CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Stihuri > Reflectii >  
Autor: Daniela Gîfu         Ediţia nr. 1535 din 15 martie 2015        Toate Articolele Autorului

Daniela GÎFU - MĂ CHEAMĂ SINGURATATEA (VERSURI)

 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
MAMA  
 
Plecat-am cu firescul,  
condusă în umbrire de chipul mamei.  
Fără zâmbet, fără înlăcrimare.  
Doar o tăcere prin mărturiile copilăriei mele.  
 
O caut mereu  
în momentele cerşinde de mângâiere.  
Nicicând nu întârzie să apară.  
Mă petrece peste durere  
o clipă, o zi, o eternitate.  
 
O cuprindere tulburătoare  
intensifică bucuria strădaniei mele.  
Fiecare nouă stare de conştiinţă  
fermentează în fiinţa mea  
solidă, rezistentă,  
pregătită să se armonizeze cu Cerul.  
 
Revederile...  
puţine, pasagere, străine,  
în pas cu oprelile  
prin staţiile încărcate de şedere.  
Şi... pulsul îngreunatelor suflări  
de amintiri, speranţe şi ecouri  
trezesc în mine dorul de Acasă.  
 
 
NU-MI RĂMÂNE DECÂT STRIGĂTUL  
 
M-am cunoscut la vreme de boală,  
strigând ajutor mănat de trecere.  
Rugăciunile, un puhoi de lacrimi uscate.  
Sub privirea divină,  
rămâneau mute la poarta îngerilor.  
 
Îmi păreau că râd de murirea mea,  
cunoscută acum cu simţirea.  
Da, lumea murea şi învia la păsul îngerilor...  
Eu îi trădasem de prea multe ori  
ca să mă audă.  
 
Sufletul,  
singurul care adulmeca tărâmul cu aripi,  
unde nu cutezase să-l cuprindă gândul,  
deschis în neajunsurile lui călătoare,  
la poarta îngerilor,  
strigând încontinuu.  
 
 
SPERÂND LA O SLUJBĂ  
 
M-am trezit într-o baltă de sânge.  
Deasupra, o îngemănare heruvimică,  
singura speranţă la binecuvântare.  
Apoi un cântec trist  
de clopot cuprins de rugină.  
 
Din când în când  
găuri de pustiire,  
ca o zăcere la odihnă.  
Puţine în anii cereşti,  
pe care-i priveam  
cu ochi însetat de dor de fetişcană.  
 
Nu mai pot ascunde  
multul nisipos al dezmăţului lumesc,  
se întrevede abisul ce-mi înfioară vlaga.  
 
Rămâne aşteptarea  
astâmpărării setei de mângâiere.  
Privesc în înşelătoarea-mi oglindă,  
ieri îmi vorbise de iubire,  
îmi veghease zbaterile tinereţii,  
îmi ascultase  
dorurile,  
sudălmile,  
rugile,  
şi, poate,  
iertăciunile.  
Acum o cuprindere între cer şi pământ,  
o negociere...  
ce nu se ştie încotro mă va duce.  
 
 
DE-AŞ PUTEA A MĂ ÎNTOARCE  
 
În noaptea asta de-nceput de an,  
rece, ninsă, nărăvaşă,  
ca gura iubitului în ceas de-mpreunare,  
aştept deşteptarea ascultării curate,  
împotriva neastâmpărului pierdut.  
 
Nu mai am timp de împotrivire,  
pasul s-a îngreunat de la bocancul înzăpezit  
la călcătura împotriva vântului aspru,  
fără de iertare.  
 
Mă-ntorc pe drumul ce se îndepărtase de lumină.  
E plin de urme şterse şi pline de împotrivire.  
Încerc să-mi desluşesc urma,  
sub privirea lunii înfiorată în argintirea gerului,  
întoarsă de învolburarea multelor ore peste abis.  
 
Dar... nu mai e.  
S-au aşternut peste ea amintirile clipelor brumate.  
Pas cu pas,  
vorbă cu vorbă,  
ca dorurile unui sfârşit de gerar  
printre offurile neştiute ale întunericului.  
 
 
VREAU SĂ MĂ ROG  
 
Nu dorm de multă vreme.  
Am uitat de când.  
Sub învolburarea neliniştii sfârşitului,  
care răscoleşte împrejurul.  
 
Îmi vin în minte vorbele unei rugăciuni,  
auzite seară de seară în copilărie.  
Spre înserare,  
când orătăniile se retrăgeau în coteneţe,  
glasul de mulţumire al bunicii  
pentru clipele de respirare  
şi îmbucăturile curate.  
 
Intra în odaie transfigurată.  
Într-un colţ,  
templul ei de căinţă,  
o aşteptare fremătândă.  
Îşi cobora inima cucernică,  
şi gândul cel mai pierdut  
ca pentru ultima spovedanie.  
 
Am uitat de rugăciunea de seară  
şi ritualul candelei cuvântătoare.  
În urma ajungerii în noapte,  
rămâne doar tremurul pierzaniei:  
Dă-mi, Doamne, puterea înţelegerii  
şi a închinăciunii,  
la templul moştenit  
şi fără timp,  
să-mi pot petrece gându’ îmbătrânit,  
şi inima-n lumină.  
 
 
IANUARIE  
 
Sunt născută în ianuarie,  
o lună cu ochii de gheaţă  
în hibernarea greoaie a poverilor sufleteşti.  
Alături,  
înariparea îngerească a speranţei.  
Zăbovesc pe străzi ca-ntr-o rugăciune.  
În jur, doar pândele cerşetorilor  
îmbrăţişaţi părinteşte de ger,  
în uimirea trecătorilor indiferenţi.  
Oriunde privesc,  
abatere, risipă, pierzanie  
de la drumurile moştenite de la facere,  
în licărirea luceafărului de seară.  
 
 
MĂ CHEAMĂ SINGURĂTATEA  
 
Şoapte meschine  
îmi şuieră în urechi,  
tocmai când bat clopotele împărtăşaniei.  
Robe atârnate peste capetele rugânde,  
ochi înecaţi în lacrimi de căinţă,  
mustrări sfidând timid lumina,  
toate cheamă singurătea.  
 
Se dă semnalul ridicării privirii,  
şi te miri că nu eşti trăsnit  
de sminteala bănuitoare.  
Rămâne doar fuga de Eden,  
scrijelind peste dureri.  
În unduirea singurătăţii,  
fraternizezi cu singurătatea.  
 
 
CAUT  
 
Caut de prea multă vreme,  
dar am uitat ce.  
Printre milioanele de vreri,  
nu ştiu dacă am găsit ce.  
Trasă întruna în zăluda-mi preumblare,  
totul curge fără-ndemânare.  
 
Caut acel ceva fără nume,  
fără contur,  
fără masă  
şi ştiu că-l voi găsi  
atunci când voi învăţa să uit.  
 
Caut uitarea.  
Uitarea de sine,  
singura care-mi zăpăceşte trecerea.  
Aici, acolo, dincolo,  
ca-ntr-un labirint neguros.  
 
 
POATE  
 
Mă plimb pe străzi buimacă,  
cu gândul că-l voi întâlni.  
Nu vreau să mai trăiesc singură.  
Mă înspăimântă gândul  
că nu voi învăţa sensul lui a iubi.  
Că DOI e o renaştere  
într-o noapte fără sfârşit  
pe aripile îngerilor ce trag Carul Mare,  
risipind întrebările aburinde  
despre sensul lui Poate.  
Încă visez că apare  
învăluit în giulgiul îmbrăţişărilor izvorânde  
la umbra sălciei pletoase,  
murinde de atâta aşteptare.  
 
 
RĂMÂN  
 
Să ştii că rămân pe strada ta,  
unde-ţi ascunzi evadarea.  
Mi-am închipuit că mi te arăţi  
în nedesluşita încumetare de a mă îmbrăţişa.  
Ţi-am mângâiat umbra,  
ce-mi sărutase roşeaţa obrajilor,  
la întoarcerea înserării timpurie.  
Ieri-alaltăieri nu te-ai mai arătat.  
Să fi devenit strada potrivnică poemului în doi?  
Ori poate nu te-oi fi recunoscut,  
în încordarea buzelor aşteptânde  
zilei când vom merge braţ la braţ  
la ceasul nestins de chemare.  
 
 
EL  
 
Noaptea îl chem adesea.  
Sunt poate prea fragilă  
ca să dorm singură.  
Membrele se înstrăinează de trup,  
dinţii încep să clănţăne supărător,  
părul îmi cuprinde gâtul dureros,  
urechile’s încordate instinctiv,  
ochii pândesc clanţa uşii lucioase,  
sub care am pus un taburet scrijelit.  
 
A fost o dată şi nu mai ştiu  
de-a fost aievea sau în vis.  
E greu de spus cu nodu’n gât,  
subţiat de-atâta ruşinare.  
Îmi amintesc doar sunetul sacadat  
al respirării subjugate’n sărutare.  
 
Îi simt şi-acum căldura căutării,  
a murmurelor tomnatice,  
a soarberii dorinţei coapte,  
a legănării magice şi transparente.  
 
Timpul din mine  
începe să mă zorească,  
sfidând simţirea învăţată să aştepte.  
Cu inima dorită de-amintire,  
în lumi ce nu cunosc singurătatea,  
nesomnul răcoros mă poartă’n braţe.  
 
 
DE-AR FI  
 
De-ar fi să vii,  
lacrimile îţi vor îmbăia trupul  
asudat de împreunarea dorurilor.  
În cearceaful de fân proaspăt cosit,  
un colţ de câmp pătat de roşul macilor  
ascunde gândurile vremuite.  
Ca şi cum  
aşteptarea s-a oferit gaj la poarta lui Dincolo.  
 
De-ar fi să vii,  
întrebările vor atârna pe fitilul candelei,  
cu ultimele pâlpâiri tăinuite  
ce presimt ezitarea din gânduri.  
Nici bucurie, nici tristeţe.  
În aşteptarea atingerii,  
o umplere în acorduri de tăcere.  
 
 
UN NU ROSTIRII POTRIVNICE  
 
Uneori rostirea loveşte neiertător,  
de ai vrea să provoci furtuna  
în deşertul liniştii  
murdărite de neputinţă.  
Rostirea devine capabilă de orice,  
din nebănuite direcţii,  
întotdeauna în căderea unei alte rostiri.  
Spusele, otrăvitoare săgeţi  
care se înfig în zona suportabilităţii,  
pironite în veşmântul invidiei,  
acoperind sumar goliciunea verbală.  
 
Zadarnic cauţi liniştea apoi...  
În aşteptarea unui zâmbet întârziat,  
eşti osândit la viaţă,  
clipă de clipă,  
cu condeiul invizibil al contradicţiilor.  
 
 
O RĂMÂNERE CONTEMPLATIVĂ  
 
Dacă plec acum,  
e ca şi cum aş trişa destinul.  
Îmi înalţ respirarea până la Templul lui Dumnezeu,  
şi aştept.  
 
Stranie senzaţia de aşteptare:  
mă mângâie adierea aerului divin.  
Înaripate migratoare,  
cu aripile obosite  
ciripesc în agonie.  
 
Un poem dramatic,  
început din timpuri apuse,  
rămân încă o vreme  
să contemplu libertatea condeiată  
în culori negrăitoare.  
 
 
UMBRA  
 
Peste tot îmi privesc umbra,  
aş spune imperceptibilă,  
dacă ţin cont de vremea de afară.  
Ieri şi azi  
un cer plumburiu  
în acord cu grijile trecătorilor.  
 
Uneori, umbra este însângerată  
de sfâşierea pasului în căutarea  
zâmbetului pe care l-am pierdut  
în adolescenţă,  
când îmi lăsasem braţul  
petrecut peste visare.  
 
Alteori, umbra este zglobie  
de frumosul murmurat  
al gurii mustoase,  
care alunecă, nu se ştie cum,  
pe apusul soarelui,  
în fericirea cântului adierii de vânt.  
 
Acum umbra doarme,  
murmurând stelelor palide  
despre blândeţea zilei de mâine.  
 
 
MONADĂ  
 
Citesc o scrisoare uitată,  
în miezul nopţii,  
când nu mă mai pot bucura  
de nici un apus,  
de nici un răsărit.  
 
Căutam cartea Un veac de singurătate  
şi-am găsit un teanc de scrisori  
ce-mi amintesc de o adolescenţă goală,  
ivită şi trecută ca roua de dimineaţă  
într-o zi caniculară.  
 
Pe colţurile foilor,  
însemnări prescurtate  
ce mă pregăteau de ieşirea  
de pe o scenă asediată de nelinişti.  
 
Am devenit o femeie prudentă  
în dreptul inimii,  
o listă de nume risipite,  
în care mă refugiez  
doar la nevoie.  
---------------------------------------------------------  
GÎFU Daniela, născută la 10 ianuarie 1973, în oraşul Bârlad, Vaslui, România. Stabilită în Cluj-Napoca. Studii: Facultatea de Fizică a Universităţii „A.I. Cuza” din Iaşi (UAIC) - 1997; Master în Comunicare şi Relaţii Publice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti - 2004, Doctor în Filosofie la UAIC – 2010; Studii postdoctorale, domeniul interdisciplinar (Informatică şi Psihologie) la UAIC - 2010-2013. Cercetător ştiinţific, cadru universitar, scriitoare, poetă, jurnalistă, editor de carte, redactor şi redactor şef la mai multe publicaţii virtuale şi fizice. Detalii: http://webmail-profs.info.uaic.ro/~daniela.gifu/. „Diplomă de Excelenţă” din partea Asociaţiei Astronomice SIRIUS - Club UNESCO, România; Primeşte distincţia „Cetăţean de onoare” al comunei Bălăbăneşti, Galaţi, România.  
Cărţi publicate: „Zeno Fodor-80” (Antologie-evocări), Ed. Nico, Tg.Mureş, 2014; „A nyugtalanság bűne” (Poezie), Ed. Mentor, Tg.Mureş, 2014; „Temeliile Turnului Babel” (Eseu), Ed. Acad. Rom., Bucureşti., 2013; „Păcatul neliniştii” (Poezie), Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2012; „Violenţa simbolică în discursul electoral” (Eseu), Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012; „eu, tu şi El” (Oglindiri spirituale), Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2009; „Jurnal de iniţiere spirituală” (Eseu), Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2008.  
 
Membră a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR), Membru în Colegiul de redacţie „Avanti Publishers.com”, Karachi, Pakistan & Windsor, Connecticut, USA; Membru în Colegiul de redacţie „Computer Engineering and Information Technology Journal CEITJ”, Indore, Madhya Pradesh, India; Redactor la Social Sciences and Educational Research Review, Sitech Publishing House – Craiova, România; Vice-preşedintă a Observatorului Internaţional de Ştiinţe Sociale (OISS), afiliat la UAIC, România: Redactor şef al revistei „Destine literare”, Montreal, Canada; Redactor la „Revista de recenzii”, Craiova, România; Fondatoare şi preşedintă la Asociaţia ArtVerba, Târgu-Mureş, România; Membră a Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români (ACSR), Montreal, Canada.  
Referinţă Bibliografică:
Daniela GÎFU - MĂ CHEAMĂ SINGURATATEA (VERSURI) / Daniela Gîfu : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 1535, Anul V, 15 martie 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Daniela Gîfu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Daniela Gîfu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!