CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Eveniment > Actualitate >  
Autor: Aurel V. Zgheran         Ediţia nr. 1549 din 29 martie 2015        Toate Articolele Autorului

Activităţi culturale, artistice, educaţionale
 
 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti;  
Str. Democraţiei nr.60-62;  
Tel/ Fax: 0244.578.148/578.149  
secretariat@casadecultura.ro  
„Nichita Stănescu este cel mai important poet român de după cel de-al doilea război mondial. Odată cu el, prin el, logosul limbii române ia revanşa asupra poeţilor ei”. (Ştefan Augustin Doinaş)  
Proiect educaţional „Aproape de Nichita”, 31 martie 2015, propunere de colaborare  
Casa de Cultură „I.L.Caragiale” a Municipiului Ploieşti derulează o serie de proiecte atât la nivel naţional, cât şi la nivel european, proiecte în care obiectivele propuse sunt cele de a facilita schimburile culturale şi educaţionale între diferite asociaţii şi/sau instituţii de cultură şi de învăţământ. În acest sens, dorim să continuăm Proiectul Educaţional „Aproape de Nichita”. Activitatea se va desfăşura în data de 31 martie 2015. Proiectul se adresează elevilor din toate ciclurile de învăţământ (primar, gimnazial şi liceal). Proiectul are ca obiective generale afirmarea şi promovarea creaţiei scriitorului Nichita Stănescu.  
Obiectivele specifice sunt:  
- conştientizarea şi responsabilizarea elevilor cu privire la importanţa operei lui Nichita Stănescu, în general, şi a zilei de 31 martie, în special;  
- trezirea interesului faţă de carte şi de cultura românească, prin cultivarea sentimentelor de respect faţă de reprezentanţii literaturii noastre;  
- participarea efectivă a elevilor la activităţi în echipă.  
Pentru a da amploare acestui proiect, vă propunem ca în data de 31 martie 2015, în intervalul orar 9.00-12.00 (pentru cei care învaţă dimineaţa), respectiv între orele 14.00-17.00 (pentru elevii care învaţă după-amiaza) să fie alocate cel puţin 15 minute, astfel încât elevii să citească la clasă câteva versuri la alegere din opera marelui poet, să fie organizate dezbateri sau alte activităţi ce au legătură cu viaţa şi opera poetului. Elevii vor fi informaţi că în acelaşi interval de timp alte sute de elevi din judeţul Prahova şi alte judeţe rostesc versuri ale „poetului necuvintelor”. Pentru evaluarea proiectului, aşteptăm de la dumneavoastră un proces verbal pentru fiecare unitate de învăţământ vizat de directorul instituţiei, până la data de 24 aprilie 2015, la sediul nostru din strada Democraţiei, nr.60-62, sau la adresa de e-mail: referent@casadecultura.ro. În procesul verbal se va specifica numele cadrelor didactice implicate, clasele, numărul de elevi participanţi şi tipul de activitate realizată.  
Casa de Cultură „I. L. Caragiale” a Municipiului Ploieşti va elibera pe baza proceselor verbale diplome de participare pentru cadrele didactice ce vor participa la proiect. În speranţa că vă veţi alătura acestui proiect, vă mulţumim pentru colaborare. Coordonator proiect: Mădălina Rotaru tel. 0730097 668  
 
 
Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu (concurs înscris în Calendarul Activităților Educative ale ISJ Sibiu, 2014-2015, Anexa C, poz. 12)  
are deosebita plăcere de a vă invita să participați la  
Concursul judeţean „ODĂ PRIMĂVERII”, Ediţia a III-a, 27-28 Aprilie 2015  
SCOP:  
-Dezvoltarea şi promovarea talentului literar-artistic al elevilor  
OBIECTIVE:  
• Dezvoltarea creativităţii elevilor prin realizarea de produse specifice evenimentului  
• Socializarea elevilor în cadrul acţiunilor extraşcolare  
• Dezvoltarea spiritului competitiv  
• Implicarea şi atragerea de parteneri în cadrul proiectului  
• Promovarea iniţiativelor individuale şi de grup în derularea unor activităţi extraşcolare  
• Încurajarea implicării elevilor în promovarea practicilor cultural-estetice  
• Motivarea elevilor şi a cadrelor didactice pentru alegerea unor opţionale care cultivă talentul, aptitudinile şi înclinaţiile elevilor  
• Abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să motiveze elevii în procesul de gestionare a timpului liber , sporindu-le acestora creativitatea şi imaginaţia  
GRUPUL ŢINTĂ:  
Elevi ai școlilor gimnziale, liceelor, colegiilor școlare din judetul Sibiu. Pot participa și elevi din județele limitrofe.  
LOCUL DESFĂŞURĂRII:  
Centrul de Documentare şi Informare al Colegiului Tehnic „A.T.L.” Agnita, jud. Sibiu.  
DATA DESFĂŞURĂRII: 27 – 28 Aprilie 2015  
MEDIATIZAREA PROIECTULUI:  
• pe site-ul școlii;  
• pe site-ul Inspectoratului Școlar Judetean Sibiu  
• în şcoli, în rândul elevilor si profesorilor, părinţilor;  
• în presa locală şi judeţeană – „Gazeta Hârtibaciului”, „Tribuna Sibiului”, revista școlii „Aripi adolescentine”.  
SECŢIUNI:  
Secţiunea I - Concurs interactiv-limba şi literatura română, adresat elevilor din clasele V – VIII.  
Secţiunea II - Creaţie literară (4-5 poezii / 1 eseu de 1-2 pagini,) având ca teme primăvara şi copilăria, adresat elevilor din clasele I-XII.  
Secţiunea III - Pictură (acuarela, tempera, grafică), peisaje, portrete, teme religioase; adresat elevilor din clasele I-XII.  
Secţiunea IV- Meşteşuguri tradiţionale: ţesături, împletituri, felicitări, aranjamente florale şi pascale, cusături: adresat elevilor din clasele I-XII.  
Criterii de evaluare:  
• respectarea tematicii  
• creativitate și originalitate  
PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE:  
Luni, 27.04.2015, ora 10: Concursul Interactiv Limba şi Literatura Română  
Marți, 28.04.2015, ora 12.00, Concursul de Creaţie Literară, Festivitatea de premiere. Lecturi din creațiile laureaților. Întâlnire cu Irina Petraș, renumit critic literar, absolventă a Liceului Teoretic din Agnita.  
Marți, 28.04.2015, ora 10:  
• Cuvântul organizatorilor  
• Prezentarea lucrărilor pe secţiuni  
• Vizitarea expozţiilor amenajate cu lucrările elevilor  
• Înmânarea diplomelor de participare şi premierea lucrărilor câştigătoare.  
La secțiunea creație, președinte de onoare al juriului este doamna Irina Petraș, președinte al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, critic literar de renume, reprezentativ pentru istoria literaturii contemporane.  
Înscrierile se realizează prin completarea fişei anexate şi expedierea ei la adresa de e-mail ctagnita@yahoo.com sau danielapanazan@yahoo.com, până la data de 22 aprilie 2015.  
Toate şcolile participante vor primi diplome de participare şi premii pentru cicluri de învățământ (primar, gimnazial, liceal), iar cadrele didactice coordonatoare și însoțitoare, diplome personalizate.  
Relaţii suplimentare la organizator: Director – adjunct, prof. Vecerzan Margareta  
Tel. 0731 711 070/026 9510334/0269 510765 / 0732363100. Coordonatori proiect: prof. Vecerzan Margareta, director adjunct, Prof. Maria-Daniela Pănăzan Lorinczi, scriitor, membru USR.  
Vă aşteptăm cu drag!  
Director, Director adj.  
Prof. Petruţ Mirela-Monica Prof. Vecerzan Margareta  
Colegiul Tehnic “August Treboniu Laurian” Agnita  
în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu  
(concurs înscris în Calendarul Activităților Educative ale ISJ Sibiu, 2014-2015, Anexa C, poz. 12)  
Informații suplimentare despre proiect  
D.4. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul  
Proiectul se adresează elevilor claselor I-XIII din şcolile şi liceele/ colegiile/ grupurile şcolare din judeţul Sibiu. Pot participa și elevi din județele limitrofe.  
D.5. Durata proiectului  
Ianuarie-iunie 2015  
D.6. Descrierea activităţilor  
1. Activitatea nr. 1 / Secţiunea I  
a. Titlul activităţii: - Concurs interactiv de Limba şi literatura română  
b. Data/perioada de desfăşurare: 27 aprilie 2015, ora 10  
c. Locul desfăşurării: C.D.I. - Colegiul Tehnic „A.T.L.” Agnita  
d. Participanţi: Elevi ai claselor gimnaziale V-VIII, profesori Limba şi Literatura Română.  
e. Descrierea pe scurt activităţii: Concursul, respectând programa şcolară în vigoare la Limba şi Literatura Română, se va desfăşura pe nivele (clasele V - VI și clasele VII-VIII) şi va consta în seturi de întrebări tip-grilă, cu o singură variantă de răspuns din programa școlară în vigoare. Prezentările ppt şi verificarea pe moment a răspunsului corect sunt atracţiile activităţii.  
Elevii participanţi vor completa fişa de înscriere care va fi trimisă până în data de 25 martie 2013 la adresa ctagnita@yahoo.com sau danielapanazan@yahoo.com. La sfârşitul concursului va avea loc festivitatea de premiere şi se vor acorda (pe nivele) 3 menţiuni, premiul III, premiul al II-lea şi premiul I.  
f. Responsabil: Prof. Călborean Ana, Prof. Găină Niculina  
g. Beneficiari: Elevi ai claselor gimnaziale V-VIII din şcolile judeţului Sibiu  
j. Modalităţi de evaluare: Întrebări grilă având o singură variantă corectă de răspuns.  
2. Activitatea nr. 2 / Secţiunea II  
a. Titlul activităţii: Creaţie literară (poezii, eseuri) având ca teme primăvara şi / sau copilăria  
b. Data/perioada de desfăşurare: 27-28 aprilie 2015.  
c. Locul desfăşurării C.D.I. Colegiul Tehnic „A.T.L.” Agnita  
d. Participanţi : Elevi ai claselor I-XIII, profesori Limba şi Literatura Română, cadre didactice, părinti, reprezentanţi ai comunităţii din județul Sibiu. Pot participa elevi și profesori din județele limitrofe.  
e. Descrierea pe scurt activităţii:  
-Lucrările se vor încadra în 1-2 pagini A4 şi vor fi scrise în format TIMES NEW ROMAN, caractere de 12, spaţiere la un rând si jumătate. Texte minime: 4-5 poezii sau 1-2 eseuri cu respectarea temei date.  
- Titlul va fi scris în format TIMES NEW ROMAN, 14, iar la două rânduri de titlu, se vor scrie, numele şi prenumele elevului şi ale învăţătorului/ profesorului coordonator, şcoala de provenienţă, clasa.  
- Lucrările, însoţite de fişa de înscriere, vor fi trimise până în data de 25 aprilie 2015, pe email ctagnita@yahoo.com sau danielapanazan@yahoo.com. Ele vor fi jurizate, iar în data de 28 aprilie 2015, ora 12, va avea loc festivitatea de premiere. Se vor acorda 3 menţiuni, premiul III, premiul al II-lea şi premiul I, pe cicluri de învățământ (primar, gimnazial, liceal).. Președinte de onoare al juriului este doamna Irina Petraș, președinte al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, critic literar de renume, reprezentativ pentru istoria literaturii contemporane.  
f. Responsabil: Prof. Lorinczi Maria-Daniela.  
g. Beneficiari : Elevi ai claselor I-XIII, profesori Limba şi Literatura Română, cadre didactice, părinți, reprezentanti ai comunității.  
h. Modalităţi de evaluare:  
 respectarea tematicii  
 creativitate și originalitate  
3. Activitatea nr. 3 / Secţiunea III  
a. Titlul activităţii: Pictură (acuarelă, tempera, grafică), peisaje, portrete, teme religioase;  
b. Data/perioada de desfăşurare: 27-28 aprilie 2015.  
c. Locul desfăşurării: C.D.I. Colegiul Tehnic „A.T.L.” Agnita  
d.Participanţi: Elevi ai claselor I-XIII, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității. Pot participa elevi și profesori din județele limitrofe.  
e. Descrierea pe scurt activităţii: Se poate lucra pe orice suport material (fără suport electronic). Lucrările vor fi etichetate, precizându-se titlul lucrării, numele şi prenumele elevului şi ale învăţătorului/ profesorului coordonator, şcoala de provenienţă. Ele vor fi trimise/ predate până în data de 21 aprilie 2015 (data poștei) pe adresa şcolii: Colegiul Tehnic “A.T.L.”, Agnita , Str. Şcolii, Nr. 2, CP 555100, Jud. Sibiu, înv. Ţerbea Maria sau Înv. Angelica Banu. Se va realiza un panou expoziţional cu produsele trimise, ele vor fi jurizate, iar în data de 28 aprilie 2015 va avea loc festivitatea de premiere. Se vor acorda 3 menţiuni, premiul III, premiul al II-lea şi premiul I, pe cicluri de învățământ (primar, gimnazial, liceal).  
f. Responsabil: Înv. Ţerbea Maria, Înv. Angelica Banu.  
g. Beneficiari: Elevi ai claselor I-XIII, cadre didactice, părinți, reprezentanţi ai comunităţii.  
h. Modalităţi de evaluare:  
 respectarea tematicii  
 creativitate – originalitate  
4. Activitatea nr. 4 / Secţiunea IV  
a. Titlul activităţii: Meşteşuguri tradiţionale:  
- ţesături  
- împletituri  
- cusături  
- felicitări  
- aranjamente florale şi pascale  
b. Data/perioada de desfăşurare: 27-28 aprilie 2015.  
c. Locul desfăşurării: C.D.I. Colegiul Tehnic „A.T.L.” Agnita  
d. Participanţi: Elevi ai claselor I-XIII, cadre didactice, părinți, reprezentanţi ai comunităţii. Pot participa elevi și profesori din județele limitrofe.  
e. Descrierea pe scurt activităţii: Se poate lucra pe orice suport material (fără suport electronic). Lucrările vor fi etichetate, precizându-se titlul lucrării, numele şi prenumele elevului şi ale învăţătorului/ profesorului coordonator, şcoala de provenienţă. Ele vor fi trimise/ predate până în data de 22 aprilie 2015 pe adresa şcolii: Colegiul Tehnic “A.T.L.”, Agnita , Str. Şcolii, Nr. 2, CP 555100, Jud. Sibiu, prof. Vecerzan Florin / prof. Lăstun Bogdana-Otilia. Se va realiza un panou expoziţional cu produsele trimise, ele vor fi jurizate, iar în data de 28 aprilie 2015 va avea loc festivitatea de premiere. Se vor acorda 3 menţiuni, premiul III, premiul al II-lea şi premiul I, pe cicluri de învățământ (primar, gimnazial, liceal).  
f. Responsabil : Prof. Vecerzan Florin.  
g. Beneficiari : Elevi ai claselor I-XIII, cadre didactice, parinţi, reprezentanţi ai comunităţii  
h. Modalităţi de evaluare:  
 respectarea tematicii  
 creativitate și originalitate  
PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE  
Luni, 27.04.2015, ora 10: Concursul Interactiv Limba şi Literatura Română  
Marți, 28.04.2015, ora 12.00, Concursul de Creaţie Literară, Festivitatea de premiere. Lecturi din creațiile laureaților. Întâlnire cu Irina Petraș, renumit critic literar, absolventă a Liceului Teoretic din Agnita.  
Marți, 28.04.2015, ora 10:  
• Cuvântul organizatorilor  
• Prezentarea lucrărilor pe secţiuni  
• Vizitarea expoziţiilor amenajate cu lucrările elevilor  
• Înmânarea diplomelor de participare şi premierea lucrărilor câştigătoare.  
La secțiunea creație, președinte de onoare al juriului este doamna Irina Petraș, președinte al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, critic literar de renume, reprezentativ pentru istoria literaturii contemporane.  
Înscrierile se realizează prin completarea fişei anexate şi expedierea ei la adresa de e-mail ctagnita@yahoo.com sau danielapanazan@yahoo.com, până la data de 22 aprilie 2015.  
Persoane de contact: Prof. Vecerzan Margareta-director adjunct - tel. 0731711070  
Prof. Zgabercea Dana-consilier educativ - tel. 0760614945  
Prof. Lorinczi Maria-Daniela – tel. 0732363100  
Prof. Vecerzan Florin - tel: 0731880221  
Prof. Niculina Găină – tel. 0746712402  
Prof. Bogdana-Otilia Lăstun – tel. 0744819102  
Înv. Ţerbea Maria, tel: 0269510765  
Înv. Banu Angelica, tel. 0752383990  
Regulamentul concursului :  
• La concurs poate participa orice elev din clasele I-XIII de la şcolile din Municipiul şi Judeţul Sibiu care completează fişa de înscriere şi o trimite pâna la data de 22.04.2015 pe adresa ctagnita@yahoo.com sau danielapanazan@yahoo.com. Înscrierile făcute după această dată nu vor fi luate în considerare. Pot participa elevi și profesori din județele limitrofe. Creațiile vor fi trimise pe email.  
• Lucrările care nu vor respecta cerinţele de redactare/ tematice nu vor fi acceptate în concurs.  
• Nu se percep taxe de înscriere.  
• Elevii premiaţi vor primi diplome (menţiune, premiul III, II, I), pe cicluri de învățământ (primar, gimnazial, liceal), iar profesorii coordonatori, diplome / adeverințe de participare.  
Coordonatori proiect: prof. Vecerzan Margareta, director adjunct  
Prof. Maria-Daniela Pănăzan Lorinczi, scriitor, membru USR.  
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  
Concursul judeţean  
„ODĂ PRIMĂVERII”  
Editia a III-a, 27-28 Aprilie 2015  
ŞCOALA ............................................................................................................................................  
LOCALITATEA ...................................................................................................................................  
Numele elevului....................................................................................................................................  
Clasa ...................................................................................................................................................  
Secţiunea ............................................................................................................................................  
Numele profesorului coordonator.........................................................................................................  
TELEFON FIX / MOBIL (de contact)...................................................................................................  
E-MAIL ...............................................................................................................................................  
TERMEN DE INSCRIERE: 22 aprilie 2015 pe email:  
ctagnita@yahoo.com sau danielapanazan@yahoo.com  
(Publicare: Aurel V. Zgheran)  
 
Referinţă Bibliografică:
Activităţi culturale, artistice, educaţionale / Aurel V. Zgheran : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1549, Anul V, 29 martie 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Aurel V. Zgheran : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Aurel V. Zgheran
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


ABONARE LA EDIŢIA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE AUTORFLUX ARTICOLE DE AUTOR

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!