CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593Acasa > Versuri > Spiritual >  
Autor: Aurel M. Buricea         Ediţia nr. 1581 din 30 aprilie 2015        Toate Articolele Autorului

Aurel M . BURICEA - PSALTIREA LUI DAVID ÎN SONETE (3)

 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
PSALMUL 61  
 
Lui Dumnezeu sufletu-mi se supune  
Că de la El este mântuirea mea  
Nu mă voi clătina chiar de-i viaţa grea  
Acest pământ fără el ar apune  
 
Asupra omului cât vă ridicaţi  
Vreţi toţi a-l doborâ ca un gard surpat  
Pribeag prin lume fără casă şi pat  
Cu fiii casei în sclavie plecaţi  
 
De la Dumnezeu vine gândirea mea  
Nădejde ajutor şi mântuire  
Trec prin necaz cât ar fi viaţa de grea  
 
Vei răsplăti după ale Lui fapte  
Destinul prin propria cârmuire  
Nu vei găsi în trândăvie lapte  
 
 
PSALMUL 62  
 
Doamne Te caut dis-de-dimineaţă  
Însetat-a de Tine cugetul meu  
Suspinat-a după Tine trupul meu  
Mila Ta mai bună decât prin viaţă  
 
În locul cel sfânt m-am arătat Ţie  
Te va lăuda chiar gura mea în zori  
Când din nemărginiri de spirit cobori  
Ca să văd Slava Ta de măreţie  
 
Lipitu-s-a sufletul meu de Tine  
Şi dreapta Ta pe mine m-a sprijinit  
Nicio durere n-o să mă clatine  
 
În lume doar pentru credinţă trăiesc  
Şi va coborâ al nopţii infinit  
În gura celor ce nedreptăţi grăiesc  
 
 
PSALMUL 63  
 
Să auzi glasul meu când mă rog Ţie  
Din frica de rău scoate sufletul meu  
Ca sabia e limba unui ateu  
Lăcomia face împărăţie  
 
Lucru amar lovind pe nevinovat  
Întărindu-s-au doar în cele rele  
Cine ne va vedea pe noi prin ele  
Când vom ieşi şi din acest rău privat  
 
Iscodit-au fărădelegi de-au pierit  
Şi-au slăbit asupra limbii lor limba  
De n-au intrat curaţi în acel vechi rit  
 
De Dumnezeu veseli-se-va cel drept  
Că faptele bune îl poate schimba  
Până va arde lumânarea pe piept  
 
 
PSALMUL 64  
 
Auzi ruga mea către Tine vine  
Fericit e cel pe care l-ai ales  
În grădina Ta voi ieşi la cules  
Cum cântă-n cireş roiuri de albine  
 
Doar cei fărădelege m-au biruit  
Nelegiuirea mea o vei curăţi  
Sfânta biserică mă va înfrăţi  
În lumea ce vine să fiu miruit  
 
Cu tăria Ta cel ce găteşte munţii  
Dincolo fiind încins cu putere  
Bucuria freamătă-n jurul frunţii  
 
Tot pământul a dat roade bogate  
Slava Ta sfântă o simt în artere  
În lumea Ta Doamne ies din păcate  
 
 
PSALMUL 65  
 
Daţi slava laudei Lui în univers  
Să-i cânte numele Lui în altare  
Puterea Sa n-are în veci hotare  
Forţa divină vibrează raze-n vers  
 
Cel ce preface şi marea în uscat  
Prin râu vor trece cu piciorul acum  
Şi ne vom veseli de Dânsul pe drum  
Ochii Lui privesc spre neamuri delicat  
 
Stăpâneşte cu puterea Sa veacul  
Cei răi să nu se-nalţe întru sine  
În Domnul nostru nu vor găsi leacul  
 
Din cele rele ne-ai scos la odihnă  
Glasul rugii mele se-aude bine  
Fără El inima mea n-are tihnă  
 
 
PSALMUL 66  
 
Milostiveşte-Te spre noi cu gândul  
Luminează faţa Ta dă-ne milă  
Cântă neamul care ţi-a făcut silă  
Prin chinuri de foc vine şi lor rândul  
 
Şi plâng faptele mele cele rele  
Cum să răspund celui fără de moarte  
Să ies din păcatul acestei soarte  
Atunci când voi urca treptele grele  
 
Te vor lăuda pe Tine popoare  
Că pământul şi-a dat rodul său bogat  
Binecuvântează-ne pe noi soare  
 
Să se teamă de Tine orice spaţiu  
De credinţa Ta Doamne voi fi bogat  
Mila Ta sfântă o sorb cu nesaţiu  
 
 
PSALMUL 67  
 
Rog să se scoale şi să-i risipească  
Toţi vrăjmaşii din calea Lui să fugă  
Şi să nu le asculte nicio rugă  
Cei cel urăsc pe El să se topească  
 
Precum se stinge fumul să se stingă  
Cum se topeşte ceara din orice foc  
Să piară-n iad păcătoşii de la joc  
Toate relele să le fie chingă  
 
Aşează pe cei singuri într-o casă  
Să se bucure într-o veselie  
Lucrarea Sa dreaptă nouă ne-o lasă  
 
Va da glasul Său doar glas de putere  
Sufletelor noastre spre veşnicie  
Singura cale spre sfânta avere  
 
 
PSALMUL 68  
 
Aproape de suflet mi-a intrat ape  
În noroi de adânc care n-are fund  
Furtuna mării ce m-a lovit profund  
Slăbit-au ochii cine să mă scape  
 
Cei ce mă urăsc pe mine în zadar  
Vrăşmaşii mei ce mă urmăresc cumplit  
Ce n-am răpit pe acelea le-am plătit  
Înstrăinat am fost chiar şi-n calendar  
 
Pentru Tine am suferit ocară  
Întru râvna casei Tale m-au mâncat  
Iar eu printre cei tâlhari n-am ce să cat  
 
Chiar de-ar fi să trăiesc ultima vară  
Numele Tău lăudat în cântare  
Cel ce Te iubeşte fi-va cel tare  
 
 
PSALMUL 69  
 
Spre ajutorul meu să iei aminte  
Să-mi ajuţi mie grăbeşte-Te Doamne  
Cine frânge sufletul meu prin toamne  
Să se ruşineze să stea cuminte  
 
Ce-mi vor mie rele să plece-napoi  
Să se întoarcă îndată ruşinaţi  
Poate fi de tine aspru condamnaţi  
Râul din trăire va curge-n zăvoi  
 
Să se veselească de Tine cei buni  
Cel ce Te caută prin rugăciune  
Întru mântuirea noastră ne aduni  
 
Tu eşti izbăvitorul meu cel dorit  
Viaţa mea să nu fie mortăciune  
Nu zăbovi Doamne cobori din alt mit  
 
 
PSALMUL 70  
 
Spre Tine să nu fiu ruşinat în veac  
Întru dreptatea Ta izbăveşte-mă  
Pleacă urechea Ta miluieşte-mă  
Fii mie apărător şi ceresc leac  
 
Prin Tine m-am întărit din pântece  
Din pântecele mamei mele zidit  
Întru lauda mea pururea slăvit  
Limba Ta născătoare de cântece  
 
La vreme de bătrâneţe nu uita  
Când va lipsi tăria mea de bărbat  
Să nu mă sfârşesc acum precum vita  
 
Cât de multe rele ai iertat mie  
La porţile cele sfinte am să bat  
Cine poate fi asemenea Ţie ?  
 
 
PSALMUL 71  
 
Judecata Ta la împărat şi fiu  
Să judece drept pe săraci şi popor  
Cei ce au teamă de Tine îi ador  
Să se-nchine prin Tine nu-i prea târziu  
 
Râvni-va în zilele sfinte cel drept  
Şi mulţimea păcii cât va fi luna  
A izbăvit pe sărac ca aluna  
De vine rodirea pot să mai aştept  
 
Pe sărmanul care n-avea ajutor  
Fi-va belşugul de pâine pe pământ  
Cât timp vom avea în Tine legământ  
 
Va-nflori în cetate orice popor  
Neamurile îl vor ferici pe El  
Întru slava Lui toţi vom trăi la fel  
 
 
PSALMUL 72  
 
Cât de bun e Dumnezeu cu Israel  
Pe cei drepţi la inimă îi ajută  
Pe cei fărădelege pizma-i mută  
Dreptatea prin lume se face prin El  
 
Chiar de osteneli omeneşti n-au parte  
De îi stăpâneşte pe ei mândria  
Se-mbracă cu cei rău şi silnicia  
Cugetul inimii lor nu e carte  
 
De sus gândesc şi vorbesc cu vicleşug  
Până la cer ridică gura drept scut  
Şi limba lor străbate prin meşteşug  
 
Că visul celui ce greu se deşteaptă  
Chipul lor de nimic pământ l-ai făcut  
În calea mea spre cer Doamne eşti treaptă  
 
 
PSALMUL 73  
 
De ce m-ai lepădat până la sfârşit  
Adu-Ţi aminte cel sfânt locaş al Tău  
L-ai câştigat de la început din hău  
Rău Ţi-a dorit vrăjmaşul ce s-a hâşit  
 
Ars-au cu focuri Lăcaşul Tău cel sfânt  
Cu topoare şi ciocane sfărâmat  
Chipul Tău în inima mea-i înrămat  
A Ta e ziua şi noaptea de avânt  
 
Caută spre legământul Tău veşnic  
Tu ai deschis izvoare de lumină  
Care îl mântuiesc pe cel puternic  
 
Să nu vină ruşinat cel umilit  
Cei ce se-nchină cu viaţă senină  
Şi de teama morţii să nu fiu silit  
 
 
PSALMUL 74  
 
Vom chema numele Tău cu laude  
Minunile Tale făcute-n vreme  
Cu dreptate vom judeca prin teme  
Se va cutremura cine n-aude  
 
“Nu faceţi fărădelege” cu păgâni  
“Nu înălţaţi fruntea “voi cei păcătoşi  
Zburaţi prin rele ca nişte albatroşi  
Cei răi prin veac de veac nu sunteţi stăpâni  
 
De niciunde nu vine ajutorul  
Nici de la răsărit nici de la apus  
Că Dumnezeu este judecătorul  
 
Paharul cu vin curat mirositor  
Să-l bem de la unul la altul dedus  
Trăit în veci acest veac ocrotitor  
 
 
PSALMUL 75  
 
Iubit este în Iudeea Dumnezeu  
În Israel e mare numele Lui  
Acolo a frânt tăria arcului  
Arma şi sabia zdrobite mereu  
 
Din munţii cei veşnici ne luminează  
Pe cei curaţi credinţa îi animă  
Tulburatu-s-au cei răi la inimă  
Dormitu-au somnul până-n amiază  
 
Din cer auzim a Ta judecată  
Pământul s-a temut şi s-a liniştit  
Pe glob cei blânzi pretutindeni Te cată  
 
Şi gândul omului Te va lăuda  
În amintirea gândului fericit  
Grădina sfântă cu lacrimi vom uda  
 
 
PSALMUL 76  
 
Cu glasul meu către Domnul am strigat  
În ziua de necaz gândul tânguie  
Sufletul meu n-a vrut sa se mângâie  
Şi duhul meu însetat s-a intrigat  
 
Ochii au luat-o înainte treji  
Tulburatu-m-am şi n-am grăit nimic  
În anii cei veşnici gândirea-i amic  
Se frământă duhul meu printre viteji  
 
Oare Doamne în veci mă va lepăda  
Şi nu va mai binevoi în mine  
Câmpia plânge când vine zăpada  
 
Calea Ta cea sfântă plină de minuni  
Pocăinţa creşte în al meu sine  
Numai Tu Doamne în necuvânt m-aduni  
 
 
PSALMUL 77  
 
Puterile şi minunile toate  
Din neam în neam neascunse de părinţi  
Fiii ce se vor naşte le vor dorinţi  
Când prin facerea Lui totul se poate  
 
Pâine îngerească a mâncat omul  
Nimic nu lipsea din cele ce pofteau  
I-a hrănit Domnul cu toate ce-şi doreau  
Aşa cum toamna fructele rup pomul  
 
Mânia Lui Dumnezeu s-a ridicat  
L-au înşelat cu limba lor l-au minţit  
În păcate păgâne s-au ameţit  
 
Peste cei răi a dat blestem fermecat  
La păgâni ocară veşnică le-a dat  
Şi-a ales pe David robul minunat  
 
 
PSALMUL 78  
 
În moştenirea Ta neamuri intrate  
De au pângărit Lăcaşul Tău Cel Sfânt  
Din Ierusalim ruină şi mormânt  
Prăpăd au făcut inimi speriate  
 
Ajută-ne că am sărăcit foarte  
Izbăveşte şi curăţeşte pe noi  
Scoate-ne din acest blestemat război  
Să nu ne ducă păgânii în moarte  
 
Răzbunarea sângelui vărsat de neam  
În faţa Ta cei ferecaţi suspină  
Pe fiii celor morţi ruga-i alină  
 
Lauda Ta vom vesti din neam în neam  
Poporul oile păşunii Tale  
Mărturisi-ne-vom pe orice cale  
 
 
PSALMUL 79  
 
Cel ce vrea pe Israel ia aminte  
Cel ce şezi pe Heruvimi să Te araţi  
Deşteptă puterea Ta ca între fraţi  
Ca mântuirea Ta să ne alinte  
 
De ruga robilor nu Te mânia  
Şi cu pâine de lacrimi nu ne hrăni  
Toţi vrăjmaşii noştri iar ne vor răni  
În puterea Ta vom găsi tăria  
 
Ai mutat via din Egipt prin lume  
Mlădiţele ei cedrii acoperă  
Din cer salvează această operă  
 
Cu dreapta Ta ai sădit-o anume  
Arsă a fost în foc şi smulsă via  
Întoarce-Te spre noi şi vom învia  
 
 
PSALMUL 80  
 
Să cântaţi psalmi şi bateţi din timpane  
Dulce din psaltire şi alăută  
Sunaţi din trâmbiţe lume băută  
În viaţa fără sărbători orfane  
 
Mărturie a mai pus Iosif plecat  
Din pământ egiptean dar a auzit  
Limba pe care n-o ştia izbăvit  
La coşuri chiar a robit de mâini legat  
 
Te-am auzit în mijlocul furtunii  
Şi chiar te-am cercat la apa certării  
Vrăjmaşii Domnului din ochii zării  
 
L-am convins pe Iosif şi-a rupt lăstunii  
Pe căile cele sfinte n-a umblat  
Cu cei păgâni prin cugete s-a cuplat  
 
 
PSALMUL 81  
 
Domnul a stat sub adunare mare  
În mijloc pe puternici va judeca  
Cât timp la feţele lor veţi apleca  
Dumnezeu le-a pus întrebări amare  
 
Judecaţi drept pe orfan şi pe sărac  
Şi dreptate celui smerit şi sărman  
Doar cel bun să mai ajungă la liman  
Izbăviţi-i din mâna acestui drac  
 
Dar ei n-au cunoscut lumea cea sfântă  
Şi nici n-au priceput lumina din cer  
În întuneric de vid se avântă  
 
Scoală-Te Dumnezeule judecă  
Cu adevăr acest pământ temnicer  
Că multe neamuri în iad alunecă  
 
 
PSALMUL 82  
 
Doamne chiar cine se va asemăna  
Nici să Te linişteşti şi să nu mai taci  
Tot ce e roditor pe lume să faci  
În orice primăvară vom semăna  
 
Au ridicat capul cei ce te urăsc  
Împotriva poporului tău fac rău  
Contra sfinţilor Tăi lupta-i de călău  
Faptele celor vicleni ne amărăsc  
 
Împotriva Ta legământ au făcut  
“Să moştenim doar noi jertfelnicul Lui „  
În pedeapsa lor cruntă am tot zăcut  
 
Alungă-i în vifor şi urgia Ta  
Ardă pădurea sub limba focului  
Până când păcătoşii vor regreta  
 
 
PSALMUL 83  
 
Iubite sunt lăcaşurile Tale  
Doreşte şi sfârşeşte sufletul meu  
După curţile Domnului tot mereu  
Inima şi trupul meu sunt petale  
 
Ca pasărea şi-a aflat ei şi casă  
Turtureaua cuib să-şi pună puii săi  
În Altarele Tale n-au loc cei răi  
Fericit este bărbatul ce-i pasă  
 
A cărui ajutor e de la Tine  
Şi suişuri în inima sa a pus  
În valea plângerii se simte bine  
 
Mergea-vor din putere în putere  
Ziua în casa sfântă n-are apus  
Mila şi adevărul nasc vedere  
 
 
PSALMUL 84  
 
Robimea lui Iacob pe pământul Tău  
Şi mânia Ta s-a risipit în vânt  
Înălţimea mâniei Tale nu ia avânt  
Le-ai descoperit păcatele din rău  
 
Şi-Ţi întoarce mânia Ta de la noi  
Sau vei da mânia Ta din neam în neam  
Să trăim fericiţi ca rodul pe ram  
Chiar dacă timpul n-a mai făcut altoi  
 
Pentru poporul Său va grăi pace  
Şi pentru cuvioşii săi mila Sa  
Cei ce îşi întorc inima întrânsa  
 
Pământul Tău sfânt roade va face  
Har şi slavă întru nerăutate  
Nu va lipsi de roade în cetate  
 
 
PSALMUL 85  
 
Pleacă Doamne urechea Ta sa auzi  
Că sărac şi necăjit sunt eu acum  
Nu da sufletul meu cuvios pe drum  
Bun şi blând şi milostiv eşti n-acuzi  
 
Şi ascultă Doamne rugăciunea mea  
Ia aminte la glasul rugii mele  
În ziua de necaz am chemat stele  
Calea sfântă să fie fulgi de nea  
 
Vin neamurile pe care le-ai făcut  
Şi vor slăvi numele Tău minunat  
Că prea mult în cele rele am zăcut  
 
Caută spre mine şi miluieşte  
Dă tăria Ta slugii Tale damnat  
Să vadă păgânii cine domneşte  
 
 
PSALMUL 86  
 
Temelia lumii pe munţii cei sfinţi  
Porţile din Sion Domnul iubeşte  
Locul cel slăvit în spirite creşte  
Ne naştem în el din ai noştri părinţi  
 
De Roav şi Babilon îmi amintesc  
Între cei ce mă cunosc şi pe mine  
Lucruri slăvite s-au grăit prin Tine  
Şi iată cei dintru alt neam îi iubesc  
 
Mamă va zice Sionului omul  
Şi om s-a născut în el preasfânt  
Chiar cel ce l-a sădit nu uită pomul  
 
În cartea popoarelor Domnul scrie  
Despre căpeteniile acestui pământ  
În acest locaş vesel nu-s sicrie  
 
 
PSALMUL 87  
 
La Dumnezeul mântuirii mele  
Ziua şi noaptea ruga mea am strigat  
Plin de rele sufletul meu intrigat  
Viaţa mea de iad în cele rebele  
 
Oameni răniţi ce dorm în mormânt  
De care nu ţi-ai mai adus aminte  
Lepădaţi de la mâna de părinte  
În gând creşte umbra morţii de pământ  
 
Mânia Ta s-a-ntărit asupra mea  
Închis am fost şi n-am mai putut ieşi  
Ochii mei au slăbit de durerea grea  
 
Pentru ce Doamne lepezi sufletul meu  
Smerit şi mâhnit ia-mă dintre perverşi  
Gândirea Ta prin mine trece mereu  
 
 
PSALMUL 88  
 
Adevărul Tău se va zidi în cer  
Prin veac mila Ta se va topi în noi  
Pe cel mândru l-ai smerit într-un zăvoi  
Judecata dreaptă izvor de mister  
 
Ale Tale sunt cerurile toate  
Al Tău este pământul şi lumea sa  
Mila şi dreptatea Tu le vei trasa  
Mântuirea doar prin Tine se poate  
 
Oare voi minţi pe David ?Te-ai jurat  
Seminţia lui în veac va rămâne  
Timpul semănat cu dor se vrea curat  
 
Stricat-ai legământul robului Tău  
Milele Tale vor să se amâne  
Jurate lui David s-au topit în hău  
 
 
PSALMUL 89  
 
Nu întoarce pe om din smerenie  
O mie de ani la Tine nu-s poveri  
Pentru Tine înseamnă ziua de ieri  
Ruga este inima la denie  
 
Dimineaţa va-nflori şi va trece  
Seara va cădea şi chiar se va usca  
Vom sfârşi când urgia va muşca  
Pânză de păianjen timpul petrece  
 
Bătrâneţea-i tristeţe şi durere  
Trece viaţa noastră şi ne vom duce  
Dincolo nu luăm nici o avere  
 
Ne îndreptăm inimile spre spirit  
Sângele se vrea dincolo de cruce  
Mângâie Doamne zilele cu zenit  
 
 
PSALMUL 90  
 
“În sprijinul şi scăparea mea Tu eşti  
Dumnezeul meu voi nădăjdui azi”  
În cursa vânătorilor să nu cazi  
Sub aripile lui să călătoreşti  
 
„Nu te mai teme de frica de noapte  
De săgeata neagră ce zboară ziua  
De molima care bate ca piua  
Păcătoşii din jur nu vor fi şoapte  
 
Îngerii vor păzi căile tale  
Lăcaşul fără rele şi bătaie  
Grija Ta este gratii de metale  
 
Că spre bine mereu a nădăjduit  
Durerea s-a pierdut ca o văpaie  
Numele meu nu-i prin lume huiduit”  
-----------------------------------  
Aurel V BURICEA  
aprilie 2015  
Bucureşti  
Referinţă Bibliografică:
Aurel M . BURICEA - PSALTIREA LUI DAVID ÎN SONETE (3) / Aurel M. Buricea : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1581, Anul V, 30 aprilie 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Aurel M. Buricea : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Aurel M. Buricea
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondatori: George Roca și Octavian Lupu

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!