CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Eveniment > Actualitate >  
Autor: Cornel Durgheu         Ediţia nr. 1996 din 18 iunie 2016        Toate Articolele Autorului

Cornel DURGHEU - SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PRIMARUL REALES AL MUNICIPIULUI ORADEA
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Abstract: Demersul este determinat de lipsa de reacţie serioasă, pozitivă şi constructivă, în decursul multor ani, din partea acelora la care cu corectitudine m-am adresat şi mă adesez, spre exemplu acum, pentru mari, severe şi arzătoare probleme profesionale sau pentru interese de înaltă responsabilitate pentru comunitate. Cu toată seriozitatea problematicilor ridicate, răspunsurile au fost invariabil evazive fără conţinut şi profunzime, făcute-n doru’ leli, stăpânite de o rutină şi plictiseala tipică. Oameni şi funcţionari depăşiţi de problemele societăţii, sau ridicate de vremurile contemporane în care trăim. O insolentă şi patologică nepăsare pe banul contribuabilului.  
-------------------------------------------------------------------------------  
 
Către  
Primăria Municipiului Oradea  
Dl. Primar prof. Ilie Bolojan  
Consiliul Local al Municipiului Oradea  
15 iunie, 2016  
Anul Brâncuşi  
 
Subsemnatul Cornel T. Durgheu – profesor universitar pensionar - sculptor, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, domiciliat în Oradea str. Emanuil Gojdu nr. 9 ap. 8 – preşedintele Fundaţiei Culturale „Cetate Durgheu”, cu sediul în P-ta Unirii 2-4, fac prezentul demers şi atrag atenţia domniilor voastre, asupra unor chestiuni extrem de sensibile, vis-a-vis de o serie de probleme şi stări de lucruri privind, zona culturală a oraşului Oradea; indolenţa, abuzuri nejustificate privind măririle de chirii – de 300-400 la sută, comparativ cu bază legală stabilită prin lege!? Indiferenţa faţă de condiţiile de muncă ale artiştilor plastici, şi a altor multe nereguli, pe care le întâlnim în tot acest sistem răvăşit de întâmplare şi incompetenţă, dar atât de important pentru viaţa noastră spirituală - pentru astăzi şi pentru viitor; a creatorilor, a fundaţiilor culturale, nacesitatea atelierelor de creaţie, a galeriilor de artă pentru expoziţii, protejarea asociaţiilor non-guvernamentale şi a uniunilor de creaţie, finanţări şi facilităţi, s.a. slăbiciuni ale modului de administraţie locală, ceea ce este inadmisibil.  
 
În calitate de preşedinte, al Fundaţiei Culturale „Cetate Durgheu”, fundaţie alcătuită din 3 membri – preşedinte, vicepreşedinte şi secretar – NEREMUNERAŢI, făcând o muncă cultural-cetăţenească de peste 20 de ani, din pasiune şi credinţă, benevol pentru comunitatea locală, naţională dar şi internaţională – previzionând drama care poate veni în urma lipsei de interes practic (neştiinţă) şi de sprijin logistic real de finanţare şi de emulaţie, din partea Forurilor Municipale, care de altfel ar trebui ca prin departamentele speciale (dacă sunt!?), să fie mai vigilente, mai deschise la comunicare, mai profesioniste, mai generoase, mai predispuse la muncă. Noi avem convingerea, că dânşii nu stăpânesc (şi nici nu au de unde!), ansamblul acţiunilor prin care se stabilesc şi finalizează obiectivele culturale preconizate pe termen scurt, mediu său lung din Proiectele liberale”, sau din Planurile de Menegement al creatorilor sau organismelor culturale iniţiatoare, dar şi mai dureros măririle de chirii – acolo unde este cazul - care sunt descurajatoare. Toate acestea mă obliga să iau atitudine, să mă ridic la cuvânt şi să vin în ajutorul d-voastra dle. primar Ilie Bolojan, în calitatea de OM, artist şi preşedintele unei organizaţii care are ca scop protejarea existenei, a vieţii creatorilor, beneficiarii conştienţi sau inconştienţi ai acestei, bătălii!  
 
Am constatat cu dezamăgire, ignoranţa de la nivelul conducerii oraşului Oradea şi acesta este un cras provincialism, că nu se cunosc, nu se percep care sunt complexităţile şi modalităţile de acţiune în vederea realizării obiectivelor spiritual-culturale, de modul în care se fundamentează necesarul de resurse; financiare, materiale şi spirituale, umane, etc, din care distingem cele organizatorice: timp, operaţii, colaborări, sarcini, şi finalităţi, etc, în condiţii de eficienta privind îndeplinirea obiectivelor fixate, ţinând cont şi de particularitatea libertăţii de exprimare. Toate acestea implica eforturi şi energii uriaşe. Care este atitudinea dumneavoastra faţă de aceste serioase adevăruri?  
 
Dle. Ilie Bolojan dacă dumneavoastră în calitatea pe care o aveţi de primar al oraşului Oradea, calitate pe care, iată, o păstraţi cu cinste pe mai departe, cum era şi firesc, după alegerile din iunie 2016, pentru, hărnicia şi meritele indiscutabile pe care le aveţi în administraţia orăşeneasca, nu veţi pune bază pe cele amintite de mine, înseamnă că în mod conştient sabotaţi, dezapreciati, neglijaţi şi batjocoriţi lumea culturală superioară; artiştii, creaţiile artistice precum şi activitatea organizaţiilor culturale nonprofit, etc, astfel devoalidu-vă limitele intelectuale în contextual funcţiei de primar, ceea ce ar fi trist, în condiţiile cu totul speciale din mediul urban orădean de astăzi.  
 
Trebuie amintit că ceea ce fac creatorii de artă prin harul şi darul lor divin vine de sus, performanţa este obţinută greu, prin muncă şi sacrificii personale în mod special, dar şi familial, suferind astfel mai multe persoane, decât cele din medii familiile obişnuite, pentru că aici este vorba despre o activitate specială nenormată, unică şi originală, realizată prin mari energii sufleteşti, materiale şi financiare, nebănuite de profani, de neiniţiaţi. Nu poate fi dusă la infinit această povară! Aceste lucruri trebuiesc spuse, trebuiesc cunoscute de lumea de rând pentru a fi apreciate cât de cât la justa lor valoare. În concluzie - vrem şi dorim mai multe împliniri de calitate în domeniul spiritual-cultural în următorii ani. Ridicarea standardelor existenţiale şi implicarea primarului şi a Primăriei din Oradea.  
 
Exemplificând, mă opresc la situaţia personală. La vârsta de 70 de ani sunt pus în situaţia de-a mă lupta cu urgiile şi relele locale de ani de zile, iar pierderile culturale personale de tot felul, dar şi ale societăţii, sunt enorme, de neînchipuit (ştiu că unii sunt inconştienţi de acest adevăr!); creativ, material, financiar şi sufletesc. Toate acestea prin atenta nepăsare, un fenomen distrugător, a factorlor locali! Au fost şi sunt demersuri personale şi nu numai, pentru obţinerea şi concretizarea unor condiţii decente de lucru – de creaţie artistică în domeniul sculpturii, artei monumentale, s.a. pentru binele şi inobilarea cultural-spirituală şi frumosul artistic al comunităţii locale, al neamului. Şi aceasta din păcate nu numai pentru mine personal. Sunt zeci de cazuri de creatori în Oradea.  
 
Întâlnim în tagma creatorilor de pretutindeni un concept şi o filosofie de viaţă specifică, superioară, a oamenilor creatori vrednici şi mereu neliniştiţi, pasionaţi, altfel formaţi, instruiţi şi educaţi de mediul lor social, familial, spiritual sau instituţional de excepţie. De aici înţelegerea şi răbdarea, aşteptând rezolvarea problemelor, a spaţiilor de atelier de creaţie (de 8 ani de zile, vă amintiţi!), făcând în decursul timpului nenumărate demersuri scrise şi verbale. Şi iată în acest context am avut şi am puterea să iert, dar astăzi îmi exprim dorinţa de a vedea reformări, reorganizări – superioare - după prezentele alegeri locale în Consiliul Local Oradea, pentru responsabilităţile specifice. Să fie aleşi, selectaţi, oameni de calitate, altruişti şi de mare competenţă profesională. Aceasta este una din marile priorităţi ale Primăriei din Oradea!  
 
PS: Particularizând, nu ştiu dacă viaţa, vârstă mai are răbdare (!?), dar dumneavoastra în calitatea de care aţi beneficiat şi beneficiaţi, de prim bărbat a urbei, până acum nu aţi mişcat un deget pentru salvarea şi soluţionarea problemelor amintite! Acum punem punct şi dăm un start nou, multidimensionat, de calitate şi responsabil existenţei şi muncii dumneavoastră.  
 
Am o vârstă la care un creator şi nu oricare, unul militant, implicat - sunt şi alţii mai tineri sau mai vârstnici cu mari disponibilităţi interioare în Municipiul Oradea – care ar tebui să aibă anumite facilităţi la nivelulul oraşului Oradea, ieri şi astăzi pentru mâine, ar fi trebuit să fie respectaţi, apreciaţi şi stimulaţi că în condiţii de viaţă optime să muncească şi să îmbogăţească patrimoniul cultural artistic al Oradiei, al Bihorului şi în ultimă instanţă al României, cu opere artistice de valoare. Precum, personal, am făcut-o pe aceste meleaguri prin iniţierea, administrarea şi consolidarea învăţământului academic de artă, iniţiind şi formând peste 2000 de absolvenţi creatori în domeniul artelor vizuale, coagulând în cadrul Facultăţii de Artă a Universităţii din Oradea mari resurse creatoare şi formatoare. Activitatea lor este permanentă, cât vor trăi. De aici nu se iese la pensie. Creatorii dau şi vor da înaltul rang de urbe civilizată, emancipată şi curată spiritual, dle. primar!?  
 
Artişti creatori pe care domniile voastre sunteţi obligaţi să-i protejaţi sub toate aspectele, pentru aportul lor semnificativ la infrumuseţarea oraşului; arhitectura peisageră, exponate artistice, monumente sau lucrări de artă decorative, inobilări de spaţii interioare şi exterioare, străzi sau parcuri citadine, etc. Să iniţiaţi, să coagulaţi într-o structură organizatorică activă şi influentă, pentru formalizarea şi normarea activităţilor creatoare specifice, energii pozitive dar neglijând birocraţia excesivă şi ineficientă, utilizând persuasiunea şi chiar constrângerea pentru atingerea obiectivelor.  
 
În altă ordine de idei pentru formarea şi împlinirea lor artistică, pentru înaltă performanta, creatorii ştiu că sacrificiile lor au fost incomensurabile, dar bunul simţ, modestia şi calitatea superioară de oameni aleşi îi face să tacă (să fie mai puţin vocali!). Unii dintre creatori nu au nici frământările interioare suficiente pentru a cere societăţii, ca un drept moral, ceea ce li-se cuvine, ceea ce societatea are oblogatia să le dea. Au, viteza de reacţie scăzută în luarea unor decizii, în stabilirea unei atitudini datorită subiectivismului professional specific. Strategiile lor materiale, de parvenitism uman se apropie de Cota 0! Ceea ce bucură proştii! Dacă aţi cunoaşte aceste sacrificii, ale majorităţii creatorilor, desigur, v-aţi scoate pălăria şi aţi şti cum să le respectaţi valoarea şi locul în societate şi nu numai dumneavoastră! Dar…?  
 
Dată fiind valoare inestimabilă pe care omul de cultură o produce prin prestaţia sa, precum şi importanţa acesteia pentru prezent şi generaţiile viitoare, aveţi marea onoare dar şi oblgaţia şi datoria civică, morală, ca pe lângă celelalte obligaţii pământene, prin pârghiile şi mijloacele pe care le aveţi la îndemână, de-a oferi şi de-a crea condiţii civilizate şi avantajoase imediate, urgent, de care să se bucure creatorii; ateliere de creaţie din hale vechi (spaţii abandonate) sau construcţii noi - finanţări, comenzi sociale, scutiri de impozite, de taxe şi chirii, organizări expoziţionale interne şi internaţionale şi multe altele, iniţiative care vor aduce mari şi spectaculoase beneficii municipalităţii şi judeţului.  
 
Am convingerea că aveţi oameni valoroşi lângă dumneavoastra care să vă povăţuiască în acest sens! Aceasta pentru a da o calitate superioară guvernării d-voastra! „Poporul nu există ca să servească guvernul, ci guvernul există să servească poporul!” - spunea Thomas Jefferson. Din păcate la noi ca la nimeni, este tocmai pe invers!  
 
Toate realizările excepţionale ale administraţiei municipale Oradea, în ultimii ani, a dumneavoastră personal în aceşti 8 ani – cu tot respectul – în majoritate, cu câteva excepţii, sunt numai de COTA 0. - Poduri, borduri, asfaltări, canalizări, şanţuri, să, strict necesare de altfel – dar sunt mai puţin însemnate pentru societate evolutiv, comparativ cu influenţa educaţionala şi realizările cultural – spirituale majore, în şcoli, în instituţii de tot felul, pe stradă, etc. Urmăriţi comportamentul multor cetăţeni romani în ţară şi străinătate! În ceea ce vă relatez aici este vorba de construcţie civilizatorie, de proiecte educaţionale şi erudiţie culturală speciale prin spaţii şi medii intime, cu caracter de creaţie, tabere de creaţie, stagii experimentale pe diferite domenii artistice, colaborări reciproc interesate cu oficialităţile locale şi nu numai, punând în vizor şi analiza spaţiile verzi din cuprinsul Oradiei şi cele adiacente – care cer aşa ceva - pentru a fi inobilate cu lucrări de artă monumental/spaţială pe diferite tematici, pentru evidenţierea şi inobilarea istoriei neamului românesc şi de ce nu pentru evocarea şi preţuirea contemporanilor noştri, prin sau din materiale alternative; lemn, piatră, metal, beton armat, şi totodată punându-se accent pe dezvoltarea unui turism balnear dar şi artistic în spaţial orădean şi al Băilor Felix. Oradea spunea zilele trecute o expresivă personalitate italiană este centrul universului! Ei, nu este încântător?! E nevoie de spaţii pentru Galerii de artă, diverse facilităţi, condiţii normale de muncă pentru creatori, şantiere de lucru în halele unor foste întreprinderi de stat sau militare, ş.a.  
 
Rezultatele iniţiativei pot fi imediate sau în timp optim, dar oricând sunt binevenite! Iată idea unui proict finanţat din fonduri locale şi europene de invidiat. Nu bordurile stau la baza cultivării şi civilizării cetăţenilor romani, ci spiritul înălţător al artelor. Ridicaţi capul şi deschideţi ochii dle. primar, aici găsiţi resurse nebănuite! Viciile noastre ne-ar putea ajuta uneori, pentru că toţi cei care reprezintă un reviriment special, în lumea noastră contemporană, din păcate, sunt loviţi şi înlăturaţi din viaţa publică activă. Indiferent cu ce sacrificii. Dumneavoastra ce alegeţi? Vom trăi şi vom vedea!  
 
***  
 
PS1: De fapt tristeţea mea este că aproape toate partidele politice, prin candidaţii lor, nu vin cu desantul greu – fie că nu-l au, fie… pentru locurile din consilii, veniţi sau neaveniţi, prin modestia şi manipularea lor ieftină, nu aduc propuneri, cu idei speciale, iniţiative originale, performante şi curajoase, dar realiste şi pragmatice, pe multiple planuri, datorită slabei viziuni creatoare (indiferenţa), şi lipsa de personalitate, ceea ce le caracterizează dimensiunea spirituală, uşor intrând în asperităţi şi sterile polemici politice, ceea ce le convine, fiind de vârful nasului. Trebuiesc promovaţi oameni cu rădăcini adânci, cu memorie şi speranţa în eternitate prin profundele valori româneşti moştenite, prin frumoasă esenţă de neam!  
 
Îmi vine în minte iniţiativa proprie de acum câţiva ani, când s-a şi realizat pe idee un proiect de licenţă de-o tânără orădeancă absolventă de arhitectură, (la „Ion Mincu” Bucureşti), de-a transforma Fabrica Oradinum într-un grandios Centru Cultural European, adică săli şi saloane de expoziţii, ateliere de creaţie şi transpuneri tehnologice, studiouri de animaţie, saloane de modă, restaurant-cafenea, săli de proiecţie, cabinete pentru libertate creativă şi de relaxare şi refacere psihică şi fizică, spaţii pentru intâniri oficiale şi protocolare ale tineretului cu importante personalităţi ale culturii şi spiritualităţii naţionale şi universale şi atâtea altele! În acest sens, cu ani în urmă, luasem legătura şi cu responsabilii Întreprinderii Oradinum. Atunci Oradea şi spaţiul sau adiacent, poate visa să ajungă un oraş European important şi de admirat bazându-se şi pe tradiţiile sale milenare, nemaivorbind de oportunitatea şi necesitatea unirii Băilor Felix cu Municipiul Oradea, cu toată opoziţia unor forţe retrograde epuizate mental. Este un vis-proiect frumos, corect şi realizabil prin diverse colaborări şi asocieri. Aşa cum propuneam de ani buni (chiar din perioada comunistă!), diverşilor edili perindaţi pe holurile Primăriei din Oradea, sau ale judeţului, proiecte pe care le doream şi le dorim realizate, şi se pot realiza în Oradea Mare; proiecte sculptural-arhitectonice simbolice redând istoria noastră naţională, precum; ecvestra Voievodului Menumorut, ecvestra Regelui Ferdinand, Statuile Epscopilor N. Popoviciu şi R. Ciorogariu, Grupul statuar al Episcopilor Greco-catolici, Coplexul sculptural-arhitectonic „Brătianu”, Grupul statuar „Horea, Cloşca şi Crişan”, Monumentul Iuliu Maniu, Lupoaica cu pruncii, ş.a, în spaţii deja gândite de noi. Să nu mai vorbim de vechile proiecte de realizare a unor busturi monumentale expresive, pe aleile parcurilor orădene ale unor personalităţi ale culturii şi istoriei locale, transilvane şi naţionale, în prezent spaţii sărace şi austere de altfel! Astfel ar fi realizate cu forţe creatoare locale, uşor de coordonat printr-un manegement viguros, prin constituirea unui organism sănătos şi puternic într-un atelier – Centru de creaţie, (sunt atâtea spaţii neutilizate în Oradea!), o salbă de lucrări monumentale care ar înzestra mult mai mult frumuseţea spirituală a oraşului, istoria lui, dar şi viaţa materială şi financiară a artiştilor oradeni-bihoreni! Ar fi un gest de responsabilitate şi patriotism local!  
 
Condamnându-i pe cei ce se fac vinovaţi de complicitate morală, adică lipsa de curaj civic şi iniţiative, sper că în următorii 4 ani de primărie, peisajul urban, estetic şi istoric al Oradiei să se îmbogăţească cu cel puţin 100 (una sută) de lucrări monumentale de for public, de statui evocatoare, semne şi însemne decorative, etc. Se întreabă unii de ce mă implic în astfel de activităţi, de demersuri, de adresări? Pur şi simplu, deoarece mă pricep, pentru că am fost întotdeauna un nemulţumit de „puţinul” din jurul meu. Pentru că exist! Pentru că am un orizont spiritual responsabil înalt şi de forţă, un sentiment civic şi responabilitate naţional-patriotica şi culturală superioară. Pentru faptul că am avut şi am puterea de-a depăşi limitele inexplicabile ale oamenilor obişnuiţi, cuminţi, lipsiţi de viziune şi dorinţa de împliniri înalte. Pentru că am obligaţia morală de a lăsa ceva în urma mea, gând şi trăire care m-au urmărit toată viaţa. Penntru ai ajuta pe cei ce nu se pricep, pe cei neajutoraţi şi lipsiţi de curaj! Oare de ce a luat fiinţă în urmă cu 20 de ani Facultatea de Artă a Universităţii din Oradea?  
 
În calitatea pe care o am şi am avut-o, vă sugerez. Conform teoriilor din dreptul administrativ, controlul autorităţii publice (Primăria - prin departamentele sale; culturale, financiar-economice, de patrimoniu…), asupra instituţiilor non-guvenamentale din subordine poate fi:  
• ierarhic – verifică şi creaţie sprijină activitatea unităţilor culturale subordonate din punct de vedere al realizării obiectivelor;  
• de supraveghere – monitorizează întregul macrosistem cultural prin prisma funcţiilor specifice pe care acesta şi le asumă;  
• de tutela administrativă - verifică ocazional modul cum se exercita rolul protector (sedii, ateliere de creaţie, măsuri organizatorice, expoziţii, etc), pe care şi-l asuma logistic administraţia publică în domeniul său de responsabilitate;  
• specializat (dacă are competente) - asigură aplicarea legalităţii privind procesele interne ale organizaţiilor culturale subordonate, în problemele financiare, ale gestionarii resurselor umane, etc.  
 
Una din principalele caracteristici ale controlului exercitat de forurile administrative locale, în cadrul procesului de menegement prin iniţiative proprii impuse, constă în aceea că el va trebui să se limiteze la verificarea aspectelor pur tehnice, logistice, care ţin de gestionarea fondurilor publice alocate, de menegementul resurselor umane, de administrarea patrimoniului cultural. Depăşirea acestor limite de competenţă, manifestată prin extinderea controlului în sfera creaţiei şi circulaţiei de valori culturale, va fi interpretată ca fiind o ingerinţă care aduce atingere autonomiei actului cultural. Pe de altă parte, o abdicare a menegementului administraţiei culturale (departament primărie), de la prerogativele sale privind controlul, poate produce consecinţe deosebit de nefaste.  
 
Este cazul Primăriei din Oradea, domnule Primar Ilie Bolojan! Dumneavoastră din păcate moşteniţi de la predecesori şi o duceţi mai departe, o crasă inconştienţă administrativă! Nu intrăm în amănunte! Vi-le-am sesizat exigent în atâtea rânduri în ultimii 8 ani!!! Iresponsabilitate şi incompetenţă!? Pentru toate acestea cineva trebuie să răspundă! Dacă dumneavoastra prin activitatea de cota 0 (poduri, borduri, canalizări, asfaltări, pavaje, pietruiri, mozaicuri, etc,) pe care o desfăşuraţi de ani de zile, cu succes, pe „grei” bani publici şi nu numai, la Primăria din Oradea, sunteţi şi veţi fi de condamnat, dacă nu de lumea vremurilor de astăzi… cu certitudine de cea de mâine pentru neîmplinirile superioare. Şi dacă pe lângă meritele administrative incontestabile pe care le aveţi la cota 0 veţi rămâne în „Memoria locului” - pozitiv, bine apreciat, nu ar fi păcat să rămâneţi în memoria scrisă sau nescrisă a Municipiului Oradea, oaia neagră, a istoriei cultural-spirituale, în duhul acestor spaţii binecuvântate altfel, de Dumnezeu? Vă spun aceasta pentru-ca amândoi avem obârşii şi ranguri nobiliare rustice. Raţiunea supremă a creatorior, a artiştilor – proclamă că o recunoaştere exclusiv postumă meritelor lor, nu este pe deplin suficientă din punctul lor de vedere, al creatorului de valoare, în consecinţă se impun compensaţii materiale şi financiare excusiv în viaţă!  
 
PS2: Am primit de la AIO, hârtii (facturi) cu chiriile mărite pentru spaţiile utilizate care sunt imposibil de onorat, de plătit! Nu ţineţi cont deloc de costurile uriaşe, cheltuieli personale pentru consumabile, reparaţii, instalaţii de tot felul, cheltuieli materiale şi financiare, pentru expoziţiile şi realizările artistice, din ţară sau străinătate!? Contestăm oficial aceste măriri aberante şi vă rugăm să luaţi măsuri, să dispuneţi la revenirea la chiriile fireşti, ori scutirea totală de plată, pentru a eradica rapid aceste nedreptăţi! Avem multe argumente justificative. De cerşit nu putem cerşi, demnitatea nu ne permite, iar banii din pensii sunt prea puţini şi nu-i putem oferi Primăriei Oradea. Le dăm mult mai mult şi prea mult – sufletul, talentul şi aptitudinile noastre. Din păcate, spaţiul şi bunul simţ, nu ne permit evidenţierea tuturor argumentelor în această epistolă. Vă stăm însă, cu seriozitate şi interes, la dispoziţie pentru consultări şi lămuriri suplimentare.  
 
Cu onoare, prietenie şi responsabilitate civică,  
 
Prof.univ. Dr. Cornel T. DURGHEU  
Sculptor, preşedintele Fundaţiei Culturale „Cetatea Durgheu”  
iunie 2016  
 
Referinţă Bibliografică:
Cornel DURGHEU - SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PRIMARUL REALES AL MUNICIPIULUI ORADEA / Cornel Durgheu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1996, Anul VI, 18 iunie 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Cornel Durgheu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Cornel Durgheu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!