CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Eveniment > Actualitate >  

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, 70 DE ANI DE EXISTENŢĂ
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, 70 DE ANI DE EXISTENŢĂ 
  
În zilele de 19 şi 20 mai 2017, Universitatea din Craiova a sărbătorit împlinirea a 70 de ani de existenţă, sub genericul „Tradiţie, performanţă, viziune”, prin activităţi ample, care au constat din susţinerea de comunicări ştiinţifice şi lansări de carte. 
  
Deschiderea lucrărilor a avut loc vineri, 19 mai, la ora 10, în Sala albastră a Universităţii, unde scurte aprecieri la adresa Universităţii, a învăţământului, în general, a profesiei de dascăl şi de cercetător şi a Conferinţei „Creativitate, imaginar, limbaj” au fost făcute de către: Prof.univ.dr. Nicolae Panea, prorectorul Universităţii; Conf.dr. Mihaela Cecilia Popescu, prodecan al Facultăţii de Litere; Prof. dr. Ştefan Vlăduţescu, Co-preşedinte al Conferinţei; Prof.dr.Dr.h.c.mult. Maria Iliescu. 
  
Prof.univ.dr. Nicolae Panea a afirmat că în urmă cu 70 de ani s-a semnat actul de naştere a două mari instituţii craiovene: „Filarmonica” şi „Universitatea”, că viitorul îi va înnobila prin ceea ce vor face şi vor gândi şi a situat începutul Conferinţei „Creativitate, imaginar, limbaj” sub semnul seriozităţii şi al competenţei. 
  
Conf.dr. Cecilia Mihaela Popescu a menţionat că această manifestare a fost iniţiată în urmă cu 4 ani de Sorina Sorescu, care a gândit-o ca o punte de legătură între domeniul ştiinţelor sociale şi al celor umaniste. Anul acesta, Conferinţa se înscrie în seria manifestărilor ştiinţifice pe care Universitatea le dedică împlinirii a 70 de ani de activitate. Vor participa 135 de cadre didactice, doctori şi doctoranzi de la Universităţile din Craiova, Bucureşti, Iaşi, Cluj, Sibiu, cât şi din Polonia, Turcia, Serbia, Republica Moldova. Comunicările vor fi susţinute pe 8 secţiuni. 
  
Prof.dr. Ştefan Vlăduţescu a apreciat valoarea lucrărilor care au fost prezentate în anii trecuţi la Conferinţă şi şi-a exprimat speranţa că cele de anul aceasta vor fi integrate într-o reţea ştiinţifică. 
  
Prof.univ.dr.Dr. h.c. Maria Iliescu a făcut o trecere în revistă a anilor în care au fost înfiinţate marile Universităţi din ţară din oraşele Cluj, Iaşi, Bucureşti, Craiova, a vorbit despre profesia de dascăl şi despre nivelul general de pregătire al studenţilor europeni. 
  
La Cluj, în 1581, a fost înfiinţat Colegiul Iezuit, în 1948, prima Universitate de limba română, în 1870, Universitatea în care se preda în română şi maghiară, în 1919 a luat fiinţă Universitatea Românească; la Iaşi, în 1835, a fost creată Academia Mihăileană şi în acelaşi an, 1860, au fost înfiinţate Universitatea din Iaşi şi cea din Bucureşti. 
  
La Timişoara, în 1920, a luat naştere Politehnica şi, în 1962, Universitatea de Vest. La Craiova, în 1947, a apărut Facultatea de Agronomie şi, în 1965, Universitatea. 
  
Domnia Sa a predat la Craiova în perioada 1970-1980 şi după aceea, în străinătate la Köln, Innsbruck, München, Zürich; din 1999 a colaborat cu Universitatea din Craiova, unde a coordonat 20 de teze de doctorat, dintre care unele au fost deja publicate. 
  
A mărturisit că şi-a iubit profesia de dascăl şi a apreciat că nivelul de pregătire al studenţilor de la Universitatea din Craiova nu este mai prejos de cel al studenţilor din străinătate. 
  
A propus un moment de reculegere pentru foşti profesori ai Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova, care nu mai sunt în viaţă. 
  
În continuare, timp de 2 zile, au fost susţinute comunicări ştiinţifice a căror serie a fost deschisă de prelegerile prezentate în plen de Prof.univ.dr. Eugen Negrici de la Universitatea din Bucureşti, „Evoluţia poeziei româneşti după 1964”; Prof.dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, „Lingvistica – parte sau întreg?”; Prof.dr. Marin Manolescu, Universitatea din Bucureşti, „Evaluarea în educaţie – sursă a meritocraţiei şi a mediocrităţii.” 
  
O activitate remarcabilă din cele dedicate aniversării Universităţii a fost şi lansarea cărţii „Hommages offerts à Maria Iliescu”, coord. Adriana Costăchescu, Cecilia Mihaela Popescu şi a revistei „Studii balcanice”, serie nouă, nr. 1 (2017), număr omagial Vladimir Iliescu. 
  
Ambele lucrări au apărut la Editura Universitaria a Universităţii din Craiova. Lansarea a avut loc pe data de 20 mai 2017, la ora 11:30, la Sala 420 a Universităţii „Al.I. Cuza” din Craiova. 
  
Personalitatea Doamnei Profesoare Maria Iliescu a fost prezentată de Conf.dr. Cecilia Mihaela Popescu, Prof.dr. Nicolae Panea, Prof.dr. Piera Molinelli, Universitatea din Bergamo, Italia, Prof.dr. Janetta Drăghicescu, Prof.dr. Adriana Costăchescu. 
  
Conf.dr. Cecilia Mihaela Popescu a afirmat că este bine să continuăm să-i celebrăm pe cei care au dus cu ei în lume imaginea Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova, că Doamna Profesoară a predat timp de 10 ani la Craiova, a coordonat teze de doctorat şi că s-au bucurat să îi ofere titlul de Doctor Honoris Causa acum 3 ani. A apreciat profesionalismul, generozitatea, înalta ţinută intelectuală care o caracterizează. 
  
Prof.dr. Nicolae Panea a considerat că Doamna Profesoară Maria Iliescu este un model, un tutore constant, care este neobosit în a interveni, în a da sfaturi, că deşi a plecat de la Craiova, a fost mereu prezentă aici, contribuind la configurarea Facultăţii de Litere şi la transformarea ei într-o prezenţă europeană. 
  
Pe Doamna prof.dr. Janetta Drăghicescu amintirile au purtat-o în anii 50, când, studentă fiind, participa la şedinţele Societăţii de Lingvistică Romanică a cărei atmosferă rigidă era înviorată de doamna Profesoară Maria Iliescu, care i-a învăţat pe mulţi tineri să facă cercetare adevărată. 
  
Prof.dr. Piera Molinelli a apreciat faptul că Doamna Profesoară Maria Iliescu le-a adus generozitatea, capacitatea de a construi tineri, filologia romanică îi datorează foarte mult, a fost şi este un înalt pilastru al lumii ştiinţifice italiene, la Universitatea din Trento le-a oferit doamnelor un model de femeie capabilă, puternică şi a dat o valoare în plus Universităţii. Le-a urat multă sănătate atât Doamnei Profesoare Maria Iliescu, cât şi Universităţii din Craiova şi celor prezenţi. 
  
Prof.dr.Dr.h.c.mult. Maria Iliescu a vorbit despre felul în care a cunoscut-o pe Piera Molinelli la un Congres de latină vulgară, cum a intermediat legătura dintre Universităţile din Bergamo, din Innsbruck şi din Craiova. 
  
De asemenea, a făcut destăinuri din cariera Domniei Sale, relevând modalitatea în care a ocupat un post la Catedra de Lingvistică Romanică a Universităţii din Craiova, relaţia cu unii colegi şi contribuţia adusă la dezvoltarea Facultăţii de Litere, uneori la cerinţele decanului Ion Trăistaru. 
  
Prof.univ. dr. Adriana Costăchescu a completat cele spuse anterior cu rolul pe care l-a avut Doamna Profesoară Maria Iliescu în cadrul Societăţii Internaţionale de Lingvistică Romanică unde a fost prima femeie preşedinte, în organizarea ireproşabilă a Congresului de Lingvistică de la Innsbruck la care au participat 800 de persoane şi a Congresului de Lingvistică Romanică de la Valencia. 
  
A făcut, de asemenea, o prezentare a volumului „Hommages offerts à Maria Iliescu,” care are două părţi: una de amintiri şi una de comunicări ştiinţifice, reprezentând articole de lingvistică romanică, articole legate de diverse proiecte la care a participat Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova, cât şi lucrări ale fostelor doctorande care au aprofundat tematica studiată. 
  
Având în vedere că volumul cuprinde autori cu specializări în ramuri diferite ale lingvisticii şi din mai multe ţări, articolele sunt redactate în: 
  
- limba română: Iulia Frânculescu, „O mare vocaţie, un mare om”; Karla Lupşan, „Fragmente de amintiri”; Ileana Oancea/Luminiţa Vlejea, „Labor omnia vincit improbus”; Florica Bechet, „Perfectul indicativ de la latină la limbile romanice”; Felicia Călmuc, „Calcul frazeologic – O abordare diacronică”; Raluca-Iulia Dăneţ, „Femininul numelor de profesii, sufixul –ă”; Cornelia Stancu, „Despre derivarea cu sufixele -ar şi -tor în limba română”; Emanuela Timotin, „Între cantacuzini şi habsburgi: aspecte lexicale ale unui text de ceremonial tradus din germană în română în 17632; Elena Trifan, „Familia lexicală a cuvântului ”; 
  
- limba franceză: Karla Lupşan, „À Madame Maria Iliescu, avec toute ma considération”; Adriana Costăchescu, „Les prépositions doubles en roumain dans les circonstants de lieu,” Daniela Dincă, „L’apéritif et l’entrée- mots à charge culturellement marquée et partagée (domaine français – roumain)”; Cristina Florescu, „Aspects éthymologique dans le Dictionnaire des phénomènes atmosphériques (DFA)”; Georges Kleiber, „Sémantique et terminologie: la caution de la dénomination”; Eva Lavric, „Quand les chefs cuisiniers se mettent à faire de la poèsie...”; Alexandru Mardale, „Normes et usages: aspects de la morphologie casuelle du roumain”; Dinu Moscal, „La théorie de la prédication entre logique et linguistique”; Cecilia Mihaela Popescu/Gabriela Scurtu, „Pour une étude sémantique et pragmalinguistique du couple d’hétéronymes (fr.) bleu vs. (roum.) albastru et bleu”; Merleen van Peteghem/Mihaela Ilioaia, „Nu mi-e frică de nimic: une structure MIHI EST en roumain?” 
  
- limba germană: Paul Danler, „Rollenspiele”; Bogdana Crivăţ, „Von splitterfasemackt und gol puşcă: Zu adjektivischen Steigerungskomposita im Deutschen und ihrem Entsprechungen im Rumänischen”; Heidi Siller-Runggaldier, „Kleisprachen und lexikalischer Ausbau – die Dynamik lexikalischer Innovation”; 
  
- limba engleză: Ion Giurgea/Carmen Mîrzea Vasile, „Comparative adverbs with a special syntax in Romanian”; Maria Manoliu Manea, „Semantics and grammar: Animacy vs. Efficacy in Latin”; Ana-Maria Trantescu, „Landmarks in the theory of metaphor: a brief overview from ancient times to cognitive poetics”; 
  
- limba spaniolă: Fernando Sànchez Miret, „Humor romanico bajo las dictaduras: materiales para unas clases de lingüistica romànica”; Lelia Trocan, „Poetas nuevos, innovdores”; 
  
- limba italiană: Piera Molinelli, „Tra grammatica e discorso: esiti pragmatici di dum et tum in latino”. 
  
După cum a afirmat prof.dr. Adriana Costachescu, aproape toate articolele sunt legate de un proiect, de o direcţie de studiu în care Doamna Profesoară Maria Iliescu s-a implicat. 
  
Ionuţ Pătularu a prezentat revista „Studii balcanice”, un omagiu adus Prof.univ.dr.Dr.h.c.mult. Vladimir Iliescu, mentor al Universităţii din Craiova, cu importante contribuţii la studierea istoriei naţionale şi europene. 
  
Volumul constituie o continuare a revistei „Balcania” iniţiată de Domnul Profesor la Craiova şi exprimă respectul şi gratitudinea faţă de tot ceea ce a făcut pentru Universitatea din Craiova. 
  
Prof.univ.dr. Vladimir Iliescu a făcut o scurtă prezentare a relaţiei cu Universitatea din Craiova, unde a avut numire în 1964 şi a ţinut să precizeze că limba română nu este limbă balcanică, ci este limbă romanică, influenţată de nişte limbi din Peninsula Balcanică. 
  
Timp de 2 zile, prin toate activităţile prezentate Universitatea din Craiova şi-a demonstrat încă o dată maturitatea la care a ajuns şi recunoaşterea de care se bucură la nivel naţional şi internaţional. 
  
A consemnat Elena Trifan 
  
Referinţă Bibliografică:
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, 70 DE ANI DE EXISTENŢĂ / Elena Trifan : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 2340, Anul VII, 28 mai 2017.

Drepturi de Autor: Copyright © 2017 Elena Trifan : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Elena Trifan
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!