu, Ioan şi Gheorghe sin Drăghici, în anul 1839 (Cilieni, 1941, 111, Stoicescu, vol. I, 1970, 47). 
  
Biserica din Băeşti (Turburea, cu cimitir), biserică din lemn, cu hramul Sf. Nicolae. Făcută în anul 1778 de popa Pârvu şi diaconu Iacov. S-au preînnoit de popa Matei, Ioan Mălăescu şi Costandin. Nu se ştie anul (Cilieni, 1941, 111). 
  
Preoţii din Băeşti în 1839: Costandin sin Stan, Radu sin Barbu Turbureanu (Ibidem, 111). 
  
În anul 1921 Parohoia Băeşti, din comuna Băeşti; 300 de familii, compusă din satele: Băeşti, Turburea, Părăuşani şi Dobricea; 2 biserici şi anume: 
  
a) Biserica parohială cu hramul Sf. Nicolae se află în satul Băeşti, construită din zid la anul 1889 şi e în refacere din anul 1922. N-are casă parohială şi nici pământ. 
  
b) Biserica filială cu hramul Sf Nicolae, situată în satul Părăuşani, construită din zid la anul 1886 şi refăcută la anul 1907. Această parohie nu este ocupată de nimeni, fiind vacantă. Posedă 3 cimitire. Cântăreţi: I. Nicolăescu, cu şcoală, numit la anul 1915 şi I. Părăuşanu, cu şcoală, numit la 1912. Epitropi: I. Goagea, ales de enoriaşi şi N. Stănescu, numit de guvern (Anuar.,1924, 498). 
  
În anul 1976 Parohoia Băeşti formată din satele: Băeşti, Turburea, Părăuşani şi Dobricea. Biserică parohială cu hramurile Sf. Nicolae şi Cuvioasa Paraschiva, în satul Băeşti, zidită între anii 1889 - 1892 de Vasile Popa Barbu, preot Constantin Băescu, Vasile Popescu şi alţii; reparată în anul 1953(Sandu, 1976, 891). 
  
Parohia Băeşti, alcătuită din satele: Băeşti cu cătunele: Dobricea, Turburea şi Martalogu cu 331 familii, 1200 suflete şi Părăuşani. Este cor condus de cântăreţi. Bibliotecă parohială. Starea religios morală mulţumitoare. Sectanţi nu sunt. Intelectuali ridicaţi din parohie: 3 învăţători, fii de săteni. Cantină şcolară nu există. Paroh, pr. Nicolae V. Părăuşanu, născut 1904, în Pleşoiu-Vâlcea, hirotonit 1925, seminar gr. II. Cântăreţi: Ion I. Nicolăescu, născut 1900, numit în 1915, şcoală de cântăreţi (Vieaţa bisericească ..., 1941, 691). 
  
Biserica Străchinești, cu două turle, cu hramul ”Intrarea în biserică,” ridicată între anii 1737-1748 cu sprijinul mamei și soției lui Vlad Romanescu, de Vlăduțu Străchinescu. Reparată în anii 1830 și 1903. Monument istoric. Pe unul din pereții bisericii este o frescă ce reprezintă un sfânt cu turban (Sandu, 1976, 891; Cilieni, 1941, 109). Fost schit (MDGR, V,1902, 477). 
  
Preoţii din Străchineşti în anul 1839: Popa Mihai sin Zaharia şi popa Nicolae sin Udrea Grădişteanu (Cilieni, 1941, 109). 
  
1976. Cântăreţ Aurel I. Popescu (Sandu, 1976, 946). 
  
Centrul Parohial Grădiştea, compus din parohiile: Turceşti, Berbeşti, Slăveşti, Sineşti, Colteşti, Alunu, Grădiştea, Băeşti, Obislavul. Întâiul Stătător pr. Ion Conea, Grădiştea, Subrevizor, pr. S. Popescu, Alunu (Viaţa bisericească ..., 1941, 35). 
  
Bibliografie: 
  
Anuar pe anii 1921-1925, întocmit de P.S. Episcop Vartolomeiu, București, 1924; 
  
Constanţa Badea, Petronela Badea, Mihai Pârâianu, Pârâienii Valahiei, Râmnicu-Vâlcea, Editura Intol Press, 2017; 
  
Ioan Popescu- Cilieni, Biserici, târguri şi sate din jud. Vâlcea, Craiova, Editura Ramuri, 1941; 
  
Ilie Fîrtat, Georgiana Elena Alexe, Consultant șt. prof. dr. Ion Soare Monografia comunei Gradistea, judetul Valcea (Eneolitic – 1989 e.n.), Brăila, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2020; 
  
Ilie Fîrtat, Ioana Fîrtat, Grădiştea file de istorie, Craiova, Editura Rotomat, 2004; 
  
Marele Dicționar Geografic al României, Vol.I, II, III, IV, V, București, Star Grafic,1902; 
  
Elena - Ligia Rizea, Monumente istorice din judeţul Vâlcea - repertoriu şi cronologie, Râmnicu-Vâlcea, Editura Conphys, 2007; 
  
Nicolae Stoicescu, Bibliografia localităților și monumentelor feudale din România, Țara Românească, Vol. I și II, Editura Mitropoliei Olteniei, 1970; 
  
Dumitru Sandu, Eparhia Râmnicului şi Argeşului, monografie , II, Râmnicu Vâlcea, 1976; 
  
V.A Urechia, Istoria Românilor, vol. VI, Bucureşti, 1893; 
  
Viaţa bisericească în Oltenia, anuarul Mitropoliei Olteniei, Craiova, Tipografia Sf. Mitropolii a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, 1941. 
  
Manuscrise: 
  
Dumitru Cumpănaşu, Note autobiografice, manuscris. 
  
Surse electronice: 
  
www.digibuc.ro 
  
Biblioteca digitală a Bibliotecii Metropolitane București; 
  
www.istorielocala.ro 
  
Biblioteca Județeană Antim Ivireanul, Vâlcea 
  
Ilie Fîrtat, Grădiștea 
  
Referinţă Bibliografică:
Scurt istoric al bisericilor ortodoxe din Grădiștea, Vâlcea / Ilie Fîrtat : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 3750, Anul XI, 07 aprilie 2021.

Drepturi de Autor: Copyright © 2021 Ilie Fîrtat : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Ilie Fîrtat
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!