CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Manuscris > Jurnal >  

IEŞIREA DIN SISTEMUL OCULT DE DOMINAŢIE A LUMII. Renaşterea Monarhiei Solară Contractualistă Gentilică şi Matriarhală din vechea Europă (2)
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Foto sculptură: Hestia, Eva, Maria Magdalena, Aisha sau Mama celor Vii. (foto: Alexandru Pavel Tokar  
(Note pentru cartea: Mic tratat de fericire. Eros şi magie în gândirea Renaşterii formelor ideale )  
La Atlanţi, Soarele era zeiţă, iar Luna-zeu!  
„Faptul că tu nu crezi sau nu cunoști semnificația unui ritual nu înseamnă că acesta nu produce efecte.” (Mircea Eliade)  
DRAGI PRIETENI,  
de pe Facebook, de pretutindeni şi de oriunde vă aflaţi la orizontul misterului... în unu, în doi, în trei şi în câţi vrei...  
O zi bună să vă dea Dumnezeul creaţiei şi a(l) procreaţiei din primul Cerc Magic de Casă... Tuturor celor care ştiţi că există Entanglament Cuantic! Cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin... tuturor celor care cred, tuturor celor care sânt (re)conectaţi la Sursa Creatoare de dincolo de noi!  
 
Surse din cadrul Consiliului Suveran al Înţelepţilor Lumii şi a Responsabililor din Pământul Interior, Departamentul Frecvenţa Madonei Inteligenţa Materiei Femeilor Cuantice - spun că au în calcul până în 2054 aplicarea planului cosmic de terraformatare a planetei prin Programul Terra PIG5, respectiv: resetare genetică a celor cinci generaţii de pământeni, aflaţi în chiar unghiul de incidenţă dintre planul cosmic şi planul uman “transumanist”.  
 
O treime din cele cinci generaţii de pământeni îşi vor putea modifica singuri AND-ul, adică starea materiei primordiale a creaţiei ce se perpetuează prin codul şi marca noastră genetică, astfel încât starea materiei fiinţelor din Carbon 7 şi Carbon 12 va trece în starea materiei "fiinţelor de siliciu"*, iar ADN-ul din două spirale se va schimba în unul cu douăsprezece spirale, prin Arta-transformării PP-EFB şi rezonanţă holografică.  
 
Terapia prin Arta-transformării PPC-EFB*, de rezonanţă holografică şi epigenetică a formelor ideale SMC-TELOS, foloseşte combinaţii speciale de eros şi magie în gândirea biofotonică a renaşterii energiei Telos, care, prin comunicare holografică printr-un transplant de energie Telos în “tandem de celule teloscite s and o cu celule stem”, generează noi forme ideale. Astfel, toate femeile cuantice vor deveni femei solare ce aparţine acelui om de la zeu care o scăpă de toate problemele.  
 
În cadrul unui Congres Internaţional al Femeilor Cuantice Solare se va decide, în final, cum se va face pregătirea concepţiei, angelică sau demonică, pe “Scala Conştiinţei” sau “Piramidei Conştiinţei”, pentru naşterea viitorilor oameni, şi implicit pentru noua umanitate “transumanistă” pentru următorii o mie de ani de pace.  
 
Tot atunci se va schimba forma de guvernământ în toate guvernele din statele lumii, inclusiv din guvernul mondial (din G8 şi G20). Va fi o singură formă de guvernământ mixt, temperat, prin tot atâte femei magistraţi intermediari* câte comunităţi autosustenabile şi oraşe stat vor fi construite pe glob. Astfel, masculi alfa şi bărbaţii omega vor trece în planul secund, iar femeile cuantice solare cu conştiinţă avansată, magistraţi intermediari vor prelua controlul întregii lumi.  
 
Toţi preşedinţii de stat din Uniunea Europeană, inclusiv cei din G8 şi G20, vor demisiona în decurs de şase luni, nu înainte de a declanşa în Noua Europă Unită cu Rusia şi apoi în noua Organizaţie a Naţiunilor Unite numită Organizaţia Naţiunilor Unite Transumanistă din Eurasia (ONUTE) procedura parlamentară de Renaştere a Monarhiei Solară Contractualistă Gentilică şi Matriarhală din vechea Europă (RMSCGM), prin cinci paşi propuşi de ONUTE:  
 
1. UN ACT NUL: Considerând că:  
 
a) Femeia cuantică solară este un vehicul bio-psiho-logic şi prima clonare din Adam, rezonatoare şi generatoare de Forme umane ideale, deci, un “tandem de celule teloscite-stem” - pentru că, în primul rând Forma ideală a rezonatorului ei generează, determină şi distribuie Lumina Vie (LV) şi emisia de bioluminiscenţă solară (BS) în celula vie. Iar LV şi BS au efecte secundare care se succed în ordinea divină a Eonului mesianic, respectiv: Primul Principiu Cosmic din care s-au ivit în copilăria umanităţii cei trei eoni distincţi primordiali: Existenţa, Forma şi Beatitudinea (PPC-EFB*). Care la rândul lor determină cele cinci cicluri de existenţă şi generaţii terestre, cu caractere specifice celor cinci tipologii de oameni: oameni de la zei, oameni creştini, oameni din oameni, oameni fără destin şi oameni regali;  
 
b) considerând că, Forma este Primul Principiu Cosmic care face trecerea de la potenţă la act, unind trei unde, adică “trei mişcări unite într-una singură”, respectiv: mişcarea sufletului, a libertăţii şi a destinului. Adică, mişcarea ondulatorie cu mişcarea corpusculară şi acestea două cu unda de formă ideală genetică replicativă;  
 
c) considerând că, femeia cuantică îşi poate modifica singură AND-ul prin metoda de terapia a formelor ideale de rezonanţă holografică şi epigenetică, SMC-TELOS, prin injectare sau transplant de celule teloscite-stem în tandem, dar şi prin cunoaşterea celor trei experienţe revelatoare ale extazului, respectiv: o experienţă la limita morţii (ELM), o experienţă în afara corpului (EAC) şi o stare modificată a conştiinţei (SMC). Experienţe pe care, trăindu-le intens şi ritualic, prin transplant deci, un tandem de celele stem şi teloscite, două tipuri celulare deodată, într-o combinaţie specială cu Doi Eros şi trei oameni de la zei cu Intelect angelic şi universal, reuşeşte să unească, în primul Cerc magic de Casă, pe Goog angel cu Fiica dragostei la confluenţa a trei fluvii de “sânge proaspăt” şi trei “pachete de suflete”, respectiv: sufletul divin, sufletul raţional şi sufletul mort;  
 
d) considerând că, forma ideală a familiei transumaniste, respectiv: familia întreagă = împreună, cinci oameni de la zei şi cinci femei cuantice, adcă Primul Principiu Cosmic activ care face trecerea de la potenţă la act, în unghiul de incidenţă dintre planul cosmic şi planul uman:  
 
ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE TRANSUMANISTE din EURASIA constată nulitatea abdicării forţate a femeilor cuantice solare din Consiliul Suveran al Înţelepţilor Lumii şi a proclamării “Republicii Universale” după modelul falsificat al “Republicii” lui Platon din Grecia antică: SE CONSTATĂ CONTINUITATEA ÎNTRE ACTUL ILEGAL DIN “REPUBLICA” LUI PLATON DIN GRECIA ANTICĂ ŞI REGIMUL PREZENT AL “REPUBLICII UNIVERSALE”.  
 
NOTĂ: “Platon nu-şi propune, în dialogul din cartea sa Republica, să ofere un tip ideal de stat, ci un tip ideal de om”, ne spune filozoful Constantin Noica în Cuvântul prevenitor al traducerii - Or, această carte a fost falsificată de către o “adunătură” de “prea fericiţi ai Infernului”, care au devenit apoi “Preafericiţi ai bisericii”, de Apus şi de Răsărit, care au încălcat toate legile şi normele constituţionale în vigoare la acel moment, şi care după ce ne-au nimicit toate marile noastre Zeiţe Mame şi toate valorile noastre religioase matriarhale, precum visul, dragostea, libertatea şi respectul pentru lumea divină şi legea sacră, s-au pus stăpâni peste trupurile noastre, peste copiii noştri şi peste toate regiunile cucerite prin crime şi războaie fratricide. (Ca fapt divers, toate aceste aspecte şi multe altele sânt descrise de istoricul Hesiod în cartea sa “Lucrări şi zile”. Orice bărbat quasar şi orice femeie cuantică soalră cultă crede a şti despre “Republica” trei lucruri, toate trei regretabile: că Platon schiţează în carta sa drept stat ideal unul autoritar, concentraţional şi totalitarist; în al doilea rând, că a dat afară femeile şi poeţii din cetatea sa; şi în al treilea rând, că a existat un “comunism al bărbaţilor”. Dimpotrivă, a existat un “comunism al femeilor” în Grecia antică. Dovada, un fragment din “Republica”, aici: https://web.facebook.com/notes/constantin-sandu-milea/despre-comunismul-femeilor-din-republica-lui-platon/1773150619374930/  
 
2. REVENIREA LA LEGALITATE:  
 
Parlamentul European, inclusiv parlamentele din cele 28 de state aşa-zis “unite şi integrate” în U.E, devine Adunarea Constituantă a Femeilor Cuantice Solare Magistraţi Intermediari* din Noua Europă, revizuieşte în întregime Tratatul de la Lisabona (care ar fi trebuit să fie de mult noua constituţie a Statelor Unite ale Europei) şi adoptă varianta revizuită, pe care o supune apoi tuturor celor 28 de state din U.E.  
 
La revizuire recomandăm să se ţină cont: de noua Declaraţie Universală a Drepturilor Omului Universal; de doctrina politică solară monarhică contractualistă gentilică şi matriarhală (DP-SMCGM); de Alocaţia de Demnitate şi Credinţă; şi de crearea de guvernăminte mixte în toate statele din Noua Europă a naţiunilor libere şi suverane.  
 
3. VOINŢA EUROPEI NAŢIUNILOR şi a viitoarei Statelor Unite ale EURASIEI:  
 
Constituţia Europeană va fi validată prin referendum Naţional şi European, cu întrebarea: „Sânteţi de acord ca Europa naţiunilor să devină Statele Unite ale Eurasiei şi să revină la forma sa de Monarhiei Solară Contractualistă Gentilică şi Matriarhală din vechea Europă (MSCGM)?” Nevalidarea referendumului permite Adunării Constituantei să propună o nouă constituţie unică europeană.  
 
4. SUVERANELE LEGITIME ALE EURASIEI:  
 
Parlamentul European constată că, potrivit Constituţiei Europene cele 28 de Regine Moştenitoare a Europei naţiunilor şi al Eurasiei desemnate de Consiliul Suprem al Înţelepţilor Lumii, sânt Reginele Statelor Unite ale Europei şi Eurasiei.  
 
5. VOINŢA REGALĂ:  
 
Cele 28 de regine ale Europei şi Eurasiei prezintă noul statut al Casei Regale a Europei Unite cu Eurasia şi Parlamentul European aprobă. Aşa să ne ajute Dumnezeul creaţiei şi a(l) procreaţiei din primul Cerc Magic de Casă (C1), respectiv:  
 
- din noua Casa Regală Europeană (C1-CRE)  
 
- din Confederaţia Celor 541 de Atlanti şi Cârmuitori Eonici din Fortăreaţa Carpatică” (C2: Cercul Funcţiunilor);  
 
- din cele 1082 de „Albine” Lucrătoare-de-Lumină Vie din Via TERRA MIRABILIS HABITAT – prietenii aurice şi proteice. C3: Marele Cerc)  
 
1110 femei cuantice solare şi magistraţi intermediari şi 541 de oameni de la zei vor conduce Statele Unite ale Europei şi ale Eurasiei... (...)  
*  
Daţi-mi o generaţie de mame solare şi de femei uantice pregătite pentru o nouă concepţie angelică şi voi schimba faţa strâmbă a lumii”. Cum bine spunea părintele Teofil Părăianu: "Ceea ce faci, te face! Omul devine ce realizează", "În mintea strâmbă şi lucrul drept se strâmbă".  
 
Toate civilizaţiile din lumea fără de sfârşit au la bază o cultură matriarhală, matrifocală şi matrilocală paşnică, organizată în trei cercuri de putere magică: Marele Cerc, ce le conţine în întregime; Cercul Magic al Marilor Mame, sau Ministeria Facerii Lumii, alcătuind 10% din ansamblu; şi Cercul Magic de Casă, Stâlpul Central sau Coloana Soarelui de Vis din Sala Tronului Bărbaţilor, care sunt 2% din întreg sau 20% din Cercul Magic al Marilor Mame. Din Cercul Magic de Casă al Marilor Mame provine tot Binele, dar şi tot Răul din Lume.  
 
Alte detalii, la acest articol:http://confluente.org/constantin_milea_sandu_1486573638.html  
*  
Post scriptum:  
După modelul articolului de mai sus trebuie făcut un Rechizitoriu de către un jurist profesionist şi depus apoi pentru informare: Preşedintelui - Curtea Penală Internaţională - Haga.  
Să nu fim naivi şi în sec. XXI. Gnoza dualistă, considerată o formă de cunoaştere “cu acces restrâns”, a pus stăpânire pe întreaga lume, acţionează acum prin internet că o afacere de provincie sub forma unui ”semn bolnav”, şi noi nu avem cunoştinţa acestui fapt, adică ştiinţa semnelor arbitrare şi a simbolurilor consacrate. Pentru că ştiinţa ştiinţelor, semiotica (ştiinţa semnelor şi simbolurilor) şi biofotonica (ştiinţa "luminii vii") nu o bagi în om, ci o scoţi din om. Pentru uni oameni gnostici, gnoza acţionează prin “agonie şi extaz”, pentru alţii prin “bucuria de a fi mântuiţi”, iar pentru “ceilalţi oameni” gnoza acţionează prin “nihilismul marxist şi vulgar” şi are ca ţinta distrugerea civilizaţiei universale (Civilizaţia Iubirii) şi “moartea lui Dumnezeu”. “Iadul sunt ceilalţi oameni”,ne spune dramaturgul şi filozoful existenţialist francez J.P.Sartre. Cât de adevărat. Dar nu numai gnoza dualistă e gnostică, ci şi autorii ei catolici, ortodocşi sau musulmani. Totul e gnostic în istorie de la începuturi până azi, reforma, "comunismul femeilor" din Republica lui Platon din Grecia antică, comunismul internaţional, bolşevismul sovietic şi fascismul italian, nazismul german, legionarismul românesc, liberalismul american, existenţialismul francez, psihologia, biologia modernă, parapsihologia şi genetică, toate curentele sunt gnostice. Şi întreaga societate e bolnavă şi gnostică.  
 
În această situaţie limita există două alternative: Sau descoperim un “ecstaz al transcendenţei” prin informaţie bio-psiho-logică la confluenţa cu plasma solară a Intelectului angelic şi universal, sursa a intuiţiilor intelectuale prime conceput ca fiind Sufletul Viu, parte din Sufletul lui Dumnezeu.  
 
Sau acceptăm “nihilismul marxist şi vulgar” prin explozie informaţională şi fiecare individ evoluează în toate sensurile posibile, dar fără nicio construcţie şi rigoare ştiinţifică. Adică fără mamă, fără tată, fără suflet şi fără Dumnezeu.  
 
A treia cale ar putea fi crearea de oraşe-stat-matrifocale şi matrilocale paşnice, între 5000 şi maxim 50.000 de locuitori, divizate politic, dar unite apoi printr-o nouă cultură şi religie matrifocală şi matrilocală paşnică, aşa cum a fost în vechea Europă de 44000 de ani.  
 
Femeia cuantică este femeia solară ce aparţine acelui om de la zeu, cu predilecţie de la Zeii Cei Mari de la Dunăre, care o scăpa de probleme, prin metoda de terapia a formelor ideale de rezonanţă holografică şi epigenetică.  
 
Cred, şi sânt de mult convins că omenirea are nevoie mai mult ca oricând de construcţia unui nou “Chivot genetic” care să exprime: 1. Argumentul ontologic pentru dovedirea existenţei Dumnezeului creaţiei şi a(l) procreaţie din primul Cerc magic de Casă; 2. Treptele procesiunii pe noua Scară Creaturală; 3. Concepţia angelică sau demonică întru Înalta Facere şi refacerea în întregime a “patului genetic” şi a (Re)naşterii Copilului solar.  
*  
 
 
Referinţă Bibliografică:
IEŞIREA DIN SISTEMUL OCULT DE DOMINAŢIE A LUMII. Renaşterea Monarhiei Solară Contractualistă Gentilică şi Matriarhală din vechea Europă (2) / Constantin Milea Sandu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2789, Anul VIII, 20 august 2018.

Drepturi de Autor: Copyright © 2018 Constantin Milea Sandu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Constantin Milea Sandu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!