CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Impact > Istorie >  
Autor: Aurel V. Zgheran         Ediţia nr. 1715 din 11 septembrie 2015        Toate Articolele Autorului

Ambianţă regală la Garden Party-ul de la Palatul Elisabeta
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Odată cu ziua de joi, 27 aprilie 2010, când Majestăţile Lor Regele Mihai şi Regina Ana au organizat aniversarea a 50 de ani ai Alteţei Sale Regale Principele Radu al României, avea să renască la Palatul Elisabeta o tradiţie de o distinsă ţinută, în măsură să ofere exemplul celei mai elevate şi împlinite forme de petrecere sărbătorească regală: Garden Party. Era pentru prima oară, de la răsturnarea prin forţă şi şantaj a monarhiei, când întreaga naţiune a fost surprinsă prin noutatea, grandoarea şi eleganţa unei sărbători regale la care Garda Regală a dat Onorul la Rege, iar Orchesstra Reprezentativă a Armatei a intonat Imnul Regal. Cu atât mai semnificativă a fost ambianţa acestui eveniment, cu cât el decurgea în acelaşi timp cu descompunerea şi diluarea civilizaţei, decenţei, vieţii estetice în lumea românească, fărâmiţând neîngăduit etica sărbătorii, inducând motivul bâlciului până şi la Ziua Naţională. Echilibrul spiritual al sărbătorilor regale, aliniat în grandoarea, rigurozitatea şi solemnitatea programului oficial - onorul şi imnul - era pentru mulţi dintre cei prezenţi cu totul necunoscut. El a edificat autenticul patriotism încleştat în inima istoriei României.  
Începând cu 2011, Garden Party de la Palatul Elisabeta se va repeta în fiecare an, de Ziua Regalităţii, pe 10 Mai. Ca şi în 2010, în 2011 şi 2012, evenimentul se va desfăşura în prezenţa Majestăţii Sale Regelui Mihai. La toate ediţiile au fost prezente Alteţele Lor Regale Principesa Moştenitoare Margareta şi Principele Radu ai României. De asemenea, au mai fost prezente Alteţele Lor Regale Principesa Maria, Principele Nicolae şi Principesa Karina.  
Rar şi neuitat moment: întâlnirea cu istoria vie a României, cu Majestatea Sa Regele Mihai! Perpetuând grandoarea, distinctivitatea, eleganţa, înstelate în spiritul regal, evenimentul are această însemnătatea unică şi mirabilă a întâlnirii Regelui, ocazie ce rezonează în trăirea fericirii, iubirii, bucuriei, în cultura vizuală, în contemplarea eternităţii. Pentru Naţiune, Regele coboară din istorie, este unul dintre domnitorii ce-au urnit istoria din loc! Impresionant în toată înfăţişarea Majestăţii Sale este un ceva suprem, de măreţie şi strălucire! În mijlocul unei privelişti ce răpeşte până la uitarea de sine atenţia invitaţilor, Majestatea Sa Regele Mihai I fascinează, atrage cu o putere uriaşă mulţimea! Are o soliditate inepuizabilă a principiilor, reverberată într-o statură impozantă de voievod, de domnitor, de rege. Privirea Majestăţii Sale întretaie drumul drept prin inima istoriei ţării. Majestatea Sa vine dintr-o istorie precum un stejar din temelia pământului. Este un testament viu al întregului patrimoniu sufletesc naţional! Este o mare personalitate a istoriei României şi a lumii! A vorbit la Garden Party cu oamenii şi i-a ascultat. Putea fi privit aievea, i se putea adresa un cuvânt. Fiecare dintre invitaţi avea dorinţa închinării demne şi mândre în faţa Majestăţii Sale, fiecare voia să-i ureze La mulţi ani, să aclame Trăiască Regele!  
În anul 2010 a fost începutul unei sărbători cu preluare într-un şir tradiţional de evenimente organizate la Palatul Elisabeta, la care prezenţa invitaţilor a sporit de la un an la celălalt. Având semnificaţia specială a celebrării zilei de naştere a Alteţei Sale Regale Principelui Radu al României, prima ediţie a evenimentului regal Garden Party a fost înveşmântat într-un ceremonial aniversar aparte. Alteţele Lor Regale Principesa Moştenitoare Margareta şi Principele Radu ai României au primit felicitări, flori şi omagii, prin personalităţile care au reprezentat toate regiunile României. Alteţele Lor Regale sunt purtătoare a sentimentelor ce laurează personalităţi nobile. Eleganţa şi generozitatea Alteţelor Lor Regale sunt modelul cel mai sublim al omenescului, de ridicare a culturii, bunăvoinţei, căldurii inimii, ca pe o scară la cer, la inima Naţiunii. La revărsatul înserării în grădina Palatului Elisabeta au schimbând cu invitaţii cuvinte şi gesturi apropiate sufletului omenesc. În toată înfăţişarea Alteţei Sale Regale Principesei Moştenitoare Margareta se înrâureşte decenţa, strălucirea, frumuseţea şi nobleţea reginelor Europei din care descinde, iar Alteţa Sa Regală Principele Radu are o nobleţe în tot, vorbeşte foarte agreabil cu oamenii, impune respect cu eleganţă, atrage la comunicare cu generozitate.  
Garden Party-ul de la Palatul Elisabeta din ziua de 27 aprilie 2010 a reclădit ambianţa unei sărbători regale, readunând parfumul şi eleganţa ei la aniversarea Principelui. Pentru o zi, naţiunea română s-a regăsit cu propria istorie. Şeful Gărzii Regale, un general mândru ca toţi bravii comandanţi de oşti ce nu au lăsat România culcată la pământ, gărzi de dorobanţi purtând uniformele în care armata română a traversat Dunărea şi a biruit alături de luminosul bărbat al istoriei noastre, Principele Carol l, oşteni cu flinte la umăr, îmbrăcaţi în mândra uniformă ostăşească a epocii, cu umeri voiniceşti, cu spatele drept şi cu mustăţi stufoase şi răsucite, ca ale roşiorilor, dorobanţilor şi cavaleriştilor pictaţi de Nicolae Grigorescu, chiar atunci, în iureşul Războiului de Independenţă, împresuraseră grădina Palatului Elisabeta, pentru această regăsire. Astfel de evenimente aduc strălucire înlăuntrului spiritual, răpind orice apăsare sufletească, făcând pe cei prezenţi să simtă că palpează istoria, că au intrat în inima istoriei, fiindu-le hărăzită minunea de a-i vedea aievea pe făptuitorii ei! Ziua de 27 aprilie 2010 a fost o zi de reîntoarcere la clasici, la aroma epocii interbelice a României. A fost o zi strălucitoare, mirabilă!  
Anii care au urmat Garden Party-ul de la Palatul Elisabeta consacrat împliniri a 50 de ani ai Alteţei Sale Regale Principelui Radu al României au readunat în aceeaşi regală ambianţă personalităţi din toate regiunile ţării, reprezentând toate segmentele de bază ale României de astăzi: politica, administraţia, societatea civilă, cultura, artele, sportul... În ambianţa înserărilor mirifice, sonoritatea muzicală urcată pe aripile bucuriei, a Fanfarei Reprezentative a Armatei, care a susţinut concerte în aer liber, a fost înnobilată şi entuziasmată de prezenţa Majestăţii Sale Regelui la primele ediţii ele evenimentului. „Rostul acestei întâlniri, este ca fiecare regiune din ţară să fie reprezentată. Toate cele 41 de judeţe sunt reprezentate cu ce are comunitatea mai bun. Îi invităm în general, pe cei care s-au distins în ultimul an prin ceva special”, precizează Alteţa Sa Regală Principele Radu al României.  
Am fi singura patrie liberă a lumii care nu şi-ar sărbători Independenţa şi Suveranitatea, dacă Familia Regală a României nu ar organiza în fiecare an, într-o unică splendoare, un şir de evenimente festive, în jurul atomului lor de parfum şi feerie, Garden Party-ul de la Palatul Elisabeta. Ele sunt zugrăvitoare ale unei grandioase comuniuni a românilor de pretutindeni, rechemaţi de idealul naţional al României reunite şi restaurate, de valorile Instituţiei Monarhiei, de Familia Regală a României, care arcuieşte peste ţară un simbol al istoriei sale: Majestatea Sa Regele Mihai I al României. Cristalizate într-o atmosferă profund omagială şi de solemnitate, sărbătoarea zilei de 10 Mai consfinţeşte ardoarea regăsirii forţei şi exploziei patriotice, a unităţii în diversitate, a bucuriei, a purităţii gândurilor desveşmântate de lupte şi încrâncenări de tot felul. Presa liberă, pluralistă şi independentă ipostaziază la aceste ocazii, fără nicio cădere în patimă şi răutate, doar oglinda etic-estetică subscrisă la nivelul umanului. Ia doar marea de culoare, cerul muzicii, catifeaua inimii unui moment de unitate a românilor, de încărcare intensă a sentimentelor de patriotism. Ele semnifică real-obiectiv sărbătoarea pe care oamenii politici actuali au ocolit-o obstinant până în 2015 atunci când a fost vorba de a fi instituită zi naţională. Internele şi exterioarele constrângeri ale partidelor politice, unele mai bizare decât altele, simptomatice unei traume împotriva emoţiei, destinderii, bucuriei, îşi înăbuşe măcar pentru o seară zgomotul, la Garden Party-ul de la Palatul Elisabeta. Exprimată direct şi natural, ospeţia Familiei Regale a României are decenţă, eleganţă, solemnitate. Este învinsă la Palatul Elisabeta încordarea, fricţiunile, exersarea energiilor în planuri ascunse pentru încenuşarea destinului poporului român. Tocarea nervilor, asaltul insinuărilor tăioase, lovirea la ţintă, căutarea obsesivă a paşilor greşiţi şi găsirea punctelor slabe ale cuiva găsesc aşternut în faţă semnul „interzis”.  
De la Familia Regală a României se deschide o fereastră interioară, care oglindeşte prin exemplul personal, frumuseţea sufletelor nobile. E un cosmos distanţă între ele şi întunericul şi spaima împietrite în inimile celor îmbătaţi de putere, agăţaţi de ea, ca liliecii de tavanul peşterilor negre…! Tuturor, Majestatea Sa Regele Mihai le întinde braţele şi căldura inimii, li se deschide sufleteşte şi le oferă momentele reîmpăturirii sentimentelor umane. Idealul armoniei umane este regăsit împreună cu Majestatea Sa, cu Alteţele Lor Regale. Găsirea celor mai iraţionale invective de a frământa omul, de a ocoli în om frumosul, dezvelindu-i numai urâtul şi vina, nu fac niciodată casă bună cu atmosfera Palatului, un simbol al sărbătorii elevate, un memorial al vizitelor şi petrecerilor elegante ale atâtor regi, regine, prinţi, prinţese, personalităţi, oameni cu decenţa însădită profund în fire şi manifestare.  
Muzica Reprezentativă a Armatei intonează la Garden Party lucrări de muzică militară, valsuri, tangouri, muzică uşoară (pentru că adversarul cel mai exigent al frumosului este frumosul însuşi, dirijorul, compozitorul, muzicianul Constantin Arvinte, nespus de încântat de mirajul sărbătorii, fără niciun gând reprimabil a spus doar că şi-ar dori includerea în repertoriul orchestrei a câtorva piese tradiţionale ale compozitorilor români, din „epoca de aur a regalităţii româneşti”; programul artistic muzical este şi în opinia altistei Corului Madrigal, Aneta Arvinte, exclusiv europeană, ceea ce-i meritoriu, dar artista îşi asumă curajul să propună şi abordarea unor piese despre care vorbeşte marele şi din păcate uneori uitatul Constantin Arvinte…!).  
Într-un moment de maximă splendoare, pe cerul albastru ca o oglindă de cobalt, trei avioane de acrobaţie aviatică survolează de Ziua Regalităţii Palatul Elisabeta, într-un spectacol aviatic fascinant. De la bordul unui aparat de zbor, se transmite în difuzoare: „Majestate, aviatorii vă salută cu onoare şi vă doresc multă sănătate!”. Cine poate simţi mai adânc în suflet, splendoarea acestui moment, decât Majestatea Sa Regele, care a fost pilot şi a săgetat bolta cerului de atâtea ori?! Pe cer, aviatorii clădesc cu jetul aburilor o inimă mare! Este inima avioanelor, pe care Regele le-a îndrăgit ca pe bijuterii şi fără de care anii toţi ai Majestăţii Sale nu ar avea miezul temerităţii şi pasiunii celei mai fascinante, dar e şi inima Naţiunii. Desenată de către piloţi, semnifică inimile de jos, urcate o clipă în văzduh, pentru Rege. Ce mulţi oameni frumoşi şi buni are România! Unii dintre ei sunt pe 10 Mai la Palatul Elisabeta, iar inimile altora, de acasă sau de oriunde, bat pe cer în inima cea mare, albă, a iubirii pentru Rege!  
Cu toţii suntem oamenii Regelui. Însă, cei care zi de zi, clipă de clipă sunt alături de Familia Regală a României şi fără de care nu este cu putinţă nicio activitate la Palatul Elisabeta şi pretutindeni, angajează un efort al fiecăruia în parte. Datorită lor, invitaţii beneficiază de o ospeţie copleşitoare. Pe cât de normală ar trebui să fie considerată, tot pe atâta mirare naşte, în miezul timpului tocat de fricţiuni politice şi de anormalităţi istorice, această atenţie din partea Familiei Regale!  
Ziua de 10 mai, pierduta şi jefuita zi naţională a României, încununând trei semnificaţii istorice, după mai mult de jumătate de veac îşi recheamă oaspeţii la propria aniversare, în fiecare an: Garden Party-ul de la Palatul Elisabeta! Toate evenimentele regale sunt strălucitoare, cu un puls impetuos, aurite de propria natură. Ele pătrund în nemărginirea ochilor şi necuprinderea conştiinţei, ca o emblemă a patriotismului purtat cu uşurătate, generozitate şi splendoare, în fascinanta frumuseţe a sărbătorii, ca şi când în răstimpuri am simţi că, urcând tulburător spre inimă o căldură şi o fericire, a trecut prin noi soarele şi prin împrejurul nostru şuviţele de lumină ale stelelor ce perdeluiesc viaţa între real şi vis. Astfel de clipe îmbogăţesc viaţa, sunt o a doua inimă şi conştiinţă dată oamenilor.  
Multe dintre amintiri sunt mutate din timp în eternitate. Există în eternitate un ocean absorbitor al splendoarei care nu cunoaşte impietatea dizarmoniei, iar frumuseţea e perpetuu în încolţire viguroasă. Ea se zămisleşte în conştiinţă, e dependentă de demnitate, de onoare şi principii morale. Amintirea grandioasei sărbători a Regalităţii, de la Palatul Elisabeta, rămâne pentru cei care au trăit-o o astfel de frumuseţe. Intensă, aurorală, exemplifică mirajul, onestitatea şi graţia, desăvârşite în toate ipostazele solemnului.  
Oameni de valoare din fiecare comunitate, care s-au remarcat prin ceva în anul respectivului eveniment, oameni de cultură, de artă, sport şi ştiinţă, diplomaţi, demnitari, întreaga mass-media... sunt oaspeţii Palatului Elisabeta, de Ziua Regalităţii. Pe frontispiciul Palatului, este arborat Drapelul Regal. Viu, rezistent şi martor al istoriei, Palatul are o esplanadă pe care se revarsă imaginar, dinspre fundalul evurilor, înspre canatele ferestrei prezentului, deasupra căreia triumfă Stema Regală, unul după altul membrii atâtor şi atâtor Familii Regale din Europa şi Asia, de la Ţarul Nicolae, tragic asasinat împreună cu toată Familia Ţaristă, de către crâncenul Lenin, în zorii sângeroşi ai bolşevismului, până la Regele Simeon al Bulgariei, Regina Sofia a Spaniei, Charles, Prince of Wales şi mulţi alţii. Regii Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea, Mihai I, împreună cu Reginele Elisabeta, Maria, Elena, Ana şi cu Principii şi Principesele României, au fost de-a lungul istoriei gazdele unui Garden Party regal care, după atâţia şi atâţia ani reînvie ca un soare din nori.  
Din nou, spre înserarea zilei de 10 Mai se varsă peste grădina Palatului Elisabeta o lumină fuzionată în pasteluri galbene arămii, îmbrăţişate de umbrele arborilor mari în care abia izbucnitul frunziş strânge la sân răcoarea şi păsările, a sărbătoare regală şi a dragoste şi fidelitate faţă de Regele românilor! Orchestra Reprezentativă a MApN îmbie plăcut şi vesel la promenada sărbătorească, detaşamentul Regimentului de Gardă şi Protocol „Mihai Viteazu” îşi oferă servicii de gardă şi gală, însufleţind decorul cu atmosfera, parfumul şi culoarea de paradă a Armatei Regale, încununate de glorie. Cavaleria Regală şi santinelele purtătoare de ţinută şi armament de epocă şi de gală, patrulând pe aleea dinspre Palatul Elisabeta, sau flancând poarta Palatului, fac o rechemare în solemnitatea şi fastul festivităţilor militare de altădată. Constituită din artişti ai aerului, escadrila „Iacărilor acrobaţi” survolează spaţiul aerian de la Parcul Herăstrău, la Arcul de Triumf, pe deasupra Palatului Elisabeta, într-un miting aviatic grandios şi fascinant. Produsele prezentate de firmele furnizoare ale Casei Regale sunt oferite invitaţilor de un personal foarte serviabil, cu fină atenţie la dispoziţia oaspeţilor. Evenimentul este grandios rar şi necomparabil decât cu sine, an după an. Vasta şi magnifica grădină încărcată de istorie a Palatului Elisabeta este pe 10 Mai spaţiu de regăsire a oamenilor de valoare din întreaga Românie, din Basarabia şi din străinătate, în spiritualitate ceremonială. Ardent şi rafinat, evenimentul este elegant şi demn, răzbătut din tradiţia şi cultura Casei Regale a României, drept model de civilizaţie, solemnitate şi bucurie sărbătorească, ancorată pe Ziua Naţională, ca un lujer răsucit pe o coloană.  
Avem atâtea de privit, atât de mult de învăţat, atât de mult de păstrat curat şi în ordine, şi de dăruit în continuare viitorimii, ca o plachetă a neamului românesc pe care sunt concentrate toate caratele istoriei! Ceremonialul Regal de pe 10 Mai reproiectează ca dintr-o oglindă cosmică spiritul unei epoci istorice în care România se integrase între ţările civilizate vestice, sub cârmuirea monarhică. 10 Mai are la Palatul Elisabeta, aşa cum s-ar cuveni să aibă pretutindeni, strălucire şi solemnitate regală. Astfel de evenimente nu sunt egale cu nimic, în măsura în care au amprenta istoriei, relevanţa eleganţei vestimentare, a conversaţiilor civilizate, a prezenţei elitelor României, a ceea ce ar trebui să fie România restaurată, ieşită din întuneric, descurajare şi dezorientare. Serile sărbătoreşti la Palatul Elisabeta sunt pe 10 Mai seri de armonie şi civilizaţie, un ceremonial în act măreţ, o lecţie de sărbătoare, pentru viitor!  
Ce mare şi clară deosebire de manifestările cu alură politică, instigatoare şi intrigatoare!  
 
Garden Party 2015, solemnitate naţională, după 65 de ani şi 112 zile  
 
Evenimentul regal Garden Party, de la Palatul Elisabeta, aflat în anul 2015 la cea de-a şasea ediţie, a avut în continuitate însemnătate şi atmosferă întocmai aşa: regală! De la întâiul Garden Party (27 mai 2010), pe care Majestatea Sa Regele Mihai I l-a dedicat Alteţei Sale Regale Principelui Radu al României, cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani, până la ediţia din 2015, ceea ce s-a format ca semnificaţie axiomatică este faptul că la Palatul Elisabeta o sărbătoare naţională cu specifice coordonate afective, patriotice şi o atmosferă cu adevărat galantă, etică şi estetică, este acasă!  
Încununată de prezenţa Familiei Regale a României, sărbătoarea zilei de 10 Mai este cea mai generos comunicativă a naţiunii române ce-şi are în fiecare an reprezentanţi de pretutindeni, în mijlocul cărora se încorporează elitele României, din toate domeniile. Mirarea, ingenuitatea, solemnul, eleganţa, comunicarea distinsă, limbajul decent, de la evenimentele organizate la Palatul Elisabeta induc cea mai selectă şi deopotrivă liberă asociere umană, aidoma celor despre care doar istoria poate vorbi, după drastica rupere de tradiţia, cultura şi armonia sărbătorilor regale, România înghiţind brusc şi silit o cu totul altă manieră de petrecere naţională, seacă de patriotismul pur şi neforţat! În decenii întunecate, de osmoză adversă integrării în viaţa decentă spirituală şi materială a României au fost întunecate sărbătorile neamului şi s-au statuat decadenţa şi provizoratul istoric.  
10 Mai este ziua împlinirii a trei aspiraţii sacre naţionale ale românilor: în 1866 a sosit la Bucureşti şi a depus jurământ în faţa Parlamentului Prinţul Carol de Hohenzollern Sigmaringen; în 1877 Principele Carol I a proclamat Independenţa absolută a României; în 1881, Principele Carol I a fost ridicat la rangul de rege al României, România devenind regat. Aceste trei repere cardinale pentru întemeierea dezvoltarea şi consolidarea României moderne sunt considerente extinse şi puternice, pentru ca ziua de 10 Mai să fie ziua noastră naţională. De aceea, Parlamentul României a decis, la iniţiativa politicianului Puiu Haşoti, să fie instituită Zi Naţională!  
Astfel, 10 mai, începând cu 2015, an înveşmântat şi mai strălucitor ca în cei anteriori, nu mai poate fi doar o zi de colocviu şi festivitate restrânsă în medii în care istoria încă îşi are jilţul ei. Mulţimea prezentă a fost semnificativ numeroasă. Atmosfera a fost familiară, ferventă, entuziastă, solemnă. Nobleţea gestului, eleganţa vestimentară, voioşia au domnit peste atmosfera de la Garden Party, poetizată şi armonizată de concertul în aer liber, interpretat de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale, dirijată de col. Aurel Gheorghiţă şi de fanfara „Besaglierii” din Italia, care a întruchipat armonia sonoră splendidă în piese muzicale de profundă vivacitate sărbătorească.  
După 67 de ani şi 112 zile, naţiunea română s-a reconectat la propria sărbătoare naţională, 10 Mai, zi care a readus în atenţie detalii capabile să retrezească interes pentru civilizaţie, eleganţă, nobleţe sărbătorească, pentru istoria fiinţei neamului, pentru adevărul istoric, adus uneori în mijlocul conflictelor de interese politice care însă, graţie consecvenţei cunoscute a politicianului Puiu Haşoti abia azi iese la lumină şi rodeşte! Prezenţele artiştilor, unii dintre ei membri sau simpatizanţi ai Uniunii Naţionale Culturale pentru Monarhie, ale oamenilor de cultură, ale elitelor româneşti au răsfrânt o lucire a armoniei de fiecare dată atrăgătoare de grupuri de admiratori. Printre ei: Marina Voica, Stela Enache, Grigore Leşe, Maria Şalaru, Maia Morgenstern, Bianca Brad, Vasile Muraru, Alina Sorescu, Dan Puric, maeştrii Andrei Dimitriu, directorul Filarmonicii „George Enescu” din Bucureşti, Dan Grigore, pianist, Vasile Moldoveanu, tenor şi mulţi alţii. Au fost, de asemenea, prezenţi cunoscuţi oameni de presă (Mihai Gâdea, Oana Stancu, Andreea Esca...etc), politicieni, personalităţi din mediul academic, sportivi ( Hagi este în fiecare an prezent)... Într-un cuvânt, Garden Party-ul de la Palatul Elisabeta, organizat pe 10 mai e un reînceput de clasicitate în dimensiunea unei vârste noi a sărbătorii regale, de acum, iarăşi sărbătoare naţională!  
Ieşirea la balcon a Alteţelor Lor Regale Principesei Moştenitoare Margareta, Principelui Radu, Principesei Maria, ai României, precum şi a Principelui Nicolae, apoi coborârea Alteţelor Lor Regale în mijlocul mulţimii au indus solemnităţii strălucirea armoniei depline. Zilei i s-a dedicat o festivitate şi deopotrivă exegeză cuvenită sărbătorii naţionale a României, omagiate de românii de pretutindeni - ca şi în anii precedenţi, basarabenii au fost prezenţi în număr mare şi anul acesta.  
Neprezentă la eveniment, Majestatea Sa Regele Mihai I nu a lipsit spiritualiceşte nici o clipă. Yakerii Acrobaţi, survolând Palatul Elisabeta au salutat cu onor pe Majestatea Sa, într-un spectacol aviatic foarte agreabil! Un spectacol uniform cu cel de la sol, unde reprezentanţii naţiunii române, prezenţi la Garden Party-ul de la Palatul Elisabeta, din 10 Mai 2015 au semnificat mesajul unanim: „La mulţi ani, Majestăţile Voastre”, „La mulţi ani, Alteţele Voastre Regale”, „La mulţi ani, România!”.  
 
Aurel V. ZGHERAN (aurel.vzgheran@yahoo.com)  
 
Referinţă Bibliografică:
Ambianţă regală la Garden Party-ul de la Palatul Elisabeta / Aurel V. Zgheran : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1715, Anul V, 11 septembrie 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Aurel V. Zgheran : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Aurel V. Zgheran
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!