CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Eveniment > Comemorari >  
Autor: Elena Armenescu         Ediţia nr. 2526 din 30 noiembrie 2017        Toate Articolele Autorului

IOAN RAȚIU: CREŞTINUl ŞI APROAPELE
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Duminica a 25-a după Rusalii, a readus la Biserica “Miron Patriarhul” - cu Hramul “Naşterea Maicii Domnului” – ctitorita de Regina Maria, la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, familia scriitorilor şi artiştilor creştini - invitaţi cu dragoste şi căldură sufletească de Părintele Gheorghe Neagoe, alături de ceilalţi Preoţi slujitori întru Domnul.  
  
A fost un nou prilej de bucurie frăţească, înălţare sufletească, prin cânt şi rugăciune, şi de apropiere creştină, în Lumina învăţăturilor primite de la pericopa evanghelică de la Luca cap. 10 – 25-37, Filocalia şi Sfinţii Părinţi, prin glasul Părintelui Gheorghe Neagoe pe care l-am reascultat cu atenţie si trăire sufletească, întrucât sfinţia sa are întotdeaun o predică minunată.  
  
Ne-am bucurat să revedem enoriaşii Bisericii, bunici, părinţi şi copii, alături de personalităţi literare şi artistice, precum: Paula Romanescu, Geo Călugăru, Elena Armenescu, Florin Grigoriu – coordonatorul Cenaclului “ION ROTARU”, Maria Grigoriu, Corneliu Zeană, Ana Calina Garaş, Vasile Poenaru, Cornelia Popescu, Constantin Sineşti, Graţiela Marineaţă, Florian Laurenţiu Stoica – preşedintele Fundaţiei literar-istorice “STOIKA”, Rodica Subţirelu, Marin Voican-Ghioroiu, Floarea Necşoiu, Miron Manega, Elisabeta Iosif – preşedintele Cenaclului literar “Cetatea lui Bucur” şi redactor-şef al revistei “Cetatea lui Bucur”, Rodica Elena Lupu – directorul Editurii “ANAMAROL”, Passionaria Stoicescu, Victoria Milescu, Ioana Stuparu, Vasilica Ilie, Mihai Costin ş.a.  
  
În învăţătura creştină, aproapele nu este doar cel apropiat, ci este creat prin iubire şi este slujit cu dăruire de sine şi jertfă. Aproapele nu se dă, ci se face, este orice om, chiar şi vrăjmaşul. Când te oferi pe tine, semenului din iubire, abia atunci devine cu adevărat aproape al tău.  
  
Ne luminează răspunsul dat de Hristos, învăţătorului de lege care L-a întrebat: «Cine este aproapele meu?». Hristos îi spune cunoscuta pildă a samarineanului milostiv şi, în final, îl întreabă pe învăţătorul de lege: «Cine dintre aceştia trei (adică dintre preot, levit şi samarinean) ţi se pare că s-a făcut aproapele celui căzut între tâlhari?».  
  
Hristos răspunde întrebându-l cine devine aproapele semenului lui. Inversarea întrebării duce firesc la răspuns: aproapele este fiecare om, când ne apropiem de el «făcând milă cu el».  
  
Cuvântul de învăţătură rostit de Părintele Gheorghe Neagoe a fost împodobit, ca de fiecare dată, cu… pilde şi referiri înţelepte, fapte concrete de viaţă, pentru întărire duhovnicească.  
  
Hristos a venit în lume ca Mesia, Mântuitor şi mijlocitor între Dumnezeu şi oameni. Şi săvârşeşte Lucrarea, apropiindu-se de om ca aproape al Lui. In persoana aproapelui există Hristos însuşi. De aceea orice aducem aproapelui, aducem lui Hristos.  
  
Adevărata viaţă a omului se află în persoana aproapelui său, precum ospitalitatea ocupă în viaţa creştină locul cel mai înalt. Iubirea creştină nu este o noţiune abstractă, ci este legată de persoane concrete şi de umanitate. Pentru Hristos aproapele este omul concret. Iar iubirea către Dumnezeu are caracter personal. In Dumnezeu se află plinătatea iubirii.  
  
Credinciosul participă la bucuria şi tristeţea aproapelui său. Priveşte aspiraţiile celuilalt ca pe propriile aspiraţii şi realizările sale ca realizări ale întregului trup. Lumea este asemenea unui spital în care fiecare suferă de o anumită boală. Când creştinul se îngrijeşte de vindecarea sa, nu îl osândeşte pe celălalt de boala lui.  
  
Credinciosul e dator să aibă inima curată. Iar cel ce are inima curată îi vede pe ceilalţi buni. Curăţia inimii omului se adevereşte «când pe toţi îi consideră buni şi nu vede pe nimeni care să îi fie necurat sau spurcat». Gândurile despre aproapele său sunt revelatoare pentru sine însuşi. Iar după felul în care se raportează la aproapele poate fi înţeleasă propria stare duhovnicească. Cultivarea gândurilor bune nu înseamnă incapacitatea sau neputinţa distingerii oamenilor sau a lucrurilor, ci maturitate duhovnicească, iubire şi cuget smerit. Gândurile bune cultivă relaţii personale paşnice, influenţează pozitiv. Gândurile rele îl rod pe om înlăuntrul său, tulbură relaţiile personale şi determină negativ diversele situaţii prin care trece.  
  
Iubirea adevărată nu se mărgineşte la prieteni, ci îi cuprinde şi pe vrăjmaşi. Iubirea de vrăjmaşi constituie o caracteristică esenţială a iubirii creştine. Este piatra de încercare cu care i se verifică şi i se constată în general existenţa, pentru că iubirea creştină nu este determinată de oportunităţi şi interese personale, ci de libertate şi caracter dezinteresat: «Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Şi dacă faceţi bine celor ce vă fac bine, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi dacă daţi împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că şi păcătoşii dau împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fii Celui Preaînalt, căci El este bun cu cei nemulţumitori şi răi».  
  
Iubindu-şi vrăjmaşii, creştinul înlătură împărţirile, trăieşte unitatea firii omeneşti în universalitate. Creştinii nu se pot considera iresponsabili pentru purtarea celorlalţi. Dacă viaţa credincioşilor este corectă, îi învaţă pe ceilalţi, acţionează binefăcător. Sfântul Apostol Matia spune: «Dacă va păcătui vecinul celui ales, a păcătuit cel ales; căci dacă acesta s-ar fi purtat precum porunceşte cuvântul, şi vecinul şi-ar fi păzit viaţa spre a nu păcătui».  
  
Sfântul Ioan Gură-de-Aur spune: “dacă ar fi creştinii intr-adevăr credincioşi, n-ar mai exista necredincioşi. Ceilalţi sunt oglinda noastră”.  
  
Creştinii au o misiune sfântă. Poziţia lor în lume este aidoma poziţiei preoţilor în Biserică. Precum preoţii sunt răspunzători înaintea lui Dumnezeu de mântuirea credincioşilor, aşa şi aceştia, ca «preoţie împărătească», sunt răspunzători înaintea lui Dumnezeu de mântuirea lumii.  
  
Ne bucurăm de fiecare dată când revedem alături… cultul şi cultura, şi mai ales când preţuim recunoaşterea prin Biserică a valorilor culturii naţionale.  
  
La Catedrala “SFÂNTA MARIA”, s-a ţinut şi slujba de pomenire a poetului ALEXANDRU MACEDONSKI. Despre poet, au vorbit: Vasile Poenaru – directorul Editurii “CORESI”, care a prezentat câteva aspecte biografice, doamna profesoară Floarea Necşoiu referindu-se la opera şi locul poetului în literatura română şi, nu în ultimul rând, Rodica Subţirelu – redactor-şef la revista “CRONICA TIMPULUI”, a citit câteva poeme din creaţia marelui poet. Cu vădit interes şi emoţie, au fost ascultate luările de cuvânt.  
  
Timpul fiind limitat, nu am putut citi şi eu, atunci, din creaţia macedonskiană:  
  
 
  
RONDELUL CRIZANTEMEI  
  
 
  
O crizantemă în mişcare
E-mpărăteasa strălucită
Printre roşatica-nserare
Peste grădină răspândită.

Minune-abia închipuită,
Şi mai mult mică decât mare,
O crizantemă în mişcare
E-mpărăteasa strălucită.

Îi este faţa zugrăvită
Spre-a fi aceeaşi arătare
De tinereţe neclintită,
Ş-a fi crezută de oricare
O crizantemă în mişcare.  
  
 
  
Ca un modest omagiu pentru cel ce a fost supranumit POETUL RONDELURILOR,  
  
dăruiesc acest poem:  
  
 
  
RONDELUL RONDELULUI  
  
 
  
Poetului Alexandru Macedonski  
  
 
  
 
  
De la-nceput pân’ la sfârşit  
  
Rondelul trebuie citit  
  
Cum sufletul ascultă viaţă  
  
Prin clipele care învaţă  
  
 
  
Să cânte buna dimineaţă  
  
Cu soarele rămas pe faţă  
  
De la-nceput pân’ la sfârşit  
  
Rondelul trebuie citit  
  
 
  
Pe unde timpul s-a oprit  
  
Ca răsăritu-n asfinţit  
  
Cât pleoapele de cer se-agaţă  
  
Când stelele refuză ceaţă  
  
De la-nceput pân’ la sfârşit  
  
 
  
Mulţumim Părintelui Gheorghe Neagoe şi tuturor Preoţilor Bisericii “Miron Patriarhul” – ctitorită de Regina Maria, pentru iubirea frăţească, luminând respectul faţă de valorile neamului românesc, minunate pilde cu care întăresc în Domnul CREDINŢA CREŞTINĂ!  
  
 
  
Ioan Raţiu – poet, coordonatorul Cenaclurilor literare “ORPHEON” şi “Cuget liber-Mihail  
  
Grămescu”  
  
 
  
Referinţă Bibliografică:
IOAN RAȚIU: CREŞTINUl ŞI APROAPELE / Elena Armenescu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2526, Anul VII, 30 noiembrie 2017.

Drepturi de Autor: Copyright © 2017 Elena Armenescu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Elena Armenescu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!