CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Manuscris > Cugetari >  

Dumnezeu este pro sau contra?
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Am căutat prietenia unor instituţii bisericeşti în cadrul cititorilor prestigioasei reviste electronice „Confluenţe Literare”. Am avut onoarea de a fi acceptat de câteva şi îndrăznesc să mă confesez, să-mi mărturisesc crezul şi năzuinţele, în cadrul confluenţei dintre păreri diferite ale semenilor mei umani. Sper să fiu înţeles şi comentat. Merită ca un cărturar chiar şi cu o cultură a cultelor să se plece asupra năzuinţelor unui creştin Ortodox. 
  
Dacă un credincios este pregătit suficient prin asimilarea cunoştinţelor accesibile omeniri, adică se ajută singur asimilând un înalt grad de cultură, va căpăta ajutorul neprecupeţit al Domnului Dumnezeului Său prin dezvăluiri adresate numai lui, concretizate în adânci şi valoroase sugestii în mai buna interpretare a fenomenelor naturale care, vrând nevrând, ne înconjoară făcându-ne viaţa mai uşoară sau mai grea. Marii îndrumători ai Sinoadelor bisericeşti, Patriarhi sau Episcopi sunt de regulă cărturari de valoare care cunosc atât sufletul omenesc cât şi ansamblul problemelor vieţii celor păstoriţi, credincioşi sau atei. Ştiinţa, inclusiv de carte, este un dar Dumnezeiesc dezvăluit de Domnul Dumnezeul Nostru din ce în ce mai în amănunt. Trebuie considerată o onoare dezvăluirea făcută de Dumnezeu unui muritor suficient pregătit ştiinţific prin care omul de ştiinţă sau simplul tehnician rezolvă o stringentă problemă a omenirii sau a propriei gospodării. De mult ştiinţa nu mai este o erezie iar omul căruia Dumnezeu Însuşi i se confesează, sugerându-i valoroase sugestii, merită un obelisc nu un rug. 
  
Găsesc însă că, urmărind dogme liturgice din veacuri, Biserica se îndepărtează din ce în ce de adevărata dorinţă a Domnului Dumnezeului Nostru al tuturor, credincios sau ateu, creştin sau eretic. Exemplu poate fi Fericitul Papă Ioan Paul II renăscut relativ recent în ceruri care, prin dezvăluiri Dumnezeieşti a propovăduit unirea bisericilor în slujirea unui Dumnezeu unic care poartă diferite denumiri numai datorită specificului fonetic al diverselor etnii. Păcat că Dumnezeu şi bolile lumeşti nu i-au permis să-şi valorifice mai pregnant înălţătoarele visuri. 
  
Am avut nenorocul să pot compara diferitele confesiuni religioase pe viu. Provin dintr-o familie căsătorită în rit Ortodox păstorită de Biserica Olari ale cărei clopotniţe se aflau la mai puţin de 20 metri de patul meu. Îngerul meu păzitor mi-a şoptit dese ori că rugăciunile rostite cu acompaniament de clopote sunt mai bine primite de Dumnezeu. Astfel cele mai fierbinţi rugi erau rostite de mine când clopotele Bisericii Olari chema credincioşii la vecerniile dinaintea marilor praznice. Bunica din partea mamei, catolică, se lăsa păstorită de Biserica Italiană lângă care locuia. O însoţeam dese ori când se ducea la diferite ore din zi simplu spre a se reculege în genunchi înainta altarului în care nu slujea nimeni. Dar cele mai frumoase amintiri ale copilăriei la am din Biserica Luterană din comuna natală a tatei pe care o vizitam în toate vacanţele. Reţin valoroasele predici rostite (nu cântate) de la amvon de preoţi tobă de carte care îşi îndrumau păstoriţii în probleme ale zilei nu în spiritul lumii de apoi. Sincer să fiu, deşi botezat Ortodox sunt neplăcut impresionat de vrednicia care este, miluiala şi veşnica pomenire singurele elemente pe care le pot asimila din cântul molfăit liturgic care infestează şi Sfânta Evanghelie făcând cuvintele de neînţeles. 
  
Rog să nu mi-o luaţi în nume de rău. Sunt doar păreri proprii sugerată însă în gândul meu de Însuşi Domnul Dumnezeul Meu chiar în calitatea Sa de „ADEVĂRATUL Dumnezeu Ortodox” De parcă Dumnezeul Catolic sau Cel Luteran ar fi surogate. Păcat. Nu simt că voia Dumnezeirii ar fi că denumiri ca Alah, Brahma sau Jehova ar desemna duşmani ai ADEVĂRATULUI Dumnezeu. 
  
Admir sincer credincioşii Domnului Dumnezeu numit Alah. Ei sunt cinstiţi deoarece credinţa lor nu admite intermediari care pot ierta păcate. Ei, în comunicare nemijlocită cu Alah, trebuie să se apere cum pot de păcatele care-i îmbie din stânga şi din dreapta toată viaţa. Marele lor Învăţător Mahomed, ale căror cuvinte le sunt reamintite de Muezini care nu sunt preoţi ci simpli cititori ai Coranului, îi învaţă să se roage pentru ei cât şi pentru duşmanii lor care trebuie ajutaţi cu facere de bine în aceeaşi măsură în care ei le-au făcut rău. Readucerea pe calea dreaptă a unui semen căzut în păcat le iartă micile greşeli cu care au păcătuit. Legea Talionului „Ochi pentru ochi” este vehement contrazisă de Coran. Islamul este o interpretare apocrifă a Coranului precum Sfântul Oficiu Catolic cu rugurile sale, a fost (din păcate mai şi este) o apocrifă interpretare a Bibliei. 
  
Cele spuse din adâncul sufletului mai sus pot fi exemplificate cu un fapt divers, nu lipsit de importanţă, care pare că ar atrage, mânia Domnului asupra noastră. 
  
Pompe, nu neapărat funebre. 
  
Noţiunea de pompă are un dublu sens. Pe deoparte este un aparat, o unealtă cu ajutorul căreia umflăm anvelopa iar pe de alta poate fi un alai, cortegiu sau o splendoare de eveniment. 
  
Orice orăşean este obsedat iarna de cheltuiala cu căldura care, de regulă, dezechilibrează orice buget familial. Uite că pompa, în speţă pompa de căldură, poate ieftinii căldura livrată de câteva ori. 
  
Până la importanta şedinţă a Comisiei Europene din Octombrie terminată acum câteva zile, nimeni nu avea habar de ce Dumnezeu este supărat pe noi şi ne tot încearcă cu potopuri devastatoare şi puternice uragane. Mii de oameni şi-au pierdut tot avutul în urma unei mici ploi de câteva minute în care apele Niagarei au căzut peste ei. Unii au aşteptat ajutorul pompierilor şi a Primului Ministru binevoitor. Alţii s-au ajutat singuri, în special cei a căror credinţă impune credinciosului să se ajute singur ca să beneficieze de ajutorul Domnului Dumnezeului Său. 
  
Şefii celor 28 state unite în Europa Comună, credincioşi sau necredincioşi, unii Catolici sau Luterani alţii Drepţi Creştini Ortodocşi (nu ca unul din candidaţii la Preşedinţia noastră) au aflat cauza dezastrelor care ne tot bântuie. 
  
Dumnezeu este supărat pe noi deoarece nu toţi creştinii sunt consideraţi „Drept Creştini”. Dar pentru a ne pedepsi ne dă cutremure. Dumnezeu nu mai foloseşte potopul drept pedepsire a necredinţei. Potopul este cauzat de om prin tăierea pădurilor iar marile vijelii tot de către om prin folosirea în exces a resurselor energetice. De fapt în câţiva ani va dispare complet de pe glob benzina şi gazul (rusesc) şi adio confort şi căldurică. Vai ne nepoţii nepoţilor noştri care vor dârdâi în palatele lor luxoase şi vor înhăma 2 boi veritabili (nu pompierii plutei iubitului PM) la luxosul Mercedes. 
  
Dar ce are pompa cu „o cu Dumnezeirea?” Oare ceva de genul „sula şi prefectura”? Nu chiar! 
  
Gazetarii au şi luat iniţiativa iar un municipiu de graniţă Oradea are în curs de aprobare două mari proiecte cu finanţare europeană care vor furniza căldură unui întreg cartier numai prin pompe fără pic de gaz rusesc sau românesc. De la anul viitor căldura necesară cartierului va fi pompată din pământ (şi iarbă verde) la un preţ de zece ori mai mic decât cel de astăzi. 
  
Să nu zici că nu te interesează! Chiar crezi că iubitul PM, viitorul Preşedinte, nu te va greva cu taxe astfel ca preţul căldurii să devină foarte important? 
  
Pompele funebre vor avea rolul lor iar SRL-urile de resort vor devenii bogătaşii ţării dacă vom persista ca până acum că pompele nu fac obiectul atenţiei generale. Nu! Căldura trebuie pompată cam aşa cum umflăm camera bicicletei, singurul vehicul care ne va mai duce la serviciu în secolul următor dacă … 
  
Mai ieri tocmai s-a terminat o importantă şedinţă a Consiliului European cu privire la înăsprirea condiţiilor climaterice datorate efectului de seră a unui agent chimic cunoscut. O problemă energetică ale cărei consecinţe sunt furtuni şi inundaţii tot mai dese cu repercusiuni tot mai funebre. 
  
Şi ce dacă? 
  
„Apropitarul” autoturismului tocmai zdrobit de un copac smuls de furtună nu poate spune că nu este interesat. Nici posesorul casei tocmai luată de viitură. Şi pe timp ce trece accidente de acest gen se înmulţesc pe tot globul. Nu-i de vină vre-un guvern, nu-i de vină vreo asigurare plătită sau nu. Natura îşi face mendrele, iar omul este acel care o determină prin indolenţa cu care intervine sau nu. 
  
Nimeni nu poate fi ferit de un eveniment prin aceea că nu-l cunoaşte sau se face că nu-l cunoaşte. 
  
În revistele de strictă specialitate, oamenii de ştiinţă atrag atenţia asupra pericolul în care civilizaţia ne-a adus, adică păpică prea elaborată, cald ca-n baie, lumânare nestinsă când lumina ei este concurată de soare sau pur şi simplu bolidul Mercedes care ar putea fi înlocuit de o bicicletă. 
  
Ei şi! Eu pot dormi 10 minute mai mult dacă folosesc Trabantul spre a merge la serviciu. Ştii oare că prin cuvinte de acest gen condamni la pieire toată omenirea? Şi încă repejor. Chiar nepoţii noştri vor avea de suferit dacă nu respectăm avertizarea severă tocmai discutată de conducerea celor 28 de state care şi-au pus şi ele umărul la salvarea omenirii. 
  
Cum poate Nea Vasile, muncitor agricol în propria gospodărie, să contribuie la ameliorarea furiei cu care Dumnezeu îl copleşeşte? Mult mai simplu decât aş putea explica. Trăind ca înaintaşii săi în colibe încălzite de răsuflarea vitelor sau folosind tehnica de ultimă oră în care soarele şi mama Gea asigură toate necesităţile energetice. Altă soluţie nu mai există. Să ne ajut Dumnezeu ca şi Nea Vasile să înţeleagă. 
  
Şi Internetul ne pune la dispoziţie exemple care sunt pe cale a fi realizate cu termen iarna anului 2015 din fonduri europene: 
  
Autor: Alina Iancu 14 Noi 2009 - 00:00 /ROMSTAL, COSEDA SERVICE 
  
„Potenţialul energetic însemnat al pământului, apei şi aerului a dus la dezvoltarea echipamentelor specifice pentru înmagazinarea şi distribuirea energiei termice, cele mai cunoscute dintre acestea fiind pompele de căldură sau sistemele de geo-schimb. 
  
O detaliere simplificată a procesului dezvoltat cu ajutorul acestora ar suna aşa: cu ajutorul unui sistem de ţevi montate în pământ, sub apă sau care vin în contact cu aerul, pompele absorb căldura, o concentrează şi ulterior o distribuie la o temperatură mai mare. Vara, procesul poate fi inversat, astfel încât excesul de căldură din locuinţă să fie extras şi dispersat în exterior.” 
  
Autor Oradea Online 
  
„Primul modul de conversie a energiei geotermale în energie electrică este exploatarea şi valorificarea apelor geotermale. O premieră, în Bihor, de invidiat chiar pe plan naţional reprezentând primul sistem de producere a energiei electrice utilizând apa geotermală din ţară în 2 zone de mare interes şi impact: Oradea şi Borş. Debutul va fi, în cartierul orădean Ioşia Nord, printr-o staţie 
  
… 
  
Din toamna aceasta vor începe lucrările de realizare a unei staţiei din zona Ştrandului Ioşia,unde există deja o sondă de producţie căreia i s-a mărit debitul, printr-o procedură tehnică despre care am scris la vremea respectivă. Pe de altă parte cea mai spectaculoasă lucrare ca eficienţă economică şi performanţă tehnică va fi modulul de producere a energiei electrice prin conversia energiei termice a apei geotermale, de la Borş. În zona localităţii Borş avem cinci sonde - trei de producţie şi două sonde de injecţie - cu debite individuale de 14 litri pe secundă, apa având temperatura de 120°C. Deci, suficiente resurse geotermale care să ne permită instalarea, aici, a unui modul de producere a energiei electrice folosind surse de energie” 
  
Specialiştii ştiu despre ce este vorba, Dar ei formează o gaşcă, un fel de breaslă, în care nu pătrunde nimic dar nici nu iese nimic, De unde să ştie sărmanul consumator, subjugat preţului arbitrar al căldurii necesară unui trai confortabil, că se poate mai bine? Mai ales că primăriile se agaţă cu disperare de ciubucul apei calde pe care consumatorul nu ar mai vrea-o fiind prea scumpă. 
  
Da, prin pomparea căldurii putem renunţa la serviciile „GazProm”. Putem obţine ieftin, la îndemâna tuturor căldura necesară iarna şi răcoarea de vară. 
  
Un simplu „aparat de aer condiţionat”, este o pompă de căldură în miniatură care se află în foarte multe case ale muritorilor de rând. El poate furniza, în afara răcorii vara, căldura necesară iarna printr-o simplă apăsare de buton, mult mai ieftin decât percepe Primăria pentru gigacaloria livrată în calorifer. 
  
În America, ţara tuturor posibilităţilor mai ceva ca-n România, orice posesor de vilişoară poate obţine pentru 15 mii dolari o instalaţie completă de pompare a căldurii din pământ care asigură gratuit căldura iarna, răcoarea vara şi pe deasupra apa caldă pentru baia necesară tot anul. Şi nici nu apar pe pereţi giganticele cutii cu elice zgomotoase care împestriţează peisajele noastre urbane. De ce n-ar fi posibil şi la noi? Simplu, deoarece nimeni nu ştie nimic, nimeni nu este interesat de nimic, nimeni nu citeşte nimic iar toţi se lamentează ce greu şi în ce condiţii mizere trăiesc. 
  
Ori ce aţi zice, oricât de „obosiţi” aţi veni acasă după cafeluţele de la serviciu, timp pentru o carte, măcar pentru o biblie sau un ziar, vă puteţi face. Gândiţi-vă numai la timpul pierdut în faţa televizorului de la care aspiraţi minciunile postului preferat. Cred că citirea sursei ar fi mai eficientă. Chiar internetul vă poate oferi mai mult ca toate”antenele” la un loc. 
  
Biserica are un important rol. Omul nu este reticent la nevoile care-l copleşesc. Nici nu-şi ajută semenul în nevoie. Aşteaptă pompierul sau partidul să-i scoată castanele din foc iar el îşi bea în cârciumă amarul lăsând înfometaţi copii pe care cu voia Domnului i-a zămislit. 
  
Nu mai „merge şi aşa” Biserica trebuie să ia atitudine, să arate şi să susţină că Dumnezeu ne solicită înfrăţirea, cel puţin în nevoie. Dacă omul necăjit este atent şi la necazurile vecinului nu poate trece nepăsător pe lângă mici avarii pe care le-ar putea repara şi cu propriile forţe. Asta înseamnă „să te ajuţi singur” Şi în mod cert vei avea binecuvântarea Domnului Dumnezeului Tău. Dar nu trebuie să uite nimeni că „singur” înseamnă de fapt întreaga familie care are nevoie de ajutorul tău, incluzând şi vecinul sau prietenul în nevoie. Ţările apusene o duc astăzi mai bine decât noi deoarece de veacuri Biserica le-a spus să se ajute cu propriile mijloace atât pe ei însăşi cât şi vecinii din stânga, dreapta sau vizavi. 
  
Ajută-vă Dumnezeu cu mintea cea de per urmă a românului. 
  
Referinţă Bibliografică:
Dumnezeu este pro sau contra? / Emil Wagner : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1395, Anul IV, 26 octombrie 2014.

Drepturi de Autor: Copyright © 2014 Emil Wagner : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Emil Wagner
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!