CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Versuri > Spiritual >  
Autor: Aurel M. Buricea         Ediţia nr. 1605 din 24 mai 2015        Toate Articolele Autorului

Aurel M . BURICEA - PSALTIREA LUI DAVID ÎN SONETE (4)

 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
PSALMUL 91  
 
Să vină puterea Ta peste mine  
Mă întărească cu bunavestire  
Voi fi iubitor de milostivire  
De s-a mărit lucrarea Ta de bine  
 
Şi întru făptura Ta m-ai veselit  
Lucrările Tale mă vor bucura  
În gândurile Tale simt căldura  
Păcătoşii ca iarba m-au ofilit  
 
Vreau în veacul veacului ca să piară  
Numai Tu Doamne preaînalt eşti în veac  
Când lucrează fărădelegea dă leac  
 
Ca să dispară în a nopţii gheară  
Şi bătrâneţea mea unsă cu belşug  
Nu mai poate trage ca boii la jug  
 
 
PSALMUL 92  
 
Vezi smerenia mea cu ochi milostiv  
Din puţin viaţa mea se cheltuieşte  
În podoaba Sa îmbrăcat vesteşte  
Lumea nu se va clinti fără motiv  
 
Gata este scaunul Tău de atunci  
Glasurile lor râuri au ridicat  
Prin înălţare sufletu-mi implicat  
În glasuri de ape simt multe porunci  
 
Minunate-s înălţările mării  
Întru cele nevăzute-n infinit  
Mărturiile deschid ochii zării  
 
Casei Tale zidită-n sfinţenie  
Pentru care pământul s-a împlinit  
Când trupul meu va intra-n muţenie  
 
 
PSALMUL 93  
 
Dumnezeul răzbunării a grăit  
Înalţă-Te cel ce judeci pământul  
Răsplăteşte pe cel ce nu-s Cuvântul  
Cei fărădelege s-au mai înrăit  
 
Pe poporul Tău Doamne l-au asuprit  
Pe văduvă şi pe sărac i-au ucis  
Credeau că n-ai putere să-i vezi precis  
Cum trece lumea destinul ipocrit  
 
Cel ce-a sădit urechea n-aude ?  
Cel ce a zidit ochiul nu priveşte ?  
Nebunii cei răi n-au cum să asude  
 
Când dreptatea vine la judecată  
Suflet nevinovat sfinţit trăieşte  
Câştigă cei cu inima curată  
 
 
PSALMUL 94  
 
Veniţi să ne bucurăm de Dumnezeu  
Să privim faţa Lui întru laudă  
Să-L cântăm în psalmi ca să ne audă  
Împărat mare peste sufletul meu  
 
În mâna Lui marginile de pământ  
Şi uscatul mâinile Lui l-au zidit  
Tot universul doar Domnul l-a clădit  
Veniţi să ne rugăm Lui prin jurământ  
 
El a făcut-o şi-a Lui este marea  
Veniţi să ne închinăm în faţa Lui  
Şi să plângem înaintea Domnului  
 
„Nu vor mai intra întru odihna mea“  
Întru mânia mea iarăşi m-au jurat  
În spiritul Său intră omul curat  
 
 
PSALMUL 95  
 
Să cântaţi Domnului cântare nouă  
Binevestiţi zilnic mântuirea Lui  
Vestiţi între neamuri minunile Lui  
Dreptate şi credinţă ne-a dat nouă  
 
Aduceţi Domnului slavă şi cinste  
În faţa Lui pământul să tremure  
Spuneţi între rude nimeni să-ndure  
În cartea cea sfântă nu-s idei triste  
 
Lumea întărită nu se va clinti  
Câmpia să se bucure de roade  
Despre păcate nu ne vom aminti  
 
Fapte bune cu drag sunt repetate  
Să fugim mereu de gânduri năroade  
Viaţa judecată pentru dreptate  
 
 
PSALMUL 96  
 
Temelia neamului meu dreptatea  
Şi judecata lumii prin veac dorit  
De fulger cum ceara munţii s-au topit  
Slava Lui distruge-n veci răutatea  
 
Să se ruşineze cei ce se-nclină  
La chipuri cioplite şi se laudă  
Ca idolii lor crescuţi prin fraudă  
De iubim răul spre rău ne alină  
 
Se bucură fiicele Iudeii  
Pentru judecăţile Tale sfinte  
Din rugă se nasc roadele ideii  
 
Celor drepţi cu inima veselie  
Raza conştiinţei Tale aminte  
Prin ea ne vom duce spre veşnicie  
 
 
PSALMUL 97  
 
Să cântaţi Domnului cântare nouă  
Că lucruri minunate a mai făcut  
Dreptatea sfântă prin veacuri n-a zăcut  
Mântuirea Sa viaţă ne-a dat nouă  
 
Să cântaţi Domnului cu alăută  
Fie cânt şi în rugă de psaltire  
Strigaţi numele său la mănăstire  
Să se clătească marea nebăută  
 
Şi râurile vor bate din palme  
De faţa Lui munţii se vor bucura  
Vine să judece în zile calme  
 
Întru dreptate şi nepărtinire  
Cu smerenie tainic va strecura  
Clipa sfântă ce naşte fericire  
 
 
PSALMUL 98  
 
Domnul împărăţeşte peste popor  
Şade pe heruvimi să cutremure  
Pământul cum vântul valea de mure  
În puterea Sa sfântă tainic cobor  
 
Domnul în Sion este cel mai mare  
Şi înalt peste popoarele lumii  
Puternic şi sfânt vede ale humii  
Forţa Sa dreaptă orice necaz sare  
 
Moise şi Aaron sunt preoţii Lui  
Domnul în stâlp de nor grăia către ei  
Mărturii şi porunci păzeau de-ale Lui  
 
Cei ce te cheamă au nume zidite  
I-ai auzit şi milostivit pe ei  
Şi faptele lor toate răsplătite  
 
 
PSALMUL 99  
 
Strigaţi-vă Domnului tot pământul  
Să slujiţi Domnului cu veselie  
Intraţi înaintea Lui cu tărie  
Nu uitaţi niciodată legământul  
 
El ne-a făcut din lut pe noi şi nu noi  
Oile păşunii Lui acest popor  
Pe porţile Lui intraţi ca sfânt odor  
Fără pofta averii curaţi şi goi  
 
Să cântaţi numele Lui că este bun  
În veac este mila Lui cea din lume  
Adevărul Lui din neam în neam adun  
 
Eu singur l-am lucrat cu sârguinţă  
Doar sufletul meu poate să adune  
Miluit şi mântuit prin credinţă  
 
 
PSALMUL 100  
 
Mila şi judecata Ta voi cânta  
Ţie Doamne voi cânta şi voi merge  
În calea fără prihană voi şterge  
În casa mea ruga se va avânta  
 
N-am pus în ochii mei gând nelegiuit  
Pe călătorii de lege i-am urât  
Cel ce clevetea vecinul m-a durât  
Cel nesăţios şi rău m-a schingiuit  
 
Cel ce creşte calea fără prihană  
Cu gând de înger acela îmi slujea  
În casa mea cel mândru n-are hrană  
 
Şi cel ce grăieşte nedreptăţi în hău  
Chir pe toţi păcătoşii îi voi strujea  
Ca să nimicesc din cetate ce-i rău  
 
 
PSALMUL 101  
 
Rugăciunea şi strigarea mea dreaptă  
La Tine să ajungă în orice zi  
Pleacă spre mine urechea vei trezi  
Că zilele mele s-au stins pe treaptă  
 
Inima tristă s-a uscat ca iarba  
Că a uitat să mai mănânc pâinea mea  
Sunt singur şi mi-e viaţa atât de grea  
Vrăjmaşii mei m-au umilit degeaba  
 
Şi ruga celor smeriţi împlinită  
Pentru neamul ce va să vie scrie  
Calea celor flămânzi nu-i infinită  
 
Că anii Tăi Doamne sunt din neam în neam  
Nu-mi lua lumina din poezie  
Mai lasă-mi gândirea întreagă la geam  
 
 
PSALMUL 102  
 
Binecuvântează suflete al meu  
Numele cel sfânt din cer cu petale  
Pe cel ce vindecă bolile tale  
Milostiv prin veac când eşti singur la greu  
 
După distanţa dintre cer şi pământ  
A întărit Domnul mila Lui prin veac  
Spre cei ce se tem de El are bun leac  
Cu puterea divină oricând înfrânt  
 
Că El a cunoscut zidirea noastră  
Şi-a adus aminte c-am fost ţărână  
Şi-a ieşit din rai prin faptă păgână  
 
Cad din timp lacrimi de mir pe fereastră  
Îngerii Lui puternici în virtute  
Coboară-n suflet raze nevăzute  
 
 
PSALMUL 103  
 
În strălucire şi-n mare podoabă  
Te-ai îmbrăcat cu lumina divină  
Ca şi cu o haină în zi senină  
Cel ce-ntinzi cerul ca un cort în grabă  
 
Şi cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri  
Cel ce acoperi cu gândire alt loc  
Şi pe slugile Tale pară de foc  
Hotar ai pus de nu trec de văzduhuri  
 
În depărtare pe toate le-ai zărit  
Glas de tunet cercetarea va fugi  
Se vor înfricoşa prin văi şi-or mugi  
 
Lucrările Tale cu mult s-au mărit  
Toate cu înţelepciune le-ai făcut  
Toate pe pământ din Duhul Tău născut  
 
 
PSALMUL 104  
 
Între neamuri lucrurile Lui vestiţi  
Şi numele cel sfânt al Său lăudaţi  
Pe Domnul strigaţi faţa Lui căutaţi  
De minunile Lui să vă amintiţi  
 
Şi-a adus aminte-n veac de legământ  
Porunca Sa într-o mie de neamuri  
De Cuvântul dat din ceruri de geamuri  
Cu legătură veşnică pe pământ  
 
Au şi trecut de la un neam la altul  
De la împărăţie la alt popor  
Prin cuvântul ce sfânt au făcut saltul  
 
Urgie mare s-a produs pe pământ  
Moise prin pustiu devine călător  
Evreii respectă sfântul legământ  
 
 
PSALMUL 105  
 
Cei ce păzesc judecata fericiţi  
Şi sădesc dreptatea în toată vremea  
Adu-Ţi aminte Doamne de ruga mea  
Prin mântuirea Ta suntem împliniţi  
 
Prin mântuirea Ta să nu lăudăm  
Că părinţii noştri au păcătuit  
În strâmbătatea rea ne-am alcătuit  
În Egipt n-am ştiut cum să cugetăm  
 
În adâncul mării ca prin pustie  
Din mâna vrăjmaşului El i-a izbit  
Sub apă s-au sfârşit cei ce i-au lovit  
 
Cei răi au ars în văpaie târzie  
N-au nimicit neamurile slăvite  
Lăudat vei fi în cele clădite  
 
 
PSALMUL 106  
 
Lăudat fie Domnul că i-a salvat  
Au rătăcit prin pustie cu spaimă  
Însetaţi şi flămânzi şi fără noimă  
Hămisit şi când ieşi din viaţă argat  
 
Întru mila lui Dumnezeu lăudat  
Pe calea cea dreaptă i-a povăţuit  
Să-i lase-n în veci pe cei ce i-a hărţuit  
Suflete uscate un pom neudat  
 
Să meargă spre cetatea de locuit  
Că erau fericiţi de sărăcie  
De spaima morţii sufletu-i arcuit  
 
Pustiul prefăcut în câmp roditor  
Drepţii izbăviţi până-n veşnicie  
Cine-i înţelept nu-i în veac călător  
 
 
PSALMUL 107  
 
Dăruieşte-mi gânduri de pocăinţă  
De rugă este gata inima mea  
Deşteaptă-mă psaltire din lumea rea  
Dimineaţă voi fi întru credinţă  
 
Decât tot cerul mila Ta mai mare  
Mântuie cu dreapta Ta şi mă auzi  
Din locul cel sfânt şterge ochii mei uzi  
Nu mă lepăda viu peste hotare  
 
Dă-ne ajutor să ieşim din necaz  
Oare nu Tu ne-ai lepădat ieri pe noi  
Când ne va duce acasă în zăvoi  
 
Oare cine ne-a murdărit pe obraz  
Doar cu Dumnezeu vom birui monştri  
Chiar El va nimici vrăjmaşii noştri  
 
 
PSALMUL 108  
 
Lauda mea n-o ţine sub tăcere  
Gura celor răi spre mine s-a deschis  
Cu limba lor vicleană au râs precis  
Cuvinte de ură nu-mi fac plăcere  
 
Pus-au împotriva mea cele rele  
Şi ură în locul iubirii mele  
Cel păcătos şi diavol în zăbrele  
Judecat şi osândit fără stele  
 
Vreau să fie zilele lui puţine  
Din judecată să iasă osândit  
Familia lor de moarte se ţine  
 
Ca umbra ce se înclină m-am trecut  
Scoate-mă din acest destin negândit  
Doamne dă-mi credinţa Ta ce m-a născut  
 
 
PSALMUL 109  
 
Învaţă ce-a zis Domnul Domnului meu  
„Şezi de-a dreapta mea până ce nevăzut  
Voi pune pe urmaşii Tăi aşternut  
Picioarelor Tale “ca un curcubeu  
 
Toiagul puterii Ţi-l va trimite  
Domnul din Sion zicând :”stăpâneşte  
În mijlocul vrăjmaşilor tăi “creşte  
În ziua naşterii Tale ivite  
 
Poporu-i al Tău în ziua puterii  
Să crească strălucirea sfinţilor Tăi  
Din pântece te-am zămislit vederii  
 
Înainte de luceafăr te-am născut  
Tu eşti preot în veac să-i scapi de cei răi  
În viaţă Doamne pentru mine eşti scut  
 
 
PSALMUL 110  
 
Lăuda-Te-voi Doamne cu inima  
În sfatul celor drepţi şi-n adunare  
Lucrarea Ta sfântă în noi loc are  
În biserica slujba ne anima  
 
Lucrul Lui laudă şi măreţie  
În veac de veac dreptatea Lui rămâne  
Minunile Sale în noi stăpâne  
Milostiv şi-ndurat Domnul să fie  
 
Poruncile Lui sunt adevărate  
Gândurile Sale fac pomenire  
Raţiunea Sa prin gânduri cărate  
 
Frica de Domnul e înţelepciunea  
Poporului Său a dat izbăvire  
Înţelegerea să trăim minunea  
 
 
PSALMUL 111  
 
Fericit bărbatul care se teme  
De Domnul în porunci şi în jurământ  
Semenţia puternică pe pământ  
Neamul celor drepţi cunosc alte teme  
 
Lumina celor drepţi vine din noapte  
Bogăţia în casa lor rămâne  
Peste toate stau suflete stăpâne  
Să strângă din spirit roadele coapte  
 
Bun este bărbatul care se-ndură  
Îşi leagă vorbele cu judecată  
Pomenirea veşnică dă căldură  
 
În inima lui însetată de mit  
Ce-n puterea sfântă e aplecată  
Până când trupul său va fi adormit  
 
 
PSALMUL 112  
 
Tineri numele Domnului lăudaţi  
Binecuvântat de-acum şi până-n veac  
Spre cele smerite să vă fie leac  
În gândirea Sa sfântă să-l căutaţi  
 
Numele Domnului este lăudat  
De la soare răsare până-n apus  
Întru slavă puterea Lui ne-a adus  
Şi m-a smerit ca grădina la udat  
 
Pe toate neamurile le încântă  
Sub ceruri slava Lui este prea sfântă  
În sufletele noastre Domnul cântă  
 
Cel ce scoate din pulbere pe sărac  
Iubirea pentru sărman îl încântă  
Prins de ruga Lui ca planta de-un arac  
 
 
PSALMUL 113  
 
La ieşirea lui Israel din Egipt  
A casei lui Iacob din popor barbar  
A ajuns Iuda sfinţirea sa ca dar  
Iordanu s-a întors înapoi dogit  
 
Ce-ţi este ţie mare că ai fugit ?  
“Şi tu Iordane că te-ai întors înapoi”  
Pe dealuri pe munte sunt turme de oi  
Pământul cutremurat s-a alungit  
 
Ce-a voit Dumnezeu din cer a făcut  
Frica de Domnul aduce ajutor  
Păcătoşii în greu boală au zăcut  
 
Şi în Dumnezeu s-a născut Cuvântul  
Binele din lume în trup călător  
Cel ce a zidit cerul şi pământul  
 
 
PSALMUL 114  
 
Glasul rugăciunii mele auzit  
Iubit-am pe Domnul că m-a ascultat  
În viaţa mea îl voi chema afectat  
Să ocolesc moartea m-a călăuzit  
 
O Doamne izbăveşte cugetul meu  
Milostiv şi drept Domnul miluieşte  
Cel sfânt de toate relele păzeşte  
Am fost umilit dar mântuit mereu  
 
Suflete al meu întoarce-te din drum  
La odihna Ta că ţi-a făcut acum  
Ochii din lacrimi şi te-a scos din moarte  
 
Picioarele mele de la cădere  
În pământul celor vii am şedere  
Pe Sfântul Duh inima mea să-l poarte  
 
 
PSALMUL 115  
 
Luminează ochii gândului meu azi  
Ascultă glasul rugăciunii mele  
Şterge fărădelegea până-n stele  
“Tot omul e mincinos “ vreau să o razi  
 
Cu sfânta lumină născută în gând  
În sufletul meu liman duhovnicesc  
Pentru tot ce mi-ai dat vreau să răsplătesc  
Şi iau paharul mântuirii flămând  
 
Sunt robul Tău şi fiul roabei Tale  
Ţie-Ţi voi aduce jertfă de laudă  
Numele cel sfânt voi chema în cale  
 
Făgăduinţele mele vor fi în fapte  
Nimic nu voi culege prin fraudă  
Cum mielul suge la mama sa lapte  
 
 
PSALMUL 116  
 
Lăudaţi pe Domnul aceste neamuri  
Lăudaţi-l azi popoarele toate  
Plin de păcat prin lume nu se poate  
Vom fi într-un univers fără ramuri  
 
Altă lume suflete te aşteaptă  
Adevărul Domnului rămâne-n veac  
Mila Lui peste noi are dulce leac  
Calea spre sfinţire cea mai deşteaptă  
 
Doamne Sfinte cel ce în cer locuieşti  
Milostiv spre cele smerite priveşti  
Cu ochiul Tău cel a toate văzător  
 
Şi ne binecuvântează pe noi toţi  
Cu mila Ta peste toată lumea poţi  
Prin sfânta zidire eşti cugetător  
 
 
PSALMUL 117  
 
Toţi cei ce se tem de Domnul în viaţă  
În necaz l-au chemat şi l-au auzit  
Prin mila Lui prin veac ne-a călăuzit  
Desfătarea ne-a scos în dimineaţă  
 
Fără teamă ce-mi face mie omul  
Toate neamurile m-au înconjurat  
Ca albina faguri ne-am asigurat  
De-am dat roadele lumii precum pomul  
 
Dreapta Domnului a făcut putere  
Mi-a sădit tăria spre mântuire  
Poarta sfântă singura mea avere  
 
În casa Domnului suntem lăudaţi  
Din cer vine ruga Lui spre zidire  
Doar în credinţa luminii creştem fraţi  
 
 
PSALMUL 118  
 
În veac Cuvântul Tău rămâne în cer  
Cine-l ştie cu inima-s fericiţi  
Şi cei fără prihană se vor iubiţi  
Judecata dreptăţii Tale eu cer  
 
Îndreptările Tale le voi păzi  
Nu mă părăsi Doamne la nesfârşit  
Străin sunt lumii pe pământ şi spăşit  
În legea Ta minuni aflu zi de zi  
 
În gura mea Cuvântul Tău ca mierea  
De n-ar fi fost legea în gândirea mea  
În limba mea s-ar fi născut tăcerea  
 
Şi Te va lăuda sufletul meu viu  
Căile mele în faţa Ta să stea  
Până când acest trup va fi în sicriu  
 
 
PSALMUL 119  
 
Ruga mea a fost singura avere  
Am cugetat la poruncile Tale  
M-ai smerit ca să uit calea de jale  
Din cer Cuvântul Tău îmi dă putere  
 
Vezi că poruncile Tale am iubit  
Când eram necăjit şi m-ai auzit  
Iar legea Ta din cer m-a călăuzit  
Nedreptatea am urât dar m-a albit  
 
Vai mie pribegia-mi s-a prelungit  
Trăit-am în corturile lui Chedar  
Sufletul meu tare mult s-a pribegit  
 
Pe cei ce urau pacea chiar îi uram  
Prin veac se luptau ca mine în zadar  
În lume făcător de pace eram  
 
 
PSALMUL 120  
 
La munţi ridicat-am ochii mei tăcuţi  
De unde va veni ajutorul meu  
Ajutorul meu de la Domnul mereu  
Cerul şi pământul de El sunt făcuţi  
 
Nu vrea să se clatine piciorul tău  
Nu va dormita cel ce te păzeşte  
Cel ce vrea pe Israel izbăveşte  
Şi apără sufletul tău de cel rău  
 
Domnul va păzi intrarea ta dreaptă  
Şi ieşirea ta de-acum şi până-n veac  
Lumina sfântă pe ultima treaptă  
 
Numai poruncile Tale să gândesc  
Trupului meu să-i fie cel mai de leac  
În botezul de lacrimi să nu trudesc  
-----------------------------------  
Aurel V BURICEA  
mai 2015  
Bucureşti  
Referinţă Bibliografică:
Aurel M . BURICEA - PSALTIREA LUI DAVID ÎN SONETE (4) / Aurel M. Buricea : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1605, Anul V, 24 mai 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Aurel M. Buricea : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Aurel M. Buricea
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!