CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Manuscris > Jurnal >  
Autor: Constantin Milea Sandu         Ediţia nr. 2412 din 08 august 2017        Toate Articolele Autorului

Dumnezeu, poliamoria*, poliandria* şi concepţia angelică. Despre concepţia familiei tradiţionale şi modificarea constituţiei.
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Foto: Toiagul meu...  
  
Motto: „Faptul că tu nu crezi sau nu cunoști semnificația unui ritual nu înseamnă că acesta nu produce efecte.” — Mircea Eliade  
  
O zi bună să vă dea Dumnezeu… celor ce nu cred! Cer înalt şi idealuri pe măsura Cerului Cristalin... celor care mai au un gram de credinţă, cât un bob de muştar, şi o mare Iubire care există de dinaintea Facerii Lumii, prin care pot uni, împreună, Cerul şi Pământul şi pe Good angel cu Fiica dragoste!  
  
Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor, aşa zisa “mare dezbatere despre concepţia familiei şi modificarea constituţie”, care ne spune că la baza societăţii este familia tradiţională formată din uniunea dintre un bărbat și o femeie, pentru că ei fac copii și asigură mersul înainte al lumii, este, după ştiinţa mea, o falsă problemă, atâta timp cât în ecuaţia problemei nu este introdusă şi a treia persoană, o entitate celestă, divină şi umană, respectiv: Dumnezeu Trinitar. Adică dumnezeul creaţiei şi a(l) procreaţiei din primul Cerc magic de Casă al Iubirii care există de dinaintea Facerii Lumii. Asta în plan cosmic, religios, spiritual şi coreligionar în paradigmă. În plan uman, inclusiv "transumanist", este evident că se exclude filiaţia din Constituţie, este evident că mama care îşi creşte copilul fără tatăl copilului nu va mai fi protejată de o normă constituţioanlă. Textul aşa cum este propus este o greşală fatală.  
  
Dacă umanitatea este creaţia lui Dumnezeu (şi aşa este!), dacă Dumnezeu şi-a încununat creaţia făcându-l pe om după chipul şi asemănarea sa (aşa a fost!), şi dacă Europa a fost este şi va fi construită pe o axă creştină (să ne ferim să uităm asta vreodată!), atunci de ce biserica şi societatea civilă nu dezbate problema concepţiei familie raportată în primul rând la Dumnezeu Trinitar, prin “mitul trăit” intens, pe axa creştină, precreştină şi paleocreştină ("Cincizecimea"), în relaţie directă cu Dumnezeul creaţiei şi al procreaţiei din primul Cerc magic de Casă - din Ministeria Facerii Lumii în Sala Tronului Bărbaţilor, a masculilor alfa şi bărbaţilor omega? Căci acestea sânt cele trei fericiri esenţiale: creaţia, procreaţia şi casa (casa mentale). Şi în toate trei există Dumnezeu.  
  
A concepe înseamnă a domina. Dacă Voinţa şi pregătirea concepţiei e sănătoasă, atunci şi concepţia familiei e sănătoasă. Că eu sânt format, făcut şi conceput numai de un bărbat şi o femeie, nu pot să cred! Sânt ceva mai mult. Şi cu asta intru direct în spiritul celor trei materii, respectiv: materia vie, antimateria (materia moartă) şi materia întunecată, fără să mai fac dovada importanţei subiectului meu. Şi pun următoarea întrebare legitimă şi obligatorie acum, pentru noi toţi, dar absolut toţi, pentru că sântem implicaţi genetic până peste cap în această concepţie şi planificare familială, prin Programul genetic Terra PIG5:  
  
De ce nu se spune, de exemplu, în această dezbatere despre concepţia familiei - adevărul care nu se vede (“Aletheia” din Grecia antică) şi anume că, atunci când se uneşte bărbatul cu femeia într-o dragoste sacră şi liberă, osmotică şi sapienţială, necondiţionată deci de norme juridice şi rituri sociative religioase, tot atunci (inter)vine şi Dumnezeu şi pune scânteia divină şi astrocitul strălucitor în ochii celei ce-l caută... Scânteia Prinţesei X sau F-XXX şi Astrocitul corpului spiritual (CS)-BY sau B-YY, unde, prin explozie şi mai ştiu eu ce accidente cromozomiale şi implozie (pro)creativă, în “ministeria facerii lumii”, mai concret, în “organul facerii” din Sala Tronului Bărbaţilor, adică în “anticamera” orgasmului uterin, intervine o a treia entitate, divină şi umană, respectiv: Dumnezeul creaţie şi al procreaţie în primul Cerc magic de Casă întru Înalta Facere şi (Re)naştere a Copilului Solar (de "diamant", de "cristal" şi de "indigo").  
  
Sigur, aşa e, logic şi din punct de vedere biologic, copii pot face doar un bărbat și o femeie. Doar că logica şi afirmaţia asta nu mai este valabilă azi şi din punctul de vedere al psihoanalizei, al genetici moleculare şi al câmpurilor morfice, formatoare şi generatoare a tuturor generaţiilor de pământeni; toate aceste fenomene paranormale ale concepţiei angelice sau demonice sânt explicate psihologic de C.G. Jung prin Teoria “subconştientului colectiv” şi de Rupert Sheldrake prin Teoria morfogenetică.  
  
Voi fi întrebat, poate: sânt eu oare vreun prinţ sau legiuitor, ca să scriu despre pregătirea concepţiei angelică sau demonică şi planificarea familială? Răspund că nu, şi tocmai de aceia scriu despre cele trei fericiri esenţiale: creaţie, procreaţie şi casa, nucleul cel mai fecund al latinităţii creştine, al familiei europene. Dacă aş fi prinţ sau legiuitor nu mi-aş mai pierde timpul să spun ce trebuie făcut în pregătirea concepţiei: aş concepe, fecunda sau aş tăcea.  
  
Find născut cetăţean liber al unui singur Sat Planetar, ce se construieşte în chiar clipa aceasta, în plan cosmic şi în plan uman, pe o planetă deocamdată fictivă, numit Terra Mirabilis Habitat, descendent din Zeii Cei Mari de la Dunăre, supranumit şi “omul cu Coloana Soarelui de Vis” din “fortăreaţă carpatică” şi ca membru al suveranei Madonna Inteligenzza materiei, Eurynnomes, Zeiţa Extazului, oricât de slabă ar fi influenţa ce o poate avea creaţia mea artistică sculpturală în treburile publice ale cetăţii, după o cercetare privată a formelor sculpturale de peste 30 de ani, dreptul meu de a interveni în planificarea familială e de ajuns pentru a-mi impune datoria de a face cunoscută oamenilor această nouă concepţie angelică, care este Datoria vieţii noastre, a tuturora.  
  
Ori de câte ori meditez artistic şi transcendental asupra acestor concepţii angelice sânt fericit să descoper şi să găsesc mereu în cercetările mele noi temeiuri în gândirea renaşterii formelor ideale, ca să le iubesc pe cele din ţara mea: România, Dacia Magna.  
  
De ce? Pentru că, în mod sigur Există, între noi, umanii şi "transumaniştii", Entanglament Cuantic, respectiv: Dumnezeul creaţie şi al procreaţiei în Cercul magic de Casă, Sfânta Mamă a lui Dumnezeu, Mama Tuturor Mamelor, Mama celor Vii, Cele Opt Sophii şi Cinci Eve Mitocondriale, şi doar 144.000 de taţi genetici şi oameni de la zei, care intervin mereu în pregătirea concepţiei şi (re)naşterii viitorilor oameni, cu ştiinţa zeilor mesianici şi “preştiinţa divină”, într-un fel sigur, secret şi fidel, (prin puterea îngerilor solari - al Îngerilor de Lumină Vie, din “spaţiul supralunar” de origine solară ce ajută pe Maica Domnului să se urce şi să pogoare la şi din Cerul Cristalin -, fără a omite nimic din ceea ce le-au dat Dumnezeu în păstrare. În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!  
  
* * *  
  
Pe axa creştină, precreştină şi paleocreştină (Cincizecimea), ceva însă ne scapă aici. Astfel încât se naşte întrebarea: ce e rău dacă, de exemplu, doi bărbaţi şi o femeie sânt implicaţi într-un “triunghi amoros”, sau dacă două femei şi un bărbat sânt, de asemenea, implicaţi într-un “triunghi amoros”, şi dacă aceştia pot concepe şi face copii cu două femei sau cu doi bărbaţi? (exclus cupluri de homosexuali. Să ne ferim să uităm asta vreodată!) Această iniţiere în dragostea sacră şi în “triunghiuri amoroase”, practicată în Grupuri de frecvenţă şi conştiinţă înaltă pe "Scala Conştiinţei" sau "Piramidei Conştiinţei", după modelul Marilor Familii Regale, e numită Poliamoria* şi Poliandria**.  
  
Mai concret, ce-are administraţia, puterea politică şi puterea religioasă cu concepţia familiei şi propășirea speciei umane? Câţi copii ar rezulta, de exemplu, din permutări de trei pe trei “triunghiuri amoroase”, sau patru pe patru cupluri realizate prin schimburi de parteneri şi partenere, sau cum le-ar veni lor mai bine în fantezia dragostei şi procreării, din permutări de 4-8-16-32-64 de cupluri alese şi selecţionate într-o Comunitate autosustenabilă, care va deveni apoi un oraş-stat, de sine stătător?  
Desigur, pentru a crea o astfel de comunitate şi cultură matrifocală şi matrilocală paşnică ar trebuie declanşat mai întâi un conflict sacru între "spaţiu" şi "loc", pe un "loc fără de loc" într-un "topos atopos", despre care am scris în articolul România eternă, Israelul şi Grădina Maicii Domnului.  
 
Practicarea poliamoriei* şi poliandriei*, printr-un CONTRACT DE CĂSĂTORIE MIXTĂ DE ÎNTRAJUTORARE, între cele cinci caste* (prin aplicarea Programului genetic Terra PIG5*), respectiv între cinci femei şi cinci bărbaţi din cinci categorii de caste şi zone diferite (exclus homosexualii. Să ne ferim să uităm asta vreodată!) - un contract legalizat, deci, cu demnitate, libertate şi egalitate de şanse pentru fiecare bărbat şi femeie în parte, respectiv între cei Cincizeci de căsătoriţi ("Cincizecimea"), ar putea salva acum Civilizaţia Iubirii, şi implicit civilizaţia europeană şi occidentală de invazia controlată-necontrolată a islamului, a africanilor şi în curând a chinezilor. Cu alte cuvinte, între Opt Grupuri de conştiinţă şi frecvenţă înaltă între nivelele 200, 400 şi 600 pe “Scala Conştiinţei” sau “Piramidei Conştiinţei”(a se vedea cercetările lui David R. Hawkins). Sub nivelul 200, sântem într-un război al frecvenţelor, iar ei nu vor ca tu să creşti în frecvenţă, să ai sentimentul deplin al Civilizaţiei Iubirii, în viaţa ta de fiecare zi.  
 
Toate bătăliile din istoria celei mai mari înşelătorii umane au fost pierdute în mare secret, în afară de una singură: programarea genetică a oamenilor viitorului. În acest program genetic sântem incluşi noi toţi, acum. Viitorul aparţine acelor elite care învaţă deja cum să se (re)producă, în chiar unghiul de incidenţă dintre planul cosmic (virtual) planul uman "transumanist", noile trupuri şi "creiere octogonale" prin Programul genetic Terra PIG5, de concepţie angelică. Adică prin aceste noi Contracte de Căsătorii Mixte de Întrajutorare, unind pe Good angel cu Fiica dragostei în primul Cerc magic de Casă al Iubirii* care există de dinaintea Facerii Lumii*. Aceasta este noua "elită" a barbarilor care ne vor stăpâni - iar noua umanitate "transumanistă" îi vor primi cu braţele deschise. Cu adevărat vom fii ca nişte mici dumnezeu.  
  
Iată câteva întrebări legitime şi obligatorii la care trebuie să găsim răspunsuri acum, în începutul sfârşitului istoriei celei mai mari înşelătorii umane, când o gaşcă de imbecili rudimentari alde G. Soros & com forţează de câţva ani islamizarea Europei prin programul politic şi diabolic de inginerie genetică şi Depopulare Globală (PIG 5)  
  
*  
PS: Potrivit definiţiei din Wikipedia, poliamoria & poliandria este un concept revoluţionar, integrator, care vizează multitudinea relaţiilor de iubire şi care a devenit – pe Scara Creaturală a valorilor naţionale şi universale – Raţiunea Intelectului angelic şi universal, din drapta Raţiunii, dar şi "ispita" de a exista şi pentru cei credincioşi. În dimensiunea sa funcţională, pe care implicit o susţinem, poliamoria & poliandria este acea formă de iniţiere în "dragoste liberă" printr-un schimb de parteneri-partenere – presupunând "căsătorii mixte de întrajutorare" (interconfesionale, interetnice etc.) – împlinite în "Cercul magic de Casă" înţeles ca Templu al Dragostei, al Meditaţiei, al Contemplării şi al Eliberării (aşa cum a aspirat Brâncuşi să fie la Indore), pentru a obţine adevărata eliberare: din ciclul reîncarnărilor, din ciclul devenirilor şi din veşnicul balans între mai bine şi mai rău a celor mulţi. Mai multe detalii despre poliamoria & poliandria în acest articol: Sursa: https://www.sexualitatemaritala.ro/poliamoria-realitate-sau-fictiune/  
  
 
  
 
Referinţă Bibliografică:
Dumnezeu, poliamoria*, poliandria* şi concepţia angelică. Despre concepţia familiei tradiţionale şi modificarea constituţiei. / Constantin Milea Sandu : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2412, Anul VII, 08 august 2017.

Drepturi de Autor: Copyright © 2017 Constantin Milea Sandu : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Constantin Milea Sandu
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!