CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Literatura > Beletristica >  

Mirela-Ioana Dorcescu, Numărul de aur al morții
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Mirela-Ioana DORCESCU  
 
Numărul de aur al morții  
 
Moto: Pe ţărm,/fiul caută/lespezi de piatră,/prelungi,/caută, altfel/ spus,/petrificat,/chipul tatălui./Alege pietrele,/atent,/le sortează,/desenează, apoi, ochii, gura,/ nasul, sprâncenele,/bărbia şi/fruntea,/dă înfăţişării/adâncime, contur,/aşază amintirea-n lumină,/ extrage, din/striaţiuni, din/ovaluri şi/linii,/secţiunea de aur/a morţii (Eugen Dorcescu, Moartea tatălui 3).  
 
Un pas înainte în utilizarea criteriului axiologic al secțiunii de aur în poezie îl reprezintă introducerea acestuia la baza comparației textelor poetice. Am procedat astfel, orientându-mă după varianta extinsă a modelului de cercetare a secțiunii de aur pe care l-am prezentat în cartea mea Hermeneia (Editura Mirton, Timișoara, 2019), pornind de la teoria secțiunii de aur în poezie, formulată de Eugen Dorcescu în Embleme ale realității (Editura Cartea Românească, București, 1978).  
 
Am urmărit ca textele antrenate în demersul comparativ să probeze ocurența „proporției divine”, dar să aibă și o tematică identică, să prezinte similitudini de gândire și de „simțire” artistică, în stare să genereze o expresie apreciată numeric drept „perfectă” prin Phi, numărul de aur. Mai mult decât atât, să dovedească și realizarea unei unități armonice între ideea comună și raportul sonor al elementelor prin care aceasta este enunțată.  
 
În general, ritmul poeziei separă rostirea poetică de cea obișnuită. Însă numai atât cât sistemul limbii române acceptă. Abaterile de la ritmul clasic sunt justificate, pe de o parte, de presiunea limbii, pe de alta, de creativitatea poetului, care își selectează lexemele și în funcție de structura sonoră necesară pentru a pune în acord ideea cu sunetul. E vorba aici nu de intuiție, de inspirație, ci, mai degrabă, de strategie poietică, de buna cunoaștere a limbii și de sublimarea acesteia în structuri lirice cât mai naturale și mai percutante în procesul de comunicare poetică.  
 
Din aceste considerente, în vederea unei analize de tip comparativ, am așezat Poemul 26 din Nirvana dorcesciană (Editura Mirton, Timișoara, 2014) alături de celebra Odă (în metru antic) a lui Mihai Eminescu.  
 
La baza comparației se află excelența construcției textuale (demonstrată de ocurența secțiunii de aur) și tema comună: cea a morții. Modul în care cei doi autori tratează această temă, pe fondul unei filosofii existențiale, mi-a prilejuit identificarea unor asemănări foarte utile comparației: raportarea la moarte din perspectivă literară – romantică, în cazul lui Eminescu; medievală, prin filtrul avatarilor, la Dorcescu –; apelul la cultureme indoeuropene, folosite ca puncte de sprijin în confruntarea cu moartea; perspectiva nirvanică, asociată cu mitul păsării Phonix, care relevă speranța vieții de după moarte etc.  
 
Iată poemele, schemele metrice, calculele aferente, precum și concluzia existenței secțiunii de aur în ambele texte:  
 
A. „Vom sta alături, uşă  
 
lângă uşă.  
 
În două urne  
 
gemene-n mormânt.  
 
Cu mâna ta firavă, de  
 
cenuşă,  
 
vei bate-ncet, mă  
 
vei chema plângând,  
 
şi-ţi voi răspunde  
 
că acolo sunt,  
 
dar că nu pot  
 
deschide sumbra uşă  
 
a morţii, că sunt mort,  
 
că nu mai sunt  
 
acela care-am fost.  
 
O grea cătuşă  
 
ne leagă cu teluric  
 
legământ.  
 
Să ne desprindem, deci,  
 
tu – gând, eu – gând,  
 
şi-aşa ne vom uni din nou,  
 
zburând,  
 
şi liberi,  
 
şi eterni,  
 
şi jubilând,  
 
ca flacăra zvâcnită din  
 
cenuşă” (Eugen Dorcescu, Nirvana 26).  
 
v _ v _ v _ v  
 
_ v _ v  
 
v _ v _ v  
 
_ v v v _  
 
v _ v _ v _ v v  
 
v _ v  
 
v _ v _ v  
 
v v _ v _  
 
v v v _ v  
 
v v _ v _  
 
v v v _  
 
v _ v _ v _ v  
 
v _ v v v _  
 
v v v _  
 
v _ v _ v _  
 
v _ v _ v  
 
v _ v v v_ v  
 
v v _  
 
v v v _ v _  
 
_ _ _ _  
 
v _ v v v _ v _  
 
v _  
 
v _ v  
 
v v _  
 
v v v _  
 
v _ v v v _ v v  
 
v _ v  
 
Numărul silabelor accentuate: 85; numărul celor neaccentuate: 51. Raportul acestora: 1,6… Adică un număr aproximativ egal cu Phi, indicatorul secțiunii de aur.  
 
B. „Nu credeam să-nvăț a muri vrodată;  
 
Pururi tânăr, înfășurat în manta-mi,  
 
Ochii mei nălțam visători la steaua  
 
Singurătății.  
 
Când deodată tu răsăriși în cale-mi,  
 
Suferință tu, dureros de dulce...  
 
Pân-în fund băui voluptatea morții  
 
Nendurătoare.  
 
Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus,  
 
Ori ca Hercul înveninat de haina-i;  
 
Focul meu a-l stinge nu pot cu toate  
 
Apele mării.  
 
De-al meu propriu vis, mistuit mă vaiet,  
 
Pe-al meu propriu rug, mă topesc în flăcări...  
 
Pot să mai renviu luminos din el ca  
 
Pasărea Phoenix?  
 
Piară-mi ochii turburători din cale,  
 
Vino iar în sân, nepăsare tristă;  
 
Ca să pot muri liniștit, pe mine  
 
Mie redă-mă!” (Mihai Eminescu, Odă – în metru antic)  
 
v v _ v _ v v _ v _ v  
 
_ v _ v v v v _ v _ v  
 
_ v _ v _ v v _ v _ v  
 
v v v _ v  
 
v v _ v _ v v _ v _ v  
 
v v _ v _ v v _ v _ v  
 
v v _ v _ v v _ v _ v  
 
v v v _ v  
 
_ v _ v _v v _ v _ v  
 
v v _ v v v v _ v _ v  
 
_ v _ v _ v v _ v _ v  
 
_ v v _ v  
 
v _ _ v _ v v _ v _ v  
 
v _ _ v _ v v _ v _ v  
 
_ v v v _ v v _ v _ v  
 
_ v v _ v  
 
_ v _ v v v v _ v _ v  
 
_ v _ v _ v v _ v _ v  
 
v v _ v _ v v _v _ v  
 
_ v v _ v  
 
Silabe neaccentuate: 118; silabe accentuate: 72; raportul dintre acestea: 1,6... Deci, aproximativ Phi, „numărul de aur”.  
 
Așa cum am precizat în numeroase rânduri, chiar și în argumentul acestei lucrări, e greșit să se creadă că secțiunea de aur evaluează doar forma poetică. La urma urmei, ritmurile poeziei nu sunt de natură formală, ci vitală. Ele vitalizează poezia, insuflându-i spiritul limbii în care este rostită și scrisă. Ritmul poeziei românești asimilează ritmul rostirii limbii române în cel mai firesc mod cu putință. Și îl valorifică. După Eugeniu Coșeriu, limbajul poetic reprezintă limba în plenitudinea posibilităților ei de manifestare. Limba poeziei lui Mihai Eminescu confirmă această teză. Și îndrăznesc să afirm că același lucru se întâmplă și cu limba poeziei lui Eugen Dorcescu. Astfel încât prezența secțiunii de aur în poemele supuse analizei comparative nu este deloc întâmplătoare. Și nici un fenomen sporadic, ci definitoriu. Mai cu seamă că și temele abordate de cei doi poeți fac parte din marile teme ale culturii umanității, inepuizabile datorită abisurilor subiacente.  
 
Dereglările de ritm fundamental, iambic – ritm venerat de Eminescu (v. poemul postum intitulat chiar Iambul), au drept consecință sporirea numărului de silabe neaccentuate, din diverse motive. De exemplu, la Mihai Eminescu, armonizarea sensului cu sonoritatea expresiei este frapantă în câteva secvențe. „... la steaua/Singurătății” prezintă o succesiune de patru more într-o structură sonoră de 8 silabe, din care numai două sunt accentuate (stea-, respectiv, -tă-). Intensitatea sonoră redusă corespunde ideii de contemplare, cu ochi visători, a stelei singurătății, aflată la mare distanță. Această liniște de dinaintea oricărei suferințe o invocă eul liric în final: „Ca să pot muri liniștit, pe mine/Mie redă-mă!”. De asemenea, „voluptatea morții/Nendurătoare” este o structură semantico-sonoră de 11 silabe, dintre care doar trei sunt accentuate. Predominanța morelor redă amuțirea celui ce descoperă moartea, contrariat de apariția ei seducătoare.  
 
La Eugen Dorcescu, evidenta corelație dintre idee și expresia sonoră se produce pe fondul aceluiași dramatism existențial. Secvența finală a poemului („ca flacăra zvâcnită din/cenușă”), cuprinzând 11 silabe, dintre care opt sunt neaccentuate, are ca referent viața de după moarte. Acesta este sensul metaforei flăcării: evocarea focului viu, zvâcnit din cenușă, din materie moartă. O indubitabilă aluzie la mitul păsării Phoenix, la care se referă explicit Eminescu: „Pe-al meu propriu rug, mă topesc în flăcări.../Pot să mai renviu luminos din el ca/Pasărea Phoenix?”  
 
Multiplicarea silabelor neaccentuate rămâne, totuși, sub controlul conștiinței artistice, astfel încât nu se iese din raportul de 1,6... dintre more și silabele accentuate. Reglarea acestei proporții se realizează și prin fenomenul invers, cel al accentelor suplimentare, motivate semantic, în urma cărora se obține o învecinare de silabe aflate sub ictus. La Eugen Dorcescu, apare un vers constituit din patru silabe accentuate, separate de pauze: „tu – gând, eu – gând”. Forța ilocuționară a acestui vers rezidă în ideea decorporalizării, a reducerii ființei la „gând”. Distingerea actanților în proiecția cuplului etern este foarte importantă în plan simbolic. De aceea, deicticele pronominale sunt plasate sub accent. Și la Mihai Eminescu sunt accentuate adjective pronominale posesive, fapt ce determină apariția unor succesiuni de silabe accentuate („De-al meu propriu vis”; „Pe-al meu propriu rug”). Această soluție dovedește relevanța mărcilor eului liric, ce dobândesc relief din rațiunea întoarcerii eului liric către sine, mișcare esențială pentru împlinirea idealului existențial: „Ca să pot muri liniștit, pe mine/Mie redă-mă!”  
 
Interferențele semantice dintre cele două poeme – nevoia stringentă de eliberare din suferință, redobândirea liniștii de dinainte, descoperirea nemărginirii ființei adânci, precum și speranța în viața de dincolo de moarte – permit lărgirea analizei comparative.  
 
În ambele poeme, tumultul liric stă sub semnul „suferinței... dureros de dulce”. Determinarea oximoronică a suferinței acoperă întreg spectrul de dureri și de plăceri ale unei existențe întru moarte – un nesfârșit șir de chinuri inimaginabile. La acesta se referă atât Odă (în metru antic): „Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus,/Ori ca Hercul înveninat de haina-i;/Focul meu a-l stinge nu pot cu toate/Apele mării.//De-al meu propriu vis, mistuit mă vaiet,/Pe-al meu propriu rug, mă topesc în flăcări...”, cât și Nirvana 26: „Cu mâna ta firavă, de/cenuşă,/vei bate-ncet, mă/vei chema plângând,/şi-ţi voi răspunde/că acolo sunt,/dar că nu pot/deschide sumbra uşă/a morţii, că sunt mort,/că nu mai sunt/acela care-am fost./O grea cătuşă/ne leagă cu teluric/legământ”. În imaginarul dorcescian, tortura psihică persistă și după moarte, atâta vreme cât duhul rămâne prizonier al materiei.  
 
Visul salvării trece prin moartea insinuată în secvențele incipiente: „Nu credeam să-nvăț a muri vrodată” (Odă – în metru antic); „Vom sta alături, uşă/lângă uşă./În două urne/gemene-n mormânt” (Nirvana 26). Acest vis salutar al morții (la care se referă Eminescu încă din Împărat și proletar: „Că vis al morții-eterne e viața lumii-ntregi”) mizează pe revenirea la starea de dinainte de suferință: pe redobândirea „nepăsării triste” (Odă – în metru antic); pe refacerea cuplului distrus – „și-așa ne vom uni din nou” (Nirvana 26). În ambele situații, calea eliberării este de natură spirituală. Este o mișcare de adâncire în sinele genuin, nealterat de suferință, în Odă (în metru antic): „… pe mine/Mie redă-mă!”. Sau un zbor etern al libertății și al jubilației de a fi, cum se întâmplă în Nirvana 26: „... zburând,/şi liberi,/şi eterni,/şi jubilând”.  
 
Structurile adânci ale celor două discursuri poetice iau forme diferite în structurile lor de suprafață. Dar genotextul poemelor comparate este același: drama ființei întru moarte. Speranța într-o șansă a ființei după exitus admite o lectură a textelor în spiritul buddhismului, frecventat cu interes de ambii scriitori. Această religie, având rădăcini în hinduism, postulează „stingerea” nirvanică a suferinței prin iluminarea din suprema clipă a morții. În subtext, apare și ideea nerăbdării eului liric de a ajunge în acel moment decisiv. Graba de a atinge capătul suferinței – și, implicit, al vieții – nu este departe de sentimentul thanatofiliei, sugerat de Mihai Eminescu în Mai am un singur dor: „Mai am un singur dor:/În liniștea serii/Să mă lăsați să mor/La marginea mării”, ori în Rugăciunea unui dac: „Să simt că de suflarea-ți suflarea mea se curmă/Și-n stingerea eternă dispar fără de urmă!”; iar de Eugen Dorcescu în Cronică 36: „O, Domnul meu, de s-ar sfârși odată!”, precum și în Nirvana 6: „A mai trecut o zi. Și-o noapte grea./Și-am mai trecut și eu, frumoasa mea./Înot în râul timpului, m-avânt,/Să te ajung din urmă mai curând./Înot cât pot de iute și mă zbat...” sau în El Caballero: „Prietene, de te-ai ivi acum,/La ușa mea, de-un veac pecetluită,/Și-ai spune: «Spre soția ta iubită,/Cum bine știi, nu e decât un drum»,//Sătul de subterfugii cronofage,/De viața fără țel și înțeles,/Sătul de mine însumi, mai ales,/M-aș ridica și-aș zice simplu: «Trage!»”.  
 
A fi comparat cu Mihai Eminescu, indiferent pe ce criterii, înseamnă foarte mult pentru confirmarea valorii unui poet român. Prezenta comparație nu pretinde și stabilirea unei egalități de natură axiologică între Nirvana 26 și incontestabila capodoperă Odă (în metru antic). Ea se axează pe fapte textuale incontestabile, pentru a evidenția, pe lângă secțiunea de aur, și alte posibilități de a apropia textul dorcescian de cel eminescian. În esență, similitudinile identificate în analiza comparativă sunt sintetizate de semnificația titlului: numărul de aur al morții...  
 
Referinţă Bibliografică:
Mirela-Ioana Dorcescu, Numărul de aur al morții / Eugen Dorcescu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 3094, Anul IX, 21 iunie 2019.

Drepturi de Autor: Copyright © 2019 Eugen Dorcescu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Eugen Dorcescu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!