CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Stihuri > Nuante >  

Claudia BOTA - POEME DE SUFLET (2)

 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
TĂCEREA INIMII MELE  
 
Tăcere sădită în crăpăturile inimii mele,  
Plec inima prin glasul tău, care tace,  
Peste tot e numai tăcere,  
tăcere fără vibraţie.  
Tăcere e şi în mintea mea, în glasul meu,  
Care nu poate să mai rezoneze,  
Cu întunericul care mă îngheaţă.  
Visul tu mi l-ai furat,  
Căci iubirea din mine ai călcat,  
Zdrobind liniştea.  
În celula aceasta, unde toată lumea tace,  
Nu găseşti decât o tăcere.  
O tăcere muribundă, ucigătoare,  
Pentru că moartea calcă şi desface,  
Iubirea din mine, ce nu-mi dă pace,  
Vreau să dărâm barierele tăcerii,  
Să te îmbrăţişez fără cădere,  
Să respir şi să mă îmbăt, cu tine iubire,  
Retrăind fără vanitate, iubirea ce ne desparte.  
 
 
DIN IUBIRE CRESC RĂDĂCINI  
 
Legănând aripile în neant, prin văzduh,  
Albatrosul călător este suveran,  
Cercetând de- a pururi lumea,  
descrisă în Pentateuh,  
Imensitatea iubirii, o străbate ca un planor,  
Călător neobosit, sacrificându-şi viaţa,  
Până când tu? Albatros vei dărui, prin vânt,  
Prin timpuri de lumină sau ceaţă,  
Peste cer şi valuri îţi porţi al tău dor,  
Pe aripile tale ducând mereu în zbor,  
Câte o sămânţă, care va rodi în duh şi adevăr.  
În al tău zbor, prin crăpăturile stâncilor,  
Din iubire cresc rădăcini, prin care să redescopăr,  
Cum izvorăşte, Apa cea vie.  
Prin a Ta revelaţie, reînvie întreagă creaţie,  
La o primăvară dulce, a Fiul Tău iubit.  
Glasul Tău Doamne, ne ridică din nefiinţă,  
Făcând să crească din iubire rădăcini.  
 
 
DACĂ DRAGOSTEA MEA  
 
Dacă dragostea ar ţine o veşnicie,  
Inima mea pătrunsă prin Tine,  
Nu s-ar dezlipi nici o clipă, din această călătorie.  
Dacă viaţa mea ar şti că te voi pierde,  
Mi-aş topi toate gândurile pentru a le cerne,  
Prin închisorile inimii mele.  
Culorile glasului Tău mă duc prin ploi,  
Ploi de lumină,  
Cu picături de iubire, ce alină inima mea,  
Când suntem numai noi doi.  
Tu eşti suflare desprinsă cu viaţă,  
Chiar şi când viaţa mă îngheaţă.  
Dă-mi mâna să traversăm pragul  
Unde pământul sărută cerul,  
Iar tăcerile prefac zorile,  
În fascicole multicolore.  
 
 
LASĂ INIMA SĂ SPUNĂ...  
 
Lasă inima să spună,  
Tu eşti cea mai bună.  
Lasă inima să zboare,  
Tu eşti cel mai tare.  
Lasă inima să spere,  
Nu în lucruri efemere.  
Lasă inima să se încălzească,  
Iar durerea să o topească.  
Lasă inima să-mi ducă  
Gândurile ca o nălucă,  
Iară dorurile să-mi petreacă,  
Până la Steaua fără nume.  
Lasă inima să ceară,  
Apa vieţii milenară.  
Lasă dragostea să înflorească  
Iar în zorile albastre,  
Inima să crească.  
Şi atunci îţi voi cânta,  
Ca şi pasărea Măiastră,  
Aducând cuvânt de pace,  
Până la Poarta cerului,  
Unde merele s-or coace.  
 
 
ÎNTÂLNIREA COPILULUI CU VIAŢA  
 
Dă-mi Doamne putere să mă ridic,  
Mai presus de nori şi acea durere,  
Prin viaţă, Să mă porţi cu aripi celeste,  
Aruncat fără griji şi acea cădere,  
Care întunecă cerul, al clipei reci.  
Precum în privirea copilului abia născut,  
Revezi bucuria primei întâlniri cu viaţa,  
O tainică raţiune, izvorâtă din iubire,  
O iubire!...care pe veci o petreci,  
Până la întâlnirea de veci.  
Cu ochii mari între lumini,  
Cercetând fiinţa mamă, la prima întâlnire,  
Copilul simte cea dintâi şi dulce mângâiere,  
Mai presus de toate, recunoaşte glasul mamei,  
Mamă, ce sădeşte cu har după har,  
Cântecul vieţii la hotar.  
 
 
ZBURAŢI CU PROPRIILE VOASTRE ARIPI  
 
Zburaţi mereu în largul vieţii,  
Cu propriile voastre aripi, ca şi condorul,  
Care veghează tainic cerul,  
Privind nelimitat de spaţiul ceţii.  
 
Zburaţi şi fiţi mereu, cu sufletele calde,  
Ducând în drumul vostru, lumini necreate,  
Desăvârşiţi-vă menirea cu inimile date,  
Chiar şi când veţi merge neînfricaţi, pe valuri încercate.  
 
Iar al vostru suflet de copil să-l păstraţi,  
Cu dragoste de mamă, de tată şi de cei sărmani,  
Să luminaţi prin fapte bune, durerile celor orfani,  
Năvalnic suferinţa să o eliberaţi.  
 
Zburaţi copii, nu vă lăsaţi!  
 
 
TRAGEM LINII PRIN VIAŢĂ  
 
Când ai obosit în colajul vieţii,  
Tragi linii nedefinite,  
Numai tu poţi face asta!  
Linii orizontale pentru a privi,  
Cum visele tale prind contur,  
Într-un dans fără pereche.  
Chemarea inimii tale te îndeamnă,  
Mai aproape, tot mai aproape,  
Unde ecoul pulsează şi prinde rădăcini.  
Până în adâncurile de deasupra,  
Atingând lumina nevăzută,  
A sufletului tău.  
Tragi linii colorate pentru a nu umbri,  
Veşnicia.  
Parcurgând verticalitatea spaţiului dat,  
Într-un timp fără de timp,  
Recreezi viaţa, o inimă plină, fără egal!  
 
 
PRIN ÎNVĂLUIRE M-AI LUAT  
 
Timpul se scurge mereu prin pânza deasă  
Un cocor a plecat iar, în amurgul însângerat,  
Cerul sub fruntea-ţi semeaţă părea uscat,  
Când ai plecat, prea curând, de acasă.  
De atâtea ori am cercetat,  
Umbra întunecoasă ce ţese spaţiul,  
Legând distanţa dintre noi,  
Între mine şi tine, lumini ne dezveleau  
Gândurile noastre senine.  
Acum mă trezesc înfrigurat,  
Căutând să mă leg cu mâinile de viaţă,  
Cercetându- ţi ochii în privirea cerească,  
Prin învăluire m-ai luat, iar în suflet făcând să crească  
Iubirea cea ivită într-o dimineaţă.  
 
 
CUVÂNTUL E PUTERE  
 
Nici un cuvânt al unui popor, nu e barbar,  
Toate cuvintele noi le-am primit în dar,  
Logosul nu ne separă, ci ne adună,  
În adevăr şi nu în minciună.  
 
Cuvântul e puterea întru geneză,  
Căci toate-n El, din nimic le-a creat,  
Atunci când acel nimic nu era definit,  
Pentru a fi din acel a nu fi, un om desăvârşit.  
 
Cuvântul e putere întru credinţă,  
E viaţa care aduce năzuinţă,  
Pe fiecare îl mângâie când îl doare  
Punându-i viaţa la încercare.  
 
Cuvântul e putere întru mântuire,  
Înalţă pe cel ce dă iubire  
Şi dăruieşte pacea inimii,  
Pe care mulţi o caută în neştire.  
 
 
CĂLĂTORIA SUFLETULUI  
 
Să plângi ajungând la rădăcinile sufletului,  
Stingând doruri din leagănul prunciei,  
Arzând prin tine torţa glasul gândului,  
Pentru a ajunge la ţărmul veşniciei.  
Luminat de dorinţa vie.  
De a pătrunde pe tărâmul uitat de timp,  
Unde cenuşa se preface în apă vie.  
Păsările bântuie, mereu visele mele,  
Cu groază, înot spre ţărmul presărat cu flori,  
Unde ochii mi se desprind lăsându-i mărturie  
Pentru o jertfă vie!  
Părinţii părinţilor mei strigă către mine:  
”Nu te pierde, căci e multă lumină,  
Mergi mai departe, căci de iubire vei avea parte,  
Acolo unde dreptatea se împarte!”  
 
 
EMANAŢIA IUBIRII  
 
Parcurg ziua luminii cu sufletul la Tine,  
Eman iubirea care învăluie totul,  
inima îţi distinge gândul,  
multe scântei rupe din mine.  
 
Efervescenţa încrustată în ochii minţii  
mă face să înfloresc mereu.  
Chiar dacă primăvara a trecut,  
înfloresc, fără să-mi fie greu.  
 
Te iubesc, dragoste purtată pe ape,  
Te iubesc, dragoste purtată pe pământ,  
Te iubesc, dragoste purtată spre cer,  
Te iubesc, chiar şi când vântul bate,  
bate, pustiit de dor.  
 
Nimic nu mă va face să cobor.  
Totul mă-nalţă!  
Mă ridică la tine,  
prin aburul scânteii divine,  
fiinţa mi-e plină de lumină.  
 
 
FECUNDAŢIE  
 
Sămânţă plămădită din iubire  
Ce înăbuşă durerile care tac,  
Tac, la Poarta sărutului,  
Pentru a mă purta pe pânza nevăzutului,  
În noaptea pământului.  
Şi inima mea zace,  
Toată lumea zace, sub puterea celui rău,  
Dar deasupra a toate, Dumnezeu Preasfântul,  
Reclădeşte firea omului căzută, prin lumină,  
Întărindu-l prin puterea Sa divină.  
 
Fecunditatea trupului tău,  
Face să se unească cu mine,  
Ca şi rodia care îşi varsă  
Ultima boabă pentru a se preface  
Într-un strop de nectar, în cupa plină,  
Cu elixirul dragostei.  
Mă unesc cu tine, în numele iubirii,  
Mă prefac în lumină, în numele nemuririi,  
Mă zidesc şi stau la Masa Tăcerii,  
Când stelele cad şi îmi despletesc pletele  
Pentru a te aştepta cu pâinea dorului meu,  
Acum, când în pântec rodeşte darul tău.  
 
 
TACI, INIMĂ, TACI...  
 
Nu mai vreau să port poveri de fier  
Şi de aceea-i poruncesc inimii mele: taci inimă, taci!  
Mă prefac că nu aud,  
Parcă astăzi timpul îi surd,  
Mă izbesc de gânduri sumbre, în apusuri însângerate,  
Înecând dorurile mele.  
Inimă cu gând hoinar,  
Mult mai suferi cât trăieşti,  
Şi mereu tu pribegeşti.  
În zadar te tot mâhneşti,  
Căci destinul nu ţi-l tocmeşti,  
Zilele şi anii, nu poţi să- i hotărăşti.  
Taci inimă, taci!  
Azi tu eşti dulce lumină,  
Fericit pentru o zi prea divină,  
Nu lăsa durerea să-ţi strivească pacea,  
care e senină.  
-----------------------------------  
BOTA, Claudia, artist plastic şi poet, născuta la 20 decembrie 1969. Profesor de religie la Şcoala Gimnazială „Luceafărul" din Bucureşti.Preocupări artistice: poezia şi pictura. Studii: 1984: Şcoala de Muzică şi Arte Plastice-Bacău-Secţia Arte plastice. 1984-1988: Liceul „Vasile Alecsandri”, Bacău. 1984-1986- Şcoala Populară de şi Meserii Bacău (Secţia Pictură). 1994: Facultatea de Teologie Ortodoxă (MA) a Universităţii din Bucureşti. 2007: Master în Management Educaţional Universitatea din Bucureşti, 2012: Master în Consilierea în managementul carierei în domeniul profesional şi tehnic (COC) (Institutul Politehnic din Bucuresti - Facultatea de IMST) Începând din 2012 a primit calificarea în calitate de consultant în carieră, dat de GCDF (Global Career Development Facilitator) Statele Unite ale Americii. 2011-2013: Frecventează Salonul Artelor „Boema 33” din Bucureşti şi cenaclul „Vama literară”, moderat de poetul Daniel Vorona. Publicaţii literare: Lumină lină (New York, SUA), Clipa (Anaheim, California, SUA), Jurnalul Bucureştiului, Singur (Târgovişte), ProLitera (Germania), Confluenţe Literare (Bucureşti), ş.a. (George Roca, Rexlibris Media Group, Sydney, 3 septembrie 2016)  
Referinţă Bibliografică:
Claudia BOTA - POEME DE SUFLET (2) / Claudia Bota : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 2073, Anul VI, 03 septembrie 2016.

Drepturi de Autor: Copyright © 2016 Claudia Bota : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Claudia Bota
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!