CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Literatura > Beletristica >  

Mirela-Ioana Dorcescu, Biobibliografie
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
FIȘĂ BIOBLIOGRAFICĂ  
 
Dorcescu, Mirela-Ioana (Borchin, Mirela-Ioana)  
 
Prozator, eseist, critic literar, traducător din limbile engleză și spaniolă.  
 
Născută la 15 mai 1966, în Timișoara, județul Timiș.  
 
Soția poetului Eugen Dorcescu (din 18 august 2017).  
 
Membră a Uniunii Scriitorilor din România (din 23 octombrie 2018)  
 
S t u d i i: Liceul de Filologie din Timişoara (1980–1984); Facultatea de Filologie, Universitatea din Timişoara (1984 – 1988); Şcoala doctorală a Universității de Vest din Timişoara (1993 - 1999); doctor în Filologie (1999) la Universitatea de Vest din Timişoara. 2005-2007, grant național, Termeni poetici arghezieni, director de grant: Simona Constantinovici (Membri: G.I. Tohăneanu și Mirela-Ioana Borchin). 2011-2013, grant internațional LIDHUM (Dezvoltarea literarităţii în domeniul umanist), Universitatea de Ştiinţe Aplicate Zürich, Elveţia, în colaborare cu Universitatea din Coventry, Marea Britanie. 2013-2014, grant internațional AWEAST (Scrierea academică în Europa de Est), Universitatea din Zürich (grant de valorizare).  
 
A c t i v i t a t e a profesională: profesor la Şcoala Generală din Deta (1988 – 1990); preparator, asistent, lector (1990 – 2001), conferenţiar (din 2002); prodecan al Facultăţii de Litere, Teologie şi Istorie (2004-2008), şef al Catedrei de limba română (2008-2012), director al Departamentului de studii româneşti (2012 - 2016), Universitatea de Vest din Timişoara.  
 
Poziții onorifice (asociații, organizații etc.) : Membră a următoarelor organizații profesionale internaționale : EATAW (din 2011), CSRT (din 2014) și CSAP (din 2014).  
 
C o l a b o r ă r i la periodice:  
 
„Academia.edu”, „Agero” (Stuttgart), „Almăjana”, „Almăjul”, „Alternanţe” (München), „Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria Științe filologice”, „Anotimpuri literare”, „Argeș”, „Aşii români”, „Banat”, „British and American Studies”, „Caiet de semiotică” (redactor-responsabil, 2002 – 2013), „Cetatea lui Bucur”, „Clipa”, „Coloana infinitului”, „Cronica veche”, „Discobolul”, „Interferențe”, „Limba română”, „Meridianul Timișoara”, „Naţiunea”, „Orient latin”, „Orizont”, „Paralela 45”, „Questiones Romanicae”, „Philologica Banatica”, „Portal Măiastra”, „Pro Litera”, „Romanian Journal of English Studies”, „Semne – Emia”, „Tabor”, „Tibiscus”, „Timişoara”, „Vatra veche” etc.  
 
Colaborări la: Radio Timișoara; TVR 3; TV Europa Nova.  
 
Volume publicate în limba română:  
 
A. Proză:  
 
- Punctul interior [roman], Timişoara, Editura Excelsior Art, 2010;  
 
- Apa [proză scurtă], Timişoara, Editura Mirton, 2016;  
 
- Celesta, roman, Text coperta a IV-a: Livius Petru Bercea, Editura Mirton, Timișoara, 2018;  
 
- Spre nicăieri [roman], I. Piatra de silex; II. Întâmplător sau nu? Timişoara, Editura Eurostampa, 2014 (coautor).  
 
B. Eseistică, semiotică, hermeneutică, teorie literară:  
 
- Paradigme ale comunicării – limbaje şi limbi, Timişoara, Ed. Excelsior, 2001;  
 
- Dicţionar de comunicare (lingvistică şi literară), I. Ştiinţele limbajului, ştiinţele literaturii, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2002; II. Textul literar-Intertextualitatea, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2003; III. Romanul ca gen. Metafora, Editura Excelsior Art, 2005 (Coautor: Doina Comloșan);  
 
- In honorem Magistri G. I. Tohăneanu, Timişoara, EUVT, 2005 (Coordonator);  
 
- Comunicarea orală, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2006;  
 
- Comunicare şi argumentare, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2007, cu o Prefață de Alina Pamfil (Coordonator);  
 
- Semantica modurilor incertitudinii, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2011;  
 
- Eugen Dorcescu și vocația vectorială a Nirvanei, Eseu hermeneutic, 150 de pagini, referitor la ediția definitivă a poeziei lui Eugen Dorcescu (vezi infra);  
 
- Etern, într-o eternă noapte-zi. Eseu hermeneutic în dialog cu Poetul Eugen Dorcescu, Editura Mirton, Timişoara, 2016;  
 
- Despre Eugen Dorcescu. Volum omagial 75, Editura Mirton, Timişoara, 2017 (Coordonator);  
 
- Primăvara elegiei (Despre Elegiile de la Carani de Eugen Dorcescu), Texte coperta a IV-a: Radu Ciobanu și Livius Petru Bercea, Editura Mirton, Timișoara, 2017.  
 
C. Alte cărți de aceeași autoare:  
 
- Modalitatea şi predicatul verbal compus, Prefață și Text coperta a IV-a: G.I. Tohăneanu, Timişoara, Editura Helicon, 1999;  
 
- Lingvistica în ştiinţa secolului al XX-lea, Timişoara, Editura Excelsior, 2001;  
 
- Vademecum în lingvistică, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2004;  
 
- Manual de ortografie şi punctuaţie, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2005; ediția a II-a, revizuită și adăugită, 2007;  
 
- Prelegeri de lingvistică, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2010.  
 
Colaborări la volume colective (eseistică, hermeneutică):  
 
- Mirela-Ioana Borchin, A venit... să plece, în volumul omagial In Magistri honorem G. I. Tohăneanu, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2005, p. 59 – 63;  
 
- Mirela-Ioana Borchin, Viața ca o apă curgătoare, în volumul: Filologie și bibliologie. Studii, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2011, p. 133 – 145;  
 
- Mirela-Ioana Borchin, Dincolo de durere e poetul, în volumul omagial Emil Șain, Editura Excelsior Art, Timișoara, 2013;  
 
- Mirela-Ioana Borchin, Linia în aer, în: Despre iubire. Clubul de la Timişoara, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2016, p. 76 - 88;  
 
- Mirela-Ioana Borchin, Dumnezeu ne dăduse binecuvântarea, în: Titus Suciu, Vasile Bogdan, Timişoara – preţul singurătăţii, Editura IRRD, Bucureşti, 2016, p. 225 - 230;  
 
- Mirela Borchin, Claudia Doroholschi, Country Report: Romania, p. 179-200, in Exploring European Writing Cultures, editors Otto Kruse, Mădălina Chitez, Brittany Rodriguez, Monserat Castello, at Winterthur, ZHAW, 2016;  
 
- Mirela-Ioana Borchin, Portretul unui Mitropolit uitat: Vasile Lazarescu, în: „Arhanghelul” (coordonator: preot dr. Valentin Bugariu), Editura Sitech, Craiova, 2017, p. 53 – 58;  
 
- Mirela-Ioana Borchin, Despre o arhi-amintire, în: Despre Eugen Dorcescu. Volum omagial 75, Editura Mirton, Timișoara, 2017, p. 131 – 144;  
 
- Mirela-Ioana Borchin, Simbolurile materiei... spiritualizate în poezia lui Eugen Dorcescu, Ibidem, p. 144 – 203;  
 
- Mirela-Ioana Borchin, Eugen Dorcescu în spațiul cultural hispanic, Ibidem, p. 203 – 229;  
 
- Mirela-Ioana Borchin, Rimele rare în poezia lui Eugen Dorcescu, Questiones romanicae, nr. 6, Szeged, Editura Japek Press, 2018, p. 169 -179.  
 
- Mirela-Ioana Borchin, Dar literatura e mai mult. E misterul ce se leagă de toate formele în care se prezintă, în Daniela Pănăzan şi Monica Grosu, De vorbă cu scriitorii de azi. Interviuri, editura CronoLogia, Sibiu, 2018, p. 33-39;  
 
- Mirela-Ioana Dorcescu, Râul – simbol de identificare în existențialismul metafizic dorcescian, în: Volum omagial 75. Simion Dănilă, Editura David Press, Timișoara, 2018;  
- Mirela-Ioana Dorcescu, Regal de poezie românească la Uzdin, în Elena Maria Murgu, Vasile Barbu, „Tibiscus, cea mai frumoasă poveste”, Societatea literar-artistică „Tibiscus”, Uzdin, Serbia, 2018.  
 
Ediții îngrijite:  
 
- EUGEN DORCESCU, Nirvana. Cea mai frumoasă poezie. Ediţie îngrijită şi eseu hermeneutic (Eugen Dorcescu și vocația vectorială a Nirvanei, 150 p., vezi supra)  
 
- de Mirela-Ioana Borchin, Timişoara, Editura Eurostampa, 2015. Premiul special al Juriului Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor, 12 decembrie 2016; Propusă pentru Premiul Academiei Române de către Facultatea de Litere, Istorie și Teologie de la Universitatea de Vest, Timișoara, septembrie 2017;  
 
- EUGEN DORCESCU, Sub cerul Genezei, Redactor de carte, Selecție și Notă asupra ediției: Mirela-Ioana Bochin, Editura Mirton, Timișoara, 2017;  
 
- Mitropolit dr. VASILE LAZARESCU, Pastorale și predici, Editura Partoș, Timișoara, 2018.  
 
Cărți traduse:  
 
Andrés Sánchez Robayna, Por el gran mar / Marea cea mare, Editura Mirton, Timișoara, 2019.  
 
Premii, distincţii:  
 
- Premiul de excelenţă pentru Eseu pe teme spirituale, Festivalul-concurs internaţional „Lumină lină”, Ediţia a XIII-a, Timişoara, 14 septembrie 2016;  
 
- Premiul special al Juriului Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România, 12 decembrie 2016, pentru Ediţia definitivă (nevarietur) Eugen Dorcescu, Nirvana. Cea mai frumoasă poezie, Editura Eurostampa, Timişoara, 2015;  
 
- Nominalizare la Premiul Academiei Române, cu ediția critică Eugen Dorcescu, Nirvana. Cea mai frumoasă poezie, Editura Eurostampa, Timișoara, 2015 (Propunere a Universității de Vest, Timișoara, 2017);  
 
- Premiul de excelență pentru Eseu și Premiul de excelență pentru Critică literară, pentru lucrarea Primăvara elegiei, Festivalul-concurs internaţional „Lumină lină”, Ediţia a XIV-a, Timişoara, 13 septembrie 2017;  
 
- Diplomă de excelență, conferită de S. L. A. „Tibiscus”, Uzdin, Voivodina, Serbia, 5 ianuarie 2018;  
 
- Marele Premiu la Festivalul-concurs internațional „Lumină lină”, Ediția a XV-a, Timișoara, 14 septembrie 2018, pentru ediția critică Mitropolit dr. Vasile Lazarescu, Pastorale și predici, Editura Partos, Timișoara, 2018;  
 
- Premiul SILVIUS – BATA MICLEA , pentru contribuții deosebite în publicistică, decernat de Societatea literar –artistică TIBISCUS,  
 
Uzdin (P.A. Voivodina , R.Serbia), 14 noiembrie 2018.  
 
Referințe critice:  
 
În periodice:  
 
Nadia Obrocea, Mirela-Ioana Borchin, Prelegeri de lingvistică (2010), „Philologica Banatica”, 2011, p. 124-128; Eugen Dorcescu, Despre iniţierea în suferinţă, „Orient latin”, XXII, 2015, nr. 1, p. 26-27; Iulian Chivu, Poezia ca existenţă reflexivă – săvârşire întru desăvârşire, „Portal-Măiastra”, XI, 2015, nr. 4, p. 41 - 42; Maria Bologa, Un mare exerciţiu spiritual. Eugen Dorcescu, „Nirvana. Cea mai frumoasă poezie”, „Actualitatea literară”, Lugoj, 53-54, noiembrie-decembrie, 2015, p. 6; Livius Petru Bercea, „Armă îmi este cuvântul iubitor şi îndurerat”, „Poesis”, XXVII, 2016, nr. 1-2-3, p. 17-19; Eugen Dorcescu, O mare carte de şi despre dragoste, „Portal Măiastra”, XII, 2016, nr. 1, p. 18; Constantin Stancu, Timpul ca un glonţ, „Confluenţe literare”, 29 februarie, 2016; Iulian Chivu, Conectivităţi hermeneutice cu Mirela-Ioana Borchin, „Constelaţii diamantine”, VII, 2016, nr. 3, p. 8-9; Livius Petru Bercea, „O epopee lirică dedicată condiţiei umane”, „Naţiunea”, VI, 2016, 17 aprilie; „Agero”, 13 iunie, 2016; Iulian Chivu, Apa - spaţiu al memoriei şi al venerării, „Vatra veche”, VIII, 2016, nr. 2, 31-32; Valentina Becart, Peste fiecare piatră, trupul meu de apă…, „Banat”, III (XIII), 2016, nr. 1-2-3, p. 33 - 51; Ion Jurca Rovina, Interior existenţial şi recurs la realitate, „Paralela 45”, 3 mai 2016; Livius Petru Bercea, Poezie şi hermeneutică, „Portal Măiastra”, 3, 2016, p. 26-27; Cristina Ştefan, Impresii de lectură: Apa de Mirela-Ioana Borchin. Cu o Prefaţă de Eugen Dorcescu, „Actualitatea literară”, VI, 2016, nr. 55 – 56, p. 6; Maria Niţu, Alchimist la porţile Nirvanei, „Orizont”, 7, 2016, p. 22; Laurenţiu Nistorescu, Un portret distopic al imaterialităţii fiinţei, „Paralela 45”, 5 septembrie 2016; Iulian Chivu, Apa – spaţiul memoriei şi al venerării, „Tribuna”, nr. 336, 1-15 septembrie, 2016, p. 10-11; Snejana Ung, În dialog..., „Orizont”, nr. 9, 2016, p. 11; Claudiu T. Arieşan, Sacralităţi de septembrie III, „Orizont”, nr. 9, 2016, p. 23; Radu Ciobanu, Ce nu au văzut alţii, „Actualitatea literară”, nr. 63, 2016, p. 4 ; Livius Petru Bercea, Dubla hermeneutică, „Banat”, 4-5-6, 2016, p. 59 – 68; Constantin Stancu, Eugen Dorcescu: Bătrânul, avatarul, arhi-amintirea, fericirea, „Armonii culturale”, 7 octombrie 2016; „Cetatea lui Bucur”, 92, 2016; „Naţiunea”, 29 octombrie 2016; „Sintagme literare”, 6, 2016, p. 51 – 52; Livius Petru Bercea, Dialog în teritoriu liric, „Banat”, 10-11-12, 2016, p. 84 - 88; Constantin Stancu, Timpul ca un glonţ, „Semne – Emia”, 1, 2, 3, 2016, p. 36 – 37; Cristina Ştefan, Eugen Dorcescu – Poetul între critica literară şi necunoscut, „Semne – Emia”, 1, 2, 3, 2016, p. 41 – 45; Cristina Temu, Poezia spirituală, „Confluenţe literare”, 17 noiembrie 2016; „Armonii culturale”, 18 noiembrie 2016; „Melidonium”, 20 noiembrie 2015; Iulian Chivu, Revelaţiile interviului. Mirela-Ioana Borchin – Eugen Dorcescu, „Constelaţii diamantine”, VII, 2016, nr. 11, p. 14 – 18; Remus V. Giorgioni, Mirela-Ioana Borchin, Apa, „Actualitatea literară”, nr, 64, 2015, p. 15; Iulian Chivu, Apa – spaţiul memoriei şi al venerării, „Portal Măiastra”, nr. 4, 2016, p. 20; Dan Floriţa Seracin, Despre proza Mirelei – Ioana Borchin, „Portal Măiastra”, nr. 4, 2016, p. 22 – 23; Constantin Stancu, Eugen Dorcescu: Bătrânul, avatarul, arhi-amintirea, fericirea..., „Portal Măiastra”, XII, nr. 4, 2016, p. 37; Livius Petru Bercea, Dialog despre eternitatea poeziei, „Semne-Emia”, nr. 4, 2016, p. 16 – 18; Iulian Chivu, Dialoguri hermeneutice. Mirela-Ioana Borchin – Eugen Dorcescu, „Banchetul”, II, nr. 13-14-15 (ianuarie-februarie-martie), 2017, p. 9 – 13; Claudiu T. Arieșan, Esențele cetății, „Orizont”, XXIX, nr. 3(169), 2017, p. 21; Iulian Chivu, Eugen Dorcescu, retrospectivă aniversară, „Alternanțe”, V, Nr. 2 (15 ), aprilie 2017; „Constelații diamantine”, VIII, nr. 4 (80), aprilie 2017, p. 31 – 33; „Națiunea”, 23 aprilie 2017; (Zenovie Cârlugea), Eugen Dorcescu – 75, „Portal Măiastra”, XIII, nr. 2 (51), 2017, p. 25 – 32; Carmen Neamțu, Despre Dorcescu, în 10 ipostaze, „Arca”, 4-5-6, 2017, p. 267 – 270; Constantin Stancu, Mirela-Ioana Borchin și fenomenul Dorcescu, „Națiunea”, 27 mai 2017; Laurențiu Nistorescu, Cartea-ecou, ca metodă critică, „Paralela 45”, 1 august 2017; Livius Petru Bercea, Biografia unei cărți, „Paralela 45”, 5 septembrie 2017, p. 4; Iulian Chivu, Text și textualitate în orizont holist-hermeneutic, „Națiunea”, 12 septembrie 2017; „Portal Măiastra”, XIV, nr. 1, 2018, p. 32; Eugen Dorcescu, „Spre nicăieri”: romanul anului 2014, „Națiunea”, 19 octombrie 2017; Eugen Dorcescu, „Spre nicăieri” sau dureroasa iluzie a realului, „ Cronica veche”, VII, nr. 10 (81), octombrie 2017, p. 9; Eugen Dorcescu, „Spre nicăieri”: Saga unui mitropolit uitat, „Alternanțe”, München, VI, nr. 1 (18), 2018, p. 39-40; Mariana Pâșlea, Un roman de dragoste și moarte, „Națiunea”, 3 februarie 2018; Livius Petru Bercea, Între realitate și ficțiune, „Paralela 45”, 6 februarie 2018, p. 3; „Vâlcea Turism”, 5 aprilie, 2018; Anișoara-Violeta Cîra, „Celesta” și…linia în aer, „Confluențe literare”, 15 februarie 2018; Anișoara-Violeta Cîra, CELESTA: romanul unui coup de foudre, „Alternanțe”, München, VI, nr. 2 (19), p. 53 - 55; Valentina Becart, Cu sufletul la vedere: Romanul Celesta (o poveste de dragoste), „Confluențe literare”, 15 februarie 2018; Şerban Foarţă, Portret de scriitor, „Melidonium”, 18 februarie 2018; Cristina Temu, Celesta – o reinterpretare a sentimentelor, „Confluențe literare”, 20 februarie 2018; Monica M. Condan, „Spre nicăieri” sau punct ţintit, în „Coloana infinitului”, nr. 104, anul XXI; Anişoara Violeta Cîra, „Spre nicăieri” – cartea confruntării cu adevărul, în „Armonii culturale”, 26 februarie 2018: „Melidonium”, 26 februarie 2018; Livius Petru Bercea, Celesta: mic tratat de fericire, „Cronica veche”, VIII, nr. 3, martie 2018; Constantin Stancu, „Celesta” sau definiția supremă a Iubirii, „Națiunea”, 21 aprilie 2018 ; Constantin Stancu, Edenul de lângă noi, „Banchetul”, III, nr. 28 – 29 – 30, 2018, p. 168 – 169; „Portal Măiastra”, XIV, nr. 3(56), 2018, p. 29; „Vatra veche”, X, nr. 6 (114), iunie 2018, p. 31 – 32; Cristina Temu, Aspecte de limbaj și stil în romnanul Celesta de Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu, „ Confluența literare”, 22 mai 2018; Anișoara-Violeta Cîra, Apa – sau condiția femeii în lupta pentru fericire, „Confluențe literare”, 30 mai 2018; „Coloana infinitului”, XXI, nr. 105, p. 54 – 59; Cristina Temu, De la valențe tainice, la semnificații concrete (romanul Apa de Mirela-Ioana Dorcescu), „Confluențe literare”, 9 iunie 2018; Ildiko Gabos Foarță, Un roman autoanalitic: „Celesta”, de Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu, „Confluențe literare”, 11 octombrie 2018; „Armonii culturale”, 11 octombrie 2018; Mariana Pâșlea, Era în noiembrie..., „Confluențe literare”, 13 octombrie 2018; Anișoara-Violeta Cîra, Labirintul simbolurilor în „Celesta”, „Confluențe literare”, 14 octombrie 2018; Elisabeta Bogățan, Mirela-Ioana Dorcescu despre Gheorghe Zamfir, ca exponent al miracolului românesc, „Confluențe literare”, 19 octombrie 2018; Șerban Foarță, MIRELA, în trei ipostaze, „Confluențe literare”, 2 noiembrie 2018; „Melidonium”, 4 noiembrie 2018; „Armonii culturale”, 5 noiembrie 2018; Livius Petru Bercea, Lectura, în temeinicie şi modernitate, „Paralela 45”, 6 noiembrie 2018, p. 4 – 5; Dumitru Rada, Ligament la Ildikó Gábos-Foarţă, „Paralela 45”, 6 noiembrie 2018, p. 4, 8.  
 
În volume:  
 
G.I. Tohăneanu, Prefață la volumul Modalitatea și predicatul verbal compus, Timișoara, Editura Helicon, 1999; Valentina Bobină Vucovan, Punctul interior şi punctele de suspensie, în Sărbători ale cuvântului, Timişoara, Editura Marineasa, 2013, p. 202 - 209; Eugen Dorcescu, Autodialogul erotico – agapaic: „Apa”, în In honorem Magistri, Crişu Dascălu 75, Timişoara, Editura David Press Print, 2016, p. 122-131; Eugen Dorcescu, Proza Mirelei - Ioana Borchin sau reminiscenţa Paradisului pierdut, Prefaţă la Apa, Timişoara, Editura Mirton, 2016, p. 5 – 19; Iulian Chivu, Prefață la Etern într-o eternă noapte-zi, Editura Mirton, Timișoara, 2016, p. 7 – 19; Doina Bogdan-Dascălu, Borchin, Mirela-Ioana, în: Academia Română, Enciclopedia Banatului, 2, Literatura, ediția a II-a, Timișoara, Editura David Press Print, 2016/ 2018; Anişoara-Violeta Cîra, Realismul simbolic. Eseistica şi proza Mirelei-Ioana Dorcescu, ISSUU. 2018; ediția a II-a, revăzută și adăugită, Timișoara, Editura Mirton, 2018; Iulian Chivu, Heterogene, Editura Sitech, Craiova, 2018, p. 45 – 72, 91-96.  
 
Referinţă Bibliografică:
Mirela-Ioana Dorcescu, Biobibliografie / Eugen Dorcescu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2877, Anul VIII, 16 noiembrie 2018.

Drepturi de Autor: Copyright © 2018 Eugen Dorcescu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Eugen Dorcescu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!