CONFLUENŢE LITERARE

ISSN 2359-7593

CATALOG DE AUTORI

CĂUTARE ARTICOLE

Cautare Articole


ARHIVĂ EDIŢII

RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE PROZĂ


Acasa > Versuri > Spiritual >  
Autor: Aurel M. Buricea         Ediţia nr. 1567 din 16 aprilie 2015        Toate Articolele Autorului

Aurel M . BURICEA - PSALTIREA LUI DAVID ÎN SONETE (2)

 
 
Distribuie!
 
Distribuie!       Aboneaza-te!
PSALMUL 34  
 
Judecă Doamne pe cei ce-mi fac necaz  
Care se luptă cu mine prin sate  
În cuvinte sunt blesteme lăsate  
Are drum cugetul meu în orice caz  
 
Să se veselească de mântuire  
Dar am smerit cu post şi rugăciune  
Gândurile rele sunt azi tăciune  
Din lumea reală trec în nefire  
 
Scoală-te şi ia aminte de mine  
Judecă-mă după dreptatea Ta azi  
Desparte prin vreme răul de bine  
 
Ruşinaţi şi înfruntaţi păcătoşii  
În minciuna lor suflete să nu cazi  
Liber spre ceruri doar ca albatroşii  
 
 
PSALMUL 35  
 
Prin veac cel viclean născut să urască  
Graiul gurii lui arde de vicleşug  
Răutatea va creşte până-n coşciug  
În urma lui vin diavolii să pască  
 
Doamne în cer este mila Ta sfântă  
Şi adevărul Tău drept până la nori  
Din izvorul vieţii lumina cobori  
Dreptatea Ta e-n inima mea frântă  
 
Mâna celor răi să nu mă clatine  
Să nu vină peste mine mândria  
Mila Ta celor ce Te vor pe Tine  
 
Dreptatea Ta celor drepţi la inimă  
Cei care nu pot cultiva trufia  
Numai iubirea de frate m-animă  
 
 
PSALMUL 36  
 
Prin veac pe cei ce viclenesc nu-i urma  
Ca iarba verde curând se vor usca  
Prin ger de cer nu bâzâie nici musca  
Cei ce fac fărădelegea pierd turma  
 
Descoperă Domnului calea ta grea  
Nu râvni după cel ce sporeşte-n gând  
Să nu vicleneşti pe ei din jur plângând  
Si cei blânzi vor moştenii chiar de n-ar vrea  
 
Iar cei ce viclenesc de tot vor pieri  
Mult mai bun este puţinul celui drept  
Decât unui bogat păcătos să-i ceri  
 
De gura celui drept e acest spirit  
În vreme de necaz spre cuget mă-ndrept  
Casă de rugă să-mi fac din orice mit  
 
 
PSALMUL 37  
 
Nu cu mânia Ta să mă mustrii vreau  
Nici cu iuţimea Ta să mă cerţi acum  
Săgeţile grele s-au înfipt în drum  
Fără Tine visele lumii mureau  
 
Au putrezit toate oasele mele  
De la faţa mâniei Tale au răni  
Gârbovit şi chinuit până la vămi  
Amară-i viaţa mea prin fapte rele  
 
Toate pe lume sunt deşertăciune  
Nu-s ocara celui fără de minte  
Comorile dincolo sunt tăciune  
 
Auzi rugăciunea mea sfântă Doamne  
De sufletul meu drept aduţi aminte  
Să mai gust din rodul acestei toamne  
 
 
PSALMUL 38  
 
Ca să nu păcătuiesc cu limba mea  
Păzi-voi căile mele curate  
Orice păcătos stă-n cele furate  
Doar spiritul sfânt se hrăneşte cu stea  
 
Chiar fă-mi cunoscut Doamne sfârşitul meu  
Ca un chip trece omul dar în zadar  
Se tulbură ,strânge comori fără dar  
Să le lase zestre oricărui ateu  
 
Nu-s ocară celui fără de minte  
Lacrimile mele să mi le mai treci  
De rugile mele să iei aminte  
 
Auzi rugăciunea mea de om singur  
Până când voi părăsi triste poteci  
De credinţa mea vreau să Te asigur  
 
 
PSALMUL 39  
 
Am aşteptat pe Domnul şi m-a văzut  
A auzit rugăciunea mea dreaptă  
Jertfă şi prinos n-ai voit pe treaptă  
În ardere de tot şi vis n-am căzut  
 
În capul cărţii e scris despre mine  
Am vrut şi legea Ta în inima mea  
Bine am vestit dreptatea după nea  
Toate relele vreau să se termine  
 
Ai pus în gura mea cântare nouă  
Doar spre ajutorul meu ia aminte  
Desparte această lume în două  
 
Domnul se va îngriji de cel sărac  
Truditorului îi va fi părinte  
Cu spiritul divin sufletu-mi îmbrac  
 
 
PSALMUL 40  
 
Fericit cel ce caută la sărac  
În ziua cea mai rea îl va izbăvi  
Durerea din ură se va isprăvi  
Cu cele mai curate fapte mă-mbrac  
 
Pe patul durerii să mă salveze  
Vindecă sufletul meu că am greşit  
Din minciuni şi fărădelegi am ieşit  
Doar spiritul divin să mă vegheze  
 
Visez la raiul hranei celei cereşti  
Omul care a mâncat din pâinea mea  
Dacă nu veghezi prin timp cum ai să-l creşti  
 
M-ai întărit înaintea Ta în veac  
Am avut forţa să trec de soarta rea  
Numai prin Tine Doamne am găsit leac  
 
 
PSALMUL 41  
 
Cum doreşte cerbul izvor de ape  
Chiar aşa te doreşte sufletul meu  
De Tine Doamne sunt însetat mereu  
Gândul spre Tine vine să se-adape  
 
Cei ce Te vor chema întru adevăr  
Din pricina vieţii cea fără de trup  
De toate cele rele am să mă rup  
Cum cad toamna fructele coapte din măr  
 
Azi va porunci Domnul milei sale  
Iar noaptea cântarea Lui de la mine  
Voi rătăci pe căi universale  
 
Doar cugetul să mi se lumineze  
Când voi traversa de la rău la bine  
Să învăţ vremea rea să mai ofteze  
 
 
PSALMUL 42  
 
Să mă aperi de neamul necuvios  
Departe de omul nedrept şi viclean  
E Doamne întărirea mea peste an  
Durerea de vrăjmaş mi-a ajuns la os  
 
Trimite raza şi adevărul Tău  
Acestea m-au povăţuit şi condus  
Pe muntele Tău cel sfânt tainic adus  
În jertfelnicul Tău nu-i nimic de rău  
 
Cel ce veseleşte tinereţea mea  
Lăuda-Te-voi întru alăută  
Cum mai vibrează lumina dintr-o stea  
 
Suflete al meu pentru ce eşti mâhnit  
De nu poţi lăsa astă viaţă slută  
Că-n mântuirea lumii visez tihnit  
 
 
PSALMUL 43  
 
Cu urechile noastre am auzit  
Bătrânii noştri părinţi ne-au spus nouă  
Lumea aceasta se împarte-n două  
Cei buni Doamne tainic i-ai călăuzit  
 
Şi mâna Ta popoare a nimicit  
Iar pe părinţi i-ai sădit şi înmulţit  
Chiar dacă erau pe muchie de cuţit  
Pe toţi vrăjmaşii noştri i-ai isprăvit  
 
Cei ce ne urăsc pe noi ne-au jefuit  
Datu-ne-ai pe noi ca oi de mâncare  
Toată onoarea jertfei s-a prăfuit  
 
Pe calea Ta nici un rău n-am săvârşit  
Scoate-ne Doamne din gheare avare  
Şi nu ne lepăda până la sfârşit  
 
 
PSALMUL 44  
 
Limba mea e trestie de scriitor  
Ce scrie iscusit prin calendare  
Pentru adevăr şi dreptate mare  
Cu litera sfântă scrisă-n viitor  
 
A Ta frumuseţe şi strălucire  
Încadrează-ţi arcul şi propăşeşte  
Pentru adevăr când împărăteşte  
Popoarele vor găsi vieţuire  
 
Smirna şi aloca îmbălsămează  
Din palate de fildeş cântări sfinte  
Să ne bucure inima-n amiază  
 
Dă-ne mila milostivirii Tale  
Poporul îşi va aduce aminte  
Cum se va naşte fructa din petale  
 
 
PSALMUL 45  
 
Toată scăparea şi puterea noastră  
Ajutor întru necazuri din ţară  
Dat-a Cel Prea Înalt ultima oară  
Cum miroase lumina într-o glastră  
 
Nu vreau să se despartă de gândul meu  
S-au cutremurat apele şi munţii  
Cel Prea Înalt a sfinţit zona frunţii  
Lăcaşul Lui în lume sfânt curcubeu  
 
Dumnezeu e-n mijloc de cetate  
O va ajuta dis-de-dimineaţă  
Vedeţi voi oameni de orice etate  
 
Minunile sfinte puse pe pământ  
În fiecare psalm vibrează viaţă  
Cu puterea Ta fac aprig legământ  
 
 
PSALMUL 46  
 
Toate popoarele bateţi din palme  
Strigaţi spre cer cu glas de bucurie  
A fi cu cel sfânt e mare mândrie  
Doar atunci viaţa urcă pe culmi calme  
 
Moştenirea Sa alesu-ne-a nouă  
Frumuseţea lui Iacob ce-a iubit-o  
Împărăţia sfântă a zidit-o  
Numai poate nimeni s-o rupă-n două  
 
Împărat a tot pământu-i Dumnezeu  
Cântaţi cu înţelegere peste neam  
Şade pe tronul cel sfânt al său de zeu  
 
Văd pe Hristos în candele aprinse  
Când intră lumina din geruri pe geam  
Simt din infinit spaţii necuprinse  
 
 
PSALMUL 47  
 
Lăudat Domnul pe muntele cel sfânt  
Munte din Sion – cer de miază –noapte  
Din zenit trimit minunate şoapte  
Întru bucuria acestui pământ  
 
Cetatea Impăratului Cel Mare  
În palatele ei se mai cunoaşte  
Sunt dureri ca ale celei ce naşte  
Cu vânt scufundă corăbii pe mare  
 
Pe ei acolo cutremur i-a cuprins  
Puterea Domnului e fără margini  
Am auzit şi-am văzut cum s-a aprins  
 
Ca să povestim neamului ce vine  
El ne va paşte pe noi în vii pagini  
Dacă mâine fi-vom ceruri străine  
 
 
PSALMUL 48  
 
Ascultaţi toţi cei ce trăiţi în lume  
Gura mea va grăi înţelepciune  
În orice rugă se află minune  
Peste inima mea vor cade brume  
 
Oare de ce mă tem de ziua cea rea  
Când mă vor înconjura vrăjmaşii mei  
Se cred în puterea lor ca nişte lei  
Şi averea lor este mare şi grea  
 
Vrea în sunet de psaltire gândul meu  
Când văd prin veac pe cel înţelept murind  
Cum moare nebunul şi orice ateu  
 
Că la moarte omul nu va lua nimic  
Slava lui se va stinge ca-n negru grind  
Ce rămâne oare dintr-un spaţiu mic  
 
 
PSALMUL 49  
 
Domnul a grăit şi-a chemat pământul  
De la răsărit şi până la apus  
Din Sion strălucirea Lui am dedus  
Foc înaintea Lui să ardă gândul  
 
Împrejurul Domnului vifor mare  
Chema-va cerul de sus şi pe pământ  
Să judece poporul său cu avânt  
Cei ce-au făcut jurământ prin altare  
 
Dumnezeu din cer judecător este  
Toţi cei care s-au hrănit fără muncă  
Şi-au spus lumii cea mai falsă poveste  
 
Şi limba lor a împletit vicleşug  
Celor din jur n-au dat decât poruncă  
Nu vor avea linişte nici în coşciug  
 
 
PSALMUL 50  
 
Miluieşte-mă Doamne cu milă grea  
Şterge fărădelegea mea din trecut  
Rău înaintea Ta naiv am făcut  
Şi în păcate m-a născut mama mea  
 
Celei ascunse tainei mi-ai arătat  
Auzului meu vei da poezie  
Oasele smerite vor fi hârtie  
Prin lumea ce vine să nu fiu ratat  
 
Duhul Tău Sfânt nu-l lua de la mine  
De la faţa Ta nu mă mai lepăda  
Arderile de tot nu le ştiu bine  
 
Duhul umilit inima rănită  
Peste cele rele zboară lebăda  
Calea spre Cel de Sus e infinită  
 
 
PSALMUL 51  
 
De ce te făleşti întru răutate  
Fărdelege toată ziua prin viaţă  
Nedreptatea creşte de dimineaţă  
Faptele tale nu vor bunătate  
 
Iubit-ai doar cuvintele pierzării  
Limba vicleană cultivă vicleşug  
Cei ce nu se supun îi vrei în coşciug  
Duşmănia trece limita zării  
 
Pentru toate Domnul te va doborâ  
Te va smulge te va muta din locaş  
Şi trupul tău în pământ va coborâ  
 
În casa Ta eu sunt măslin roditor  
În mila Ta prin timp nu eram ocnaş  
Slăvi-Te-voi prin veac de ocrotitor  
 
 
PSALMUL 52  
 
Zis-a cel nebun”Nu este Dumnezeu”  
Criticatu-s-au şi prin fărădelegi  
Cel ce face bine n-ai cum să-l alegi  
Domnul din cer a privit fiii mereu  
 
Toţi s-au abătut netrebnici s-au făcut  
Până la unul nu-i cel ce vrea bine  
Cu fărădelege m-au dus pe mine  
S-au temut de frică şi-n iad au căzut  
 
Ruşinatu-s-au că-s urgisiţi chiar ei  
Acolo s-au temut cu frică mare  
Unde nu era frică pentru atei  
 
Mântuirea lui Israel din Sion  
Cine va da sfânta veste-n altare  
Cei robiţi ai poporului său pion  
 
 
PSALMUL 53  
 
Întru puterea Ta mă judecă azi  
Mântuieşte-mă întru numele Tău  
Auzi rugăciunea mea “ia-mă din rău  
În blesteme de străini să nu mă cazi “  
 
Vrăşmaşilor mei fie cele rele  
Adevărul Tău îi va pierde pe ei  
Cată sufletul meu hoarda de atei  
Şi-au vrut pe Dumnezeu în toate cele  
 
De bunăvoie mă voi jertfi Ţie  
Şi lăuda-voi numele Tău Doamne  
Că este bun în viaţă şi-n vecie  
 
Şi că de tot necazul m-ai izbăvit  
Şi celor vrăjmaşi nu le-ai mai dat toamne  
Şi printre lacrimi ochiul meu ai privit  
 
 
PSALMUL 54  
 
Auzi ruga mea n-o da din vedere  
Ia aminte spre mine şi ascultă  
Nu mai lăsa în noapte lumea cultă  
Opera scrisă spre cer să adere  
 
Mâhnitu-m-am întru neliniştea mea  
Acoperit de-ntuneric cu teamă  
De frica morţii inima Te cheamă  
S-o faci să pulseze ca raza din stea  
 
Cine-mi va da aripi ca de porumbel  
Ca să zbor şi să mă odihnesc prin veac  
Aş trăi în pustiu să nu fiu rebel  
 
Bărbaţii vărsători de sânge negru  
Şi viclenii nu vor găsi-n viaţă leac  
Prin Tine Doamne eu voi fi integru  
 
 
PSALMUL 55  
 
Miluieşte-mă :m-a necăjit omul  
Călcatu-m-au vrăjmaşii mei şi ziua  
Cuvintele mele au urât piua  
Fură rodul şi rupe mereu pomul  
 
Pentru nimic nu-i vei mântui pe ei  
În mânie popoare vei sfărâma  
Cată sufletul meu cum peştii râma  
Viaţa mea ţi-am spus-o Ţie din bordei  
 
Înaintea Ta lacrimile mele  
Întoarce-se-vor vrăjmaşii înapoi  
În orice zi Te voi chema din stele  
 
C-ai izbăvi cugetu-mi de la moarte  
Acestea sunt vremelnice pentru noi  
De bogăţie nu vom avea parte  
 
 
PSALMUL 56  
 
Spre Tine a însetat sufletul meu  
În umbra aripilor Tale visez  
Să trec fărădelegea viaţa pisez  
Striga-voi către Domnul din apogeu  
 
Trimis-a din ceruri şi m-a mântuit  
Pe cei ce urăsc dat-a spre ocară  
A uscat în iad gura lor avară  
Şi în gropi au căzut şi s-au chinuit  
 
Deşteaptă-te psaltire dimineaţa  
Gata este inima mea pentru cânt  
Te voi lăuda luminându-mi viaţa  
 
Mila Ta s-a mărit iar până la cer  
Adevărul Tău în spirit ia avânt  
Peste tot pământul slava Ta o cer  
 
 
PSALMUL 57  
 
Străinii păcătoşi de la naştere  
Din pântece au grăit grele minciuni  
Cu mânie de şarpe au şters minuni  
Flămânde mâini doar în furturi meştere  
 
De nimic se vor face ca apa trec  
Întinde-voi arcul Său şi vor slăbi  
Vor fi nimici chiar de se vor grăbi  
Doar crunte pedepse cu ei se petrec  
 
Cum ceara se topeşte aşa vor fi  
A căzut foc peste ei şi n-au văzut  
Că noaptea nopţii nu se mai face zi  
 
Cel drept se va bucura de dreptate  
Când vede astăzi necredincios căzut  
Şi faptele rele nu-s repetate  
 
 
PSALMUL 58  
 
Scoate-mă Doamne de la vrăjmaşii mei  
De cei ce se scoală împotriva mea  
Apără-mă de cei ce-mi fac viaţa grea  
Zilele mele să-mi fie flori de tei  
 
Puterea mea în Tine o voi păzi  
Mila Ta mă va întâmpina cu drag  
Duşmanii mei cei răi vor plânge în prag  
Şi-n ghearele morţii se mai vor trezi  
 
Şi Tu Doamne vei râde de ei un pic  
Cu mânia Ta nimiceşte-i seara  
Neamurile rele vor fi de nimic  
 
Iar eu voi lăuda a Ta putere  
Dimineaţa nu va mai veni fiara  
Şi-ţi voi cânta singura mea avere  
 
 
PSALMUL 59  
 
Lepădatu-ne-ai pe noi şi doborât  
Te-ai milostivit şi mâniat spre noi  
Ne-ai dat vinul umilinţei la nevoi  
În toată asprimea Ta ne-ai coborât  
 
Dat-ai celor ce se tem de Tine semn  
Şi din faţa arcului Tău să fugă  
Cel ce nu vrea din neam să facă rugă  
Şi n-au dorit din ceruri niciun îndemn  
 
Mie din alt neam mi s-au supus în gând  
Şi cine mă va duce la cetate  
Să nu mă facă prin biserici plângând  
 
Dă-ne ajutor scoate-ne din necaz  
Fă-i izbăvirea celui în etate  
Să ştim rezolva-n viaţă orice necaz  
 
 
PSALMUL 60  
 
Azi la rugăciunea mea ia aminte  
În faţa răului turn de tărie  
Me-ai fost din nesfârşita veşnicie  
M-ai apărat de cei fără de minte  
 
Locui-voi în locaşul Tău în veci  
Acoperit cu aripile Tale  
În viitor minunate petale  
Când peste această lume mă petreci  
 
Mila şi adevărul din veac în veac  
Rodite visele mele zi de zi  
Rugăciunea mea sfântă îmi va fi leac  
 
Lăudând aici preasfântul Tău nume  
În vecii vecilor va călăuzi  
Sufletul meu însetat de cutume  
-----------------------------------  
Aurel V BURICEA  
martie 2015  
Bucureşti  
Referinţă Bibliografică:
Aurel M . BURICEA - PSALTIREA LUI DAVID ÎN SONETE (2) / Aurel M. Buricea : Confluenţe Literare, ISSN 2359-7593, Ediţia nr. 1567, Anul V, 16 aprilie 2015.

Drepturi de Autor: Copyright © 2015 Aurel M. Buricea : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Abonare la articolele scrise de Aurel M. Buricea
Like-urile, distribuirile și comentariile tale pe Facebook, Linkedin, Pinterest și Disqus se consideră gesturi prin care susții autorii îndrăgiți și promovezi creațiile valoroase din cuprinsul revistei. Îți mulțumim anticipat pentru această importantă contribuție la dezvoltarea publicației. Dacă doreşti să ne semnalezi anumite comentarii, te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail confluente.org@gmail.com.
RECOMANDĂRI EDITORIALE

Publicaţia Confluenţe Literare se bazează pe contribuţia prin postare directă a lucrărilor multor autori talentaţi din toate părţile lumii.

Sistemul de publicare este prin intermediul conturilor de autor, emise ca urmare a unei evaluări în urma trimiterii unui profil de autor împreună cu mai multe materiale de referinţă sau primirii unei recomandări din partea unui autor existent. Este obligatorie prezentarea identității solicitantului, chiar și în cazul publicării sub pseudonim. Conturile inactive pe o durată mai mare de un an vor fi suspendate, dar vor putea fi din nou activate la cerere.

Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor, punctele de vedere sau opiniile expuse nefiind sub responsabilitatea administrației publicației. Răspunderea juridică asupra conținutului articolelor, inclusiv copyright-ul, aparține exclusiv autorului.

Sistemul de publicare fiind automat, administrația publicației nu este implicată în promovarea vreunui autor sau a scrierilor acestuia și nici în asumarea răspunderii editoriale sau de conținut. Dacă apar probleme de natură rasială, etnică sau copyright, vă rugăm să ni le semnalaţi pentru remediere prin ștergere la adresa de corespondenţă mai jos menţionată.

Articolele care vor fi contestate justificat prin e-mail vor fi retrase de pe site, mergându-se până la eliminarea completă a autorului care a încălcat principiile de copyright sau de non-discriminare.


E-mail: confluente.org@gmail.com

Fondator: George Roca

Consultaţi Catalogul autorilor pentru o listă completă a autorilor.


 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU GDPR

DECLAR CĂ SUNT DE ACORD!

ABONARE LA EDIŢIA
ZILNICĂ


RETROSPECTIVA
SĂPTĂMÂNALĂ
DE POEZIE
 
VALIDARE DE PAGINĂ
 
Valid HTML 4.01 Transitional
 
CSS valid!