CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Poezie > Credinta >  
Autor: Elena Armenescu         Ediţia nr. 2902 din 11 decembrie 2018        Toate Articolele Autorului

CENTURIA LUMINII

 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
LUMINA CUVÂNTULUI – CUVÂNTUL LUMINII  
continuare)  
49  
Predica de pe Munte le-a adus alinare  
În sufletele lor de oameni încercați  
Nedreptățiți ori prigoniți fără încetare  
Nemângâiați, de dreptate însetați!  
50  
Pentru că Iisus, cu glas de înger, blând  
Armonios, care nu lăsa loc de îndoială  
A început predica aproape lăcrimând  
Învăluindu-i pe toți în iubirea Lui astrală...  
51  
”Fericiți cei săraci cu duhul,  
Că a lor este Împărăția cerurilor”  
A vibrat atunci întreg văzduhul  
De marea bucurie a ascultătorilor.  
52  
”Fericiți cei ce plâng  
Că aceia se vor mângâia”  
Din nou, pentru suspinul lor profund  
Un semn: soarele mai tare strălucea!  
53  
”Fericiți cei blânzi  
Că aceia vor moșteni pământul”  
Cu mintea mai adânc pătrunzi  
Înțelegând ce vrea de la noi Sfântul.  
54  
”Fericiți cei ce flămânzesc  
Și însetează după dreptate, că aceia se vor sătura”  
Înțeleg acum toți, că cei care gândesc  
Se raportează la ideal, nu la ce vor mânca.  
55  
”Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui”  
Iisus a dus cu compasiune mâna la piept  
Mulți demni de milă erau în fața Lui  
Iar El cu iubire rostea subtilul, înțelept.  
56  
”Fericiți cei curați cu inima,  
Că aceia vor vedea pe Dumnezeu”  
Câtec de slavă se revărsa  
Spre Marea Galileei, ajuns la apogeu.  
57  
”Fericiți făcătorii de pace  
Că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema”  
Această afirmație își face   
Loc tainic și în inima mea.  
58  
”Fericiți cei prigoniți pentru dreptate,   
Că a lor este Împărăția cerurilor”  
Parcă s-au deschis cerurile toate  
S-a auzit cântarea divină a îngerilor.  
59  
”Fericiți veți fi voi, când că vor ocărâ  
Și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău  
Împotriva voastră, mințind din pricina Mea”  
Amin! Așa să fie! Amin! Îngâna mulțimea  
60  
”‘Bucurați-vă și vă veseliți  
Că plata voastră multă este în ceruri”   
Căutătorii aflați pe Cale, cu toții smeriți  
Cântau Aliluia! Erau martori la misteruri!  
61  
Cu toate acestea, dacă ne uităm în jur  
Pentru cele sfinte, ochii s-au închis,   
Urechile nu mai aud, în tot locul un sperjur  
Inima învârtoșată, fără înțeles deschis.  
62  
Ctitori de biserici se găsesc destui  
Să aibă chipul pictat acolo, în naos  
Dar milă nu au de cei flămâzi, nesătui  
Aduc jertfe neprimite, trăiesc în haos.  
63  
Ei amestecă măiestrit minciuna cu adevărul  
Pregătind Babilonul cel Nou, țesătura urii  
Uitând de dorința Tatălui ceresc, Atotțiitorul  
Anume: să stăm departe de Părintele minciunii.  
64  
În zbuciumații, ultimi două mii de ani  
La care mai adaug treizeci și trei  
Prin lumea asta mare s-au perindat  
Falși prooroci, liber cugetători, atei.  
65   
Fiecare a copiat din zisele sfinte  
Rostite de Iisus, Fiul Domnului, cel iubit  
Inspirat de Tatăl ceresc, generos Părinte  
Care pe Fiul - Unic în Univers- ni L-a dăruit.  
66  
Acum ne pare atât de cunoscută afirmația:  
”Cine nu este cu mine, este împotriva mea”  
Folosită și de atei, cei care neagă creația,  
Cei cu tupeu, cu schimbarea cea rea...  
67  
Ei nu știu nimic din cele sfinte, scrise,   
Auzite de evangheliști direct de la Învățător  
Altele, primite prin revelație, de El promise,  
Le neagă a priori, ori le introduc în umor.  
68  
Iisus, cu ucenicii Săi, flămânzi ades  
Nu mai vedeau pământul de atâta foame  
Resemnați, mâncau spice înainte de cules  
Și răspândeau lumină în mințile infame.  
69  
Fariseii – ca și azi cârcotaşii – îi învinuiau   
Că vindecă ori culeg spice - sâmbăta  
Ziua de odihnă consacrată - îi acuzau  
De încălcarea Legii, de blasfemie curată.   
70  
O! Răspundea Rabi răbdător: fățarnicilor  
Care știți că în Templu se încalcă Legea  
Sâmbăta, care dintre voi fariseilor,  
Nu ar fi dezlegat asinul căzut care mugea?   
71  
După ce Iisus, cunoscătorul misterului  
A dezvăluit taina marelui secret:  
”Împărăția cerurilor este în voi”  
Ascultătorii uimiți l-au întrebat discret:  
72  
Rabi! ce este Împărăția cerurilor?   
Iisus, ca să facă înțeleasă vorba, vie,   
S-a folosit de salba împrejurărilor  
Cunoscută chiar de ei, din pruncie...  
73  
Împărăția cerurilor este ca o comoară  
Descoperită de un țăran într-o țarină  
Pentru care dă tot ce are, muncește, ară  
Cumpără țarina cu comoara din ea...  
74  
Împărățía cerurilor este mărgăritarul  
Cel mai de preț, identificat de negustor  
Acesta vinde toată averea și măgarul   
Și cumpără mărgăritarul salvator...  
75  
Impărăția cerurilor este ca aluatul  
Ascuns de femei în trei măsuri de făină  
Acolo, în taină el crește, se tot dospește  
Frământat, din el se coace pâinea cea fină.  
76  
Impărăția cerurilor este ca bobul de muștar  
Este mic, dar semănat cu dragoste mare  
Din el răsare și crește pom ca de cleștar  
În care vin și se așează păsări cântătoare.  
77  
Impărăția cerurilor este ca un năvod  
În care sunt prinși peștii zvârcolitori  
Scos din mare - în el peștii - ca din norod  
Sunt aleși cei mari, buni, promițători...  
78  
Dar cum ajungem să o cunoaștem  
Acolo, în adâncul adâncului din noi...  
Unde a fost sădită? Cum s-o ~paștem~  
Cum să ne bucurăm de ea la nevoi?  
  
79  
” Împărăția cerurilor se ia prin stăruință  
Doar cei ce se silesc pun mâna pe ea”  
Nimeni să nu se plângă de neputință  
Stă la îndemâna oricui, gratis o poate avea.  
80  
Dintre toate câte ucenicilor s-au spus  
Ca o datorie de mare preț - o calitate -   
”Voi sunteți sarea pământului”a rostit Iisus  
Să păstrați (integră) învățătura înainte de toate.   
81  
”Voi sunteţi lumina lumii.  
şi lumina voastră să lumineze   
înaintea oamenilor”. Tainele învățăturii   
Nu le țineți ascunse, să vieze!   
82  
”Ca ei să vadă faptele voastre bune   
Să-L slăvească pe Tatăl vostru   
Care este în ceruri”, altfel deșertăciune!  
”Credința fără fapte este moartă!”  
83  
În secolul acesta nebun, al tehnologizării  
Inima nu mai vibrează la necazul fratelui  
Îndemnurile din vechime sunt date uitării  
Se distrug vestigii, temple pe malul Eufratului.  
84  
Terorismul mondial a îmbrăcat haina morții  
Agresiunea, în orice loc se consideră acasă  
Război? Nu! se pronunță pentru pace cu toții  
Mulți visează vacanțe și viața faimoasă...  
85  
Dar IUBIREA? De la cine știa apostolul sfânt  
Toată învățătura scrisă în Epistole, în FAPTE?  
Cum este adevărata dragoste pe pământ  
Cum să devenim ai Domnului, fără păcate?  
86  
‘Dragostea este îndelung răbdătoare”,   
Ca firul de iarbă sub arșița verii  
Pentru că știe cum ”focul” ei vine de la soare   
De la care primește lumina învierii.  
87  
”Dragostea este plină de bunătate”,  
Dulceața ei se risipește în artere  
Este binevoitoare, cu deplinătete  
O simți ca pe un aigure de miere  
88  
Ea ”nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul”.   
Împăciuitoare te așteaptă seara-n prag  
Alunecă spre tine așa cum curge râul  
Spre marea cea mare, cu grabă și drag.  
89  
”Dragostea nu pizmuieşte”,  
Cum ar putea să-și scadă vibrația?  
”Dragostea nu se laudă, nu se trufeşte”  
Cunoaște modestia, sincronă cu creația.  
90  
”Dragostea nu se umflă de mândrie”,   
Este înțeleaptă, se refugiază în meditație  
Nu cum fac mediocrii îmbibați în prostie  
Ajungând de râs pentru întrega nație.  
91  
”Dragostea nu se poartă cu necuviinţă”,   
Are maniere nobile – este discretă, se înclină -  
Ca cea mai sensibilă și delicată ființă  
În mijlocul necazului radiază lumină.  
92  
”Dragostea nu caută ale sale,  
Nu caută folosul său”, este generoasă  
Livadă înflorită - din care vei aduna migdale -  
Pe atât de roditoare, cât este de frumoasă.  
93  
”Dragostea nu se bucură de (nelegiuire) nedreptate”.   
Se întristează ca ziua când plouă necontenit  
Ea dorește din inimă ca toți și toate  
Să zâmbească, răul să fie izbăvit.  
94  
”Dragostea se bucură de adevăr”  
Cu bucuria pe care o vezi, strălucitoare  
În ochii copilului care mușcă din măr  
Sub privirile mamei mângâietoare.  
95  
”Dragostea acoperă totul, crede totul”,   
nădăjduieşte totul, suferă totul” în tăcere  
Când este la ananghie, când vine potopul  
Găsește echilibrul gândindu-se la înviere.   
96  
Din iubire pentru oameni, pentru frați  
IISUS chema pe nefericiții aflați în nevoi  
”Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi   
şi Eu vă voi odihni pe voi”.  
97  
Purta pe umeri jugul nevăzut, plumbuit  
Cu răutatea, ignoranța și viciile noastre:  
”Învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit   
cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre”  
98  
”Celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu,   
nu-i va mai fi sete în veac” pentru că ea vine  
din Fântâna înțelepciunii, izvor țâșnind mereu,  
Nesfârșit, spre viața din planurile divine...  
99!  
‘Eu sunt din cele de sus”, din cerul meu,   
”Voi sunteţi din lumea aceasta”. Uimire?    
"Să iubești pe aproapele tău   
ca pe tine însuți"aceasta este adevărata iubire.   
100  
Înainte de supliciu, cu mlădiere de crin, Înaltul  
Cu glas de clopot a rostit: "Porunca nouă dau vouă,   
SĂ VA IUBIŢI UNUL PE ALTUL  
precum v-am iubit Eu”! Trăiți o viață nouă!  
  
Iubiți-vă unii pe alții!  
  
3 IULIE 2018  
ELENA ARMENESCU 
Referinţă Bibliografică:
CENTURIA LUMINII / Elena Armenescu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2902, Anul VIII, 11 decembrie 2018.

Drepturi de Autor: Copyright © 2018 Elena Armenescu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Elena Armenescu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!