CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Eveniment > Comemorari >  
Autor: Fundaţia Academică Dacoromână         Ediţia nr. 1340 din 01 septembrie 2014        Toate Articolele Autorului

Fundaţia Academică DacoRomână - COMUNICAT: MĂRIOARA GODEANU – O FEMEIE CERCETĂTOARE ŞTIINŢIFICĂ A URCAT LA CELE VEŞNICE
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
„A fi pentru a şti, a şti pentru a avea, a avea pentru a putea, a putea pentru a face, a face pentru a fi oameni fericiţi!”  
 
Senatul Academiei DacoRomâne a aflat cu durere că miercuri, 19 august 2014, a trecut în eternitate prof.univ. dr. Mărioara Godeanu – o strălucită şi împătimită femeie cercetător al vieţii şi naturii din care ne-am născut, doctor în dacoromânnistică al Academiei noastre.  
 
La tristul eveniment şi în consens cu cei prezenţi dr. Elena Armenescu, director al Senatului ADR, dorindu-i drum în lumină a rostit:  
 
Te du suflete! în liniştea eternă, în lumea ta de Duh  
Vibraţiile sunetelor de aici, din Ţinutul de Mijloc  
Rătăcesc în jurul Pământului, în clarul văzduh  
Revin ades triumfătoare, sfîrşit e-al vieţii joc!”  
 
Doamna Marioara Godeanu a fost un distins biolog, eminent cercetător şi profesor, are studii si realizări de valoare internaţională, recunoscute şi premiate de mari foruri ştiinţifice ale lumii: un dulap plin cu titluri, diplome şi medalii. Cu toate astea, prin natura descoperirilor sale, doamna Godeanu părea mai degrabă o mare maestră a alchimiei, o magiciană care a izbutit să fabrice în retorte minuni: o piramida construită după proporţia piramidei lui Keops, în care apa se purifica de la sine şi vegetaţia creşte mai repede ca în exterior, un film (răsplătit cu multe premii internaţionale) în care a demonstrat ca natura poseda un sistem perfecţionat de transmitere şi receptare de informaţii (plantele vorbesc între ele, au sentimente şi trăiri afective, rîd de bucurie şi plîng de durere, asemenea oamenilor).  
 
Pietrele sunt structuri vii, supuse aceloraşi legalităţi ca şi organismele vii şi pot acumula informaţie. Reţeaua cristalina este vie. Cristalul este viu, el poate acumula şi transmite informaţie. Prin gîndire şi concentrare poate fi influenţată încărcătura energetică a structurii cristaline pe care o au pietrele. În universul descoperit de ea toate structurile vii si nevii sunt pătrunse de spiritul lui Dumnezeu, plantele leşină de frică, iar copacii ţipă cînd mor; nucul transmite arii de opera, iar piramida purifică apa.  
 
Povestea a început în 1975, cînd a observat cu surprindere că plantele-martor, care se aflau la o oarecare distanta de plantele supuse experimentului, mureau în număr mai mare decît cele care erau otrăvite efectiv. Planta-martor, care asista la "execuţia" suratei ei, primea un semnal de la "condamnata la moarte" şi suferea la fel de mult ca şi ea, ba poate chiar mai mult. Era obiectivul biologiei viitorului, transmiterea informaţiei între structurile vii, respectiv - comunicarea între plante. Prin folosirea metodei de captare a imaginii în infraroşu concluzia a fost că plantele comunică între ele printr-un sistem energo-informaţional, adică îşi transmit una alteia informaţiile prin emisie şi captare de energie.  
 
Planta care urmează să fie agresată (să i se aplice substanţa toxică ucigaşă) dă un semnal înainte să înceapă agresiunea împotriva ei, iar plantei-martor, aflată la distanta sau separata prin polistiren, i se întîmplă acelaşi lucru, ca şi cum şi ea ar fi agresată. Aura energetica respectivă, apărea în zonele periproximale (dincolo de marginea frunzei). Cînd un dăunător intră într-o pădure (tăietori de lemne, de pildă), pădurea este deja informată de apariţia sa, iar la conectarea senzorilor la un computer, strigătele pădurii se văd pe ecran.  
 
„Am înţeles că trăim într-o lume unde nu suntem singuri – spunea - şi unde nu putem face orice. A fost o imensă bucurie, dar şi începutul unui sentiment al responsabilităţii, pentru că descoperi că poţi influenţa extrem de mult ceea ce este în jurul tău şi invers, acţiunea tuturor fiinţelor vii din aceasta lume poate avea influenţă asupra vieţii tale. Pentru mine a fost şi confirmarea ideii de unitate în diversitate a lumii vii, a descoperirii prezenţei în toate a spiritului, a energiei care anima orice structura vie sau chiar nevie (aparent doar!) din lumea care ne înconjoară, confirmarea identităţii modelelor la nivel micro şi macro-cosmic.”  
 
„Dumnezeu e în toate. Eu sunt convinsă de existenţa sa. E mai puţin relevant pentru dvs. dacă vă spun asta. Important este ca, într-adevăr, exista acel cineva care îţi programează de la început viaţa. De aici apare ideea de determinism, de aici apare ideea că întîmplările nu sunt simple întîmplări.”  
 
O realizare "miraculoasă" care îi aparţine este şi piramida de la Piteşti, construită în epoca Ceauşescu. Fiind ajutată de doi ingineri arhitecţi, care au realizat planurile la scara 1:10 faţă de piramida lui Keops, respectînd toţi parametrii piramidei din Egipt. Cu toate că ulterior ni s-au pus multe piedici, am fost mirată să constat că am fost sprijinită în acea perioada de o serie de personalităţi din domeniul politic, oameni foarte pasionaţi în intimitatea lor de asemenea domenii de cunoaştere. Oficial, ea a fost construită ca staţie-pilot de urmărire a acţiunii unor organisme (alge, bacterii) asupra apelor uzate, pentru purificarea lor. S-au făcut şi multe studii privind fenomenele de cristalizare, de polimerizare a răşinilor, studii de germinare rapidă, de accelerare a proceselor de creştere. Dar adevărata bătălie a fost pentru a demonstra efectul de forma (al piramidei) asupra apei care se energizează şi ajunge să fie o apă primară. Apa este, si ea, purtătoare de informaţie. Aceasta a fost una din temele de cercetare şi chiar s-a mers la brevetare cu cîteva proiecte.  
 
Drept urmare, la Geneva, în 1992, a luat medalia de argint; tot în acelaşi an, la Budapesta, i s-a dat medalia de aur pentru activitatea în ecologie, iar în 93 a luat Marele Premiu la Salonul Internaţional de Inventică de la Nürnberg, Germania, unde iarăşi a fost o surpriză pentru cele 64 de ţări prezente acolo, iar grupul de români a luat Marele Premiu. Dar, între timp, s-a realizat încă o instalaţie similară (cu ajutorul unei unităţi militare) care a fost răsplătită prin Marele Premiu de la Nürnberg şi prin cele două medalii de aur primite. A urmat Bruxelles, unde a luat Medalia de aur la Salonul de Inventica şi Premiul special al Organizaţiei Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală, prilej cu care juriul a ţinut să precizeze că ţările din Vest au greşit neţinînd cont pînă acum de potenţialul uman al României.  
 
Soţul său, Stoica Godeanu, cercetător ştiinţific, bursier Humboldt în Germania avînd o educatie şi o mentalitate în stil nemţesc i-a fost sprijin alături totdeauna. Spunea: „şi eu, şi el, suntem mai puţin aventurieri în viaţa şi mai mult în ştiinţă, aici, da, suntem chiar foarte aventurieri.” Aprecia că nivelul potenţialului creator în Romania este destul de ridicat şi că este foarte mulţumită de studenţii pe care îi are. „Se ridică o generaţie în care am foarte mare încredere. Sunt sigură ca nivelul cercetării româneşti va fi susţinut de aceşti tineri. Sigur că nu sunt toţi geniali, dar cei buni sunt în număr suficient de mare, ca eu să fiu optimistă.”  
 
MĂRIOARA GODEANU a reprezentat o femeie simbol, unicat în cercetarea ştiinţifică românească şi a rămas angajată în domeniul cunoaşterii şi după vîrsta pensionării. Ea este o comoară naţională, dar aparţine în egală măsură şi patrimoniului cultural, imaterial, ştiinţific al umanităţii. De aceea, va rămâne în istoria cercetării ştiinţifice româneşti prin rezultatele obţinute, datorită talentului şi dăruirii sale şi va continua să inspire tinerele generaţii de cercetători, prin abordările excepţionale, deschiderile în propunerile pe care le-a făcut. Prin cele mai mari teme de cercetare ale lumii ea a reuşit să ducă ştiinţa şi cultura dacoromânească la înălţimea valorilor ştiinţifice universal.  
 
Cunoscîndu-i modestia sa, specifică oamenilor mari care îşi ating cu cinste idealul, credem că această dacoromâncă liberă este nemuritoare prin împlinirea spirituală a celui mai nobil crez în adevăr, bine, sănătate şi cinste, în toate cunoscutele valori zamolsiene eterne. În componenţa personalităţii sale a vieţuit constant şi intens de la începuturi setea de cunoaştere, curiozitatea manifestată în cunoaştere şi o metodologie desăvârşită, eficientă. Ea avea harul şi „darul lui Dumnezeu“ cu care şi-a împlinit vocaţia de cercetător al necunoscutului, iar spectaculoasa sa curiozitate creatoare a adus faimă ştiinţei româneşti în toată lumea.  
 
Senatul Academiei DacoRomâne cu mai multe luni în urmă a încununat-o cu titlul suprem de Doctor Honoris Causa al Academiei DacoRomâne – onoare pe care a primit-o cu mare bucurie şi onoare. Totodată, un alt membru fondator al A.D.R., maestrul Pierre Georgescu-Dedy îi va realiza bustul în bronz.  
 
Membrii Academiei DacoRomâne sunt alături de toţi cercetătorii români din ţară şi din întreaga lume şi îşi exprimă adîncă durere pentru pierderea unei cercetătoare talentate, care a adus glorie eternă ştiinţei, identităţii naţionale împreună cu alte mari valori culturale ale României contemporane – rămînînd un model de cercetător model al ştiinţei şi un cetăţean serios al patriei.  
 
Un centru de cercetare interdisciplinară al A.D.R. îi va purta numele, iar un premiu Mărioara Godeanu va fi acordat periodic unor continuatori ai cercetărilor sale interdisciplinare în semn de pioasă aducere aminte întru nemurirea spiritului ei însetat de cunoaştere. Editura DacoRomână îi va publica lucrarea pe care autoarea o pregătea pentru posteritate. Dumnezeu să o odihnească în pace!  
-------------------------------------------------------------  
Bucureşti, nr.7 din 21 august 2014  
(10 014 după Calendarul dacoromânilor)  
pentru SENATUL FUNDAŢIEI ACADEMIA DACOROMÂNĂ  
„TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA”  
dr. Geo Stroe şi dacii liberi  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDATIA ACADEMIA DACOROMÂNĂ „TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA” (F.A.D.R.T.D.C.) este rezultatul unificării prin absorbţie a FUNDAŢIEI TEMPUS, fondată de preşedintele fondator Geo Stroe (constituită la 23.11.1991 în Traian; dosar 751/PJ/1991 la Judecătoria sect.1), cu ACADEMIA DACOROMÂNĂ – A.D.R. (continuatoare şi legatară unică a Institutului Naţional pentru Românitate şi Românistică - INPROROM, fondat la 1.12.1991 şi a Cercului de studii DECENEU din anii `70, dosar nr. 34/PJ înregistrat la 24.01.1992 la Judecătoria Sect.1, prin sentinţa civilă nr. 49 din 31.01. 1992, reorganizată, ulterior, reorganizată în Academia Dacoromână la 9.05.1995; apoi, cu alte modificări în dosarul nr. 51/P.J./2003), pentru înfăptuirea Programului PROTEMDACOM-10 050 (2 050). Ca fundaţie, este independentă de stat sau de partide politice, non-profit, are personalitate juridică de drept privat, de cercetare în domeniile ştiinţei, culturii, artei şi tehnicii, independentă în acţiunile ei. Ea se constituie ca o societate a oamenilor liberi, care au conştiinţă de dacoromâni şi deviza: „A fi pentru a şti, a şti pentru a avea, a avea pentru a putea, a putea pentru a face, a face pentru a fi oameni fericiţi!” A.D.R. este autonomă în cadrul F.A.D.R.T.D.C. cu deviza: “Întru eternizarea valorilor temporale dacoromâneşti pe Terra noastră comună, într-o lume comterristă, a fiecăruia şi a tuturora!” Scopul A.D.R. este cunoaşterea, cercetarea, crearea, stimularea, promovarea, apărarea şi eternizarea valorilor dacoromâneşti de pretutindeni, pe Terra noastră comună. Obiectivul strategic al A.D.R. este pregătirea spirituală a renaşterii pentru reîntregirea naţiunii dacoromâne de pretutindeni în contextul valorilor umane universale. Are cont CEC Bank S.A., Ag. Drumul Taberei, Buc., sect. 6, Cod IBAN Cod IBAN R035CECEB60443RON0354455, Cod fiscal nr. 4929150. Asociaţia culturală Ialomiţa -„ASCULTIALOMIŢA”- este filiala independentă a F.A.D.R.T.D.C., cont BCR S.A. Ialomiţa - Slobozia, cod fiscal nr.15162556, IBAN RO14RNCB3100000057540001  
www.partidulromanieieuropene.ro – viitor partid al dacilor liberi,  
E-mail: geostroe@gmail.com  
 
 
 
Referinţă Bibliografică:
Fundaţia Academică DacoRomână - COMUNICAT: MĂRIOARA GODEANU – O FEMEIE CERCETĂTOARE ŞTIINŢIFICĂ A URCAT LA CELE VEŞNICE / Fundaţia Academică Dacoromână : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1340, Anul IV, 01 septembrie 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Fundaţia Academică Dacoromână : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Fundaţia Academică Dacoromână
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!